Page 1


Inschrijven:

Eerste inschrijvingsdag voor de kampen in deze folder:

zondag 27 januari 2013

Waar:

Inschrijvingsdag gaat door in café De Curve, De Becker Remyplein 27 te Kessel-Lo. De inschrijvingen starten om 8u. (zie ook p.6) Maximaal twee families inschrijven per aanwezige persoon!

Themadagen:

Als u graag onze folder “Themadagen 2013” wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar kampen@sportyvzw.be of kom eens langs op ons secretariaat.

www.

sporty

2

vzw.be

lle jullie a n e d n vi n folder organisere e z e d j i In w en antie en die kamp de paasvak 3 s tijden akantie 201 rv zome

Hallo

y port ief Team S t ct he Crea

Nuttig om te weten 4 Inschrijven? 6 Overzicht locaties 7

Weekoverzichten Pasen 2013 9 Weekoverzichten Zomer 2013 11 Algemeen overzicht 23

Kampomschrijvingen Kleuters 27 Kampomschrijvingen 6+ 34

Welkom 3


Nuttig om te weten!! een gt u ens n a v t on tev ijving , dit is ijving. r h c s n r en i inschr deze mulie Na e rijvingsfor an uw v ch u in w.be. overs vestiging ndt i v ortyvz e o de b odige inf ww.sp erne kamw t n op (bv. in pen, ... ) Alle f n o e p m ap folder ecifieke ka pen, uitst brief thuis sp en xtra nkam Voor nture and een e nog vrag . o v a pen, voorh n u toch ontacteren u op e c t g j i r k . Indi m ons te d r u u t o s toege arzel niet a ft hee ,

4

Kleuterkampen : 8u tot 9u en van 12u tot 13u. Andere kampen : 8u tot 9u en van 16u tot 17u.

Mee te brengen:

De eerste ochtend van een kamp moet er veel gebeuren! Daarom vragen we iedereen ten laatstse aanwezig te zijn om 8u45!

Toonmoment:

Bij sommige kampen wordt er op vrijdagnamiddag een toonmoment voorzien. Hierop zijn alle ouders, grootouders, broers, zussen, ... om 15.45u van harte welkom!

Voor wie:

Onze kampen staan voor educatieve weken rond sport en spel, expressie, crea, muziek, ... . De themakampen zijn prachtige weken uitgebouwd rond het voorgestelde thema. Of het nu draait rond koken, tovenaars, toneel of circus, ... steeds vind je hier een mix van verbeelding, creativiteit en allerlei vaardigheden. Onze weken verlopen steeds In een aangename, ontspannen sfeer, met maximale aandacht voor het eigen creatief denken en veiligheid.

Opvang:

Eerste kampdag:

jes, Groet rty-team o Het Sp

Wat:

Kleuterkampen : 9u tot 12u. Andere kampen : 9u tot 16u (tenzij anders vermeld).

Voor al onze kampen sportieve of gemakkelijke kleding. Voor de kampen met zwemmen natuurlijk ook een zwempak en handdoek. Vergeet geen koekje, drankje en/of geld (0.80 €/drankje) voor tijdens de pauzes en voor ‘s middags een lunchpakket. Indien je iets specifieks nodig hebt, staat dit in deze folder vermeld of krijgt u voor aanvang van het kamp een extra brief toegestuurd.

Hallo,

Alle kinderen van 3 tot 16 jaar, die lid zijn van Sporty Creactief vzw. Wie nog geen lid is, wordt het automatisch bij z’n eerste inschrijving. U krijgt vanaf dan al onze folders en info thuis bezorgd.

Uurregeling:

Verantwoordelijkheid:

Bij inschrijving geven de ouders aan Sporty Creactief vzw de toelating om: - Bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen. Specifieke medische problemen, vb. allergische reacties op medicijnen,... dienen steeds aan ons meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de eerste ochtend voor de aanvang van het kamp! - Foto’s van hun kinderen, genomen tijdens onze activiteiten, te publiceren. Gelieve te vermelden indien u dit niet wenst. - Geen enkel kind mag de kamplocatie alleen verlaten . Indien uw zoon of dochter alleen naar huis mag, vragen we om een schriftelijke toelating mee te geven met uw kind. Sporty Creactief vzw is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van eigen materiaal, kledij, geld en waardevolle voorwerpen.

Verloren voorwerpen:

Een jasje, pet of trui verloren? Al de verloren voorwerpen blijven gedurende de hele vakantie op de locatie liggen daar waar ze verloren gegaan zijn. Na de vakantie kan u de verloren voorwerpen terugvinden op het Sporty secretariaat. De verloren voorwerpen worden gedurende 5 weken bijgehouden.

Verzekering:

In de toetreding tot Sporty Creactief vzw zit automatisch een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid vervat. Deze verzekering geldt voor al onze activiteiten, dus ook voor de kampen.

Begeleiding:

Waar:

In de folder staat de kamplocatie uitdrukkelijk vermeld. Op pagina 7 vindt u een overzicht van alle locaties waar onze kampen plaatsvinden.

Materiaal:

Sporty Creactief vzw beschikt over heel veel sport- en themamateriaal. Het gebruik hiervan is uiteraard in de kampprijs inbegrepen. De soms hogere kostprijs van de themakampen zit vooral in de aankoop van niet-herbruikbaar materiaal en/of huuronkosten.

Gebeurt steeds door pedagogisch en didactisch geschoolde lesgevers, met hun eigen specialisatie. Voor de specifiekere kampen wordt dit team aangevuld met monitoren die zich in die vaardigheden specialiseerden.

Wie is wie:

Op elke kamplocatie is er steeds een kampverantwoordelijke aanwezig, waar je met al je vragen, suggesties, opmerkingen, ... terecht kan. De kampverantwoordelijke draagt steeds een zwarte T-shirt. De andere lesgevers zijn herkenbaar door een gele T-shirt (lesgevers kleuterkampen) of een blauwe T-shirt (lesgevers kampen +6 jaar).

FISCA

Noodgevallen:

Tijdens de schoolvakanties is het Sporty secretariaat gesloten. Indien u ons, voor dringende gevallen wil bereiken, kan u ons bellen :

0494/17.26.18 Voor niet dringende vragen kan u een mail sturen naar kampen@sportyvzw.be. Wij proberen uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

AL AT

De ka m kinde pen zijn fis caal a ren va ftr n van d e kost 3 tot 12 j ekbaar voo a e r begre ar. De n voo r n a en pe sd tot 11,2 vakantieop ftrek r kind v 0€ pe . r opv ang is angda g OPGE PA attest ST! U ve e r post! n van 201 krijgt uw 3, be gin 2 fiscale 014 p er

TEST:

5


Inschrijven? het sporty is n e p m a k Tijdens de t gesloten. re sec tariaa s bereiken via dan steed U kan ons e of via sportyvzw.b 26 18 @ n e p m a k 4 17 mmer 049 het noodnu

Locaties in Leuven...

zie plannetje op keerzijde Sportcomplex Kessel-Lo Stadionlaan 4 3010 Kessel-Lo

Sp K-Lo

Zaaltjes De Curve

Becker Remyplein 27 3010 Kessel-Lo

Cu K-Lo

Sporthal Heverlee

Holsbeeksestwg 190 3010 Kessel-Lo

Sc K-Lo

Abdijschool Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 1 3010 Kessel-Lo

Ab K-Lo

Kleuterschool Speelkriebel

Jozef Pierrestraat 104 3010 Kessel-Lo

Speel K-Lo

Provinciedomein Kessel-Lo Domeinstraat 61 3010 Kessel-Lo

Pr K-Lo

Sportschuur Wilsele

Basisschool De Bosstraat

3012 Wilsele

3012 Wilsele

A. Woutersstraat 15 3012 Wilsele

Bos Wil

Bley Wil

Redingenhof Leuven

Verblijfcentrum ‘t Kasteeltje 3018 Wijgmaal

Bosstraat 32

Brandweg 8

Sc Wil

Basisschool Terbank

FABLAB KULeuven

Hertogstraat 180

Celestijnenlaan 46

Celestijnenlaan 300A

Redingenstraat 90

3001 Heverlee

3001 Heverlee

3001 Heverlee

3000 Leuven

Sp Hev

Inschrijvingen:

Scoutslokalen Vlierbeek

Ter Hev

KUL Hev

Red Leuv

Basisschool Bleydenberg

Remylaan 13

Kast Wijg

Gebeuren op het Sporty secretariaat, Ernest Solvaystraat 2, 3010 Kessel-Lo en ze verlopen altijd op de volgende manier : 1) Leden die een sportkampenabonnement (meer uitleg zie hiernaast) hebben, krijgen volstrekte voorrang. Vanaf het ontvangen van de kampenfolder kunnen zij telefonisch, via mail of op het secretariaat inschrijven. 2) Voor leden die geen sportkampenabonnement hebben, voorzien wij steeds een speciale inschrijvingsdag in café De Curve (zie p. 2). Tussen 8u en 9u ‘s ochtends kan u een volgnummer krijgen en vanaf 9u beginnen de inschrijvingen voor de respectievelijke kampen. DATUM INSCHRIJVINGSDAG :

zondag 27 januari 2013

3) Na deze inschrijvingsdag staan de inschrijvingen open voor iedereen. Je belt, mailt of springt binnen tijdens de openingsuren (dinsdag tot vrijdag: 13u - 16u) op het Sporty secretariaat.

6

Annulatie :

Met medisch attest: Niet aanwezige dagen (minimaal 3 dagen afwezig zijn) worden terugbetaald min 25% administratiekosten. Zonder medisch attest: - Tot 3 weken voor het kamp : volledige terugbetaling min 25% administratiekosten. - Minder dan 3 weken voor het kamp : geen terugbetaling.

Abonnement :

Een abonnement bestaat uit 10 kampen per familie of 5 kampen per kind. Een abonnement is één schooljaar geldig. En u kan deze kopen tot 15 januari of tot de voorraad strekt. Meer info kan je vinden in onze jaarfolder of op www.sportyvzw.be

...buiten Leuven

Lidgeld:

Wie nog geen lid is, wordt het automatisch bij z’n eerste inschrijving . De bijdrage hiervoor bedraagt 10€ voor het eerste kind van een gezin en 6€ voor de volgende kinderen. Hierin zit een verzekering lichamelijke ongevallen en burgelijke aansprakelijkheid op schooljaarbasis (van 01/09-31/08).

Basisschool De Waaier

Vrije basisschool HHOH

3060 Bertem

3050 Oud Heverlee

Vrije Basisschool Domino 3560 Lummen

Egenhovenstraat 24A

Waai Ber

Waversebaan 81

GC De Ganck

St-Antoniusplein 10 9860 Moortsele

Gan Moo

Domein Roosendael Rozendaal 5

2860 St-Katelijne Waver

Surfing Elephant Beach Club Ter Bieststraat 22 8420 Wenduine

Roos Kat

Surf Wen

Basisschool De Zonnetuin

Kinderboerderij De Vierhoekhoeve

Kinderboerderij ‘t Bakkershof

8310 St-Kruis

9860 Gijzenzele

9820 Makkegem

HHOH

Betalingen:

- Per overschrijving : Indien we de overschrijving, dat tevene het inschrijvingsbewijs is,(na een telefonische inschrijving of mail) opsturen, rekenen we hiervoor 1,25€ administratiekosten aan. OF - U komt langs op het sportysecretariaat en betaalt cash of neemt het overschrijvingsformulier mee.

Genebosstraat 82

Dom Lum

Beeweg 32

Zon Bru

Brielstraat 71

Vier Gijz

Kastijdestraat 15

Bak Mak

7


Locaties:

Pasen 2013 week 1 02/04/2013 - 05/04/2013 (4 dagen)

Bleydenberg Wilsele - H Provinciedomein Kessel-Lo - I De Curve Kessel-Lo - J Sporthal Heverlee - K ‘t Kasteeltje Wijgmaal - L Redingenhof - M Kleuterschool Speelkriebel - N Sportschuur Wilsele - O Fablab KUleuven - P

Sportcomplex Kessel-Lo - A Scoutslokalen Vlierbeek - B Abdijschool Kessel-Lo - C Terbank Heverlee - D De Bosstraat Wilsele - E HHOH Oud-Heverlee - F De Waaier Bertem - G

code

naam

locatie

geboortejaar

prijs

omschrijving

Geboortejaar van 2007 tot 2010 (*) (* Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp) P01

Ik word kunstenaar

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

46 euro

p. 29

P02

Alles op wieltjes

Waai Ber

2007 - 2010 (*)

48 euro

p. 30

P03

Smekken en smullen

Bos Wil

2007 - 2010 (*)

48 euro

p. 33

P04

1001 ballen en bellen

Sp Hev

2007 - 2010 (*)

45 euro

p. 30

P05

Minisportkamp met zwemmen

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

40 euro

p. 27

P06

Minisportkamp met atletiek

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

40 euro

p. 27

P07

Ik ben een muzikantje (ism Di-mak)

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

46 euro

p. 32

P08

Holderdebolder

Sc Wil

2007 - 2010 (*)

47 euro

p. 31

P09

Op stap in de jungle

Dom Lum

2007 - 2010 (*)

46 euro

p. 33

N

A

C

K M

H

O

L

J

E

I

B

Geboortejaar van 2005 tot 2006 P10

KinderKOOKkaffee (ism chef Wawa)

Ab K-Lo

2005 - 2006

80 euro

p. 40

P11

Jonge hippe ontwerpers (ism In de K-Eicker)

Ab K-Lo

2005 - 2006

76 euro

p. 36

P12

1000 Sterren en planeten (ism Urania vzw)

Ab K-Lo

2005 - 2006

80 euro

p. 42

P13

Het huis van professor Kanniboemski

Waai Ber

2005 - 2006

80 euro

p. 42

P14

Spelmania (ism Goliath)

Bos Wil

2005 - 2006

72 euro

p. 43

P15

Sportycocktail

Sp Hev

2005 - 2006

68 euro

p. 39

P16

Ervaringskamp met zwemmen

Sp K-Lo

2005 - 2006

64 euro

p. 34

P17

Ervaringskamp met balsporten

Sp K-Lo

2005 - 2006

64 euro

p. 34

P18

Viva Brasil (ism Di-mak en Abada Capoeira)

Sp K-Lo

2005 - 2006

79 euro

p. 41

P19

Apprendre le français (ism Providence)

Sp K-Lo

2005 - 2006

80 euro

p. 42

P20

Lucht Pretland

Sc Wil

2005 -2006

76 euro

p. 39

P21

Stof & Co

Dom Lum

2005 - 2006

76 euro

p. 37

P22

Bikefun

Dom Lum

2005 - 2006

74 euro

p. 38

G

F

D

P

Geboortejaar van 2001 tot 2004

8

P23

KinderKOOKkaffee (ism chef Wawa)

Ab K-Lo

2001 - 2004

80 euro

p. 40

P24

Jonge hippe ontwerpers (ism In de K-Eicker)

Ab K-Lo

2001 - 2004

76 euro

p. 36

P25

1000 Sterren en planeten (ism Urania vzw)

Ab K-Lo

2001 - 2004

80 euro

p. 42

P26

Het huis van professor Kanniboemski

Waai Ber

2001 - 2004

80 euro

p. 42

P27

Spelmania (ism Goliath)

Bos Wil

2001 - 2004

72 euro

p. 43

P28

Sportycocktail

Sp Hev

2001 - 2004

68 euro

p. 39

P29

Typekamp met zwemmen, tafeltennis, indoor atletiek & trampoline

Sp K-Lo

2001 - 2004

64 euro

p. 35

P30

Typekamp met tafeltennis, trampoline, hockey & new games

Sp K-Lo

2001 - 2004

64 euro

p. 35

P31

Viva Brasil (ism Di-mak en Abada Capoeira)

Sp K-Lo

2001 - 2004

79 euro

p. 41

P32

Apprendre le français (ism Providence)

Sp K-Lo

2003 - 2004

80 euro

p. 42

P33

Lucht Pretland

Sc Wil

2001 - 2004

76 euro

p. 39

P34

Stof & Co

Dom Lum

2001 - 2004

76 euro

p. 37

P35

Bikefun

Dom Lum

2001 - 2004

74 euro

p. 38

9


02/04/2013 - 05/04/2013 (4 dagen) Geboortejaar van 1997 tot 2002 P36

Golf & technology (ism Golf4All)

Ab K-Lo

1999 - 2002

96 euro

p. 38

P37

Mountainbike/BMX- en klimstage

Sp K-Lo

1997 - 2002

120 euro

p. 39

code

naam

locatie

geboortejaar

prijs

omschrijving

Pasen 2013 week 2 08/04/2013 - 12/04/2013

Geboortejaar van 2007 tot 2010 (*) (* Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp) P38

Bij de koele kapper (ism Theater Spoor 6)

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

61 euro

p. 29

P39

Alle kleuren van de regenboog

Waai Ber

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 29

P40

Later als ik groot ben, word ik ....

Bos Wil

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 32

P41

Welkom op de boerderij

Bley Wil

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 33

P42

Circus Krokofant

Sp Hev

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 32

P43

SportyMIX

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

54 euro

p. 31

P44

Sprookjesland

Zon Bru

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 33

Geboortejaar van 2005 tot 2006 P45

Bikefun

Ab K-Lo

2005 - 2006

92 euro

p. 38

P46

LEGOweek

Ab K-Lo

2005 - 2006

90 euro

p. 41

P47

Prof E. Lectro zkt. techniekers

Ab K-Lo

2005 - 2006

95 euro

p. 43

P48

CLIC-IT

Waai Ber

2005 - 2006

90 euro

p. 40

P49

Het land van de Instru-mensjes (ism Gifant vzw)

Bos Wil

2005 - 2006

99 euro

p. 42

P50

Een trip met een striptekenaar (ism beeldend verhaal)

Bley Wil

2005 - 2006

99 euro

p. 36

P51

Ervaringskamp met schaatsen

Sp Hev

2005 - 2006

80 euro

p. 34

P52

Ervaringskamp met dans

Sp Hev

2005 - 2006

80 euro

p. 34

P53

Aquafun

Sp K-Lo

2005 - 2006

90 euro

p. 38

P54

Spionnen gezocht!!

Zon Bru

2005 - 2006

89 euro

p. 41

Geboortejaar van 2001 tot 2004 P55

Bikefun

Ab K-Lo

2001 - 2004

92 euro

p. 38

P56

LEGOweek

Ab K-Lo

2001 - 2004

90 euro

p. 41

P57

Prof E. Lectro zkt. techniekers

Ab K-Lo

2001 - 2004

95 euro

p. 43

P58

CLIC-IT

Waai Ber

2001 - 2004

90 euro

p. 40

P59

Instrumensen (ism Gifant vzw)

Bos Wil

2001 - 2004

99 euro

p. 43

P60

Een trip met een striptekenaar (ism beeldend verhaal)

Bley Wil

2001 - 2004

99 euro

p. 36

P61

Typekamp met ijshockey (1/2 dag), gym & frisbee

Sp Hev

2001 - 2004

80 euro

p. 35

P62

Typekamp met dans (1/2 dag), gym & frisbee

Sp Hev

2001 - 2004

80 euro

p. 35

P63

Aquafun

Sp K-Lo

2001 - 2004

90 euro

p. 38

P64

Spionnen gezocht!!

Zon Bru

2001 - 2004

89 euro

p. 41

Geboortejaar van 1997 tot 2002

10

P65

Radio Sporty! (ism killerBee)

Ab K-Lo

1997 - 2001

149 euro

p. 41

P66

Slagsporten- en ijshockeystage (ism Ice Hockey Leuven)

Sp Hev

1999 - 2002

105 euro

p. 39

11


Zomer 2013 week 1 01/07/2013 - 05/07/2013 code

naam

locatie

geboortejaar

prijs

code

locatie

geboortejaar

prijs

omschrijving

Geboortejaar van 2001 tot 2004

omschrijving

Geboortejaar van 2007 tot 2010 (*) (* Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp)

Z28

Jonge hippe ontwerpers (ism In de K-Eicker)

Ab K-Lo

2001 - 2004

95 euro

p. 36

Z29

STOP!! Het is rood! (ism het provinciedomein)

Ab K-Lo

2001 - 2004

95 euro

p. 43

Z30

Breakdance Academie (ism Vlaamse Dansliga)

Speel K-Lo

2001 - 2004

88 euro

p. 38

Z31

Viva Brasil (ism Di-mak en Abada Capoeira)

Speel K-Lo

2001 - 2004

98euro

p. 41

Z01

Ik ben een muzikantje ... (ism Di-mak)

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 32

Z32

Knutsel Frutsel Academie (ism XenWix)

Bos Wil

2001 - 2004

95 euro

p. 37

Z02

Op kamp met Oma en Opa

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

70 euro

p. 28

Z33

Bikefun

HHOH

2001 - 2004

92 euro

p. 38

Z03

Tring, tring, vroem, vroem, ...

Ab K-Lo

2007

57 euro

p. 31

Z34

Op de werf

Sc K-Lo

2001 - 2004

92 euro

p. 41

Z04

Uch! Ikke dappere kleine indiaan!!

Pr K-Lo

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 33

Z35

Art@Sporty

Sc K-Lo

2001 - 2004

92 euro

p. 36

Z05

Alles op wieltjes

Speel K-Lo

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 30

Z36

Beestenboel

Sc K-Lo

2001 - 2004

119 euro

p. 40

Z06

Sprookjesland

Bos Wil

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 33

Z37

1000 Sterren en planeten (ism Urania vzw)

Sp K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 42

Z07

Op stap in de jungle

HHOH

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 33

Z08

Minisportkamp met zwemmen

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

50 euro

p. 27

Z38

Typekamp met synchroonzwemmen (1/2 dag) dans & trampoline

Sp K-Lo

2001 - 2004

80 euro

p. 35

Z09

Holderdebolder

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 31

Z39

Sp K-Lo

2001 - 2004

80 euro

p. 35

Z10

Alle kleuren van de regenboog

Dom Lum

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 29

Typekamp met trampoline, balsporten, badminton & hockey

Z40

Het huis van professor Kanniboemski

Dom Lum

2001 - 2004

99 euro

p. 42

Z11

Circus Krokofant

Zon Bru

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 32

Z41

Showtime!

Zon Bru

2001 - 2004

91 euro

p. 41

Z42

Animatiefilm (ism Gifant vzw)

Gan Moo

2001 - 2004

99 euro

p. 36

Geboortejaar van 2005 tot 2006

12

naam

Z12

Jonge hippe ontwerpers (ism In de K-Eicker)

Ab K-Lo

2005 - 2006

95 euro

p. 36

Z13

STOP!! Het is rood! (ism het provinciedomein)

Ab K-Lo

2005 - 2006

95 euro

p. 43

Z43

Fablab zkt. ingenieurs! (ism Fablab KULeuven)

KUL Hev

1997 - 2000

219 euro

p. 42

Z14

Tipi’s en totempalen

Pr K-Lo

2005 - 2006

90 euro

p. 41

Z44

SportyKICKX

Sp K-Lo

1997 - 2002

149 euro

p. 39

Z15

1001 ballen en bellen

Speel K-Lo

2005 - 2006

88 euro

p. 38

Z16

Viva Brasil (ism Di-mak en Abada Capoeira)

Speel K-Lo

2005 - 2006

98 euro

p. 41

Z17

Knutsel Frutsel Academie (ism XenWix)

Bos Wil

2005 - 2006

95 euro

p. 37

Z18

Bikefun

HHOH

2005 - 2006

92 euro

p. 38

Z19

De Bouwfabriek

Sc K-Lo

2005 - 2006

92 euro

p. 40

Z20

Art@Sporty

Sc K-Lo

2005 - 2006

92 euro

p. 36

Z21

Beestenboel

Sc K-Lo

2005 - 2006

119 euro

p. 40

Z22

1000 Sterren en planeten (ism Urania vzw)

Sp K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 42

Z23

Ervaringskamp met zwemmen

Sp K-Lo

2005 - 2006

80 euro

p. 34

Z24

Ervaringskamp met atletiek

Sp K-Lo

2005 - 2006

80 euro

p. 34

Z25

Het huis van professor Kanniboemski

Dom Lum

2005 - 2006

99 euro

p. 42

Z26

Showtime!

Zon Bru

2005 - 2006

91 euro

p. 41

Z27

Animatiefilm (ism Gifant vzw)

Gan Moo

2005 - 2006

99 euro

p. 36

Geboortejaar van 1997 tot 2002

Zomer 2013 week 1 01/07/2013 - 05/07/2013

13


Zomer 2013 week 2 08/07/2013 - 12/07/2013 code

naam

locatie

geboortejaar

prijs

code

locatie

geboortejaar

prijs

omschrijving

Geboortejaar van 2001 tot 2004

omschrijving

Geboortejaar van 2007 tot 2010 (*) (* Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp)

Z76

C:\sporty\computerkamp

Ab K-Lo

2001 - 2004

95 euro

p. 42

Z77

SKATEN: Fun on wheels

Ab K-Lo

2001 - 2004

88 euro

p. 39

Z78

Lucht Pretland

Ab K-Lo

2001 - 2004

95 euro

p. 39

Z79

Hopsakee! Een CD (ism Theater Spoor 6)

Speel K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 36

Z80

Knetterende knuffels (ism In de K-Eicker)

Speel K-Lo

2001 - 2004

95 euro

p. 36

Z81

LEGOweek

Bos Wil

2001 - 2004

90 euro

p. 41

Z82

Apprendre le français (ism Providence)

HHOH

2003 - 2004

99 euro

p. 42

Z83

Circus Deluxe (ism Cirkus in beweging)

HHOH

2001 - 2004

99 euro

p. 40

Z84

KinderKOOKkaffee (ism chef Wawa)

Sc K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 40

Z45

Kom naar Dokter Dieter Doe (ism Theater Spoor 6)

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

61 euro

p. 29

Z46

Uch! Ikke dappere kleine indiaan!!

Pr K-Lo

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 33

Z47

“Ik ben al groot”! (hele dagkamp!)

Speel K-Lo

2007

85 euro

p. 28

Z48

Ik word Kunstenaar!

Speel K-Lo

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 29

Z49

1001 ballen en bellen

Bos Wil

2007 - 2010 (*)

56 euro

p. 30

Z85

2001 - 2004

99 euro

p. 41

Reis rond de wereld

HHOH

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 33

Mission Impossible (ism Gifant vzw)

Sc K-Lo

Z50

Z86

2001 - 2004

107 euro

p. 38

Blokkenbouwdoos

Sp K-Lo

2008 - 2010 (*)

59 euro

p. 30

Adventure cool

Sc K-Lo

Z51

Z87

Sc K-Lo

2001 - 2004

95 euro

p. 43

Z52

De Bouwfabriek

Sp K-Lo

2007 - 2008

59 euro

p. 30

Prof E. Lectro zkt. techniekers

Z53

Minisportkamp met zwemmen

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

50 euro

p. 27

Z88

Typekamp met waterpolo (1/2 dag), baseball & tafeltennis

Sp K-Lo

2001 - 2004

80 euro

p. 35

Z54

Minisportkamp met balsporten

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

50 euro

p. 27

Z89

Sp K-Lo

2001 - 2004

80 euro

p. 35

Z55

De wondere kabouterwereld

Dom Lum

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 32

Typekamp met tafeltennis, baseball, frisbee & new games

Z56

Diep in de zee

Zon Bru

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 29

Z90

Van Wimbledon tot Roland Garros (ism Tennisclub Iris)

sp K-Lo

2001 - 2004

115 euro

p. 34

Z72

Koken op de boerderij (intern kamp)

Bak Mak

2001 - 2004

265 euro

p. 46

Geboortejaar van 2005 tot 2006

14

naam

Z57

C:\sporty\computerkamp

Ab K-Lo

2005 - 2006

95 euro

p. 42

Z91

Beestige natuurweek

Dom Lum

2001 - 2004

101 euro

p. 40

Z58

SKATEN: Fun on wheels

Ab K-Lo

2005 - 2006

88 euro

p. 39

Z92

Reis rond de wereld

Zon Bru

2001 - 2004

97 euro

p. 43

Z59

Lucht Pretland

Ab K-Lo

2005 - 2006

95 euro

p. 39

Z60

Tipi’s en totempalen

Pr K-Lo

2005 - 2006

90 euro

p. 41

Z93

Met ‘theatersport’ improviseren we erop los! (ism Gifant vzw)

Gan Moo

2001 - 2004

99 euro

p. 37

Z61

Hopsakee! Een CD (ism Theater Spoor 6)

Speel K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 36

Z62

Knetterende knuffels (ism In de K-Eicker)

Speel K-Lo

2005 - 2006

95 euro

p. 36

Z63

LEGOweek

Bos Wil

2005 - 2006

90 euro

p. 41

Z64

Apprendre le français (ism Providence)

HHOH

2005 - 2006

99 euro

Z65

Circus Deluxe (ism Cirkus in beweging)

HHOH

2005 - 2006

Z66

KinderKOOKkaffee (ism chef Wawa)

Sc K-Lo

Z67

Op avontuur in de natuur

Z68

Geboortejaar van 1997 tot 2002 Z94

Radio Sporty (ism killerBee)

Ab K-Lo

1997 - 2001

149 euro

p. 41

Z95

Mission Impossible (ism Gifant vzw)

Sc K-Lo

1999 - 2002

99 euro

p. 41

p. 42

Z96

Sp K-Lo

1999 - 2002

115 euro

p. 34

99 euro

p. 40

Van Wimbledon tot Roland Garros (ism Tennisclub Iris)

Z97

Watersportstage

Sp K-Lo

1997 - 2002

149 euro

p. 39

2005 - 2006

99 euro

p. 40

Sc K-Lo

2005 - 2006

101 euro

p. 39

Prof E. Lectro zkt. techniekers

Sc K-Lo

2005 - 2006

95 euro

p. 43

Z69

Ervaringskamp met zwemmen

Sp K-Lo

2005 - 2006

80 euro

p. 34

Z70

Ervaringskamp met dans

Sp K-Lo

2005 - 2006

80 euro

p. 34

Z71

Spelmania (ism Goliath)

Sp K-Lo

2005 - 2006

89 euro

p. 43

Z72

Koken op de boerderij (intern kamp)

Bak Mak

2005 - 2006

265 euro

p. 46

Z73

Beestige natuurweek

Dom Lum

2005 - 2006

101 euro

p. 40

Z74

Reis rond de wereld

Zon Bru

2005 - 2006

97 euro

p. 43

Z75

Met ‘theatersport’ improviseren we erop los! (ism Gifant vzw)

Gan Moo

2005 - 2006

99 euro

p. 37

Zomer 2013 week 2 08/07/2013 - 12/07/2013

15


Zomer 2013 week 4 22/07/2013 - 26/07/2013

Zomer 2013 week 3 15/07/2013 - 19/07/2013 code

naam

locatie

geboortejaar

prijs

code

naam

locatie

geboortejaar

prijs

omschrijving

Geboortejaar van 2007 tot 2010 (*) (* Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp) omschrijving

Geboortejaar van 2007 tot 2010 (*) (* Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp) Z98

Hocus Spookjes!

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 32

Z99

Smekken en smullen

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 33

Z100

Uch! Ikke dappere kleine indiaan!!

Pr K-Lo

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 33

Z101

Later als ik groot ben, word ik ...

HHOH

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 32

Z102

Alles op wieltjes

Ter Hev

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 30

Z103

Sprookjesland

Ter Hev

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 33

Geboortejaar van 2005 tot 2006 Z104

Kliederen is een kunst (ism de klierderkeet)

Ab K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 36

Z105

C:\sporty\computerkamp

Ab K-Lo

2005 - 2006

95 euro

p. 42

Z106

Het huis van professor Kanniboemski

Ab K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 42

Z107

Een trip met een striptekenaar (ism beeldend verhaal)

HHOH

2005 - 2006

99 euro

p. 36

Z108

LEGOweek

Ter Hev

2005 - 2006

90 euro

p. 41

Z109

SportyMIX XL

Sp K-Lo

2005 - 2006

85 euro

p. 39

Z110

Uitvinders en ontdekkers (intern kamp)

Roos Kat

2005 - 2006

265 euro

p. 47

Z111

200% Dance (intern kamp)

Roos Kat

2005 - 2006

245 euro

p. 46

Z121

Diep in de zee

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 29

Z122

Gezocht: 1 doos “Sprankel” (ism vzw Sprankel)

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

61 euro

p. 29

Z123

1001 ballen en bellen

Ter Hev

2007 - 2010 (*)

56 euro

p. 30

Z124

De wondere kabouterwereld

Ter Hev

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 32

Geboortejaar van 2005 tot 2006 Z125

Ik ben een heer in het verkeer

Ab K-Lo

2005 - 2006

88 euro

p. 43

Z126

Papier hier! (ism XenWix)

Ab K-Lo

2005 - 2006

95 euro

p. 37

Z127

Bikefun

Ter Hev

2005 - 2006

92 euro

p. 38

Z128

CLIC IT

Ter Hev

2005 - 2006

90 euro

p. 40

Geboortejaar van 2001 tot 2004 Z129

Sportycocktail

Ab K-Lo

2001 - 2004

85 euro

p. 39

Z130

Papier hier! (ism XenWix)

Ab K-Lo

2001 - 2004

95 euro

p. 37

Z131

Bikefun

Ter Hev

2001 - 2004

92 euro

p. 38

Z132

CLIC IT

Ter Hev

2001 - 2004

90 euro

p. 40

Geboortejaar van 1997 tot 2002 Z133

Mike C rap! (ism Gifant vzw)

Ab K-Lo

1999 - 2002

99 euro

p. 37

code

naam

locatie

geboortejaar

prijs

omschrijving

Zomer 2013 week 5 29/07/2013 - 02/08/2013

Geboortejaar van 2001 tot 2004 Z112

Kliederen is een kunst (ism de klierderkeet)

Ab K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 36

Z113

C:\sporty\computerkamp

Ab K-Lo

2001 - 2004

95 euro

p. 42

Z114

Het huis van professor Kanniboemski

Ab K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 42

Z115

Een trip met een striptekenaar (ism beeldend verhaal)

HHOH

2001 - 2004

99 euro

p. 36

Z116

LEGOweek

Ter Hev

2001 - 2004

90 euro

p. 41

Z117

Animatiefilm (ism Gifant vzw)

Ter Hev

2001 - 2004

99 euro

p. 36

Z118

SportyMIX XL

Sp K-Lo

2001 - 2004

85 euro

p. 39

Z110

Uitvinders en ontdekkers (intern kamp)

Roos Kat

2001 - 2004

265 euro

p. 47

Z111

200% Dance (intern kamp)

Roos Kat

2001 - 2004

245 euro

p. 46

Geboortejaar van 1997 tot 2002 Z119

Kayak- en klimstage

Ab K-Lo

1997 - 2002

149 euro

p. 39

Z120

Animatiefilm (ism Gifant vzw)

Ter Hev

1999 - 2002

99 euro

p. 36

Geboortejaar van 2007 tot 2010 (*) (* Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp) Z134

Mini Knutsel Frutsel (ism XenWix)

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

61 euro

p. 29

Z135

Circus Krokofant

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 32

Z136

Blokkenbouwdoos

Ter Hev

2008 - 2010 (*)

59 euro

p. 30

Z137

De bouwfabriek

Ter Hev

2007 - 2008

59 euro

p. 30

Z138

Smekken en smullen

Waai Ber

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 33

Geboortejaar van 2005 tot 2006 Z139

Showtime!

Ab K-Lo

2005 - 2006

91 euro

p. 41

Z140

Een trip met een striptekenaar (ism beeldend verhaal)

Ter Hev

2005 - 2006

99 euro

p. 36

Z141

Bikefun

Waai Ber

2005 - 2006

92 euro

p. 38

Z142

Op de boerderij met kabouters (intern kamp)

Vier Gijz

2005 - 2006

249 euro

p. 46

Geboortejaar van 2001 tot 2004 Z143

Natuur puur (ism ecohuis Kessel-Lo)

Ab K-Lo

2001 - 2004

95 euro

p. 43

Z144

Een trip met een striptekenaar (ism beeldend verhaal)

Ter Hev

2001 - 2004

99 euro

p. 36

Z145

Bikefun

Waai Ber

2001 - 2004

92 euro

p. 38

Z142

Op de boerderij met kabouters (intern kamp)

Vier Gijz

2001 - 2004

249 euro

p. 46

90 euro

p. 41

Geboortejaar van 1997 tot 2002 Z146

16

LEGOweek

Ter Hev

1997 - 2002

17


Zomer 2013 week 6 05/08/2013 - 09/08/2013 code

naam

locatie

geboortejaar

prijs

Zomer 2013 week 7 12/08/2013 - 16/08/2013 omschrijving

code

naam

locatie

geboortejaar

prijs

omschrijving

Geboortejaar van 2007 tot 2010 (*) (* Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp)

Geboortejaar van 2007 tot 2010 (*) (* Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp) Z147

Hup met de beentjes

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

54 euro

p. 30

Z176

Spelen in dromenland

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 33

Z148

De wondere kabouterwereld

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 32

Z177

Alle kleuren van de regenboog

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 29

Z149

Holderdebolder

Ter Hev

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 31

Z178

Smekken en smullen

Ter Hev

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 33

Z150

Circus Krokofant

Ter Hev

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 32

Z179

1001 ballen en bellen

Waai Ber

2007 - 2010 (*)

56 euro

p. 30

Z151

Welkom op de boerderij

Waai Ber

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 33

Z180

Alles op wieltjes

Bley Wil

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 30

Z152

Spelen in dromenland

Bley Wil

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 33

Z153

SportyMIX

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

54 euro

p. 31

Geboortejaar van 2005 tot 2006

Geboortejaar van 2005 tot 2006 Z181

CLIC IT

Ab K-Lo

2005 - 2006

90 euro

p. 40

Z182

Kijk, mijn eigen handpop leeft! (ism Gifant vzw)

Ab K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 36

Z183

Knutsel Frutsel Academie (ism XenWix)

Ter Hev

2005 - 2006

95 euro

p. 37

Z184

De Bouwfabriek

Ter Hev

2005 - 2006

93 euro

p. 40

Z185

Sportycocktail

Waai Ber

2005 - 2006

85 euro

p. 39

Z154

De Bouwfabriek

Ab K-Lo

2005 - 2006

93 euro

p. 40

Z155

Kliederen is een kunst (ism de klierderkeet)

Ab K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 36

Z156

Muzikanten gezocht voor de sportyband (ism Full Flavour vzw)

Ter Hev

2005 - 2006

99 euro

p. 43

Z157

Prof E. Lectro zkt. techniekers

Ter Hev

2005 - 2006

95 euro

p. 43

Z186

Prof E. Lectro zkt. techniekers

Bley Wil

2005 - 2006

95 euro

p. 43

Z158

LEGOweek

Waai Ber

2005 - 2006

90 euro

p. 41

Z187

LEGOweek

Sc K-Lo

2005 - 2006

90 euro

p. 41

Z159

Spelmania (ism Goliath)

Bley Wil

2005 - 2006

89 euro

p. 43

Z188

KinderKOOKkaffee (ism chef Wawa)

Sc K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 40

Z160

Natuur Puur (ism ecohuis Kessel-Lo)

Sc K-Lo

2005 - 2006

95euro

p. 43

Z161

KinderKOOKkaffee (ism chef Wawa)

Sc K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 40

Z162

Spionnen gezocht

Sc K-Lo

2005 - 2006

89 euro

p. 41

Z163

SportyMIX XL

Sp K-Lo

2005 - 2006

85 euro

p. 39

Geboortejaar van 2001 tot 2004

Geboortejaar van 2001 tot 2004 Z189

Computer Xpert

Ab K-Lo

2001 - 2004

90euro

p. 42

Z190

Kijk, mijn eigen handpop leeft! (ism Gifant vzw)

Ab K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 36

Z191

Knutsel Frutsel Academie (ism XenWix)

Ter Hev

2001 - 2004

95 euro

p. 37

Z192

Op de werf!

Ter Hev

2001 - 2004

92 euro

p. 41

Z193

Sportycocktail

Waai Ber

2001 - 2004

85 euro

p. 39

Z194

Prof E. Lectro zkt. techniekers

Bley Wil

2001 - 2004

95 euro

p. 43

Z195

LEGOweek

Sc K-Lo

2001 - 2004

90 euro

p. 41

Z196

KinderKOOKkaffee (ism chef Wawa)

Sc K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 40

Z164

Special effects (ism Gifant vzw)

Ab K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 37

Z165

Kliederen is een kunst (ism de klierderkeet)

Ab K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 36

Z166

Muzikanten gezocht voor de sportyband (ism Full Flavour vzw)

Ter Hev

2001 - 2004

99 euro

p. 43

Z167

Prof E. Lectro zkt. techniekers

Ter Hev

2001 - 2004

95 euro

p. 43

Z168

LEGOweek

Waai Ber

2001 - 2004

90 euro

p. 41

Z169

Spelmania (ism Goliath)

Bley Wil

2001 - 2004

89 euro

p. 43

Z197

Computer Xpert

Ab K-Lo

1999 - 2002

95 euro

p. 42

Z170

Hamer zkt. timmerman/vrouw

Sc K-Lo

2001 - 2004

92 euro

p. 40

Z198

Junior buitensport Xpert (ism Vagamundi)

Sc K-Lo

1997 - 2002

149 euro

p. 38

Z171

KinderKOOKkaffee (ism chef Wawa)

Sc K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 40

Z172

Spionnen gezocht

Sc K-Lo

2001 - 2004

89 euro

p. 41

Z173

SportyMIX XL

Sp K-Lo

2001 - 2004

85 euro

p. 39

Geboortejaar van 1997 tot 2002

Geboortejaar van 1997 tot 2002

18

Z174

Special effects (ism Gifant vzw)

Ab K-Lo

1999 - 2002

99 euro

p. 37

Z175

Zeepkistenrace

Sc K-Lo

1997 - 2002

99 euro

p. 37

19


Zomer 2013 week 8 19/08/2013 - 23/08/2013 code

naam

locatie

geboortejaar

prijs

omschrijving

Geboortejaar van 2007 tot 2010 (*) (* Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp)

Geboortejaar van 1997 tot 2002 Z234

Circusacrobaten op tournée (ism Cirkus in beweging)

Ab K-Lo

1999 - 2002

99 euro

p. 40

p. 28

Z235

Van Grimme tot bodypaint (ism XenWix)

Sc K-Lo

1999 - 2002

95 euro

p. 37

57 euro

p. 33

Z236

Sp K-Lo

1999 - 2002

99 euro

p. 37

2007 - 2010 (*)

59 euro

p. 31

Met ‘theatersport’ improviseren we erop los! (ism Gifant vzw)

Waai Ber

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 32

Z237

Lifesavingstage (ism Vlaamse Reddingcentrale)

Sp K-Lo

1997 - 2002

105 euro

p. 38

Minisportkamp met zwemmen

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

50 euro

p. 27

Z232

SPORTY@SEA (intern kamp)

Surf Wen

1999 - 2002

335 euro

p. 47

Z205

Minisportkamp met dans

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

50 euro

p. 27

Z233

SPORTY SKATE & SURF (intern kamp)

Surf Wen

1999 - 2002

315 euro

p. 47

Z206

Reis rond de wereld

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 33

Op stap in de jungle

Ab K-Lo

2007 - 2010 (*)

57 euro

p. 33

Z200

“Ik ben al groot”! (hele dagkamp!)

Ab K-Lo

2007

85 euro

Z201

Sprookjesland

Speel K-Lo

2007 - 2010 (*)

Z202

Holderdebolder

Bos Wil

Z203

Later als ik groot ben, word ik ...

Z204

Geboortejaar van 2005 tot 2006 Z207

En Français

Ab K-Lo

2005 - 2006

95 euro

p. 42

Z208

Elfjes en draakjes (ism Heyokateljee)

Ab K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 40

Z209

MUSICA e TEATRO maestro

Speel K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 41

Z210

Muzikanten gezocht voor de sportyband (ism Full Flavour vzw)

Speel K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 43

Z211

Reis rond de wereld

Waai Ber

2005 - 2006

97 euro

p. 43

Z212

1001 snaren en trommels (ism Di-mak)

Bos Wil

2005 - 2006

90 euro

p. 42

Z213

Junior buitensportspecialist (ism Vagamundi)

Sc K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 38

Z214

Beestenboel

Sc K-Lo

2005 - 2006

119 euro

p. 40

Z215

Showtime!

Sc K-Lo

2005 - 2006

91 euro

p. 41

Z216

Van Wimbledon tot Roland Garros (ism Tennisclub Iris)

Sp K-Lo

2005 - 2006

109 euro

p. 34

Z217

Ervaringskamp met zwemmen

Sp K-Lo

2005 - 2006

80 euro

p. 34

Z218

Ervaringskamp met slagsporten

Sp K-Lo

2005 - 2006

80 euro

p. 34

Geboortejaar van 2001 tot 2004 Z219

En Français

Ab K-Lo

2003 - 2004

95 euro

p. 42

Z220

Elfjes en draakjes (ism Heyokateljee)

Ab K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 40

Z221

Circus Deluxe (ism Cirkus in beweging)

Ab K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 40

Z222

MUSICA e TEATRO maestro

Speel K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 41

Z223

Muzikanten gezocht voor de sportyband (ism Full Flavour vzw)

Speel K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 43

Z224

Reis rond de wereld

Waai Ber

2001 - 2004

97 euro

p. 43

Z225

1001 snaren en trommels (ism Di-mak)

Bos Wil

2001 - 2004

90 euro

p. 42

Z226

Junior buitensportspecialist (ism Vagamundi)

Sc K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 38

Z227

Beestenboel

Sc K-Lo

2001 - 2004

119 euro

p. 40

Z228

Van Grimme tot bodypaint (ism XenWix)

Sc K-Lo

2001 - 2004

95 euro

p. 37

Z229

Van Wimbledon tot Roland Garros (ism Tennisclub Iris)

Sp K-Lo

2001 - 2004

115 euro

p. 34

Z230

Typekamp met zwemmen, balsporten, atletiek & hockey

Sp K-Lo

2001 - 2004

80 euro

p. 35

Z231

Met ‘theatersport’ improviseren we erop los! (ism Gifant vzw)

Sp K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 37

Z232

SPORTY@SEA (intern kamp)

Surf Wen

2001 - 2004

335 euro

p. 47

Z233

SPORTY SKATE & SURF (intern kamp)

Surf Wen

2001 - 2004

315 euro

p. 47

20

Zomer 2013 week 8 19/08/2013 - 23/08/2013 sports

outdoor

casual

DANKZIJ PRIMO EN SPORTY VZW

20

% *

directe

korting

OP UW FAVORIETE ARTIKEL GELDIG TOT EN MET 30 JUNI 2013

* Bon geldig bij Primo tot en met 30/06/2013. 1 Bon per klant. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en promoties.

ref. 9542500007406 - Sportanimatie Ieper

Z199

WWW.PRIMO.BE

21


Zomer 2013 week 9 26/08/2013 - 30/08/2013 code

naam

locatie

geboortejaar

prijs

omschrijving

Geboortejaar van 2007 tot 2010 (*) (* Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp) Z238

De Kletsmajoor! (Theater Spoor 6)

Z239

Speel K-Lo

2007 - 2010 (*)

61 euro

p. 29

Blokkenbouwdoos

Bos Wil

2008 - 2010 (*)

59 euro

p. 30

Z240

De Bouwfabriek

Bos Wil

2007 - 2008

59 euro

p. 30

Z241

Jumpen

Red Leuv

2007 - 2010 (*)

56 euro

p. 31

Z242

SportyMIX

Sp K-Lo

2007 - 2010 (*)

54 euro

p. 31

Geboortejaar van 2005 tot 2006 Z243

De Kletsmajoor! (Theater Spoor 6)

Z244

2013

Sporty Kampenoverzicht

Speel K-Lo

2005 - 2006

94 euro

p. 36

Art@Sporty

Bos Wil

2005 - 2006

92 euro

p. 36

Z245

Circus Deluxe (ism Cirkus in beweging)

Red Leuv

2005 - 2006

99 euro

p. 40

Z246

American games (ism Homerun vzw)

Red Leuv

2005 - 2006

95 euro

p. 38

Z247

Ervaringskamp met balsporten

Red Leuv

2005 - 2006

80 euro

p. 34

Z248

1000 Sterren en planeten (ism Urania vzw)

Sc K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 42

Z249

Apprendre le franรงais (ism Providence)

Sc K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 42

Z250

Sprankel, sprinkel, spronkel (ism vzw Sprankel)

Sc K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 37

Z251

Een trip met een striptekenaar (ism beeldend verhaal)

Sc K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 36

Z252

Choreografie!! Wie? (ism Hilde Goyens)

Cu K-Lo

2005 - 2006

99 euro

p. 38

Z253

Aquafun

Sp K-Lo

2005 - 2006

90 euro

p. 38

Z254

Sportycocktail

Sp K-Lo

2005 - 2006

85 euro

p. 39

Z255

Op avontuur in de natuur (intern kamp)

Kast Wijg

2005 - 2006

265 euro

p. 46

Pasen en Zomer Uitneembare

BIJLAGE

Geboortejaar van 2001 tot 2004 Z256

MUSICA e TEATRO maestro

Speel K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 41

Z257

Art@Sporty

Bos Wil

2001 - 2004

92 euro

p. 36

Z258

Circus Deluxe (ism Cirkus in beweging)

Red Leuv

2001 - 2004

99 euro

p. 40

Z259

American games (ism Homerun vzw)

Red Leuv

2001 - 2004

95 euro

p. 38

Z260

Typekamp met slagsporten, new games, volleybal & frisbee

Red Leuv

2001 - 2004

80 euro

p. 35

Z261

1000 Sterren en planeten (ism Urania vzw)

Sc K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 42

Z262

Apprendre le franรงais (ism Providence)

Sc K-Lo

2003 - 2004

99 euro

p. 42

Z263

Sprankel, sprinkel, spronkel (ism vzw Sprankel)

Sc K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 37

Z264

Een trip met een striptekenaar (ism beeldend verhaal)

Sc K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 36

Z252

Choreografie!! Wie? (ism Hilde Goyens)

Cu K-Lo

2001 - 2004

99 euro

p. 38

Z265

Aquafun

Sp K-Lo

2001 - 2004

90 euro

p. 38

Z266

Sportycocktail

Sp K-Lo

2001 - 2004

85 euro

p. 39

Z267

Adventure Cool (intern kamp)

Kast Wijg

2001 - 2004

285 euro

p. 46

Geboortejaar van 1997 tot 2002 Z268

MUSICA e TEATRO maestro

Speel K-Lo

1999 - 2002

99 euro

p. 41

Z269

DJ BOX (ism KillerBee)

Speel K-Lo

1997 - 2001

149 euro

p. 38

Z270

OP STAP!

Cu K-Lo

1997 - 2002

149 euro

p. 43

Z271

Graffiti (ism graffitikunstenaar SICK)

Sc K-Lo

1997 - 2002

129 euro

p. 36

22

23


PASEN - week 1 02/04 - 05/04

ZOMER - week 1 01/07 - 05/07

ZOMER - week 9 26/08 - 30/07

24

ZOMER - week 8 19/08 - 23/08

X

ZOMER - week 2 08/07 - 12/07

X

X X

ZOMER - week 3 15/07 - 19/07

X

X X

PASEN - week 2 08/04 - 12/04

X

X X X X

X X

X X

X

ZOMER - week 4 22/07 - 26/07

X

ZOMER - week 5 29/07 - 02/08

X

X X

X

X

X

X X X

X

ZOMER - week 6 05/08 - 09/08

X

ZOMER - week 7 12/08 - 16/08

X X X

X

X

X

X

X X X X X

X

X X X

X

X

X X

X

X X

X X

X

X

X

X X

X

X X

X X

X X

X X X

X X

X X

X

X

X

X

X X

X

Pasen en Zomer

2013 X

X X

X

X X

X X X

X

X

X

X X

X

X

X X X X X

X X

X X

X

X X X

X X

X

X X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X X X

X

Zeepkistenrace

Watersportstage

Viva Brasil

Van Wimbledon tot Rolland Garros

Van grimme tot bodypaint

Typekampen

Tipi’s en totempalen

STOP! Het is rood

Stof & Co

Spronkel, sprankel, sprinkel

SportyMIX XL

SportyKICKX

Sportycocktail

Spionnen gezocht

Spel mania

Special effects

Slagsporten- en ijshockeystage

SKATEN: Fun on wheels

Showtime!

Reis rond de wereld

Radio Sporty

Prof E. Lectro zkt. techniekers

Papier hier!

OP STAP

Op de werf

Op avontuur in de natuur

Natuur puur

Muzikanten gezocht voor de sportyband

MUSICA e TEATRO maestro

Mountainbike/BMX- en klimstage

Mission Impossible

Mike C Rap

Met “theatersport” improviseren we erop los!

Lucht Pretpark

Lifesavingstage

LEGOweek

Knutsel Frutsel Academie

Knetterende knuffels

Kliederen is een kunst

KinderKOOKkaffee

Kijk, mijn eigen handpop leeft!

Kayak- en klimstage

Junior buitensport Xpert

Junior buitensportspecialist

Jonge hippe ontwerpers gevraagd

Instrumensen/ het land van instrumensjes

Ik ben een heer in het verkeer

Hopsakee, een CD

Het huis van professor Kanniboemski

Hammer zkt timmerman/vrouw

Grafitti

Golf & technology

Fablab zkt. ingenieurs!

Ervaringskampen

En Français

Elfjes en draakjes

Een trip met een striptekenaar

DJ BOX

De Kletsmajoor!

De Bpowfabriek

Computer Xpert

CLIC-IT

Circus Deluxe

Circusacrobaten op tournée

Choreografie! Wie?

C:\sporty\computerkamp

Breakdance Academie

Bikefun

Beestige natuurweek

Beestenboel

Aquafun

Art@sporty

Apprendre le français

Animatiefilm

American Games

Adventure Cool

1001 snaren en trommels

1000 sterren en planeten

1001 ballen en bellen

Sporty Kampenoverzicht 6+ X

X

X X

X

X

X X

X X X X

X

25


X

1001 ballen & bellen

X

Alle kleuren van de regenboog

X

Alles op wieltjes

X

X X

X

X

Circus Krokofant

X

X

X

X X

X

X

De Bouwfabriek

X

X

X

Blokkenbouwdoos

Minisportkamp met atletiek

X

X X

Bij de koele kapper

X

X

De Kletsmajoor! De wondere kabouterwereld

X

X

Diep in de zee

X

X

X X

X

X

X X

X X

X X

X

Later als ik groot ben, word ik

X

X

X

X

X

X X

Reis rond de wereld Smekken en smullen

X

X

X

SportyMIX

X

Sprookjesland

X

Tring, tring, vroem, vroem, ...

X

Uch! Ikke kleine dappere indiaan!

X

X

P05 Z08 Z53 Z204

X

X

ZOMER - week 5 29/07 - 02/08

ZOMER - week 4 22/07 - 26/07

ZOMER - week 3 15/07 - 19/07

ZOMER - week 2 08/07 - 12/07

X

ZOMER - week 1 01/07 - 05/07

PASEN - week 2 08/04 - 12/04

PASEN - week 1 02/04 - 05/04

Een sportkamp waarin de kleuters spelen en sporten met verschillende sportmaterialen en al doende worden de algemene motorische vaardigheden ontwikkeld. Elke dag nemen we een duik in het zwembad. De lesjes die gegeven worden zijn gebaseerd op de Sporty-zwemschool. De krokodil, de kwal, de vis en de dolfijn, na deze week weet elke kleuter hoe deze dieren zwemmen.

X

X

X

Welkom op de boerderij

X

X X

Z54

Z205

Minisportkamp met zwemmen

02/04 - 05/04 01/07 - 05/07 08/07 - 12/07 19/08 - 23/08

X X

19/08 - 23/08

Periode/code

X

Spelen in dromenland

Pasen en Zomer 2013 26

08/07 - 12/07

X

X

Op kamp met Oma en Opa Op stap in de jungle

X

ZOMER - week 9 26/08 - 30/07

Minisportkamp

Minisportkamp met dans

Een sportkamp waarin de kleuters gaan zingen, dansen, springen en zich uitleven op verschillende ritmes. Een kleine dansvoorstelling voor de ouders op de laatste dag zal hier natuurlijk niet ontbreken. Elke dag spelen en sporten we met verschillende sportmaterialen en al doende worden de algemene motorische vaardigheden ontwikkeld.

Periode/code

Een sportkamp waarin de kleuters gaan spelen met grote en kleine ballen. Werpen, rollen, shotten,…worden in verschillende spelvormen aangebracht. Elke dag spelen en sporten we ook met andere sportmaterialen en al doende worden de algemene motorische vaardigheden ontwikkeld.

Periode/code

X

Mini Knutsel frutsel

ZOMER - week 8 19/08 - 23/08

Kom naar Dokter Dieter Doe

X

ZOMER - week 7 12/08 - 16/08

Jumpen

P06

Minisportkamp met balsporten

X

X

X

ZOMER - week 6 05/08 - 09/08

“Ik ben al groot”

KLEUTERS

Holderdebolder

Ik ben een muzikantje

02/04 - 05/04

X

Hocus Spookjes!

Ik word kunstenaar

Periode/code

X

Gezocht: 1 doos “Sprankel”

Hup met de beentjes

X

Een sportkamp waarin de kleuters spelen en sporten met verschillende sport materialen en al doende hun algemene motorische vaardigheden ontwikkelen. Elke dag komt er een andere atletiek discipline aan bod. We gaan hard en lang lopen, we gooien onze kogel en speer zo ver mogelijk en springen zo ver als we kunnen.

Sport

Kleuters 27


Op kamp met Oma & Opa Beste Oma’s en Opa’s, Vinden jullie het leuk om samen met je kleinkinderen allerlei leuke activieiten te doen?

NIEUW

Beste kleinkinderen, Brengen jullie graag veel tijd door samen met Oma en Opa? JAAA! Daarom is het belangrijk volgend bericht met veel aandacht te lezen! “Bericht aan alle oma’s, opa’s, omi’s, opi’s, mammi’s, pappi’s, ... en hun kleinkinderen : Sporty lanceert het allereerste

kamp waar zowel grootouders als kleinkinderen welkom zijn!

Samen zoeken naar schatten, koken, knutselen, sporten en spelen! Tijdens deze week mag je kleuter elke dag een andere of elke dag dezelfde grootouder meenemen. Samen beleven we een leuke tijd. De laatste dag (vrijdag) gaan we een hele dag (9u - 16u) op uitstap. Welke oma of opa mag er dan mee? Een superleuke week die geen enkele oma, opa of kleinkind wil missen! Daarenboven moeten de grootouders voor dit kampje niet betalen.”

Periode/code

01/07 - 05/07 Z02

De kletsmajoor!

Alle kleuren van de regenboog

Help! De kleuren van de regenboog zijn gestolen! Wie helpt Mevrouwtje Zon de kleuren van de regenboog terug te vinden? Misschien kan Meneertje Water ons helpen? Deze week zullen de kleutertjes niet alleen zoeken naar de gestolen kleuren, ze zullen ook verven, knutselen, sporten en spelen met kleuren. Ze leren dat geel en blauw groen wordt , ze maken kleurrijke schilderijen, ontdekken hun lievelingskleur en nog zoveel meer. Een kleurrijke week voor kleine creatievelingen! Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 08/04 - 12/04 01/07 - 05/07 12/08 - 16/08

P39 Z10 Z177

NIEUW

Bij de koele kapper!

8/04 - 12/04

P38 NIEUW

NIEUW

“Ik ben al groot!” (Hele dag kamp voor kleuters)

“Bericht aan alle kleuters die de 3de kleuterklas achter de rug hebben : Proficiat grote jongens en meisjes! Jullie gaan weldra naar de “grote” school! Er is nog meer! Alle kleuters die geboren zijn in 2007 mogen deze zomer meedoen aan het allerleerste kampje voor kleuters van 9u tot 16u. Net zoals de grote! Deze week krijgen ze een cocktail van enkele typische Sporty sportactiviteiten. Springen op springkastelen, verschillende balsporten, gym met wescoblokken. Een ludieke 10 kamp met allerlei atletiekdisciplines en new games zoals Kinball, Scoop en Bumball zijn zeker geprogrammeerd. Een week voor sportieve kleuters die niet schrikken van nieuwigheden!

Periode/code

08/07 - 12/07 Z47 19/08 - 23/08 Z200

28

Periode/code 26/08 - 30/08

Ik word kunstenaar

Deze week gaan de kleuters op stap met Dali de kunstenaar en ontpoppen ze zich tot een echte beeldhouwer, schilder, tekenaar, ... . Doorheen de hele week leven ze zich in in de wereld van de kunst en leren ze verschillende creatieve techniekjes. Deze kunstige knutselactiviteiten worden afgewisseld met actieve spelletjes rond kleur en vorm. We eindigen de week met een mooie, kunstzinnige tentoonstelling. Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code

Z238

02/04 - 50/04 08/07 - 12/07

P01 Z48

Diep in de zee

Dames en heren, aandacht alstublieft! Word je altijd wakker op een hoofdkussen vol haar? Kom dan naar de koele kapper, de redder in nood. Met een koele supershampoo is je haar niet dood. Hoofd in de diepvries. Supershampoo er op. Even inmasseren! Stimuleren en hop! I.s.m. Theater Spoor 6

Periode/code

Klets, klets, klets, hij ratelt alles aan elkaar. Hij is een babbelaar. Echt de hele dag door. Hij kwebbelt over koetjes en kalfjes en zelfs over wereldoorlog 1. Op zoek naar iemands oor. Hij is zoals dat heet een kletsmajoor. Slechts een paar uur per dag is het stil, ssssssstt, hij ligt te slapen. Want zodra zijn ogen opengaan, begint zijn mond te gapen en ... klets, klets, klets. I.s.m. Theater Spoor 6

Samen ontdekken we deze week wat er allemaal te beleven valt in de diepe blauwe zee. Het wordt een ontdekkingsreis doorheen alle hoekjes en kantjes van de zee met veel knutselplezier, sport en spel. We maken onze eigen aquarium en ook een vislijn om eendjes en vissen te vangen. We leven ons in in de rol van een zeemeermin en knutselen een octopus met lange armen. Een avontuurlijke duik diep in de zee! Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 08/07 - 12/07 22/07 - 26/07

Z56 Z121

Kom naar Dokter Dieter Doe!

Tandpijn aan je dikke teen? Bilgriep? Pudding in je hoofd? Middenvingerloop? Dan moet je naar de nieuwe dokter Dieter Doe. Eindelijk een dokter waar alle kinderen met plezier naar uitkijken. Zijn dokterspraktijk is nog helemaal niet klaar en al snel blijkt dat Dieter Doe geen gewone dokter is. Toch zijn de kinderen maar al te graag patiënt bij deze ongewone huisarts. Geen zalven, geen siropen, geen pillengedoe ... ! I.s.m. Theater Spoor 6

Periode/code 08/07 - 12/07

Z45

Gezocht : 1 doos “Sprankel”

Mevrouw Sprankel is in paniek en verdrietig want ze is vergeten hoe ze moet sprankelen. Gelukkig weet Meneertje Strak raad, hij geeft Mevrouwtje Sprankel een grote doos cadeau. Hierop staat : 1 doos “Sprankel”, maat medium, deze kant boven, voorzichtig behandelen. Zijn jullie ook benieuwd of het cadeau van Meneertje Strak helpt? Kom dan zeker naar deze themaweek! Een week vol spelen, verhalen, ontdekken, creativiteit & lekker gek doen. Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. vzw Sprankel

Periode/code 22/07 - 26/07

Mini Knutsel Frutsel

Welkom in onze zomeracademie!! Grasmannetjes, hooifiguren, prachtige schilderijtjes gemaakt met de voeten en vingers en wol en lijm en verf en ... . Papiermonsters, zeepbellen en luchtballonnen, koksmutsen en een schortje, lekker in de klei modderen of was het zoutdeeg? Met als afsluiter een groot zelfgemaakt koud buffet! Smullen en frutselen is de boodschap! En doe vooral je slechtste kleertjes aan! Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. XenWIX

Periode/code

Z122 NIEUW

29/07 - 02/08

Z134

Creatief

Kleuters

29


Hup met de beentjes

1001 ballen & bellen

Een sport- en spelkamp waarin de kleuters gaan spelen met grote en kleine ballen, harde en zachte ballen. Werpen, rollen en shotten worden in verschillende spelvormen aangebracht. Deze week niet alleen ballen, maar ook BELLEN! Zeepbellen! Hele grote bellen of tientallen minibelletjes. Bellen blazen, bellen prikken, bellen vangen,... . De kleutertjes zullen creatief spelen met zeepbellen. Een week voor actieve creatievelingen! Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 02/04 - 05/04 08/07 - 12/07 22/07 - 26/07 12/08 - 16/08

Periode/code P04 Z49 Z123 Z179

Alles op wieltjes

Grote fietsen, kleine fietsen, loopfietsjes, tweewielers, driewielers, tandems, fietsen zonder wielen, fietsen met een sidecar, … te gek om het allemaal op te noemen. Maar we hebben het allemaal voor uw kleine kapoen! Een hele week kunnen de kleutertjes racen, rijden, trappen,… op verschillende soorten fietsjes. Ze leren starten en stoppen, links en rechts en misschien wel enkele verkeersregels en -borden. Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 02/04 - 05/04 01/07 - 05/07 15/07 - 19/07 12/08 - 16/08

Blokkenbouwdoos

Zet je helm maar op, want deze week worden we echte bouwvakkers! Met onze kruiwagens gaan we aan de slag. We bouwen met houten blokken, bouwen met duplo, bouwen met WESCOblokken, bouwen met bananendozen en andere dozen. Een kamp voor kleuters die hun creactiviteit graag de vrije loop laten gaan. Een week voor echte bouwers. Afgewisseld met sport en spel.

P02 Z05 Z102 Z180

08/07 - 12/07 29/07 - 02/08 26/08 - 30/08

Een week vol danspasjes, expressie en opzwepende muziekjes. Gooi de beentjes al maar los! Elke dag een flinke portie dansen en walsen, springen en zingen. Op het einde van de week zullen de kleuters hun aangeleerde danspasjes in een leuke voorstelling laten zien aan de mama’s en de papa’s. Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 05/08 - 09/08

Z147

Z51 Z136 Z239

Zet je helm maar op! Deze week zit vol contructies en bouwwerken! Bouwen met mega LEGOblokken en grote WESCOblokken. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen!!! Speciaal in dit kampje is het maken van constructies met KIDITEC. Met KIDITEC kunnen de kleuters de gekste en leukste constructies bouwen. Van een stoeltje waar ze zelf op kunnen gaan zitten tot een fiets waar ze echt mee kunnen rijden. Een week voor toekomstige ingenieurs! Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 08/07 - 12/07 29/07 - 02/08 26/08 - 30/08

Z52 Z137 Z240

Holderdebolder

Kruipt, springt, klimt, klautert, … je kleuter graag? Dan wordt deze week zeker een leuke ervaring! Je kleuter zal zich kunnen uitleven, rent zich rot en krijgt elke dag een ander bewegingsparcours aangeboden. Die parcours worden gemaakt uit WESCOblokken. Dit zijn schuimrubberen figuren in allerlei vormen en kleuren, speciaal ontworpen voor kleuters. Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 02/04 - 05/04 01/07 - 05/07 05/08 - 09/08 19/08 - 23/08

Actief

30

Jumpen

De bouwfabriek

Kleuters

P08 Z09 Z149 Z202

Een knotsgek springkamp waarin we ons compleet kunnen uitleven! Jumpen op trampolines, ver jumpen, hoog jumpen, jumpen op springkastelen, jumpen, jumpen, jumpen, ... . Een sportweek voor alle kinderen met veel energie!

Periode/code 26/08 - 30/08

Tring, tring, vroem, vroem, ...

Z241

SportyMIX

Deze week staat er een mix van allerlei activiteiten op het programma. Zo kan je kleuter eens van enkele typische SPORTYactiviteiten proeven. Hij/zij zal zich volledig kunnen uitleven met 1001 ballen en atletiekmateriaal. Moe zal hij/zij thuiskomen na een dagje springen op springkastelen, springen met knotsgekke springkonijnen en springballen. Een initiatie circus en acrobatie mogen zeker niet ontbreken en als kers op de taart is er “aquafun”, spetteren in het zwembad! Een leuk zwemparcours met allerlei zwemmateriaal zal de pret zeker niet kunnen bederven voor uw kleine pruts.

Periode/code 08/04 - 12/04 05/08 - 09/08 26/08 - 30/08

Ons jaarlijks weerkerend verkeers- en fietskamp. Een doe-kamp waarin de kinderen naast hun eigen fietsbehendigheid ook oefenen op verkeersituaties. Ook leren ze de verkeersborden kennen die betrekking hebben op fietsers en voetgangers. Alleen voor kinderen die in september naar het eerste leerjaar gaan. Eigen fiets meebrengen!

Periode/code 01/07 - 05/07

Z03

P43 Z153 Z242

31


Smekken en smullen

Hocus Spookjes!

Circus Krokofant

Het dierencircus “KROKOFANT” is weer in het land. Maar de circusdirecteur heeft een groot probleem: alle dieren in het circus zijn ziek! Wie helpt de circus directeur? Deze week kruipen de kinderen in de huid van een aantal circusdieren en oefenen allerlei trucjes. Een themakamp vol gymnastiek, acrobatie, crea, ... . Natuurlijk nodigen we iedereen de laatste dag uit om eens een kijkje te komen nemen in ons circus.

Periode/code 08/04 - 12/04 01/07 - 05/07 29/07 - 02/08 05/08 - 09/08

Periode/code P42 Z11 Z135 Z150

De wondere kabouterwereld

Ben je ooit al eens in een echt kabouterdorp geweest? Dan moet je deze week zeker eens langskomen. We gaan op zoek naar echte kabouters. Zitten ze in het bos, in de wei of leven ze bij de mensen thuis? Bestaan er boskabouters en stadskabouters? Wat is het verschil tussen beiden? We zullen het allemaal ontdekken tijdens deze week. We knutselen, zingen, spelen, sporten,... om hopelijk een echte kabouter tegen het lijf te lopen.

Periode/code 08/07 - 12/07 22/07 - 26/07 05/08 - 09/08

Ee n a a rd i g s p o o k j e u i t go o c h e l l a n d n o d i gt a l l e k l e u te rs u i t ! Voor goochelspookjes groot en klein zal dit een superfijn Spookjeskamp zijn. Spookjessporten, Spookje spelen en goochelen. Met onze eigen toverstaf zoeken we de beste toverspreuken want wannneer de goochelaar op bezoek komt moeten we voorbereid zijn! Abracadabra, simsalabim, hocus pocus pats ik wou dat je een hocus spookje was! Afgewisseld met sport en spel.

15/07 - 19/07

NIEUW

Z98

Ik ben een muzikantje

Muziek is een spel! Op hun orf instrumentjes, tamboerijnen, cimbalen, ... leren de kleuters ritme, klankhoogte, klankkleur en klanksterkte kennen. Bedoeling is om de kleuters zo creatief mogelijk te laten musiceren. Dat alles wordt afgewisseld met spelelementen gebouwd rond en met muziek. I.s.m. Di-mak, ritme en percussiespecialist.

Periode/code 02/04 - 05/04 01/07 - 05/07

Op stap in de jungle

Later als ik groot ben, word ik ...

Politieagent, brandweerman, postbode of misschien wel muzikant? Weet jij al wat je worden wil? Onze vriend Gust de garagist is niet gelukkig met zijn beroep. Kan jij hem helpen? Deze week gaat Gust samen met onze kleutertjes op stap met een postbode, een klusjesman, ze sporten met een sportman, ze koken met een kok en nog veel meer. Hopelijk kunnen de kleuters op het einde van de week Gust helpen bij het kiezen van een nieuw beroep.

Periode/code 08/04 - 12/04 15/07 - 19/07 19/08 - 23/08

P40 Z101 Z203

P07 Z01

Periode/code 02/04 - 05/04 01/07 - 05/07 19/08 - 23/08

Z55 Z124 Z148

Kleuters

P09 Z07 Z199

Reis rond de wereld

Elke dag stappen onze kleuters in het vliegtuig en vliegen ermee naar verre, koude, warme,... oorden. Eén keer aangekomen leven ze zich in in de plaatselijke cultuur van dat land. Ze koken, knutselen, spelen,... . Dit om als echte wereldreizigers onze grote aardbol beter te leren kennen. Een multicultureel creakamp voor avontuurlijke kleuters. Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 08/07 - 12/07 19/08 - 23/08

Thema

32

Kennen jullie Tom en Bas al? Tom de tijger en Bas de aap zijn twee knotsgekke dieren uit de jungle en gaan deze week samen met jullie op safari door het oerwoud! Samen met de olifanten, tijgers, leeuwen, krokodillen en apen beleven we dolle avonturen. We maken ook te gekke knutselwerken. Als je nog niet in de jungle bent geweest, dan is dit je kans!

Z50 Z206

NIEUW

Met kokmuts op en keukenschort aan, maken we de lekkerste gerechten. De kleuters zullen roeren, stoven, bakken, proeven en smullen. We leren deze week een heleboel bij: van handjes wassen voor het koken tot zelf weten wat gezond is. De laatste dag organiseren we voor de ouders een receptie die er ook “echt-echt” uitziet en die vooral heel lekker smaakt!!! Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 02/04 - 05/04 15/07 - 19/07 29/07 - 02/08 12/08 - 16/08

P03 Z99 Z138 Z178

Spelen in dromenland

Stanneke het zandmanneke heeft elke nacht mooie, zoete, prettige dromen. Telkens als hij droomt, schrijft hij ‘s ochtends zijn droom op en hangt die in zijn droomboom. Hij heeft zo al meer dan 1000 dromen in zijn droomboom hangen. Maar plots kan Stanneke niet meer slapen en dus ook niet meer dromen. Wat nu? Willen jullie Stanneke helpen om terug te kunnen slapen en mooie dromen te maken? We maken onze eigen droomboom en dromenvanger, kleuren onze eigen kussenhoes in en trekken onze pyjama aan voor een groot pyjamafeest! Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 05/08 - 09/08 12/08 - 16/08

Z152 Z176

Sprookjesland

Elke dag komt er een sprookjesfiguur op bezoek. Sneeuwwitje neemt ons mee naar het peperkoekenhuisje, samen met de drie biggetjes maken we een huisje, Roodkapje neemt ons mee naar het bos en met klein Duimpje zien we alles groots! Uiteraard mag het sprookjesbal op het einde van de week niet ontbreken! Een cre-actief kamp waar de kleuters zullen sporten, spelen en knustelen rond het thema “sprookjes”. Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 08/04 - 12/04 01/07 - 05/07 15/07 - 19/07 19/08 - 23/08

Uch...ikke kleine dappere indiaan

Welkom in ons tipi-dorp! Maar ... er is iets niet pluis in het dorp. Bleke Bleekscheet is ziek. Daarom zoeken we andere indianen om op zoek te gaan naar een medicijn. Daarvoor moeten we op heuse ontdekkingstochten, sporen zoeken, geheimzinnige codes ontcijferen, dansen rond een totempaal,... . In dit creactieve kamp knutselen en spelen we rond het thema “indianen”.

Periode/code 01/07 - 05/07 08/07 - 12/07 15/07 - 19/07

Z04 Z46 Z100

NIEUW

Welkom op de boerderij

Gitte de geit, Huppel het konijn, Karel de kip, Sofie het schaap, ... zijn de dieren van Boer Bas. Op de boerderij van boer Bas is er een probleem.... Kunnen jullie samen met de dieren boer Bas helpen? Dit wordt een creactieve week vol knutsel, sport- en spelactiviteiten waar de boerderijdieren centraal staan en waar de kleuters het mysterie van boer Bas helpen oplossen.

Periode/code 08/04 - 12/04 05/08 - 09/08

P41 Z151

P44 Z06 Z103 Z201

33


ERVARINGSKAMPEN zijn SPORTkampen voor kinderen van het 1ste en het 2de leerjaar. Tijdens deze kampen komen de kinderen in aanraking met verschillende sporten. Ze “ervaren” het materiaal, de spelregels, de techniek en eventueel de tactiek die bij een welbepaalde sport hoort. De sporten worden hoofdzakelijk in spelvorm aangeboden. Het SPELEN van een sport staat centraal! Ervaringskamp met atletiek

Tijdens deze week komen de kinderen op een prettige manier in aanraking met de basistechnieken van verschillende sporten zoals netbal, gym, baseball, hockey, new games,… . Elke dag staat er “1 blokje” atletiek op het programma. Gedurende 80 min. maken de kinderen kennis met hoogspringen, verspringen, werpnummers, sprint, estafette, ... .

Periode/code 01/07 - 05/07

Z24

Ervaringskamp met balsporten

In dit kamp bieden we elke dag in korte “blokjes” op een speelse manier een ruim “sportpakket” aan. We maken dagelijks wat uitgebreider kennis met één of andere balsport (voetbal, basketbal,...). Daarnaast komen de kinderen op een prettige manier in aanraking met de basistechnieken van verschillende sporten zoals gym, hockey, minitennis, … .

Periode/code 02/04 - 05/04 26/08 - 30/08

P17 Z247

Ervaringskamp met dans

Elke dag een blokje van 80 min. waarin we ons uitleven op verschillende muziekstijlen. We krijgen dansles van een echte dansjuf. Een kleine dansvoorstelling voor de ouders op de laatste dag zal hier natuurlijk niet ontbreken. Deze week ook een mix van sport en spel waarin de kinderen op een prettige manier in aanraking komen met de basistechnieken van verschillende sporten zoals netbal, gym, baseball, hockey, new games, … .

Periode/code 08/04 - 12/04 08/07 - 12/07

P52 Z70

Ervaringskamp met slagsporten

Ervaringskamp met schaatsen

Tijdens dit kamp begeven we ons elke voormiddag op glad ijs. Ieder kind krijgt er schaatsles op zijn niveau. Voor dit kamp zijn er extra lesgevers schaatsen voorzien en is 1/3 van de piste gereserveerd voor beginners. Daarnaast komen de kinderen op een prettige manier in aanraking met de basistechnieken van verschillende sporten zoals netbal, gym, baseball, hockey, new games, tennis, atletiek, … . (Huur schaatsen inbegrepen.)

Periode/code 08/04 - 12/04

P51

Ervaringskamp met zwemmen

Tijdens dit kamp komen er elke dag verschillende slagsporten aan bod: hockey, badminton, mini-tennis, bounceball, ... Sla je graag tegen een balletje, dan is deze week iets voor jou. Daarnaast komen de kinderen op een prettige manier in aanraking met de basistechnieken van verschillende sporten zoals gym, voetbal, frisbee, … .

Een week bestaande uit een mix van sport en spel. Elke dag een SPORTY zwemsessie van ongeveer 80 min. Daarnaast komen de kinderen op een prettige manier in aanraking met de basistechnieken van verschillende sporten zoals atletiek, gym, basketbal, hockey, voetbal, dans, ... . Dit in korte “blokjes” zodat een week er zeer gevarieerd uitziet.

Periode/code

Periode/code

19/08 - 23/08

Z218

02/04 - 05/04 01/07 - 05/07 08/07 - 12/07 19/08 - 23/08

TYPEKAMPEN zijn SPORTkampen voor kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar. Tijdens elk typekamp staan er telkens 4 sporten centraal. Van elk van die 4 sporten zullen de kinderen zich gedurende de week verdiepen in de techniek en tactiek . Doorheen de week veel oefenvormen zodat ze de sport goed onder de knie krijgen en zo kunnen ze tegen het einde van de week echte matchkes spelen. Synchroonzwemmen

Hieronder staan de sporten afzonderlijk omschreven : Atletiek (Indoor)

Elke dag komt er een atletiekdiscipline aan bod. We gaan verspringen, laten ons vallen op de mat bij het hoogspringen, sprinten om ter snelst, doen aan kogelstoten, ... .

Periode/code 02/04 - 05/04 19/08 - 23/08

Badminton

Al gehoord van lob en drop? Dit zijn badmintontermen die deze week zeker aan bod zullen komen. We spelen met onze backhand en forhand en proberen het badmintonpluimpje zo lang mogelijk in de lucht te houden.

Periode/code 01/07 - 05/07

Sport

P16 Z23 Z69 Z217

34

6+

In dit kamp staat er elke dag een halve dag tennis op de tennisterreinen van TC Iris op het programma. We oefenen onze opslag, backhand, forehand, smash, ... tot we bijna zo goed zijn als Kim Clijsters. De 6-8 jarigen krijgen les in kleine groepjes van 8 kinderen. De kinderen van 9-14 jaar worden per 5 begeleid door de lesgevers van TC Iris. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

08/07 - 12/07 19/08 - 23/08

Z90/Z96 Z216/229

Periode/code 08/04 - 12/04

P61/P62

Tijdens deze week leren we technisch en tactisch hockey spelen. Een variant zoals bounceball en een matchke op het einde horen er zeker bij.

Periode/code 02/04 - 05/04 01/07 - 05/07 19/08 - 23/08

Periode/code 01/07 - 05/07 19/08 - 23/08

Z39 Z230

Wie loopt er een homerun? Wie mept de bal met de baseballbat het verst? Of welke ploeg heeft vangbal? Elke dag een variant op het alom gekende spel baseball.

Periode/code

Z88/Z89

Dans

Doorheen de week komen verschillende dansstijlen aan bod. Natuurlijk laten we onze danskunsten aan iedereen zien in een spetterende dansvoorstelling.

Periode/code 08/04 - 12/04 01/07 - 05/07

P62 Z38

Wie houdt zijn frisbee het langst in de lucht? Doorheen de week de opbouw van “hoe gooi ik gericht met mijn frisbee tot hoe spelen we een spannende wedstrijd.”

Periode/code 08/04 - 12/04 08/07 - 12/07 26/08 - 30/08

New games

02/04 - 05/04 08/07 - 12/07 26/08 - 30/08

P61/P62 Z89 Z260

P30 Z89 Z260

Slagsporten

Elke dag wordt er ruim aandacht besteed aan één van de slagsporten. Tennisballen, badmintonpluimpjes, ... vliegen deze week door de lucht. We smashen, droppen en lobben tot we onze tegenstrever verslaan.

Periode/code

Frisbee

P61

New games zijn spelen zonder winnaar of verliezer. We leren samenwerken met behulp van verschillende materialen zoals de wereldbal, zweefbal, parachute, ... .

Periode/code

2/04 - 6/04 26/08 - 30/08

NIEUW

Z38

Tafeltennis

We leren om ons pingpongballetje met forehand of backhand terug te slaan. We verdiepen ons in de spelregels en sluiten af met een mini-tornooi.

02/04 - 05/04 08/07 - 12/07

P29/P30 Z88/Z89

Hoog, hoger, hoogst, ... . Op de kleine en de grote trampoline leren we beheerst sprongen maken. Synchroon springen zal zeker niet ontbreken.

Periode/code

Elke voormiddag begeven we ons op glad ijs. Onder professionele begeleiding van ICE HOCKEY CLUB LEUVEN krijgen we ijshockeyles in techniek en tactiek.

08/04 - 12/04

01/07 - 05/07

Trampoline

P30 Z39 Z230

Ijshockey

Periode/code

Periode/code

Periode/code

Hockey

Balsporten

Baseball

Van Wimbledon tot Roland Garros

Periode/code

Z39

Elke dag een blokje van 80 min. een andere balsport. Deze week dribbelen, shotten, passen, smashen we zowel met een voetbal, basketbal, rugbybal, handbal en volleybal.

08/07 - 12/07

Ons jaarlijks weerkerend TENNISKAMP, onder professionele begeleiding van de lesgevers van TC IRIS :

P29 Z230

Gym

Elke dag maken we kennis met de bewegingskunsten van turnen, dit op allerlei turntoestellen en natuurlijk ook op de trampoline. Evenwicht op een balk, rollen op de mat, slingeren aan de rekstok, ... . Wie turnt er mee?

Synchroonzwemmen werd vroeger ook wel kunstzwemmen of waterballet genoemd. Droom jij er ook eens van om te dansen in het water? Doe dan zeker mee! 50m brevet vereist. I.s.m. KLZC

P28/P29 Z260

02/04 - 05/04 01/07 - 05/07

P29/P30 Z38/Z39

Volleybal

Elke dag komt volleybal aan bod. Onderhands toetsen, bovenhands toetsen, smashen, ... we leren het allemaal! We starten met netbal en eindigen de week met een groot volleybaltornooi.

Periode/code 26/08 - 30/08

Z260

Waterpolo

Ben je een “waterrat”, je speelt graag in teamverband en je bent balvaardig? Dan is waterpolo misschien wel iets voor jou!. Wie durft deze uitdaging aan?! 100m brevet vereist. I.s.m. KLZC

Periode/code 08/07 - 12/07

NIEUW

Z88

Zwemmen

We nemen elke dag een duik in het zwembad, zwemmen schoolslag, crawl en rugcrawl. De lessen die gegeven worden zijn gebaseerd op de Sporty zwemschool. Veel techniek, maar de zwemfun verliezen we zeker niet uit het oog.

Periode/code 02/04 - 05/04 19/08 - 23/08

P29 Z230

35


Een trip met een striptekenaar

Animatiefilm

Ben jij ook gek op animatiefilms? Wil je wel eens weten hoe die gemaakt worden? Of beter nog: heb je zin om er zelf één te maken? We bedenken een kort scenario, wie goed kan tekenen haalt zijn potlood boven. Ben je niet zo’n tekenaar, dan knip je gewoon foto’s uit een tijdschrift. Hoe gekker je foto’s, hoe leuker ons filmpje wordt. Hoog tijd om ze tot leven te wekken… . Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. Gifant vzw

Periode/code 01/07 - 05/07 15/07 - 19/07

Z27/Z42 Z117/Z120

ART@sporty

Laat de Picasso deze week in jou naar boven komen en laat je van je fantasierijke kantje zien ... . Deze kunstige week zit boordevol afwisseling. We gaan niet enkel schilderen op een groot doek, maar ook boetseren met klei en werken met papier maché. Op het einde van de week gaan we zelfs naar museum M waar we niet enkel een actieve rondleiding krijgen maar nadien ook zelf aan de slag gaan! Droomde je er altijd al van om kustenaar te worden? Grijp dan nu je kans en kom proeven van onze art@Sporty-week! Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 01/07 - 05/07 26/08 - 30/08

Z20/Z35 Z244/Z257

De kletsmajoor!

Klets, klets, klets, hij ratelt alles aan elkaar. Hij is een babbelaar. Echt de hele dag door. Hij kwebbelt over koetjes en kalfjes en zelfs over wereldoorlog 1. Op zoek naar iemands oor. Hij is zoals dat heet een kletsmajoor. Slechts een paar uur per dag is het stil, ssssssstt, hij ligt te slapen. Want zodra zijn ogen opengaan, begint zijn mond te gapen en ... klets, klets, klets. I.s.m. Theater Spoor 6 NIEUW

Periode/code 26/08 - 30/08

Z243

Een striptekenaar zal je heel de week door begeleiden naar dat ene belangrijke doel: je eigen strip tekenen. Een hele week lang zal de tekenaar je helpen bij het uitwerken van een verhaal, worden ideeën samen uitgeschreven, worden je eigen stripbeelden ontworpen, kom je te weten hoe je een strip moet opmaken, hoe belangrijk cliffhangers voor je verhaal zijn, hoe spanning op te bouwen, … . En dan vergeten we natuurlijk ook niet dat we de strip nog moeten tekenen: eerst in potlood, dan in inkt om zo tot het einddoel te komen. Je eigen strip! Deze week worden de kinderen begeleid door echte striptekenaars. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. vzw Beeldend verhaal

Periode/code 08/04 - 12/04 15/07 - 19/07 29/07 - 02/08 26/08 - 30/08

Graffiti

Heb je er altijd al van gedroomd om muren te bekladden en vol verf te spuiten tot het mooie kunstwerken worden? Sta je ook steeds vol bewondering te kijken naar de grafittikunstwerken langs de kant van de weg? Dan wordt deze week zeker iets voor jou! Je werkt een hele week samen met een grafittikunstenaar die je alle technieken en kneepjes van het vak leert. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. grafittikunstenaar SICK

Periode/code 26/08 - 30/08

Z271

Hopsakee, een CD! Tater, muziektheater!

We schrijven liedjesteksten, verzinnen er muziek bij, smeren onze stemmen, oefenen alles in en nemen onze songs op in een mobiele studio. Maar wie ontwerpt het cd hoesje, de flyers, de affiches,... en wie organiseert de live voorstelling van onze eigen CD? Dat doen we natuurlijk allemaal zelf met ons eigen productieteam! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. theater Spoor 6.

Periode/code 08/07 - 12/07

Z61/Z79

Jonge hippe ontwerpers gevraagd

Coole rugzak, hippe handtas, mega toffe toiletzak of een neige pennenzak. Wil jij je aan één van deze of meerdere creaties wagen, kom dan snel naar dit coole kamp. Met stof, draad en naald, ritsen, linten en andere versieringen maak je je eigen creaties. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. In de K-Eicker.

Periode/code

36

P50/P60 Z107/Z115 Z140/Z144 Z251/Z264

02/04 - 05/04 01/07 - 05/07

P11/P24 Z12/Z28

Kijk, mijn handpop leeft!

NIEUW

Tijdens dit kamp komt Sjo-zanne de madame bij jullie langs. Zij is dan ook een lieve mevrouw die in een klein huisje leeft vol poppen. Maar die al te graag eens bij jullie langskomt om ... een gekke pop te maken! We kleden onze poppen aan, beschilderen hun gezicht en geven hen een naam! De ene zal Peikie met een dikke neus zijn, de andere Wullie met een dikke lip. Of er kunnen er ook wel tussen zitten met een klein beetje sprietiewietie haar. Dat zal dan wel een Fluf zijn! Alles kan gemaakt worden tijdens dit kamp! Nadien zullen de poppen zelf kunnen praten. En op het einde van het kamp maken alle poppen ook kennis met elkaar in een kleine voorstelling. Het wordt een groot feest met al de poppen! Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. Gifant vzw

Periode/code 12/08 - 16/08

Z182/Z190

Kliederen is een Kunst

15/07 - 19/07

05/08 - 09/08

Z104/Z112

Z155/Z165

Knetterende knuffels

NIEUW

Naaien, vilten, haken, ... je leert het allemaal tijdens deze superactieve week. Laat je handen en je fantasie het creatieve werk maar doen. Van een lapje stof en naald en draad maak je een te gekke knuffel. Deze geweldige knuffel mag je helemaal kleden zoals je zelf wil en neem je uiteraard op het einde van de week mee naar huis! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. In de K-Eicker.

Periode/code 08/07 - 12/07

Periode/code 01/07 - 05/07 12/08 - 16/08

Z62/Z80

22/07 - 26/07

NIEUW

Z133

Met ‘Theatersport’ improviseren we er op los!

We dagen elkaar uit met theater en maken er een sport van! Een kamp voor kinderen en jongeren met of zonder podiumervaring, die de acteur uit zichzelf willen halen. Improvisaties, toneel vertrouwenspelen prikkelen je expressietentakels. Een gebaar, een woord, een geluid of een oogcontact ontsnapt en worden uitvergroot tot de belevenis als acteur. Deze groep krijgt een professionele theateropleiding! Kom maar af, zou ik zeggen! Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. Gifant vzw NIEUW

Periode/code 08/07 - 12/07 19/08 - 23/08

Z75/Z93 Z231/Z236

Papier hier!

Papier, papier en nog eens papier! Met wat lijm, verf en allerlei hulpmiddelen maken we beelden, je eigen kop en schoteltje, een eigen boekje en een heus kunstwerk om op te hangen. Begin alvast maar broodzakjes en eierschaaltjes te verzamelen. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. XenWix NIEUW

22/07 - 26/07

In dit kamp ontdekken we dat rappen gemakkelijker is dan het lijkt, en rijmen we al vlug vol overgave op de beats. Door middel van de juiste oefeningen en tips heeft iedereen in een wip een raptekst klaar. Yo! Are you ready, Master of ceremony?!!!Dit kamp eindigt met het opnemen van onze rap in een echte mobiele opnamestudio. Zo krijg je een professioneel klinkende opname in handen! Voor de ouders geeft elke kersverse MC een spetterend optreden. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. Gifant vzw

Periode/code

Sprankel, sprinkel, spronkel

Periode/code

Z17/Z32 Z183/Z191

Mike C rap!

Ben je niet bang om je vingers vuil te maken? Goed zo! Want deze week gaan we kliederen en kladderen, maar wel met stijl! We morsen “per ongeluk” zout, suiker en zand in de verf, mixen er een toverpasta door en maken met dit gekke mengsel een prachtig schilderij op doek. We gooien borden en tegels stuk, waarna we de brokken net als Gaudi terug aan elkaar lijmen tot een kleurrijke mozaïek. Met raspen en vijlen bewerken we een steen en laten het stof hoog opwaaien tot er een bijzonder beeldhouwwerk ontstaat. Kortom , door te kliederen en te experimenteren word je een echte kunstenaar! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. De Kliederkeet

Periode/code

Knutsel Frutsel Academie

Welkom in onze zomeracademie! Grasmannetjes, hooifiguren, prachtige schilderijen gemaakt met de voeten en de vingers, wol, lijm en verf, ... . Papiermonsters, zeepbellen en luchtballonnen, koksmutsen en een schortje. Het hoort er deze week allemaal bij! Lekker in de klei modderen of in het zoutdeeg? Met als afsluiter een groot zelfgemaakt koud buffet! Frutselen is de boodschap! Doe vooral je slechtste kleren aan! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. XenWix

Z126/Z130

Stof & Co

Ben jij een creatieveling die graag met wol, vilt en stof werkt? Deze week gaan we uit de bol en laten onze creativiteit de vrije loop. Met vilt en wol in alle kleuren van de regenboog, stofjes met ruitjes, bolletjes en streepjes maken we de leukste dingen die jullie op het einde van de week mee naar huis mogen nemen! NIEUW

Periode/code 02/04 - 05/04

P21/P34

Special effects

In het jaar 2050 ziet onze wereld er helemaal anders uit. Er huppelen overal vrolijke robots in het rond en er gebeuren magische dingen. Wil je meewerken aan onze film over het jaar 2050? Schrijf dan snel in. Behalve een film, maken we ook een animatiefilm waar gekke robots tot leven komen ... . Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. Gifant vzw

Periode/code 05/08 - 09/08

Z164/Z174

Recept : “Sprankeltoverfeest” Benodigdheden : - sprankelkids - magie & toveren - stoere ridders en sprookjesfeeën - aardelessen en elfentechnieken - sterren en planeten - fluisterfonkelen NIEUW - kriebelende vingers - ondeugende ogen - wiebelende tenen Stevig mixen, bakken op 175 °C gedurende 1 week. En voila ons creatief sprankeltoverfeest is geslaagd! Mevrouw Sprankel neemt je een ganse week mee op avontuur met verhalen, creativiteit, knutselen, dansen, bodypercussie & kinderyoga. Actie en ontspanning wisselen mekaar af. Het belooft één groot spetterend feest te worden! Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. vzw Sprankel

Periode/code 26/08 - 30/08

Z250/Z263

Van grimme tot bodypaint

Altijd al een prinses of piraat willen zijn? Of kies je liever voor konijntjes of sterretjes op je gezicht? Stap voor stap leren we grimeren met penselen en sponsjes. Als je de technieken beet hebt dan beschilderen we ons lichaam met grimmeverf. Met de namaakwonden en andere speciale effecten kunnen we er allemaal 50 jaar ouder uit zien. We gebruiken ook zelfgemaakte veilige henna en leren tekeningen maken op onze handen en voeten. Nieuwsgierig? Schrijf je dan maar snel in! Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. XenWIX

Periode/code 19/08 - 23/08

Z228/Z235

Zeepkistenrace

Deze week maken we een echte zeepkist zodat we er op het einde van de week mee kunnen racen! De banden, het stuur, de kast, de afwerking, ... alles maken we zelf. Zagen, vijzen, verven en testen. Samen met een echte timmerman gaan we aan de slag om onze TOPzeepkist klaar te maken. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. Pol de timmerman

Periode/code 05/08 - 09/08

Z175

6+

Creatief

37


Golf & Technology

1001 ballen & bellen

Een sport- en spelkamp waarin de kinderen gaan spelen met grote en kleine ballen, harde en zachte ballen. Werpen, rollen en shotten worden in verschillende spelvormen aangebracht. Deze week niet alleen ballen, maar ook BELLEN! Zeepbellen! Hele grote bellen of tientallen minibelletjes. Bellen blazen, bellen prikken, bellen vangen,... . We gaan creatief spelen met zeepbellen. Een week voor actieve creatievelingen! Afgewisseld met sport en spel.

Periode/code 01/07 - 05/07

Z15

NIEUW

Adventure cool

Deze week is voor de durvers onder jullie! In de hoogte, op het water of in het bos, we zoeken overal het avontuur op! Muurklimmen, boogschieten, mountainbiken, raften, oriëntatielopen, hindernissenpiste, … jullie doen het allemaal! Begin al maar te trainen, want het zal er hard aan toe gaan! Je bent gewaarschuwd! Ben jij de waaghals die we zoeken? Schrijf je dan snel in en beleef de grootste kicks!

Periode/code 08/07 - 12/07

Z86

American Games

We sporten deze week een keertje op zijn Amerikaans. Crazy Baseball, Maffe Frisbee en American Football kunnen niet ontbreken! Een dagje Indy-Car-Trike-Racing met supersnelle ligfietsen op een uitgezet parcours met strobalen. Ook hebben we een Shooting-day : Lasershooting, Karabijn- en Arrowshooting. Wil je dit allemaal niet missen? Shrijf je dan snel in! Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. Home run vzw

Periode/code 26/08 - 30/08

Z246/Z259

Aquafun

Doe je zwembroek maar aan, want in dit kamp gaan we elke dag spelen in het water. Waterestafettes, hinderniszwemmen, waterpolo, waterspelen, ... . Een week boordevol zwembadplezier met verschillende opblaasbare structuren! We zijn ook creatief met water en leven ons uit in allerlei waterproefjes. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 08/04 - 12/04 26/08 - 30/08

P53/P63 Z253/Z265

Bikefun

Spelenderwijs maken we kennis met onze eigen fiets en het verkeer. Elke dag zit boordevol fietsvaardigheden zodat we behendiger worden op onze fiets. Niet alleen fietsbehendigheid, ook verkeerseducatie en heel veel fun op verschillend rollend materiaal zoals steps, BMXen, zitfietsen, skateboards, rolschaatsen,... . Eigen fiets meebrengen! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 02/04 - 05/04 08/04 - 12/04 01/07 - 05/07

P22/P35 P45/P55 Z18/Z33

29/07 - 02/08

Z141/Z145

22/07 - 26/07

Periode/code 02/04 - 05/04

Z30

Periode/code

Z252

Als Junior Buitensport Expert word je gedurende 3 dagen opgeleid in de Dijlevallei. Orientatie, raften, mountainbike, klimmen, knopenkennis, sjorren, kayak, ... zijn de activiteiten die we daar mogen verwachten. Vervolgens gaan we op tweedaagse doorheen de prachtige natuur van de Amblèvevallei. We verblijven daar van donderdag op vrijdag in een echte refuge, we koken ons eigen potje en schaven onze technieken bij. Rotsklimmen, abseilen, gps, challenge, EHBO, survival,... . Op het einde kom je terug al een echte Junior Buitensport Expert!!! I.s.m. Vagamundi

Periode/code 12/08 - 16/08

DJ BOX

Drop da beat! Jij wordt de ultieme hiphop dj! Platen aan elkaar mixen en de beste scratchmaster worden, dat is wat jij deze week zal leren. Beatjuggling met de vetste tracks, ondergedompeld worden in de wondere wereld van de hip hop, dat is wat deze week je te bieden heeft. En heb je jezelf ooit beschouwd als muziekinstrument? Je leert tijdens deze week hoe te beatboxen als een master! Tijdens deze week ontdek je welk orkest er al die tijd in je mond verborgen zat. Het zit in jou en wij halen het eruit! I.s.m. KillerBee

Periode/code 26/08 - 30/08

Z269

NIEUW

Z198

Lifesavingstage

Snelheidsduivels in het water kunnen hun borst al nat maken. Als het gaat om het redden van een drenkeling telt elke seconde! Tijdens dit sportkamp maak je je al de reddingstechnieken eigen. Op het einde van de week mag je jezelf een echte reddende (b)engel noemen! Vervoers- en bevrijdingsgrepen, popslepen, hinderniszwemmen, zwemmen met zwemvliezen en reddingsgordel, reanimatie,... het komt allemaal aan bod. Leg je zwemvest alvast klaar! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. de Vlaamse Reddingscentrale.

Periode/code 19/08 - 23/08

38

Z213/Z226

Junior Buitensport Xpert

Een danskamp waarin verschillende dansstijlen aan bod komen. Onder professionele begeleiding maken we deze week een wervelende dansshow, die we de laatste dag graag aan onze ouders tonen. Vermits onze dansshow rond een bepaald thema is opgebouwd, knutselen we zelf de inkleding. I.s.m. dansschool Hilde Goyens.

26/08 - 30/08

Een avonturenkamp dat bol staat van spanning en actie! Waar werken in team centraal staat. Elke dag een andere uitdaging: boulderen, BMXen, monkeyklimmen, raften, speleobox, oriëntatieloop, .... teamplay!! We schaven de individuele techniek per buitensportdiscipline bij. Nadien gaan we de uitdaging met opdrachten aan in groep. Al gehoord van toprope, flipdrill, topografie, .... ? Wat is een bunnyhop? Word een echte “junior buitensportspecialist”! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. Vagamundi

19/08 - 23/08

Choreografie! Wie?

Periode/code

NIEUW

Junior Buitensportspecialist

Breakdance Academie

01/07 - 05/07

P36

Z127/Z141

Is hiphop jouw ding? Dan is dit kamp iets voor jou! Bij breakdance draait het om het hebben van een eigen stijl, orginaliteit en expressie. Deze week worden jullie ondergedompeld in de hiphopsfeer en krijgen jullie les van echte b-boys! De ontelbare moves worden je aangeleerd zodat jullie het op het einde van de week tegen elkaar kunnen opnemen in een echte battle! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. Dans Liga.

Periode/code

Golf is razend populair deze tijden in België. Door spelconsoles zoals de Microsoft Kinect en de Wii klinken termen zoals “Hole in one” of “Birdie” niet langer vreemd. Kom kennis maken met deze fascinerende sport en speel je eerste virtuele holes op de golfsimulator van Golf4All. Je slaat met echte clubs en echte golfballen tegen een scherm en de reële balvlucht wordt hierop geprojecteerd. Een infrarood 3D camera registreert jouw swing en geeft onmiddellijk feedback. Ontdek of golf iets is voor jou is. Golf4All kan je begeleiden tot het behalen van je golfvaardigheidsbewijs. Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. Golf4All

Z237

Op avontuur in de natuur

Kayak- en klimstage

Een stage waarin we ons elke dag gaan uitleven op het water. In een kayak zullen we verschillende vaardigheden oefenen . We varen op de Leuvense vaart en varen de Dijle af. De laatste dag laten we de kinderen proeven van de basics van echt wildwatervaren. Deze week ook klimmen. Al gehoord van een 3- en 4+? Een musketon, een achtknoop, beveiligen, … ? Na deze week zal je het niet alleen kennen, maar ook zelf hebben uitgeprobeerd. We leren knopen maken, elkaar beveiligen en natuurlijk zo snel en efficiënt mogelijk een muur opklimmen. Dit alles op de klimmuur in klimzaal Hungaria. Zwembrevet van 100m vereist. Eigen fiets meebrengen! Kayakken i.s.m. VKKF (Op het einde van de week is er de mogelijkheid om A-brevet Kayak te behalen.)

Periode/code 15/07 - 19/07

Z119

Lucht Pretland

Een week vol luchtplezier! Elke dag verschillende activiteiten op opblaasbare structuren waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Springen, trekken, duelleren op deze luchtgames zijn dan ook een must! Al gehoord van bungee run, levende tafelvoetbal, slingerbal, rodeo, … ? Beleef een schitterende week in het Sporty luchtpret park! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 02/04 - 05/04 08/07 - 12/07

P20/P33 Z59/Z78

NIEUW

Mountainbike/BMX- en klimstage

Deze week klimmen. Al gehoord van een 3- en 4+? Een musketon, een achtknoop, beveiligen, … ? Na deze week zal je het niet alleen kennen, maar ook zelf hebben uitgeprobeerd. We leren knopen maken, elkaar beveiligen en natuurlijk zo snel en efficiënt mogelijk een muur opklimmen. Dit alles op de echte klimmuur van klimzaal Hungaria. Ook een stage waarin we ons gaan uitleven met een mountainbike en BMX. Niet alleen lange tochten, maar ook oefeningen op techniek en fietsvaardigheden. Voor verplaatsing naar de klimzaal eigen fiets meebrengen!

Periode/code 02/04 - 05/04

P37

Een cre-actief kamp rond het thema ‘natuur’ en ‘avontuur’. Deze week leven we ons uit in verschillende bosspelen, maken ons eigen kamp en gaan op stap met een echte bosgids. We gaan ook op zoek naar de bewoners van het bos en gebruiken verschillende natuurmaterialen om te knutselen. We trekken een hele dag op avontuur en gaan klimmen, klauteren, overwinnen al de hindernissen, ... . Wie vindt er de schat in het grote bosspel? Jij misschien! Schrijf je snel in en ga mee op avontuur in de natuur! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 08/07 - 12/07

Z67

Slagsporten- en ijshockeystage

Een stage waarbij we ons elke dag gaan uitleven op de schaatsbaan. Onder professionele begeleiding van ICE HOCKEY CLUB LEUVEN krijgen we ijshockeyles in techniek en tactiek. Ook elke dag een andere slagsport. Bij badminton, tennis, baseball, bounceball en hockey komen niet alleen technische vaardigheden aan bod, maar ook tactische vaardigheden. Sla je graag tegen een balletje, kom dan zeker mee sporten deze week!

Periode/code 08/04 - 12/04

P66

SKATEN: Fun on wheels!

Een kamp voor stoere jongens en meisjes! Kennen jullie streetcarvers en waveboards? Elke namiddag trekken we naar de rolschaatspiste en het skatepark van het Provinciaal domein te Kessel-Lo. Sporty heeft grote skateboards, kleine skateboards, steps, streetcarvers, waveboards,... waar we ons naar hartelust mee kunnen amuseren! In de voormiddag sporten en spelen we met onze eigen inline skates. Niet voor watjes! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. Eigen inline skates meebrengen!

Periode/code 08/07 - 12/07

Z58/Z77

Sportycocktail

Deze week een cocktail van enkele typische Sporty sportactiviteiten. Springen op springkastelen, verschillende balsporten, gym met Wescoblokken. Een ludieke 10-kamp van allerlei atletiekdisciplines en new games zoals Kinball, Scoop en Bumball zijn zeker geprogrammeerd. Een week voor sportievelingen die niet schrikken van nieuwigheden!

Periode/code 02/04 - 05/04 22/07 - 26/07 12/08 - 16/08 26/08 - 30/08

P15/P28 Z129 Z185/Z193 Z254/Z266

SportyKICKX

Hou je van Kickx? Of van sporten die je kriebels geven? Dan wordt het volgende misschien wel iets voor jou! Deze week elke dag iets COOL ! Wat denk je van een hoogteparcours in een avonturenpark en boogschieten? Of van een dagje skiën of snowboarden? Jaja, we trekken echt naar de sneeuw! De bus brengt ons naar de indoorskipiste, waar we les zullen krijgen in skiën of snowboarden. Als afsluiter mag glijden met grote banden in de sneeuw zeker niet ontbreken. Raften op de Dijle en ook mountainboarden zit er deze week ook bij. En als kers op de taart, crossen op echte quads op een crossterrein. Wie durft deze week aan?! Eigen fiets meebrengen!

Periode/code 01/07 - 05/07

Z44

Sporty MIX XL

Tijdens deze “superactieve sport en spel” week nemen we elke dag een duik in het zwembad en maken we elke dag kennis met een of andere ludieke sport. 2 middagen trekken we naar het Provinciaal Domein te Kessel-Lo om ons daar uit te leven op de rolschaatspiste met allerlei gekke fietsen, go-carts, rolschaatsen, steps, skateboards,... . Een namiddag springen op springkastelen en een groot sporttornooi zullen er ook bij horen! Welke ploeg zal het beste scoren? Voor actievelingen die van veel afwisseling houden! Zwemgerief meenemen!

Periode/code 15/07 - 19/07 05/08 - 09/08

Z109/Z118 Z163/Z173

NIEUW

Watersportstage

Waterratten opgelet! Wil jij eens proeven van allerlei verschillende watersporten in en op het water? Dan is deze week echt iets voor jou! We leven ons uit tijdens het kajakken, windsurfen en duiken en we gaan zelfs een dagje naar de zee om te golfsurfen. We raften op de dijle, maar zoeken ook de uitdaging om te raften op de wilde zee. Ook minder bekende sporten komen aan bod zoals waterpolo, kiten en optimist varen. Het beloofd een week te worden boordevol spannende en avontuurlijke activiteiten. Afgewisseld met sport en spel!

Periode/code

08/07 - 12/07

Actief

Z97

NIEUW

6+ 39


Beestenboel

Deze week een gezellige boel van allerlei dieren! De ervaren vissers van ‘t Fort te Wilsele zullen de kinderen alle kneepjes van het vak “vissen” leren kennen. De laatste dag gaan we op bezoek bij de giraffen, leeuwen, olifanten, ... in het Safaripark te Aywaille. De kinderen van het kampje Z214 en Z227 brengen een bezoek aan de ezeltjesboerderij “ De balkende hoeve”. Zij gaan ook de wereld van de insecten ontdekken in het Ecohuis van het provinciaal domein te Kessel-Lo. De kinderen van het kampje Z21 en Z36 kunnen genieten van een wervelende dierenshow en leren alles over de dieren van het bos van onze bosgids. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 01/07 - 05/07 19/08 - 23/08

Z21/Z36 Z214/Z227

NIEUW

Circusacrobaten op tournée

De stoerste circusartiesten zijn de acrobaten! Voor hen is er niets te hoog, te wankel of te gevaarlijk. Ben jij ook zo’n waaghals? Doe dan mee aan onze circusacro stage. Samen met je medeacrobaten leer je de kneepjes van het vak: rollen, duiken, springen, vliegen,... met een geruststellende knipoog naar het publiek. Misschien kan je aan het eind van deze week wel een salto! Het licht gaat uit, de spots gaan aan, het publiek houdt zijn adem in want ... hier zijn de acrobaten! De laatste dag is er een acrobatenvoorstelling voor de ouders, grootouders, ... . Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. Cirkus in Beweging vzw.

Periode/code 19/08 - 23/08

Z234

Elfjes en draakjes

Gedurende een week kan je verblijven in de kleurrijke fantastische wereld van elfen en draken. Deze wezens vertellen hun wijze verhalen tijdens onze creatieve cirkels en omringen ons met hun magische krachten. Kleine drakenrijders kunnen hun hartje ophalen tijdens de krijgskunst om hun draak te kunnen besturen, het maken van een zwaard en een drakenstaartamulet, en veel vertellingen vanuit de wereld van de draken. Elfenprinsesjes zullen in hun element zijn bij het maken van magische wensarmbandjes en elfenjuweeltjes, het opladen van een magisch elfenkristal, het ontwerpen van elfenhuisjes en nog zoveel meer… Meebrengen : mooie stenen of kristallen die je thuis hebt, een stok van ongeveer 30 cm lang en minimaal 2 cm dik, en ook je eigen draken en elfen ... . I.s.m. Heyokateljee www.heyokateljee.be NIEUW

Beestige natuurweek

Deze week leven we ons uit in verschillende bosspelen en gaan we op stap met een natuurgids. We gaan knutselen met natuurlijke materialen en jullie handigheid komt van pas bij het maken van een vogelkastje. We krijgen bezoek van een echte valkenier die verschillende roofvogels meebrengt en ons alles zal vertellen over het leven van deze dieren. Op vrijdag is er ook een daguitstap naar een dierenpark. Een cre-actief kamp rond het thema ‘dieren en natuur’. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 08/07 - 12/07

Periode/code CLIC-IT

Kennen jullie CLICS? De felgekleurde blokjes die je in elkaar kan klikken? Op die manier kan je grote bouwwerken, auto’s, ruimteschepen en andere fantasieën bouwen. Sporty heeft wel 50 000 blokken waarmee de kinderen naar hartelust kunnen bouwen. Bouw jij graag? Denk je graag na over moeilijke en speciale constructies? Dan wordt deze week echt iets voor jou. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code Z73/Z91

19/08 - 23/08

08/04 - 12/04 22/07 - 26/07 12/08 - 16/08

P48/P58 Z128/Z132 Z181

Circus Deluxe

Hocus Pocus! We toveren jullie kamp om tot een echte circusschool. Een week lang oefenen we de kneepjes van het circusvak. Jongleren met ringen, al lopend op een reuzenbal, piramides bouwen van drie hoog, waarop de bovenste acrobaat vrolijk staat te zwaaien, koorddansen met een gek pak aan, ... . Lijkt dit helemaal iets voor jou? Dan ben jij misschien wel gebeten door de circusmicrobe! Schrijf je in en ontdek het op onze circusstage. De laatste dag is er een circusvoorstelling voor de ouders, grootouders, ... . Afgewisseld met sporten spelactiviteiten. I.s.m. Cirkus in Beweging vzw.

Periode/code 08/07 - 12/07 19/08 - 23/08 26/08 - 30/08

40

Z65/Z83 Z221 Z245/Z258

Z208/Z220

01/07 - 05/07 12/08 - 16/08

Z19 Z184

08/04 - 12/04 08/07 - 12/07 15/07 - 19/07 29/07 - 02/08 05/08 - 09/08 12/08 - 16/08

01/07 - 05/07 12/08 - 16/08

P46/P56 Z63/Z81 Z108/Z116 Z146 Z158/Z168 Z187/Z195

Mission Impossible

NIEUW

Periode/code

KinderKOOKkaffee

Basis koken voor kinderen. Zelf koken, fun, leerzaam, lekker, makkelijk en gezond. Koken heeft te maken met smaak, kleur, vorm en structuur. Je kunt heel veel leuke en lekkere dingen verzinnen als je kookt, of je kunt bestaande recepten namaken. Maar eerst moet je weten wat gezond is, waar het eten vandaan komt en hoe je ermee aan de slag kan. De laatste dag gaat ons kaffee even open voor de mama’s en de papa’s. Kinderen enthousiast maken over koken en eten van verse, gezonde voeding. Dat is de uitdaging. Durf jij het aan? I.s.m. Chef Wawa

Periode/code 02/04 - 05/04 08/07 - 12/07 05/08 - 09/08 12/08 - 16/08

P10/P23 Z66/Z84 Z161/Z171 Z188/Z196

08/07 - 12/07

Z85/Z95

MUSICA e TEATRO maestro

Als ze jou vragen wat je later het liefst zou willen worden, twijfel je dan tussen acteren of zingen? Of blijft het stiekem een droom die je eigenlijk niet aan anderen durft te vertellen? Of heb je er nog nooit aan gedacht, maar wil je toch je kans wagen op het podium? Wij zijn op zoek naar Brabants jong geweld dat samen onder professionele begeleiding erin kan slagen een musicalshow in elkaar te steken. Vijf dagen lang verdiepen we ons in de personages en prachtige songs uit een bekende musical… Daarom zeer dringend acteurs en zangers, zangeressen en actrices gevraagd. We zorgen voor ambiance tot het einde van de week en dan is het ons premièrefeest in één van de sportylokalen. Nodig iedereen uit maar vooral jezelf, want het zal knallen.

Periode/code 19/08 - 23/08 26/08 - 30/08

Z209/Z222 Z256/Z268

Z34 Z192

Radio Sporty

Periode/code

Z170

Op de werf

Een creatieve week voor al wie graag een echte bouwer wil worden! Een eigen huis bouwen, wie wil dat niet? We metsen, leggen daken en plaatsen ramen in een miniatuur huisje met echte kleine bakstenen, cement en dakpannen. We gaan ook aan de slag met gips en maken knotsgekke figuren uit steen. Houtbewerking mag deze week ook zeker niet ontbreken! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code

Alles wat je zelf doet, doe je meestal beter! Met een echte timmerman gaan jullie aan de slag. Jullie maken zelf nestkastjes, stelten, volkspelen, ... . Timmeren, kloppen, zagen, verven, ... je doet het allemaal! Deze week is dus voor echte creactieve klusjesmannen en -vrouwen die graag met hun handen werken! In dit kamp maken we alles zelf! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. Pol de timmerman

Hamer zkt. timmerman/ vrouw

De bouwfabriek

Periode/code

Periode/code

Is jouw team klaar voor een top-secret missie? Dan kunnen jullie een geheime boodschap verdienen. Van zodra die ontcijferd is, moeten jullie deze veilig tot bij het hoofdkwartier brengen. Heb jij voldoende evenwicht, precisie, conditie en concentratie voor een echt geheim agent? Dan maak je kans om scherpschutter of bestuurder van een telegeleide wagen of mini-helicopter te worden. Een kamp vol goed bewaarde geheimen, constructieve uitdagingen, teamwork en hoogtechnologische snufjes. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. Gifant

05/08 - 09/08 Zet je helm maar op! Deze week zit vol contructies en bouwwerken! Bouwen met mega soft LEGOblokken, miniatuur huisjes met kleine baksteentjes en cement, EITECH-constructies en KIDITECH. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen!!! Met KIDITEC bouwen we een stoeltje waar je zelf op kunt gaan zitten of een fiets waar je echt mee kan rijden. Vliegtuigjes en autootjes construeren we met EITECH. Een week voor toekomstige ingenieurs! Afgewisseld met sport en spel.

LEGOweek

Een week waarin de kinderen zich volledig mogen laten gaan met duizenden legoblokken in alle geuren en kleuren. Er zullen tientallen bouwplaten zijn waarop de kinderen allerlei monumenten, dieren, huizen, … zullen bouwen. We maken zelfs levensgrote bouwwerken met wel 5000 legoblokjes. Wie bouwt er het snelst en wie het mooist??? Een week voor creatieve bouwers in samenwerking met LEGO. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Je draait de knop van de radio om en je hoort een stem die je begeleidt van nummer naar nummer. Simpel toch? Of helemaal niet? Deze week leer je alle geheimen van het radio maken kennen. Van presentatie tot techniek, van reportages maken tot interviews afnemen, alles komt aan bod. Als top of the bill maken we een volledige uitzending in een echte radiostudio. Daar kies je toch voor! I.s.m. KillerBee

Periode/code 08/04 - 12/04 08/07 - 12/07

P65 Z94

NIEUW

Showtime!

Zet je schrap! Deze week zit vol acrobatentoeren, circustechnieken en goocheltrucs. We werken samen aan een grote show. We staan op onze kop, iemand kruipt erbovenop... waauw een menselijke piramide! Jongleren, bordjes laten draaien op een stok, op een bal lopen. Blink je goochelsstaf maar op, geen enkele truc zal ons nog vreemd zijn. Mama’s en papa’s, opgelet! Uw Zoon of dochter zal schitteren in een spectaculaire show! Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen de SHOW gaat beginnen! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 01/07 - 05/07 29/07 - 02/08 19/08 - 23/08

Z26/Z41 Z139 Z215

NIEUW

Spionnen gezocht

Ga de uitdaging aan en misschien word jij deze week de nieuwe Sherlock Holmes! Eerst krijg je van onze speurders allerlei nuttige tips om zelf een topspeurneus te worden. Kompas en kaart lezen, sporen volgen, een superspannende trophy ... je doet het allemaal! Ook gaan we op zoek naar een schat met ons zelfgemaakte kompas. Zal jij als eerst de schat vinden?! Go for it! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 08/04 - 12/04 05/08 - 09/08

P54/P64 Z162/Z172

Tipi’s en totempalen

Deze week leven we ons in in de wereld van onze “rode broeders”. Bleke Bleekscheet is ziek. Kunnen julie onze zieke indiaan helpen? Hiervoor moeten julie op heuse ontdekkingstochten, sporen zoeken, geheimzinnige codes ontcijferen, dansen rond de totempaal, ... . In dit cre-actieve kamp knutselen en spelen we rond het thema “indianen” in een echt indianendorp.

Periode/code 01/07 - 05/07 08/07 - 12/07

Z14 Z60

NIEUW

Viva Brasil

Brazilië is niet enkel zon, zee en strand. Het is ook het land van ritme en dans. Kennen jullie Capoeira al? Een Braziliaanse mix van dans, muziek, acrobatie gegeven door een professional! Je gevoel voor ritme wordt versterkt door iedere dag djembe te spelen. Laat je onderdompelen in de Braziliaanse sfe e r e n p ro ef h et s p e kta ke l ! I.s.m. Di-mak, ritme- en percussiespecialist en Abada Capoeira.

Periode/code

6+

02/04 - 05/04 01/07 - 05/07

Thema

P18/P31 Z16/Z31

41


FABLAB zkt. ingenieurs!

1000 sterren en planeten

Meevliegen met een Space Shuttle, een basis op de maan of een bemande reis naar Mars. Het lijkt onbereikbaar, maar het wordt meer en meer werkelijkheid. Maar hoe begin je eraan? Hoe word je astronaut? Hoe zit een ruimteschip in elkaar? Hoe leer ik zelf mijn weg vinden tussen de sterren? Zijn er echt beren aan de hemel en waarom is Pluto geen planeet meer? Is het heelal oneindig? Wat zijn zwarte gaten en ontploffende supernova’s? Deze week leren we de ruimte kennen. We maken een eigen sterrenkaart en kijken door een sterrenkijker naar onze eigen ster, de zon. We bouwen een ruimteschip en bereiden een reis voor naar Mars. Uiteraard brengen we een bezoek aan de sterrenwacht Urania te Hove. Wie gaat er mee? Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. volkssterrenwacht Urania.

Periode/code 02/04 - 05/04 01/07 - 05/07 26/08 - 30/08

P12/P25 Z22/Z37 Z248/Z261

1001 snaren en trommels

Ben jij een geboren muzikant? Wil je eens op een viool, cello of djembe spelen? Of misschien zelf een muziekinstrument maken? Van harte welkom op ons muziekkamp! Opzwepende, maar ook rustgevende ritmes op een djembe, een leuk deuntje op een viool, experimenteren met een cello, ... . Jullie doen het allemaal deze week. Als kers op de taart sluiten we de week af met een spetterend concert voor ouders, broers en zussen. Nodig iedereen uit, maar vooral jezelf, want het zal knallen! Afgewisseld met spelactiviteiten. I.s.m. Di-Mak

Periode/code 19/08 - 23/08

Z212/Z225

A p p r e n d e l e f ra n ç a i s ? C’est CHOUETTE!

Wil jij al spelend Frans leren? Bij Providence ervaar je de taal op een heel spontane en creatieve manier. Door samen met vriendjes te spelen, zingen, dansen, vertellen of knutselen steek je heel wat op! We ontwerpen zelf een spel, ontdekken een boek, werken rond film, ... en allemaal in het Frans! I.s.m. Providence, ze is Franstalig en professioneel onderwijzeres Frans voor kinderen.

Periode/code 02/04 - 05/04 08/07 - 12/07 26/08 - 30/08

42

P19/P32 Z64/Z82 Z249/Z262

C:/sporty/computerkamp

Windows, Google, Paint, … Zeggen deze computertermen jou iets of nog helemaal niets? Deze week is er voor ieder wat wils! Elk kind krijgt 1 computer ter beschikking en al spelenderwijs zorgen we ervoor dat je de computerkriebel te pakken krijgt… Aan het einde van de week maken we zelfs onze eigen website!!! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 08/07 - 12/07 15/07 - 19/07

Z57/Z76 Z105/Z113

Computer Xpert

Al gehoord van Windows, Paint, Google, ... en maak je zonder problemen een tekening in paint, een tekst in word, ... . Dan is deze week zeker iets voor jou. Elk kind krijgt 1 computer ter beschikking en al spelenderwijs zorgen we ervoor dat je een echte computer Xpert wordt. We maken onze eigen website, leren werken met Excell, gaan de wondere wereld van het internet ontdekken, ... . Kortom een week voor al diegenen die al een weekje computerkamp hebben gevolgd of reeds een beetje computerkennis hebben. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 12/08 - 16/08

Z189/Z197

En Français

Bonjour! Ben jij een echte talenknobbel? Of wil je gewoon heel graag een andere taal leren? Spelenderwijs gaan we in kleine groepjes aan de slag met de Franse spreektaal. Thema’s, liedjes zingen, spelletjes spelen, knutselen, ... het gebeurt allemaal in het Frans! Deze cre-actieve taalweek wordt begeleid door ervaren taalleerkrachten. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. (Deze kampjes zijn vooral bedoeld voor kinderen die weinig of geen buitenschoolse ervaring hebben in de Franse taal.)

Periode/code 19/08 - 23/08

Z207/Z219

Instru-mensen...

NIEUW

(ism KULeuven) Lijkt het je leuk om moderne technieken toe te kunnen passen en alles te kunnen maken in hout en kunststof ? Zou je willen weten hoe een laser-snijmachine en een 3D-printer werken of lijkt het je leuk om met Arduino te leren werken? Bij ons in het FabLab kan het allemaal! Je kan dan bijv. een oude vinylplaat omtoveren tot een klok of zelf een slim en creatief apparaat ontwerpen dat met behulp van sensoren kan reageren op signalen uit de omgeving. Dit alles wordt afgewisseld met enkele wetenschappelijke workshops en sportmomenten. Als geen uitdaging je teveel is, schrijf je dan zeker in voor dit kamp ! I.s.m. FABLAB KULeuven.

Periode/code 01/07 - 05/07

Z43

“Je dag beginnen met muziek, het kan je alleen maar vrolijker maken! “ We verkennen de wereld van allerlei ritmes. We laten onze muzikale kriebels helemaal de vrije loop op grote metserskuipen. Met stokken maar ook met onze handen, voeten en stem kunnen we mooie klanken maken! Via spel, toneel en beweging leren we, spelenderwijs, nieuwe ritmes kennen, maar zoeken we evengoed naar hoe we zelf muziek kunnen creëren. Er worden liedjes aangeleerd en muzikale spelletjes gespeeld. Met de nodige expressie en fantasie duiken we in de wereld van de muziek. Er wordt kennis gemaakt met gitaar, accordeon en andere instrumenten. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. Gifant.

Periode/code 08/04 - 12/04

Het huis van professor Kanniboemski

Een week voor kinderen die graag alles zelf ontdekken en al experimenterend door het leven gaan. Op een wetenschappelijke manier experimenteren en knutselen we met verschillende verbruiks- en gebruiksmaterialen. Aan de hand van proefjes leren we hoe sterk water is, we ontdekken +polen en -polen aan een batterij, ... . Weet je wat Mentos veroorzaakt bij aanraking met Cola Light? Op het einde van de week is geen enkele wet van de fysica of chemie ons nog vreemd. Ook een bezoek aan Technopolis mag deze week zeker en vast niet ontbreken. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 02/04 - 05/04 01/07 - 05/07 15/07 - 19/07

Het land van de instru-mensjes...

NIEUW

08/04 - 12/04

P49

Periode/code 29/07 - 02/08 05/08 - 09/08

Z143 Z160

Periode/code

Z125

Deze week is pure rock ‘n roll! Maak kennis met de verschillende instrumenten van je favoriete rock of pop band. Leer de basistechnieken drummen, gitaar spelen en djembe, of word zelfs zanger van je eigen pop- of rockband. Deze week leer je in kleine groepjes van vier kinderen de basistechnieken van verschillende muziekinstrumenten (gitaar en drum) aan en je leert samen een band te vormen. Een stap naar eeuwige roem? Afgewisseld met sporten spelactiviteiten. I.s.m. Full Flavour vzw

Periode/code 05/08 - 09/08 19/08 - 23/08

Z156/Z166 Z210/Z223

OP STAP

Elke dag een megaleuke educatieve uitstap! We laten ons meeslepen in het verre verleden in het Gallo Romeins museum te Tongeren, laten alles ontploffen in Technopolis en een Avonturendag te Waver zit er ook bij. Een dagje Source ou Rama te Luik en een leuke speurtocht in de Olmense Zoo mogen zeker niet ontbreken! Ga je graag op stap? Laat dan deze megaleuke en leerrijke week niet zomaar aan je voorbijgaan!!!

Periode/code 26/08 - 30/08

Z270

Reis rond de wereld

Deze week zetten we de wereld op z’n kop! Met een heleboel boeiende en nieuwe activiteiten leren we de verschillende werelddelen kennen op een multiculturele manier. Hoe spelen kinderen in andere landen en knutselen zij net hetzelfde als ons? We spelen highlandgames en sporten in ’t chinees en elke dag zorgen verschillende creatieve activiteiten voor een unieke ervaring. Een week lang proeven we van de hele wereld, proef jij met ons mee? Afgewisseld met sport en spel activiteiten.

Periode/code 08/07 - 12/07 19/08 - 23/08

NIEUW

Z74/Z92 Z211/Z224

Spel mania

Ik ben een heer in het verkeer

Muzikanten gezocht voor de Sportyband

In het land van de instru-mensjes wordt er muziek gespeeld de hele dag door. Men is er zodanig vergroeid met muziek dat onlangs zelfs het kleine Klaartje geboren werd met een viooltje onder haar oksel. De burgemeester speelt er al zijn hele leven lang contrabas, terwijl het bakkersmeisje elke avond haar zusjes in slaap speelt met haar harp. De tweeling van onder de kerk doet het dan weer goed op de djembés terwijl de slager betoverend mooi fluit kan spelen... . En zo krijgen we Tom Trom op bezoek. Na lang reizen is hij bij ons gestrand omwille van een groot probleem dat hij onmogelijk alleen kan oplossen.Hopelijk zijn er kleine rakkers die hem willen helpen, zodat hij gauw terug muziek kan spelen. Afgewisseld met sporten spelactiviteiten. I.s.m. Gifant.

Periode/code

NIEUW

Ken jij alle verkeersborden? Weet jij wanneer je voorrang hebt? Deze week leren we al spelenderwijs alles over het verkeer. We knutselen zelf verkeersborden, we komen te weten wat er allemaal op onze fiets aanwezig moet zijn om op de openbare weg te mogen, makkelijke en moeilijke fietsparcours, stoppen, starten, links en rechts, kortom een gevarieerde week vol leerrijke verkeersmomenten. Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. Eigen fiets meebrengen!

22/07 - 26/07 P13/P26 Z25/Z40 Z106/Z114

P59

Natuur puur

Deze week ontdekken we het boeiende leven van vogels en het bouwen van hun nesten. Kriebelbeestjes griezelig? Welnee, we gaan deze diertjes zelf zoeken en aandachtig bestuderen. We zullen ook voor hen een schuilplaats knutselen. De kinderen doen waterproefjes en trekken er op uit met netjes, potjes en microscopen om het leven onder water te bestuderen. Wat leeft er in en om het water? Hoe zijn planten en dieren aangepast aan een leven onder water? Ook worden jullie ondergedompeld in de verborgen wereld van de zoogdieren. Afgewisseld met sporten spelactiviteiten. I.s.m. het Provinciedomein Kessel-Lo en het Ecohuis

NIEUW

Prof E. Lectro zkt. techniekers

Spelen, spelen en nog eens spelen!!! Deze week niet enkel de klassieke gezelschapsspelen, maar ook de mega grote “XXL spelen”. We spelen allemaal samen een groot gezelschapspel of we spelen per 2 het alomgekende 4 op een rij. Heb je ooit al zelf een spel gecreëerd? Heb je ooit al enkele oeroude volkspelen gespeeld? Deze week zit het er allemaal in! De laatste dag sluiten we af met een domino parcours. Spelplezier gegarandeerd! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

Periode/code 02/04 - 05/04 08/07 - 12/07 05/08 - 09/08

P14/P27 Z71 Z159/Z169

STOP! Het is rood!

Hier brand de lamp! Dit is een kamp waar we spelenderwijs electriciteit ontdekken. Speel je graag met draden, displays, relais, schakelaars, schroevendraaiers en ander technisch en electrisch materiaal? Laad je batterijen maar op! Deze week laten we lampjes branden, we bouwen een wagentje dat we nadien geheel zelf kunnen programmeren, we gebruiken zonnepanelen om een motor te doen draaien en nog zoveel meer ... . Afgewisseld met sport en spel.

Wat hebben we nodig om het verkeer te regelen?? Wat is voorrang, inhalen, kruisen en snelheid?? Dagelijks gaan we naar het verkeerspark en worden alle verkeerstermen door de verkeerspolitie duidelijk gemaakt. We leren hoe en waar we moeten rijden met de fiets en door verschillende speelse situaties worden we een pak behendiger op onze tweewieler. Eigen fiets meebrengen!! Afgewisseld met sport- en spelactiviteiten. I.s.m. het Provinciedomein Kessel-Lo en het verkeerspark.

Periode/code

Periode/code

08/04 - 12/04 08/07 - 12/07 05/08 - 09/08 12/08 - 16/08

P47/P57 Z68/Z87 Z157/Z167 Z186/Z194

01/07 - 05/07

Z13/Z29

6+

Educatief

43


Ponykampen Kessel-lo Periode

Code

Voormiddag (9u tot 12u)

Code

Namiddag (13u tot 16u)

02/04 - 05/04 (4 dagen)

PK1

Half gevorderden

PK2

Aspiranten

8/04 - 12/04

PK3

Aspiranten

PK4

Absolute beginners

01/07 - 05/07

PK5

Half gevorderden

--

---

08/07 - 12/07

PK6

Aspiranten

PK7

Absolute beginners

15/07 - 19/07

PK8

(Mogelijkheid tot behalen A- brevet)

Gevorderden

PK9

(Mogelijkheid tot behalen A-brevet)

22/07 - 26/07

PK10

Aspiranten

PK11

Absolute beginners

29/07 - 02/08

PK12

Half gevorderden

PK13

Absolute beginners

05/08 - 09/08

PK14

Aspiranten

PK15

Absolute beginners

12/08 - 16/08

PK16

Aspiranten

PK17

Absolute beginners

19/08 - 23/08

PK18

Aspiranten

PK19

Absolute beginners

26/08 - 30/08

PK20

Half gevorderden

PK21

Absolute beginners

Gevorderden

Pony

Intern ponykamp Periode

Code

07/07 - 12/07

IK1

in de o worden L le s s e K g mpen in e namidda d in f o De ponyka ) u g (9u – 12 eet geen koekje, en voormidda erg gegeven. V (13u– 16u) es. or de pauz drankje vo

Ponykampen Herent Code

Hele dag (9u tot 16u)

Code

Hele dag (9u tot 16u)

8/04 - 12/04

PH1

Absolute beginners

PH2

Half gevorderden

05/08 - 09/08

PH3

Absolute beginners

PH4

Half gevorderden

12/08 - 16/08

PH5

Absolute beginners

PH6

Aspiranten

19/08 - 23/08

PH7

Absolute beginners

PH8

Half gevorderden

en rten om 9u ta s t n re e n vanaf mpen in H ng voorzie a v De ponyka p o is r je E m 16u. je en drank k e o k n e eindigen o e g t or ‘s 7u. Vergee hpakket vo c n lu 8u en tot 1 n e e uzes en vo o r d e p a middags. 44

PRIJS:

Ponykampen in KESSEL-LO : 95 € (Halve dag kampen) (voor PK3 en PK4 (4 dagen) 76 €)

Algemeen:

Periode

Omschrijving INTERN kamp te Makkegem. Voor Absolute beginners tot gevorderden. Meer info op pag.46

De lesjes worden gegeven in kleine groepjes door ervaren ruiters met een pedagogisch diploma. We werken steeds in niveaugroepjes, volgens een vaste indeling (zie niveauomschrijving).

Verzekering:

Ponykamen in HERENT : 150 € (Hele dag kampen) Voor de ponykampen dient er éénmalig een verzekering van 8 € betaald te worden.

LEEFTIJD:

Ponykampen KESSEL-LO : vanaf geboortejaar 2005 en effectief 8 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Voor de ponykampen dient er éénmalig (per schooljaar) een extra verzekering van 8€ betaald te worden.

Ponykampen HERENT: vanaf geboortejaar 2006 .

Materiaal:

De ponykampen in KESSEL-LO gaan door in het Provinciaal Domein te KESSEL-LO. (ingang éénmeilaan)

Sporty Creactief vzw voorziet al het nodige materiaal om veilig te kunnen rijden. Als kledij draag je best een nauwaansluitende broek en regenlaarzen (of rijlaarzen).

WAAR:

De ponykampen in HERENT gaan door in Manège Wimpelhof, Toverbergstraat 8, 3020 Veltem Beisem.

Geboortejaar

Prijs

2006 - 2001

315 euro

NIVEAUOMSCHRIJVING: Absolute beginners:

Geen of minder dan 1 jaar ervaring.

Aspiranten:

Ruiters kunnen lichtrijden en verschillende hoefslagfiguren in stap en draf maken. Ze leren rijden met een correcte houding en tempoverschillen rijden in draf en galop.

Half gevorderden:

Ruiters galopperen individueel en maken tempoverschillen/overgangen zowel in draf als in galop. Ze leren op een veilige manier sprongen te nemen uit galop.

Gevorderden:

Ruiters rijden individuele hoefslagfiguren in alle gangwijzes en maken gecontroleerde tempoverschillen. Ze leren hun pony’s in de hand te stellen en springen foutloos een parcours.

45


200% Dance

Hiphop & streetdance à volonté! Een hele week word je ondergedompeld in de wereld van hiphop & streetdance met op het einde een dansspektakel voor je ouders. We verwachten jullie op zondag omstreeks 17u op het domein Roosendael. Vrijdag 19 juli brengt de bus alle kinderen tegen 17u terug naar de sporthal van Kessel-Lo.

Periode/code 14/07 - 19/07

Z111/IK4

Adventure Cool

Deze week is er voor durvers onder jullie! In de hoogte, op het water of in het bos, we zoeken het avontuur op! Muurklimmen, boogschieten, mountainbiken, raften, oriëntatielopen, hindernissenpiste? Jullie doen het allemaal! Begin al maar te trainen want het zal er hard aan toe gaan! Ben jij de waaghals die we zoeken? Schrijf je dan snel in en beleef de grootste kicks! We verwachten jullie maandag 26 augustus omstreeks 9u in ‘ t Kasteeltje te Wijgmaal. Vrijdag 30 augustus kunnen de ouders de kinderen omstreeks 17u komen ophalen.

Periode/code 26/08 - 30/08

Z267/IK9

SPORTY @ SEA

Deze te gekke beachvakantie is een mix van allerlei coole watersporten aan zee : golfsurfen, powerkiten, raften en vlottenbouw. Tijden s deze week ook skateboarden en longskaten. Te gek! Allemaal onder begeleiding van ervaren surf- en skatemonitoren. Slapen doen we in ingerichte schoolbussen en woonwagens op een terrein met een speelweide, trampoline, slackline,skateramp en zelfs een eigen skatepark. I.s.m. Elephant Camps

Koken op de boerderij

Een week tussen potten en pannen op de boerderij. Wij verzorgen er niet alleen de dieren maar maken ook zelf brood en pizza. Een bezoek aan de imker, het melken van geiten, elke dag dieren verzorgen,... . Kortom een fantastische week met dieren en lekker koken! We verwachten jullie op zondag omstreeks 17u op de boerderij. Vrijdag 12 juli brengt de bus alle kinderen tegen 17u terug naar de sporthal van Kessel-Lo.

Periode/code 07/07 - 12/07

Z72/IK2

Op avontuur in de natuur

Een cre-actief kamp rond de thema’s “natuur” en “avontuur”. Deze week leven we ons uit in verschillende bosspelen, maken ons eigen kamp en gaan op stap met een echte bosgids. We gaan op zoek naar de bewoners van het bos en gebruiken verschillende natuurlijke materialen om te knutselen. We trekken een hele dag op avontuur en gaan hindernissen overwinnen, klimmen, klauteren, ... . En wie vindt er de schat tijdens het grote bosspel? Jij misschien!!! We verwachten jullie maandag 26 augustus omstreeks 9u in ‘ t Kasteeltje te Wijgmaal. Vrijdag 30 augustus kunnen de ouders de kinderen omstreeks 17u komen ophalen.

Periode/code 26/08 - 30/08

Z255/IK8

Op de boerderij met kabouters

“Wisten jullie dat er in het Gijzenzeels kabouterbos boerderijkabouters leven? Jaja, wel een heel dorp vol! Ze komen ons elke dag helpen en soms toveren ze de stallen om tot een heus kabouterpretpark.Komende zomer is het groot feest in het Gijzenzeels kabouterbos. De kabouterkoning nodigt alle kinderen uit om mee te feesten. Een hele week lang! Tijdens zo’n kabouterfeestweek mogen de kinderen meehelpen bij alle kabouterboerderijtaken. Dieren verzorgen en vertroetelen (koeien melken, voederen van de paarden/geiten/ ezels/kippen...), en zullen ze de stallen mogen uitmesten, helpen rooien in de moestuin of op het veld. En natuurlijk staat er ook een spetterende kabouterbarbecue,kaboutervuur, kabouterkook, ... op het programma. Kom jij ook mee neuzeneuzen met onze kabouters? Het wordt een leerrijke, lekkere, gezonde en knusse kabouterfeestweek!!” I.s.m. De Vierhoekhoeve We vertrekken allemaal samen met de bus maandagochtend om 8u aan de sporthal van Kessel-Lo. Vrijdag 2 augustus verwachten we de ouders omstreeks 17u in Gijzenzele om de kinderen op te halen.

Periode/code 29/07 - 2/08

Z142/IK5

NIEUW

Ponyrijden op de boerderij

Iedere dag wachten de pony’s de kinderen op om les te krijgen in kleine groepjes van gediplomeerde lesgevers. De dieren verzorgen en eten geven, een ritje met de huifkar, ... maken van deze week een echt pony boerderijkamp. We verwachten jullie op zondag omstreeks 17u op de boerderij. Vrijdag 12 juli brengt de bus alle kinderen tegen 17u terug naar de sporthal van Kessel-Lo.

Periode/code 07/07 - 12/07

IK1

We verwachten jullie op zondag omstreeks 17u in Wenduine. Vrijdag 23 augustus brengt de bus alle kinderen tegen 17u terug naar de sporthal van Kessel-Lo.

Periode/code 18/08 - 23/08

NIEUW

SPORTY SKATE & SURF

Tijdens deze skate- & surfvakantie staat skateboarden maar liefst 10 uur als hoofdactiviteit op het programma. Naast skateboarden komen ook golfsurfen, longskaten en powerkiten aan bod. Slapen doen we in ingerichte schoolbussen en woonwagens op een terrein met een speelweide, trampoline, slackline,skateramp en zelfs een eigen skatepark. I.s.m. Elephant Camps

We verwachten jullie op zondag omstreeks 17u op het domein Roosendael. Vrijdag 19 juli brengt de bus alle kinderen tegen 17u terug naar de sporthal van Kessel-Lo.

Periode/code 14/07 - 19/07

Z110/IK3

NIEUW

We verwachten jullie op zondag omstreeks 17u in Wenduine. Vrijdag 23 augustus brengt de bus alle kinderen tegen 17u terug naar de sporthal van Kessel-Lo.

Periode/code 18/08 - 23/08

46

Z232/IK6

Uitvinders en ontdekkers

Een week voor iedereen die graag ontdekt en experimenteert. Deze week mag JIJ de professor zijn! Aan de hand van allerlei proefjes komen we heel wat te weten. Experimenteren met water, vuur , lucht en de krachten van de aarde zullen zeker niet ontbreken. De laatste dag brengen we een bezoek aan Technopolis.

Z233/IK7

NIEUW

Interne kampen

6+

47


Eerste inschrijvingsdag voor de kampen in deze folder :

zondag 27 januari 2013

inschrijvingen op de inschrijvingsdag gaan steeds door in cafĂŠ De Curve (De Becker Remyplein 27, te Kessel-Lo)

Sporty Creactief vzw E. Solvaystraat 2, 3010 Kessel-Lo tel : 016/25.72.09, fax : 016/25.72.07 info@sportyvzw.be

Folder Paas- en zomerkampen 2013  

Folder Paas- en zomerkampen 2013

Advertisement