Page 1

Sekcija žena STUH-a CILJEVI

Sekcija žena STUH-a CILJEVI

1. Edukacija žena

1. Edukacija žena

2. Pomirenje profesionalnog

2. Pomirenje profesionalnog

i privatnog života 3. Ravnopravnost spolova

i privatnog života 3. Ravnopravnost spolova

Sekcija Zena - Ciljevi  

Sekcija Zena - Ciljevi