Page 1


Som navnet, Spot 04, siger, har Spot-arrangementet nu .kørt i 4 år. .og på de år er Spot

. W; it a~ti\lar~h'SP~ridehde The Sunbeam Band

udtordringselv.atværemed til

Folkmusikr:ned roekIYd;fyr-

.~t;sl<abede§6~nem~s~i~e

fa.dsly~\på gulvogJf0rst~t.

ram.m:Elrfor~pot.

kere,·.~odeJllelodrer..[get\far nogle afkendetegP'eneV~d TheSunbeamBand.Bandet .•. var faktisk en behagelig oplevelse, indtil en stadigJeedc baekfraPA:-anl~ggetgav

forsangeren. såOervøs~J~r~k~ . ninger·iansigtet,at1:ibE3~åget·· langSOmt bredtesigfihpublk . . . . • ·....·'5?;!:;;.,c3H,

fejl at affinde førte til flere lieks henover

1·løbetåtSp6t~levetidhar. vi

SPOT01 Flyer  

Flyer om SPOT Festival i Line out 1995