__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MORS SALLING

Din avis Dit vindue Din egn Spøttrup Ugeavis Nr. 16  ·  årgang 25  ·  18. april 2017

Kurs mod nære kyster i Vestsalling Spøttrup muligheden, når de holder åbent hus den 30. april.

- Det handler om at blive vild med det at være ved og omkring vandet. Man skal

Thise Vesterhavsost

Lipton Ice teaer + pant Kasse med 24 x 33 cl dås KUN BALLIN

G

- Vi sigter lidt efter børnefamilier. Det er jo dem der har de kommende sejlere, og alle kan komme ned og få sig en oplevelse. Vi har prøvet at gøre det så nemt som mu-

ligt, derfor er der ingen tilmelding. Vi håber bare folk dukker op og får sig en god oplevelse sammen med deres børn og hinanden, siger Erik Hansen.

Der er også de større både, som du kan komme og lære noget om. Foto: Erik Hansen.

ALG SLUT0S0 kasser

- kun

3

Pr. stk.

54

95

40,-

19

Velkommen til

GOURMET AFTEN

Lækre frugt-tærter

KUN BALLIN

G

USK

H ikke er t t at de ndigt a e nødv e inden spis

Billigt!

Pr. stk.

39

95

Oddense åbningstider: Butik hver dag kl. 07.30 - 19.00

Mads Skjern mellemlagret ost Spar 35,00

Spar 14,95

Pr. stk.

95

Balling åbningstider: Butik hver dag kl. 06.30 - 20.00

125 år

Ca. 1400 g

Pr. kasse

Frit valg

opleve at have det sjovt på vandet, siger Erik Hansen, der er en af arrangørerne. Bådlauget vil fortælle om det at sejle. Hvad man kan få ud af det med naturoplevelser og personlige udfordringer. Alle bådtyperne vil blive gennemgået fra de mindste til de lidt større. - Det er simpelthen for alle. Fra de helt små, der begynder i optimistjolle i 5-6 års alderen og så op til bedsteforældrene. Der er ikke noget konkurrenceelement over dagen, så man skal ikke føle sig presset, siger Erik Hansen. Han håber naturligvis på nogenlunde godt vejr på dagen, for så vil der også være mulighed for at komme ud på vandet, og få prøvet sine sejladstalenter af. Hvor lang tid arrangementet tager afhænger derfor af, om vejrguderne driller, men forplejningen står fast.

125 års jubilæums-tilbud

125 år

Spar 70,00

SKIVE

Postomdeles til samtlige husstande i Spøttrup, Hem og Hindborg

Optimistjollerne skulle gerne komme ud på vandet på dagen, men det bestemmer vejrguderne og Gyldendahl Bådlaug. Foto: Erik Hansen.

Har man lyst til at komme ud på bølgen blå, giver Gyldendahl Bådlaug ved

SPU

i Dagli’Brugsen Balling onsdag den 26. april kl. 20.00-22.00 ENTRÉ 75,-

Købes i Brugsen senest den 24. april foderbrættet Delikatesser & Fast Food

Tilbudene er gældende fra onsdag den 19. april til og med lørdag den 22. april

foderbrættet Delikatesser & Fast Food

Tlf. 97 56 45 07

HU

at de SK t nødve ikke er nd spise igt at inden

- 100 billetter - først til mølle ag rs festd å 5 2 1 er Husk ptemb e s . 9 n de

Balling & Oddense


Tirsdag 18. april 2017

SPØTTRUP UGEAVIS

2

Oplev biogassen i Balling Nørregade 19, 7870 Roslev Kontorets åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: Fredag:

kl. 8.00 -16.00 kl. 8.00 -15.00

Tlf. 97 56 43 30 Fax 97 57 19 33

post@spottrup-ugeavis.dk spugeavis@tdcadsl.dk

Udgiver:

Salling Bogtrykkeri Nørregade 19, 7870 Roslev www.spottrup-ugeavis.dk Tryk: OTM, Ikast Oplag: 4.100 Annoncer: Lasse J. Lauritsen 97 56 43 30 Marlene Toft 41 78 68 86 Redaktion: Lasse J. Lauritsen 97 56 43 30 Helle Lenschow 41 78 68 91 Pressestof: Lasse J. Lauritsen 97 56 43 30 Daglig leder: Lars Wolf 41 78 68 89 Ansvarshavende: Thorkil Christensen Spøttrup Ugeavis postomdeles til samtlige husstande, kontorer og forretninger i Spøttrup området samt Hem og Hindborg + alle sommerhusområder i uge 27 - 30 Vi tager forbehold over for »sættenissen«. Har du lyst til at gengive dele af teksten eller illustrationer, bedes du aftale det med os (loven om ophavsret).

Indleveringsfrister:

Korrektur- og større annoncer: Torsdag Rubrikannoncer: Fredag

kl. 12.00 kl. 12.00

VÆRD AT VIDE: ÆLDREMOBILISERINGEN - BESØGSTJENESTE Kontaktpersoner: Gulhill Jacobsen tlf. 97 56 17 97

Gudstjenester Søndag den 23. april Rødding: 9.00

AMKJ

Lihme: 10.30 A

AMKJ

Oddense: 10.15

JHN

Balling: 14.00 JHN Familiegudstjeneste - minikonfirmander medvirker Brøndum: 10.15 A

LH

Ramsing: 9.00

LH

Dølby: 10.15

Røde Kors

Besøgsvennetjeneste

97 56 00 22

www.spoettrup.drk.dk

Rydal

A: Altergang

Vågekonetjenesten

Røde Kors har opstillet en tøjcontainer i Borgergade i Rødding bag Forsamlingshuset

KLOCHs Begravelsesforretning Skive og Omegns Begravelsesforretning

Trier Skovgaard Christensen

Kom ud og ro en tur Lørdag den 22. april holder Skive Roklub åbent hus, og her er alle velkomne til at besøge klubben for at høre om og opleve de muligheder, som det giver at ro i klubben. Hvis vejret er til det, bliver der mulighed for at prøve at ro en tur med medlemmer i en af klubbens mange robåde. Skive Roklub har meget fine lokaler i klubhuset på Skive Havn, hvor klubbens medlemmer mødes og ror ud fra. Medlemmerne kan ro hele året. Er vejr og vand ikke til det i vinterhalvåret, er der mulighed for at holde formen ved lige og få motion i klubbens romaskiner med den fineste udsigt til havnen. Skive Roklub lægger stor vægt på det sociale. Medlemmerne ror ture sammen og træner sammen i roma-

skinerne under ledelse af en instruktør. Det er også muligt at ro individuelt, når man har fået tilstrækkelig instruktion og erfaring, ligesom man altid kan komme i klubben og træne i en af romaskinerne. Henover året afvikler klubben også arrangementer for medlemmerne, som ikke har med roning at gøre - for eksempel vinterbadning, øl-smagning og diverse fester. - Alle kan ro, og alle kan være med. Når vi ror sammen, følges vi altid ad med en fart, så alle kan følge med. Ønsker nogle at få pulsen op ved at ro hurtigt, så ror de sammen. Og det gælder altid, at ro-ture giver fantastiske oplevelser af naturen, vandet og vejret, fortæller klubbens Danmarksmester i kajak, Thomas Sølvsten.

Kunderne på vej tilbage Hos Min Købmand i Lem er butikschef Tove Søgaard tilfreds med, at kloakarbejdet udenfor butikken endelig er overstået. - På et tidspunkt var der lukket helt af, der skulle man forvente at få mudder på støvlerne, hvis man skulle i butikken, siger Tove Søgaard. Det er Skive Vand, som har fået lagt nye kloakrør, for at leve op til de nye miljøkrav. Det har betydet, at

vejen blev gravet op, parkeringspladsen blev nedlagt og kunderne fik svært ved at komme i butikken. - De er stadig igang på sidevejene, men nu kan kunderne da komme til igen. Det har været meget generende. Vi har ikke gjort op, hvor meget vi har tabt i omsætning i de måneder, men vi regner med, at det er cirka en tredjedel af omsætningen, siger Tove Søgaard.

Spøttrup SpøttrupAntik Antik Nymøllevej 8 . Rødding, Nymøllevej 8 . Rødding,byby. .7860 7860 Spøttrup Spøttrup KøbKøb og Salg. Tlf.Tlf.292944 og Salg. 4471 71 56 56 ÅbentÅbent fredag, lørdag, søndag 10- -1717 fredag, lørdag, søndagog oghelligdage helligdage 10 www.spoettrupantik.dk www.spøttrupantik.dk

Alt i reparationer og vedligeholdelse inden for person- og varevogne og traktorer m.v.

Ditlev Nyman Gadekæret 17 . Vejby

Tlf. 97 52 01 50 SE PRISER PÅ: www.klochs.dk

Anlægget er et af de største i Danmark, og her opgraderes biogassen til bio-naturgas, som sendes ud via naturgasnettet. Boe Madsen fra Madsen Bioenergi vil vise rundt og fortælle om anlægget og tankerne bag.

Vejby Autoværksted

Møllegade 2 - 7800 Skive Svarer hele døgnet

Den 24. april kan interesserede komme på rundvisning hos Madsen Bioenergi på Skivevej i Balling. Det er Balling-Volling Pensionistforening, der står bag, og arrangementet er åbent for alle.

Niels Jørgen Gaardsted

Skive Begravelsesforretning Vestergade 14 • 7800 Skive

97 56 63 40

SKROT afhentes Campingvogne afhentes mod betaling fra 700 kr. Skrot-biler købes - ring for pris!

Søren Toft

Vi kører ud til samtale i hele Salling & på Fur

Søren Boudigaard

Birgitte S. Mortensen

Vi varetager alt Tlf. 97 52 08 98 vedr. begravelsen Dag • aften & weekend

JBY PRODUKT VE Vildmosen 4 og 6 · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 12 60 · Mobil 21 48 78 72

www.vejbyprodukt.dk

Den samlede redaktion på Lihmebladet, fra venstre er det Marianne Husted, Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe Dalsgaard og Lissie Hermansen.

Protestblad fejrer 10 års fødselsdag Lihme Bladet så første gang dagens lys i 2007, og fejrer i denne måned både deres 10 års fødselsdag og udgivelsen af blad nummer 40. - Lihmebladet var en art protestblad. Vi var mange, der i 00’erne var rigtig trætte af, hvordan Lihme blev omtalt, så vi tog sagen i egne hænder, sagde Ann Balleby, der har været den ansvarhavende på bladet siden begyndelsen. Ligesom resten af bladets medarbejdere er hun stolt over de 10 år.

I dag distribueres bladet igennem Lihme Brugs, og bliver også omdelt af Ove Møller Bek, der har afløst Anders Post Henriksen efter otte år på posten. Bladets økonomi løber lige knapt rundt, skriver Ann Balleby, men med et stort beløb for at lay-oute bogen om Gyldendal Teglværk og støtte fra Skive Kommune og, førhen, Spar Salling, er der lagt en bund, og driften er sikret for en årrække. det præcise tidspunkt og har gode billeder af gerningsmanden.

Fuld bilist Tyveri i Lem Hos købmanden i Lem fik en kvinde i 40’erne fra Vinderup stjålet sin pung den 3. april. Det skete mellem klokken 10 til 11, og først troede kvinden, hun havde tabt sin pung. Den blev leveret tilbage af personalet i butikken, men da kvinden skulle på påskeferie, opdagede hun, at der manglede 140 euro i pungen. Politiet henviser til overvågningsbilleder fra butikken i forbindelse med opklaringen.

Grill stjålet

Den 13. marts blev der stjålet værdier for 9500 kroner fra et sommerhus på Skovfyrvej i Øster Herrup ved Spøttrup. Der blev stjålet en Weber grill model 302, et grillovertræk, stegespyd, grilltilbehør, en gasflaske og et vildtkamera. Tyveriet skete mellem 12.33 og 13.55. Der var videoovervågning, så politiet kender både

Sidste tirsdag aften stoppede politiet en spritbilist på Hindborgvej ved Oddense. En slingrende kørsel var årsag til mistanke, og en test viste en promille på 1,70. Manden, der er bosiddende i Skive, var i forvejen frakendt sit kørekort, så kan også se frem til en sigtelse på den konto.

Våben stjålet

Da flyttemænd skulle rydde et hus på Amtsvejen ved Lihme, tog de mere, end der var bestilt. Huset skulle fraflyttes på grund af et dødsfald, og den afdøde havde en pænt stor våbensamling. Datteren havde givet tydeligt besked på, at våbnene ikke skulle røres, men det havde flyttemændene lige glemt. Der blev taget tre paintball maskingeværer, 11 luftgeværer, tre paintball pistoler, tre luftpistoler og tre adskilte pistolgeværer, oplyser politiet. De har nogle navne at gå efter, og disse kan se frem til et besøg.


Tirsdag 18. april 2017

SPØTTRUP UGEAVIS

3

125 års jubilæums-tilbud

125 år

Becel flydende margarine

Beauvais tomatketchup

500 ml

Coop kartoffelprodukter Flere varianter Frit valg FROST

Spar 15,00

Spar 23,00

Billigt!

Pr. stk.

1 kg

Pr. pose

9

18

95

95

Blue Keld

125 år

9

95

Captain Morgan, Smirnoff, Canaja vin Rød- eller hvidvin Baileys eller Jägermeister

Flere varianter 1 liter

Frit valg

Frit valg

Spar 8,00

Spar op til 61,95

Spar 49,95

Pr. flaske

Pr. flaske

Pr. flaske

6

89

95

95

50,HuSk:

Gælder onSdAG oG torSdAG

Kamstegsburger

foderbrættet Delikatesser & Fast Food

48,-

35,-

Gælder kun fredAG den 21. april fra kl. 11.00

Højtbelagt

Gælder lørdAG oG SøndAG

Bøfsandwich

54,-

Smørrebrød

foderbrættet Delikatesser & Fast Food

45,-

Pr. stk.

25,-

Altid stort udvalg af hjemmelavet middagsretter til kun

39,-

pr. portion

Alle uGenS dAGe et stort udvalg i Fadkoteletter

convience retter til flere personer Priser fra

79,-

ring gerne og bestil på tlf. 97 56 45 07

HUSK - 125 års festdag den 9. september Balling åbningstider: Butik hver dag kl. 06.30 - 20.00 Oddense åbningstider: Butik hver dag kl. 07.30 - 19.00

foderbrættet Delikatesser & Fast Food

Tilbudene er gældende fra onsdag den 19. april til og med lørdag den 22. april

foderbrættet Delikatesser & Fast Food

Tlf. 97 56 45 07

Balling & Oddense


Tirsdag 18. april 2017

SPØTTRUP UGEAVIS

4

Lokale politikere genopstiller ikke KOM TIL ÅBENT HUS I SKIVE SUNDHEDSHUS

Resenvej 25, Skive Torsdag den 27. april kl. 13-17 Få tjekket dit blodtryk, blodsukker, lungefunktion, alkoholpromille og få lagt gips. Få testet din håndhygiejne og meget mere. Gå på opdagelse i et væld af aktiviteter med sundhed og forskning som fællesnævner. Kom og hør de spændende foredrag: Kl. 13.30 Ditte Staun, formand for Kulturog Fritidsudvalget kommer og afslører en træskulptur, der er skænket til Sundhedshuset. Kl. 15.15-16.15 ”Fra forskning til god behandling” v/Thor Haahr MD/ph.d. stud. Fertilitesklinikken Skive. Kl. 16.30-17.30 ”Av, det gør ondt!” et foredrag om smerter, piller og hjernen v/ Sara B. Jager ph.d. stud. - Aarhus Universitet. Læs mere på: www.skivesundhedshus.dk eller sundhedscenterskive.dk

Socialdemokraterne Skiveegnen har afholdt Opstillingsgeneralforsamling i Fagforeningshuset i Skive, og 80 medlemmer havde valgt at møde op for at gøre deres indflydelse gældende. På listen over kandidater på stemmesedlen til kommunalvalget den 21. november er der 21 kandidater fordelt over hele kommunen. Listen er sammensat af både unge, modne og æl-

Her ses kandidaterne. Kaj Overgaard Christensen, Ove Jensen og Michael Skov Ustrup mangler på billedet.

Prior Poulsen, Rødding og Berit Kjølhede, Skive, har valgt ikke at genopstille, si-

Generalforsamling i Ålbæk ling den 21. april. Alle er velkomne når mødet indledes i caféen på Limfjords

Camping, hvor bestyrelsen gennemgår årets begivenheder.

Politiet tjekker din fart

sen eller forholdene, viser tal fra Vejdirektoratet. Dertil kommer de tusinder, der må leve resten af livet med store skader og smerter efter en fartulykke. Når man spørger danskerne, om deres holdning til politiets fartkontrol med fotovogne, så svarer 89 procent, at kontrollen er med til at forbedre trafiksikkerheden og sikre, at færre

mennesker mister livet eller kommer til skade i trafikken. Kun 10 procent af danskerne mener, at kontrollen har til formål at få penge i bødekassen og en procent mener, at det handler om noget andet. Det viser en undersøgelse blandt cirka 1.214 danskere, som Promonitor har lavet for Rådet for Sikker Trafik i starten af 2017.

Det er foreningen Ålbæk Strandparks Venner, der indkalder til generalforsam-

I denne uge gennemfører politiet i hele landet kontrol af farten på vejene. Der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne i trafikken. Hvis flere overholder fartgrænserne, vil det kunne redde liv og betyde færre alvorligt tilskadekomne mennesker. De seneste uger har Rådet for Sikker Trafik og 85 af landets kommuner - herunder Skive - sat tusindvis af plakater op langs

Vi er hele egnens lokale pengeinstitut Hos Salling Bank får du: • kompetente medarbejdere fra lokalområdet • helhedsrådgivning til privat og erhverv

vejene, hvor der står Sænk Farten - før det er for sent, og det er den kampagne politiet nu bakker op om med deres kontrol. Alene fra 2011 til 2015 har 472 mennesker mistet livet i ulykker, hvor der blev kørt for stærkt i forhold til hastighedsgræn-

Undgå at blive snydt på nettet Mange danskere fylder i denne tid den digitale indkøbskurv med konfirmationsgaver i stakkevis. Men har du ikke helt tjek på de mest gængse regler, kan du ende med at give konfirmanden en dum start på voksenlivet med gaver, der ikke kan byttes. e-mærket, den danske certificeringsordning for sikker og gennemsigtig e-handel, giver dig tre gode råd til købet af konfirmationsgaver på nettet. - Først og fremmest skal man være opmærksom på, hvilke muligheder der er for at bytte eller fortryde varen. Gør man ikke det, risikerer man at give en gave, der ikke

kan byttes, fordi fortrydelsesfristen er udløbet, forklarer Camilla Engel Post, der er chefjurist hos e-mærket. Når man shopper på nettet, har man 14 dages fortrydelsesfrist på de fleste varer. Men har man købt gaven i god tid før konfirmationen, kan der let opstå bytteproblemer, fordi de 14 dage er overskredet. For at undgå den situation anbefaler chefjuristen, at man kontakter webshoppen og forsøger at få lavet en aftale om at forlænge fortrydelsesfristen. Da mange konfirmander ønsker sig dyre gaver, kan det være fristende at købe mærkevaretasken, eller de

Oddense-Otting Pensionistforening HUSK! Torsdag den 27. april kl. 14.00 Tøjdemonstration i OddenseHus - se mere info på opslag Annoncesponsor:

Sparekassen Balling til Skift k: g Ban n i l l a S

dine Saml inger rretn o f k n ba flere og få le forde

Salling Bank, hovedkontor Frederiksgade 6 · 7800 Skive 97 52 33 66 · sb@sallingbank.dk Afdelinger: Vinderup · Nykøbing · Viborg

ger Laila Munk Sørensen, der er formand for Socialdemokraterne Skiveegnen.

Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle opfordres til at deltage, og sætte deres præg på udviklingen i området.

sallingbank.dk

• konkurrencedygtige priser

dre kandidater. Den yngste kandidat fylder 18 år senere i april, og den ældste kandidat er godt 70 år. - Jeg synes, at vi med flere unge og yngre kandidater har sikret muligheden for et godt generationsskifte. Jeg er yderst tilfreds med, at vi har fået en meget bred liste. Det er dog med meget stor beklagelse, at vi må tage afsked med tre garvede politikere, idet Ole Priess, Balling,

Kom og vær med i

Røde Kors’ Familienetværk Netværket er et tilbud til børnefamilier i Spøttrup-området

Røde Kors’ bestyrelse, som står for arrangementerne, har i år planlagt følgende datoer:

27. april - 18. maj - 29. juni

Arrangementerne foregår på Ramsing Skole kl. 17-19 og er gratis. Vi laver mad og spiser sammen. Der udover er der tid til at tale sammen, børnene kan lege sammen og vi kan i fællesskab skabe ideer til fremtidige arrangementer. Tilmelding til Mette Nymann på tlf. 42 18 06 88

nyeste Nike sneakers så billigt som muligt. Men tjekker man ikke webshoppen, kan den billigste pris hurtigt blive den dyreste. - De fleste fupbutikker sælger kendte mærkevarer langt billigere, end hvad de koster andre steder. Derfor er det altid godt med lidt sund skepsis overfor prisen. Lyder den for god til at være sand, er den det i mange tilfælde også, siger Camilla Engel Post. Andre typiske kendetegn på fupbutikker er mangelfulde kontaktoplysninger som cvr-nummer, dårligt og maskinoversat sprog eller webadresser, som hedder noget helt andet, end det de sælger. Når du modtager gaven med posten, er det altid en god idé at åbne pakken for at tjekke, at det er den rigtige vare, og at den ikke er gået i stykker. Er der fejl, skal du hurtigst muligt gøre webshoppen opmærksom på det. - Du står bedre som forbruger, hvis du hurtigst muligt gør opmærksom på transportskader. Derfor er det bedre, at du åbner pakken med det samme i stedet for at lade dage og uger gå, og først kigge på gaven, når du vil pakke den ind dagen før konfirmationen, siger Camilla Engel Post. Hvis du ikke åbner den, kan du risikere ikke at få erstattet en transportskade, fordi skaden lige så vel kan være sket i den tid, gaven har været i din varetægt, som det kan være sket under transporten fra webshoppen til dig.


Tirsdag 18. april 2017

SPØTTRUP UGEAVIS

Flot resultat for brugserne i Balling og Oddense Glæden er stor hos Balling og Omegns Brugsforening, der forleden kunne præsentere et rigtigt flot overskud på den årlige generalforsamling. Overskuddet for de to brugser i Balling og Oddense lyder nemlig på hele 615.000 kroner efter skat, og det må siges at være flot. I 2015 var overskuddet på 95.000 kroner, og i 2014 var det på 234.000 kroner. Der er derfor tale om en udvikling, der for alvor er vendt, og det er især butikken i Balling, at der trækker i den positive retning. I alt omsat-

te de to brugser for cirka 50 millioner kroner i 2016, og før skat viser resultatet en driftsforbedring for de to butikker på 810.000 kroner. I sin beretning udtaler bestyrelsen, at 2016 er blevet et vendepunkt for udviklingen i foreningen. Resultatet betegnes samtidig som meget tilfredsstillende. Uddeler Mikkel Janum har haft sit job i knap et år i Balling, og han er naturligvis glad. - Det er mange forskellige ting, som samlet set giver dette flotte resultat. Trofaste kunder og virkelig gode

medarbejdere er blandt hovedårsagerne, og det er jo dejligt. Det er godt, at vi

kan lave gode resultater, så vi fortsat kan udvikle vores brugsforening og de to brugser, siger Mikkel Janum. Og det stopper ikke her. Det forventes således at resultatet bliver endnu bedre i 2017, lød det på generalforsamlingen forleden.

Forårsfest på ældrecentret Den 21. april er der forårsfest på Balling Ældrecenter, hvor der skal spises lækker mad, hygges og lyttes til god musik.

Det er venneforeningen og ældrecentret, der står bag arrangementet, som byder på musik af Limfjordsduoen.

Musik i Balling Den 23. april er der musik i Pulsen i Balling, og her er alle velkommen. Det sker ved middagstid, hvor der

er martiné med Det Jyske Danseorkester og smørrebrød. Husk tilmelding.

Mikkel Janum kalder årets overskud for et kongeresultat.

Hvad skal der ske i byen? Lørdag den 22. april er der visionsdebat for Lihmeområdet i Lihme Medborgerhus. Der serveres gratis te, kaffe og rundstykker, mens deltagerne skal drøfte, hvordan Lihmeområdet skal udvikle sig de næste 10 til 15 år. Borgerne med Lihme Borgerforening som tovholder har lige afsluttet områdefornyelsen for Lihme landsby,

5

ÅBENT HUS hos

og også i oplandet er der gennemført en række stærke projekter og tiltag, som tilsammen har til formål at gøre Lihme-området til et endnu bedre sted at bo og leve. Nu skal der følges op på alle disse positive tiltag og udforme en fælles vision for hele Lihmeområdet.

Nomi4s, Hjermvej 19, Holstebro Lørdag den 29. april kl. 10 til 14 (ved Holstebro Genbrugsplads)

Ungt talent til stævne Selv om vejret i påsken bestemt ikke indbød til det, startede ponyspringryttere fra Skive Rideklub på udendørssæsonen i ridebanespringning, da turen gik til distriktsstævne i Hjallerup. Her skulle den lokale springrytter fra Hem,

Anna-Mathilde A. Nielsen springe med tre af sine ponyer. Bedste resultat fik hun med sin pony Saquita. Igen viste ponyen sin evne som en af landets absolut bedste og hurtigste ponyer i sin klasse og vandt LA klassen fredag i suverænt hurtigste tid.

Håsum-kusk vandt igen John Sørensen fra Håsum og hesten Marster vandt 2. påskedag et stævne i tømmerslæbning, som fandt sted i Kvorning. Han kører for Midtjysk Køreselskab, og sejren er makkerparrets tredje i år. - Vi havde en lidt svær start, måske fordi det var første udendørs stævne i år, men så kom vi efter det. Der var 27 point fra os og ned

til nummer to, siger en glad John Sørensen. Majbrit Jensen fra Ramsing deltog også i stævnet, men hun måtte denne gang nøjes med en plads i bunden som anden sidst, da tingene drillede for den ellers dygtige lokale kusk. Begge kan opleves den 30. april til stævne i Thy og den 6. maj i Holstebro.

  

Se og hør om plastsortering med robotter Se hvordan en renovationsbil fungerer Se hvad der sker med dit affald og meget mere

Åbent-hus-program 10.00 - 14.00:

Malurt i bægeret

Kl. 10.00 - Velkomst ved bestyrelsesformand Finn Thøgersen.

Spøttrup Ugeavis har modtaget følgende indlæg fra Lise og Anders Villadsen, Margrethevej 7, Oddense:

Guidede rundvisninger hver halve time.

En lille bemærkning til referat fra Balling og Omegns Brugsforenings generalforsamling. Det kan kun glæde, at omsætningen er steget så markant i 2016. Malurten er så, at formanden ikke lader en chance gå uden bemærkninger om, at det er Oddense brugs, der trækker ned på Ballings overskud. Undskyldningerne for Ballings dårlige resultater

har de foregående år været skiftende uddelere, gammelt hus i Balling og svigtende benzinsalg. I år så altså atter Oddense. Vi kan her i Oddense kun rose vores to daglige ledere af butikken og deres stab. De arbejder flittigt for at lave en pæn forretning med et godt varesortiment, og hvor der altid er en hyggelig atmosfære.

I teltet: Infostande, konkurrence, forfriskninger og pølsevogn.

Nomi4s i/s er et fælleskommunalt interessentskab ejet af de 4 kommuner: Holstebro ● Lemvig ● Skive ● Struer

www.nomi4s.dk


Tirsdag 18. april 2017

SPØTTRUP UGEAVIS

6

Selvom blæsten gik i mikrofonen gik roserne og takketalerne igennem fra Claus V. Mikkelsen, Dorte Dalsgaard og Peder Christian Kirkegaard.

Godt med sol sørgede for god stemning i forsamlingen.

Et nyt centrum i Vestsalling Lihme har fået et ansigtsløft til glæde for både lokale og turister Borde og stole var sat frem på torvet, grillkullene ulmede, fadølsanlæget var klart og kaffen og kagen afleveret da Lihme fejrede sig selv sidste lørdag. Planlægningen gik igang i 2009 og arbejdet i 2013. Efter fire års hårdt arbejde og tolv afsluttede projekter er byfornyelsen afsluttet for nu. Den officielle del blev holdt på den nye grønne allé, hvor henved 200 mennesker var mødt frem. Formanden for borgerforeningen, Claus V. Mikkelsen, var tydeligt tilfreds, og sørgede for at få sagt tak til alle de aktive borgere, som har hjulpet til. - Vi fejrer afslutningen af et langt sejt træk. Borgerne har helt sikkert sikret ejerskab, forankring og tilfredshed med løsningerne. Vi har været uenige i nogle forslag, men det er også vores styrke og viser engagement. I

den kommende tid, skal vi lægge skinnerne ud for de næste mange års udvikling, men nu skal vi fejre, at vi er kommet i mål, sagde Claus V. Mikkelsen i en forblæst mikrofon, hvor man alligevel kunne høre hans store tak til alle, og især fonde og sponsorer som har støttet med de penge, der skulle til for at realisere projekterne. Formanden for Lihme Støtteforening, Dorthe Dalsgaard, fremhævede samarbejde og gevinsterne ved byfornyelsen i hendes tale. - Vi har fået Lihme til at blive centrum, og har alle følt at vi har været med. Vi er blevet overbevist om, at vi kan, og med Claus i spidsen sker der noget. Problemer er blevet til løsninger, og det har været en fornøjelse at arbejde med. Udviklingen, hvor man kan finde noget spændende i området, gør

Lihme attraktiv og gør, at vi kan sælge vores huse, hvis det skulle blive nødvendigt, sagde Dorte Dalsgaard.

Tusindvis af timer

Skive Kommune har været med til at finansiere projektet, som har kostet over fire millioner kroner. Det beløb ville ikke være nært nok, men takket være frivilliges indsats er projektet kommet i mål. - Det er udtryk for et fantastisk godt samarbejde mellem borgerforeningen og kommunen. Der har været en vision om at gøre Lihme til et samlingspunkt i området og skabe noget her i den dejlige del af Vestsalling. Det har været et langsigtet projekt, hvor man ikke har tabt modet undervejs. Frivillige har lagt tusindvis af timer i arbejdet, og nu ser vi beviset for, at der kan rykkes på rigtig mange områder.

Tillykke med områdefornyelsen her i Lihme, sagde borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) i sin tale til den forsamlede skare. Efter hans tale blev den røde snor klippet over, og festen kunne begynde. Duften af grillpølser havde bredt sig over forsamlingen, og der gik ikke mange minutter, inden køen til frankfurtere og brød havde vokset sig lang. En af de frivillige var Bente Sørensen, der bor i Lihme, og hun var sikker i mælet, da hun skulle pege på dagens mand. - Det er Claus, der har æren af det her. Han har eddermame gjort en indsats for byen og lagt et kæmpestort arbejde i borgerforeningen. Det vil han ikke sige selv, så det vil jeg, sagde Bente Sørensen, mens hun skænkede ud af den medbragte kaffe og kage.

Så var der ellers serveret mad, og Søren Smedegaard regnede med at få afsat de 600 indkøbte pølser.

Mange af børnene foretrak den nye tumleplads fremfor at høre taler.

Hvem er på fotoet? Spøttrup Lokalarkiv i Balling vil gerne høre fra folk, der kan hjælpe med oplysninger om personerne på dette foto, der viser et orkester fra Lem i 1925. Harmonikaspilleren er Bernhard Madsen, men hvad hedder de tre andre? Arkivet vil gerne have personernes fulde navn, bopæl og gerne fødselsdata samt navn og adresse på de personer, der kan oplyse noget om billederne.

Ved du noget, så henvend dig til: Spøttrup lokalarkiv – Nørregade 24 Balling. Postadresse Kåsvej 29, Lihme 7860 Spøttrup. Det kan ske på telefon 24 98 00 98 eller mail ibsvenningsen@fiberpost.dk Arkivet har åben hver tirsdag kl. 13 -17. Juli og august kun efter aftale.

Arkivet fandt Spøttrup Lokalarkiv i Balling søgte navne på personerne på dette foto, og det gav pote. Billedet er taget i forbindelse med Milter Jensens 100 års fødselsdag, oplyser Helle Ravnborg. Manden i midten er altså Milter og ikke som anført tidligere Kirk. Milter Jensen havde en gård i Vin-

kel og blev kaldt Gammel Milter, idet han havde et barnebarn, der blev opkaldt efter ham. Han flakeres af sønnen Christian Jensen og svigerdatteren Anne, der begge var ansat på Skovbakke Hjemmet, da det blev bygget. De boede på Skovbakken i Skive.


Tirsdag 18. april 2017

SPØTTRUP UGEAVIS

7

den for frugt og grønt, og det benytter mange sig af. En af de sjoveste oplevelser ligger nogle år tilbage, hvor parret i Vejby blev bedt om at skaffe jordbær fra Californien. 10 kilo. Til et bryllup. Friskplukkede. - Så det gjorde vi da bare. Jordbærene blev fløjet til Vejby fra Californien. De var flotte og friske, da de ankom, og også lidt dyre. Prisen for fem kilo var 750 kroner plus moms, siger Per Nielsen, der opfordrer kunderne til at spørge, hvis de mangler noget specielt. Det store og mangeårige netværk gør nemlig, at parret kan skaffe de fleste ting.

Ingen rockmusik

Per Nielsen i butikken, som han startede sammen med Inge i slutningen af 80erne. Den har åben hver dag.

Friske jordbær med fly fra Californien til Vejby Hos Vejby Grøntsagsgartneri kan parret Per og Inge Nielsen skaffe stort set alt inden for frugt og grønt - og der værnes om planterne. Opgaverne er mangeartede, og der er mange oplevelser at se tilbage på, når man har drevet gartneri og butik siden 1980erne.Det ved Inge og Per Nielsen fra Vejby, for siden de i 1982 købte det daværende landsbrug på gartneriets nuværende adresse på Gadekæret i Vejby, har de udviklet både en sund lokal virksomhed men også et stort netværk inden for branchen - og fået kontakt til en masse glade kunder, der gerne kommer fra nær og fjern efter frugt og grønt i butikken. For i Vejby værnes der om de grønne planter og deres trivsel, og det kan smages.

- Vi startede butikken i slutningen af 80erne, og før det leverede vi kun engros til Gasa. I dag har vi begge dele, og vi får ordrer på en masse forskellige varer til butikker i hele Danmark, som vi så pakker her. I butikken sælger vi også varerne fra Gasa, og så naturligvis de ting, som vi selv producerer her på matriklen, siger Per Nielsen, der tilføjer, at kunderne er alt fra private til virksomheder. Der sælges således både engros, varer til frugtordninger, fester, forsamlingshuse, butikker og institutioner. Blandt kunderne er Slag-

termesterinden i Balling og lokale børnehaver. Private kan naturligvis også komme og handle i butikken eller bestille større partier hjem, og alle er velkommen - om så de køber et enkelt æble eller 100 kilo kartofler.

Fasaner og jordbær

- Vi producerer også stadig selv her, og det er især kål af enhver type til salg i butikker i hele Danmark. Årligt går der 80.000 kål ud herfra, så når du spiser kål i Danmark er der god mulighed for, at de har vokset sig store på markerne her hos os. Desuden har vi

lidt porre samt kartofler og græskar. Syltegræskar kan du ikke få ret mange steder mere, men dem har vi, og vi har også Halloween og pyntegræskar samt madgræskar, siger Per Nielsen. Og græskarene kommer også de lokale fasaner til glæde. Således lever de godt af resterne på marken bag huset. - Ja en dag kom der da lige en fasan trillende med et græskar ind over gårdspladsen, så det er også noget, som de kan lide ser det ud til, siger Per Nielsen. Vejby Grøntsagsgartneri kan skaffe stort set alt in-

Veganere afviser: Planter har ingen bevidsthed I forbindelse med artiklen med Vejby Grøntsagsgartneri og den forskning, der findes på området om planters følelsesliv og potentiele bevidsthed har ugeavisen kontaktet Thomas Erex, der er formand for Mad Med Medfølelse, Danmarks Veganske Forening, for at høre, hvad foreningen mener om disse ting. - Vi er bekendt med forskning, der viser, at planter reagerer på deres omgivelser. Det gør alt levende på jorden, og planter er også levende. Bevidsthed er noget andet, og der er, så vidt vi ved, endnu intet grundlag for at sige, at planter er bevidste individer på samme måde som dyr, herunder mennesker. Planter har intet centralnervesystem ligesom

dyr. Der er ingen grund til at tro, at det at slå græs kan sammenlignes med at dræbe en flok hunde eller grise. Selv hvis det i et hypotetisk fremtidsscenarium skulle vise sig, at planter er fuldt bevidste individer ligesom du og jeg, så vil det stadig være absolut mest etisk forsvarligt at spise og leve plantebaseret, eftersom det samlet set vil slå langt færre planter og dyr ihjel. Dyrene spiser jo store mængder planter, før de dræbes og deres kroppe pakkes i plastikbakker. En plantebaseret kost og livsstil er den mindst ressourcekrævende, så det vil stadig være den mest etiske og miljøvenlige måde at leve på. Thomas Erex mener, at vi forbrugere i stedet bør fokusere på at ændre vores vaner

lige nu, så vi undgår at bidrage til dyrs lidelse. - Der er ingen tvivl om, at dyrene i industrien lider og lever forfærdelige liv. Det er ikke en hypotetisk situation men virkeligheden lige nu, og vi har mulighed for at ændre den til det bedre ved at ændre vores vaner. Veganere er ikke bedre end andre mennesker, men vi lever i overensstemmelse med vores egne værdier. Vi mener, at det er forkert at gøre dyrene ondt, når man kan undgå det, og det efterlever vi ved at undgå animalske produkter. Det vil stadig være sandt, hvis den hypotetiske situation skulle opstå, eftersom vi ikke kan leve uden at spise planter. Vi kan godt leve uden at spise dyr, og når vi undlader at bruge dyrene

som mellemled, så forbruger vi også langt færre ressourcer - herunder de planter, som ville være gået til foder til dyrene, siger veganernes formand.

Et eksperiment fra USA har netop vist, at agurker vokser bedre, hvis der spilles rockmusik for dem. Til gengæld bryder de sig ikke om jazzmusik. I Vejby spiller Per og Inge Nielsen ikke musik for planterne, men de er klar over, at måden planterne behandles, har en effekt. - Om planter har følelser er en svær størrelse at svare på, men der er jo liv, og der er også en art indbygget intelligens, som du bemærker, når du arbejder med planter i så mange år, som vi har. Mange mennesker tænker nok ikke på disse ting, siger Per Nielsen, der gerne giver nogle eksempler. Kålene i Vejby har således ikke været sprøjtet i de

seneste 10 år. De er nemlig hårdføre. De vokser nemlig til lyden og berøringen af den vestjyske vind, og dette giver en overflade på bladene, som er stærkere, og som har et vokslag, som får orm til at glide af. - Ormene kan simpelthen ikke sidde fast på kålene her på vores marker, og det skyldes vinden, som berører de små hår, der er på planterne. Musik udsender også lydbølger og impulser, og jeg tænker, at det er noget af det samme, der sker med de omtalte agurker - uden at jeg dog ved det med sikkerhed, for vi kan jo ikke spørge kålene og agurkerne, siger Per Nielsen. Men en ting er sikkert. Da kålene sidste år blev ramt af kålmøl led gartnerparret i Vejby ingen produktionstab. Kålene kom sig simpelthen selv - helt uden menneskelig indgriben. For naturen er levende og intelligent. Og nogle gange er det bedre, hvis mennesker ikke hele tiden blander sig. - Det samme ser vi med en plante, der knækker. Lader vi den ligge, så rejser den sig ofte selv, men sætter vi en pind som hjælp, så vokser den måske for høj eller vælter igen, siger Per Nielsen og tilføjer med et smil: - Nej du - her i Vestjylland behøver vi ikke spille rockmusik for kålene. Vi har vinden.

MEDDELERE søges i Spøttrup På Spøttrup Ugeavis søger vi lokale meddelere fra alle byer i Spøttrup INGEN BYER ER FOR STORE ELLER FOR SMÅ ...

TIP os

om gode, nye eller spændende historier ... Så har du fingeren på pulsen i dit lokalområde, så er det dig vi gerne hører fra Ring til Spøttrup Ugeavis på tlf. 97 56 43 30 og spørg efter Lasse eller mail på post@spottrup-ugeavis.dk Nørregade 19 7870 Roslev Tlf. 97 56 43 30 www.spottrup-ugeavis.dk · post@spottrup-ugeavis.dk

Trænger dit udvendige træværk? Malerarbejde ude og inde Spartel og slibe arbejde Opsætning af tapet, filt og væv Dekorativ malerarbejde Både små og store opgaver Ring for et uforpligtende tilbud

40 28 41 45

Agertoften 30, Lem · 7860 Spøttrup · mariannestenger@hotmail.com


Tirsdag 18. april 2017

SPØTTRUP UGEAVIS

8

Naturlegepladsen skal nok vække glæde hos de yngste.

Naturlegeplads på vej ved Hostrup Hovedgaard Skive Kommune har gennem projekt Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig, med støtte fra Nordea-fonden og i samarbejde med Hostrup Hovedgaard etableret en naturlegeplads, nye vandrestier og et turstart-sted ved Hostrup Hovedgaard ved Sønder

Lem Vig. Og det skal fejres. Derfor inviteres alle interesseredce til indvielse den 22. april ved Hostrup Hovedgaard. Deltagerne indleder fejringen med en guidet naturvandring på stierne ved Hostrup Hovedgaard. Vandreturen arrangeres i samarbejde med Spøttrup

Turistforening, og guider på turen er Steen Reinholdt, som ved alt, hvad der er værd at vide, om planter og dyr ved Sønder Lem Vig, Anders Ahrenfeldt, som ejer Hostrup Hovedgaard og kan fortælle levende om hovedgårdens historie samt Maria Rask, som er projektleder for Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig. Hun vil fortælle lidt om projekterne i området. Turen er cirka 2,5 kilometer lang, så alle - også børnene – kan være med. Deltagerne vil trave langs strandengen, hvor de vil se naturen myldre forårsklar frem af jorden. Herefter vandrer de videre langs stranden, hvor de skal kigge efter forsteninger og andet spændende og derfra ud til slusen. Er deltagerne heldige, kan de møde både fiskehejre, fiskeørn og odderen. Efter vandreturen, vil legepladsen officielt blive indviet af det lokale byrådsmedlem Dorthe Dalsgaard. Her efter er det muligt for børnene at lege på legepladsen, hvor der vil være sjove aktiviteter. Man kan også komme inden for på Hostrup Hovedgaard og se de fine gamle bygninger samt parken, der omgiver dem. Der vil være forfriskninger til alle. Alle er velkommen og det er gratis at være med.

Det nye madpakkehus er klar til brug.

sammenhængende system af stier i den smukke natur ved Venø Bugt og Sønder Lem Vig. I tilknytning til stierne er der etableret et tur-start-sted ved Sønder Lemvej. Her er det muligt at parkere. Der er opsat infotavler om naturparken, dyre- og planteliv samt de afmærkede ruter i området.

Fra tur-start-stedet er der 700 meter til den nye naturlegeplads ved Hostrup Hovedgaard, hvor der også er et stort madpakkehus, hvor kaffen eller madpakken kan nydes. Skive Kommune sætter utrolig stor pris på samarbejdet med Hostrup Hovedgaard, som har gjort

det muligt at etablere stier og faciliteter i den unikke natur ved Sønder Lem Vig. Samarbejdet har været meget positivt og faciliteterne vil kunne være til glæde for både hovedgår-dens besøgende og de besøgende i Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig mange år ud i fremtiden.

Godt samarbejde

Hostrup Hovedgaard ligger smukt mellem Sønder Lem Vig og Venø Bugt. Hovedgården kan lejes til konferencer og fester. Ved Hostrup Hovedgaard findes et

Tur-start-stedet har parkering og infotavler.

Et rigtigt godt tilbud

Kvalitetspapir

Kopipapir En kasse = 5 pakker 2500 ark

180,incl. moms

Fuglevolieren blev forårsklargjort.

Forårsklargøring af Balling Bypark Lørdag den 9. april havde Balling-Volling Borgerforening arrangeret forårsklargøring af Balling Bypark. Kl. 9.00 mødte de frivillige arbejdere op i Byparken

1 pakke 500 ark

40,-

Nørregade 19 · 7870 Roslev · Tlf. 97 57 14 00

incl. moms

Petanquehuset fik ny facade.

og opgaver blev fordelt. Ud over almindelig forårsklargøring skulle der beskæres en del af i beplantningen og forskønnet omkring stierne i parken.

Derudover skulle petanquehuset repareres samt diverse redskaber vedligeholdes. Kl. 13.00 var gratis frokost til de aktive.


Tirsdag 18. april 2017

SPØTTRUP UGEAVIS

9

Kløversti-vandring i regn I anledning af den nationale kløversti-dag Påskelørdag havde Lem Kulturnetværk inviteret til vandring på kløverstierne i og omkring Lem. 45 deltagere tog imod invitationen og trodsede vejret, der bød på regn men dog mildt vejr - gennem hele arrangementet. Men som man siger, er det ikke vejret, der fejler noget, men påklædningen. Og det fremgik da også tydeligt, at mange af deltagerne var klædt godt på til turen. Ud over de cirka 15 lokale deltagere kom mange fra andre vandrelaug, herunder fra Viborg. Dagen startede med en fem kilometer tur med 30

deltagere, hvor Vagn Lykke fortalte om Nr. Lems fantastiske historie med bygningen af mejeriet, forsamlingshuset og fattiggården. Ud over disse store byggerier oprettede man sparekasse og drev skole på stedet. Efter denne tur var der tiltrængt kaffe, the og brød i forsamlingshuset i Lem. Samtidig startede 15 deltagere ud på en 10 kilometer tur med Aage Dahl som guide. Aage fortalt om istidens dannelse for 12 til 14.000 år siden af det spændende landskab i Sdr. Lem. Undervejs på turen var kaffepausen henlagt til Jagtforeningens klubhus på Bustrupvej.

15 deltagere fra fem kilometer turen afsluttede dagen med en 8,5 kilometer tur, også med Vagn som guide. Efter de to lange ture bød Kulturnetværket og købmanden på varmt og tiltrængt suppe i forsamlingshuset. Regnen gjorde, at serveringer blev flyttet fra udendørs til borgerforeningens forsamlingshus og Jagtforeningens klubhus, og det viser, at egnens foreninger kan arbejde hurtigt sammen og hjælpe hinanden. Både deltagerne og Kulturnetværket gav udtryk for stor tilfredshed med arrangementet, og Kulturnetværket overvejer kraftigt at arrangere Kløversti-vandring igen til næste år.

Guiderne underholdte undervejs.

45 deltog i vandringerne ved Lem.

Besøg de økologiske køer Den 23. april er Økodag, og her holder de danske øko-køer forårsfest. Du kan derfor igen være med, når dyrene lukkes på græs efter vinteren. Økodagen giver også mulighed for at hilse på bondegårdens dyr og snakke med landmanden om produktionen. Lokalt er der Økodag to steder. Det er på Abildgård på Struervej i Vinderup samt på Sevel Øko på Skovhusvej i Vinderup. på Abildgård begyndte omlægningen af landbruget på 280 hektar jord til økolo-

gi i 2015. På gården bor 225 sortbrogede og røde, økologiske malkekøer, der glæder sig til at komme på græs, samt 220 kvier og kalve og hunden Kvik. På Sevel Øko slår ejerne for fjerde gang dørene op for Økodag, når deres 65 sortog rødbrogede køer igen skal på græs. Ejerne købte gården i 1997 og lagde om til økologi med det samme., og her kan du opleve køer, kalve, kvier, stude, geder, frilandsgrise, høns, kyllinger og to hunde.

Husk at forny din viden Hvert fjerde år skal din viden i forbindelse med dit sprøjtecertifikat eller - bevis til professionelle brugere fornyes - og det er uanset, om du sprøjter på en golfbane, på et offentligt areal, på en mark eller i et væksthus. Landbo Limfjord afholder derfor igen et obligatorisk sprøjtekursus. Det sker den 25. april. - Har du sidst været på opfølgningskursus i efteråret 2012 eller foråret 2013, er det nu tid for opfølgningskursus. Det er dit eget ansvar, at dit sprøjtebevis eller

–certifikat er gyldigt. Hvis du ikke gennemfører dit opfølgningskursus med fire års interval, mister du retten til at sprøjte, siger Henning Hougaard, der er planteavlskonsulent ved Landbo Limfjord. På kurset gennemgår underviserne nyheder indenfor planteværnsmidler, sprøjteteknik og lovgivning. Kurserne er AMU-kurser, som udbydes i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole, og der er mulighed for at søge støtte til kurset.

Tømrerfirmaet Ole Andersen

J. K. Murer Kvalitet til tiden

Se: www.jk-murer.dk eller ring 20 92 45 44

Rødding Tlf. 30 45 90 32 Mail: ole30459032@gmail.com

Alt indenfor tømrerarbejde - stort som småt

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres - indhent uforbindende tilbud ..

Udlejning af: polermaskine og gulvslibemaskine

Lem tømrer- & snedkerforretning A/S Ringvej 4 . Lem . 7860 Spøttrup www.lemtoemrer.dk

Tlf. 97 56 81 71 - bil 20 44 55 71

udfører:

• Nybyggeri • Fliser • Hvælvinger • Renoveringsopgaver • Omfugning

• Badeværelser • Facade og gavl • Sokkel • Tilbygninger

Kontakt os på 5056 7284


12

Spøttrup Ugeavis nr. 40 SPØTTRUP UGEAVIS

10

Arrangementer: Arrangementer: September

Onsdag den 19. april

Tirsdag den 30.Arbejdsdag. september: Lem Ældrecenter: Venner af huset Balling og Ældrecenter, Hobby & Samvær kl. 09.30 kommer hjælper os med rengøring af pavillon, Rødding Ældrecenter,Bowling drivhus, havemøbler med mere v/Karen Balsbykl.kl.10.00 09.00 StrikkeCafé i Spøttrup Aktivitetscenter kl. 14.00 Højskoleeftermiddag kl. 14.30 Torsdag den 20. april i Rødding Sognehus Læsesalon i Lem Præstegård kl. 14.30 Balling Åbent hus piger - vi får besøg af kl. 18-19 HR69,Ældrecenter: opstart Nymfer/voksne 18 elever fra 4. klasse i Ramsing Minihal(Balling skole), som vil synge for/sammen os 09.30 Spøttrup Varmeværk afh.med generalforsamling kl.kl.19.00 LemPå Ældrecenter: Gåture/cykelture kl. 10.00 Spøttrup Kro Lem Ældrecenter: Torsdagsklub Balling Fjernvarme afholder generalforsamling kl. 14.00 Efterlønsklubben Vestsalling: Lotterispil, i Pulsen, Stadion Allé 3, Balling kl. 19.30 Spøttrup Aktivitetscenter kl. 19.00

Oktober

Fredag den 21. april

Balling Ældrecenter: Motion kl. 10.00 Onsdag den 1. oktober: Balling 17.30 BallingÆldrecenter: Ældrecenter,Forårsfest Åbent Hus kl.kl.09.30 Rødding Ældrecenter, Tøjudsalg fra Smartex kl. 14.00 Mandag den 24. april af nye sko/sandaler/hjemmesko og demonstration v/sygeplejerske Eigil Kristensen Balling Ældrecenter: Fodplejer Balling Ældrecenter, Hinden Ibi fra Tryg fondenkl. 09.30 Lem Ældrecenter: Hobbyarbejde kommer på besøg kl.kl.15.00 Balling Ældrecenter: Motion 10.00

Tirsdag den 30. september 2014

Motion for sjov i Lem Kulturhus kl. 15.00 Balling-Volling Rundvisning Torsdag denPensionistforening: 2. oktober: hos MadsenSeniordansere Bioenergi, Skivevej 47, Balling 13.30 Spøttrup afh. generalforsamling kl.kl.13.30 Lemi Ældrecenter: ”Det bedste fra vores skatSpøttrup Aktivitetscenter kammer” og Samuel Frederiksen. RøddingLene Ældrecenter, Torsdagstræf kl. 14.00 Deltagelse kr. holdtræning 10. Kaffe/thei kr. kan købes. kl. 20.30 VUIF, TRX Sp.15 Kulturhal Fredag den 3. med oktober: Arr. i samarbejde pensionistforeningerne kl. 14.30 Indvielse i Pulsen kl. 13.00 Hem og Omegns Borgerforening: GeneralLørdag den 4. oktober:på Hem Skole forsamling, skolekøkkenet kl. 19.00 Efterårsudsalg i Forglemmigej i Rødding kl. 09.30 Tirsdag den 25.i april Æblefestival Rødding kl. 10-16 Indvielse i Pulsen kl. 13.00 Balling Ældrecenter: Hobby kl. 09.30 Høstfest i Håsum Forsamlingshus kl. 18.30 Lem Ældrecenter: ”Ud med skubberne” kl. 10.00 Søndag den 5. oktober: Lem Ældrecenter: Fællessang 19.00 Efterårsudsalg i Forglemigej i Rødding kl.kl.09.30 Høstgudstjeneste kl. 10.15 Onsdag den 26. aprili Krejbjerg Kirke med efterflg. høstkaffe Lem Ældrecenter: bager - Ny Spøttrup 09.00 Gudstjeneste i æVi Beeshus kl.kl.14.00 Mandag den 6. oktober: Balling Ældrecenter: Jens og Ibi kommer kl. 14.30 Foredrag i SallingGudstjeneste Kirkehøjskole kl.kl.10.15 Lem Ældrecenter: 14.30 Foredrag i Salling Kirkehøjskole kl. 13.00 Dagli’Brugsen Balling: Gourmet aften, Balling FællessangBalling kl.kl.15.00 (tilm. senestÆldrecenter, 24. april), Dagli’Brugsen 20.00 Lem Vejby Pensionistforening Torsdag den 27. april afholder generalforsamling i Lem Kulturhus kl. 18.00 Balling Ældrecenter, Grønnedalskoret kl. 19.00 Lem Ældrecenter: Gåture/cykelture kl. 09.00 Tirsdag den 7. oktober: Balling Ældrecenter: Åbent hus vi får besøg af Balling Ældrecenter, Hobby og Samvær kl. 09.30 ”Margrethe og Lise på harmonika” kl. 09.30

Tirsdag 18. april 2017 Tirsdagklub i Krejbjerg Forsamlingshus kl. 10.00 Lem Ældrecenter: Torsdagsklub - afslutning kl.kl.14.30 14.00 Rødding Ældrecenter, Mandehygge Oddense-Otting Pensionistforening: Balling Ældrecenter, Gudstjeneste kl. 15.00 Tøjdemonstration, 14.00 Bo med omtanke,OddenseHus Temaaften i VSD Rødding kl.kl.19.00 RødeSkole Kors’lokale Familienetværk: Gratis arrangement nr. 20, Arr. EnergiMidt påForedrag Ramsingi Skole 17.00 Rødding Sognehus kl.kl.19.30 Onsdag den 8. oktober: Fredag 28. april Åbent Hus Ballingden Ældrecenter, kl. 09.30 Foredrag om Tarok i Lem Kulturhus kl.kl.19.00 Balling Ældrecenter: Banko 15.00 Torsdag den 9. oktober: Legestue Rødding kl. 10-11 Mandag deni 1. maj Sognehus Senior Surfdag på Lem Ældrecenter kl. 13-16 Lem Ældrecenter: Hobbyarbejde 09.30 Lotterispil i Spøttrup Aktivitetscenter kl.kl.19.00 Lem Ældrecenter: Lotterispil kl. 14.30 Studiekreds i Rødding Sognehus kl. 19.00 Sognemøde om Jens Væver kl. 19.30 Tirsdag den 2. maj i Brøndum Præstegård Fredag den 10. ”Ud oktober: Lem Ældrecenter: med skubberne” kl. 10.00 Balling Ældrecenter, Motion ved eleven Helle kl. 10.00 Onsdag den den 3. maj Mandag 13. oktober: Balling Ældrecenter, Fællessang kl. 15.00 Lem Ældrecenter: i hjørnet” kl. 10.00 Onsdag den 15.”Hygge oktober: Lem Ældrecenter: Gåture 14.30 Balling Ældrecenter, Åbent Hus kl.kl.09.30 Rødding Ældrecnter, Vennehygge kl. 14.30 Torsdag den 4. maj Mandag den 20. oktober: Efterlønsklubben Vestsalling: Lotterispil, Balling Ældrecenter, Fællessang kl. 15.00 TirsdagAktivitetscenter den 21. oktober: Spøttrup kl. 19.00 Temaaften om frivillighed i kirken kl. 18.00 Mandag den 8. maj Lem Ældrecenter: Hobbyarbejde Tirsdag den 9. maj

KATASTROFER

kl. 09.30

FRA FREDAG

Rødding Husholdningsforening: rammer uskyldige Generalforsamling, Spøttrup Kro

Ugens buket

Dansk Røde Kors gør noget ved det

5995

Fra kr.

Bliv medlem - ring på

kl. 19.00

38 38 38 39 Dansk Røde Kors

LEM

1 alle dage 00 08 Åbent lihme - 97 56Vesterbrogade 30 00 Lem Anderledes Ålbækvej 1 - lihme - 7860 97Spøttrup 56 80 03 børnetøj

7 -19

SIDSTE UGE

LØSNING

Kig forbi og se vores kæmpe udvalg af børnetøj 0-16 år.

VINDER Sv. Aa. Jensen uge 15 10, Kærgårdsvej Gerda Brogård Rødding, Kisumvej 37, Rønbjerg, 7860 Spøttrup 7800 Skive Sv. Aa.Brogård Jensen Gerda får gavekort fårettilsendt 100,- kr. til enpågavecheck på 200 kr. til Dagli’Brugsen Lihme SPAR Lem

HULE

DUFTENDE KØRETØJER

HOLDERE

PARTI

FISKER

SAMTIDIG MED

GÆTTE

EKSISTERER

KLEMTE

TYSKLAND

TRÆER

GLEMTE

VIDENDE PERSON

Åbent hverdage 17-19 lør+søn 10-13

JAG

GRÆSMARK ANBEFALET

MUSIK STYKKE

FISKEN

S M I L E N D E

F E M Ø R E

KØRE

GIDE

TROLDMAND

MØNT

FINDES

JO

ORD

FARVE

RUSSISK FLOD

DYR

TALORD HASTET

DRENG

RÆKKER

SPISE

NØDSIGNAL

FRYSE

FLÅEDE

TRÆ

TYND

TÅGET

LERART

KATTE

JEG

PADLER

VAND

TRENDY

BILMÆRKE

UDVÆLGE

FORNØJE

FORBUND

SMERTE

DAMP

FORSTÅ

DRILLER

SMELTE

ENTRE

REGINA LATTER

UDLÆNDING

TVÆR

VOKAL

SANG

DRIK

LED

MADE

MENE

KORT

KÆRTEGNER

FALDE

HÆLDTE

UBEKENDT

KLOVN

SYGDOM

NØDIG

STORMAGT ODIN

SLAGS

INDSE

I BYEN

PLADE

HYRE

TRÆER

SEDIMENT

DUO

KIMEDE

DYR

STJÆLER

TROTYL

STRUDS

VOKSE

FARVE

DYR

VIA

LEVN

UKENDT BLODSUGER

VÆSEN

DYR

AMOOPFØRER RINER

I ORDEN

NÆRIG

DIGT

SIKKER

LÆGEMIDLER

KÆMPE

SKØRTET

EFTER C

MUNDDEL

REMME

E L S T E G13 B Søndergade I S E R E V E NBalling O R M D I S E T N S S I A ME S E R E 7860 Spøttrup. E P O E G O R O R D K Å R E F I A T Åbent alle hverdage E R U I N E M R N N G R O fra kl. 8.30-16.00. D I G L E R E O R A N G E LHenvendelse: N E ME R E E A R I E Spøttrup N T TUgeavis R O E N G Ø S E D E N A R Y mellem E U S A U D E E P Pkl. A R L A- G R A R T 8.30 16.00 I S S E N E R S K E TRÆNE

RYGER

STÆVNE

ASIAT

DOPING MIDDEL

MORALEN

L Æ O R V E E N R S O Å L

I R A N E R

Vestsalling O MA T I S K R E B I L E R Motionscenter K R E E L O

ÆRLIG

Adelgade 28, Lihme tlf. 29848636 www.minichic.dk

VINDER UGE 39:

H A V A R E D E R E D E S E R Ø V V O S E L E G F A K E O D G T A G E N A T E N G R A C E R FORLISE

DEJLIGT

OMDØMME

MØBLER

KROPS DELE HELE

D A E L L MU I N G BINDEORD VARM

BO

GRAM

HÆNDE KRAM

T T R Y K K E R O F A N L E N L O G E R E D Ø E D E I MME R PRESSER ÆLDRE MÅL

GODS

TUMMELUMSK

SØMME

VISNE 1000

ALTID

Gæt kryds og tværs’en og send den til:

Spøttrup Ugeavis Nørregade 19, 7870 Roslev eller - Kærsangervej 8A, Balling, 7860 Spøttrup - så den er redaktionen i hænde senest mandag inden kl. 7.00. Mærk ku verten ”K R Mellem de rigtige løsninger Y D S ORD” Gæt kryds og tværs'en og send den til trækkes der lod om: Salling Avis - Nørregade 19, 7870 Roslev, eller • 1 gavekort fra8A, én Balling, af annoncørerne på siden. Kærsangervej 7860 Spøttrup, så den er redaktionen i hænde senest mandag • Gavekortet har en værdi af 100 kr. inden kl. 8.30 Mellem de rigtige trækkes til derkontanter. lod om • Gavekortet kanløsninger ikke ombyttes 1• gavekort fraskal én af annoncørerne på siden. Gavekortet afhentes på Spøttrup Ugeavis. Gavekortet har en værdi af 200 kr.

Mrk. kuverten „Krydsord“

Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.

SVARKUPON

Svarkupon Navn: Navn:

Adresse: Adresse: Postnr.: By: Postnr.: By:


Tirsdag 18. april 2017

SPØTTRUP UGEAVIS

11

Kirkestof Cohen i kirken

Så blev Påsken sunget ind i Hvidbjerg kirke!

Store sange og prægtig poesi Oplev en koncert med sange af Leonard Cohen og et besøg i digterens univers med Karsten Holm & Cohen Trioen. Koncertfortællingen ”Cohen i kirken” tager fat på en række af Leonard Cohens største sange og sætter dem ind i en ramme af mesterens poesi og historie. Fra start til slut har Leonard ordet i ”Cohen i kirken”. Han er manden bag alle ordene - både i sangene og fortællingerne imellem sangene. Leonard Cohen døde 7. november 2016 - men ord og musik lever videre.

Koncerten er i Balling Kirke onsdag den 19. april 2017 kl. 19.30. Med god hjælp fra Anja Brejner Højgaard, violin og sang; Magrethe Brejner, orgel og Poul Sohn, sang.

Der tages ikke entre denne aften - men der kan gives et bidrag til Kirkens Korshær enten ved at lægge pengene i kirkebøssen eller ved at indbetale donationen direkte via MobilPay til 4242 Velkommen til en musikalsk aften. Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Menighedsråd

Familiegudstjeneste i Balling Kirke Ved gudstjenesten i Oddense Kirke søndag den 23. april kl. 10.15 inviterer vi til kaffe og en snak inden gudstjenesten. Der kaffe på kanden fra kl. 9.30. Alle er meget velkomne til at være med. Venlig hilsen Menighedsrådet

Familiegudstjeneste i Balling Kirke

Og der var tid til kaffe og snak. $

Rødding- Lem - Lihme og Vejby Kirker

Balling-Volling-Krejbjerg Oddense og Otting Kirker

Præster: Præster: Edith Mark indtil 31. maj Anna-Mette Korshøj Jørgensen (Susanne Trolsgaard har studieorlov) og Jens Hvidtfeldt Nielsen Jakob Fløe Nielsen

Gudstjenester på Andagter Ældrecentrene Rødding Ældrecenter: Balling: Tirsdag den 2. maj kl. 15.00 Oddense: Torsdag den 20. april kl. 15.00

den 27. april kl. 14.30

Brøndum-Hvidbjerg Ramsing og Håsum Kirker Præst: Laila Hansen

Søndag den 23. april er der famliegudstjeneste i Balling kirke kl. 14.00. Det er årets minikonfirmander fra Balling skole som står for gudstjenesten, de vil gennem skuespil og sang fortælle hele påskens budskab. Så mød op i Balling kirke søndag den 23. april kl. 14.00 til en anderledes og spændende gudstjeneste om påskens budskab. Håber vi ses. Hilsen Minikonfirmanderne og præsten

Højskole-eftermiddag

Gudstjenester Søndag den 23. april

i Sognehuset i Rødding tirsdag den 25. april kl 14.30.

Vi vil høre fortælling, synge sammen, tale sammen og nyde kaffe og kage sammen. NB. Den sidste Højskoleeftermiddag i denne sæson.

Sognehuset i Rødding den 4. maj kl. 9.00

Rødding: 9.00

AMKJ

Lihme: 10.30 A

AMKJ

Jakob Fløe Nielsen

Lem Ældrecenter: den 26. april kl. 14.30

Oddense: 10.15

JHN

Balling-Volling-Krejbjerg-Oddense-Otting

Fælleshuset, Valmuevej den 26. april kl. 10.00

Kirkebilen bestilles hos Skive Taxa tlf. 97 52 47 00 OBS-OBS-OBS: For kirkegængere i BrøndumHvidjerg-Håsum og Ramsing: Skive Minibusser og Taxi tlf. 97 53 53 11

Balling: 14.00 JHN Familiegudstjeneste - minikonfirmander medvirker Brøndum: 10.15 A

LH

Ramsing: 9.00

LH

Dølby: 10.15 A: Altergang

Rydal

Forårssangaften den 2. maj kl. 19.00 på Ørnevej 2 i Balling Vi vil gerne byde foråret velkommen med en hyggelig aften med forårets dejlige sange. Samtidig vil det være indvielsen af vores nye Sognehus. Venlig hilsen Menighedsrådet


Tirsdag 18. april 2017

SPØTTRUP UGEAVIS

12

Din kommune informerer

Torvegade10 • 7800 Skive • 9915 5500 • sk@skivekommune.dk • skive.dk

Skive - det er RENT LIV INFO Bliv plejefamilie Skive Kommune har behov for flere plejefamilier til både aflastning og døgnpleje. Er du/din familie interesseret i at blive plejefamilie, så læs mere på skive.dk/blivplejefamilie Familieafdelingen

Landzonetilladelser

DET SKER Plejecenter Bøgely

Ørslevklostervej 127 C, 7840 Højslev Torsdagsklub Torsdag den 20. april kl. 14.30 Sangcafé Fredag den 21. april kl. 15.00 Mandeklub Hver tirsdag kl. 15.00 Aktivitetsdamerne Hver onsdag fra kl. 9.00-11.15

Alle landzonetilladelser annonceres på Skive Kommunes hjemmeside: skive.dk/landzonetilladelser

Plejecenter Gammelgaard

Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk

ÅBEN CAFÉ Torsdag den 20. april: Banko

Egerisvej 12, 7800 Skive

Torsdag den 27. april: Quiz

Bekendtgørelse

Tidspunkt: Kl. 14.30 - 16.00

Overkirurg Geert Espersen og Hustrus Legat

Pris: 20 kr. inkl. kaffe og brød

Af ovennævnte legat uddeles nogle portioner til svagelige og andre dårligt stillede børn og voksne. Der kan ansøges af personer under 18 år og ældre over 65 år. Ansøgerne skal bo i enten Skive Kommune eller Thisted Kommune. Ansøgninger skal indeholde udførlige oplysninger om ansøgerens alder, helbredstilstand og økonomiske forhold. Det skal fremgå, hvad legatet skal anvendes til. Ansøgningsskemaet skal forsynes med påtegning fra ansøgers kommune og indsendes til Thisted Kommune Borgerservice Asylgade 30 7700 Thisted senest 17. maj 2017. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Borgerservice i Skive og Thisted kommuner.

Café Solstrejf

Kompagnigade 3, plan 4, 7800 Skive Indgang: tårnet Følgende aktiviteter er planlagt: 19.4. Vi hygger i caféen og spiller forskellige spil Vi laver plan for maj og juni 26.4. Vi spiller banko, medbring gave til max. 20 kr.

Skive Bibliotek

Sundhedscenter Skive

For voksne:

Samtalecafé - et tilbud for pårørende til personer med en senhjerneskade

”Luna - en kvindes historie” Esben Møller Christensen om sin roman Torsdag den 20. april kl. 19.30 Entré 40 kr. Kan det blive så sundt, at det bliver usundt? Hvad betyder maden for os i en moderne hverdag? Hvor ligger vores fokus egentlig, når vi tilbereder og spiser maden? Mandag 24. april kl. 11.00 - 12.00 Gratis adgang Fodboldstøvler? Fodboldspillerens vigtigste udstyr? Hvor vigtig er sportsteknologi for atletens performance og sikkerhed? Få et indblik i sportsteknologiens verden fra ph.d.-forskning i fodboldstøvledesign Tirsdag den 25. april kl. 11.00 - 12.00 Gratis adgang Botnets - organiseret kriminalitet på nettet Få et indblik i en verden af cyberkriminalitet med bagmænd og intetanende brugere Onsdag den 26. april kl. 19.00 - 20.00 Gratis adgang Hvordan sikrer du dit barn på internettet? ved Lisbeth Brunebjerg Holmegaard fra Medierådet for Børn og Unge Torsdag den 27. april kl. 19.00 - 20.30 Entré 35 kr.

Kom og vær med.

Open by Night - irsk folkemusik Most og Charlie fra Fur og Birger fra Breum spiller irsk folkemusik Fredag den 28. april kl. 19.00 - 21.00 Gratis adgang

Pleje & Omsorg kfeb@skivekommune.dk

For børn:

Kultur med vilje Læs Skive Kommunes samlede kulturpolitik på kulturmedvilje.dk Kultur og Fritid

Musikalsk legestue med musiklærer Anja Brejner Højgaard Onsdag den 26. april kl. 10.00 - 10.45 Gratis billetter kan bestilles på skivebibliotek.dk fra den 24. marts (max. 5 stk. pr. person). Voksne skal ikke have billet

I samarbejde med Hjerneskadeforeningen tilbyder Sundhedscenter Skive samtalecafé for pårørende til personer med erhvervet hjerneskade. I samtalecaféen er der mulighed for at møde andre pårørende, og der er god tid til dialog og spørgsmål. Hjerneskadekoordinator Hanne Sandgaard og ergoterapeut Else Albrechtsen vil stå for undervisning og rådgivning. I samme tidsrum tilbyder Hjerneskadeforeningen hyggeligt samvær med borgere, der har følger efter en hjerneskade. Det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig. Du/I kan bare møde op. Samtalecaféen er i Sundhedscenter Skive, Resenvej 25, den sidste mandag i hver måned kl. 16.30-18.00. Næste gang den 24. april. Emne: Kost, motion og søvn. For yderligere information, kontakt hjerneskadekoordinator Hanne Sandgaard på tlf. 2034 3074 eller klik ind på sundhedscenterskive.dk sundhedscenter@skivekommune.dk

JOB Hjemmeplejen Skive/Højslev Administrativ medarbejder Ansøgningsfrist den 20. april kl. 12 Roslev Plejecenter Social- og sundhedsassistent Ansøgningsfrist den 23. april Tandplejen Tandlæge Ansøgningsfrist den 2. maj kl. 9.30 Se stillingsbeskrivelserne samt flere stillingsopslag på skive.dk/job

skive.dk

Profile for Spøttrup Ugeavis

Spøttrup Ugeavis uge 16 2017  

Spøttrup Ugeavis uge 16 2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded