Page 1

3 | 2011 OBČASNÍK december 2011

Noviny projektu ročník ii.

nepredajné

„…odkedy používame metódu dokumentárneho divadla, zdá sa mi, že z ľudí dokážeme dostať zaujímavejšie veci, ako píšu súčasní autori,“ hovorí Ján Šimko, režisér Divadelného združenia TUCET. Celý rozhovor si prečítajte na str. 4.

ZAČÍNA sa GENERÁLKA NA ROK 2013

KošicKÝ HEAVY METAL JE spätÝ so železiarňami

Projekt SPOTs má za sebou úspešný rok, čo sa prejavilo najmä v podobe vydarených projektov, stabilizácie zázemia, aktívneho prístupu k formovaniu komunity a ujasnenia vízie na rok 2013. O činnosti projektového tímu za uplynulé obdobie a o plánoch v roku 2012 sme sa pozhovárali s programovým manažérom SPOTs Christianom Potironom. Strana 2.

Od polovice novembra sa protagonisti divadelného združenia TUCET stretávali s viacerými obyvateľmi Terasy a mestskej časti Šaca, ktorých spájajú roky prežité v najväčších železiarňach v regióne strednej Európy. Pozorne si zaznamenávali spomienky a životné príbehy ľudí, ktoré neskôr úspešne pretavili do dokumentárnej divadelnej inscenácie. Jej pracovnú verziu predstavili verejnosti tesne pred Vianocami vo Výmenníku na Brigádnickej ulici. Viac sa o unikátnom projekte dočítate na strane 3. a 4.

SPOTs

www.spots.sk

Foto: Ľubomír Lehotský

DIZAJN PLNÝ PREKVAPENÍ Ešte v polovici jesene mladí hľadači dizajnu z občianskeho združenia KEKS Design/creative lab úspešne odprezentovali vo Výmenníku na Brigádnickej ul. výstavu nábytku z čias normalizácie. Bola to však iba prvá polovica ambiciózneho projektu SPOTs. Zavŕšenie myšlienky spočívalo v predstavení vlastných produktov verejnosti, ktoré by komunikovali s obdobím 70-tych až 80-tych rokov. Zdá sa, že zámer sa vydaril a ojedinelá vernisáž vo výmenníku dala 20. decembra 2011 za celým projektom úspešnú bodku. Strana 5.


2

pulz

3 | 2011

ZAČÍNA sa GENERÁLKA NA ROK 2013 Projekt SPOTs má za sebou úspešný rok, čo sa prejavilo najmä v podobe vydarených projektov, stabilizácie zázemia, aktívneho prístupu k formovaniu komunity a ujasnenia vízie na rok 2013. O činnosti projektového tímu za uplynulé obdobie a o plánoch v roku 2012 sme sa pozhovárali s programovým manažérom SPOTs Christianom Potironom. christian.potiron@kosice2013.sk Aký bol rok 2011 pre tím SPOTs a pre ľudí, ku ktorým boli aktivity projektu nasmerované? Musím konštatovať, že z celkového pohľadu som s výsledkom práce spokojný. Vstúpili sme do obdobia, keď sme budovali zázemie, bez ktorého by sme nemohli začať s programom. Ten sa nám podarilo rozbehnúť na vyššie obrátky a som presvedčený, že aj s patričnými úspechmi. Výmenník na ulici Obrody funguje do takej miery, že jeho kapacity sú využité takmer na 100 %. Veľmi nás preto potešilo, keď sme v októbri otvorili ďalší Výmenník na Brigádnickej ulici, ktorý sme hneď naplno začali využívať. Hovoríš, že výmenníky sú vyťažené… Bežia „výmenníkové“ dielne, komunitné projekty, umelecké rezidencie, divadelné predstavenia, vedecké kaviarne, výstavy a rôzne workshopy, ktoré pestrosťou svojho programu ľudí zaujali a podchytili. Inovatívne umelecké projekty jednoznačne posunuli komunitu ďalej a umožnili zaradiť výmenníky na mapu kultúrnych zariadení v Košiciach. Ktoré časti programu by si označil ako najvydarenejšie? Jednoznačne najúspešnejším a najvýznamnejším podujatím bol dizajnérsky projekt BYT 70/80, ale aj divadelné predstavenie pod panelákom „Respect!“ či dokumentárny divadelný výskum zo života ľudí, ktorí svoj život prežili v železiarňach – „Heavy metal, váš život so železom“.

Prečo nezisková organizácia Košice 2013 venuje takú veľkú pozornosť práve sídliskám? Chceme vytvoriť zo sídliska miesto, kde sa dobre spolu žije a ktoré môže byť v konečnom dôsledku atraktívne aj pre turistov. Myslíš, že je to reálny cieľ, alebo iba idealistická utópia? Kde je napísané, že veľké diela nemôžu vznikať aj na sídliskách? A ak budú kvalitné, budú iste zaujímavé aj pre turistov, ktorí navštívia Košice v roku 2013. Súčasný turista už nestojí iba o veľkú show v centre mesta. Túži po úprimných a pravdivých zážitkoch z reálneho života a kultúry. Kvalitné umenie ešte hneď neznamená veľkú návštevnosť. Samozrejme, preto musíme budovať celý systém, kde obyvatelia identifikujú a promujú vlastné kultúrne hodnoty či dedičstvo. Chceme pomáhať dotvárať identitu každého sídliska a aktívne zapájať miestnych obyvateľov do budovania siete hostiteľských izieb v domácnostiach, do opravy lokálneho kultúrneho dedičstva či do výroby suvenírov. Kvalitný lokálny program, to sú aj zaujímavé sídliskové potulky a prehliadky. Myslím, že všetko je reálne. Už sa to niekde podarilo? Áno, vo Francúzsku v Marseille, ktoré bude rovnako ako Košice Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013. Spolupracujeme s organizáciou Hotel du Nord, ktorá bude zabezpečovať niekoľko takýchto hostiteľských izieb na sídliskách. Pre hostiteľov organizuje vzdelávanie a potulky po zaujímavých miestach na periférii. Je pre tím SPOTs méta roku 2013 ešte stále cestou do neznáma? Cítiť, že projekty naberajú na profesionalite a sú akoby viac dotiahnuté. Dá sa povedať, že sme si v malom odskúšali to, čo by sme chceli rozbehnúť v roku 2012. Zároveň sme začali pridávať nové podujatia a zhromažďovať všetky projekty, ktoré by sa mali stať kostrou programu v roku 2013, kedy budú Košice nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry. Môžeš už verejnosti v hrubých rysoch prezradiť, na akých pilieroch bude stáť program v roku 2013? Program sa bude točiť okolo tém, ktoré sú pre nás nosné od začiatku. Všetko však bude oveľa väčšie, ambicióznejšie a kvalitnejšie. Jednou z nich je napríklad výsledok z mimoriadne úspešného cyklu projektov Cesta do neznáma, ktorý sa zaoberá sociálnym umením a marginalizovanými skupinami spoločnosti ako napríklad utečenci, väzni, bezdomovci, ľudia s hendikepom alebo rómske komunity. Približujeme verejnosti život týchto ľudí, prácu sociálnych pracovníkov a pomáhame im, aby spolupracovali s umelcami na zaujímavých projektoch, ktoré by sme radi odprezentovali v roku 2013. Spomenieš aj ďalšie projekty?

Budú to napríklad filmové tvorivé dielne, kde sa účastníci pod vedením profesionálnych filmárov naučia vytvoriť vlastný film na zvolenú tému. Vtip je v tom, že celý film má mať iba jednu minútu a zvyčajne dokonale reflektuje prostredie autora. Projekt Východná minúta je otvorený širokej verejnosti, ale prinášame ho aj do znevýhodnených komunít. Túto možnosť sme ponúkli napríklad rómskym študentom z gymnázia na Galaktickej ulici v Košiciach. Čo ešte? Budeme rozširovať výmenníkové podujatia aj do ďalších častí mesta. Pribudnú výmenníky na sídlisku Nad Jazerom, KVP, na Severe, pôsobiť budeme aj na Furči. Vedecké kaviarne obohatíme o témy z oblasti umenia či techniky. Súbor voľnočasových aktivít pod názvom Sídlisková paráda prekročí brány Terasy. Pribudnú tvorivé dielne a po mestských častiach budeme chodievať s objektom Kultour – mobilným infostánkom a minipódiom v jednom, kde budeme prezentovať nielen projekt SPOTs, otvorenie nového výmenníka ale aj myšlienku a program Európskeho hlavného mesta kultúry. Radi by sme sa dostali k ľuďom a komunitám vo všetkých častiach mesta. Naďalej spolupracujeme so školami a s mimovládnymi organizáciami v rámci špeciálnych tvorivých dielní a výstavných programov. Štartuje spolupráca s projektom Supertrieda, oveľa bohatší bude aj Kinobus, ktorý bude v roku 2012 premávať pravdepodobne smerom na Ružín. V rámci festivalu Use the City plánujeme postaviť kartónové mestečko a dokončíme aj naše divadelné koprodukcie: Heavy Metal v spolupráci s OZ Tucet a Sídlisko s divadlom Pôtoň. Načrtneš aj nejaký vrchol? Neviem či to bude vrchol, ale pripravujeme festival, ktorý bude reflektovať kultúrnu rozmanitosť v našom meste. Môžeš byť trochu konkrétnejší? Projekt SPOTs je aj o menšinách, o ich identite, charaktere a možnosti vzájomného obohatenia. Ale menšiny nechceme definovať iba na etnickom princípe, preto zviditeľníme aj nové menšiny, ktoré s nami žijú, hoc o tom ani nevieme. Každá by mala prezentovať atypické formy umenie, ktoré vznikli ako výsledok spolupráce viacerých umeleckých žánrov alebo kultúr. Chýbať nebude premietanie filmov, verejné diskusie, podujatia pre školy a špeciálny komunitný program na Luníku IX. Niekoľkodňová slávnosť vyvrcholí veľkým podujatím, ktorý sme pracovne nazvali „Polievkový festival“. Tu sa bude rozmanitosť vyjadrovať hudbou, divadlom, ale aj prostredníctvom najjednoduchšieho jedla – polievky. Čo očakávaš od roku 2012? Že to bude vydarená generálka na rok 2013. Zhováral sa: Ľubomír Lehotský Foto: autor


3

www.spots.sk

KošicKÝ HEAVY METAL JE spätÝ so železiarňami V predchádzajúcom čísle PULZu sme vám predstavili OZ Tucet a režiséra Jána Šimka, autora dokumentárnej divadelnej inscenácie Heavy metal, váš život so železom. Možno povedať, že ide o sociálne aj dokumentárne divadlo, zachytávajúce životné príbehy ľudí, ktorých osudy sú späté s Východoslovenskými železiarňami (VSŽ) a zároveň je výpoveďou o tom, ako industrializácia krajiny zasiahla do života mesta i regiónu. Verejná generálka prvej časti inscenácie bola 16. decembra vo Výmenníku na ulici Brigádnicka. Pokúsime sa priblížiť atmosféru z predstavenia, bezprostredné reakcie hercov i publika. Krátko po 18. hodine obsadili komorné divadelné priestory v podzemí výmenníka diváci. Tí sa tam napokon zdržali dlhšie, ako plánovali, keď sa im ani po takmer dvojhodinovom predstavení domov neodchádzalo ľahko. Mnohým z nich divadlo pripomenulo časť života stráveného v podniku a reálne scény neraz prinútili človeka zaťať zuby – podobne, ako pred rokmi. Z takmer dvadsať zaznamenaných príbehov dostali protagonisti divadelného združenia TUCET do prvej fázy naštudovania väčšinu z nich. Výslednú verziu, ktorá by mala mať premiéru v marci 2012, musia ešte doplniť a doladiť, no už teraz považujú prácu na dokumentárnej inscenácii z prostredia hutníckeho kombinátu za mimoriadne zaujímavú výzvu. DIVADLO AKO REALITA „Takéto predstavenie mi ponúka pravú realitu. Je to prvýkrát, čo robím divadlo dokumentárnou metódou. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí naozaj prežili životy, o ktorých v hre rozprávame, boli sme na miestach, o ktorých hovoríme, takže pre mňa je celý projekt obohacujúci. Nemusím si vymýšľať, fabulovať a pred očami mám realitu, o ktorej hrám,“ vysvetľuje herec Juraj Loj. „Doteraz som pracoval v kamenných divadlách, no porovnávať ich s dokumentárnym divadlom je veľmi ťažké. Tu si človek robí všetko sám, v úzkom kruhu spolupracovníkov. Či už samotnú dramaturgiu, texty, scenár… Je to veľká škola života pre herca,“ dodáva. „Práca herca je práca s metafyzikou,“ pridáva názor kmeňový herec divadla TUCET Ľubo Bukový. „V tomto prípade ide o vzťah materiálna a duševna, o konfrontáciu tvrdej ocele s krehkými životmi ľudí, ktorí vo fabrike nechali viac ako polovicu života.“ VÝSKUMNÁ METÓDA Vytvoriť inscenáciu dokumentárnou metódou znamená, okrem iného, celý materiál nahrávať a potom celé hodiny prepisovať do výslednej podoby tak, aby sa nevytratil charakter postáv.

„Z jednotlivých výpovedí sme vytvorili koláž, ale ja som sa snažil prepisovať texty tak, aby postava nestratila ani svoj vonkajší charakter, prejav, skladbu vety, dikciu,“ hovorí Juraj Loj a priznáva, že ho divadlo chytilo poriadne za srdce. „Postavu, ktorú som spracovával, operovali na srdce rovnako ako mňa. Bola mi blízka aj po tejto stránke.“ DIVADELNÝ DOKUMENT ZAUJAL Dokumentárne divadlo si človek ľahko obľúbi. Slobodná práca s textom, voľná kompozícia, skratky… „Miestami práca pripomínala činnosť filmových strihačov. Pre nás mladých hercov je to veľká skúsenosť, ktorá by mala provokovať k novým metódam a interpretáciám,“ hovorí Bukový a netradičné podanie kvitujú aj diváci po predstavení: „Pracovala som vo VSŽ viac ako 30 rokov a mnohé veci mi preto boli viac ako povedomé. Sú to spomienky zväčša príjemné, ale náj-

du sa aj tie príkre, ako v každom zamestnaní. Rozhodne to však bolo pravdivé divadlo,“ delí sa o pocity bezprostredne po predstavení pani Anna a slová potvrdzuje aj ďalšia diváčka: „Ja som síce v železiarňach nepracovala, no viaceré informácie som sa dozvedela sprostredkovane. Na Technickej univerzite som učila mnohých, ktorí šli neskôr ako inžinieri pracovať práve do Východoslovenských železiarní,“ hovorí pani Žofia a dodáva, že ju zaujala aj netradičná forma predstavenia. „Kedysi som chodievala do divadla častejšie, no takéto experimentálne divadlo ma zaujalo na prvý pohľad. Veľmi sa mi páči. Zaujímavá bola aj komorná atmosféra v priestoroch výmenníka. Oceňujem, že sa umenie dostáva doslova medzi ľudí“. Výsledok prvej fázy spoločného projektu SPOTs a divadelného združenia TUCET si nenechal ujsť ani niekdajší hovorca železiarní Jozef Marko: „Hoci v hre neboli spomínané mená, mnohé z postáv som identifikoval. Čo som videl, bolo realitou. Takéto predstavenie by malo vidieť čo najviac Košičanov, určite by spoznali aj svoj príbeh a možno by ho identifikovali ešte viac. Košice sú mesto, ktoré je so železiarňami doslova späté a takéto reálne predstavenia ľuďom určite chýbajú. Urobím maximum, aby som ho spropagoval a aby ho videlo čo najviac ľudí,“ dodáva Jozef Marko. PREMIÉRA Za projektový tím SPOTs vám už teraz môžeme prezradiť, že verejná generálka druhej časti predstavenia bude vo Výmenníku na ulici Brigádnicka 28. januára a na premiéru celého predstavenia sa môžete tešiť začiatkom marca. Text Ľubomír Lehotský Foto: autor


4

pulz

3 | 2011

ŤAŽKÝ KOV REŽISÉRA Bezprostredne po uvedení prvej časti projektu Heavy metal sme sa o experimentálno-dokumentárnom divadle pozhovárali s režisérom divadelného združenia TUCET Jánom Šimkom (35). Videli sme dokumentárne a sociálne divadlo v praxi? Myslím si, že tam boli prvky sociálneho divadla. Robili sme rozhovory s ľuďmi, pýtali sa ich na životné situácie a okolnosti. Keďže bolo spracované dokumentárnou metódou, pravdepodobne sme do života uviedli sociálne aj dokumentárne divadlo. Čo vás baví na tomto type práce? Hoci pracujem aj s dramatickými textami súčasnej drámy, odkedy používame metódu dokumentárneho divadla, zdá sa mi, že z ľudí dokážeme dostať zaujímavejšie veci, ako píšu súčasní autori. Takéto divadlo komunikuje s divákom autenticky, nakoľko ľudia dokážu odkrývať pamäte a riešiť svoje problémy. Môže dostať dokumentárne divadlo aj väčšiu plochu, alebo sú mu skôr vlastné iba malé javiskové formy? Myslím, že iba väčším počtom repríz. Na veľkú plochu nemáme podmienky. Spracovanie takého príbehu na veľkom javisku si vyžaduje úplne iný prístup, prostriedky a najmä financie. Vo svete sa však z času na čas podujmú aj na takéto stvárnenie. A ako sa vám hralo vo výmenníku? Super! Strávili sme tu aj s prípravou niekoľko dní a musím uznať, že sa tu pracuje výborne. Výmenník má svoju neopakovateľnú atmosféru.

Vrátite sa ešte do výmenníkov? Verím, že áno, aj keď Heavy metal bude vo svojej finálnej podobe potrebovať predsa len väčšie javisko i hľadisko. Pribudne hercov a verím, že aj divákov. Čo vás chytilo za srdce pri divadle o živote železiarov? Asi najviac samotná fabrika – inžinierske dielo, spôsob výroby, systém fungovania, ale aj samotná existencia a história železiarní. Napokon, boli tu rôzne vedenia, prístupy a režimy. Iba ľudia zostali a museli sa s tým všetkým vysporiadať tak, že to dodnes funguje. Obdivujete železiarov? Určite áno. Pozoruhodná je najmä ťažká manuálna práca, ktorá sa z nášho života vytráca. Aj z Európy sa už takéto fabriky vytrácajú. Vyveziete divadlo o košických hutníkoch aj za hranice mesta? Samozrejme, už máme dohodnuté predstavenia v Bratislave, Prahe a cestovať by sme mali do Poľska, Talianska či Nemecka.

Zhováral sa: Ľubomír Lehotský Foto: autor

Divadelné združenie TUCET vytvorilo dokumentárnou metódou už niekoľko inscenácií. Predstaveniami: Novinka chudoba, Pod Bratislavou (bratislavské metro), Petržalské príbehy, Posledná historická úloha mladej generácie, obohatili divákov nielen na Slovensku, ale aj na festivaloch v Čechách, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku. Inscenáciou Petržalské príbehy získalo združenie prestížne ocenenie Grand Prix za najlepšiu inscenáciu súčasnej drámy na festivale Nová dráma 2009. Divadelné združenie TUCET založil v roku 2007 autor a režisér Ján Šimko (35) s cieľom uplatniť autorskú a dokumentárnu divadelnú tvorbu. Vyštudoval psychológiu a divadelnú vedu. V roku 1999 – 2005 pôsobil v Divadle M. U. T. v Prahe. Bol dramaturgom Paláca Akropolis v Prahe, Pražského divadelného festivalu nemeckého jazyka. V rokoch 2007 – 2009 viedol Štúdio 12 v Bratislave. Momentálne pôsobí ako dramaturg v Slovenskom rozhlase a na festivale Divadelná Nitra. Je autorom niekoľkých hier pre rozhlas a divadlo ako aj teoretických textov o divadle. Jeho hry, články a iné texty boli publikované v rôznych domácich periodikách (Vlna, Kód, Javisko, OS, Pravda) a v zahraničí (Rusko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Španielsko). Pochádza z Trenčína, momentálne žije a tvorí v Bratislave.


5

www.spots.sk

Retro, Nápaditosť aj moment prekvapenia Aj týmto slovami môžeme zhodnotiť vernisáž výstavy novej kolekcie nábytku, ktorá bola vytvorená v rámci projektu Byt 70/80 špeciálne pre Výmenník na ulici Štítová, ktorého rekonštrukcia je naplánovaná v roku 2012. V predchádzajúcom čísle sme vám priniesli informácie o projekte Byt 70/80, ktorý realizovali dizajnéri z občianskeho združenia KEKS Design/creative lab. Vernisáž bola prehliadkou ich umu, šikovnosti, no najmä citu pre zvolený okruh záujmu. Zrelé, no atraktívne spracovanie dalo prítomným za pravdu, že sa dizajnéri neujali témy lacno a prvoplánovo, ale že z retro–dizajnom žijú už dlhšiu dobu. Výrobky v podobe lámp, pohoviek, rôznych sedačiek, poličiek, zrkadiel a iných doplnkov sa návštevníkom naozaj páčili. „Pôsobí to moderne, slušne, pekne a vkusne. Pritom z toho cítim niečo, čo bolo súčasťou mojich mladších liet,“ vyznáva sa pán Imo a najviac sa mu pozdáva multifunkčná sedačka. „Za oných čias sme si mohli kúpiť zväčša masívne veci, tieto sú navrhnuté s citom pre priestor a efektívnosť,“ dodáva Imo, ktorého vzápätí dopĺňa pani Gabriela. „Páči sa mi, že je to malé, pekné a vojde sa to hocikde. Tvar nám pripomína dizajn rokov našej mladosti, no spracovanie je oveľa nápaditejšie a kvalitnejšie.“

TRADÍCIA A DREVO Mladí dizajnéri sa síce inšpirovali bytovou kultúrou obdobia 70. až 80. rokov, no veľmi jemne a decentne. Výrobky pôsobia súčasne, avšak s využitím tradičných výrobných postupov a materiálov – najmä dreva. „Sme na našu prvú spoločnú kolekciu patrične hrdí. Všetky výrobky sme zadali profesionálnym nábytkárom a remeselníkom, ktorí pracovali podľa našich návrhov a výrobnej dokumentácie. Najnáročnejšie bolo pripraviť také produkty, ktoré by ľudí zaujali a uchytili by sa aj vo výrobe,“ hovorí Patrik Bujňák z neformálneho združenia KEKS Design.

Na otázku, čo dominovalo rozhodovaciemu a tvorivému procesu, bez zaváhania odpovie: „Funkčnosť, ergonómia a vhodnosť materiálov je prvoradá, no dizajn a estetika sú pri tvorbe nevyhnutné a obohacujúce.“ SVIEŽOSŤ „Žiada sa mi povedať, že ‚keksy‘ sú stále čerstvé,“ hodnotí výstavu renomovaný odborník z oblasti dizajnu Tibor Uhrín, ktorý vernisáž otváral. „Výrobky pôsobia sviežo a cítiť z nich, že téma je uchopená poctivo a s citom. Prejavuje sa najmä v skrytosti 70-tych rokov, ktoré na prvý pohľad neuvidíte. Musíte sa dívať dlhšie, aby ste spozorovali drobné detaily, ktoré previazali dnešok s dobou minulou. Sú to rôzne výtvarné detaily, napríklad vzorka cvičiek, ktorá evokuje dobu minulú, alebo zrkadlo s tapetou. Tapetovanie bolo v tom čase veľkou módou a neraz aj nevyhnutnosťou,“ vysvetľuje dizajnér. Výrobkom sa nedá uprieť nápaditosť i moment prekvapenia. Azda najväčší úsmev na tvárach vyvolalo zrkadlo celé zalepené tapetou. Užívateľ si však patričným vytrhnutím kusu tapety prispôsobil zrkadlo na svoj obraz, pre svoje potreby. Aj takto vyzerjú reminiscencie retro hnutia. „Na Slovensku ešte nebola problematika obdobia 70. a 80. rokov podrobne zmapovaná ani spracovaná. Problém je v dostatočnom odstupe, aj preto vlievam nádej najmä do mladých ľudí, ktorých odstup od oných rokov už považujem za dostatočný,“ dodáva Tibor Uhrín. Výstavu si budete môcť pozrieť do 20. januára každý pracovný deň od 14:00 do 17:00. Text: Ľubomír Lehotský Foto: autor


6

pulz

3 | 2011

Centrum versus periféria alebo ako sa točia minútové filmy Projekt SPOTs a OZ DogDocs zorganizovali začiatkom decembra vo Výmenníku na Brigádnickej záverečný 5-dňový workshop v rámci projektu Východná minúta (Eastern Minute). Všetci, ktorí sa na tvorivé dielne prihlásili, si po teoretickej príprave vyskúšali aj prácu so scenárom, videokamerou či strihovým softvérom.

Dielne zamerané na tvorbu minútového dokumentu vedie už šiesty rok režisér Adam Hanuliak (31). Spolu s kolegami umožňuje záujemcom prenikať do tajov filmového dokumentu či spoznávať zákulisie tvorby filmárov. Každý účastník si ako vrchol svojho úsilia natočí minútový dokument, v ktorom ukáže, čo si osvojil a čo chce prezentovať. DOBRÝ FORMÁT „Sme presvedčení, že je to dobrý formát, vhodný pre workshopy. Minúta je z časového hľadiska optimálne riešenie, aby sa v rámci 5-dňových tvorivých dielní zvládlo všetko aj produkčne: pripraviť, natočiť a zostrihať film tak, aby z toho mohla vzniknúť zaujímavá vý-

poveď o svete, ako ho reflektujú jednotliví amatérski tvorcovia. Minúta zároveň dostatočne tvorcu motivuje, aby sa vyjadril presne, účelne a výstižne,“ hovorí Adam Hanuliak. Východná minúta bola určená čo najširšiemu spektru ľudí a skupín. V praxi to znamená, že v Košiciach, Prešove a Bardejove sa mohol prihlásiť ktokoľvek. Od mladých až po seniorov. „Ak sú skupiny miešané, vzniká veľmi zaujímavá medzigeneračná výmena názorov. No snažíme sa oslovovať aj sociálne vylúčené a marginalizované skupiny, konkrétne sme školili rómske deti z Luníka IX, ktoré navštevujú Gymnázium na Galaktickej ulici v Košiciach. Samozrejme, že prístup je trochu iný, ale výsledok prináša rovnaké výsledky,“ vysvetľuje režisér.


www.spots.sk PREČO? V čase You Tube a moderných technológií môžu ľudia na internete šíriť videá s rôznym posolstvom. Technika je dostupná od mobilného telefónu po profesionálnu kameru. Aktéri a tvorcovia „videa“ môžu takto oslovovať veľmi veľa ľudí. Aj preto majú tvorivé dielne jasné poslanie – naučiť záujemcov základy filmovej réžie, aby vyjadrenie ich myšlienky bolo čo najzrozumiteľnejšie a najúčelnejšie. Atraktívnou formou majú možnosť vyjadriť mnohé posolstvá, myšlienky a informácie. DIELNE PRE VŠETKÝCH „Prišiel som až z Prešova, lebo ma zaujíma, ako sa natáčajú dokumenty a filmy. V budúcnosti by som sa rád filmovému umeniu venoval profesionálne. Dnes sa chcem naučiť niečo nové a poskočiť o čosi dopredu. Za tému som si vybral predsudky ľudí, hoci musím priznať, že zobraziť predsudok za jednu minútu nie je ľahké,“ priznáva študent Viliam a dopĺňa ho jeho kolega Damián: „Vedel som zhruba, do čoho idem, no zistil som, že kvalitná príprava zaberá naozaj veľa času. Nie je to len o spôsobe, ako natočiť film, ale hlavne o trpezlivosti, o kvalitnom námete a nápade.“ AKTÉRI Mnohí z aktérov nemajú s filmom takmer žiadne skúsenosti, no záujem a ochota naučiť sa niečo nové postačí ako vstupenka. „Prišiel som zistiť, o čom to vlastne je. Celkom ma to zaujalo a uvidím či sa k tomu v živote ešte dostanem. Možno by som rád točil klipy. Teraz som si vybral ako tému porovnanie života bezdomovca a človeka, ktorý má rád peniaze. Zistil som, že najprv treba veľa rozmýšľať, až potom sa dá poriadne pracovať. Rád by som svojou témou oslovil aspoň desiatky ľudí,“ hovorí Maxim. „Východná minúta ma umocnila najmä v tom, že bez kvalitného námetu sa nedá natočiť dobrá vec. Nie je to pre mňa prvá skúsenosť s natáčaním, s kamarátmi sme už urobili nejaké klipy, no teraz moje hobby dostalo nový rozmer,“ priznáva Peter. MINÚTOVÉ Myšlienka tvorby minútových filmov sa Európou intenzívne šíri už 6. rok z Amsterdamu, kde bol prvý festival takýchto filmov. Tam sa zároveň školili lektori, medzi ktorými boli aj protagonisti OZ DogDocs. Odvtedy sa na Slovensku pomaly udomácňujú aj mini-dokumenty. Počas workshopov sa 3 – 4 lektori v priemere venujú 10 až 15 účastníkom. Jedinečnosť Východnej minúty spočívala v unikátnej záverečnej prehliadke dokumentov z posledných workshopov. Tie boli za veľkého záujmu premietnuté 14. decembra vo Výmenníku na Brigádnickej a samozrejme ocenené v dvoch kategóriách. Jednu cenu udeľovali profesionálni filmári z OZ DogDocs, druhú udelil tím SPOTs. Poradie, reakcie najúspešnejších, spoločne so všetkými filmami nájdete na www.spots.sk. Text a foto: Ľubomír Lehotský

7


8

pulz

3 | 2011

Program SPOTs JANUÁR – FEBRUÁR 2012 Výmenník na ulici Obrody

Východná minúta PRE VŠETKÝCH Ako vnímať amatérskych filmárov a kde môžu nájsť uplatnenie svojho snaženia, sme sa opýtali organizátora Východnej minúty Adama Hanuliaka. Zatiaľ čo kamera bola v minulosti výsadou filmárov, dnes je dostupná širokým masám. Znamená to väčšiu konkurenciu pre profesionálov? Profesionálna kinematografia je úplne iná dimenzia. Ale keď už existuje možnosť, že si môže každý natočiť čo chce, snažíme sa aspoň ukázať cestu, ako sa to dá zrealizovať kvalitne a dostupne. Kedy by mal človek zverejniť svoju tvorbu napríklad na internete? Závisí to od obsahu. Ľudí učíme, že sa nemajú zameriavať iba na technickú, ale hlavne obsahovú stránku výpovede. Kto má najčastejšie záujem o tvorivé dielne? Úplní neznalci, alebo tí, ktorí už majú za sebou nejakú skúsenosť? Je to 50 na 50. Sú to ľudia v procese, ktorí už majú skúsenosti a chcú ich zlepšiť. Ale sú tu aj takí, ktorí sa jednoducho potrebujú realizovať a hľadajú priestor. Máte aj spätnú väzbu? Stalo sa, že viacerí, ktorí prejdú našimi rukami, sa o pár rokov objavia na umeleckých vysokých školách ako poslucháči, alebo dokonca profesionáli, s ktorými nielen komunikujeme, ale aj spolupracujeme. K akým témam sa utiekajú?

PULZ

Takmer všetky témy sú jedinečné. Témou Východnej minúty bolo Centrum, vs. periféria, v tom najširšom zmysle. Záver Východnej minúty a tvorivých dielní tvorí plošná prehliadka minútových dokumentov z posledných workshopov. V Košiciach ste premietli okolo 40 filmov. S akým cieľom? Pre absolventov kurzu je to istá konfrontácia a výzva do ďalšej tvorby. Pre ostatných je to unikátna prehliadka názorov a výpovedí istej skupiny tvorcov o tom, ako vidia život spoločnosti okolo seba. Má to veľmi vysokú dokumentárnu hodnotu. Napríklad? Napríklad o tom, ako v roku 2011 riešili mladí ľudia niektoré problémy. O päť rokov to bude zasa niečo úplne iné. Ako sa vám pracuje vo výmenníku, ktorý je predurčený na novodobú podporu kultúry sídliskovej komunity? Je to super skúsenosť, radi sa sem budeme vracať. Vnímam dve skupiny ľudí, ktorí zlepšujú kvalitu komunitného života: jedna skupina priestor vytvára a druhá ho napĺňa obsahom. Pred oboma sa hlboko skláňam. Zhováral sa: Ľubomír Lehotský Foto: Martin Petro

Noviny projektu SPOTs

vydáva: Košice 2013, n.  o., Kukučínova 2, 040 01 Košice, periodicita: dvojmesačník, kontakt: 055 / 685 24 99, spots13@kosice2013.sk, www.spots.sk, www.kosice2013.sk, zodpovedný redaktor: Mgr. Ľubomír Lehotský, redakčná rada: Mgr. Ľubomír Lehotský, Ing. Blanka Berkyová, Christian Potiron, grafika: Mgr. art. Samuel Čarnoký, registrácia: Ministerstvo kultúry SR – EV 4164 / 10, tlač: BEKI Design, s. r. o., Nepredajné!

Tvorivé dielne s pani Brigitou | výroba Bábok a prikrývok metódou patchwork – každý PONDELOK v čase od 16:00 do 18:00 hod. Vandráčik | stretnutie detí a mládeže z turistického klubu – každý UTOROK a PIATOK v čase od 16:30 do 18:00 hod. Športový šerm | zašportujme si trochu netradične – každú STREDU v čase od 16:30 do 18:30 hod. Joga s pani Martou Kupcovou – každý ŠTVRTOK v čase od 15:30 do 17:00 hod. – každý PIATOK v čase od 18:30 do 20:00 hod. Tvorivá dielňa s Karin Vodičovou – každý ŠTVROK od 17:30 do 20:00 hod.

Výmenník Brigádnická

16. 1. – 20. 1. Výstava Byt 70/80 New collection – každý pracovný deň od 14:00 – 17:00 hod. 20. 1. – 27. 1. Rezidenčný pobyt OZ TUCET (od 20. 1. do 27. 1.) 28. 1. 2011 Verejná generálka predstavenia Heavy metal – váš život so železom o 18:00 hod. zmena vyhradená

aktuálny program aj s podrobnosťami hľadajte na http://www.spots.sk

Adam Hanuliak (31) Režisér dokumentárnych filmov pochádza zo Žitného ostrova, v súčasnosti žije a tvorí v Trenčíne. Spolu s kameramanom Petrom Kotrhom (spoluorganizátorom Východnej minúty) natočili celovečerný dokumentárny film Chránené územie o Banskobystrickom Divadle z pasáže, ktoré pracuje s mentálne postihnutými ľuďmi. V súčasnosti tvorí filmy s kultúrnou a sociálnou tématikou.

Pulz 03 2011 web  
Pulz 03 2011 web  
Advertisement