Page 1

MORS SALLING

Din avis Dit vindue Din egn Spøttrup Ugeavis Nr. 45  ·  årgang 29  ·

10. november 2021

Et foto fra Pavillon 2 med Dorthea Jensen gift med den skålende plejefar, Jens Jensen, der også var høker på øen. Han mente, at snaps var en god kur mod ø-kuller.

Ballingboerne lod gutterne fra Livø vinde fodboldkampen Kom til åbent hus på arkivet i Spøttrup og hør om Livø. Interessen for gamle slægter og lokalhistorie er stigende, og nu kan du besøge det lokale arkiv i Spøttrup. I forbindelse med Arkivernes dag lørdag den 13. november holder Spøttrup lokalarkiv nemlig åbent hus om eftermiddagen for alle interesserede. I den forbindelse har arkivet valgt Livø som tema, idet det er 60 år siden man nedlagde institutionen. Du kan derfor få et indblik i tiden, hvor Livø husede patienter. Øen blev i 50 år anvendt som internat for åndssvage og ofte kriminelle mænd. I det halve århundrede, hvor Livø fun-

gerede som anstalt, udgjorde øen et selvstændigt samfund, der stort set var selvforsynende. Arkivet har valgt lave en billedudstilling over Livø fra 1911 til 1961. Undervejs vil Ib Svenningsen fortælle og vise billeder fra hverdagslivet på Livø, dens medarbejdere og anbragte patienter på godt og ondt. Livø blev opkøbt af staten i 1911, hvor eksisterende bygninger fik en kraftig renovering, idet rotterne havde til huse i alle bygningerne. Øen havde 2 pavilloner og skulle rumme 24 såkaldte moralske åndsvage, som havde vaga-

bonderende tendenser. I løbet af nogle få år steg antallet af alumner (elever, red.) til over 100, hvilket krævede, at man opførte 2 pavilloner mere. Takket være et andet og mere moderne menneskesyn på handicappede, blev anstalten nedlagt i 1961. Den nye holdning medførte blandt andet en udflugt til Spøttrup for gutterne, som kom på en tur til fodboldkamp i Balling mod karleholdet - der dog tabte stort, idet ballingboerne lod patienterne fra Livø vinde med vilje. For i folkemunde var gutterne jo farlige og utilregnelige....

Masser af aktiviteter fra borgerforeningen November byder på flere oplevelser lokalt i Lihme, og det sker i regi af den lokale borgerforening. Den 11. november er der debataften og vælgermøde i medborgerhuset, hvor alle partierne er inviteret. Her kan du høre, hvad partierne har på hjerte i forbindelse med det kommende valg og stille spørgsmål. Der er fællesspisning den 18. november, og her kan du komme med på en lokal

madrejse, hvor det denne gang er de unge fra byen, der står i køkkenet. Folkene bag samkørselsappen Nabogo kommer også for at hjælpe med informationer om brug af appen lokalt. Dagen efter er dagen, hvor der skal lys på Lihme Kirke, og det markeres traditionen tro med fakkeloptog og efterfølgende gløgg og æbleskiver i medborgerhuset, oplyser foreningen. Du kan også slå et kryds i

kalenderen den 21. november - her er der det årlige julemarked med mulighed for både at sælge men også gøre en god julehandel. Hvis du er en af de mange, der er glad for de loakle live stream foredrag om forskellige emner fra Århus Universitet, så er det den 23. november, at du skal drage til medborgerhuset. her kan du nemlig høre om de menneskelige cellers saltbalance.

SPU SKIVE

Postomdeles til samtlige husstande i Spøttrup, Hem og Hindborg

Dette foto fra Pavillon 2 og er taget i spisestuen med eleverne bænket ved bordene. Bemærk panelerne som stadig er bevaret på øen.

SPØTTRUP UGEAVIS

Aut. elinstallatør - Erhverv, landbrug og private

Tlf. 77 88 30 00

kontakt@si-teknik.dk • www.si-teknik.dk • Klokkevej 4 • 7870 Roslev

97 56 43 30

Vi anbefaler at stemme personligt på Karsten Nørholm Villadsen

Mærkesager: Levende Landsbyer. Decentrale dagtilbud, skoler og ældrecentre. Erhvervs- og turismefremme

Maria Kobs Laursen, Rødding Jens Jørgen Vistisen, Rødding Marina Trautwein, Hjerk Hanne Nielsen, Rødding Alfred Nielsen, Rødding Malene Sevelsted Bach, Hem Rikke Dahl Andersen, Lem Pia Christensen, Rødding Rasmus Christensen, Rødding Brian Elmo Pedersen, Rødding Martin Dahl, Rødding Casper Gudsø Jensen, Skive Martin Børsting, Balling Grethe Bendix, Rødding Lene Pabst, Glyngøre Frits Pabst, Glyngøre Else Dahl, Rødding Morten Dahl, Rødding Kasper Dahl Andersen, Lem Anders Skafte, Skive Mette Hundebøll, Lihme Pia Nielsen, Rødding Bøjle Nielsen, Rødding Keld Lund, Vadum Kristian Andersen, Rødding Per Klinkby, Ramsing Ole Andersen, Rødding Jens Kristian Nielsen, Søby Flemming Refsgaard, Balling

ENERGI TIL ENDNU MERE Lokal og ligetil - Stem personligt på Karsten Nørholm Villadsen


Onsdag 10. november 2021

SPØTTRUP UGEAVIS

2

Røddingbo ønsker fornyelse og kontinuitet i byrådet Karsten Nørholm Villadsen fra Rødding er kandidat for Venstre til Skive Byråd.

Nørregade 19, 7870 Roslev Kontorets åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: Fredag:

Karsten Nørholm Villadsen er en af de lokale kandidater til det kommende kommunalvalg. Han stiller op, fordi han har en stor interesse i at være en aktiv del af det

kl. 8.00 -16.00 kl. 8.00 -15.00

Tlf. 97 56 43 30 post@spottrup-ugeavis.dk

samfund vi lever i. Men også fordi det ligger ham meget på sinde at påvirke samfundet i en positiv retning. Han fortæller til ugeavisen, at han går ind for decentra-

Udgiver:

Salling Bogtrykkeri Nørregade 19, 7870 Roslev www.spottrup-ugeavis.dk Tryk: OTM, Ikast Oplag: 4.100 Annoncer: Maibritt Husted 97 56 43 30 41 78 68 86 Redaktion: Helle Lenschow 41 78 68 91 Daglig leder: Lars Wolf 41 78 68 89 Ansvarshavende: Thorkil Christensen Spøttrup Ugeavis postomdeles til samtlige husstande, kontorer og forretninger i Spøttrup området samt Hem og Hindborg

VI TAGER ANSVAR FOR INDHOLDEN OG ER TILMELDT

Vi tager forbehold over for »sættenissen«. Har du lyst til at gengive dele af teksten eller illustrationer, bedes du aftale det med os (loven om ophavsret).

Indleveringsfrister:

Korrektur- og større annoncer: Torsdag Rubrikannoncer: Fredag

kl. 12.00 kl. 12.00

Flere turister Kandidaten har også fokus på øget turisme.

Nørregade 19 · 7870 Roslev

Karsten Nørholm Villadsen foran Spøttrup Borg med familiens Australian Shepherd Darwin.

Tlf. 97 56 43 30 post@spottrup-ugeavis.dk

Gudstjenester Søndag den 14. november 24. søndag efter Trinitatis Rødding . . . . . . . . . . 10.30 Hem . . . . . . . . . . . . . 9.00 Hvidbjerg . . . . . . . . 10.30 Ramsing . . . . . . . . . 9.00 Krejbjerg . . . . . . . . . 14.00

Tlf. 3015 2444

Røde Kors

KLOCHs Begravelsesforretning Skive og Omegns Begravelsesforretning

Trier Skovgaard Christensen

Møllegade 2 - 7800 Skive

Tlf. 97 52 01 50 Svarer hele døgnet

Niels Jørgen Gaardsted

SE PRISER PÅ: www.klochs.dk

Din Lokale Bedemand

Din Lokale Bedemand

Tlf.: 3015 2444 - Svarer hele døgnet

Tryghed i prisen Uden ceremoni: 7.995,Begravelse: 10.995,Bisættelse: 13.995,-

Også aften og weekend

www.dlb-skive.dk

Våge- og besøgsvennetjenesten

61 79 16 86

www.spoettrup.drk.dk

Inkluderet i prisen: Kiste (natur eller hvid) Polstring af kiste. Tøj/sengelinned. Ilægning i kiste. Rustvognskørsel. Kremering. Alt papirarbejde. Samtale i hjemmet.

Skives Nye Bedemand

le løsninger, både indenfor dagtilbud, skoler og ældreområdet. - Det er vigtigt at bevare så meget som muligt ude i lokalområderne, for at holde liv i landsbyerne og gøre det mere attraktivt for nuværende borgere, såvel som tilflyttere. Vi bor på en skøn egn og dette sælger jo fint i sig selv. Men uden en høj standard af decentrale ydelser, så vil vi have svært ved at få folk til at bosætte sig og gerne etablere familie her. Skive Kommune skal være endnu bedre til at få tilflyttere til kommunen. Skive Kommune skal også have fokus på, at tage bedre imod tilflyttere både fra indland, men også fra andre lande. Vi har brug for arbejdskraft og heldigvis vælger en del som har taget arbejde på egnen, også at bosætte sig her. Vi har en fælles opgave i, at få nye tilflyttere integreret, så de bliver en del af lokalsamfundet og tager del i de netværk som findes, siger Karsten Nørholm Villadsen.

Resenvej 57 - 7800 Skive

Vellykket posefest trak mange mennesker til Endnu engang blev der afholdt posefest i HaasumRamsing og igen med stor succes. I alt deltog 116 gæster

SKROT/ GL. JERN AFHENTES

Campingvogne afhentes mod betaling. Ring for pris.

JBY PRODUKT VEVildmosen 6 . 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 12 60 . Mobil 20 46 74 72

vejby-produkt@jubii.dk Skive Begravelsesforretning • Vestergade 14 • 7800 Skive • www.boudigaard.dk

Tlf. 97 52 08 98

Dag • aften & weekend

Vi kører ud til samtale i hele Salling og på Fur Vi er ISO9001-certificeret Den eneste certificering anbefalet af Forbrugerrådet TÆNK

Birgitte S. Mortensen

Søren Boudigaard

Nærværende • Personlig • Nutidig

Søren Toft

Hanne Bielefeldt Boudigaard

Vi varetager alt vedr. Begravelse • Bisættelse

- Dels er det godt for kommunens økonomi, men at der kommer flere turister, betyder også at mange får et indtryk af vores egn og forhåbentlig vil nogen vende tilbage for at bosætte sig her. Med de mange attraktioner og muligheder for friluftsliv, er der også potentiale for at øge turismen betragteligt. Vi skal turde satse, for at sætte Skive Kommune på landkortet som turist kommune. Endelig er det vigtigt med et godt og sundt miljø for vores erhvervsliv. Karsten Nørholm Villadsen er stolt af den vækst, som er sket omkring Green Lab. - Vi skal gøre det endnu mere attraktivt for nye virksomheder at slå sig ned i vores kommune. Det gøres dels ved kort sagsbehandling og attraktive erhvervsgrunde. Dels ved fortsat at lægge pres på vores landspolitikere, for at bedre vejnettet til kommunen. Det må ikke være trafikale udfordringer, som hindrer virksomheder i at slå sig ned i Skive Kommune. Virksomhederne er med til at sikre vores økonomi, så vi har råd til kerneydelserne. I Skive Byråd sidder der et kompetent hold af folkevalgte, men fornyelse er altid godt. En stemme på mig, er en stemme for liv i landsbyerne og fornyelse i byrådet. siger Karsten Nørholm Villadsen.

Kiropraktisk Klinik Skive

Dorthe Plagborg Lars Rud Rasmussen Østergade 4C · 7800 Skive 97 51 02 11 www.skive-kiropraktor.dk

og værter i dette års posefest, som traditionen tro endte i Ramsing Forsamlingshus med dans, musik og ikke mindst natmad. Posefesten blev arrangeret og afholdt af borgerforeningen i Haasum og Ramsing. Posefesten forventes afholdt igen næste år.

Pensionister inviterer til julefrokost Den 30. november er der julefrokost hos Lihme Pensionistforening og Lem-Vejby Seniorer. Det sker i Lihme Medborgerhus, hvor der er hjemmelavet mad og musik med John fra Vorupør. Husk at tilmelde dig, hvis du vil med.


Onsdag 10. november 2021

SPØTTRUP UGEAVIS

3

Se hvem du kan stemme på til regionalvalget er stemm mber

www.valg.rm.dk

ve Du bnealvalget den 16. no il regio

Stem t

Hvem skal have prisen i år? Foto: Skive Kommune.

Hvem fortjener folkeoplysningsprisen? Kender du en initiativrig, engageret og inspirerende ildsjæl i det lokale foreningsliv? Så er det nu, du skal indstille kandidaten til Skive Kommunes folkeoplysningspris. - Folkeoplysningsprisen hylder en ekstraordinær indsats, og kan eksempelvis gå til en person, som har været aktiv i bestyrelses- eller foreningsarbejde. Enten som lønnet eller frivillig, siger fritidsmedarbejder Marlene Berit Sagi ved Kultur & Fritid, Skive Kommune. Folkeoplysning kan ske i mange forskellige sammenhænge. Overordnet handler det om at ruste os til at være aktive medspillere i

den tid og i det samfund, vi lever i. Derfor er blandt andet aftenskoler, frivillige foreninger, Folkeuniversitetet og daghøjskoler en del af folkeoplysningen. Her er nemlig rammer, hvor mennesker mødes, dannes og engagerer sig aktivt i fællesskaber. Kandidater til Skive Kommunes Folkeoplysningspris skal være medlemmer af en godkendt folkeoplysende forening hjemmehørende i Skive Kommune - men det er uden betydning, om kandidaten har fordybet sig i lokale aktiviteter eller om

vedkommende har skuet ud over kommunegrænserne: - Prismodtageren kan både have været aktiv på lokalt plan, eller været med til at profilere Skive Kommune udadtil og arbejdet med folkeoplysning i et bredere perspektiv. Det vigtigste er, at kandidaten er nytænkende og motiverende i sin indsats på folkeoplysningsområdet. En forening kan godt indstille én af sine egne medlemmer som kandidat til prisen, siger Marlene Sagi. Fristen er den 12. november, og du kan læse mere på kommunens hjemmeside.

Færdselsuheld ved Jebjerg

alvorligt til. Den unge mand fik sig en sigtelse, for mang-

lende overholdelse af vigepligten, ud af episoden.

En ung mand fra Skive overså sin ubetingede vigepligt på vej ud på Jebjerggårdvej. Han påkørte derfor en ung kvinde fra Jebjerg, som kørte på Jebjerggårdvej. Kvinden blev bragt til observation på Viborg sygehus, men meldes ikke at være kommet noget

Oversigt over opstillede kandidatlister A. B. C. D. F. G. I. K. O. P. R. U. V. Z. Æ. Ø. Å.

Socialdemokratiet Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Nye Borgerlige SF – Socialistisk Folkeparti Veganerpartiet Liberal Alliance Kristendemokraterne lle Dansk Folkeparti Find a ndidater a 277 k gforbund Psykiatri-Listen l og va Kommunisterne dk g.rm. l a Jacob Sejersgaard-Jacobsen v . www Venstre, Danmarks Liberale Parti Fremskridtspartiet Frihedslisten Enhedslisten – De Rød-Grønne Alternativet

DORTHE DALSGAARD Hvad laver regionsrådet?

Stem personligt!

De 41 folkevalgte lægger linjerne for sundhedsvæsenet. Det vil fx sige hospitalerne, ambulancehjælp, fødselsforberedelse og psykiatrisk behandling.

Elløbehjul er skyld i brand

Søndag udbrød der brand i en villa på Vejbyvej i Lem. Anmeldelsen kom kl 21.48, og brandvæsen og politi rykkede straks ud. Ejeren, en 35-årig mand, fortalte, at han havde sat et elløbehjul, som han havde købt i Kina, til opladning i sit soveværelse, og det var da også her, at ilden er startet, oplyser Skive Politi. Årsagen til branden er derfor fundet. Brandvæsenet fik hurtigt kontrol over ilden, men huset er brand- og sodskadet. Ingen mennesker kom til skade ved branden.

Stem med og sæt dit præg på fremtidens sundhedstilbud, bæredygtig udvikling og regionens mange andre opgaver. Til regionalvalget tirsdag den 16. november kan du vælge mellem 277 kandidater på 17 politiske lister.

De har også ansvar for at tilbyde en vifte af specialiserede bosteder og tilbud på Socialområdet. Og regionsrådet beslutter, hvilke tilbud der skal være, når det handler om kollektiv trafik, og hvordan regionen skal arbejde med grøn omstilling, klimatilpasning og bæredygtighed. Det nye regionsråd tiltræder 1. januar 2022 og er valgt for fire år. - energi til endnu mere... www.skive.venstre.dk

Region Midtjylland www.rm.dk


Onsdag 10. november 2021

SPØTTRUP UGEAVIS

4

Valg- og dialogmøde i Lem Samlingshus Skive Kommune havde sidst i okotber inviteret til temadag om Naturpark Flyndersø Sønder Lem Vig. Alle interesserede havde mulighed for at komme med forslag til den naturparkplan, som kommunen skal lave om naturparkens udvikling i de kommende fem år. - Landsbyklyngen Sydvest Salling og Naturparkgruppen vil gerne tage tråden op fra temadagen og invitere alle interesserede til valg og dialogmøde onsdag den 10. no-

vember i Lem Samlingshus, hvor Naturpark Flyndersø Sønder Lem Vig vil være det gennemgående tema, siger Hardy Brunsgaard Pedersen fra Naturparkgruppen. Fire byrådskandidater, der alle er engageret eller interesseret i naturparkprojektet, har givet tilsagn om at deltage i mødet. De fire kandidater er Chr. Vad Holm, Keld Mørk Kristensen, Gorm Wæhrens og Frits Mohr Lauersen fra henholdsvis Venstre, Socialdemokratiet, Radikale og SF.

Mødets temaer vil som nævnt være centreret omkring naturparkprojektet. Emner som vådområdeprojektet i Skive Ådal, naturparkens udstrækning mod Sønder Lem Vig, erhverv og turisme i naturparken og muligheder og udfordringer i naturparkprojektet i almindelighed vil være på programmet. Aage Dahl, Svend Skov Madsen og Hardy Brunsgaard Pedersen vil lede mødet.

Holdet starter den 13. november.

Lav dine egne julegaver i keramik Julegavetiden står for døren, og sammen med Vesterhavskunst i Skive kan du slippe din kreativitet løs. Lav dine egne julegaver og pynt til jul, når der starter hold, hvor deltagerne bliver undervist i at lave forskelligt julekeramik –

eller anden keramik, som de har lyst til. Holdet starter den 13. november, og børn fra 10 år er også velkommen, hvis bare de har en voksen med. Dette keramikkursus er for alle, både dem der ikke ken-

Støv bøgerne af Sort sol over Sønder Lem Vig. Foto: Susanne Jensen.

Bliv inspireret til dine næste gode læseoplevelser, når engagerede medarbejdere fra

Vi anbefaler en ung og lokal kvinde til byrådet. Finn D Andersen, Rødding Peter Mejlhede, Lem Per Klinkby, Ramsing Michael Grønvaldt, Vile Jytte Jørgensen, Ramsing Jens Knudsen; Lem Daniel Dalsgaard, Balling Camilla Bro Grønvaldt, Håsum Christoffer Grønvaldt, Lem Mette Sørensen, Lem Rasmus Timm, Ejstrup Arne Knudsen, Rødding Henning Høj, Rødding Poul Erik Vester, Rødding Lene Vammen, Skive Michael Vammen Bisgård, Skive

Vi arbejder for... Decentralisering Et medarbejderpanel, der kvartalsvis rådgiver de respektive politiske udvalg.

Socialpolitikken tilbage på sporet Vi har et fælles ansvar for vore svageste, og skal tilbage til tiden før nedskæringer.

Erhvervslivet skal styrkes

Vækst og virkelyst skal fremmes igennem en erhvervsvenlig politik.

Stop for integrationsprojekter Integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave.

Mere frihed til skoler, plejehjem og dagtilbud Væk med snærende regler og bureaukrati.

Bindende folkeafstemninger

Politikere og forvaltning skal i langt højere grad lytte til kommunens borgere.

Stem personligt på Erik Mortensen

Skive Bibliotek præsenterer nyere bøger. Det er Hald Borgerforening og Skive Bibliotek, der står bag arrangementet, der finder sted i Hald Borgerhus.

ALICE BRO G R Ø N VA L DT 1.

Fo k u s p å f l e k s i b l e p a s n i n g s - 3 . muligheder tæt på børnefamilierne.

2.

Sikre udvikling i vores landsbyer

Else Dyrr, Rødding Ella Høj Bisgård, Rødding Anette Toft Madsen, Balling Erik Østergård Larsen, Ramsing Morten Bilstrup, Rødding Victor Stampe, Rødding Mette Thoftgaard Jensen, Rødding Kasper Milter, Rødding Bjarne Jensen, Rødding Margit Bisgård, Rødding Anne Stampe, Rødding Kirstina Milter, Rødding Malene Høj Bisgård, Rødding Tom Jensen, Rødding Mikkel Kjær, Rødding Birthe Jensen, Rødding Mogens Høstgård, Rødding Tove Vester, Rødding Ib Fly Hansen, Rødding Jørn Chr. Jakobsen, Rødding Emil Simonsen, Rødding Ellen Bisgård, Rødding Mette Bak Stisen, Krejbjerg Finn Toft Madsen, Balling Bent Jensen, Rødding Kai Dyrr, Rødding Martin Nautrup, Rødding Kasper Kudsk, Ramsing Henny Kusk Mikkelsen, Rødding Søren, Fur Pia Vedel Grønvaldt, Vile Kirsten Timm, Risum Birgitte Bro, Ramsing Arne Bisgård, Rødding

Nr. 5 på listen

Spidskandidat til kommunalvalget 2021

Den 16. november er der bogcafé i Hald, og alle bogelskere er velkommen.

der til ler og keramik, og dem der har lavet keramik før. Deltagerne vil blive grundigt undervist i lerets muligheder – og man vil sammen afprøve forskellige teknikker, som vil blive til kreative brugsgenstande, julepynt til hjemmet eller måske julegaver. Undervisningen vil bestå af håndbygget keramik som for eksempel kvætsning, pladeteknik, pølseteknik og generel skulpturering.

Fo r t s a t h a v e f o k u s p å d e n grønne omstilling, vi skal gå forrest og skabe udvikling.

Fa c e b o o k : A l i c e B r o G r ø n v a l d t - S k i v e v e n s t r e


Onsdag 10. november 2021

SPØTTRUP UGEAVIS

5

Børn på lange ventelister til bøjle Spøttrup Ugeavis har modtaget følgende indlæg af Stine Mørcholdt, formand for Tandlægeforeningen i Region Midtjylland:

Netop nu står tusinder af børn og unge i Region Midtjylland på venteliste til at få rettet tænder. Og mens de venter, kan momentum til deres bøjlebehandling gå tabt. Overalt i Danmark mangler kommunerne desperat bøjletandlæger, og ventelisterne eksploderer. I mange kommuner er ventetiden til behandling op til tre år for de børn, der venter længst, viser en undersøgelse fra Tandlægeforeningen. Det er meget problematisk, fordi timingen i forhold til børnenes vækst betyder alt. Konsekvenserne kan være store for den enkelte. Mange ser ind i en længere behandling, for nogle dobbelt så

lang, og nogle vil også ende med en operation, mens andre vil få varige mén. Faktisk vurderer Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti (FSO), at den aktuelle mangel på bøjletandlæger betyder, at hele 60 procent af behandlingerne vil give væsentlige konsekvenser for barnet, hvis de udskydes. Som tandlæge er det svært ikke at blive indigneret. Den lange ventetid er ikke kun en belastning for de berørte børn og unge og deres forældre. Kommunernes økonomi lider også. Hele 67 procent af kommunerne oplever, at deres økonomi er ramt pga. manglen på bøjletandlæger. Det skyldes for eksempel, at de bliver nødt til at sende børnene til private klinikker, men den lange ventetid kan også gøre behandlinger dobbelt så dyre, fordi man ikke får udnyttet

børnenes vækst optimalt. Kommunerne kæmper en brav kamp for at løse problemet, men det kan ikke løses uden at uddanne flere bøjletandlæger. Tandlægeforeningen har forsøgt at råbe politikerne op, og sammen med Kommunernes Landsforening har vi sendt en fælles appel til Sundhedsstyrelsen. Men intet er sket. Så kære kandidater til kommunalog regionsrådsvalget. Sæt tænderne i kommunalvalget. Vær med til at lægge pres på politikerne på Christiansborg for at få uddannet flere bøjletandlæger.

Mediekonsulent Henrik Hedegaard med den nye 2022-kalender.

Hent en gratis kalender Så er den gode Spøttrup Ugeavis-kalender igen på gaden, og traditionen tro deler vi ud af dem gratis i Roslev. Vil du gerne have

en ny kalender for 2022, er du derfor velkommen til at komme forbi i Nørregade og hente en i vores åbningstid.

Vil fastholde den decentrale plejehjemsstruktur Skive Kommune forventer i løbet af de næste 10 år, at andelen af + 80 årige øges med 60 procent. Det er et voldsomt tal, og derfor vil der med stor sandsynlighed blive brug for flere plejehjemsplad-

ser fremover, mener Skive Venstre. - Små plejehjem i lokalsamfundene har meget stor værdi for de lokale ældre der har brug for en plads, samt som samlingssted for ældre

i lokalområdet. Små plejehjem har også vist i kvalitetsmålinger, at de er fuld på højre med andre plejehjem. Derfor ønsker vi at fastholde den decentrale plejehjemsstruktur, og anvende p.t. le-

dige lejligheder til dagtilbud, hvor ældre eller personer med handicap kan komme i aflastning få timer om dagen eller om ugen, oplyser formand Kenneth Enggrob fra Skive Venstre.

Partiet ønsker ligeledes en leder til hvert ældrecenter samt at der etableres bestyrelser på plejehjem. - Vi vil gerne give beboerne og deres pårørende større indflydelse, da det vil have en

positiv effekt og øge tilfredsheden hos de ældre og give tryghed hos de pårørende, siger formanden.

A-HOLDET

SOCIALDEMOKRATERNE I SKIVE KOMMUNE

Brug din stemme den 16. november hvis du vil være med til at sætte farten op! Skive kommune fortjener det bedste. Sæt kryds ved liste A – SOCIALDEMOKRATERNE Læs mere om os på Socialdemokratiet-Skive.dk

I SKIVEKREDSEN KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK


Onsdag 10. november 2021

SPØTTRUP UGEAVIS

6

BALLING BILLARD KLUB Serie 3. Balling 2 spillede på udebane den 28/10 2021 mod Morsø 1,Balling spillede uafgjort 4 – 4 Per Graverholt (0) Kasper Sørensen (2) Kristine Henriksen (0) Bent Christensen (2) Holdsnit Morsø 9,98 Holdsnit Balling 5,52.

Tag på oplevelse ved dne smukke ådal. Foto: www.ferievedlimfjorden.dk.

Tag på oplevelse ved Skive Å Lokalområdet byder på flere spændende naturoplevelser, og en af dem finder du langs Skive Å. Du kan parkerer flere steder tæt på Skive og tage turen til fods langs åen. Vandkvaliteten i Skive Å

er fin, og åen er kendt for sin bestand af store havørreder og det gode havørredfiskeri. Som lidt af et kuriosum ses der af og til sæler i åen. Skive Ådal er et vigtigt åndehul for Skive by med

mange muligheder for at opleve naturen. Kommunen har med støtte fra tips- og lottomidler til friluftslivet udbygget tilgængeligheden til Skive Å og ådalen med et net af stier, der gør det muligt at van-

dre og cykle i den brede ådal. Der er cirka 11 kilometer stier i nærområdet omkring Skive Å. Skive Kommune passer stierne med grus, så de er farbare året rundt - undtaget ved meget højvande.

Obligatorisk stillingtagen til organdonation - naturligvis Spøttrup Ugeavis har modtaget følgende indlæg fra Ulrich Fredberg, medlem af regionsrådet i Region Midtjylland for Venstre, og Anders G. Christensen, Venstres spidskandidat til regionsrådsvalget i Region Midtjylland: Et to-cifret antal danskere dør hvert år, mens de står på

venteliste til en organdonation. Organdonationer kan både redde liv og sikre en langt bedre livskvalitet for syge borgere. Alt for få danskere, der pludselig dør, har taget stilling til, om de ønsker at donere organer til at redde andres liv og livskvalitet. Det bringer de efterladte i en svær situation, når de skal

E T E N T E N BBE RDTD IV E GAUA SEN I SK R ES YREL B A L A ØSIDTSAETT TR A I N GM UNALBEST YRELSEN SKIVE OM E IL KR Ø D N A K KO M M ID AT T IL KAND

Decentralisering, nærdemokrati og borgerinddragelse

tage stilling til, om et nyligt afdødt familiemedlem eller barn skal være organdoner. Vi har også hørt efterladte fortælle, at det i en svær tid, hvor nærmeste familiemedlemmer er døde, har været en lille trøst, at afdødes organer har reddet andres liv. Det skal naturligvis være helt frivilligt, om man vil være organdoner eller ej. Men det bør være et obligatorisk krav, at vi alle tager stilling og svarer enten ”ja” eller ”nej” (eller ”ved ikke”) til organdonation. Stillingtagen bør ske, når

man bliver 18 år og er gammel nok til at have kørekort og eget sygesikringsbevis. Vi mener derfor, at den tidligere vedtagne folketingsbeslutning fra 12. juni 2008, om at ”alle personer, der er fyldt 18 år og myndige, bliver bedt om at oplyse deres personlige standpunkt med hensyn til spørgsmålet om organdonation”, aktiveres snarest muligt. Samtidig undres vi over, at det ikke er sket for længst.

Individuel (kegler) Mogens N.E.Hansen spillede den 30/10 2021 i Herning (klasse E) Mogens N.E.Hansen – Ove Juul Pedersen (Herning) 80 – 200 Mogens N.E.Hansen – Bjarne Lykke Nielsen (Nr. Snede) 200 – 162 Største gennemsnit af Mogens var på 4,35,og en serie på 30 point. Total gennemsnit af Mogens var på 4,00. Mogens blev Nr.3 i pul-

STORT TILSKUD TIL

VARMEPUMPER

VI ER DIN TOTAL-LEVERANDØR INDENFOR VVS

• Oliefyrservice fra � �kr� 950,- • Varmepumpe• Gasservice fra � � � kr� 1�050,service fra� � � � kr� 1�050,-

VI TILBYDER FØLGENDE:

Din stemme tæller!

Individuel (kegler) Finn Dahl og Poul Erik Simonsen spillede i samme pulje den 30/10 2021 i Balling (klasse C) Finn Dahl – Poul Erik Simonsen 264 – 400 Finn Dahl – Jørgen G. Jensen (Lemvig) 400 – 350 Poul Erik Simonsen – Jørgen G. Jensen (Lemvig) 354 – 400 Største gennemsnit af Finn var på 11,11,og en serie på 52 point. Største gennemsnit af Poul E. var på 16,00,og en serie på 58 point. Total gennemsnit af Finn var på 10,89. Total gennemsnit af Poul E. var på 14,23. Finn blev Nr.3 i puljen,og går ikke videre i turneringen. Poul E. blev Nr.1 i puljen,og går videre i turneringen.

• Vand, varme og sanitet • Gas- og oliefyrsinstallationer • Jord- og luft/vand varmepumper • Nybyggeri, til- og ombygning

Priser er inkl. moms, men ekskl. reservedele

• Pillefyr • Ventilation • Fjernvarme • Udskiftning af olietanke

Brug din demokratisk ret! - Gå til valgurnerne på tirsdag. Stem personligt og allerhelst på mig; Bente Østergaard NR. 6 PÅ LISTE A

Ballingvej 70 · 7800 Skive · Tlf. 9753 3165 · sebastiansvvsteknik.dk

jen,og går ikke videre i turneringen. Individuel (kegler) Henry Svane spillede den 31/10 2021 i Balling (klasse B) Henry Svane – Svend Larsen (Morsø) 500 – 110 Henry Svane – Gert Jakobsen (Holstebro) 500 – 378 Største gennemsnit af Henry var på 35,71,og en serie på 160 point. Total gennemsnit af Henry var på 31,25. Henry blev Nr.1 i puljen,og går videre i turneringen. Oldboys (hold) Balling 2 spillede på hjemmebane den 2/11 2021 mod Aulum 2,Balling tabte 6 – 2 Knud Nielsen(2) Henning Kristensen (0) Hans Rasmussen (0) Bjarne Steen(0) Holdsnit Balling 7,85 Holdsnit Aulum 6,39. Oldboys (hold) Balling 3 spillede på udebane den 2/11 2021 mod Aulum 4,Balling vandt 6 –2 Finn Dahl (0) Henning Madsen (2) Ole Lyholm (2) Mogens N.E.Hansen (2) Ole Lyholm satte personlig rekord med et gennemsnit på 10,37. Holdsnit Aulum 7,25 Holdsnit Balling 7,90. Serie 2. Balling 2 spillede på hjemmebane den 3/11 2021 mod Morsø 1,Balling tabte 7 – 1 Tommy Sørensen (0) Jesper Sørensen (0) Per Graverholt (0) Kasper Sørensen (1) Jesper Sørensen satte personlig rekord med en serie på 46 point. Holdsnit Balling 6,73 Holdsnit Morsø 7,74.

Kviktest på vej tilbage Frem mod 12. november åbner Falck igen kvikteststeder i alle 19 kommuner i Region Midtjylland. De første testesteder er allerede klar til at tilbyde kviktest, mens andre åbner for kviktest i dagene frem mod 12. november. Find adresser og åbningstid, samt info om walk-in og kviktest på det nationale kort over teststeder på corona.rm.dk. Kortet opdateres løbende, i takt med at aftaler om driften kommer på plads. Flere borgere bliver for tiden smittet med covid-19. For at bremse smittespredningen åbner Region Midtjylland senest 8. november for at PCR-teste 32.000 borgere om dagen mod nu 21.000.


Onsdag 10. november 2021

SPØTTRUP UGEAVIS

Mød de lokale kandidater Lihme Borgerforening holder vælgermøde i Lihme Medborgerhus torsdag den 11. november. Mødet er offentligt og arrangeres af Lihme Borgerforeningen, som er uafhængig af partipolitiske interesser. Alle partier og lister er blevet indbudt til vælgermødet. Mødet bliver indledt af borgerforeningen. Derefter får paneldeltagerne på skift mulighed for at præsentere personlige og partipolitiske holdninger og standpunkter i et indlæg på max. 2 minutter. Efter indlæggene bliver

Juletræet tændes den 12. november.

Nu kommer Julemanden Fredag den 12. november tændes juletræet på Rådhustorvet i Skive, og om eftermiddagen kan du møde Julemanden fra Skive, når han

7

går rundt i byens gader med sin julemandssæk. Skive Garden har også meldt sin ankomst.

der lejlighed til debat, som baseres på spørgsmål fra salen eller øvrige paneldeltagere. Debatten bliver tidsstyret, hvor hver paneldeltager er tildelt en samlet kvote taletid. Lihme Borgerforening håber på en hyggelig aften, hvor der kan blive lejlighed til at debattere kommunalpolitik. Meget gerne med en vinkel på de små bysamfund i Skive Kommunen. Vælgermødet er en gammel tradition, som Lihme Borgerforening genoptog til kommunalvalgene i 2013 og igen i 2017.

Mød de unge løver Magnus Nielsen er Dansk mester i Scoot i U15.

Dansk Mester i Scoot Jens Have.

Danserne gav opvisning i deres kunne.

Dygtige dansere imponerede Forleden havde Balling Plejecenter besøg af ni dygtige linedansere fra Skive og Morsø Country Liners. De viste deres danse, og undervejs

A capella i verdensklasse

I maj 2022 gæster Naturally 7 igen Kulturcenter Skive. Gruppen består af 7 mænd, der oprindeligt er fra Harlem i New York, og de betegnes ikke uden grund, som et af de allerbedste a cappella bands i verden. Det der gør Naturally 7 anderledes er, at alle 7 medlemmer også mestrer et instrument - kun ved hjælp af mundens lyde forstås. Der er således en der spiller trommer, en der spiller guitar, en der spiller trompet, en der spiller harmonika - og alt sammen med munden, og netop dét gør dem unikke, for det får dem til at fremstå som et ”rigtigt” band. Man tror det næppe når man hører deres melodier, men alt er altså fremført med munden - der ER ingen instrumenter! Det er uden sammenligning en fantastisk koncertoplevelse. Billetsalget er startet.

blev også publikum budt op til dans, imens countrymusikken spredte stemning via højtalerne.

Den 15. november kan du få en snak med Venstre Ungdoms kandidathold ved brugsen i Oddense. Her kan du møde de to ungdomskandidater Jens Have og Matthias Landeværn Nielsen og få en snak om politik.

Orienteringsmøder Skolestart august 2022 Vestsalling Skole og Dagtilbud vil gerne invitere til orienteringsmøder for forældre til elever, der skal starte i skole i august 2022. Vi afholder møderne på følgende datoer: VSD Lem: mandag d. 15. november kl. 16.00

Matthias Landeværn Nielsen.

Sidst i oktober blev der i Urban Street Zone Brande, afholdt DM i Scoot (løbehjul, red.). Den lokale 14 årige

Magnus Nielsen fra Rødding blev Dansk Mester i U15. Han træner til dagligt i Hal A i Skive.

RUTH VIL GERNE VÆRE DIN STEMME I BYRÅDET DIT KRYDS GØR DET MULIGT!

VSD Balling: torsdag d. 18. november kl. 16.00 VSD Rødding: mandag d. 22. november kl. 16.00 På mødet vil børnehaveklasselederen, SFO-lederen og afdelingslederen fortælle om skolestart, kendetegn ved den enkelte afdeling af VSD, procedurer for indskrivning og andre forhold, som er væsentlige i forbindelse med at starte i skole. For det kommende skolebarn vil der være mulighed for pasning i sfoén. Vel mødt Vestsalling Skole og Dagtilbud VSD.DK

KANDIDAT NR. 2

RUTH KRISTENSEN


Onsdag 10. november 2021

SPØTTRUP UGEAVIS

8

Bolighandler mellem familiemedlemmer på retur Nogle boliger er bare så attraktive, at efternavnet på skødet aldrig ændres. Fra 2016 til 2019 steg antallet af boligsalg mellem familiemedlemmer, de såkaldte familieoverdragelser med 21 pct., men under Corona er tendensen for første gang i årevis blevet brudt med et fald fra 2019 til 2020 på 26 familieoverdragelser. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som ejendomsmæglerkæden Estate har analyseret. Tallene dækker dog over store forskelle, hvor der på både villaer og sommerhuse faktisk har været stigninger, mens der fx på lejligheder og landbrug har været betydelige fald. - Den primære årsag til, at vi pludselig ser, at en udvikling, der i årevis har væ-

ret stabil og stigende, blive brudt, mener vi skyldes to faktorer, som også afspejler sig i statistikken. Først og fremmest den nye lov, der gør forældreløb mindre attraktiv at familieoverdrage, hvor tidligere skattefordele er blevet forringet, siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Estate. Når det kommer til færre familieoverdragede landbrug, bekræfter det en strukturudvikling, hvor der bliver færre men større og dermed dyrere landbrugsbedrifter. -Selvom man overtager den fædrene gård med særlige skattevilkår, er de fleste professionelle landbrug i dag så værdifulde, at de fær-

reste yngre mennesker kan være med, og derfor ender det med, at landbrug i højere grad bliver solgt til personer uden for familien, siger Thomas Hovgaard. Sommerhuset er stadig topscoren på listen over familieoverdragelser. - Sommerhuset er nok den boligtype, som i flest tilfælde udgør en fælles platform for hele familien på tværs af generationer. Der knytter sig ofte mange minder til sommerhuset, så det er i sagens natur sværere at skille sig definitivt af med. Og derfor forventer vi også, at sommerhuse fortsat vil blive familieoverdraget flittigt, siger Thomas Hovgaard.

Afdelingen Erhverv & Udvikling glæder sig til at byde Peter Malling Donslund velkommen som ny chef 1. december. Foto: Skive Kommune.

Kommunen ansætter ny chef til Erhverv og Udvikling Peter Malling Donslund er ny chef i Skive Kommunes Erhverv og Udviklings per 1. december. Peter Malling Donslund er 55 år, og han bor i Herning med hustru og børn. Afdelingen har stået uden chef siden 1. september, og derfor glæder man sig meget til at byde den nye chef velkommen. Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Peter Malling Donslund ud fra et stærkt ansøgerfelt. Peter Malling Donslund har lang erfaring med erhvervsområdet, og samlet har han 20 års erfaring med lokal udvikling af erhverv, landdistrikter, vedvarende energi og bosætning. Peter Malling Donslund har ligeledes en betydelig erfaring med personaleledelse

Sommerhusen er stadig topscoren på listen over familieoverdragelser.

STEM PERSONLIGT SOCIALDEMOKRATIET - BEDST FOR SKIVE

Vælg en forsikring, der både er billig, lokal og Bedst i test

fra lignende stillinger i Thisted og Ringkøbing-Skjern kommuner. Teknisk Direktør Maibrit Lykkegaard har siden sin egen start i august det meste af tiden også varetaget chefrollen for Erhverv og Udvikling og ser nu frem til at kunne fokusere fuld tid på sine egne opgaver som direktør. - Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Peter. Vi har fået et rigtig godt indtryk af Peter, og med ham som chef for Erhverv og Udvikling får vi en faglig stærk leder, der kender hele området rigtig godt, og det vil komme Skive Kommune til stor gavn, både for med-

arbejderne, virksomheder og for vores mange samarbejdspartnere, siger Maibrit Lykkegaard. Peter Malling Donslund kommer direkte fra en stilling som funktionsleder i Vurderingsstyrelsen i Herning. - Jeg ser virkelig frem til at blive en del af Skive Kommunes bidrag til bl.a. et grønt væksteventyr i tæt partnerskab med erhvervsfremme, virksomheder, uddannelser med flere. Samarbejde og nytænkning er nøglen til succes, og Skive Kommune ser ud til at være i øjenhøjde med sine samarbejdspartnere, så det lover godt, siger han.

SKIVE KAN MERE DIN STEMME I SKIVE BYRÅD NR. 9 PÅ LISTE A KIM JEPSEN Vi anbefaler at stemme personlig på Kim Jepsen til kommunalvalget den 16 november 2021:

Forsikringspakke

indbo, ulykke, bil og hus

TrustScore på 4,7 ud af 5 og bedømmelsen ’fremragende’. Husforsikring

- GRATIS FRITIDSTILBUD TIL ALLE BØRN - MERE TID TIL DET BORGERNÆRE ARBEJDE FREMFOR KONTROL - BEDRE SERVICE FOR BORGERNE

SUSANNE GROVE

Ulykkesforsikring

Så ved du hvad kunderne tænker om os… GF Skive og Omegn ∙ www.gf-skive.dk J. C. Stillings Vej 3 ∙ 7800 Skive ∙ Tlf. 97 51 12 50

Laust Laursen, Ramsing Sonja Plougmann Laursen, Ramsing John Vestergård Christensen, Ramsing Kjeld Primdal, Ramsing Kirsten Primdal, Ramsing Erik Graversen, Ramsing Pia Graversen, Ramsing Jan Henriksen, Lem Hanne Goul Henriksen, Lem Per Mikkelsen, Skive Hans Laursen, Skive Tina Andersen, Lem Hanne Andersen, Krejbjerg Leo Andersen, Krejberg Sofie Goul Sørensen, Rødding Trine Aggerholm Mortensen, Balling Helle Alice Olesen, Balling Rasmus Aggerholm Mortensen, Balling Bent Madsen, Ramsing Fie Lund Andersen, Krejbjerg Mark Stefan Klærke, Skive

Annemette Mikkelsen Damgaard, Lem Søren Damgaard, Lem Carsten Fink Pedersen, Balling Rikke Fink Pedersen, Balling Jette Korsbakke Støjberg, Lihme Heidi Eskildsen, Ramsing Mette Nørgaard Rasmusen, Ramsing Heine Juhl Bjørnsholm, Håsum Linda Juhl Bjørnsholm, Håsum Connie Støjberg Andreasen, Ramsing Kaj Andreasen, Ramsing Ingrid Dam, Ramsing Rie Lidholm, Ramsing Uffe Sørensen, Ramsing Mie Bennike Larsen, Ramsing Karsten Bennike Larsen, Ramsing Knud Skov, Ramsing Leif Kristiansen, Ramsing Mona Nielsen, Ramsing

GØR SOM OS. STEM PERSONLIGT PÅ KIM JEPSEN DEN. 16 NOVEMBER TIL KOMMUNALVALGET


Onsdag 10. november 2021

SPØTTRUP UGEAVIS

9

Parti ønsker flere aktiviteter på lokalt nærsygehus Vil udfordre regeringen og regionen i forhold til, hvad der kan placeres i Skive Sundhedshus. I forhold til Regeringens udspil, er man allerede i dag meget langt på Skive Sundhedshus i forhold til de overordnede aktiviteter, der beskrives i udspillet til Nærsygehuse fra regeringen. Fokus må være borgernær service, og at alt, hvad der ikke er svært, skal være nært, mener Skive Venstre. Partiet ønsker konkret, at akutklinikken skal styrkes, ligesom telemedicinske tiltag og videokonsultationer har et stort potentiale, og hvor man med opkobling

til specialister kan få første behandling eller udredning. Psykiatrien skal også have et løft, og der skal være et meget tættere samarbejde mellem region og kommune. Partiet ønsker også, at der etableres en kantinefunktion, så huset kan fungere i forhold til den volumen, det nu engang allerede har, og et samarbejde med Hospice Limfjord, der i forvejen har en køkkenfunktion, er oplagt. Endelig mener man, at udredning og kontrol før og efter kirurgiske indgreb,

søvnklinik, hovedpinepatienter, IV- og væskebehandling. behandling af sårbare patienter herunder kronikere og multisyge og livsstil med fertilitetsfremmende mål med fordel kunne placeres i huset i Skive. I sidste uge mødtes kandidaterne fra Skive Venstre med Venstres politiske ordfører, Sofie Løhde for at drøfte mulighederne. Sofie Løhde fik til opgave at overbringe forslagene til anvendelse i de forestående forhandlinger på Christiansborg.

Veloplagt orkester underholdt i Krejbjerg

SPØTTRUP UGEAVIS 97 56 43 30

lyttende publikum, som vippede med fødderne næsten i takt med musikken, ikke

Dejlig koncert i Lem En lidt tåget formiddag den 4. november havde Lem-Vejby Seniorer fornøjelsen at kunne invitere til koncert med Otto Lindum’s orkester Nostalgia. Det var jo spil Dansk Uge, hvorfor orkestret udelukkende spillede kendte danske melodier. Mellem 60-70 mennesker havde fundet vej til Lem Kulturhus, hvor koncerten foregik i Trompetsalen. Musikken og fællessangen blev nydt i fulde drag, og der var også en lille pause med rundstykker og kaffe, som blev suppleret med masser af hyggesnak. Foreningen melder om en rigtig god formiddag.

Gæster og band havde en dejlig aften i Krejbjerg.

Lørdag aften var Krejbjerg Kulturhus rammen for koncert med veloplagte The Irish Waterfalls – et 5-mands orkester, som havde tilbagelagt 187,5 km for at underholde 105 forventningsfulde gæster. Efterfulgt af lækker buffet fra Slagtermesterinden i Balling spillede det danske orkester en blanding af Skotsk og Irsk folkemusik krydret med fortællingerne bag flere af sangene. Orkesteret er berejst i både Irland og Skotland, og kunne således fortælle levende om de steder musikken handlede om, såvel som de personer, som mange af sangene skildrer. - Vi er ovenud tilfredse med fremmødet og forløbet af aftenen, siger formand Margit Kristiansen, som også opsnappede, at der foruden lokale gæster også var gæster fra både, Glyngøre, Skive og Vinderup og endda tilrejsende fans fra Odense. Også forsangeren, Mogens Bjerre var tilfreds. På sædvandlig stilfærdig Vendsysselsk maner konstaterede han, at det var et godt og

Cirka 60 deltog i koncerten.

udvandrede fra koncerten og endda bad om hele 3 ekstranumre.

Torvegade10 • 7800 Skive • 9915 5500 • sk@skivekommune.dk • skive.dk

Musikken blev nydt i fulde drag.

TID TIL FORANDRING Hvis du vil mere med Skive Kommune

HAR DU MODTAGET INVITATION TIL 3. VACCINE MOD COVID-19? Hvis du har modtaget en invitation til den 3. vaccine mod covid-19, så kan du booke tid på vacciner.dk eller ved at ringe til Regionens booking support på tlf. 7023 2415 Har du brug for hjælp til kørsel ifbm. vaccination mod covid-19? Som hovedregel skal du transportere dig selv til og fra vaccinationscenteret. Hvis du ikke har mulighed for det, kan du søge om kørsel hos Borgerservice på tlf. 9915 7590 Vær opmærksom på, at du selv skal bestille tid til covid-19 vaccination, før du kan søge om, at blive visiteret til kørsel til og fra vaccinationscenteret. Læs mere om vaccinationsindsatsen mod covid-19 på skive.dk/corona

skive.dk

Stem personligt på

MICHAEL LUNDSTED NIELSEN


Onsdag 10. november 2021

SPØTTRUP UGEAVIS

10

Arrangementer: Lørdag den 13. november 13.00 Åbent Hus i Spøttrup Lokalhistorisk arkiv Mandag den 15.november 16.00 Orienteringsmøde om skolestart i VSD i Lem Tirsdag den 16. november 18.00 Arrangement med Balling - Volling Pensionistforening Onsdag den 17. november 19.00 Ekstraordinær generalforsamling i Balling- Rødding Varmeværk Torsdag den 18. november 16.00 Orienteringsmøde om skolestart i VSD i Balling

Rødding-Ramsing Pensionistforening

ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 23. november 2021 kl. 17.00 På Spøttrup Kro Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi starter med generalforsamling, dernæst er der foredrag ved Anette Lind. Efterfølgende julefrokost og kaffe. Pris pr. person kr. 150,00 Tilmelding senest 17. november 2021 til Svend Erik, tlf. 50 42 75 05.

Lem har landets andet bedste plejecenter

Der var kun to stemmmer mellem det lokale plejehjem og 1. pladsen. Nærhed og Ordentlighed. Det er begreber, der betyder noget på Lem Plejecenter og et par af grundene til, at det lokale plejecenter var indstillet som et af Danmarks fem bedste plejehjem af Danske Seniorer. En sejr blev det ikke til, men det lokale plejecenter var tæt på at vinde. Kun to stemmer adskilte således Lem Plejecenter fra sejren, der gik til Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund. Lem kan i stedet bryste sig af at være landets andet bedste plejecenter, og det blev fejret forleden. Dagen blev markeret lokalt ved at repræsentanter fra Danske Seniorer kom og fortalte om resultatet og overrakte centrets ansatte

Den flotte anden plads blev fejret på Lem Plejecenter forleden.

og beboerne et diplom og en gave på 1000 kroner. Beboere, personale og nogle få pårørende og frivillige, som var på besøg i huset samledes i dagligstuen, hvor repræsen-

Spøttrup Lokalhistoriske Forening

Arkivernes dag

Lørdag den 13. november holder Spøttrup lokalhistoriske arkiv

åbent hus fra kl. 13.00 - 17.00 Udstilling om

”Livøs historie på godt og ondt” Kl.14.00: Foredrag af Ib Svenningsen om

”Livø dens patienter og personale” Kl.15.00:

Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk afholder ordinær generalforsamling i Lem Samlingshus

Gratis kaffe med brød

Balling-Volling Pensionistforening Julefrokost Tirsdag d. 7. december kl. 13.00 i Aktivitetscentret Pris 175 kr. Tilmelding senest d. 2. december Grethe tlf. 4094 7236 · Mary tlf. 6154 7274 Venlig hilsen Bestyrelsen Annoncesponsor:

Sparekassen Balling

Oddense-Otting Pensionistforening

tirsdag den 23. november kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægternes § 6.4: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for det indeværende driftsår fremlægges. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. NIRAS fremlægger Energistyrelsens rådgivningsindsats. 6. Forslag fra bestyrelsen (ingen) 7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftager. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg foregår ved skriftlige forslag, og skriftlig afstemning. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Valg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning. 10. Valg af revisionsfirma. 11. Eventuelt. I henhold til vedtægternes § 6.12 skal forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Regnskab og budget er et uddrag af Kraftvarmeværkets meget omfattende årsrapport, og kan ses på rllfjernvarme. dk inden generalforsamlingen, hvor den skal godkendes af andelshaverne under punkt 3 og 4. Den reviderede årsrapport findes fremlagt på kraftvarmeværkets kontor, hvor alle er velkommen til at se den. Med venlig hilsen Bestyrelsen

tanten for Danske Seniorer holdt en tale og overrakte diplomet. - Vi takkede selvfølgelig og var alle enige om, at vi har et rigtig godt plejehjem. Flere beboere fremhæver, at det skyldes, at vi har et dygtigt personale, hvilket jeg som leder slet ikke er i tvivl om, har

en rigtig stor betydning. Der er heller ingen tvivl om, at de mange frivillige som kommer og medvirker ved arrangementer og busture har stor betydning for afveksling og glæde i beboernes hverdag. Vi skålede og nød et glas vin og chokolade. Nu vil vi sammen med beboerne finde ud af, hvad de ønsker at bruge gaven til, siger Anette Sørensen, der er leder i Pleje & Omsorg, Område 2 - Rødding til ugeavisen. Hun fortæller, at ønsket også er at markere prisen med en fest, hvor pårørende og frivillige kan deltage, men det kan godt være, man lige venter til julearrangementer er overstået. - Vi er meget glade og taknemlige over at blive indstillet til prisen og at så mange har valgt at stemme på os, siger Anette Sørensen.

Julemarked

i Lihme Medborgerhus

Adventsmøde

i Oddense-Otting Pensionistforening tirsdag den 30. november 2021 kl. 19.00 i Oddensehus. Vi vil synge julen ind og nyde gløgg, æbleskiver, kaffe og hjemmebagte klejner. Aftenen vil slutte med lotterispil og amerikansk lotteri. Pris kr. 50,00 af hensyn til Pia i hallen er der tilmelding senest onsdag den 24. november 2021 til Tove 30 62 82 49. Håber vi ses til en hyggelig aften.

Pensionistforeningen Annoncesponsor:

Sparekassen Balling

SØNDAG 21 NOVEMBER & Z < > ͘ ϭ ϭ ͗ ϯ Ϭ –

ϭ ϲ ͗ Ϭ Ϭ

DĂŶŐĞ ƵĚƐƚŝůůĞƌĞ :ƵůĞŵĂŶĚĞŶ <ŽŵŵĞƌ ĨŽƌďŝ Ŭů͘ ϭϱ͘ϬϬ ĂĨĠ ŵĞĚ ůĞƚ ĨƌŽŬŽƐƚ͕ Tů ŽŐ ǀĂŶĚ čďůĞƐŬŝǀĞƌ ŽŐ ŐůƆŐŐ͕ ŬĂĨĨĞ ŽŐ ŬĂŐĞ &ƌŝ ĞŶƚƌĠ ůůĞ Ğƌ ǀĞůŬŽŵŵĞŶ ^ŬĂů ĚƵͬ/ ŚĂǀĞ ĞŶ ƐƚĂŶĚ͘ ^Ċ Ğƌ ƐŝĚƐƚĞ ƚŝůŵĞůĚŝŶŐ &ƌĞĚĂŐ Ě͘ ϭϵ ŶŽǀĞŵďĞƌ dŝů DŽƌƚĞŶ dĂŶĚĞƌƵƉ DŽďŝů͗ ϱϬϱϯϮϳϯϬ / ƐĂŵĂƌďĞũĚĞ ŵĞĚ >ŝŚŵĞ ŽƌŐĞƌĨŽƌĞŶŝŶŐ >ŝŚŵĞ ,ƵƐŚŽůĚŶŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐ Θ >ŝŚŵĞ WĞŶƐŝŽŶŝƐƚĨŽƌĞŶŝŶŐ


Onsdag 10. november 2021

SPØTTRUP UGEAVIS

11

Spøttrup Ugeavis, uge 45 - 1996 Skrevet / redigeret af Margrethe Christensen Efterårsfest i Ramsing Hallen Lokalforeningerne i Håsum-Ramsing afholdt lørdag aften et stort efterårsbal i Ramsing Hallen, hvor man indledte med fællesspisning. Der var tilmeldt 160 deltagere, der efter den varme buffet kunne svinge sig til tonerne af Kim & Hallos musik. Husk valgdagen den 14. november Formændene for pensionistforeningerne i området vil gerne minde deres medlemmer om, at det er torsdag den 14. november, de med deres stemmer kan gøre det muligt at få et handlekraftigt ældreråd på benene i Spøttrup Kommune.

Arkivet fandt Spøttrup Lokalarkiv søgte navne på personerne på dette foto, og det gav pote. Billedet viser familien Fårkrog i Balling, cirka år 1935. Fra venstre ses Anna Får-

krog, datteren Else, Lars Fårkrog og sønnen Jens. Oplysningerne er givet af barnebarnet Lars Fårkrog, Glyngøre.

Tøjbutik kommer til byen Den mobile tøjbutik Smartex kommer til Lem den 23. november. Her kan du derfor købe tøj til kvinder i størrelsen 36 til 56 på

Lem Ældrecenter, hvor der er en pop up butik om eftermiddagen.

Rødding, Lihme, Lem, Vejby kirker Onsdag 10. november kl. 10.30: Babysalmesang i Rødding Kirke. Tilmelding til præst Anne Røndal 2174 5534

Torsdag 11. november kl. 19.00 i Sognehuset i Rødding:

Aktiv dødshjælp? Foredrag med Jacob Birkler, tidl. formand for Etisk Råd

Tirsdag 16. november kl. 17.00-17.22: Kirke for Børn i Rødding Kirke.

Med mulighed for nem aftensaften efterflg. i Sognehuset i Rødding. Tilmelding til spisning gerne senest 15. november til Anne akj@km.dk el. 2174 5334. Børn under 16 år spiser gratis, voksne 30, -, som betales, når man kommer. Vi har MobilePay.

Onsdag 17. november kl. 10.30: Babysalmesang i Rødding Kirke. Tilmelding til præst Anne Røndal 2174 5534

Natalia Packert Andresen 20 16 75 33 - npa@km.dk- crs@km.dk (Balling - Volling - Krejbjerg - Oddense - Otting)

Cirkus 17 i Hvidbjerg Fredag den 8. november er det muligt at komme i cirkus på Hvidbjerg skole. Initiativet er taget af fritidsordningen, der i samarbejde med børnehaven har skabt forestillingen, hvor 35 børn fra SFO og børnehaven medvirker. Anni Staun fra børnehaven har skrevet en cirkussang på melodien ”Det er Hammer Hammer fedt”, og der er nok ingen tvivl om, at børnene får den lært til premieren. Julemesse i Balling Hallen Lørdag den 23. og søndag den 24. november er der julemesse i Balling Hallen. Handelsstandsforeningen, det står som arrangør har engageret Benny Schumann til at underholde. Han er lidt af en tusindkunstner, så vi vil opleve både jonglering, bugtaler, linedans, klovneri,

magi og musik. Et repræsentativt udpluk af kommunalbestyrelsen vil dyste i ”Et fag frem” Jens Leth er konferencier på dagen. Svenskere på Lem skole Lem skole havde i sidste uge besøg af 20 lærere fra Afzelius Skolan i Alingås, fortæller Åge Dahl. Den svenske lærergruppe var på éndags studiebesøg for dels at snuse til klimaet i en almindelig dansk skole med elever fra Bh. til 9. klasse og høre om dens opbygning og dels for at se, hvordan man arbejder med Storyline-metoden i de yngste klasser. De svenske lærere overværede en arbejdssituation med storyline-metoden i 1. klasse, hvor Inge Mosegård arbejder med en bamseby og i 2. klasse, hvor Mette Mortensen arbejder med Ole og Koglefolket. Besøget sluttede med en rundvisning under ledelse af Lem skoles svenske elev Annika fra 9. klasse. Julemarked i Lem Hallen Traditionen tro afholdes Julemarked i Lem Hallen sidst i november. Det er stort set de samme forretninger, der er med hvert år, ligesom der er mange boder, hvor der sælges forskellige produkter. På julemarkedet er der også tradition for, at der skal være noget specielt for børn og barnlige sjæle, og sidste år var det klovnen Tito der optrådte.

PRÆSTEINDSÆTTELSE Søndag den 14. november kl. 14.00 i Krejbjerg Kirke indsættes Natalia Packert Andresen som vores nye sognepræst. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at hilse på Natalia, mens man nyder en kop kaffe i kirken. Alle er velkomne. Menighedsrådet

TIRSDAGSKLUB KREJBJERG Tirsdag den 9. november kommer Hans Jørgen Larsen, leder af Skive soldaterhjem

og fortæller om livet på soldaterhjemmet. Vi mødes i kulturhuset i Krejbjerg kl. 10.00 og starter sædvanen tro med morgensang, kaffe og rundstykker.

Pris pr. person kr. 25,Alle er meget velkomne, også dig der ikke bor i Krejbjerg. Håber vi ses.

Hilsen graveren og menighedsrådet Jens Bisgaard 97 58 10 42 - jbi@km.dk (Balling - Volling - Krejbjerg - Oddense - Otting)

Dorte Ponsgård 24 91 91 61 - Dopo@km.dk (Brøndum - Hvidbjerg - Håsum - Ramsing)

GU DSTJENESTER Søndag den 14. november 24. søndag efter Trinitatis Rødding . . . . . . . . . .10.30 Lem . . . . . . . . . . . . . ingen Lihme . . . . . . . . . . . ingen Vejby . . . . . . . . . . . . ingen Hem . . . . . . . . . . . . . .9.00 Hindborg . . . . . . . . ingen Dølby . . . . . . . . . . . ingen Brøndum . . . . . . . . ingen

Morten Rydal 97 53 10 35 - Mry@km.dk (Hem - Hindborg - Dølby)

Hvidbjerg . . . . . . . . .10.30 Håsum . . . . . . . . . . ingen Ramsing . . . . . . . . . . .9.00 Balling . . . . . . . . . . ingen Volling . . . . . . . . . . ingen Krejbjerg . . . . . . . . .14.00 Oddense. . . . . . . . . ingen Otting . . . . . . . . . . . ingen

Jakob Fløe Nielsen 30 84 82 69 jfn@km.dk (Rødding- Lem - Lihme - Vejby)

Anne Røndal 97 56 10 44 - Akj@km.dk (Rødding - Lem - Lihme- Vejby)


Onsdag 10. november 2021

SPØTTRUP UGEAVIS

12

Find foreninger hurtigt med Foreningsoversigten..? AKTIVE FORENINGE R I SALLING

NYHED...

SIDEN MED AKTIVE

FORENINGER BRIN GES I SALLING AVIS PRIS FOR OPTAGELS MINDST 6 GANGE ÅR E: KR. 895,- INKL. MO LIGT. MS PR. FORENING

Spøttrup Ugeavis fremstiller nu oversigt over egnens mange foreninger. Dette er en service for dig, som gerne vil i kontakt med en forening, på en nem og overskuelig måde.

VIL I VÆRE MED? Har I som forening lyst til at være med på listen, kan I kontakte Salling Avis på tlf. 97 57 14 00 eller på mail: sallingavis@sallingavis.dk

OPLYSNINGER PÅ LISTEN 1. Foreningens navn, adresse og tlf. 2. Formandens navn og telefonnr. 3. Kassererens navn og telefonnr. 4. Foreningens webadresse 5. Foreningens e-mail

EKSEMPEL:

S Salling Badmintonklub

Badmintonvej 10, 9600 Salling Tlf. 10 10 10 10 Formand: Jesper Jespersen Tlf. 40 40 40 40 Mail: formand@badmintonklub.dk Kasserer: Tina Tinasen Tlf. 60 60 60 60 www.badmintonklub.dk info@badmintonklub.dk

Annoncen indrykkes 12 gange* om året! Den samlede pris for et år er KUN

895,inkl. moms

*

Nørregade 19 . 7870 Roslev . Telefon 97 56 43 30

Annoncen indrykkes 6 gange i Salling Avis og 6 gange i Spøttrup Ugeavis


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.