Page 4

Onsdag 18. juli 2018

SPØTTRUP UGEAVIS

4

Vestsalling Hjemmeservice - nu også med hjemmepleje Henrik Sørensen har siden 1995 været en del af hjemmeservicebranchen og ejer i dag virksomheden Vestsalling Hjemmeservice ApS. Fra den 1. august er han også manden bag et nyt hjemmeplejetilbud i Skive Kommune, nemlig Salling Hjemmepleje. Han har længe ønsket at tilbyde hjemmepleje, da det tilbud matcher godt sammen med den hjemmeservice firmaet nu tilbyder på 24. år. Henrik Sørensen har de seneste måneder arbejdet intenst på at få Salling

Henrik Sørensen står bag Salling Hjemmepleje.

Hjemmepleje godkendt som leverandør af hjemmepleje i Skive Kommune. - De økonomiske krav er skærpet væsentlig, men vi er nu godkendt - både i forhold til det faglige niveau og i forhold til det økonomiske beredskab, man som leverandør skal have, siger han. Salling Hjemmepleje bygger på de samme grundlæggende værdier, som har gjort Vestsalling Hjemmeservice til en stor succes. De er kvalitet, nærhed og stabilitet. - Kvaliteten skal selvfølgelig være i orden, det er basis.

Men stabiliteten og nærheden er også meget afgørende - og ikke mindst i hjemmeplejen, så den enkelte borger oplever, at det er den samme, der kommer. Og at det også er en person med tid til nærhed, siger Henrik Sørensen. Visiterede borgere kan allerede nu indgå aftaler med virksomheden om hjemmepleje. Henrik Sørensen understreger afslutningsvist, at den enkelte borger inden da skal have en aftale med Skive Kommunes myndighedsafdeling om hjemmepleje.

Stop beskæring af lokal erhvervsudvikling Mener regeringen alvorligt, at den vil sikre den lokale vækst og udvikling rundt i hele landet, kræver det, at man ikke underminerer de støtteordninger, som skaber både job og bosætning lokalt, skriver SF’s formand Pia Olsen Dyhr og formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard i Avisen Danmark. Den daværende Venstre-regering besluttede i starten af 2016 at fjerne 30 pct. af de LAG-støttemidler, som har skabt hundredvis af job rundt omkring i landdistrikterne. Midlerne er således reduceret med en tredjedel i årene frem mod 2020.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, det var en stor fejltagelse at beskære LAG-ordningen, og han får nu opbakning af SF’s formand Pia Olsen Dyhr. I et fælles indlæg opfodrer de regeringen til at tilbageføre det beløb, som LAG-ordningen er blevet skåret ned med. - Midlerne er en løftestang for lokale ildsjæles gode ideer, der vokser sig til levedygtige virksomheder med flere lokale arbejdspladser, og over hele landet har vi set eksempler på nye lokalforankrede virksomheder, der er skabt med støtte fra LAG-midlerne, skriver Pia Olsen Dyhr og

Steffen Damsgaard og fortsætter: - Den udvikling skal vi støtte. I mange danske landdistrikter har man hårdt brug for at sætte fut under erhvervsudviklingen. Flere steder mangler der de job, som betyder, at mennesker med landsbydrømme tager skridtet og skifter byen ud med landet. Eller at flere prioriterer fortsat at bo på landet eller i en landsby, frem for at søge arbejde i de større byer. LAG’erne har blandt andet givet støtte til projekter, der styrker turisme, men også forskellige mikrovirksomheder og iværksættere er blevet hjulpet i gang af LAG-midlerne.

SF’s formand Pia Olsen Dyhr og formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at regeringen bør tilbageføre midler til Lokale Aktionsgrupper.

Vil du og din familie være plejefamilie?

Vind 2 billetter Hvor i Danmark ligger Fårup Sommerland?

Sjælland

Midtjylland

Nordjylland

Navn: Gade: Postnr.: Tlf. nr.: Send kuponen til Spøttrup Ugeavis, Nørregade 19, 7870 Roslev eller Kærsangervej 8A, Balling, 7860 Spøttrup. Mrk. kuverten "Fårup Sommerland". Kuponen skal være Spøttrup Ugeavis i hænde senest mandag den 23. juli kl. 8.00. Vindernavnet offentliggøres i uge 30. Biletterne skal afhentes på Spøttrup Ugeavis, Nørregade 19, Roslev.

Nogle børn og unge kan have behov for at skulle anbringes udenfor hjemmet for at støtte deres udvikling. Desuden er der også er behov for at forældre, eksempelvis med børn der har handicap, kan aflastes i kortere perioder. I den forbindelse har Skive Kommune brug for flere plejefamilier lokalt. Er det dig og din familie der kan hjælpe med det, så kan du kontakte kommunen og høre mere. Der er behov for både aflastningsfamilier og døgnplejefamilier: En aflastningsfamilie er, hvor der er tale om en frivillig anbringelse, hvor barnet kan være i aflastning hos plejefamilien få hverdagsdøgn, i weekends og i ferier. Aflastningsordningen kan både være af hensyn til barnets behov, men kan også være en ordning for at aflaste barnets forældre. Ved en døgnplejefamilie er der tale om en frivillig eller tvangsmæssig foranstaltning, hvor et barn kan bo og modtage omsorg og støtte gennem en kortere eller i nogle tilfælde længere periode. Det er Skive Kommunes grundlæggende holdning, at man ønsker at anbringelser – så vidt muligt – er så korte som muligt, da man

ikke ønsker familierne mere adskilt end nødvendigt. Der vil dog også altid være be-

hov for nogle længerevarende anbringelser. Det er Socialtilsyn Midt, der står for

at forundersøge, uddanne og godkende plejefamilier til Skive Kommune.

Der er behov for flere plejefamilier i Skive Kommune.

Nyt gulv på vej Gulvet i Skive Theater er gravet op, og i denne uge begynder håndværkerne at støbe et nyt. Der skal nemlig indstalleres et såkaldt hydraulisk gulv, så gulvet lettere kan tilpasses hver enkel forestilling. Arbejdet er en del af en fornyelse til omkring tre millioner kroner, og salen er klar til brug den 11. august.

Her ses hullet i gulvet. Foto: Jan Sand.

Profile for Spøttrup Ugeavis

Spøttrup Ugeavis uge 29 2018  

Spøttrup Ugeavis uge 29 2018  

Advertisement