Page 1

ZAPISNIK Sa 6. sjednice koordinacije sindikalnih povjerenika 1. Sindikalne regije STUH-a održane u Umagu, 4. travnja 2013. godine s početkom u 10,00 sati. Nazočni članovi: Valter Knapić, Smilja Vukojević, Salvino Bibulić, Zinka Kadum, Željko Kovačić, Damir Lučić, Ornela Delić, Andrija Popović, Valter Žiković, Vedran Greblo, Ostali nazočni: Eduard Andrić – predsjednik STUH-a; Duška Lončar – tajnica STUH-a; Stanko Zenzerović – član Predsjedništva; Janko Mandić član Financijskog odbora; Barbara Nikolić – članica Izvršnog odbora Sekcije žena STUH-a; Goran Nikolić – član Izvršnog odbora Sekcije mladih STUH-a, Ivica Mikulčić - Riviera Adria; Marija Vajentić - Jadranka; Izostanak opravdali: Nenad Drandić, Branko Zec Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED: 1. 2. 3. 4. 5.

Verifikacija zapisnika sa 5. Sjednice koordinacije Stanje članstva u Istraturistu i 1. Sindikalnoj regiji Priprema prvosvibanjskog prosvjeda Aktualna problematika u STUH i SSSH Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Ad 1. Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa prethodne sjednice koordinacije. Ad 2. Salvino Bibulić dao je uvodnu riječ vezano za pad članstva na svim razinama STUH-a s posebnim osvrtom na stanje u Istraturistu u kojem osim što djeluje SIK i STUH se pojavio Samostalni sindikat uslužnih djelatnosti Hrvatske. Otvorila se rasprava u kojoj su učestvovali svi povjerenici i dužnosnici. Unatoč kontinuiranom učlanjivanju u pojedinim sindikalnim podružnicama, iznijeti su neki razlozi pada članstva: uređenost radničkih prava za sve radnike kolektivnim ugovorima koji se poštuju; smanjenje broja stalnih radnika u turizmu; loša organiziranost i aktivnost kao i slaba direktna komunikacija sa povjereništvom, članstvom i ostalim radništvom u nekim podružnicama; nelojalna konkurencija drugih sindikata, otimanje i kupovina članstva; premala zastupljenost u medijima. Temelj jakog sindikalnog pokreta je dobra organiziranost, kontinuiran rad, edukacija i brojno članstvo.


Putem Sekcije mladih i Sekcije žena potrebno je proširiti mrežu sindikalnih aktivista koji će učlanjivati ciljane skupine radnika. Potrebna je veća zastupljenost u medijima na svim razinama STUH-a sa zaključcima i prijedlozima STUH-a, redizajnirati i osuvremeniti web stranicu STUH-a sa promptnim informacijama. Eduard Andrić je konstatirao da STUH mora pronaći način kako da se odupre nelojalnoj konkurenciji i agresiji drugih sindikat sa ciljem povečanja članstva, a o prijedlogu gratis članarine za nove članove, odluku donosi Predsjedništvo. Jednoglasno je zaključeno da se zbog nelojalnog preotimanja članstva ne održi zajednička konferencija za tisak sa SIK-om na temu kolektivnih pregovora u Istri. Također je zaključeno da se održi konferencija za tisak o ugovorenim pravima u KU u Istraturistu. Ad 3. Dogovoreni su detalji organizacije prvosvibanjskog prosvjeda „Mijenjajte smjer”. Ad 4. Predsjednik je informirao skup o: - održavanju 5. Strukovno- sportskih susreta u Opatiji sa jednim noćenjem manje - izmjeni ZOR-a - razgovoru sa novim ministrom turizma o problematičnim tvrtkama u državnom vlasništvu; nemogućnosti davanja donacije za 5.SSS - sastanku Strukovno socijalnog vijeća (standardi rada, posebni ugovori, kolektivni ugovori i obavezi poslodavca dostave financijsklih pokazatelja sindikatima. Tajnica je govorila o organizaciji seminara za Radnička vijeća u Medulinu 25.4.2013. sredstvima dobivenim od Zaklade F. Erbert, o prijedlozima izmjena ZOR-a, reprezentativnosti sindikata. Procesom udruživanja, SSSH povećao članstvo za 36000. Sjednica je završila s radom u 14,00 sati. Zapisnik vodila:

Odobrio:

Zinka Kadum

Salvino Bibulić

Z a p i s n i k sa 6 koordinacije 4 4 2013 u umagu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you