Page 1

MORS SALLING

Din avis Dit vindue Din egn Spøttrup Ugeavis Nr. 3  ·  årgang 28  · 

15. januar 2020

SPU SKIVE

Postomdeles til samtlige husstande i Spøttrup, Hem og Hindborg

Opråb om sundhed til Ballings borgere Rækker ud til hele Vestsalling om mulighederne for at få hjælp og hjælpe sig selv til et bedre liv. Det er bestemt et venligt opråb, som sygeplejerske og forebyggende medarbejder Henriette Lynnerup fra Sundhedscenter Skive kommer med til borgerne i Vestsalling. Men, ikke desto mindre er det stadig et opråb om at bruge tilbuddene fra sundhedscenteret i Skive Kommunes sundhedssatellit i Pulsen i Balling til at få tjekket tilstanden af sin sundhed. Onsdag formiddag, 8. januar var hun i Pulsen i Balling for at tale med enhver borger om deres sundhed og generelle trivsel. Ikke fordi man nødvendigvis er syg, men måske mangler man bare ideer til at hjælpe sig selv til at få et lidt mere aktivt liv. - Generelt kniber det lidt med at få folk til at komme. Gennem mit arbejde er jeg ude og lave forebyggende hjemmebesøg for dem som er blevet over 65 år. Vi har nogle forebyggende samtaler, og generelt viser det sig, at de ikke er klar over hvor mange tilbud, vi har i Pulsen i Balling. I næste uge kommer der f.eks. en diætist og en ernæringssygeplejerske, som kan hjælpe med at omlægge kosten. Og, det

le være fordi alle er fuldstændigt sunde og raske i Balling og omegn, køber sygeplejersken ikke, men hun roser den generelle sundhedstilstand. - Folk er meget bevidste om at bevare deres funktionsniveau for at kunne opretholde deres uafhængighed i dagligdagen og selv komme i supermarkedet, klare rengøringen og alle de andre ting, som hører med til et meningsfyldt liv. Det behøver ikke være i et fitness-center eller på et hold. Gåture og øvelser man laver derhjemme er også at holde sig igang. Al bevægelse tæller, siger Henriette Lynnerup.

Sundheden skal ikke partout forbedres på et fitness-center, en simpel gåtur og noget frisk luft tæller også med.

er jo ikke fordi, vi kommer med en løftet pegefinger og siger, man ikke er sund nok. Vi hjælper alle, også dem uden sundhedsproblemer, men som gerne bare vil være lidt sundere, siger Henriette Lynnerup. Skal kende behovet Der er et tilbud, som henvender sig specifikt til folk

med diabetes samt folk med hukommelsesproblemer. Der er et tilbud om at få efterset, justeret eller repareret hjælpemiddel for sin fysiske skavank. Så er der tilbud til pårørende, og fælles for dem alle er, at de ligger indenfor arbejds- eller skoletiden. - Men vi har også haft et rygestop forløb i efteråret, som lå udenfor normal ar-

bejdstid. Så hvis der er et behov, opretter vi gerne tilbud udenfor arbejdstiden, hvis det kan lade sig gøre, men vi er nødt til at kende til behovet for at kunne tilbyde det, siger Henriette Lynnerup med uimodsigelig logik. Denne onsdag er der endnu ikke kommet nogen for at tale om deres sundhed og trivsel. At forklaringen skul-

Noget man er glad for Hun tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers situation, og sammen med hendes kolleger fra Sundhedscenter Skive giver hun gode råd og forslag om alt fra kost og motion til hvordan, man kan komme med i foreninger eller dyrke sin hobby med andre, hvis man trænger til mere socialt samvær. - Jeg kan f.eks. give balanceøvelser, som kan klares ved et køkkenbord og en stol. Øvelser der styrker muskulaturen og dermed forbedrer balancen, så man forhindrer eller mindsker risikoen for fald. Det giver mere tryghed

til at kunne bevæge sig mere frit både ude og hjemme. Et andet eksempel var en midaldrende kvinde, som savnede sociale relationer. Vi fik en snak om muligheder, der kunne give noget samvær. Det kan være frivilligt arbejde eller at finde nogen at dyrke sin hobby sammen med. Det kan også være noget helt tredje eller fjerde, og igen drejer det sig om at kende mulighederne, og dem kan vi hjælpe med at finde og komme igang med noget, man er glad for, siger Henriette Lynnerup. Hun og kollegerne vil gerne hjælpe mange flere og håber borgerne vil bruge tilbuddet i sundhedssatelliten i Pulsen mere i 2020.

Sygeplejerske Henriette Lynnerup vil gerne hjælpe mange flere borgere til et bedre liv.

Lokale mænd får oftere hjælp, når det gør ondt Flere midtjyske mænd i fysisk hårdt arbejde søgte i 2019 behandling for skavanker sammenlignet med 2015. Det koster ikke noget, og du skal ikke forbi lægen først. Alligevel har det hidtil været vanskeligt at få den mandlige, midtjyske håndværker til at udnytte sin sundhedsordning til at få hjælp hos fysioterapeuten, når det gør ondt at udføre arbejdet. Men nu peger pilen den rigtige vej. I 2019 modtog mere end hvert 10. mandlige medlem fra Region Midtjylland en eller flere behandlinger gennem deres sundhedsordning i PensionDanmark. Det udgør en stigning på 15 procent siden 2015, og mændene er gradvist blevet lidt bedre til at få hjælp med fysiske skader år for år. - Vi ser gerne, at den positive udvikling fortsætter, så endnu flere midtjyske medlemmer får mobilen frem og bestiller en tid til behandling.

Hjælp i god tid og forebyggende behandlinger og øvelser er afgørende for at undgå, at små skader bliver til alvorlige skader. Forebyggelse og tidlig indsats er afgørende, hvis man skal holde til et langt liv på arbejdsmarkedet. Derfor vælger vi også at udvide vores netværk af behandlere markant i hele landet, så der i 2020 bliver endnu kortere vej til en behandling på det ønskede tidspunkt, siger adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen. Kvinderne er foran 10,1 procent af de midtjyske mænd udnyttede sundhedsordningen til at få gratis behandlinger i 2019. Det er stadig et stykke fra de kvindelige PensionDanmark-medlemmer. 13,1 procent af de midtjyske kvinder

Flere midtjyske mænd i fysisk hårdt arbejde søgte i 2019 behandling for skavanker sammenlignet med 2015.

modtog behandling gennem sundhedsordningen. I 2019 modtog 6.758 mandlige medlemmer fra Region Midtjylland samlet godt 51.500 behandlinger gennem deres sundhedsordning i PensionDanmark, mens knap 3.000 kvindelige medlemmer modtog næsten 30.000 behandlinger. Omkring 400.000 danskere har uden lægehenvisning adgang til gratis behandlinger hos blandt andet fysioterapeut, kiropraktor og psykolog gennem den overenskomstaftalte arbejdsmarkedspension i PensionDanmark. Det omfatter blandt andre faggrupper som tømrere, murere og elektrikere i byggebranchen og lønmodtagere inden for hotel og restauration, rengøring, transport, landbrug og frisørfaget.


Onsdag 15. januar 2020

SPØTTRUP UGEAVIS

2

Ændrede køreplaner i høring Nørregade 19, 7870 Roslev Kontorets åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: Fredag:

kl. 8.00 -16.00 kl. 8.00 -15.00

Tlf. 97 56 43 30 post@spottrup-ugeavis.dk Udgiver:

Salling Bogtrykkeri Nørregade 19, 7870 Roslev www.spottrup-ugeavis.dk Tryk: OTM, Ikast Oplag: 4.400 Annoncer: Morten Olsen 97 56 43 30 41 78 68 86 Redaktion: Helle Lenschow 41 78 68 91 Daglig leder: Lars Wolf 41 78 68 89 Ansvarshavende: Thorkil Christensen Spøttrup Ugeavis postomdeles til samtlige husstande, kontorer og forretninger i Spøttrup området samt Hem og Hindborg Vi tager forbehold over for »sættenissen«. Har du lyst til at gengive dele af teksten eller illustrationer, bedes du aftale det med os (loven om ophavsret).

Indleveringsfrister:

Korrektur- og større annoncer: Torsdag Rubrikannoncer: Fredag

kl. 12.00 kl. 12.00

Søndag den 19. januar AR

Røde Kors

Rødding: 10.30 A AR Ballin: 10.15

JHN

Oddense: 9.00

JHN

Brøndum: 10.15

Jens B.

Hindborg: 10.15

Rydal

Våge- og besøgsvennetjenesten

61 79 16 86

www.spoettrup.drk.dk

A: Altergang

KLOCHs Begravelsesforretning Skive og Omegns Begravelsesforretning

Trier Skovgaard Christensen

Møllegade 2 - 7800 Skive Svarer hele døgnet

Niels Jørgen Gaardsted

SE PRISER PÅ: www.klochs.dk

Tlf. 97Dag52 08 98 • aften & weekend

Den offentlige høring, giver kunderne mulighed for at se om ændringerne får konsekvenser for deres daglige rejser. Kundernes input bruges til to formål. De indgår i kommunernes og regionens politiske behandling af forslag til køreplaner, og Midttrafik bruger

Torsdag, 30. januar holder foreningerne HR69 og Håsum-Ramsing Borgerforening ordinær generalforsamling i Ramsing forsamlingshus. Har man gode eller geniale forslag til udviklingen af de

to foreninger, og vil man gerne have dem med på generalforsamlingen, skal de gives til formanden senest mandag, 27. januar. Dagsordenen følger vedtægterne.

Generalforsamling i Krejbjerg På tværs af Island i Balling Seydisfjordur på Islands østkyst.

Torsdag, 23. januar er der generalforsamling i Krejbjerg Borger & Idrætsforening. Op til generalforsamlingen kan indkomne forslag til ændringer i foreningens vedtægter hentes ved formanden, så man kan forberede sig på mødet.

Bestyrelsen opfordrer til at møde talstærkt op og deltage i debatten om, hvordan Krejbjerg Borger & Idrætsforening skal udvikle sig. Efter generalforsamlingen er foreningen vært for et lille måltid.

Den 27. januar kan du høre en spændende fortælling i Lihme Medborgerhus. Her gæster Tapio Juhl huset, oplyser pensionistforeningen, som står bag. Tapio Juhl er født i Karelen (tidligere en del af Finland, red.) i 1941, og han kom til Danmark i 1943 sammen med sin tre år ældre bror. På grund af krigene

mellem Rusland og Finland 1939 – 1945 blev omkring 80.000 børn i alderen fra et til ni år i det man kaldte verdenshistoriens største flytning sendt til Norge, Sverige og Danmark. Danmark modtog 3.764 børn, og af dem kunne 451 af mange årsager blive i Danmark. Tapio Juhl er en af dem.

Oddense Fysioterapi Kraniosakralterapeut Aut. fysioterapeut Lone Bach Mortensen Højskolevej 2 · Oddense · 7860 Spøttrup Åbent daglig kl. 8.00-16.00

Din Lokale Bedemand Tlf. 3015 2444

Din Lokale Bedemand Tlf.: 3015 2444 - Svarer hele døgnet

Fra Seydisfjordur i Øst til Reykjavik i Vest og alt derimellem. Det vil Freddy Ellimann fra Trend fortælle om, når han holder foredrag i Aktivitetscentret i Balling på mandag, 20. januar.

Med masser af billeder vil han fortælle om sin rejse i Island og oplevelserne i den storslåede natur og Islands hovedstad Reykjavik. Foredraget arrangeres for Balling-Volling Pensionistforening.

Bag egen pizza

Værktøj væk

Kunne du tænke dig at bage din egen pizza, så er der pizzakursus hos Dalsgaards Gårdbageri. Det sker den 18. januar, og du skal tilmelde dig, oplyser Spøttrup Aftenskole, som står bag.

Søren Boudigaard

Søren Toft

Hanne Bielefeldt Boudigaard

Vi er ISO9001-certificeret Vi kører ud til samtale Lokalt i hele Salling og på Fur kendskab Anbefalet af forbrugerrådet TÆNK

Dorthe Plagborg Lars Rud Rasmussen Østergade 4C · 7800 Skive 97 51 02 11 www.skive-kiropraktor.dk Tryghed i prisen Uden ceremoni: 7.995,Begravelse: 10.995,Bisættelse: 13.995,-

Også aften og weekend

Skives Nye Bedemand

www.dlb-skive.dk

10 til 15 Makita skruemaskiner, ID mærket med 5 eller 18, er stjålet fra en virksomhed på Fabriksvej ved Lyby. Tyvene kom ind ved at liste en rude af en dør til et lager. Det er sket i tidsrummet fra fredag kl. 16 til lørdag klokken 05.30

Kiropraktisk Klinik Skive

Inkluderet i prisen: Kiste (natur eller hvid) Polstring af kiste. Tøj/sengelinned. Ilægning i kiste. Rustvognskørsel. Kremering. Alt papirarbejde. Samtale i hjemmet. Birgitte S. Mortensen

dem til at rette uhensigtsmæssigheder som f.eks. mistede muligheder for at skifte til en anden bus eller tog eller for sen ankomst til en skoles ringetid. Alle ændringer kan ses på Midttrafiks hjemmeside, hvor man også kan indgive høringssvar.

Generalforsamling i Ramsing

Telefon 40 88 95 54

Tlf. 97 52 01 50

Vestergade 14 • 7800 Skive • www.boudigaard.dk

til nye køreplaner på baggrund af ønsker fra kommuner og Region Midtjylland, tilbagemeldinger fra kunder, chauffører og busselskaber samt Midttrafiks egne erfaringer med de eksisterende køreplaner. Resultatet af planlægningsarbejdet er nu klar til høring hos kunderne.

Spændende foredrag

Gudstjenester Lihme: 9.00

Midttrafik har sendt forslagene til nye køreplaner i offentlig høring til og med onsdag, 22. januar. Busselskabet laver nye køreplaner hvert år, hvor planlægningen starter i juli måned. Frem til ca. december udarbejder Midttrafik udkast

Resenvej 57 - 7800 Skive

Hvis du ikke har modtaget Spøttrup Ugeavis - senest torsdag kl. 19.00 skal du ringe 96 15 33 65 distribution@skivefolkeblad.dk


Onsdag 15. januar 2020

SPØTTRUP UGEAVIS

Mange deltog i aktiviteterne. Foto: Jan Sand.

3

Både humør og puls kom op. Foto: Jan Sand.

Vellykket Fitness Tryday i Spøttrup Af Jan Sand Mange fik sved på panden og nye oplevelser, da der var Fitness Tryday i Spøttrup Hallen forleden. Det er en dag spækket med inspiration, træning, sved og latter. Her kan du som udøver prøve kræfter med noget andet, end det du normalt træner eller kickstarte formen, hvis du overvejer at komme i

gang med at træne. Det er en dag, hvor der er fokus på det allerbedste inden for fitness, og som gerne skulle motivere deltagerne til at fortsætte fitnesstræningen i foreningen. Dagen blev holdt over det meste af landet, og i Spøttrup Kulturhal var det foreningen Spøttrup Motion & Sport, der havde trommet sammen til en sjov dag fyldt med bevægelse og

Medejer af TKC Mad træder ud Med udgangen af januar måned taller medejer Allan Kristensen for tiden hos TKC Mad ved Kærgårdsholm. Allan overdrager sine ejerandele i TKC Holding, TKC Ejendomme ApS og TKC Mad A/S til Nanna Primdal Kristoffersen. Med overdragelsen af ejerandelene varetager Nanna Primdal Kristoffersen herefter 100 procent af aktiviteterne i de tre selskaber. - Det har været næsten fire år med fuldt tryk på, og masser af udvikling hos TKC Mad. Som selvstændig har jeg lært utrolig meget af min tid med firmaet og det vil jeg se tilbage på med masser af gode indtryk og oplevelser. Som

medejer hos TKC Mad har jeg haft en stor berøringsflade og mødt mange rigtigt spændende mennesker. Jeg vil takke alle, der på den ene eller anden måde har været en del af min hverdag gennem de seneste fire år. Medarbejderne, bestyrelsen og ikke mindst samarbejdet og den faglige sparring med Nanna vil jeg komme til at savne, når jeg har sidste arbejdsdag fredag, 31. januar. Jeg ønsker Nanna og TKC Mad alt det bedste fremover, siger Allan Kristensen, der lige nu overvejer sin fremtidige jobsituation. Nanna Primdal Kristoffersen ser det som en stor og spændende udfordring, at

motion. Dette tilbud var der en del borgere, der havde takket ja til, og de var i alle aldersgrupper med en god fordeling af begge køn. Dagen foregik i flere moduler, hvor deltagerne kunne prøve kræfter med de mange maskiner i fitnesscenteret. Her blev der både løftet jern og cyklet på motionscykler. I lokalet ved siden af var der gang i yoga,

skulle videreføre TKC Mad som eneejer. - Jeg er ikke i tvivl om, at jeg sammen med vore medarbejdere, bestyrelse og samarbejdspartnere kan løfte opgaven med at videreføre og videreudvikle TKC Mad. Jeg vil fortsat have fokus på den gode kvalitet og det høje serviceniveau uanset om det handler om mad til pensionister, firmaer, fester eller nogle af de andre spændende opgaver, vi har i huset. Allan og jeg har haft et godt samarbejde og har suppleret hinanden godt i vores fælles dagligdag. Jeg vil videreføre firmaet i samme ånd, som har været kendetegnende for TKC Mad siden firmaets start for godt 14 år siden. Allan og jeg går hver til sit med positive sind, og vi ønsker en god og lys fremtid for hinanden og for TKC Mad, siger Nanna Primdal Kristoffersen.

hvor instruktøren kom med instrukser om, hvordan den form for bevægelser foregik. Endelig kunne deltagerne prøve Smart Training, som er gymnastik for den vigtigste af vore organer - nemlig hjernen. På dette hold var der gang i både bevægelser og koncentration, og det kom der mange gode grin ud af. Arrangementet foregik i samarbejde med Bevæg dig for livet som Tryg Fonden, Nordea Fonden, DGI og DIF står bag. Bevæg Dig For Livet har som mål at få hele 600.000 flere danskere til at dyrke motion, og Fitness Tryday er blot et af de

mange tiltag. I Spøttrup Kulturhal var det tydeligt at se, at de mange deltagere

ikke bare fik pulsen op, men også humøret.

Smart Training var et hit. Foto: Jan Sand.

Lad din næste

Fest

begynde hos os... Vi hjælper dig med opsætning og trykning af: • Indbydelser • Menukort • Sange • Takkekort m.m. Ring eller mail til Spøttrup Ugeavis tlf. 97 56 43 30, mail: post@spottrup-ugeavis.dk eller Salling Bogtrykkeri tlf. 97 57 13 88 41 78 68 88 - mail: sb@salling-bogtrykkeri.dk

Nanna Primdal Kristoffersen bliver eneejer af bl.a. TKC MAd, når kompagnong gennem fire år, Allan Kristensen, overdrager sin andel i firmaet ved udgangen af januar.

Nørregade 19 - 7870 Roslev


Onsdag 15. januar 2020

SPØTTRUP UGEAVIS

4

I Balling kan man fryse i Pulsens sauna

Centerchef for Pulsen i Balling, Kasper Juhl Olesen, sender en stor tak for 2019 til alle kunder og sponsorer.

Pulsen i Balling ser frem til at komme igang med et nyt år. Det første arrangement er det efterhånden traditionsrige saunagus kun for mænd, hvor en ”Gusmester” får blodet til at strømme gennem kroppen.

I 2019 kom der 35 mænd, der skulle en tur i saunaen og bagefter hygge sig med et måltid mad. - Gusmesteren har en kuffert fuld af dufte med sig. Så sætter han noget udrensnende og afslappende gus sammen. Og så plejer vi at få en, der kradser lidt. Det er så svært at forklare, men når han f.eks kommer menthol på, er det som om, man sidder og fryser i en sauna, der er 80 grader, og det skulle man jo ikke tro, man kunne. Først og fremmest får man noget velværd ud af det, og så er det en ret enestående ud-af-kroppen oplevelse, som man skal give sig hen til for at få det fulde udbytte. Man skal lige huske at have fået noget væske i løbet af dagen, og det skal selvfølgelig helst bare være vand, siger centerchef Kasper Juhl Olesen. Når de tre gange sau-

Saunagus for mænd er en god gang mandehørm, hvor man skulle kunne komme til at fryse ved 80 grader celcius.

nagus er blevet nydt, er der dækket op Pulsens café. - Når man så har svedt dovenskaben ud af sit korpus, så trænger vi også til noget godt. Mette i caféen laver et

godt pølsebord med noget forfriskende til ganen, som vi skal nyde sammen, siger Kasper Juhl Olesen. I forbindelse med sæsonens opstart sender han også

en stor tak til alle, som er med til at gøre Pulsen i Balling til et aktvivt og levende samlingssted for byens og omegnens beboere. Takken går til alle fra

Pulsens Støtteforening over sponsorer og til dem, som måske kun har brugt Pulsen nogle få gange i løbet af året. - De er alle en forudsætning for, at vi kan levere førsteklasses idræts- og kulturfaciliteter i Sparekassen Balling Hallen og resten af Pulsen. Vi er ufatteligt heldige med, at Balling har Pulsen. Det er der mange byer, som misunder os. Det er ret enestående og er med til at gøre Balling til en by, hvor man gerne vil flytte hen, og at byen går frem i befolkning. At vi kan have sådan et center i sådan en lille by er ret unikt, og det er vi ikke kommet sovende til. Jeg talte med en som vil lave en dokomentar om området, og han sagde da også, at vi ikke kommer udenom Pulsen i Balling som et af fyrtårnene, hvor folk samles i kommunen, siger Kasper Juhl Olesen.

Lykkeliga start på Mors er også for Salling Håber på 20 børn og unge til første træning i Hvidbjerg H.F. Mors og VIF Mors er gået sammen om at starte et lykkeligahold på Mors, som også er åbent for alle interesserede i Salling. LykkeLiga er et nationalt fællesskab for børn med udviklingshandicaps og deres familier. Det blev startet af tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen i 2016, og vandt sidste år Danskernes Idrætspris. Krumtappen er etablering og forening af lokale håndboldhold for børn mellem 5 og 16 år. Holdene danner ramme om en helt ny måde at skabe netværk for børn og familier på og udenfor banen, hvor der er

Vil du hentes på din bopæl? Tag kontakt til Kontaktrådet:

BALLING Ina 97564258 RØDDING Gunhild 30207510 LEM m.fl. Hanne 23936860

plads til alle, og hvor deltagelse og fællesskabsfølelse er vigtigere end pokaler. - Det er frivillige, som tager teten med Lykkeliga, fortæller Lene Schøler Svenningsen, som er træner og med i projektet på Mors. - Vi har haft møder med Rikke og de andre fra Lykkeliga. Det er så nemt at gå til, for de kommer med et færdigt koncept, og har vi spørgsmål, er vi altid velkomne til at snakke med Rikke og de andre fra Lykkeliga. Hun har en fanstastisk indgang til det, og det er den tilgang vi vil prøve at

Spøttrup Kro

hygge

En gang om året samles lykkeliga klubber fra hele landet til en fest med både sport og underholdning.

Kom og bliv en del af et glad fællesskab hvor alle er velkommen! et samarbejde med de 3 kontaktråd

Balling - Rødding - Lem, Lihme, Vejby, Håsum og Ramsing

02/02 kl. 14:30-16:30 01/03 kl. 14:30-16:30 Afslutningsfrokost - palme søndag:

05/04 kl. 12:00-15:00

med tun, frikadeller, kartoffelsalat + lagkage og kaffe. Denne søndagshygge koster 125,-

TILMELDING SENEST 1 UGE FØR VIA. KONTAKTRÅDENE

Kaffebord

75

,-

kopiere på Mors, siger Lene Schøler Svenningsen. Første træningsdag bliver tirsdag, 28. januar i Hvidbjerg, og selvom der kan være lidt langt fra Salling, håber klubberne at få børn syd for øen med. - De her børn skal transporteres alligevel. Det, vi håber på, er, at der kommer en 20 børn de første gange,

i Rødding

Østergade 20, Spøttrup

Onsdag den 22. januar kl. 19.30 Årsmøde m/beretning og valg Harry Harregård taler Alle er velkomne

og kommer der færre, er det det, vi begynder med. Glæden hos børnene er ikke til at overse. Deres somatiske sygdom går lidt i baggrunden, og alle fortjener at få det her gode fritidsliv og et fællesskab, de trives i, siger Lene Schøler Svenningsen. Opbakningen til etableringen af den nye klub har været massiv. Der gik ikke længe fra idé til konkrete planer. - Folk har været hurtige til at byde ind, for de synes det er spændende og et godt formål, så nu mangler vi kun spillerne, og dem håber vi selvfølgelig på, der kommer mange af, siger Lene Schøler Svenningsen. Der mangler også et navn, men det skal spillerne have mulighed for at komme med ideer til.

- Det skal være et klingende navn, der kan huskes. Så vi har været ude i alle mulige ideer, og vi er åbne for gode navne, men vi skal da tale med spillerne om det til den første træning, siger Lene Schøler Svenningsen. Spillerne på det nye lykkeligahold kan se frem til at blive del af et nationalt fællesskab, som en gang om året samles for at holde fest. I 2019 var der landsholdstrøjer og besøg af håndboldstjerner, da alle klubber var inviteret med til fest i Aalborg. Og på Mors kan de fortsætte med at dyrke idræt, når de bliver lidt for lidt unge til Lykkeliga. - Vi har et hold ”special olympics” med 45 voksne her på Mors, så når børn og

unge fra Lykkeliga bliver ældre, så har vi et tilbud, hvor de kan fortsætte med at lave motion, siger Lene Schøler Svenningsen.

Træner Lene Schøler Svenningsen håber på op mod 20 børn og unge til den første Lykkeliga træning på Mors.


Onsdag 15. januar 2020

SPØTTRUP UGEAVIS

Sammenholdet er stort lokalt, og det afføder nye tiltag og arrangementer årets rundt. Her er det fra byfesten i juni. Foto: Lihme Borgerforening.

5

Borgerne bakker flot op om de lokale arrangementer. Her er det februars foredrag om naturpleje, hvor 60 deltog.

Masser af samhørighed i Lihme Hos Lihme Borgerforenings bestyrelse er der glæde over et travlt år 2019. Året bød på en flot opbakning fra borgerne til de mange tiltag og arrangementer lokalt, og samtidig tager mange selv initiativ og kommer med forslag - hvilket glæder bestyrelsen. Efteråret bød således på en nyhed i form af Live Stream foredrag, som blev sendt fra Aarhus Universitets store auditorium med mere end 700 tilhører i auditoriet og transmission til over 200 steder i landet. Foredragene har spændt fra astrologi med rumrejse i solsystemet, til fortælling om bakterier, viden om vand, til klima, geologi, biologi og fysik. Foredragsholderne har været danske forskere, som på en interessant let forståelig måde har præsenteret det nyeste indenfor forskningen. Deltagelse i foredragene er gratis og bliver støttet af Carlsbergfondet. Borgerforeningen glæder sig over, at man besluttede sig for at tilbyde denne mulighed i Lihme, da der ved hvert foredrag har været mellem 20 og 40 deltagere, som har suget ny viden til sig om de mange spændende emner. For de, der nød de mange foredrag, eller som måske ikke nåede af sted, er der

en skotsk-irsk aften med fællesspisning og musik. Ganske som de føromtalte foredrag kom dette initiativ i stand på en opfordring fra borgerne selv, og det mundede ud i en rigtig hyggelig aften med en irsk inspireret menu og populært skotsk irsk musik. Skaber liv Disse to nye tiltag, Live Stream Foredrag og skotskirsk aften er kommet til på opfordringer, engagement og ønske om at lave noget i fællesskab, og det glæder

bestyrelsen i den lokale borgerforening, at der er den virkelyst lokalt. Forslagene kommer som overbygning på en række aktiviteter hen over året, hvor borgerne mødes, taler sammen og hygger sig, og dermed opnår en følelse af fællesskab, nærhed og tryghed - noget som alt sammen er med til at skabe en samhørighed blandt borgerne i Lihmeområdet. Det er alt sammen med til at skabe liv lokalt og sikre engagement - om så det er juletræer, der skal op foran brugsen, bla-

de der skal fejes væk eller Lihme Sjov, der pynter byen op. Lihme Borgerforening oplever en fantastisk flot opbakning til foreningen. Omkring 70 procent af alle husstandene i Lihme Sogn, fastboende i sommerhusområderne og også enkelte sommerhusejere og beboerforeninger er medlem af borgerforeningen, oplyser bestyrelsen. Der er generalforsamling og fællesspisning i Lihme Borgerforening den 23. januar.

Den skotsk-irske aften var populær. Foto: Lihme Borgerforening.

godt nyt. Borgerforeningen har nemlig tilmeldt sig den nye foredragsrække med Live Stream fra Aarhus

Universitet, som starter i februar 2020. Sidst i oktober havde borgerforeningen desuden

Vestjyske ledere har fået fornuftig lønstigning De privatansatte ledere i Vestjylland fik en gennemsnitlig lønstigning på 2,5 procent fra september 2018 til september 2019. Det er fuldstændig på niveau med stigningen for alle lønmodtagere på landsplan i samme periode. Og det betyder, at de vestjyske ledere fik en reallønsstigning på to procent, da forbrugerpriserne kun steg med en halv procent i samme periode. I kroner og

øre tjente de vestjyske ledere gennemsnitligt 55.567 kroner inklusiv pension i september 2019. Det er et stykke under landsgennemsnittet for ledere, som ligger på 59.865. Det er dog kun lederne i hovedstadsområdet og Nord- og Østsjælland, som trækker gennemsnittet op. Afdelingsformanden for Lederne MidtVest, Lene Skyggelund, glæder sig over

de fornuftige lønstigninger til lederne i området. - Det er positivt, at vores medlemmer har fået en pæn reallønsstigning det seneste år. Det er generelt gode tider for områdets erhvervsliv, og det skal lederne selvfølgelig også kunne mærke. Samtidig er det et godt signal, at ledernes løn ikke stiger markant mere end de øvrige medarbejderes, siger Lene Skyggelund.

Arkivet fandt

Spøttrup Lokalarkiv søgte navne på personer på dette foto, og det gav pote. Billedet her er fra 1953, og det er taget i dagligstuen hos planteavlskonsulent i Salling Landboforening, Peter Tovborg

Jensen, medejer af Andrupgård i Krejbjerg, og viser også hans kone Marie samt deres to børn: Niels på 12 år og Karen på 10 år. Det oplyser Dorthe J. Nielsen fra Skive.


Onsdag 15. januar 2020

SPØTTRUP UGEAVIS

6

Feriegæster i Danmark vil have naturoplevelser Turister i Danmark er tilfredse med deres ferie. Især med kyst- og naturoplevelserne på de danske feriesteder. Men, der skal udvikling til, for gæsterne stiller fortsat højere krav til deres ferie. Det viser en ny analyse fra Dansk Kyst- og Naturturisme udført i samarbejde med 37 danske feriesteder. Dansk Kyst- og Naturturisme har spurgt 11.144 feriegæster i Danmark om, hvad der har betydning for tilfredsheden med en afholdt ferie. Turisterne signalerer en høj gennemsnitlig tilfredshed på tværs

af feriesteder, hvor hele 94 procent af de adspurgte har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Undersøgelsen viser også, at 62 pct. af gæsterne er villige til at anbefale Danmark som feriested. Det er især feriestedernes naturområder, der er størst tilfredshed med blandt gæsterne. Faktisk er flere forhold vedrørende natur i top 5 over bedst vurderede forhold ved feriestederne – kun overgået af feriegæsternes oplevelse af befolkningens generelle venlighed. Nok har Limfjords Camping og Vandland ved Ål-

bæk ikke været med i undersøgelsen, men ejerne Maj-Britt og Claus Hansen kan tydeligt genkende, at både de danske og udenlandske gæster efterspørger naturen. - Vi har en masse aktiviteter på pladsen, men det absolut mest populære for vores gæster er vandre- og cykelture i området. Der er nogle gode ruter omkring Kås Sø, de cykler langs den gamle jernbane, og Spøttrup Borg er også meget efterspurgt, siger Maj-Britt Hansen. Og, selvom Spøttrup Borg ikke er natur som sådan, så ligger den i naturen. Der er

Med sin placering helt ned til vandet er naturen altid tæt på og kan nydes også en sen sommeraften som på billedet.

fred og ro - lige pånær når der er middelaldermarkeder eller turneringer. - Lige når der er middelalderfest, får vi flere gæster, men ellers er det freden og roen herude, som gæsterne efterspørger, og er det vi slår på i vores markedsføring udover aktiviteterne på pladsen, siger Claus Hansen. Undersøgelsen viser også, at feriegæsterne i højere grad efterspørger en let adgang til naturoplevelser og mulighed for at benytte sig af naturen – både når det kommer til adgang i form af infrastruktur, men også i forhold til aktiviteter og formidling.

Ved Limfjords Camping og Vandland er naturen lige udenfor døren eller telt-flappen, og har man ikke cykel med, kan de lejes på. - Langt de fleste har deres egne cykler med, men ellers har vi nogen. Det mest populære er vores brochure med optegnede vandre- og cykelture, og så ligger campingpladsen og fantastisk helt ned til vandet og stranden, så vi ligger selv midt i den natur, som gæsterne gerne vil være i, siger Maj-Britt Hansen. Dansk Kyst‑ og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil udvikle og skabe vækst i kyst‑ og naturturismen i Danmark. Fonden er ansvarlig for udviklingen af kyst‑ og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og vinde nye markedsandele.

Tilfredshedsanalysen 2019 • Undersøgelsen er gennemført af Wilke på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme • Den er finansieret af de 37 deltagende feriesteder og Dansk Kyst- og Naturturisme • Den er senest gennemført i 2017 • Analysen fra 2019 bygger på 11.144 personlige interviews gennemført i perioden juli-august 2019. • Respondenterne er alle minimum 18 år og opfylder kriterierne for at være turist

Limfjords Camping og Vandland ligger lige midt i naturen - præcist det turisterne efterspørger i højere og højere grad.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 21.25 Allied Amerikansk actiondrama fra 2016 I 1942 er efterretningsofficeren Max på dødsensfarlig mission i Casablanca sammen med den franske modstandskvinde Marianne. Max og Marianne forelsker sig, gifter sig og slår sig ned i London. Men måske er Marianne ikke den, hun giver sig ud for at være...

Kl. 20.00 Versus Aftenens første Versus-duellanter skal skyde til måls fra en faldskærm og en luftballon. Og både luft og balloner er også nøgleordene, når Hjalte og Tjelle senere skal dyste i studiet. I det hele taget er der lagt op til en hæsblæsende aften, der også byder på is-minigolf og direkte duel mellem håndbold og fodbold.

Kl. 22.30 Deep State Britisk thrillerserie fra 2018 Eks-spionen Max er blevet tvunget tilbage på jobbet af MI6-chefen George White. På mission i Beirut ved han ikke længere, hvem han kan stole på. Samtidig har Max’ kone gravet oplysninger frem, der er livsfarlige for hende selv og hendes familie.

Kl. 20.15 X Factor Dommerne får deres kategori Ankerstjerne, Oh Land og Thomas Blachman er ikke altid enige om, hvem der fortjener at få et ja til årets auditions. Derfor ligger der en udfordrende opgave foran de tre dommere, når de i fællesskab skal udvælge årets deltagere til ”5 Chair Challenge”.

Kl. 21.10 G.I. Joe: Gengældelsen Amerikansk actionfilm fra 2013 Terrororganisationen Cobra infiltrerer Det Hvide Hus og indsætter skurken Zartan i præsidentens sted. Kun Kaptajn Dukes hold af elitesoldater kan redde verden fra terroristernes grusomme planer, men efter et bagholdsangreb får enheden store problemer.

Kl. 21.00 Hell or High Water Amerikansk thriller-drama fra 2016 Den fraskilte far og landmand Toby og hans kriminelle bror Tanner sætter sig for at røve den bank, der truer med at sætte deres barndomshjem på tvangsaktion. Men brødrene får deres sag for, da den usædvanligt stædige Texas Ranger, Marcus, kommer på sporet af dem.


Onsdag 15. januar 2020

SPØTTRUP UGEAVIS

7

Formålet med turen var at bevise, at gamle græske skrifter har ret i, at vikingerne sejlede samme rute. - Det er en historie, der er vigtig for mig selv som menneske, og som, jeg mener, er vigtig for rigtig mange andre mennesker, siger han. Brutalitet som ideal Turen var vigtig, både for at udfordre sig selv rent fysisk men i lige så høj grad for at blive klogere på fortiden og bringe den ind i nutidens forståelse. Især synet på vold og brutalitet peger Thomas Frank på, som en stor ændring fra dengang til nu. - Det er jo vigtigt at være opmærksom på sin forhistorie, og danskernes er, at vi rejste ud i verden. Det var med til at gøre os til dem, vi er i dag. Danskerne har altid sejlet ud i verden, og det er nok mest kendt, at vi kom vestpå. Men vikingerne sejlede også mod øst. Det møde har præget os for altid, selvom vi ikke ser det idag. Hvis man går til kilderne, kan man se, at vi var mere brutale og krigeriske, end vi er i dag. Vi er i brund og grund et fredeligt folkefærd, og det er pga. den indflydelse udefra, fortæller Thomas Frank. I sit foredrag fortæller han både om det historiske per-

Et kort over vikingernes handelsruter fra Wikipedia.

Salmesang, vikinger og livssyn i Rødding

spektiv og deler sin personlige erfaringer og oplevelser. Som da - da han var allermest træt og det så lidt sort ud - delfiner begyndte at springe om båden. Eller hvor meget en god forberedelse betyder for resultatet, for ellers var han ikke nået hele vejen til Istanbul. - Og så var den østeuropæiske natur og kultur en stor oplevelse. Man bliver klogere på sig selv, når man rejser ud i verden, og det har man altid brug for, siger Thomas Frank, der især lægger vægt på den forandring i livssynet fra vikingerne til nu. - Der er tekstmæssigt belæg for at sige, vores forfædre var brutale. Det at være brutal var et ideal. I sagnkilder er der et eksempel på en mor, der ikke kunne ønske sig noget højere, end at hendes søn slog ihjel. Sådan er det jo ikke længere. Når vi sender soldater ud, er det for at skabe fred, selvom der stadig bliver slået mennesker ihjel. Det værdisæt, jeg befinder mig indenfor som teolog, er medmenneskelighed, forståelse og åbenhed for andre som en del af kristne tro. Historien og rejserne giver en bredere forståelse af det budskab, siger Thomas Frank, der om kort tid skal på en ny rejse til Rusland.

I to foredrag bruges flere tusind års historie til at lære om nutiden. Der er lagt op til en dag med de helt store fortællinger og temaer i Rødding lørdag, 25. januar. Gennem næsten seks timer er der en enestående mulighed for at gå på opdagelse i Det gamle testamente og senere komme ud på den samme rejse som vikingerne for 1000 år siden. De to foredragsholdere er hhv. forfatter og salmedigter Iben Krogsdal fra Århus samt domprovst og kajakro-

er Thomas Frank fra Viborg. Dagen indledes med morgenkaffe, hvorefter Iben Krogsdal holder foredrag under titlen ”Fra dybet – tilbage til taknemmeligheden”. Hun fortæller om salmerne i sin nyeste udgivelse, der er blevet til som en videredigtning af Det gamle Testamentes salmer. Hun kredser om de livstemaer, der optog mennesker dengang, og som vi stadig kæmper med i dag: Hvad gør livet værd at leve?

Hvordan husker vi at være taknemmelige for det, vi får? Hvordan lever man med sorgen? Og hvad skal man gøre af sin længsel? Undervejs vil Krogsdal give et indblik i arbejdet med at dykke ned i 2500 år gamle bibelske tekster i samarbejdet med en række nulevende komponister. Efter frokosten tages publikum med på en kajaktur fra Viborg til Istanbul. Domprovst Thomas

Frank padlede i 2017 fra Viborg til Istanbul i vikingernes fodspor. 3500 kilometer langs hviderussiske, russiske og ukrainske floder og over Sortehavet, hvor han fik lidt mere personlig forståelse for Jesus. - Jeg kan godt genkende dér, hvor Jesus råber ad havet. På et tidspunkt råbte jeg simpelthen ”nu må I saftsuseme holde op med at bevæge jer sådan, bølger”, fortæller Thomas Frank.

Domprovst Thomas Frank da han lige var ankommet til Istanbul efter tre måneder og 3500 kilometers rejse.

GreenLab Skive gjorde millioner til en milliard

Der er fuld gang i byggeriet ved GreenLab Skive, som har tiltrukket private investeringer for en milliard kroner.

Erhvervsminister Simon Kollerup besøgte GreenLab Skive ved Kåstrup i sidste uge for med egne øjne at se, hvordan en bevilling på knap ni millioner fra Erhvervsministeriet på få år har resulteret i en innovativ, grøn erhvervspark, der har tiltrukket private investeringer for over 1 milliard. Det er på ganske få år lykkedes at etablere et solidt grundlag for erhvervsparken, og samtidig har man formået at få virksomheder til at etablere sig i GreenLab Skive. Dertil kommer etableringen af samarbejder med videns-institutioner og andre aktører udenfor Skiveegnen. Sådan lyder det i

en evaluering gennemført af konsulentfirmaerne Pluss og Efiko for GreenLab Skive. Evalueringsteamet har gennem de seneste ti år gennemført en række evalueringer af erhvervsfremmeinitiativer rundt om i hele Danmark, og skriver i rapporten at: ”Det hører til sjældenhederne, at det offentliges økonomiske tilskud til aktiviteterne har haft en så betydelig effekt, som tilfældet er med GreenLab Skive”. Evalueringens resultater blev offentliggjort i forbindelse med, at erhvervsminister Simon Kollerup besøgte GreenLab Skive for at se den innovative, grønne erhverv-

spark, som nu har tiltrukket investeringer for over en milliard kroner. - Der er ingen tvivl om, at vi har gang i noget helt særligt med GreenLab Skive. Vi lykkes med at skabe vækst i vores område, fordi grønne virksomheder vælger at etablere sig her, og dermed skaber nye arbejdspladser. Samtidig er GreenLab Skive helt i front med at udvikle teknologier, som kan bidrage til at løse klimaudfordringerne, og som kan gøre Skive til centrum for Danmarks næste energieventyr, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard om udviklingen i GreenLab Skive.


Onsdag 15. januar 2020

SPØTTRUP UGEAVIS

8

førsel som standard. Med strenge sikkerhedsstandarder overføres relevante køredata til en central filserver, som kan tilgås af N.C. Nielsen og deres kunder. Det gør det muligt at opdatere software i ”skyen”, hente data ved forebyggende vedligeholdelse og overvåge trucken løbende med fjerndiagnostik.

Salgsdirektør Allan Christensen med den nye H20-H35/1202 serie fra Linde.

Linde lancerer ny generation af modvægtstruck Balling-virksomhed sætter nye standarder inden for branchen. N.C. Nielsen kan nu præsentere en helt ny generation af Linde modvægtstruck. Den nye serie af Linde-truck løfter overliggeren for avanceret truckteknologi og sætter nye standarder, når det gæl-

der tilgængelighed, effektivitet og sikkerhed inden for moderne lagerlogistik. Linde H20-H35/1202 er forberedt til fremtiden. Trucken er nyudviklet fra bunden og baseret på et

omfattende analysearbejde, hvor omkring tusinde truckførere og flådeansvarlige fra 26 lande har udtrykt deres ønsker, forventninger og krav til morgendagens modvægtstruck. Dette in-

novative udviklingsarbejde har resulteret i det, som af mange betegnes som den perfekte truck. En væsentlig nyskabende funktion er, at Linde H20-H35/1202 leveres med trådløs dataover-

Øget udsyn og sikkerhed Et ubegrænset udsyn er en vigtig forudsætning for hurtig, præcis og sikker varehåndtering. Derfor har Linde-designerne øget udsynet med 20% sammenlignet med foregående truckmodeller. Slanke A-stolper, asymmetrisk masteprofil, forstærket glastag og kabinedøre med store glaspaneler giver føreren panoramaudsigt og gør det nemmere at placere lasten med millimeterpræcision. Sikkerheden er altid i højsædet hos Linde. Til alle truckmodeller tilbydes en bred vifte af advarsels- og hjælpesystemer, der aktivt forebygger ulykker og påkørsler. Det gælder Linde LED Stripes, VertiLight-belysning samt ”Linde Safety Pilot” og ”Linde Safety Guard”, der giver værdifulde oplysninger til truckføreren. Tilmed griber ”Linde Load Assist” aktivt ind, hvis grænsen for løftekapaciteten nærmer sig. Teknologi til tjeneste Den nye Linde truck har skarpt fokus på ergonomi

og førerkomfort. Fodtrinnet til kabinen er lavt og bredt, det opvarmede førersæde kan indstilles med blandt andet justérbar rygstøtte og automatisk vægtjustering og kabinen er øget med ti centimeter taghøjde. Med et joystick ved armlænet styres alle vitale funktioner og som ekstra sikkerhed kører trucken i krybehastighed, hvis føreren ikke har spændt sikkerhedsselen. – Vi har store forventninger til den nye Linde modvægtstruck. Der ligger et imponerende udviklingsarbejde bag trucken, og Linde har igen overgået sig selv med en højteknologisk modvægtstruck, der tapper ind i fremtidens industri 4.0-mindset. Vi glæder os rigtigt meget til at kunne præsentere denne spændende produktnyhed på det danske marked i begyndelsen af 2020, udtaler salgsdirektør Allan Christensen fra N.C. Nielsen. Linde H20-H35/1202-serien kommer i både diesel, gas- og naturgasversion. Truckene er opbygget med en kraftfuld Deutz-industrimotor, der overholder de skrappe EU Stage V-emissionskrav. En hydrostatisk transmission og Lindes velkendte to-pedal system sikrer en jævn og præcis kørsel og hurtige retningsskift – og hjælpesystemet Linde Curve Assist sørger for automatisk for en reduceret hastighed ved kurvekørsel.

Mere end 30% siger nej tak til reklamer, men husk at Spøttrup Ugeavis når ud til alle..! En annonce i Spøttrup Ugeavis er en god løsning når du skal nå dine kunder. 2014-2015

”DEN BLIVER LÆST”

Nørregade 19 · 7870 Roslev · Tlf. 97 56 43 30 · spottrup-ugeavis.dk · post@spottrup-ugeavis.dk


Onsdag 15. januar 2020

SPØTTRUP UGEAVIS

Derfor sikrer vi os ikke mod indbrud, før huset er tømt for værdigenstande

9

Seniorforsker giver sit bud på, hvorfor mange ikke sikrer sig, før tyven har været på besøg. Ingen har lyst til at komme hjem til et opbrudt vindue og gennemrodede skabe, men det er desværre noget, som mange oplever. I 2018 blev der anmeldt over 37.000 tyverier og indbrud i de danske hjem. Det kan være en voldsom oplevelse, at uvedkommende har været i ens hjem, gennemrodet og stjålet genstande - og det er ofte svært at genoprette samme følelse af tryghed i hjemmet. - Man lukker øjnene for risikoen, fordi det er en rigtig ubehagelig tanke og en oplevelse, der skaber stor utryghed. Nogen kan

slet ikke holde ud at blive boende og er nødt til at flytte, fordi deres hjem ikke længere føles sikkert. Det siger Helle Nørgaard, som er seniorforsker hos Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet og forsker i kriminalitet og tryghed. Af samme grund kan det undre, hvorfor vi i Danmark ikke er bedre til at sikre vores hjem, før uheldet er ude - i stedet for efter. Så hvorfor vælger så mange danskere ikke at sikre sit hjem i tide? Her skal vi finde svaret i den menneskelige psykologi, forklarer Helle Nørgaard.

- Det er noget grundlæggende menneskeligt, at vi frygter det værste, men håber det bedste. Vi er tilbøjelige til at tænke ”det sker ikke for mig - kun for naboen”, når noget er ubehageligt at forholde sig til. Kedelige penge Ifølge TrygFondens Tryghedsmåling fra 2017 skaber det utryghed for hver 4. dansker, at der kan ske et indbrud i hjemmet. - Indbrud er en konkret fare, som mange frygter. Samtidig er det ubehageligt at forholde sig til, så derfor udskyder mange tyverisik-

ringen eller får det slet ikke gjort, siger Helle Nørgaard og fortsætter: - Forskellige former for tyverisikring er ikke særlig synlige, så ofte vil man måske hellere investere i nye møbler, en tilbygning eller et nyt tag. Hvis man skal til at skifte lås og hasper på døre og vinduer, koster det penge. Penge, som man formodentlig hellere vil bruge på noget andet.

Få lytter Artikler med velmenende råd om, hvordan du kan gøre livet surt for indbrudstyvene, er der mange af. Det er dog ikke alle danskere, der følger disse råd. Hvis man skal følge alle de gode råd, bliver det nemlig hurtigt uoverskueligt at tyverisikre hjemmet. Ifølge Søren Brehm Jensen, sikkerhedsekspert i ABUS, bør

man især prioritere sikring af vinduer og døre. - Når snakken handler om sikring mod indbrud, bliver sikring af især vinduer ofte nedprioriteret i forhold til tyverialarmer og intelligente overvågningskameraer. Men det er faktisk den simpleste og billigste måde at holde uvedkommende væk boligen, siger han.

Spøttrup Ugeavis, uge 3 Skrevet/redigeret af Oda Lauritsen

1995

Svaret på hvorfor få sikrer sig mod indbrud, før tyven har været på besøg, skal findes i den menneskelige psykologi, forklarer Helle Nørgaard.

Åbent Hus hos AOF Skive Aftenskolen AOF i Skive indbyder til Åbent Hus lørdag, 18. januar, hvor der bliver lejlighed til at høre om alle de tilbud skolen tilbyder. De kreative værksteder på Hjalmar Kjems Allé er åbne, og man kan se på eller selv deltage aktivt. Fra tre forskellige boder vil der også være mulighed

for at smage på kogekunst fra fjerne himmelstrøg, og man kan også være med i processen med kogning af hjemmelavede bolsjer og ikke mindst smage på dem bagefter. Madam BLÅ er også klar med kage og hygge. Kom til fernisering på maleriudstillingen og få et glas vin. Kom

også og få en lille smagsprøve på yoga og meditation. AOF tilbyder også færdselsrelateret førstehjælp hvor der vil være mulighed for at deltage. AOF håber på et godt besøg på alle stande og boder af forskellig karakter, for synes man, der mangler et fag, hører AOF gerne dit forslag. Arrangementet vil også byde på guitarspil og ”måske en lille overraskelse”, står der er meddelelsen fra AOF.

Vi vil - Vi kan - og Vi gør det! De Fem slår til igen Fra 1. februar og én gang om måneden det næste halve år får du alletiders chance for at konstatere, at du også kan få gode og billige varer i dit lokalområde. Onsdag den 11. januar holdt detailhandelen fællesmøde, hvor der var bred enighed om, at man gennem fællesannoncering ville prøve at nå ud til kunderne, og på denne måde vise, at Vi vil - Vi kan - og Vi gør det! Nemlig sort på hvidt dokumentere, at man sagtens kan konkurrere både på pris og kvalitet. ”Når vi forandrer vore tanker, tiltrækker vi nye oplevelser. Vi kan ikke tvinge lykken ind i vores liv, men vi kan invitere den ved at tænke positivt”. Cathrine Ponder Mere kultur for børn Radio Skive giver unge Chancen for at give deres mening til kend de næste tre mandage. At Radio Skive skal have mere kultur for børn - det har der været sagt og skrevet meget om i den sidste tid. Kultur- og Fritidskonsulent ved Skive Kommune - Ole Riis Christensen - er sammen med det nydannede Fælleselevråd gået i gang med den praktiske side af sagen. Fælleselevrådet har blandt andet henvendt sig til Radio Skive, idet de gerne vil bruge radio-mediet til at få de unges mening frem. - Og det synes vi var en mægtig god idé, siger Claus Brogaard og Bo Linde, der i samarbejde med Fælleselevrådet tilrettelægger i alt tre mandags-udsendelser, hvor unge mennesker får mulighed for at give deres meninger til kende på den velkendte ønskelinie. Og mulighederne er sikkert mange og forskellige - hvad synes de unge, der mangler, og hvad ser de gerne praktiseret? Fra på mandag den 23. januar - og de kommende to mandage fra kl. 12-15 kan der ringes til Radio Skive, og tilrettelæggerne håber på mange tilkendegivelser, der på længere sigt havner i Skive Byråd for en nærmere vurdering. Hele arrangementet afsluttes med en stor debat-udsendelse lørdag den 11. februar i Radio Skive. Sang - sundhed - livsglæde Foredrag og underholdning med læge Carsten Vagn-Hansen og Joan Vagn-Hansen torsdag den 9. februar i Krejbjerg. Arrangører er Spøttrup Aftenskole, LOF Skive-Spøttrup og AOF Spøttrup

Der er åbent hus hos AOF Skive på lørdag, 18. januar.

En ubetinget Succes Balling Hallen har som bekendt i sommer fået sat nyt loft op indvendig. Det er nu ikke loftet, som man umiddelbart bemærker, når man træder ind i Hallen, men der imod Legehjørnet, som er indrettet umiddelbart inden for døren. Decoline har skænket dekorationer på siderne som gør, at ingen i tvivl om, at området er til børn. Inde i ”buret” er der foreløbig indkøbt spændende duplo-klodser, som kan placeres på store plader, der er pålimet bordpladen. En specialtegnet skrive/tegnepult er blevet placeret af HTS-møbler i Hindborg, og foruden tegnepapir og farvekridt, er der også fremlagt Anders And blade m.m. Midlerne til etableringen er kommet fra Byfestkomiteen, som udlodder en del af overskuddet til initiativer, der er til gavn for ungdommen i Balling. Alle foreninger i Balling har mulighed for at søge om midler herfra. Dejligt er det selvfølgelig også nu bagefter at kunne konstatere, at tingene bliver brugt. Største rykind er der i forbindelse med de store hjemmestævner i håndbold, hvor der er fyldt op med børn, men også på mange andre tidspunkter, sidder en eller flere og pusler i hjørnet. Mange gange sidder børn og leger samtidig med, at far/mor spiller håndbold eller badminton. Det er nu ikke bare de små, som har bedre betingelser i Hallerne. Til tilskuerne er der lavet puder, som gør de mange timer i Hallen lidt mere komfortable. Ingeborg og Bjarne Jensen har syet puder af materialer, som er skænket af Troels Møbler i Oddense. Sten og krystallers indvirkning på os mennesker Kan sten og krystaller hjælpe os mennesker med at få det bedre Kan sten og krystaller helbrede Overtro – Mystik, hvordan og hvorforDisse og mange andre spørgsmål vil blive taget op og belyst ved foredraget, der afholdes på Lihme Skole af foredragsholder Jannie Halgaard, der ejer ”Krystalhulen” i Viborg. Gennem de sidste seks år har hun undervist elever i brugen af sten og krystaller og gennem denne specielle undervisning set utrolige resultater - nogle vil kalde det mirakler. Daniel fik en motorcykel Uddeler Stinne Knudsen, Lokalbrugsen i Ramsing, overrækker Daniel Thomsen fra Ramsing motorcyklen, der var hans belønning for at tælle smilende poser i Ugeavisen.


Onsdag 15. januar 2020

SPØTTRUP UGEAVIS

10

Arrangementer:

Efterlønsklubben Vestsalling: Generalforsamling, (tilm. til Gule ærter m/tilbehør sen. 13. jan.), Aktivitetscentret i Balling kl. 18.00

Onsdag den 15. januar

Tirsdag den 21. januar

Balling Plejecenter: Film og vafler

kl. 18.45

Mandag den 20. januar Balling Plejecenter: Fodplejer Balling-Volling Pensionistforening: Foredrag, aktivitetscentret i Balling kl. 14.00 Oddense-Otting Pensionistforening: Generalforsamling, (tilm. til smørrebrød og kaffe sen. 15. jan.), Fælleshuset på Tinghøj 1G kl. 14.00

Balling Plejecenter: Hobby og samvær Balling Plejecenter: Gudstjeneste

kl. 10.00 kl. 15.00

Onsdag den 22. januar Sundhedssatellit Pulsen: KVIK-service Sundhedssatellit Pulsen: Trivsel og sundhed

kl. 10.00 kl. 10.00

Knudsen som kommer og spiller/synger for os Efterlønsklubben Vestsalling: Lotterispil, Aktivitetscentret i Balling Krejbjerg Borger & Idrætsforening: Ordinær generalforsamling, Krejbjerg forsamlingshus

kl. 19.00 kl. 19.00

Fredag den 24. januar Balling Plejecenter: Motion

kl. 10.00

Mandag den 27. januar Balling Plejecenter: Motion

kl. 10.00

Torsdag den 23. januar

Tirsdag den 28. januar

Balling Plejecenter: Åbent hus - vi får besøg af Niels

Balling Plejecenter: Hobby og samvær

Anette Harboe Flensburg, Home 1, 1999. Olie på lærred, 180 x 245 cm.

kl. 10.00

kl. 10.00

Anders Moseholm, Red-Nature, 2002. Olie og Akryl på lærred, 130 x 190 cm (Foto: MUSEUM SALLING)

Museet fik nye malerier foræret Takket være Statens Kunstfond kan Skive Museum indlemme seks nye kunst-

værker i museets samling. Anders Moseholms maleri ”Red-Nature” er fra 2002.

Som titlen antyder, skildrer han det malede landskab som gennem et stærkt rødt

filter. Museet ejer i forvejen fem malerier af Anders Moseholm, som var udstillingsaktuel på museet i 2006 med udstillingen MIND TRAFFIC. Anette Harboe Flensburg er repræsenteret i museets samling med tre værker. De fem nye malerier – tidlige værker fra hhv. 1999 og 2002 – viser nye sider af kunstnerens arbejde og bidrager dermed til en væsentlig styrkelse af kunstneren i museets samling. I ”Home 1” ses et interiør, hvor motivet er opløst ved hjælp af et slørende lag af maling.

Både Anette Harboe Flensburg og Anders Moseholm er vigtige samtidskunstnere i Skive Museums kunstsamling. Deres kunst befinder sig et sted midt mellem den ny realisme og det ekspressive, maleriske udtryk – to særlige tyngdepunkter i museets ansvarsområde. - Vi køber kunstværker af nye danske kunstnere, som udlånes til offentlige institutioner som skoler og hospitaler. Det gør vi for at gøre samtidskunsten tilgængelig for så mange som muligt. Nogle af de indkøbte værker kommer senere ud på landets museer, og det er selvfølgelig

lidt ærgerligt, at skulle hjemkalde værker, som folk har taget til sig de mange steder, hvor værkerne har været en del af dagligdagen. Men det er et godt tegn for fondens faglighed, at det blik vi har på kunstscenen i den tid vi køber ind, viser sig at holde, så værker af høj kvalitet bliver løftet ind i museernes samlinger. Her har de fagligheden til at passe på værkerne, så de også i fremtiden vil komme danskerne og vores fælles kulturarv til gode, siger Søren Taaning, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

Balling Billard Klub Hvem er på fotoet? Spøttrup Lokalarkiv vil gerne høre fra folk, der kan hjælpe med oplysninger om dette foto. Hvor er det der graves tørv? Arkivet vil gerne have personernes fulde navn, bopæl og gerne fødselsdata samt navn og adresse på de personer, der kan oplyse noget om billederne.

Ved du noget, så henvend dig til: Spøttrup lokalarkiv – Ramsings gamle skole. Postadresse Kåsvej 29, Lihme 7860 Spøttrup. Det kan ske på telefon 97566182 eller mail eltagenielsen@gmail.com Arkivet har åben hver tirsdag kl. 13 -17. Juli og august kun efter aftale.

Oldboys (hold) Balling-2 spillede på hjemmebane den 7/1 mod Struer-2, Balling tabte 6 - 2 Henry Svane (0), Henning Kristensen (2), Niels M.Nielsen (0) og Jørgen Jakobsen (0) Holdsnit Balling: 11,03. Holdsnit Struer: 7,20 Oldboys (hold) Balling-4 spillede på udebane den 7/1 mod Herning, Balling spillede uafgjort 4 - 4 Finn Dahl (0), Mogens N. E. Hansen (0), Kristine Henriksen (2) og Ole Lyholm (2) Holdsnit Herning: 7,88. Holdsnit Balling: 5,16 Serie 2 Balling-1 spillede på udebane den 8/1 mod Struer-1, Balling vandt 7 - 1 Poul Erik Simonsen (2), Michael B. Lavesen (1), Henning Madsen (2) og Niels Møller (2) Holdsnit Struer: 7,25. Holdsnit Balling: 9,37 Serie 2 Balling-2 spillede på hjemmebane den 8/1 mod Struer-2, Balling vandt 6 - 2 Knud Nielsen (2), Henning Kristensen (2), Hans Rasmussen (0) og Jørgen Jakobsen (2) Holdsnit Balling: 7,79. Holdsnit Struer: 6,69


Onsdag 15. januar 2020

SPØTTRUP UGEAVIS

11

Husk at tjekke reglerne, før du kører på vinterferie i Europa.

På vej på skiferie:

Har du styr på de forskellige landes vinterregler i Europa? du til sydens sol, afterskiing og fuld gas ned ad løjperne? Uanset hvad, skal du

Foretrækker du at hygge foran pejsen i en fjeldhytte i det kolde nord, eller sværger

.

være opmærksom på, hvor forskellige kravene til sikkerhedsudstyr er i Europa.

Teknisk chef fra Bridgestone, Jesper Sørensen, klæder dig på til vinterkørsel til de

mest populære skiferiedestinationer. I Norge er det et krav, at bilen har et tilstrækkeligt vejgreb. Vinterdæk og snekæder er derfor nødvendige, når der er sne eller is på vejen. Det er tilladt at køre med pigdæk inden for perioden fra den 1. november og til og med påske – vær opmærksom på, at visse kommuner har indført en afgift for køretøjer, der kører med pigdæk. I Sverige skal du køre med dæk, der er godkendt til vinterkørsel fra den 1. december til den 31. marts, hvis vejene er våde, det er frostgrader, og der ligger sne eller is på vejen. Helårsdæk med ”snefnug-mærket” er lovlige, men Jesper Sørensen anbefaler altid, at du kører med vinterdæk. Alperne kræver kæder I Østrig er vinterdæk lovpligtige fra den 1. november til den 15. april. Det er ikke nødvendigt i Frankrig og

Schweiz, men på de schweiziske veje risikerer du en bøde, hvis du sinker trafikken og ikke har monteret vinterdæk. Snekæder er obligatoriske i Schweiz og Frankrig, hvis der er skiltet med det. Skiltningen kan være midlertidig, så du kan altid risikere at få brug for snekæderne. - Jeg anbefaler, at du medbringer snekæder, når du skal køre i snedækket terræn. Det er selvfølgelig en ekstraomkostning, men det er en eventuel bøde også. Glem ikke, at det er for jeres egen sikkerheds skyld, siger Jesper Sørensen, og tilføjer, at snekæder kan lejes hos forhandlere af biludstyr. I Østrig er det førerens ansvar, at bilen har det nødvendige vinterudstyr. Så husk at tjekke om det krævede vinterudstyr er med, hvis du lejer bil. Obligatorisk vinterudstyr er advarselstrekant, nødhjælpskasse og sikkerhedsvest til føreren. Husk også at pakke bilen med alle de nødvendige dokumenter: pas, kørekort, det blå sygesikringsbevis, bilens registreringsattest og det grønne og røde forsikringskort. Vær forberedt på nødsituationer og medbring advarselstrekant, brandslukker, forbindskasse, alkoholtester, gul refleksvest til alle bilens passagerer og ekstra pærer. Også indenfor lovpligtigt udstyr er der stor forskel på de forskellige lande.

KIRKESTOF

Kvindeaften “Den erotiske hamster” af Thit Jensen

Højskoledag i Sognehuset

Torsdag den 23. januar kl. 19-22 Sognehuset, Nymøllevej 9, Rødding

Højskoledag i Sognehuset, Nymøllevej 9, Rødding.

Kvindeklubben “Damerne” inviterer alle interesserede kvinder til en aften i Røddings Sognehus, hvor vi vil diskutere forskellige temaer fra “Den erotiske hamster”, som er en bog skrevet af Thit Jensen i begyndelsen af 1900-tallet. Bogen er baseret på Thit Jensens eget ægteskab og skilsmisse.

Med foredrag af salmedigter og forfatter Iben Krogsdal, Århus og domprovst og kajakroer Thomas Frank, Viborg.

Lørdag den 25. januar kl. 9.30-15.00

Deltagelse koster 100,- kr. Tilmelding til præsterne

“Den erotiske hamster” er en harmdirrende afregning med Thit Jensens ægtemand og hendes veninde, men er på samme tid et tidsbillede. Det kan være en fordel at have læst bogen, men dette er ingen betingelse for at kunne være med. Pris: 50,- inkl. Kaffe/te med brød

GUDSTJENESTER Søndag den 19. januar Lihme: 9.00

AR

Rødding: 10.30 A

AR

Balling: 10.15

JHN

Oddense: 9.00

JHN

Brøndum: 10.15

Jens B.

Hindborg: 10.15

Rydal

A: Altergang

Rødding - Lem - Lihme og Vejby Kirker

Søndag den 26. januar Lem: 9.00 AMKJ Lihme: 10.30 A AMKJ Volling: 9.00 JHN Krejbjerg: 10.15 JHN Hvidbjerg: 9.00 Jens B. Ramsing: 10.15 Jens B. Hem: 9.00 Callesen

Torsdag den 30. januar Ramsing: 19.00 Kyndelmisse

Præster: Anna-Mette Korshøj Jørgensen, Anne Røndal

Jens B.

Søndag den 2. februar

Søndag den 9. februar

Rødding: 10.30 A

AR

Lihme: 9.00

AMKJ

Vejby: 19.00

AR

Lem: 10.30 A

AMKJ

Kyndelmisse

Balling: 19.00

STN

Oddense: 10.15

STN

Kyndelmisse Kyndelmisse

Hvidbjerg: 10.15 Dølby: 19.00

A: Altergang

Balling-Volling-Krejbjerg Oddense og Otting Kirker

Jens B.

Volling: 10.15

JHN

Krejbjerg: 9.00

JHN

Brøndum: 9.00

Jens B.

Ramsing: 10.15

Jens B.

Hindborg: 9.00

Callesen

Rydal A: Altergang

Præster: Susanne Trolsgaard Nielsen, Jens Hvidtfeldt Nielsen

A: Altergang

Brøndum-Hvidbjerg Ramsing og Håsum Kirker Præst: Jens Bisgaard (vikar)

Anna-Mette 97 56 82 70 eller. Anne 21 74 53 34, senest den 23. januar. GUDSTJENESTER PÅ ÆLDRECENTRENE Balling: 21. januar kl. 15.00 Oddense: 23. januar kl. 15.00

ANDAGTER Fælleshuset, Valmuevej 22. januar kl. 10.00 Rødding Ældrecenter: 16. januar kl. 14.30 Lem Ældrecenter: 29. januar kl. 14.30

Kirkebilen bestilles hos Skive Taxa tlf. 97 52 47 00 OBS-OBS-OBS: For kirkegængere i Brøndum-HvijergHåsum og Ramsing: Skive Minibusser og Taxi tlf. 97 53 53 11


Onsdag 15. januar 2020

SPØTTRUP UGEAVIS

12

Alle husstande i det grønne felt modtager Spøttrup Ugeavis hver onsdag Oplag: 4.400 Debel

Nykøbing M.

Nederby Selde Åsted

Glyngøre

Junget

Thorum

Durup Tøndering Kirkeby Harre Roslev

Sundsøre

Thise Breum

Hjerk Jebjerg

Ålbæk Lihme

Krejbjerg Rødding

Lem

Grønning

Oddense

Balling Ramsing

Hindborg Hem

Hvidbjerg Rønbjerg Estvad

Lundø

Hejlskov

Virksund Hald Skive Højslev Kirkeby Strandet Højslev Nr. Ørum Nr. Søby Dommerby

Bærs

Nørregade 19 · 7870 Roslev · Tlf. 97 56 43 30 · www.spottrup-ugeavis.dk · post@spottrup-ugeavis.dk

Profile for Spøttrup Ugeavis

Spøttrup Ugeavis uge 3 2020  

Spøttrup Ugeavis uge 3 2020  

Advertisement