Page 1


Inschrijven: Eerste inschrijvingsdag voor de kampen in deze folder:

dagen thema ntie e ll a ie ka aasva en jull Hallo folder vind jdens de p ti e In dez rganiseren 12 20 ij o die w ervakantie m o z m en

a y Te

t Spor t e H

zondag 22 januari 2012 Waar: Inschrijvingsdag gaat door in cafe De Curve, De Becker Remyplein 27 te Kessel-Lo. De inschrijvingen starten om 08u. (zie ook p6) Maximaal twee families inschrijven per aanwezige persoon! Kampen: Als u graag onze folder met de sport- en themakampen 2012 wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar kampen@sportyvzw.be of kom eens langs op ons secretariaat.

www.

sporty

2

vzw.be

Sporty Creactief themadagen Nuttig om te weten Inschrijven Waar, betalen & annuleren Kleuteropvang

4 5 6 7 8

Weekoverzichten Pasen 2012 10 Weekoverzichten Zomer 2012 12 Omschrijvingen - Kleuters 18 Omschrijvingen - 6+ 24

Welkom 3


Sporty Creactief

Themadagen

Voor wie : Alle kinderen van 3 tot 12 jaar, die lid zijn van Sporty Creactief vzw. Wie geen lid is, wordt het automatisch bij z’n eerste inschrijving. Wat : Educatieve dagen rond sport en spel, toneel, crea, koken, muziek,... steeds gecombineerd met sport en spel. Begeleiding : Gebeurt steeds door pedagogisch geschoolde lesgevers, met hun eigen specialisatie. Voor de specifiekere themadagen wordt dit team aangevuld met lesgevers die zich in die vaardigheden specialiseerden.

4

Materiaal : Sporty Creactief vzw beschikt over heel veel sport- en themamateriaal. Het gebruik hiervan is uiteraard in de prijs inbegrepen. De soms hogere kostprijs van de themadagen zit vooral in de aankoop van nietherbruikbaar materiaal en/of huuronkosten. Hoe : Onze themadagen verlopen steeds in een aangename, ontspannen sfeer, met maximale aandacht voor het eigen creatief denken en veiligheid.

Verantwoordelijkheid: Bij inschrijving geven de ouders aan Sporty Creactief vzw de toelating om: - Foto’s van hun kinderen, genomen tijdens onze activiteiten, te publiceren. (Gelieve te vermelden indien u dit niet wenst.) - Bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen. (Specifieke medische problemen, vb. allergische reacties op medicijnen,... dienen steeds aan ons meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de eerste ochtend voor de aanvang van het kamp.) - Kinderen mogen enkel alleen naar huis mits een schiftelijk bewijs van de ouders. Sporty Creactief vzw is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van eigen materiaal, kledij, geld en waardevolle voorwerpen.

Verzekering : In de toetreding tot Sporty Creactief vzw zit automatisch een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid vervat. Deze verzekering geldt voor al onze activiteiten, dus ook voor de themadagen.

Uurregeling : Kleuterthemadagen: 9u tot 12u Kleuteropvang in namiddag: 13u tot 18u Andere themadagen : 9u tot 16u Gelieve elke dag vóór 9u aanwezig te zijn. Opvang : Kleuterthemadagen : 8u tot 9u en van 12u tot 13u Andere themadagen : 8u tot 9u en van 16u tot 18u

Mee te brengen : Voor de pauzes een koekje en/of drankje en een lunchpakket voor ‘s middags. Een drankje kan ook aangekocht worden (0.80 euro/ drankje). Verloren voorwerpen: Een jasje, pet of trui verloren? Al de verloren voorwerpen blijven gedurende de hele vakantie op de locatie (Syntra) liggen. Na de vakantie kan u de verloren voorwerpen terugvinden op het Sporty secretariaat. De verloren voorwerpen worden gedurende 5 weken bijgehouden.

FISCA A De ka L ATTEST: mpen zijn fi kinde sc re van d n van 3 to aal aftrekb e kos aar vo t 12 ja t e o begre nsd to n voor vak ar. De aft r rek antieo t 11,2 per kin 0€ pe d. r opva pvang is ngdag en OPGE PAST! attest U ve e post! n van 201 rkrijgt uw 2, be gin 2 fiscale 013 p er

Nuttig

om te weten! 5


Inschrijven 1

Inschrijvingen : Gebeuren op het Sportysecretariaat, E. Solvaystraat 2, 3010 Kessel-Lo en verlopen altijd op de volgende manier : Leden die een sportkampenabonnement (meer uitleg zie hieronder) hebben, krijgen volstrekte voorrang. Vanaf het ontvangen van de folder kunnen zij telefonisch, per fax, per e-mail of persoonlijk op het secretariaat inschrijven.

6

Abonnement : Een abonnement bestaat uit 10 kampen per familie of 5 kampen per kind. Een abonnement is één schooljaar geldig. U kan deze kopen tot 15 januari of tot de voorraad strekt. Meer info kan je ook vinden in onze jaarfolder en op de www.sportyvzw.be

2

Voor leden die geen sportkampenabonnement hebben, voorzien wij steeds een speciale inschrijvingsdag in café De Curve (zie p2). Tussen 8u en 9u ‘s ochtends kan u een volgnummer bekomen en vanaf 9u beginnen we de inschrijvingen voor de respectievelijke themadagen. DATUM INSCHRIJVINGSDAG : zondag 22 januari 2012

Locatie : Onze themadagen vinden allemaal plaats in SYNTRA LEUVEN. (tel: 0494 17 26 18) Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee (aan het industriepark Haasrode)

Annulatie : Met medisch attest: Niet-aanwezige dagen worden terugbetaald min 25% administratiekosten.

Betalingen : - Per overschrijving: indien we de overschrijving en het inschrijvingsbewijs (na een telefonische inschrijving of mail) opsturen, rekenen we hiervoor 1,25 € administratiekosten aan.

Lidgeld : Wie nog geen lid is, wordt het automatisch bij z’n eerste inschrijving. De bijdrage hiervoor bedraagt 10 € voor het eerste kind van een gezin en 6 € voor de volgende kinderen. Hierin zit een verzekering lichamelijke ongevallen op jaarbasis (van 01/09-31/08).

3

Na deze inschrijvingsdag staan de inschrijvingen open voor iedereen : je belt, mailt of springt binnen tijdens de openingsuren (dinsdag tot vrijdag 13u - 16u).

Zonder medisch attest: Tot 3 weken voor de themadag: volledige terugbetaling min 25% administratiekosten. Minder dan 3 weken voor de themadag: geen terugbetaling.

- U komt langs op het sporty-secretariaat en betaalt cash of neemt het overschrijvingsformulier mee.

Betalen Annuleren

Waar?

7


KLEUTERKLAS

Kleuterklas (Kleuters geboren in 2006-2009 en effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag): U kan uw kleuter inschrijven voor kleuteropvang in de namiddag. Sporty Creactief heeft een eigen “doehoekenklas” ontworpen waar elke kleuter op zijn/haar niveau kan spelen, knutselen, rusten, ... In deze “doehoekenklas” hebben we tal van hoeken gecreëerd. Een hoek om te knutselen, voorlezen, rusten, ...... Er kan ook gespeeld worden in de duplohoek, autohoek, keukentje, winkeltje, .... uw kleuter zal zich niet vervelen!

Mee te brengen : Voor de pauze een koekje en/of drankje en een lunch voor ‘s middags. Een drankje kan ook aangekocht worden (0.80 euro/drankje).

Prijs : U betaalt 5 € per kind per namiddag. Uiteraard enkel mogelijk als u die dag ook inschrijft voor de kleuterthemadag in de voormiddag (A of Bactiviteiten).

Uur : Kleuters die ingeschreven zijn voor de namiddagopvang gaan om 12u naar het klasje waar ze gezamenlijk hun lunchpakket kunnen opeten. Vanaf 16u kan u uw kleuter komen ophalen. Om 18u sluiten we de deuren.

Crea-atelier (Kleuters geboren in 2006-2007): U kan uw kleuter van de 2de en 3de kleuterklas ook inschrijven voor kleuteropvang in de voormiddag. Steeds gecombineerd met een themadag in de namiddag (C-activiteiten). Sporty Creactief organiseert een creaatelier waarin deze kleuters actief kunnen knutselen en spelen. In deze “knutselklas” voorziet de kleuterleid(st) er verschillende creamomenten waarop uw kindje creatief kan bezig zijn.

Uur : Kleuters die ingeschreven zijn voor de voormiddagopvang gaan om 9u naar het klasje waar ze tot 12u activiteiten hebben. ‘s Middags eten ze gezamenlijk hun lunchpakket op, waarna ze om 13u aan de gekozen themadag (C-activiteit) beginnen. Vanaf 16u kan u uw kleuter komen ophalen. Om 18u sluiten we de deuren.

Prijs : U betaalt 7 € per kind per voormiddag. Uiteraard enkel mogelijk als u die dag ook inschrijft voor de kleuterthemadag in de namiddag (C-activiteiten).

Mee te brengen : Voor de pauze een koekje en/of drankje en een lunch voor ‘s middags. Een drankje kan ook aangekocht worden (0.80 euro/drankje).

CREA-ATELIER

Kleuteropvang 8

9


Pasen 2012 - week 1: 02/04/2012 - 06/04/2012 Datum

Ma 02/04

code

Holderdebolder

2006-2009 (*)

12

p. 22

2006-2009 (*) 2006-2007 2004-2005

12 12 20

p. 21 p. 25 p. 26

2003-2000

20

p. 26

2004-2005

20

p. 30

2003-2000

20

p. 30

2006-2009 (*) 2006-2009 (*) 2006-2007 2004-2005

12 12 12 20

p. 21 p. 22 p. 22 p. 30

2003-2000

20

p. 30

2004-2005

20

p. 26

2003-2000

20

p. 26

2006-2009 (*)

13

p. 21

SPO3A

SP04A SP04B SP04C SP05A SP06A SP06B SP07A

Welkom in de dierentuin Holderdebolder Holderdebolder Bouw en Speel Dromenvangersfabriek Pim op de fantasie-speel-plaats I.s.m Spoor 6

2006-2009 (*)

13

p. 24

SP07C

“Kliederkladder” het schilderatelier

2006-2007

13

p. 24

2004-2005

20

p. 26

2003-2000

20

p. 26

2004-2005 2003-2000

19 19

p. 30 p. 30

SP08A

Cup Cakes Cool Chemie

Pasen 2012 - week 2: 10/04/2012 - 13/04/2012 (4 dagen!) Datum

Di 10/04

code SP18A SP18B SP18C SP19A SP20A SP19B

Woe 11/04

SP20B SP21A SP21B SP21C SP22A SP23A SP22B SP23B SP24A

Do 12/04

naam

geboortejaar

prijs

omschrijving

1001 ballen Dierenbos 1001 pareltjes

2006-2009 (*) 2006-2009 (*) 2006-2007 2004-2005 2003-2000

12 12 12 20 20

p. 22 p. 24 p. 25 p. 31 p. 31

2004-2005

22

p. 26

2003-2000 2006-2009 (*) 2006-2009 (*) 2006-2007 2004-2005 2003-2000 2004-2005

22 12 12 12 19 19 20

p. 26 p. 20 p. 22 p. 22 p. 31 p. 31 p. 31

2003-2000

20

p. 31

2006-2009 (*)

13

p. 20

Sportykoekjes Circusartiesten gevraagd

I.s.m Cirkus in Beweging vzw

Blokkenbouwdoos 1001 ballen 1001 ballen Sterren en planeten Sportykoekjes Druppels I.s.m Spoor 6

SP24B

Paraplufabriek

2006-2009 (*)

13

p. 25

SP24C

Paraplufabriek

2006-2007

13

p. 25

CLIC IT

2004-2005 2003-2000

20 20

P. 30 p. 30

2004-2005

20

p. 26

2003-2000

20

p. 26

SP25A SP26A SP25B

SP10A

Dit wil ik later worden ...

2006-2009 (*)

12

p. 20

SP26B

Armbandjes met macramé en scoubidoe

SP10B SP10C SP11A

Hoera ‘t is feest Hoera ‘t is feest

2006-2009 (*) 2006-2007 2004-2005

12 12 19

p. 24 p. 24 p. 30

SP27A

Knutselen met kabouter Pierelier

2006-2009 (*)

12

p. 25

2003-2000

19

p. 30

Blokkenbouwdoos Blokkenbouwdoos

2004-2005

20

p. 26

SP27B SP27C SP28A

2006-2009 (*) 2006-2007 2004-2005

12 12 20

p. 20 p. 20 p. 26

2003-2000

20

p. 26

2003-2000

20

p. 26

2004-2005

20

p. 30

2003-2000

20

p. 30

45 45

SP12A SP11B SP12B

Cool chemie Cup Cakes

SP13A

Hoera ‘t is feest

2006-2009 (*)

12

p. 24

SP13B

Dit wil ik later worden ...

2006-2009 (*)

12

p. 20

SP13C

Dit wil ik later worden ...

2006-2007

12

p. 20

2004-2005

20

p. 30

2003-2000

20

p. 30

2004-2005

23

P. 28 p. 28

SP14A SP15A SP14B SP15B

10

Bouw en Speel

“Kliederkladder” het schilderatelier

SP08B SP09B

Hele week

Dromenvangersfabriek

SP07B

SP09A

Vrij 06/04

omschrijving

Welkom in de dierentuin! Puz

SP05B

Do 05/04

prijs

SP01B SP01C SP02A

SP03B

Woe 04/04

geboortejaar

SP01A

SP02B

Di 03/04

naam

Alles in de soep Uitstap Hidrodoe

2003-2000

23

5 dagen pakket week 1, u kiest alle “A” activiteiten

2006-2009 (*) 2006-2009 (*) 2006-2007 2000-2005

56 56 56 89

5 dagen pakket week 1, u kiest alle “B” activiteiten

2000-2005

92

SP16A SP16B SP16C SP17A

5 dagen pakket week 1, u kiest alle “A” activiteiten

SP17B

5 dagen pakket week 1, u kiest alle “B” activiteiten 5 dagen pakket week 1, u kiest alle “C” activiteiten

(*) Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag

Vrij 13/04

SP29A SP28B SP29B

Hele week

Armbandjes met macramé en scoubidoe CLIC IT

SP30A SP30B

4 dagen pakket week 2, u kiest alle “A” activiteiten 4 dagen pakket week 2, u kiest alle “B” activiteiten

2006-2009 (*) 2006-2009 (*)

SP30C

4 dagen pakket week 2, u kiest alle “C” activiteiten

2006-2007

45

SP31A

4 dagen pakket week 2, u kiest alle “A” activiteiten

SP31B

4 dagen pakket week 2, u kiest alle “B” activiteiten

2000-2005 2000-2005

71 74

(*) Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag

11


Zomer 2012 - week 2: 09/07/2012 - 13/07/2012

Zomer 2012 - week 1 02/07/2012 - 06/07/2012 Datum

Ma 02/07

code

naam

geboortejaar

prijs

omschrijving

S01A

Blokkenbouwdoos

2006-2009 (*)

12

SO1B

Holderdebolder

2006-2009 (*)

12

SO1C

Holderdebolder

2006-2007

12

SO2A

Armbandjes met macramé en scoubidoe

2004-2005

20

2003-2000

20

2004-2005

19

2003-2000

19

p. 20 p. 22 p. 22 P. 26 p. 26 p. 30 p. 30 p. 22 p. 20 p. 20 p. 30 p. 30 p. 26 p. 26 p. 21 p. 24 p. 24 p. 31 p. 31 p. 31 p. 31 p. 20 p. 21 p. 21 p. 31 p. 31 p. 31 p. 31 p. 21 p. 20 p. 25 p. 27 p. 27 p. 28 p. 28

SO3A SO2B S03B

Di 03/07

S04A

Holderdebolder

2006-2009 (*)

12

S04B

Blokkenbouwdoos

2006-2009 (*)

12

S04C

Blokkenbouwdoos

2006-2007

12

2004-2005

19

2003-2000

19

S05A S06A S05B

Armbandjes met macramé en scoubidoe

2004-2005

20

2003-2000

20

S07A

Dokter Dieter Doe I.s.m Spoor 6

2006-2009 (*)

13

S07C S08A S09A S08B S09B

Do 05/07

Kinderfornuis Sterren en planeten Zomerse cocktails maken

13

2006-2007

13

2004-2005

19

2003-2000

19

2004-2005

20

2003-2000

20

Dit wil ik later worden ...

2006-2009 (*)

12

Welkom in Circus Minimax!

2006-2009 (*)

12

S10C

Welkom in Circus Minimax!

2006-2007

12

2004-2005

20

2003-2000

20

2004-2005

19

S11A S12A

Zomerse cocktails maken Sterren en planeten

2003-2000

19

S13A

Welkom in Circus Minimax!

2006-2009 (*)

12

S13B

Dit wil ik later worden ...

2006-2009 (*)

12

S13C

1001 pareltjes

2006-2007

12

S14A S15A S14B S15B

12

2006-2009 (*)

S10B

S12B

Hele week

Kinderfornuis

S10A

S11B

Vrij 06/07

Cool chemie

S06B S07B

Woe 04/07

Cool Chemie

We maken onze eigen kaarsen Uitstap Technopolis

2004-2005

20

2003-2000

20

2004-2005

23

2003-2000

23

S16A

5 dagen pakket week 1, u kiest alle “A” activiteiten

2006-2009 (*)

56

S16B

5 dagen pakket week 1, u kiest alle “B” activiteiten

2006-2009 (*)

56

S16C

5 dagen pakket week 1, u kiest alle “C” activiteiten

2006-2007

56

S17A

5 dagen pakket week 1, u kiest alle “A” activiteiten

2000-2005

88

S17B

5 dagen pakket week 1, u kiest alle “B” activiteiten

2000-2005

91

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag

Datum

Ma 09/07

code

2003-2000

20

12 13

S18C

“Kliederkladder” het schilderatelier

2006-2007

13

Trommels, trommels, trommels,...

2004-2005

20

2003-2000

20

2004-2005

20

S19A S20A

I.s.m percussiespecialist Vladimir

Verf in alle geuren en kleuren

2003-2000

20

S21A

“Kliederkladder” het schilderatelier

2006-2009 (*)

13

S21B

Hoera ‘t is feest

2006-2009 (*)

12

S21C

Hoera ‘t is feest

2006-2007

12

2004-2005

20

S22A S23A

Verf in alle geuren en kleuren Trommels, trommels, trommels,... I.s.m percussiespecialist Vladimir

S24A

De kladschilders I.s.m Spoor 6

2006-2009 (*)

13

p. 20

S24B

Dit wil ik later worden...

2006-2009 (*)

12

S24C

Puzzelwereld

2006-2007

12

2004-2005

20

S25A S26A S26B S27A

Alles in de soep Lego Muziek en plezier met Vladimir

I.s.m percussiespecialist Vladimir

2003-2000

20

2004-2005

20

2003-2000

20

p. 20 p. 25 p. 30 p. 30 p. 31 p. 31

2006-2009 (*)

13

p. 21

2003-2000

20

2004-2005

20

2003-2000

20

2006-2009 (*)

12

p. 22 p. 22 p. 31 p. 31 p. 30 p. 30 p. 22

2006-2009 (*)

13

p. 21

2006-2007

13

p. 21

2004-2005

20

2003-2000

20

2004-2005

24

p. 27 p. 27 p. 28 p. 28

S27B

1001 ballen

2006-2009 (*)

12

S27C

1001 ballen

2006-2007

12

2004-2005

20

S28A S29A S28B S29B S30A S30B S30C S31A S32A S31B S32B

(*)

20 20

2006-2009 (*) 2006-2009 (*)

S25B

Hele week

2003-2000 2004-2005

p. 24 p. 24 p. 24 p. 27 p. 27 p. 27 p. 27 p. 24 p. 24 p. 24 p. 27 p. 27 p. 27 p. 27

Hoera ‘t is feest

S23B

Vrij 13/07

omschrijving

“Kliederkladder” het schilderatelier

S22B

Do 12/07

prijs

S18B

S20B

Woe 11/07

geboortejaar

S18A

S19B

Di 10/07

naam

Lego Alles in de soep

1001 ballen Muziek en plezier met Vladimir I.s.m percussiespecialist Vladimir

Muziek en plezier met Vladimir

I.s.m percussiespecialist Vladimir

Leuke en creatieve beeldjes in gips Uitstap Planckendael

2003-2000

24

S33A

5 dagen pakket week 2, u kiest alle “A” activiteiten

2006-2009 (*)

58

S33B

5 dagen pakket week 2, u kiest alle “B” activiteiten

2006-2009 (*)

57

S33C

5 dagen pakket week 2, u kiest alle “C” activiteiten

2006-2007

57

S34A

5 dagen pakket week 2, u kiest alle “A” activiteiten

2000-2005

90

S34B

5 dagen pakket week 2, u kiest alle “B” activiteiten

2000-2005

94

(*) Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag

13


Zomer 2012 - week 3: 16/07/2012 - 20/07/2012 Datum

Ma 16/07

code

naam

geboortejaar

prijs

omschrijving

S35A S35B S35C S36A S37A

Er was eens ... Hocus Pocus ... heksen en tovenaars Hocus Pocus ... heksen en tovenaars

2006-2009 (*) 2006-2009 (*) 2006-2007 2004-2005 2003-2000

12 12 12 20 20

p. 24 p. 24 p. 24 p. 26 p. 26

2004-2005

20

p. 30

2003-2000 2006-2009 (*) 2006-2009 (*) 2006-2007 2004-2005 2003-2000 2004-2005 2003-2000

20 12 12 12 20 20 20 20

p. 30 p. 24 p. 24 p. 24 p. 30 p. 30 p. 26 p. 26

S36B

Di 17/07

S37B S38A S38B S38C S39A S40A S39B S40B S41A

Woe 18/07

Do 19/07

Vrij 20/07

Hele week

14

Zomer 2012 - week 7 : 13/08/2012 - 17/08/2012 (4dagen!)

S41B S41C S42A S43A S42B S43B

Knutselfrutselatelier Bouw en Speel Alles op wieltjes Er was eens ... Er was eens ... Bouw en Speel Knutselfrutselatelier Het dansorkest! I.s.m Spoor 6

Alles op wieltjes Alles op wieltjes Gezellige gezelschapsspelen Metser voor 1 dag

2006-2009 (*)

13

p. 21

2006-2009 (*) 2006-2007 2004-2005 2003-2000 2004-2005 2003-2000

12 12 19 19 20 20

p. 22 p. 22 p. 30 p. 30 p. 31 p. 31

Datum

Ma 13/08

code

naam

geboortejaar

prijs

omschrijving

S52A

Alles op wieltjes

2006-2009 (*)

12

S52B

Hoera ‘t is feest

2006-2009 (*)

12

S52C

Hoera ‘t is feest

2006-2007

12

2004-2005

19

S54B

Armbandjes met macramé en scoubidoe

S55A

Holderdebolder

2006-2009 (*)

S55B

Alles op wieltjes

2006-2009 (*)

12

S55C

Alles op wieltjes

2006-2007

12

2004-2005

20

2003-2000

20

2004-2005

20

2003-2000

20

p. 22 p. 24 p. 24 p. 30 p. 30 p. 26 p. 26 p. 22 p. 22 p. 22 p. 30 p. 30 p. 31 p. 31

S53A S54A S53B

Di 14/08

S56A S57A S56B S57B

S58A S58B

Do 16/08

12

p. 22

S60A

2006-2007

12

p. 22

S59B

2004-2005 2003-2000 2004-2005 2003-2000 2006-2009 (*) 2006-2009 (*) 2006-2007

20 20 19 19 12 12 12

p. 31 p. 31 p. 30 p. 30 p. 22 p. 25 p. 25

S60B

5 dagen pakket week 3, u kiest alle “A” activiteiten 5 dagen pakket week 3, u kiest alle “B” activiteiten 5 dagen pakket week 3, u kiest alle “C” activiteiten 5 dagen pakket week 3, u kiest alle “A” activiteiten 5 dagen pakket week 3, u kiest alle “B” activiteiten

S61A S61B S61C

2004-2005

20

p. 26

S62A

2003-2000

20

p. 26

S63A

2004-2005 2003-2000 2006-2009 (*) 2006-2009 (*) 2006-2007 2000-2005 2000-2005

23 23 56 55 55 89 92

p. 28 p. 28

S62B

(*) Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag

S63B

Hele week

2006-2009 (*)

13

p. 20

Holderdebolder

2006-2009 (*)

12

2003-2000

20

2004-2005

20

2003-2000

20

p. 22 p. 22 p. 26 p. 26 p. 30 p. 30

2006-2009 (*)

12

p. 21

2006-2009 (*)

13

p. 20

2006-2007

13

p. 20

2004-2005

20

2003-2000

20

2004-2005

23

2003-2000

23

p. 27 p. 27 p. 28 p. 28

45

12

2006-2009 (*)

Uitstap Kinderboerderij “Blote Voetentuin”

I.s.m kinderboekenauteur Sandrine Lambert

20

Hup met de beentjes

S48B S49B S50A S50B S50C S51A S51B

Drakentaart

2006-2007

Hup met de beentjes

Cup Cakes

12

2004-2005

S44C

S48A

20

Holderdebolder

S44B

S49A

2003-2000

Armbandjes met macramé en scoubidoe

p. 24

Vrij 17/08

20

S58C

12

Hup met de beentjes Knutselen met kabouter Pierelier Knutselen met kabouter Pierelier

19

2004-2005

S59A

2006-2009 (*)

Gezellige gezelschapsspelen

Sportykoekjes

2003-2000

geen themadag

Hocus Pocus ... heksen en tovenaars

Metser voor 1 dag

Bouw en Speel

Woe 15/08

S44A

S45A S46A S45B S46B S47A S47B S47C

Cool chemie

Bouw en Speel Welkom in de dierentuin! Drakentaart

I.s.m kinderboekenauteur Sandrine Lambert

Drakentaart

I.s.m kinderboekenauteur Sandrine Lambert

We maken onze eigen kaarsen Uitstap technopolis

S64A

4 dagen pakket week 7 u kiest alle “A” activiteiten

2006-2009 (*)

S64B

4 dagen pakket week 7 u kiest alle “B” activiteiten

2006-2009 (*)

45

S64C

4 dagen pakket week 7 u kiest alle “C” activiteiten

2006-2007

45

S65A

4 dagen pakket week 7 u kiest alle “A” activiteiten

2000-2005

71

S65B

4 dagen pakket week 7 u kiest alle “B” activiteiten

2000-2005

75

(*) Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag

15


Zomer 2012 - week 9: 27/08/2012 - 31/08/2012

Zomer 2012 - week 8: 20/08/2012 - 24/08/2012 Datum

Ma 20/08

Er was eens ...

2006-2009 (*)

Hup met de beentjes

2006-2009 (*)

p. 24 p. 22 p. 25 p. 27 p. 27 p. 26 p. 26 p. 22 p. 21 p. 21 p. 30 p. 30 p. 27 p. 27 p. 25

S83A S83B S83C

Puzzelwereld

2006-2007

Trommels, trommels, trommels,...

2004-2005

S66B

Hocus Pocus ... heksen en tovenaars

S66C

1001 pareltjes

S67A

Cup Cakes Verf in alle geuren en kleuren Hocus Pocus ... heksen en tovenaars

2006-2009 (*)

12

p. 24

2006-2007

12

2004-2005

20

2003-2000

20

2004-2005

20

2003-2000

20

p. 25 p. 26 p. 26 p. 27 p. 27

2006-2009 (*)

12

S71B S72A

Cup Cakes Als je jarig bent I.s.m Spoor 6

p. 25 p. 25 p. 31 p. 31 p. 28 p. 28 p. 20 p. 21 p. 21 p. 28 p. 28 p. 31 p. 31 p. 21 p. 20 p. 20 p. 31 p. 31 p. 31 p. 31

S72B

Paraplufabriek

2006-2009 (*)

13

S72C

Paraplufabriek

2006-2007

13

2004-2005

20

S73A S74A S73B S74B

Lego Uitstap Schaatsen

2003-2000

20

2004-2005

22

2003-2000

22

S75A

Blokkenbouwdoos

2006-2009 (*)

12

S75B

Welkom in Circus Minimax!

2006-2009 (*)

12

S75C

Welkom in Circus Minimax!

2006-2007

12

2004-2005

22

2003-2000

22

2004-2005

20

S76A S77A S76B S77B

Uitstap Schaatsen Lego

2003-2000

20

S78A

Welkom in Circus Minimax!

2006-2009 (*)

12

S78B

Blokkenbouwdoos

2006-2009 (*)

12

S78C

Blokkenbouwdoos

2006-2007

12

2004-2005

20

2003-2000

20

2004-2005

20

2003-2000

20

S79A S80A S79B S80B

Zomerse cocktails maken Metser voor 1 dag

S81A

5 dagen pakket week 8, u kiest alle “A” activiteiten

2006-2009 (*)

56

S81B

5 dagen pakket week 8, u kiest alle “B” activiteiten

2006-2009 (*)

56

S81C

5 dagen pakket week 8, u kiest alle “C” activiteiten

2006-2007

56

S82A

5 dagen pakket week 8, u kiest alle “A” activiteiten

2000-2005

92

S82B

5 dagen pakket week 8, u kiest alle “B” activiteiten

2000-2005

92

Trommels, trommels, trommels,...

2004-2005

S88B

I.s.m perdcussiespecialist Vladimir

S89A

Knutselen met kabouter Pierelier

2006-2009 (*) 2006-2009 (*)

13

p. 21

2006-2007

13

p. 21

2004-2005

2003-2000

22 22 20 20

p. 26 p. 26 p. 30 p. 30

2006-2009 (*)

13

p. 21

2004-2005

12 12 20 20 22

p. 25 p. 25 p. 26 p. 26 p. 26

2006-2007

p. 20

20

Metser voor 1 dag

2006-2009 (*)

13

2004-2005

S70A

2003-2000

Welkom in Circus Minimax!

2006-2009 (*)

12

2004-2005

Welkom in Circus Minimax!

20

2006-2007

Dromenvangersfabriek

S86C

2003-2000

Dit wil ik later worden ...

S85B

2003-2000

S86B

20

S69C

S84B

I.s.m percussiespecialist Vladimir

p. 24

2004-2005

12

S85A

2006-2009 (*)

20

2006-2009 (*)

S84A

Hup met de beentjes

2003-2000

Dit wil ik later worden ...

Ma 27/08

12 12 12 20 20 20 20 12 12 12 20 20 20 20 12

S86A

p. 20 p. 20 p. 31 p. 31 p. 26 p. 26

S69B

S70B

16

omschrijving

p. 20

S71A

Hele week

prijs

omschrijving

12

S69A

Vrij 24/08

geboortejaar

prijs

S68B

Do 23/08

naam

geboortejaar 2006-2009 (*)

S67B

Woe 22/08

code

naam Dit wil ik later worden ...

S68A

Di 21/08

Datum

code S66A

(*) Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag

Di 28/08

S87A S88A S87B

S89B

Woe 29/08

S89C S90A S91A S90B S91B S92A

Do 30/08

2003-2000

Muziek en plezier met Vladimir I.s.m percussiespecialist Vladimir

Muziek en plezier met Vladimir

I.s.m percussiespecialist Vladimir

Circusartiesten gevraagd

I.s.m Cirkus in Beweging vzw

2003-2000 2004-2005

CLIC IT Muziek en plezier met Vladimir

I.s.m perdcussiespecialist Vladimir

Knutselen met kabouter Pierelier

2006-2009 (*)

S92C

Knutselen met kabouter Pierelier

2006-2007

S93A S94A

Dromenvangersfabriek Circusartiesten gevraagd

2004-2005 2003-2000

S94B

I.s.m Cirkus in Beweging vzw

2003-2000

22

p. 26

S95A

Welkom in Circus Minimax!

2006-2009 (*)

S95B

Er was eens ...

2006-2009 (*)

S95C

Er was eens ...

2006-2007

12 12 12 25 25 25 25 56 56 56 97 97

p. 21 p. 24 p. 24 p. 28 p. 28 p. 28 p. 28

S96A

2004-2005

S97A

2003-2000

S96B

Uitstap Adventure Mix

S97B

Hele week

2003-2000

S92B

S93B

Vrij 31/08

2004-2005

CLIC IT

2004-2005 2003-2000

S98A

5 dagen pakket week 9, u kiest alle “A” activiteiten

2006-2009 (*)

S98B

5 dagen pakket week 9, u kiest alle “B” activiteiten

2006-2009 (*)

S98C

5 dagen pakket week 9, u kiest alle “C” activiteiten

2006-2007

S99A

5 dagen pakket week 9, u kiest alle “A” activiteiten

2000-2005

S99B

5 dagen pakket week 9, u kiest alle “B” activiteiten

2000-2005

(*) Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag

17


ZOMER - week 1 02/07 - 06/07 ZOMER - week 2 09/07 - 13/07 ZOMER - week 3 16/07 - 20/07 ZOMER - week 7 13/08 - 17/08 ZOMER - week 8 20/08 - 24/08 ZOMER - week 9 27/08 - 31/07

18 PASEN - week 2 10/04 - 13/04

X X

X

X X

PASEN - week 1 02/04 - 06/04

X X

X

X X

X

X

2012 Pasen en Zomer X

X

X X X

X

X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

KLEUTERS

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

Zomerse Cocktails

LAGERE SCHOOL

We maken onze eigen kaarsen

Verf in alle geuren en kleuren

Uitstap technopolis

Uitstap schaatsen

Uitstap Planckendael

Uitstap kindereboerderij Blote Voetentuin

Uitstap Hirdodoe

Uitstap Adventure Mix

Trommels, trommels, trommels,...

Sportykoekjes

Sterren en planeten

Metser voor één dag

Leuke en creative beeldjes in het gips

Lego

Knutselfrutselatelier

Gezellige gezelschapsspelen

Dromenvangersfabriek

Cup Cakes

Cool chemie

CLIC IT

Circusartiesten gevraagd

Bouw en Speel

Armbandjes met macramé en scoubidou

Alles in de soep

1001 pareltjes

1001 ballen

Welkom in de dierentuin

Welkom in circus Minimax

Puzzelwereld

Pim op de fanatsie speelplaats

Paraplufabriek

Muziek en plezier met Vladimir

Knutselen met kabouter Pierellier

Kliederkladder, het schilderatelier

Kinderfornuis

Hup met de beentjes

Holderdebolder

Hocus Pocus ... heksen en tovenaars

Hoera, ‘t is feest

Het dansorkest

Er was eens...

Dokter Dieter Doe

Druppels

Drakentaart

Dit wil ik later worden...

Dierenbos

De Kladschilders

Blokkenbouwdoos

Als je jarig bent

Alles op wieltjes

Sporty Themadagen overzicht

X X

X

X X X

X

X

19

X


Omschrijvingen Als je jarig bent Als je jarig bent word je een jaartje ouder. Noemt iedereen je een echte vent. Klopt papa stevig op je schouders, als je jarig bent. I.s.m Spoor 6 Periode 20/08 - 24/08 NIEUW

De kladschilders De kladschilders hebben veel fantasie maar hun kunstwerken lijken nergens op. Komen jullie de kladschilders helpen? I.s.m Spoor 6 Periode 09/07 - 13/07 NIEUW

Blokkenbouwdoos Bouwen met grote en kleine dozen, bananendozen, duplo-blokken en houten blokken. Vandaag sporten en spelen we met de dozen. Periode 10/04 - 13/04 02/07 - 06/07 20/08 - 24/08

Drakentaart Jeugdauteur Sandrine Lambert schreef een nieuw prentenboek “Drakentaart” . En dat wil ze graag met de kinderen delen. Draakje Daan is jarig, al zijn vrienden komen meevieren. Mmmm, op tafel staat een grote taart: een echte drakentaart met 5 kaarsjes. PRRRRFFFFTTTT Daan probeert de kaarsjes uit te blazen zoals een grote draak, maar dat wil niet meteen lukken. I.s.m kinderboekenauteur Sandrine Lambert Periode 13/08 - 17/08

Dit wil ik later worden... Vandaag gaan de kleuters op ontdekking om uit te zoeken wat ze later willen worden. Ze leren en knutselen over een postbode, een beeldhouwer, een schilder, een tekenaar,... . Of wil jij misschien brandweerman of politie agent worden? Periode 02/04 - 06/04 02/07 - 06/07 09/07 - 13/07 20/08 - 24/08

Druppels Re ge n d r u p p e l s , t i k ke tikke tak, parapluutje nat. Druppels vallen op de bomen. Natte auto’s gaan en komen. Druppels op de ruiten maar ik blijf liever buiten. Dansen in de regen. Pletsen in de regen. Spetter en spat, alles wordt nat. I.s.m Spoor 6 Periode 10/04 - 13/04 NIEUW

20

Dokter Dieter Doe Ta n d p i j n a a n j e d i k ke teen? Bilgriep? Pudding in je hoofd? Kom naar dokter Dieter Doe! Geen zalven, geen siropen, geen pillengedoe. I.s.m Spoor 6 Periode 02/07 - 06/07

Muziek en plezier met Vladimir De kleuters maken leuke ritmes en klanken op verschillende orfinstrumenten. Wie speelt er mee??? I.s.m percussiespecialist Vladimir Periode 09/07 - 13/07 27/08 - 31/08

Welkom in Circus Minimax! Samen met een circusdirecteur gaan we allerlei circuskunstjes oefenenen. Jongleren met doekjes, draaien met de bordjes,... . We worden een echte circusdirecteur. Periode 02/07 - 06/07 20/08 - 24/08 27/08 - 31/08

NIEUW

Het dansorkest Je kan je uren amuseren en een danspas uitproberen. Nu klinkt de tamboerijn, iedereen zingt het refrein met het dansorkest. I.s.m Spoor 6

Pim op de fantasiespeelplaats Samen met Pim plonzen we in een bad vol verzonnen figuren. verrassende p l a at s e n e n e i n d e l oze avondturen,... . I.s.m Spoor 6 Periode 02/04 - 06/04

Periode 16/07 - 20/07

Welkom in de dierentuin Klimmen als de apen, lopen als de tijgers, brullen als de leeuwen,... . Vandaag gaan we spelen en sporten met de dieren van de zoo. We knutselen ook een aap, een olifant, een neushoorn,... . Periode 02/04 - 06/04 13/08 - 17/08

NIEUW NIEUW

Creatief

Kleuters

21


Alles op wieltjes Grote fietsen, kleine fietsen, tweewielers, driewielers, tandems, fietsen zonder wielen, fietsen met een side-car,... . Te gek om het allemaal op te noemen. Vandaag proberen we deze “fietsjes” uit en leren we misschien wel enkele verkeersregels. Periode 16/07 - 20/07 13/08 - 17/08

Holderdebolder Kennen jullie wescoblokken? Dit zijn schuimrubberen blokken in verschillende vormen en kleuren speciaal ontworpen voor kleuters. We bouwen er speciaal voor jullie vandaag een groot klim, klauter, spring,... parcour van. Periode 02/04 - 06/04 02/07 - 06/07 13/08 - 17/08

Hup met de beentjes Vandaag gaan we dansen en springen op allerlei leuke muziekjes. Een dagje om zeker niet te missen. Periode 16/07 - 20/07 27/08 - 31/08

1001 ballen Basketballen, voetballen, tennisballen, grote ballen, kleine ballen en zelfs balonnen horen er vandaag allemaal bij. Wie komt er mee met al deze ballen spelen en ravotten?

in clubonders

teuning

Periode 10/04 - 13/04 09/07 - 13/07

Actief

Kleuters 22

XL

Meer dan 40 000 leden • Meer dan 600 sportclubs Meer dan 25 sporttakken • Erkend door BLOSO

www.fros.be adv_A5.indd 1

11-06-2009 10:12:44

23


Dierenbos Weet jij wat de eekhoorn eet, waar de uil ‘s nachts slaapt en waar het konijntje woont? Vandaag gaan we eens op ontdekking in het bos. Periode 10/04 - 13/04

Er was eens ... Roodkapje, doornroosje, sneeuwwitje,... Welk sprookje zal er vandaag verteld worden? Ook spelen en knustelen in thema van sprookjes zal niet ontbreken? Periode 16/07 - 20/07 27/08 - 31/08

Hoera ‘t is feest Je eigen feestversiering maken, toeters en bellen knutselen, feesttafels, versieringen, slingers en ballonnen hangen. Deze dag sluiten we af met een echt feest. Periode 02/04 - 06/04 09/07 - 13/07 13/08 - 17/08

Kinderfornuis Een dagje waar kleuters in een echte grootkeuken aan het kokerellen gaan. Groentjes wassen en snijden, roeren in een megagrote pot en natuurlijk smullen van hun zelfgemaakte meestergerechtjes. Een dagje om van te smullen. Periode 02/07 - 06/07

Hocus Pocus ... heksen en tovenaars. Hocus, Pocus,... pats! Hou jij ook van toveren en goochelen? Vandaag komen heks Belona en tovenaar Gandalf jullie allerlei trucjes leren. We knutselen een gekke heksenmuts of een tovenaarshoed, zodat jullie als een heks of tovenaar naar huis kunnen gaan. Spannend hé Periode 16/07 - 20/07 20/08 - 24/08

24

Knutselen met kabouter Pierellier Kaboutertjes wonen in paddenstoelen. Ze werken altijd heel hard en vinden het fijn om mensen en dieren te verrassen. Vandaag knutslelen jullie samen met kabouter pierelier een gekke kabouter, paddenstoel,...

“Kliederkladder ” het schilderatelier Geel, groen, blauw, rood,... Opgepast want vandaag vliegen alle kleuren in het rond. Een cre-actieve dag volledig in teken van verf en kleuren. Periode 02/04 - 06/04 09/07 - 13/07

Periode 10/04 - 13/04 16/07 - 20/07 27/08 - 31/08

Puzzelwereld kleine puzzels, grote puzzels, 3D puzzels, blokkenpuzzels,.... Vandaag puzzelen we erop los !!! Periode 02/04 - 06/04 09/07 - 13/07 27/08 - 31/08

NIEUW

NIEUW

Paraplufabriek Parapluutje, parasolletje, eentje voor de regen en eentje voor de zon. Vandaag versieren we onze eigen paraplu met leuke tekeningen en vooral met veel kleuren !!! Periode 10/04 - 13/04 20/08 - 24/08

1001 pareltjes Vandaag maken we leuke figuurtjes met pareltjes. Nadien gaan we er even over strijken zodat onze figuur aan elkaar versmelt en we het vast en zeker mee naar huis kunnen nemen om aan mama en papa te laten zien. Periode 10/04 - 13/04 02/07 - 06/07 20/08 - 24/08

NIEUW

NIEUW

Thema

Kleuters

25


Armbandjes met macramĂŠ en scoubidoe Wil je een leuke armband, of een gedraaide sleutelhanger? Vandaag knopen we onze juwelen zelf. Een creatieve dag die je zeker niet mag missen. Periode 10/04 - 13/04 02/07 - 06/07 13/08 - 17/08 NIEUW

Circusartiesten gevraagd Eenwielers, jongleerballetjes, evenwichtsbal, devilsticks, diabolo’s, draaiende bordjes,... . Jullie mogen het allemaal uitproberen. I.s.m. Cirkus in Beweging vzw Periode 10/04 - 13/04 27/08 - 31/08

Dromenvangersfabriek Heb jij al ooit eens een leuke droom gehad die je nooit meer wil vergeten? Wel, vandaag knutselen we een dromenvanger die al je dromen bewaard.

Cup cakes Wil je graag zelf de lekkerste cupcakes maken? Dan moet je zeker aan deze themadag deelnemen. We maken niet enkel de cakejes zelf, maar we versieren ze ook met verschillende materialen en kleuren. Periode 02/04 - 06/04 16/07 - 20/07 20/08 - 24/08 NIEUW

Periode 02/04 - 06/04 27/08 - 31/08

Leuke en creatieve beeldjes in het gips Een hond, een poes, een giraf, een olifant... We maken allerlei leuke beeldjes in gips. We laten ze drogen en geven ze nadien een fleurig kleurtje. Periode 09/07 - 13/07

Periode 09/07 - 13/07 20/08 - 24/08

NIEUW

Knutselfrutselatelier Ben je in een creatieve bui en knutsel je graag, dan moet je zeker aan dit dagje deelnemen! Vandaag gaan we knappe werkstukjes maken die jullie zeker mee naar huis mogen nemen zodat mama en papa ze ook kunnen bewonderen. Periode 16/07 - 20/07

Trommels, trommels, trommels, ... We slaan erop los! Met tonnen, stokken en echte Afrikaanse djembes maken we de gekste ritmes. Op speelse wijze creatief muziek maken met slag- en orfinstrumenten. I.s.m. Di-Mak percussiespecialist Periode/code 09/07 - 13/07 27/08 - 31/08

Creatief 6+ 26

Verf in alle geuren en kleuren Spatten met verf, knikkerverven, verven op glas, verfblazen, verven met javel,... . Vandaag gaan we op 101 verschillende manieren met verf prachtige schilderijen maken.

We maken onze eigen kaarsen We maken onze eigen kaarsen met een speciale kleur en geur. Een bolvorm, een piramide, een vierkant, ... of ken jij nog een andere leuke figuur? Periode 02/07 - 06/07 13/08 - 17/08

27


Als u graag onze folder “Kampen 2012” wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar kampen@sportyvzw.be of kom eens langs op ons secretariaat.

Uitstap Adventure Mix Begin maar al te trainen, want het zal er hard aan toe gaan. Touwenparcours, klauterpistes, hindernissenparcours, ... zijn slechts enkele van de vele activiteiten die jullie hier te wachten staan. Een dag vol avonturiers Periode 27/08 - 31/08

Uitstap Kinderboerderij “Blote Voetentuin” Vandaag heb je de kans om kippen, ezels, melkgeiten, reuzekonijnen, hangbuikvarkens, ... te voederen en te verzorgen. Je kan op de kinderboerderij ook spelen in het speelhuisje of op de speeltuin. Het wordt een superleuke dag! Periode 16/07 - 20/07

Uitstap Hidrodoe We gaan op stap in de wondere wereld van water. We doen zelf allerlei expirimenten met water, we ontdekken waar water vandaan komt, we leren zuinig om te gaan met water, ... Kortom een dag helemaal in thema WATER!

Uitstap Planckendael Dag apen en giraffen! Hier zijn we van Sporty! Wie gaat er mee op uitstap naar de dieren van het dierenpark Planckendael, wandelen tussen de hoge bomen, ... ?

Periode 02/04 - 06/04

Periode 09/07 - 13/07

Uitstap schaatsen Brrrr, wat is het hier koud. Vandaag begeven we ons op het gladde ijs. We doen alllerlei leuke spelletjes en laten onze kunstjes zien. Vergeet zeker je handschoenen niet mee te brengen. Periode 20/08 - 24/08

Uitstap Technopilis Zelf een vliegtuig aan de grond zetten, een dutje doen op een spijkerbed, midden in een zeepbel staan of fietsen op een kabel van 5 meter hoog? In Technopolis kan het allemaal! Je vind hier meer dan 280 interactieve opstellingen die je uitnodigen om te expirimenteren. Leuk, spannend en leerrijk! Periode 02/07 - 06/07 13/08 - 17/08

6+ Uitstap 28

29


Alles in de soep Tomaten, prei, selder,... Weten jullie wat we nog nodig hebben om in de soep te doen? Wortelsoep, brocollisoep, bloemkoolsoep, ... . Vandaag gaan we verschillende lekkere soepen bereiden. Periode 02/04 - 06/04 09/07 - 13/07

Bouw en Speel Eitech is een metaalbouwdoos. Via een stappenplan kan je zelf leuke voertuigen maken. De creativiteit kent geen grenzen en zowel de motoriek als het denkvermogen wordt gestimuleerd. Periode 02/04 - 06/04 16/07 - 20/07 13/08 - 17/08 NIEUW

ClIC IT Vandaag gaan we creatieve en leuke bouwwerken maken met Clics. Een huis, een krokodi, een boot, een vleigtuig, ... het kan allemaal. Bouw jij graag ...? Dan wordt deze dag echt iets voor jou. Periode 10/04 - 13/04 27/08 - 31/08

Cool Chemie Badzout, shampoo, haargel, kristallen, verf, lavalamp, ... . Vandaag gaan we in het labo van professor Bolleboos chemische proefjes doen.

Lego Duizende rode, blauwe, zwarte, witte, ... blokjes om mee te bouwen. Maar je kan ook bouwen met de bouwplaten zodat je zelf een knap huis, voetbalveld, helicopter, boot, ... kan maken. Gezellige gezelschapsspelen Ben je een geboren winnaar, heb je steeds geluk of speel je puur voor de gezelligheid? Op deze gezellige gezeschappspelendag komt iedereen aan zijn trekken. Gaande van kaartspelen, tot onze mega grote XXXL spellen !!! Periode 16/07 - 20/07

Periode 02/04 - 06/04 02/07 - 06/07 13/08 - 17/08

Periode 09/07 - 13/07 20/08 - 24/08

Metser voor ĂŠĂŠn dag Bouw je eigen model met miniatuur bakstenen en cement. Je kan een miniatuurhuis, -kasteel, -boerderij, ... bouwen aan de hand van een bouwplaat of je kan je eigen fantasie de vrije loop laten. Periode 16/07 - 20/07 20/08 - 24/08

Sterren en planeten Ken jij Mars, Jupiter, Saturnus, ... ? Weet jij hoe groot de aarde is, ... en hoeveel sterren er aan de hemel staan? Vandaag verdiepen we ons in de sterren en planeten. We leren welke de grootste planeet is, welke ster het verst van ons verwijderd is en hoe de aarde draait. Periode/code 10/04 - 13/04 02/07 - 06/07

Sportykoekjes Spritskoekjes, zandkoekjes, chocoladekoekjes, ... . Vandaag begeven we ons in een wereld vol met koekjes.  Periode 10/04 - 13/04 13/08 - 17/08

Zomerse cocktails Niets is lekkerder dan een frisse cocktail tijdens het warme weer. Geen romige drankjes maar frisse en fruitige mixjes die voor een feesstelijke dag kunnen zorgen. Periode/code 02/07 - 06/07 20/08 - 24/08

Thema

6+ 30

31


Eerste inschrijvingsdag voor de kampen in deze folder :

zondag 22 januari 2012

inschrijvingen op de inschrijvingsdag gaan steeds door in cafĂŠ De Curve (De Becker Remyplein 27, te Kessel-Lo)

Sporty Creactief vzw E. Solvaystraat 2, 3010 Kessel-Lo tel : 016/25.72.09, fax : 016/25.72.07 kampen@sportyvzw.be

Themadagen 2012  

themadagen 2012