Page 1


Eerste inschrijvingsdag voor de kampen in deze folder :

zondag 26 januari 2014 Inschrijvingsdag gaat door in cafĂŠ De Curve, De Becker Remyplein 27 te Kessel-Lo. De inschrijvingen starten om 8u. (zie ook pag. 6) Maximaal twee families inschrijven per aanwezige persoon !

Sporty Creactief organieert ook Sport- en Themakampen. Als u graag hiervan de folder ontvangt, stuur dan een mailtje naar kampen@sportyvzw.be of kom langs op ons secretariaat.

www.sportyvzw.be 2


Hallo

In deze folder vinden jullie alle themadagen die wij organiseren tijdens de paasvakantie en zomervakantie 2014.

Inhoudstafel • Nuttig om te weten...................................................................................... 4 • Aan de slag................................................................................................... 8 • Overzicht themadagen Paasvakantie 2014...........................................10 • Overzicht themadagen Zomervakantie 2014........................................12 • Omschrijvingen themadagen - Kleuters.................................................18 • Omschrijvingen themadagen - Lagere school.......................................24

3


NUTTIG OM TE WETE SPORTY THEMADAGEN! VOOR WIE?

ALLE KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR, DIE LID ZIJN VAN SPORTY CREACTIEF VZW. WIE NOG GEEN LID IS, WORDT HET AUTOMATISCH BIJ Z’N EERSTE INSCHRIJVING. U KRIJGT VANAF DAN AL ONZE FOLDERS EN INFO THUIS BEZORGD.

WAT?

ONZE THEMADAGEN STAAN VOOR EDUCATIEVE DAGEN ROND SPORT EN SPEL, EXPRESSIE, CREA, MUZIEK, ... . DE THEMADAGEN ZIJN PRACHTIGE DAGEN UITGEBOUWD ROND HET VOORGESTELDE THEMA. OF HET NU DRAAIT ROND KOKEN, TOVENAARS, TONEEL OF CIRCUS, ... STEEDS VIND JE HIER EEN MIX VAN VERBEELDING, CREATIVITEIT EN ALLERLEI VAADIGHEDEN. ONZE THEMADAGEN VERLOPEN STEEDS IN EEN AANGENAME, ONTSPANNEN SFEER, MET MAXIMALE AANDACHT VOOR HET EIGEN CREATIEF DENKEN EN VEILIGHEID.

WAAR?

ONZE THEMADAGEN VINDEN ALLEMAAL PLAATS IN DE GEBOUWEN VAN SYNTRA LEUVEN, GELDENAAKSEBAAN 327, 3001 HEVERLEE (AAN HET INDUSTRIEPARK VAN HAASRODE).

MATERIAAL

SPORTY CREACTIEF VZW BESCHIKT OVER HEEL VEEL SPORT- EN THEMAMATERIAAL. HET GEBRUIK HIERVAN IS UITERAARD IN DE PRIJS INBEGREPEN. DE SOMS HOGERE KOSTPRIJS VAN DE THEMADAGEN ZIT VOORAL IN DE AANKOOP VAN NIET-HERBRUIKBAAR MATERIAAL EN/OF HUURONKOSTEN.

BEGELEIDING

GEBEURT STEEDS DOOR PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH GESCHOOLDE LESGEVERS, MET HUN EIGEN SPECIALISATIE. VOOR DE SPECIFIEKERE THEMADAGEN WORDT DIT TEAM AANGEVULD MET MONITOREN DIE ZICH IN DIE VAARDIGHEDEN SPECIALISEERDEN.

WIE IS WIE?

OP ELKE KAMPLOCATIE IS ER STEEDS EEN KAMPVERANTWOORDELIJKE AANWEZIG, WAAR JE MET AL JE VRAGEN, SUGGESTIES, OPMERKINGEN, ... TERECHT KAN. DE KAMPVERANTWOORDELIJKE DRAAGT STEEDS EEN ZWARTE T-SHIRT.DE ANDERE LESGEVERS ZIJN HERKENBAAR DOOR EEN GELE T-SHIRT (LESGEVERS KLEUTERS) OF EEN BLAUWE T-SHIRT (LESGEVERS +6 JAAR).

MEE TE BRENGEN

VOOR DE PAUZES EEN KOEKJE EN/OF EEN DRANKJE. EEN LUNCHPAKKET VOOR ‘S MIDDAGS. EEN DRANKJE KAN OOK AANGEKOCHT WORDEN (0.80 EURO/DRANKJE).

4


EN UURREGELING

KLEUTERTHEMADAGEN A EN B (VOOR ALLE KLEUTERS) • 9U TOT 12U : ACTIVITEIT ( HET VOORGESTELDE THEMA) • 13U TOT 16U : OPVANG IN DE KLEUTERKLAS KLEUTERTHEMADAGEN C (VOOR KLEUTERS VAN DE 2DE EN 3DE KLEUTERKLAS) • 9U TOT 12U : CREA-ATELIER • 13U TOT 16U : ACTIVITEIT (HET VOORGESTELDE THEMA) ANDERE THEMADAGEN • 9U TOT 16U GELIEVE ELKE DAG VOOR 9U AANWEZIG TE ZIJN.

OPVANG

KLEUTERTHEMADAGEN : VAN 8U TOT 9U EN VAN 12U TOT 13U. DE KLEUTERS VAN HET A EN B PAKKET BLIJVEN TOT 16.30U IN HET KLEUTERKLASJE. KOMT U UW KLEUTERTJE LATER OPHALEN? GEEN PROBLEEM! VANAF 16.30U KAN U UW KLEUTER VINDEN IN DE GROTE ZAAL WAAR ZE TOT 18U KUNNEN SPELEN MET EEN BAL, KUNNEN KLEUREN OF EEN BOEKJE LEZEN. OM 18U SLUITEN WIJ DE DEUREN. DE KLEUTERS VAN HET C PAKKET EN DE KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL SLUITEN HUN ACTIVITEITEN OM 16U AF. ZIJ KUNNEN IN DE OPVANG BLIJVEN TOT 18U.

VERANTWOORDELIJKHEID

BIJ INSCHRIJVING GEVEN DE OUDERS AAN SPORTY CREACTIEF VZW DE TOELATING OM: • BIJ EEN GEBEURLIJK ONGEVAL OF ZIEKTE, MEDISCHE BIJSTAND IN TE ROEPEN. SPECIFIEKE MEDISCHE PROBLEMEN, VB. ALLERGISCHE REACTIES OP MEDICIJNEN,... DIENEN STEEDS AAN ONS MEEGEDEELD TE WORDEN. DIT UITERLIJK OP DE EERSTE OCHTEND VOOR DE AANVANG VAN HET KAMP! • FOTO’S VAN HUN KINDEREN, GENOMEN TIJDENS ONZE ACTIVITEITEN, TE PUBLICEREN. GELIEVE TE VERMELDEN INDIEN U DIT NIET WENST. • GEEN ENKEL KIND MAG DE KAMPLOCATIE ALLEEN VERLATEN . INDIEN UW ZOON OF DOCHTER ALLEEN NAAR HUIS MAG, VRAGEN WE OM EEN SCHRIFTELIJKE TOELATING MEE TE GEVEN MET UW KIND. SPORTY CREACTIEF VZW IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES EN/OF BESCHADIGING VAN EIGEN MATERIAAL, KLEDIJ, GELD EN WAARDEVOLLE VOORWERPEN.

5


NUTTIG OM TE WETE VERZEKERING

IN DE TOETREDING TOT SPORTY CREACTIEF VZW ZIT AUTOMATISCH EEN VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERVAT. DEZE VERZEKERING GELDT VOOR AL ONZE ACTIVITEITEN, DUS OOK VOOR DE KAMPEN.

FISCAAL ATTEST

DE KAMPEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR. DE AFTREK VAN DE KOSTEN VOOR VAKANTIEOPVANG IS BEGRENSD TOT €11,20 PER OPVANGDAG EN PER KIND. OPGEPAST! U VERKRIJGT UW FISCALE ATTESTEN VAN 2014, BEGIN 2015 PER POST!

INSCHRIJVINGEN

GEBEUREN OP HET SPORTY SECRETARIAAT, ERNEST SOLVAYSTRAAT 2, 3010 KESSEL-LO EN ZE VERLOPEN ALTIJD OP DE VOLGENDE MANIER : 1. LEDEN DIE EEN KAMPEN-ABONNEMENT (MEER UITLEG ZIE HIERNAAST) HEBBEN, KRIJGEN VOLSTREKTE VOORRANG. VANAF HET ONTVANGEN VAN DE KAMPENFOLDER KUNNEN ZIJ TELEFONISCH, VIA MAIL OF OP HET SECRETARIAAT INSCHRIJVEN. 2. VOOR LEDEN DIE GEEN SPORTKAMPEN-ABONNEMENT HEBBEN, VOORZIEN WIJ STEEDS EEN SPECIALE INSCHRIJVINGSDAG IN CAFÉ DE CURVE (ZIE P. 2). TUSSEN 8U EN 9U ‘S OCHTENDS KAN U EEN VOLGNUMMER KRIJGEN EN VANAF 9U BEGINNEN DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE RESPECTIEVELIJKE THEMADAGEN.

DATUM 3.

6

:

ZONDAG

26

JANUARI

2014

NA DEZE INSCHRIJVINGSDAG STAAN DE INSCHRIJVINGEN OPEN VOOR IEDEREEN. JE BELT, MAILT OF SPRINGT BINNEN TIJDENS DE OPENINGSUREN (DINSDAG TOT VRIJDAG: 13U - 16U) OP HET SPORTY SECRETARIAAT.

BETALING •

INSCHRIJVINGSDAG

PER OVERSCHRIJVING : INDIEN WE DE OVERSCHRIJVING, DAT TEVENS HET INSCHRIJVINGSBEWIJS IS, (NA EEN TELEFONISCHE INSCHRIJVING OF MAIL) OPSTUREN, REKENEN WE HIERVOOR €1,25 ADMINISTRATIEKOSTEN AAN. OF U KOMT LANGS OP HET SPORTYSECRETARIAAT EN BETAALT CASH OF NEEMT HET OVERSCHRIJVINGSFORMULIER MEE.


EN LIDGELD

WIE NOG GEEN LID IS, WORDT HET AUTOMATISCH BIJ Z’N EERSTE INSCHRIJVING .DE BIJDRAGE HIERVOOR BEDRAAGT €10 VOOR HET EERSTE KIND VAN EEN GEZIN EN €6 VOOR DE VOLGENDE KINDEREN. HIERIN ZIT EEN VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOLJAARBASIS (VAN 01/09-31/08).

ABONNEMENT

EEN ABONNEMENT BESTAAT UIT TIEN KAMPEN (ÉÉN KAMP = WEEKPAKKET) PER FAMILIE OF VIJF KAMPEN PER KIND. EEN ABONNEMENT IS ÉÉN SCHOOLJAAR GELDIG. EN U KAN DEZE KOPEN TOT 15 JANUARI OF TOT DE VOORRAAD STREKT. MEER INFO KAN JE VINDEN IN ONZE JAARFOLDER OF OP WWW.SPORTYVZW.BE

ANNULATIES

• MET MEDISCH ATTEST: NIET AANWEZIGE DAGEN (MINIMAAL 3 DAGEN AFWEZIG ZIJN) WORDEN TERUGBETAALD MIN 25% ADMINISTRATIEKOSTEN. • ZONDER MEDISCH ATTEST: TOT 3 WEKEN VOOR HET KAMP : VOLLEDIGE TERUGBETALING MIN 25% ADMINKOSTEN. MINDER DAN 3 WEKEN VOOR HET KAMP : GEEN TERUGBETALING.

VERLOREN VOORWERPEN

EEN JASJE, PET OF TRUI VERLOREN? AL DE VERLOREN VOORWERPEN BLIJVEN GEDURENDE DE HELE VAKANTIE OP DE LOCATIE LIGGEN. NA DE VAKANTIE KAN U DE VERLOREN VOORWERPEN TERUGVINDEN OP HET SPORTY SECRETARIAAT. DE VERLOREN VOORWERPEN WORDEN GEDURENDE VIJF WEKEN BIJGEHOUDEN.

NOO

Tijden DGEVA LLEN s de secre tariaa schoolva kantie t ge dringe slo s n bellen de gevall ten. Indie is het S en w : il ber n u ons porty , voo eiken , kan r u on 0494/ s 17.26 Voor n .18 iet drin naar kamp gende vra ge en mail z o sne @sportyv n kan u een z l mog mail s elijk t w.be. Wij turen e bea ntwoo proberen u rden. w

7


EN DAN NU...AAN DE SLAG! HOE ACTIVITEITEN VOOR MIJN KIND UITZOEKEN? HIERONDER EEN KORTE BESCHRIJVING VAN HOE DE VOLGENDE SCHEMA’S (ZIE VERDER IN DEZE FOLDER) GELEZEN DIENEN TE WORDEN.

KLEUTERS VOOR DE KLEUTERS ZIJN ER 3 SOORTEN PAKKETTEN. A, B EN C PAKKET.

A EN B PAKKET ZIJN BEDOELT VOOR ALLE KLEUTERS. C PAKKET IS VOOR KLEUTERS VAN DE 2DE EN DE 3DE KLEUTERLAS. BIJ HET A EN B PAKKET GAAN DE KINDEREN IN DE VOORMIDDAG (9UTOT 12U) SPELEN, SPORTEN, KNUTSELEN, ... ROND HET VOORGESTELDE THEMA. WIL UW KLEUTER GRAAG EEN HELE DAG KOMEN? DAN KAN HIJ OF ZIJ IN DE NAMIDDAG (13U TOT 16.30U) NAAR DE SPORTY KLEUTERKLAS (ZIE P. 9). VERGEET DIT NIET TE VERMELDEN BIJ INSCHRIJVING!) BIJ HET C PAKKET GAAN DE KINDEREN ELKE VOORMIDDAG (9U TOT 12) KNUTSELEN IN HET SPORTY CREA-ATELIER (ZIE P. 9). IN DE NAMIDDAG (13U TOT 16U) ZULLEN DEZE KLEUTERS SPORTEN, SPELEN, KNUTSELEN, KOKEN, ... ROND HET VOORGESTELDE THEMA. VOOR HET CREA-ATELIER DIENT ER OOK APART INGESCHREVEN TE WORDEN. DEZE PAKKETTEN ZIJN STEEDS WEEKPAKKETTEN. EEN HELE WEEK EEN MIX VAN TAL VAN LEUKE THEMA’S. NATUURLIJK KAN U OOK VOOR ÉÉN ENKELE DAG INSCHRIJVEN ( MET OF ZONDER KLEUTERKLAS OF CREA-ATELIER). DE PRIJS VOOR ÉÉN ENKELE DAG VINDT U IN HET SCHEMA.

LAGERE SCHOOL VOOR DE KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL ZIJN ER 2 SOORTEN PAKKETTEN.

D EN E PAKKET.

BIJ BEIDE PAKKETTEN KRIJGEN DE KINDEREN ELKE DAG EEN ANDER THEMA VOORGESCHOTELD. STEEDS HET VOORGESTELDE THEMA GECOMBINEERD MET EEN HALVE DAG SPORT EN SPEL. NATUURLIJK KAN U OOK HIER INSCHRIJVEN VOOR ÉÉN ENKELE DAG.

VEEL PLEZIER MET HET UITKIEZEN VAN LEUKE ACTI 8


SPORTY KLEUTERKLAS... WAT IS DE “SPORTY KLEUTERKLAS”? SPORTY HEEFT EEN EIGEN “DOEHOEKENKLEUTERKLAS” ONTWORPEN ZODAT ELKE KLEUTER IN DE NAMIDDAG OP ZIJN/HAAR NIVEAU KAN SPELEN, KNUTSELEN, RUSTEN, ... . IN DEZE “DOEHOEKENKLEUTERKLAS” HEBBEN WE TAL VAN HOEKEN GECREËERD. EEN HOEK OM TE KNUTSELEN, VOOR TE LEZEN, TE RUSTEN, ... . ER KAN OOK WORDEN GESPEELD IN DE DUPLOHOEK, AUTOHOEK, KEUKENTJE, WINKELTJE, ... . BIJ MOOI WEER GAAN WE NATUURLIJK BUITEN RAVOTTEN, KRIJTEN, BELLEN BLAZEN OF MISSCHIEN WEL MET WATER SPELEN. UW KLEUTER ZAL ZICH NIET VERVELEN! PRIJS : 6 EURO DE KLEUTERS DIE ZIJN INGESCHREVEN VOOR DE SPORTY KLEUTERKLAS,GAAN OM 12U NAAR HET KLASJE OM HUN BOTERHAMMEN OP TE ETEN. VANAF 16U MOGEN DE KINDJES OPGEHAALD WORDEN. TOT 16.30U BLIJVEN ZE IN HET KLASJE. KOMT U UW KLEUTER NA 16.30U OPHALEN, DAN KAN U HAAR/HEM TERUGVINDEN IN DE GROTE “OPVANG” ZAAL. OM 18U SLUITEN WE DE DEUREN.

SPORTY CREA-ATELIER... WAT IS HET “SPORTY CREA-ATELIER”? ALS UW KLEUTER IS INGESCHREVEN VOOR HET CREA-ATELIER ZAL HIJ/ZIJ ELKE VOORMIDDAG LEUKE CREATIEVE MOMENTEN BELEVEN. N HET CREA-ATELIER VOORZIEN DE KLEUTERLEID(ST)ERS ELKE VOORMIDDAG EEN KNUTSELACTIVITEIT. UW KLEUTER ZAL THUISKOMEN MET EEN MOOI KUNSTWERKJE. PRIJS : 8 EURO DE KLEUTERS DIE ZIJN INGESCHREVEN VOOR HET SPORTY CREA-ATELIER, GAAN OM 12U NAAR DE REFTER OM HUN BOTERHAMMEN OP TE ETEN. OM 13U STARTEN ZIJ MET HET SPORTEN, SPELEN, ... IN HET VOORGESTELDE THEMA. DE ACTIVITEITEN EINDIGEN OM 16U. UW KLEUTER KAN DAN OPGEHAALD WORDEN IN DE GROTE “OPVANG”ZAAL. OM 18U SLUITEN WE DE DEUREN.

IVITEITEN VOOR UW KINDEREN!!! 9


PAASVAKANTIE: 07 APRIL - 14 APRIL 2014 THEMADAGEN maandag PAKKET A

KLEUTERS

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET B

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET C (ENKEL NAMIDDAG)

2011-2008

Alles op wieltjes

dinsdag

Dierenbos

woensdag

1001 Ballen

2009-2008

prijs

PT01 PT02 PA01

PT03

55

pag.

12

22

12

20

12

23

donderdag

Knuffeldag

PT04

12

21

vrijdag

Hocus spookjes

PT05

12

20

maandag

Dierenbos

PT06

12

20

dinsdag

Pim op de fantasie-speel-plaats

PT07

13

19

12

21

12

20

12

23

12

22

12

19

12

21

woensdag

Knuffeldag

donderdag

Hocus spookjes

PT09 PT10

vrijdag

1001 Ballen

maandag

Alles op wieltjes

dinsdag

1001 Pareltjes

woensdag

Knuffeldag

PB01

PT08

56

PT11 PT12 PC01

PT13

55

donderdag

1001 Ballen

PT14

12

22

vrijdag

Hocus spookjes

PT15

12

23

Kleuterklas hele week (namiddagopvang)

PKL01

Crea-atelier hele week (voormiddagopvang)

PCR01

30

9

40

9

U KAN UIT HET BOVENSTAANDE AANBOD EEN THEMA PER DAG KIEZEN OF VOOR EEN HELE WEEK (PAKKET). OPGELET! DE KLEUTERTHEMADAGEN ZIJN STEEDS HALVE DAGEN. WENST U VOOR EEN HELE DAG IN TE SCHRIJVEN DAN KIEST U VOOR EEN DAG/WEEK KLEUTERKLAS (BIJ A- EN B-PAKKET) OF VOOR CREA-ATELIER (BIJ EEN C-PAKKET)

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL

maandag

10

PAKKET D

2007-2006

2005-2002

PT16

PT26

Mmm..., lekkere chocolade

dinsdag

Fimo fun

woensdag

Showtime!

PT17 PD01a

donderdag Verf in alle geuren en kleuren

PT27 PD01b

PT28

95

pag.

22

26

22

24

20

27

PT19

PT29

19

25

Zwemmende balletjes

PT20

PT30

22

28

maandag

Showtime!

PT21

PT31

20

27

dinsdag

Mmm..., lekkere chocolade

PT22

PT32

22

26

woensdag

Verf in alle geuren en kleuren

19

25

donderdag

Zwemmende balletjes

PT24

PT34

22

28

vrijdag

Fimo fun

PT25

PT35

22

24

vrijdag

PAKKET E

PT18

prijs

PE01a

PT23

PE01b

PT33

95


PAASVAKANTIE: 14 APRIL - 18 APRIL 2014 THEMADAGEN maandag PAKKET A

KLEUTERS

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET B

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET C (ENKEL NAMIDDAG)

2011-2008

Zeepbellenfabriek

dinsdag

Kinderfornuis

woensdag

Klaas, de paashaas

2009-2008

prijs

PT36 PT37 PA02

PT38

56

pag.

12

23

13

20

12

19

donderdag

Mini disco

PT39

12

23

vrijdag

Sprookjesland

PT40

12

21

maandag

Kinderfornuis

PT41

13

20

dinsdag

Druppels

PT42

13

18

12

23

12

19

12

22

13

20

12

23

12

19

woensdag

Zeepbellenfabriek

donderdag

Klaas, de paashaas

PT44

vrijdag

Mini disco

PT45

maandag

Kinderfornuis

dinsdag

Zeepbellenfabriek

woensdag

Klaas, de paashaas

PB02

PT43

57

PT46 PT47 PC02

PT48

57

donderdag

Mini disco

PT49

12

23

vrijdag

Sprookjesland

PT50

12

21

Kleuterklas hele week (namiddagopvang)

PKL02

Crea-atelier hele week (voormiddagopvang)

PCR02

30

9

40

9

U KAN UIT HET BOVENSTAANDE AANBOD EEN THEMA PER DAG KIEZEN OF VOOR EEN HELE WEEK (PAKKET). OPGELET! DE KLEUTERTHEMADAGEN ZIJN STEEDS HALVE DAGEN. WENST U VOOR EEN HELE DAG IN TE SCHRIJVEN DAN KIEST U VOOR EEN DAG/WEEK KLEUTERKLAS (BIJ A- EN B-PAKKET) OF VOOR CREA-ATELIER (BIJ EEN C-PAKKET)

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL

maandag PAKKET D

2007-2006

2005-2002

PT51

PT61

Ballonnen plooien

dinsdag

Cupcakes

woensdag

Schaatsen

PT52 PD02a

donderdag Een trip met een striptekenaar

PT62 PD02b

PT63

101

pag.

22

24

21

26

23

30

PT54

PT64

22

24

Uitstap Technopolis

PT55

PT65

23

29

maandag

Cupcakes

PT56

PT66

21

26

dinsdag

Ballonnen plooien

PT57

PT67

22

24

woensdag

Cool chemie

19

26

donderdag

Schaatsen

PT59

PT69

23

30

vrijdag

Een trip met een striptekenaar

PT60

PT70

22

24

vrijdag

PAKKET E

PT53

prijs

PE02a

PT58

PE02b

PT68

97

11


ZOMERVAKANTIE: 30 JUNI - 04 JULI 2014 THEMADAGEN PAKKET A

KLEUTERS

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET B

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET C (ENKEL NAMIDDAG)

2011-2008

2009-2008

prijs

pag.

maandag

Alle kleuren van de regenboog

ZT01

12

18

dinsdag

Holderdebolder

ZT02

12

22

woensdag

Zeepbellenfabriek

12

23

donderdag

Mini knutselfrutsel

ZT04

13

19

vrijdag

Welkom op de boerderij

ZT05

12

21

maandag

Holderdebolder

ZT06

12

22

13

18

12

21

dinsdag

Dokter Dieter Doe

woensdag

Welkom op de boerderij

ZA01

ZT03

56

ZT07 ZB01

ZT08

57

donderdag

Zeepbellenfabriek

ZT09

12

23

vrijdag

Mini knutselfrutsel

ZT10

13

19

maandag

Alle kleuren van de regenboog

ZT11

12

18

dinsdag

Holderdebolder

ZT12

12

22

12

21

12

23

13

19

woensdag

Welkom op de boerderij

donderdag

Zeepbellenfabriek

vrijdag

Mini knutselfrutsel

Kleuterklas hele week (namiddagopvang)

ZC01

ZT13

56

ZT14 ZT15 ZKL01

Crea-atelier hele week (voormiddagopvang)

ZCR01

30

9

40

9

U KAN UIT HET BOVENSTAANDE AANBOD EEN THEMA PER DAG KIEZEN OF VOOR EEN HELE WEEK (PAKKET). OPGELET! DE KLEUTERTHEMADAGEN ZIJN STEEDS HALVE DAGEN. WENST U VOOR EEN HELE DAG IN TE SCHRIJVEN DAN KIEST U VOOR EEN DAG/WEEK KLEUTERKLAS (BIJ A- EN B-PAKKET) OF VOOR CREA-ATELIER (BIJ EEN C-PAKKET)

THEMADAGEN LAGERE SCHOOL

maandag

12

PAKKET D

PAKKET E

2007-2006

2005-2002

ZT16

ZT26

Mmm..., lekkere chocolade

dinsdag

Missie avontuur

woensdag

Armbandjes zelf maken

ZT17 ZD01a

ZT18

prijs

ZT27 ZD01b

ZT28

96

pag.

22

26

22

30

20

24

donderdag

Bikefun

ZT19

ZT29

20

30

vrijdag

Kookanimatie Italiano

ZT20

ZT30

22

26

maandag

Missie avontuur

ZT21

ZT31

22

30

dinsdag

Mmm..., lekkere chocolade

ZT22

ZT32

22

26

woensdag

Bikefun

20

30

donderdag

Kookanimatie Italiano

ZT24

ZT34

22

26

vrijdag

Uitstap Safaripark

ZT25

ZT35

25

29

ZE01a

ZT23

ZE01b

ZT33

101


ZOMERVAKANTIE: 07 JULI - 14 JULI 2014 THEMADAGEN PAKKET A

KLEUTERS

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET B

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET C (ENKEL NAMIDDAG)

2011-2008

2009-2008

prijs

pag.

maandag

Puzzelwereld

ZT36

12

21

dinsdag

Hocus Spookjes

ZT37

12

20

woensdag

Hoera! ‘t is feest

12

20

donderdag

Kinderfornuis

ZT39

13

20

ZA02

ZT38

56

vrijdag

Alles op wieltjes

ZT40

12

22

maandag

Hocus Spookjes

ZT41

12

20

13

18

12

21

dinsdag

De kladschilders

woensdag

Puzzelwereld

donderdag

Alles op wieltjes

ZT44

12

22

vrijdag

Kinderfornuis

ZT45

13

20

maandag

Hocus Spookjes

ZT46

12

20

dinsdag

Kinderfornuis

ZT47

13

20

12

21

12

19

12

22

woensdag

Puzzelwereld

donderdag

1001 pareltjes

vrijdag

Alles op wieltjes

Kleuterklas hele week (namiddagopvang)

ZT42 ZB02

ZT43

57

ZC02

ZT48

56

ZT49 ZT50 ZKL02

Crea-atelier hele week (voormiddagopvang)

ZCR02

30

9

40

9

U KAN UIT HET BOVENSTAANDE AANBOD EEN THEMA PER DAG KIEZEN OF VOOR EEN HELE WEEK (PAKKET). OPGELET! DE KLEUTERTHEMADAGEN ZIJN STEEDS HALVE DAGEN. WENST U VOOR EEN HELE DAG IN TE SCHRIJVEN DAN KIEST U VOOR EEN DAG/WEEK KLEUTERKLAS (BIJ A- EN B-PAKKET) OF VOOR CREA-ATELIER (BIJ EEN C-PAKKET)

LAGERE SCHOOL

THEMADAGEN PAKKET E

PAKKET E

maandag

Welkom in de sporty bakkerij

2007-2006

2005-2002

ZT51

ZT61

prijs

pag.

22

28

21

30

21

26

dinsdag

Breakdance en zelfverdediging

woensdag

Cupcakes

donderdag

Versier met zwier

ZT54

ZT64

21

25

vrijdag

Schaatsen

ZT55

ZT65

23

30

maandag

Cupcakes

ZT56

ZT66

21

26

dinsdag

Welkom in de sporty bakkerij

ZT57

ZT67

22

28

woensdag Breakdance en zelfverdediging

ZT52 ZD02a

ZE02a

ZT53

ZT58

ZT62 ZD02b

ZE02b

ZT63

ZT68

98

21

30

donderdag

Schaatsen

ZT59

ZT69

98

23

30

vrijdag

Versier met zwier

ZT60

ZT70

21

25

13


ZOMERVAKANTIE: 14 JULI - 18 JULI 2014 THEMADAGEN PAKKET A

KLEUTERS

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET B

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET C (ENKEL NAMIDDAG)

2011-2008

2009-2008

prijs

pag.

maandag

Welkom in circus Minimax

ZT71

12

21

dinsdag

Muziek en plezier met Vladimir

ZT72

13

21

woensdag

Blokkenbouwdoos

12

18

donderdag

Paraplufabriek

ZT74

13

19

vrijdag

Ren je rot

ZT75

12

23

maandag

Muziek en plezier met Vladimir

ZT76

13

21

13

19

12

21

ZA03

ZT73

57

dinsdag

Het dansorkest

woensdag

Welkom in circus Minimax

donderdag

Blokkenbouwdoos

ZT79

12

18

vrijdag

Paraplufabriek

ZT80

13

19

ZT77 ZB03

ZT78

58

maandag

Welkom in circus Minimax

ZT81

12

21

dinsdag

Muziek en plezier met Vladimir

ZT82

13

21

woensdag

Blokkenbouwdoos

12

18

donderdag

Paraplufabriek

ZT84

13

19

vrijdag

Ren je rot

ZT85

12

23

Kleuterklas hele week (namiddagopvang)

ZC03

ZT83

57

ZKL03

Crea-atelier hele week (voormiddagopvang)

ZCR03

30

9

40

9

U KAN UIT HET BOVENSTAANDE AANBOD EEN THEMA PER DAG KIEZEN OF VOOR EEN HELE WEEK (PAKKET). OPGELET! DE KLEUTERTHEMADAGEN ZIJN STEEDS HALVE DAGEN. WENST U VOOR EEN HELE DAG IN TE SCHRIJVEN DAN KIEST U VOOR EEN DAG/WEEK KLEUTERKLAS (BIJ A- EN B-PAKKET) OF VOOR CREA-ATELIER (BIJ EEN C-PAKKET)

LAGERE SCHOOL

THEMADAGEN

14

PAKKET D

2007-2006

2005-2002

pag.

maandag

Slager voor één dag

ZT86

ZT96

22

27

dinsdag

Rap voor kids

ZT87

ZT97

22

26

woensdag

Laser shooting

ZD03a

ZT98

101

22

30

ZT99

21

28

Uitstap Blotevoetentuin

ZT90

ZT100

24

29

maandag

Rap voor kids

ZT91

ZT101

22

26

dinsdag

Slager voor één dag

ZT92

ZT102

22

27

vrijdag

ZT88

ZD03b

ZT89

donderdag Trommels, trommels, trommels

PAKKET E

prijs

woensdag

Zomerse cocktails

21

28

donderdag

Laser shooting

ZT94

ZT104

22

30

vrijdag

Trommels, trommels, trommels

ZT95

ZT105

21

28

ZE03a

ZT93

ZE03b

ZT103

98


ZOMERVAKANTIE: 11 AUG - 14 AUG 2014

THEMADAGEN maandag PAKKET A

KLEUTERS

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET B

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET C (ENKEL NAMIDDAG)

(4 DAGEN)

2011-2008

Alle kleuren van de regenboog

2009-2008

prijs

ZT105

pag.

12

18

12

23

12

21

dinsdag

Minidisco

woensdag

Knuffeldag

donderdag

Dierenbos

ZT108

12

20

maandag

Minidisco

ZT109

12

23

dinsdag

Als je jarig bent...

13

18

12

18

12

21

12

23

12

21

12

20

12

21

woensdag Alle kleuren van de regenboog donderdag

Knuffeldag

maandag

Minidisco

dinsdag

Puzzelwereld

woensdag

Dierenbos

donderdag

Knuffeldag

Kleuterklas hele week (namiddagopvang)

ZA04

ZB04

ZT106

44

ZT107

ZT110

45

ZT111 ZT112 ZT113 ZC04

ZT114 ZT115

44

ZT116 ZKL04

Crea-atelier hele week (voormiddagopvang)

ZCR04

24

9

32

9

U KAN UIT HET BOVENSTAANDE AANBOD EEN THEMA PER DAG KIEZEN OF VOOR EEN HELE WEEK (PAKKET). OPGELET! DE KLEUTERTHEMADAGEN ZIJN STEEDS HALVE DAGEN. WENST U VOOR EEN HELE DAG IN TE SCHRIJVEN DAN KIEST U VOOR EEN DAG/WEEK KLEUTERKLAS (BIJ A- EN B-PAKKET) OF VOOR CREA-ATELIER (BIJ EEN C-PAKKET)

LAGERE SCHOOL

THEMADAGEN PAKKET D

PAKKET E

2007-2006

2005-2002

prijs

pag.

maandag

Slager voor één dag

ZT117

ZT125

22

27

dinsdag

Bikefun

ZT118

ZT126

20

30

ZD04a

ZD04b

77

woensdag

Stof & Co

21

25

donderdag

Retro gaming

ZT120

ZT128

22

27

maandag

Bikefun

ZT121

ZT129

20

30

dinsdag

Slager voor één dag

ZT122

ZT130

22

27

22

27

22

30

woensdag

Retro gaming

donderdag

Missie avontuur

ZE04a

ZT119

ZT123 ZT124

ZE04b

ZT127

ZT131 ZT132

78

15


ZOMERVAKANTIE: 18 AUG - 22 AUG 2014 THEMADAGEN PAKKET A

KLEUTERS

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET B

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET C (ENKEL NAMIDDAG)

2011-2008

2009-2008

prijs

pag.

maandag

Dit wil ik later worden

ZT133

12

18

dinsdag

Muziek en plezier met Vladimir

ZT134

13

21

woensdag

Jumpen

13

22

donderdag

Mini knutselfrutsel

ZT136

13

19

vrijdag

Blokkenbouwdoos

ZT137

12

18

maandag

Muziek en plezier met Vladimir

ZT138

13

21

dinsdag

Wauw... een clown!

13

19

woensdag

Blokkenbouwdoos

12

18

ZA05

ZT135

58

ZT139 ZB05

ZT140

59

donderdag

Jumpen

ZT141

13

22

vrijdag

Mini knutselfrutsel

ZT142

13

19

maandag

Dit wil ik later worden

ZT143

12

18

dinsdag

Muziek en plezier met Vladimir

ZT144

13

21

woensdag

Jumpen

13

22

donderdag

Blokkenbouwdoos

ZT146

12

18

vrijdag

Mini knutselfrutsel

ZT147

13

19

Kleuterklas hele week (namiddagopvang)

ZC05

ZT145

58

ZKL05

Crea-atelier hele week (voormiddagopvang)

ZCR05

30

9

40

9

U KAN UIT HET BOVENSTAANDE AANBOD EEN THEMA PER DAG KIEZEN OF VOOR EEN HELE WEEK (PAKKET). OPGELET! DE KLEUTERTHEMADAGEN ZIJN STEEDS HALVE DAGEN. WENST U VOOR EEN HELE DAG IN TE SCHRIJVEN DAN KIEST U VOOR EEN DAG/WEEK KLEUTERKLAS (BIJ A- EN B-PAKKET) OF VOOR CREA-ATELIER (BIJ EEN C-PAKKET)

LAGERE SCHOOL

THEMADAGEN

16

PAKKET D

2007-2006

prijs

pag.

maandag

1001 Sterren en planeten

ZT148

ZT158

19

28

dinsdag

BMX

ZT149

ZT159

22

30

woensdag

Welkom in de sporty bakkerij

ZD05a

ZT160

99

22

28

ZT161

21

28

Uitstap Safaripark

ZT152

ZT162

25

29

maandag

BMX

ZT153

ZT163

22

30

dinsdag

1001 Sterren en planeten

ZT154

ZT164

19

30

vrijdag

ZT150

ZD05b

ZT151

donderdag Trommels, trommels, trommels

PAKKET E

2005-2002

woensdag

Cool chemie

19

26

donderdag

Welkom in de sporty bakkerij

ZT156

ZT166

22

28

vrijdag

Trommels, trommels, trommels

ZT157

ZT167

21

28

ZE05a

ZT155

ZE05b

ZT165

93


ZOMERVAKANTIE: 25 AUG - 29 AUG 2014 THEMADAGEN PAKKET A

KLEUTERS

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET B

(ENKEL VOORMIDDAG)

PAKKET C (ENKEL NAMIDDAG)

maandag

Kinderboekenhoek

dinsdag

Kabouterwereld

woensdag

1001 Ballen

2011-2008

2009-2008

prijs

ZT168 ZT169 ZA06

ZT170

57

pag.

13

20

12

20

12

23

donderdag

Ren je rot

ZT171

12

23

vrijdag

Superheld

ZT172

13

21

maandag

Ren je rot

ZT173

12

23

dinsdag

Jassen passen

ZT174

13

19

12

20

13

21

13

20

13

20

12

23

12

20

woensdag

Kabouterwereld

donderdag

Superheld

ZT176

vrijdag

Kinderboekenhoek

ZT177

maandag

Kinderboekenhoek

dinsdag

1001 Ballen

woensdag

Kabouterwereld

ZB06

ZT175

58

ZT178 ZT179 ZC06

ZT180

57

donderdag

Ren je rot

ZT181

12

23

vrijdag

Superheld

ZT182

13

21

Kleuterklas hele week (namiddagopvang)

ZKL06

Crea-atelier hele week (voormiddagopvang)

ZCR06

30

9

40

9

U KAN UIT HET BOVENSTAANDE AANBOD EEN THEMA PER DAG KIEZEN OF VOOR EEN HELE WEEK (PAKKET). OPGELET! DE KLEUTERTHEMADAGEN ZIJN STEEDS HALVE DAGEN. WENST U VOOR EEN HELE DAG IN TE SCHRIJVEN DAN KIEST U VOOR EEN DAG/WEEK KLEUTERKLAS (BIJ A- EN B-PAKKET) OF VOOR CREA-ATELIER (BIJ EEN C-PAKKET)

LAGERE SCHOOL

THEMADAGEN PAKKET D

PAKKET E

2007-2006

2005-2002

prijs

pag.

maandag

Circusartiesten gevraagd

ZT183

ZT193

22

30

dinsdag

Spaanse tapas

ZT184

ZT194

21

27

woensdag

Prof Electro zkt. techniekers

20

26

donderdag

Mmm..., lekkere chocolade

ZT186

ZT196

22

26

ZD06a

ZT185

ZD06b

ZT195

100

vrijdag

Uitstap Avonturenpark

ZT187

ZT197

25

29

maandag

Mmm..., lekkere chocolade

ZT188

ZT198

22

26

22

30

21

27

dinsdag

Circusartiesten gevraagd

woensdag

Spaanse tapas

donderdag

Prof Electro zkt. techniekers

ZT191

ZT201

20

26

vrijdag

Uitstap Avonturenpark

ZT192

ZT202

25

29

ZT189 ZE06a

ZT190

ZT199 ZE06b

ZT200

100

17


OMSCHRIJVINGEN - CREAT ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG

GEEL, GROEN, ROOD, BLAUW, ... . OPGEPAST, WANT VANDAAG VLIEGEN ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG IN HET ROND. HET WORDT EEN DAGJE WAAR DE KLEUTERS GAAN KNUSTELEN MET KLEUREN, MAAR OOK AL SPORTEND ZULLEN ZE DE KLEUREN LEREN KENNEN! WIE KOMT ER MEE KLEUREN MENGEN?

30/06 TOT 04/07 11/08 TOT 14/08

NIEUW

DIT WIL IK LATER WORDEN

ALS JE JARIG BENT ...

ALS JE JARIG BENT...WORD JE EEN JAARTJE OUDER. NOEMT IEDEREEN JE EEN ECHTE VENT. KLOPT PAPA STEVIG OP JE SCHOUDER. ALS JE JARIG BENT.... . I.S.M. SPOOR 6

11/08 TOT 14/08

NIEUW

BOUWEN MET GROTE EN KLEINE DOZEN, BANANENDOZEN, DUPLOBLOKKEN EN HOUTEN BLOKKEN. VANDAAG SPORTEN EN SPELEN WE MET DE DOZEN.

14/07 TOT 18/07 18/08 TOT 22/08

DE KLADSCHILDERS HEBBEN VEEL FANTASIE MAAR HUN KUNSTWERKEN LIJKEN NERGENS OP. KOMEN JULLIE DE KLADSCHILD- ERS HELPEN? I.S.M. SPOOR 6

18

DOKTER DIETER DOE

TANDPIJN AAN JE DIKKE TEEN? BILGRIEP? PUDDING IN JE HOOFD? KOM NAAR DOKTER DIETER DOE! GEEN ZALVEN, GEEN SIROPEN, GEEN PILLENGEDOE! I.S.M. SPOOR 6

30/06 TOT 04/07

NIEUW

07/07 TOT 18/07

18/08 TOT 22/08

NIEUW

BLOKKENBOUWDOOS

DE KLADSCHILDERS

VANDAAG GAAN DE KLEUTERS OP ONTDEKKING OM UIT TE ZOEKEN WAT ZE LATER WILLEN WORDEN. ZE LEREN EN KNUTSELEN OVER EEN POSTBODE, EEN BEELDHOUWER, EEN SCHILDER, EEN TEKENAAR,... . OF WIL JIJ MISSCHIEN BRANDWEERMAN OF POLITIE AGENT WORDEN?

DRUPPELS

REGENDRUPPELS, TIKKE TIKKE TAK, PARAPLUUTJE NAT. DRUPPELS VALLEN OP DE BOMEN. NATTE AUTO’S GAAN EN KOMEN. DRUPPELS OP DE RUITEN MAAR IK BLIJF LIEVER BUITEN. DANSEN IN DE REGEN. PLETSEN IN DE REGEN. SPETTER EN SPAT, ALLES WORDT NAT. I.S.M. SPOOR 6

14/04 TOT 18/04

NIEUW


TIEVE KLEUTERTHEMADAGEN HET DANSORKEST

NIEUW

JE KAN JE UREN AMUSEREN EN EEN DANSPAS UITPROBEREN MET HET DANSORKEST. NU KLINKT DE TAMBOERIJN, IEDEREEN ZINGT HET REFREIN MET HET DANSORKEST. I.S.M. SPOOR 6

14/07 TOT 18/07

PARAPLUFABRIEK PARAPLUUTJE, PARASOLLETJE, EENTJE VOOR DE REGEN EN EENTJE VOOR DE ZON. VANDAAG VERSIEREN WE ONZE EIGEN PARAPLU MET LEUKE TEKENINGEN EN VOORAL MET VEEL KLEUREN !!!

14/07 TOT 18/07

JASSEN PASSEN

JASSEN PASSEN IN DE STAD? HEERLIJK, DAT IS ME WAT! AAN EN UIT, UIT EN AAN. IN ONS LEUK BOETIEKJE MET ACHTERGRONDMUZIEKJE KUNNEN DE KLEUTERKLANTEN BEWEGEN, STOKSTIJF STAAN, SPRINGEN EN ZINGEN. I.S.M. SPOOR 6

25/08 TOT 29/08

NIEUW

PIM OP DE FANATIE-SPEEL-PLAATS

SAMEN MET PIM, PLONZEN WE IN EEN BAD VOL VERZONNEN FIGUREN, VERRASSENDE PLAATSEN EN EINDELOZE AVONTUREN... . I.S.M. SPOOR 6

07/04 TOT 11/04

NIEUW

WAUW... EEN CLOWN!

KLAAS, DE PAASHAAS

JOEPIE! HET IS BIJNA PASEN EN DAN KOMT KLAAS DE PAASHAAS OP BEZOEK. KLAAS KNUTSELT GRAAG. EITJES KLEUREN, EEN MANDJE KNUTSELEN, EEN GEKKE PAASHAAS MAKEN. DE KLEUTERS MAKEN LEUKE SPULLETJES OM DE PAASTAFEL TE VERSIEREN.

ROOD HAAR... GEWELDIGE SCHOENEN... EEN KLEURRIJKE PET... GEGIECHEL... WAUW...! KRUIP MEE IN DE HUID VAN EEN... CLOWN EN BELEEF SAMEN DE ZOTSTE MOMENTEN! I.S.M. SPOOR 6

18/08 TOT 22/08

14/04 TOT 18/04

NIEUW

NIEUW 1001 PARELTJES MINI KNUTSELFRUTSEL

WELKOM IN ONZE ZOMER-ACADEMIE! GRASMANNETJES, HOOIFIGUREN, PAPIERMONSTERS, LUCHTBALLONNEN, ... . WE KNUTSELEN ALLERLEI LEUKE KNUTSELWERKJES. I.S.M XEN WIX

VANDAAG MAKEN WE LEUKE FIGUURTJES MET PARELTJES. NADIEN GAAN WE ER EVEN OVER STRIJKEN ZODAT ONZE FIGUUR AAN ELKAAR SMELT EN WE HET VAST EN ZEKER MEE NAAR HUIS KUNNEN NEMEN OM HET AAN MAMA EN PAPA TE LATEN ZIEN.

30/06 TOT 04/07 18/08 TOT 22/08

07/04 TOT 11/04 07/07 TOT 11/07

19


OMSCHRIJVINGEN - KLEUT DIERENBOS WEET JIJ WAT DE EEKHOORN EET, WAAR DE UIL ‘S NACHTS SLAAPT EN WAAR HET KONIJNTJE WOONT? VANDAAG GAAN WE KNUTSELEN, SPELEN EN SPORTEN SAMEN MET ENKELE DIEREN VAN HET BOS.

07/04 TOT 11/04 11/08 TOT 14/08

KABOUTERWERELD

HOCUS SPOOKJES EEN AARDIG SPOOKJE UIT GOOCHELLAND NODIGT ALLE KLEUTERS UIT! VOOR GOOCHELSPOOKJES GROOT EN KLEIN ZAL DIT EEN SUPERFIJNE SPOOKJESDAG ZIJN. SPOOKJES SPORTEN, SPOOKJE SPELEN EN GOOCHELEN. MET EEN TOVERSTAF ZOEKEN WE DE BESTE TOVERSPREUKEN. ABRACADABRA, SIMSALABIM, HOCUS POCUS PATS IK WOU DAT JE EEN HOCUS SPOOKJE WAS. ISM GRIBADOE

07/04 TOT 11/04 07/07 TOT 11/07

HOERA! ‘T IS FEEST!

NIEUW

JE EIGEN FEESTVERSIERING MAKEN, TOETERS EN BELLEN KNUTSELEN, FEESTTAFELS, VERSIERINGEN, SLINGERS EN BALLONNEN HANGEN. DEZE DAG SLUITEN WE AF MET EEN ECHT FEEST.

KABOUTERTJES WONEN IN PADDENSTOELEN. ZE WERKEN ALTIJD HEEL HARD EN VINDEN HET FIJN OM MENSEN EN DIEREN TE VERRASSEN. VANDAAG KNUTSELEN JULLIE SAMEN MET KABOUTER PIERELIER EEN GEKKE KABOUTER, PADDENSTOEL, ... .

25/08 TOT 29/08

KINDERBOEKENHOEK

NIEUW

KOM ER BIJ ! ZITTEN JULLIE GOED? ER WAS EENS … EEN BEER. OF EEN VIS… EN DAARBOVENOP, EEN HELEBOEL ANDERE DINGEN DIE ER OOIT WAREN. VANDAAG DRAAIT HET ALLEMAAL ROND KINDERBOEKEN. VERHALEN OM NAAR TE LUISTEREN MAAR OOK OVER TE KNUTSELEN EN ROND TE SPELEN. ISM KINDERBOEKENAUTEUR SANDRINE LAMBERT

25/08 TOT 29/08

07/07 TOT 11/07

KINDERFORNUIS EEN DAGJE WAAR KLEUTERS IN EEN ECHTE GROOTKEUKEN AAN HET KOKERELLEN GAAN. GROENTJES WASSEN EN SNIJDEN, ROEREN IN EEN MEGAGROTE POT EN NATUURLIJK SMULLEN VAN HUN ZELFGEMAAKTE MEESTERGERECHTJES. EEN DAGJE OM VAN TE SMULLEN.

07/04 TOT 11/04 07/07 TOT 11/07

20


TERTHEMADAGEN IN THEMA NIEUW KNUFFELDAG

HEB JIJ OOK EEN KNUFFEL? EEN KNUFFEL DIE SAMEN MET JOU GAAT SLAPEN, DIE JE OVERAL MEE NAAR TOE NEEMT? WIJ HEBBEN VANDAAG ONZE SPORTIEFSTE KNUFFELS NAAR BOVEN GEHAALD. MENEER BEER DIE KAN HET HARDSTE LOPEN, MEVROUW AAP KAN KLIMMEN EN KLAUTEREN, JUFFROUW SLANG DIE SLUIPT EN KRUIPT OVER DE GROND. VANDAAG SPELEN EN SPORTEN WE SAMEN MET EEN BERG KNUFFELS!

07/04 TOT 11/04 11/08 TOT 14/08

SUPERHELD

IEDEREEN HEEFT WEL EEN HELD. IEMAND WAAR JE NAAR OPKIJKT OF EEN HELD UIT EEN BOEK OF EEN FILM. SNEEUWWITJES HELD WAS ONGETWIJFELD DE PRINS OP HET WITTE PAARD. BEN JIJ ZELF AL IN DE HUID GEKROPEN VAN EEN HELD? WIE IS JOUW SUPERHELD? KOM HET ALLEMAAL ONTDEKKEN IN DIT HELDENAVONTUUR! I.S.M. SPRANKEL VZW

25/08 TOT 29/08

NIEUW WELKOM IN CIRCUS MINIMAX

MUZIEK EN PLEZIER MET VLADIMIR

DE KLEUTERS MAKEN LEUKE RITMES EN KLANKEN OP VERSCHILLENDE ORF-INSTRUMENTEN. WIE SPEELT ER MEE??? I.S.M PERCUSSIESPECIALIST VLADIMIR

SAMEN MET EEN CIRCUSDIRECTEUR GAAN WE ALLERLEI CIRCUSKUNSTJES OEFENEN. JONGLEREN MET DOEKJES, DRAAIEN MET DE BORDJES, ... . WE WORDEN EEN ECHTE CIRCUSDIRECTEUR.

14/07 TOT 18/07

14/07 TOT 18/07 18/08 TOT 22/08

WELKOM OP DE BOERDERIJ

PUZZELWERELD KLEINE PUZZELS, GROTE PUZZELS, 3D PUZZELS, BLOKKENPUZZELS, ... . VANDAAG PUZZELEN WE EROP LOS !!!

BOER TEUN WOONT OP DE BOERDERIJ. HIJ VERZORGT DE DIEREN EN WERKT OP HET VELD. WEET JIJ WELKE DIEREN ER ALLEMAAL OP BOER TEUN ZIJN BOERDERIJ WONEN?

30/06 TOT 04/07

07/07 TOT 11/07 11/08 TOT 14/08

SPROOKJESLAND

ROODKAPJE, DOORNROOSJE, SNEEUWWITJE, ... . WELK SPROOKJE ZAL ER VANDAAG VERTELD WORDEN? OOK SPELEN EN KNUTSELEN IN THEMA VAN SPROOKJES ZAL NIET ONTBREKEN.

07/04 TOT 11/04

21


OMSCHRIJVINGEN - ACTIEV

ALLES OP WIELTJES GROTE FIETSEN, KLEINE FIETSEN, TWEE WIELERS, DRIEWIELERS, TANDEMS, FIETSEN ZONDER WIELEN, FIETSEN MET EEN SIDE-CAR, ... . TE GEK OM HET ALLEMAAL OP TE NOEMEN. VANDAAG PROBEREN WE DEZE “FIETSJES” UIT EN LEREN WE MISSCHIEN WEL ENKELE VERKEERSREGELS.

07/04 TOT 11/04 07/07 TOT 11/07

HOLDERDEBOLDER KENNEN JULLIE WESCOBLOKKEN? DIT ZIJN SCHUIMRUBBEREN BLOKKEN IN VERSCHILLENDE VORMEN EN KLEUREN SPECIAAL ONTWORPEN VOOR KLEUTERS. WE BOUWEN ER SPECIAAL VOOR JULLIE VANDAAG EEN GROOT KLIM, KLAUTER, SPRING, ... PARCOURS VAN.

30/06 TOT 04/07

JUMPEN

OP DEZE DAG KUNNEN WE ONS SUPER GOED UITLEVEN. JUMPEN OP MUZIEK, SPRINGEN OP SPRINGKASTELEN, SRPINGEN MET KNOTSGEKKE SPRINGBALLEN! EEN DAGJE VOOR SUPERACTIEVE KLEUTERS!

18/08 TOT 22/08

22


VE KLEUTERTHEMADAGEN

MINIDISCO

IN DE DISCO GAAN WE DANSEN, SPRINGEN EN VOORAL ONTZETTEND VEEL PLEZIER MAKEN. EEN DANSDAGJE OM ZEKER NIET TE MISSEN.

07/04 TOT 11/04 11/08 TOT 14/08

NIEUW

ZEEPBALLENFABRIEK

ZEEPBELLEN, GROTE BELLEN, KLEINE BELLEN, BELLEN BLAZEN, BELLEN PRIKKEN, BELLEN VANGEN, ... HET IS VANDAAG EEN ECHTE BELLENDAG !

14/04 TOT 18/04 30/06 TOT 04/07

1001 BALLEN

REN JE ROT

HEB JE VEEL ENERGIE? DAN WORDT DEZE DAG ZEKER IETS VOOR JOU! WE STRIJDEN TEGEN ELKAAR IN ORIGINELE ESTAFETTES, WE LOPEN EEN FIT-O-METER EN WE TESTEN ONZE REACTIESNELHEID. DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN!

14/07 TOT 18/07 25/08 TOT 29/08

BASKETBALLEN, VOETBALLEN, TENNISBALLEN, GROTE BALLEN, KLEINE BALLEN EN ZELFS BALLONNEN HOREN ER VANDAAG ALLEMAAL BIJ. WIE KOMT ER MEE MET AL DEZE BALLEN SPELEN EN RAVOTTEN?

07/04 TOT 11/04 25/08 TOT 29/08

NIEUW

23


OMSCHRIJVINGEN - CREARMBANDJES ZELF MAKEN

WIL JE EEN LEUKE ARMBAND OF EEN GEDRAAIDE SLEUTELHANGER? VANDAAG KNOPEN WE ONZE JUWELEN ZELF. EEN CREATIEVE DAG DIE JE ZEKER NIET MAG MISSEN.

30/06 TOT 04/07

BALLONNEN PLOOIEN

WIE GAAT ER EEN DAGJE MEE OP STAP IN DE WONDERE WERELD VAN BALLONNEN? WE GAAN KIJKEN WAT WE ALLEMAAL MET BALLONNEN KUNNEN DOEN. WELKE FIGUREN KUNNEN WE TEVOORSCHIJN TOVEREN? WELKE CRAZY VORMEN KUNNEN ZE ALLEMAAL AANNEMEN? WELKE GEKKE SPELEN KUNNEN ERMEE GEDAAN WORDEN! WIL JE HET ANTWOORD WETEN KOM DAN MEE EEN DUIKJE NEMEN IN ONZE WONDERE WERELD. I.S.M GRIBADOE

EEN TRIP MET EEN STRIPTEKENAAR IN ÉÉN DAG JE EIGEN STRIPFIGUUR ONTWERPEN! NEEM POTLOOD EN PAPIER , DOE MEE EN TEKEN SAMEN MET EEN ECHTE STRIPTEKENAAR. I.S.M BEELDEND VERHAAL

14/04 TOT 18/04

14/04 TOT 18/04

FIMO FUN

NIEUW

OOIT AL EEN PLOTLOODMONSTER ONTMOET? NEEN? WE MAKEN ER VANDAAG ÉÉN IN FIMO KLEI. EENTJE MET STIPPEN , STREPEN, GLITTER OF OGEN DIE OPLICHTEN IN HET DONKER.... ALLES KAN! WE KNEDEN, ROLLEN, BOETSEREN EN ONTDEKKEN WAT JE MET FIMO ALLEMAAL KAN DOEN. MAAR HOU JE MONSTER GOED IN DE GATEN, WANT HIJ BIJT ZICH SNEL VAST IN JE POTLOOD EN KRIJGT DAN DE GEKSTE KUREN. EN VOOR JE HET WEET KRIJGT OOK JE BALPEN OF JE BESTEK EEN KLEURRIJK JASJE . I.S.M. DE KLIEDERKEET

07/04 TOT 11/04

24


-ACTIEVE THEMADAGEN 6+

STOF & CO

BEN JE EEN CREATIEVE ZIEL? WIL JE GRAAG EENS NAAIEN MET EEN ECHTE NAAIMACHINE? WE GAAN AAN DE SLAG MET NAALD EN DRAAD, VILT EN LEUKE STOFJES IN ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG EN TOVEREN HET OM TOT IETS MOOIS!

11/08 TOT 14/08

NIEUW

VERSIER MET ZWIER

VANDAAG GAAN WE OP DE VERSIER TOER. WE VERTREKKEN VAN EEN SIMPELE DRAAGZAK EN MAKEN HEM ONHERKENBAAR. KIES JE VOOR EEN STOERE VERSIE MET LETTERS IN FLOCKFOLIE? OF MAAK JE EEN ZWIERIG MODEL MET LINTEN, KNOPEN EN VROLIJKE STOFJES? OP HET EINDE VAN DE DAG IS GEEN ENKELE DRAAGZAK HETZELFDE. I.S.M DE KLIEDERKEET

07/07 TOT 11/07

VERF IN ALLE KLEUREN EN GEUREN

SPATTEN MET VERF, KNIKKERVERVEN, VERVEN OP GLAS, VERFBLAZEN, VERVEN MET JAVEL,... . VANDAAG GAAN WE OP 101 VERSCHILLENDE MANIEREN MET VERF PRACHTIGE SCHILDERIJEN MAKEN.

07/04 TOT 11/04

25


OMSCHRIJVINGEN - TH NIEUW

COOL CHEMIE

BADZOUT, SHAMPOO, HAARGEL, KRISTALLEN, VERF, LAVALAMP, ... . VANDAAG GAAN WE IN HET LABO VAN PROFESSOR BOLLEBOOS CHEMISCHE PROEFJES DOEN.

14/04 TOT 18/04 18/08 TOT 22/08

PROF ELECTRO ZKT. TECHNIEKERS

HIER BRANDT DE LAMP! GEDURENDE DEZE DAG LEREN WE SPELENDERWIJS ELECTRICITEIT ONTDEKKEN. WERK JE GRAAG MET DRADEN, SCHAKELAARS, SCHROEVENDRAAIERS EN ANDER ELECTRISCH MATERIAAL? LAAD JE BATTERIJEN MAAR OP! WE LATEN DE LAMPJES BRANDEN EN LEREN CIRCUITS MAKEN.

25/08 TOT 29/08

NIEUW CUPCAKES

HOU JE VAN CAKEJES MAKEN? DAN IS DEZE DAG VOOR JOU BESTEMD! WE MAKEN NIET ALLEEN DE CAKEJES ZELF, MAAR VERSIEREN ZE OOK MET VERSCHILLENDE MATERIALEN. WIE KOMT ER PROEVEN?

14/04 TOT 18/04 07/07 TOT 11/07

KOOKANIMATIE ITALIANO

BASIS KOKEN VOOR KINDEREN. TOMATEN , HESP, ANANAS, SALAMI, KIP, ... . WAT HEB JIJ HET LIEFST OP JE PIZZA? VANDAAG MAKEN WE PIZZA HOE JIJ HET HET LIEFST HEBT! I.S.M. STUDIO M.

30/06 TOT 04/07

NIEUW

MMM...LEKKERE CHOCOLADE

LOLLY’S IN CHOCOLADE MET AANGEPASTE GARNITUURTJES, TRUFFELS, OP EEN STOKJE, DIERENCHOCOLADEFIGUREN, .... NOEM MAAR OP! HET GAAT EEN LEKKERE DAG WORDEN.

07/04 TOT 11/04 30/06 TOT 04/07 25/08 TOT 29/08

26

RAP VOOR KIDS

VAN RIJM TOT RAP! “RAP IS TAAL, JOUW VERHAAL, MIJN VERHAAL, OP MUZIEK ALLEMAAL”. WE PRATEN SWINGEND OP MUZIEK EN OVER DINGEN DIE ONS BEZIG HOUDEN. RAP JE MEE? I.S.M. KILLERBEE VZW

14/07 TOT 18/07

NIEUW


HEMADAGEN IN THEMA 6+

NIEUW RETRO GAMING

DE PLAYSTATION, WII EN X-BOX KENNEN JULLIE UITERAARD ALLEMAAL, MAAR HEBBEN JULLIE OOIT AL EENS GEHOORD VAN NINTENDO, ATARI, SEGA, ... ? WE HALEN DE OUDE GAMES NOG EENS VAN DE ZOLDER EN SPELEN ER OP LOS! I.S.M. KILLERBEE VZW

11/08 TOT 14/08

SLAGER VOOR ÉÉN DAG SHOWTIME!

ZET JE SCHRAP! DEZE DAG ZIT VOL CIRCUSTECHNIEKEN EN GOOCHELTRUCS. JONGLEERBALLETJES, DRAAIBORDJES, DIABOLO’S, ... . WE TESTEN HET ALLEMAAL! BLINK OOK JE GOOCHELSTAF MAAR OP WANT GEEN ENKELE TRUC ZAL ONS NOG VREEMD ZIJN.

07/04 TOT 11/04

NIEUW

VELE GEHAKTBALLETJES, VELE STUKJES VLEES, VELE STOKJES, VELE WORSTJES, ENTHOUSIASTE KINDEREN EN JOSSE DE WORSTENDRAAIER ZIJN ER NODIG VOOR DEZE DAG. WAAROM? OM EEN SUPER FEEST TE MAKEN IN DE WONDERBARE WERKPLAATS VAN JOSSE SOSSIS. ALLES KLAARMAKEN EN ONZE FAMILIE VERWONDEREN MET WAT WE ALLEMAAL GEBROUWEN HEBBEN. WIE KOMT ER MEE WORSTEN DRAAIEN IN EEN ECHTE SLAGERIJ?

14/07 TOT 18/07 11/08 TOT 14/08

SPAANSE TAPAS

BASIS KOKEN VOOR KINDEREN. TAPAS, GEZONDE KLEINE SPAANSE SNACKS! WE ONTDEKKEN HOE WE ZELF DE MOOISTE EN LEKKERSTE SPAANSE TAPAS MAKEN. I.S.M. STUDIO M.

25/08 TOT 29/08

NIEUW

27


OMSCHRIJVINGEN - THEMADAGEN IN THEMA 6+

TROMMELS, TROMMELS, TROMMELS WE SLAAN EROP LOS! MET TONNEN, STOKKEN EN ECHTE AFRIKAANSE DJEMBES MAKEN WE DE GEKSTE RITMES. OP SPEELSE WIJZE CREATIEF MUZIEK MAKEN MET SLAG- EN ORFINSTRUMENTEN. I.S.M. DI-MAK PERCUSSIESPECIALIST

14/07 TOT 18/07 18/08 TOT 25/08

ZWEMMENDE BALLETJES

BASIS KOKEN VOOR KINDEREN. ROL JIJ GRAAG GEHAKTBALLETJES OF SNIJ JIJ LIEVER AJUINEN EN TOMATEN? VANDAAG MAKEN WE BALLETJES IN TOMATENSAUS. LEKKER! I.S.M. STUDIO M.

07/04 TOT 11/04

WELKOM IN DE SPORTY BAKKERIJ

1001 STERREN EN PLANETEN

WIE LUST ER GRAAG KOEKJES? WE MAKEN ZE VANDAAG IN ALLERLEI VERSCHILLENDE SMAKEN : SPECULAAS, CHOCOLADE, VANILLE, ... OVERAL KOEKJES DIE JE AAN HET EINDE VAN DE DAG MEE NAAR HUIS MAG NEMEN! I.S.M EEN ECHTE BAKKER

KEN JIJ MARS, JUPITER, SATURNUS, ... ? WEET JIJ HOE GROOT DE AARDE IS, ... EN HOEVEEL STERREN ER AAN DE HEMEL STAAN? VANDAAG VERDIEPEN WE ONS IN DE STERREN EN PLANETEN. WE LEREN WELKE DE GROOTSTE PLANEET IS, WELKE STER HET VERST VAN ONS VERWIJDERD IS EN HOE DE AARDE DRAAIT.

07/07 TOT 11/07 18/08 TOT 22/08

18/08 TOT 22/08

NIEUW ZOMERSE COCKTAILS

NIETS IS LEKKERDER DAN EEN FRISSE COCKTAIL TIJDENS HET WARME WEER. GEEN ROMIGE DRANKJES MAAR FRISSE EN FRUITIGE MIXJES DIE VOOR EEN FEESTELIJKE DAG KUNNEN ZORGEN. SHAKE JE MEE?!

14/07 TOT 18/07

28

NIEUW


OMSCHRIJVINGEN - THEMADAGEN MET UITSTAP 6+

UITSTAP AVONTURENPARK BEGIN MAAR AL TE TRAINEN, WANT HET ZAL ER HARD AAN TOE GAAN. TOUWENPARCOURS, KLAUTERPISTES, HINDERNISSENPARCOURS, ... ZIJN SLECHTS ENKELE VAN DE VELE ACTIVITEITEN DIE JULLIE HIER TE WACHTEN STAAN. EEN DAG VOOR AVONTURIERS!

25/08 TOT 29/08

NIEUW UITSTAP BLOTE VOETENTUIN

UITSTAP TECHNOPOLIS

14/07 TOT 18/07

14/04 TOT 18/04

HOE LANG IS HET GELEDEN DAT JE BLOOTSVOETS DOOR DE NATUUR LIEP? IN DEZE TUIN LOPEN WE NIET ALLEEN OP ONZE BLOTE VOETEN, MAAR HELPEN WE MEE DE DIEREN TE VERZORGEN, BAKKEN WE BROOD/KOEKJES EN SPELEN WE SPELLETJES IN DE NATUUR. WIL JE NOG EENS GENIETEN VAN EEN LEVEN DICHT BIJ DE NATUUR, DAN IS DEZE DAG OP JOUW LIJF GESCHREVEN!

ZELF EEN VLIEGTUIG AAN DE GROND ZETTEN, EEN DUTJE DOEN OP EEN SPIJKERBED, MIDDEN IN EEN ZEEPBEL STAAN OF FIETSEN OP EEN KABEL VAN 5 METER HOOG? IN TECHNOPOLIS KAN HET ALLEMAAL! JE VINDT HIER MEER DAN 280 INTERACTIEVE OPSTELLINGEN DIE JE UITNODIGEN OM TE EXPIRIMENTEREN. LEUK, SPANNEND EN LEERRIJK!

UITSTAP SAFARIPARK

HEB JIJ AL EENS OLIFANTEN, APEN, GIRAFFEN, LEEUWEN, NEUSHOORNS, ... IN HET ECHT GEZIEN? TIJDENS DEZE UITSTAP GAAN WE OP SAFARIZOEKTOCHT EN LEREN WE DE SAFARIDIEREN EEN BEETJE BETER KENNEN! WIE GAAT ER MEE?

18/08 TOT 22/08 30/06 TOT 04/07

29


OMSCHRIJVINGEN - ACTIEVE THEMADAGEN 6+ BIKEFUN

EEN DAG VOL PLEZIER OP VERSCHILLEND ROLLEND MATERIAAL ZOALS STEPS, BMXEN, LIGFIETSEN, QUADS, GO-CARTS, TRIKES, ... . WE RIJDEN EN ROLLEN EROP LOS!

30/06 TOT 04/07 11/08 TOT 14/08

NIEUW NIEUW LASER SHOOTING

BMX

WE LATEN JULLIE KENNIS MAKEN MET DE BMX, HET TECHNISCH OVER BULTEN EN DOOR BOCHTEN GAAN. WE STARTEN MET BEHENDIGHEID: AAN DE HAND VAN PROEVEN LEER JE OM TE GAAN MET EEN BMX. DAARNA GAAN WE AAN DE SLAG OP EEN FIETSPARCOURS, DIT IS EEN HOUTEN CONSTRUCTIE, WAAROP DE EERDER GEOEFENDE BEHENDIGHEID ZEKER VAN PAS KOMT. I.S.M. FIETSEN GEERT.

EEN PIJNLOZE EN VERFLOZE VARIANT VAN PAINTBALL DIE WE BUITEN SPELEN! VOEL DE SPANNING DIE DOOR JE HEEN GAAT ALS JE HET SPEELVELD BETREEDT EN WEET DAT DE ANDERE JOU WILLEN UITSCHAKELEN. JE CREATIVITEIT, TACTISCH INZICHT, REACTIE VERMOGEN, DOORZETTINGSVERMOGEN EN TEAMGEEST ZULLEN ZEER ZEKER OP DE PROEF GESTELD WORDEN. I.S.M. PAINTBALL HOEGAARDEN

18/08 TOT 22/08

14/07 TOT 18/07

NIEUW

BREAKDANCE EN ZELFVERDEDIGING

FOOTWORK, FREEZES, POWERMOVES, ... ALLEMAAL BEWEGINGEN OM EEN ECHTE B-BOY TE WORDEN. ORIGINALITEIT EN EXPRESSIE STAAT CENTRAAL. NAAST BREAKDANCE LEREN WE ONS OOK TE VERDEDIGEN IN ONVOORZIENE SITUATIES. KOM MAAR OP ALS JE DURFT!

07/07 TOT 11/07

NIEUW

CIRCUSARTIESTEN GEVRAAGD

EENWIELERS,JONGLEEBALLETJES, EVENWICHTSBAL, DEVILSTICKS, DIABOLO’S, DRAAIENDE BORDJES, ... . JULLIE MOGEN HET ALLEMAAL UITPROBEREN. I.S.M. CIRKUS IN BEWEGING VZW

25/08 TOT 29/08

MISSIE AVONTUUR

HOU JE VAN WAT UITDAGINGEN EN BEN JE EEN ECHTE TEAMPLAYER? OUTDOOR-ACTIVITEITEN ALS BOOGSCHIETEN, KRUISBOOGCHIETEN, ÉÉN TEGEN ALLEN, TEAMBUILDINGS ACTIVITEITEN, ...KOMEN VANDAAG ALLEMAAL AAN BOD. WIE DURFT DIT AAN?

30/06 TOT 04/07 11/08 TOT 14/08

SCHAATSEN

NIEUW

WE BEGEVEN ONS OP GLAD IJS EN LEREN ENKELE BASISTECHNIEKEN. WIE SCHAATST ER HET SNELST, WIE KAN ER SNEL STOPPEN, KAN JIJ EEN PIROUETTE MAKEN? SCHAATSEN ZIJN VOORZIEN OP DE IJSBAAN. HANDSCHOENEN, DIKKE KOUSEN, SJAAL EN MUTS MEENEMEN.

14/04 TOT 18/04 07/07 TOT 11/07

30

NIEUW


Als u graag onze folder “Kampen 2014� wil ontvangen, stuur dan een mail naar kampen@sportyvzw.be of kom eens langs op ons secretariaat.

31


Eerste inschrijvingsdag voor de themadagen in deze folder :

zondag 26 januari 2014

Inschrijvingen op de inschrijvingsdag gaan steeds door in cafĂŠ De Curve (De Becker Remyplein 27, te Kessel-Lo)

Sporty Creactief vzw E. Solvaystraat 2, 3010 Kessel-Lo tel : 016/25.72.09, fax : 016/25.72.07 kampen@sportyvzw.be

Themadagen2014  

themakampen themadagen

Themadagen2014  

themakampen themadagen

Advertisement