Page 1

PROFESSIONAL TRAILER TECHNOLOGY fax 061 810 43 53 e-mail sprzedaz@spp.net.pl www.spp.net.pl

OSIE NIEHAMOWANE UNBRAKED AXLES


HC-01

CW-01

HC-02

CW-02

A [mm]

1100

1180

HC-03

1040

1120

C [mm]

1417

1497

D [mm]

1480

1560

CW-03 1250

1300

1350

HC-04

B [mm]

CW-04

1190

1240

1290

1567

1617

1667

1630

1680

1730

Rodzaj przy³¹cza Connection type

ET [mm]

Max. obci¹¿enie Max. prêdkoœæ Max. load Max. speed [kg] [km/h]

Symbol Type code

98x4

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1100.1.O

100x4

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1100.2.O

130x4

M14x1.5

25-35

750

130

ON-750.1100.3.O

112x5

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1100.4.O

98x4

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1180.1.O

100x4

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1180.2.O

130x4

M14x1.5

25-35

750

130

ON-750.1180.3.O

112x5

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1180.4.O

98x4

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1250.1.O

100x4

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1250.2.O

130x4

M14x1.5

25-35

750

130

ON-750.1250.3.O

112x5

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1250.4.O

98x4

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1300.1.O

100x4

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1300.2.O

130x4

M14x1.5

25-35

750

130

ON-750.1300.3.O

112x5

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1300.4.O

98x4

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1350.1.O

100x4

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1350.2.O

130x4

M14x1.5

25-35

750

130

ON-750.1350.3.O

112x5

M12x1.5

25-35

750

130

ON-750.1350.4.O

Istnieje mo¿liwoœæ wykonania osi zgodnie z indywidualnym projektem There is a possibility to produce an axle according to customer's own design

OSIE I PIASTY  

OSIE I PIASTY

OSIE I PIASTY  

OSIE I PIASTY

Advertisement