Page 1

HENGEL sport WEDSTRIJDNIEUWS VLIEGVISSEN

UITSL AG FEEDER

Magazine van Sportvisserij Vlaanderen Nummer 1, jaargang 26, januari/februari 2017

Valse exoten

Op de bres voor Spanje

Vlaamse Baarsbasics Bart Debaes

België - Belgique P.B. - P.P. Antwerpen X - Anvers BC 25399 Afgiftekantoor Antwerpen X P409010

01 Cover HS1 2017 1.indd 1

Vrijbuiters

In de Ardennen

06-12-16 09:01


NDEURD

E AG

N

O

PE

OPENDEURDAGEN

ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 FEBRUARI 2017 DOORLOPEND OPEN VAN 09.00 U TOT 18.00 U.

Dit jaar gaan we er hard tegenaan en zullen we werken met haarscherpe acties en prijzen: -10%, -20%, -30%,... Johan en Frank en tal van vertegenwoordigers/testvissers van verschillende firma’s zullen aanwezig zijn om je vragen te beantwoorden en producten te demonstreren. Wij maken niet alleen een opendeur van maar tevens een mini-beurs!!

Vergeet ook niet regelmatig onze Facebook pagina te volgen, zo blijf je steeds op de hoogte van onze laatste nieuwtjes en acties. Je kan er tevens nog steeds deelnemen aan onze Facebookactie: “Win a three days carp session with Frank”.

HENGELSPORT DEMEULENAERE, IEPERSESTRAAT 124 TE 8800 ROESELARE TEL.: 0032(0)51/210273 – EMAIL INFO@FISHING.BE – WEBSITE: WWW.FISHING.BE HENGELsport 1-2017 adv.indd 2

08-12-16 17:15


Doctor Cuypersstraat 24 | 5912KA Venlo

KOUD HÈ!

DAT BESTAAT NIET VOOR ONS!

WWW.FISHINN.NL DÉ BESTE WEBSHOP!

Prologic Comfort Thermo Suit 100% waterdicht! Van €169,- voor € 89,95

Stanley Classic legendary Classic Green Thermosfles Voor €43,50

The Best! Garantie tegen koude voeten Baffin Apex -100 Baffin Control Max -70 Vanaf €269,95

% 25 G KO RT IN

KO RT IN

G

47

% 28 G

Spro Power Thermal Suit 100% waterdicht! Van €195,- voor €139,95

Gamakatsu 2 pcs thermo Warmtepakken Van € 199 voor € 139,95

KO RT IN

G

40 %

Altijd de goedkoopste!

KO RT IN

%

Met 16.000 producten juiste voorraad!

Thermos Light & Compact Isoleerfles 1 ltr , de beste koop! ANWB winnaar, best getest! Nu € 35,95

Vele merken warmtelaarzen Vanaf € 39,95

VANDAAG BESTELD, MORGEN IN HUIS!

MAKKELIJK BETALEN, VERZENDKOSTEN BELGIE € 4,95 HENGELsport 1-2017 adv.indd 3

07-12-16 10:59


RUBRIEK COLOFON

INHOUD

HENGELsport is het gratis allround ledenblad van Sportvisserij Vlaanderen. U ontvangt dit magazine omdat u lid bent van onze vereniging. Centraal contactadres + alle post + advertentie-exploitatie Sportvisserij Vlaanderen Astridlaan 30 8370 Blankenberge T 050 41 40 77 F 050 42 87 59 E info@sportvisserijvlaanderen.be I www.sportvisserijvlaanderen.be

6

Verantwoordelijke uitgever Jean Hendrix Algemeen hoofdredacteur Giovanni Vanhooren Public relations Guido Pletinck Het magazine HENGELsport wordt 6 x per jaar gratis verstuurd aan alle leden Sportvisserij Vlaanderen, erkend door de Vlaamse overheid en Sport Vlaanderen. U kunt als club of individueel hengelaar steeds lid worden van Sportvisserij Vlaanderen. Voor lidmaatschap bij onze vereniging als hengelclub kan u steeds terecht bij ĂŠĂŠn van onze Sportvisserij Vlaanderen-federaties, bij vragen rond dit lidmaatschap (zowel als hengelclub of als individueel lid) kan u steeds contact nemen via het centraal contactadres. Naast de verzekering ontvangt u tevens ons tweemaandelijkse magazine HENGELsport. Lidmaatschap/administratie Isabelle De Leu op isabelle.de.leu@sportvisserijvlaanderen.be Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Iedereen die dit tijdschrift ontvangt, gelieve te noteren dat zijn/haar identificatie voorkomt in

26

42

ons adressenbestand. Dit bestand kreeg van de C.B.P.L. het identificatienummer 00186179.

Goed om weten: Spanje

6

Hoofdredactie Giovanni Vanhooren op gio.vanhooren@sportvisserijvlaanderen.be

Federaal nieuws: CCCV Feeder

12

Federaal nieuws: FVV Vliegvissen

16

Interview Patrick Danneels

18

Aankondiging CCCV Beker van Vlaanderen

25

Buitenlandreportage: Urban Banx

26

Buitenlandreportage: Leka

32

Federaal Nieuws: VVBZ Bootvissen op zee

38

Productnieuws

39

Jeugdcel

41

Barbeel: Vrijbuiters in de Ardennen

42

Vlaamse Baarsbasics

47

Karper: Franse kanaalkoorts Deel II

54

Eindredactie Jim Pauwels op jim.pauwels@sportvisserijvlaanderen.be Voor vragen, commentaar en suggesties kunt u steeds terecht bij de redactie. Vormgeving Publishing House & Facilities B.V. Alfred Beeking, Claudia Benevolo,Sanne Roelvink-Krist en Stephanie Verhoef-van Asselt Postbus 119, 7000 AC Doetinchem, Nederland T +31 (0)314 340 150 F +31 (0)314 346 675 E info@publishinghouse.nl I www.hengelsporthuis.com Druk en distributie: Corelio Printing Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Advertenties vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Sportvisserij Vlaanderen is erkend door de Vlaamse Gemeenschap (Sport Vlaanderen/ANB)

4

HENGELSPORT januari/februari 2017

06 Colofon-Voorwoord-Inhoud 2 v2.indd 4

08-12-16 16:26


VOORWOORD

Zeventien een nieuw begin? Beste visser, beste lezer, geacht lid, Op het moment dat ik deze woorden in mijn laptop tik is de Sint, die hoog heilige man, net gepasseerd. 6 december is des mensen heugenis zijn naamfeest en daar doet de Pietendiscussie van de laatste tijd geen afbreuk aan. Onze kleinkinderen, sommigen zeggen dat ze het geheimpje kennen, waren daarom niet minder blij met de cadeautjes. Die gezelligheid, dat spontaan contentement, daar genieten oma en opa van. Maar als voorzitter heb ik zo mijn verplichtingen, ook deadlines in modern woordgebruik. De hoofdredacteur verwacht ten laatste morgen mijn kopij want anders loopt alles in ’t honderd. Dus doe ik mijn best. Als jij dit nu leest ligt heel 2016 achter ons en zeggen en schrijven we 2000 “zeventien”. Weer een nieuw jaar is begonnen. Ook hier wil de traditie dat we elkander het allerbeste toewensen voor het Nieuwe jaar waarbij een goede gezondheid het allerhoogste goed is. Dat wens ik dus ieder van u van harte toe. Als je over een goede gezondheid beschikt dan kan je voluit genieten van je werk en vooral ook van onze hobby. De mooiste momenten liggen dan zo op de hengelaar aan de waterkant, midden in de natuur, te wachten. Ja zelfs de steden zetten nu graag hun poorten open voor streetfishing. Opnieuw vissen, in de waterloop waaraan de stad haar ontstaan en soms haar naam te danken heeft. Voor enige tijd nog een stinkende openriool en nu dankzij de investeringen van de Vlaamse overheid en de werken van Aquafin komen zowaar hengelaars hun geluk beproeven en tot stomme verbazing van de omstaanders zelfs een visje vangen. Het gaat weer de goede kant op met het visleven en bij uitbreiding met de HengelSport. Je leest het inderdaad goed: “Sport”. Sportvisserij Vlaanderen verenigt alle sportvissers van goede wil. Wij willen dat ook doen in “Zeventien” en liefst zoveel mogelijk. Dan kunnen we gesterkt opkomen om de belangen van onze hengelaars te verdedigen. Maar daarvoor hebben we ieders hulp nodig. Ook die van u natuurlijk. Als erkende sportfederatie mag “Sportvisserij Vlaanderen” van de decreetgever in de

toekomst het ‘Rijksregisternummer’ gebruiken om al haar leden, ongeveer 15000 verschillende, uniek van elkander te onderscheiden. We gaan dat samen met alle andere sportfederaties in Vlaanderen, doen op basis van het ‘Rijksregisternummer’. Op basis van die ledenlijst krijgt onze federatie dan betoelaging en kunnen wij het werk verder zetten en onze aangesloten clubs en leden nog betere diensten aanbieden in ‘zeventien’ en de daarop volgende jaren. Nu al krijgen we van enkele nodeloos verontruste bestuurders hierover op- en aanmerkingen binnen. Onze ‘Privacy’ en onze persoonlijke levenssfeer zou hierdoor bedreigd kunnen zijn. Waar haalt men dat toch? We hebben het hier niet over Facebook, Twitter, WhatsApp en dat soort media. Daar geeft men met plezier zijn hart aan bloot en zoveel meer. Sommigen stellen zich aan heel de wereld tentoon. Dat is hun zaak natuurlijk. Wij zouden graag uw medewerking willen vragen door ons uw “Rijksregisternummer” te bezorgen als uw clubsecretaris je daarom vraagt. Dat nummer is inderdaad voor ieder van ons uniek. Met dit nummer kunnen we ons van ieder ander in België onderscheiden. We vinden dat nummer op de achterkant van onze elektronische identiteitskaart in de linker bovenhoek. Ik geef hier alvast dat van mij prijs: “46.12.08-167.61”. Dat nummer, elf cijfers zonder punten en koppelteken, zouden wij graag van u krijgen. Wat weten wij daar nu mee? De eerste zes posities zijn mijn geboortedatum. Je weet het dus nu, als je dit leest, dan heb ik sedert 8 december de kaap van zeventig gerond. Ik vertel dit nu pas, want anders werd ik waarschijnlijk bedolven onder de felicitaties. De volgende drie cijfers, 167 in mijn geval, is de teller van de geboortes op diezelfde dag in 1946. Het oneven getal 167 geeft aan dat ik een manneke ben. Voor de vrouwtjes die toen die dag geboren zijn, is dat getal van drie cijfers even en eindigt dus op 2, 4, 6, 8 of 0. De laatste twee cijfers, 61, is een controle getal. Voor de ongelovige Thomassen onder ons, zij vinden gratis de hele uitleg op Internet. Dus even Googlen maar. Ik ga het hierbij laten. Met het Rijksregisternummer alleen, zonder paspoort en zonder pincode kan men niks meer maar ook niks minder aanvangen. Diegenen die iets anders beweren, zijn te kwader trouw. Maar wij hebben als organisatie dat nummer wel nodig omdat wij eind 2017 moeten kunnen bewijzen hoeveel unieke leden we hebben kunnen aansluiten. Bedankt voor het lezen van dit voorwoord. Ik hoop dat ik je heb kunnen overtuigen van mijn goede bedoelingen en dat “Sportvisserij Vlaanderen” ook in ‘ZEVENTIEN’ op uw steun kan rekenen. Nogmaals van harte een gezond en visrijk 2017 voor ieder van u en uw dierbare om je heen. Jean Hendrix - voorzitter

HENGELSPORT januari/februair 2017

06 Colofon-Voorwoord-Inhoud 2 v2.indd 5

5

07-12-16 11:35


GOED OM TE WETEN

Op de bres voor Spanje Update najaar 2016 Wie aan de zoetwatervisserij in Spanje denkt, denkt automatisch aan karpers en meervallen – in groot formaat en in grote getale – en noemt bekende rivieren als de Ebro en de stuwmeren van Extremadura in één zin. Het hengelsporttoerisme naar het Iberische schiereiland is al altijd fors te noemen en lijkt de laatste jaren mede dankzij social media zelfs hotter dan ooit. Dat daar onverhoopt een einde aan lijkt te komen, blijkt uit het doemscenario dat nu bij de Spaanse autoriteiten op tafel ligt… Tekst: Sportvisserij Vlaanderen Fotografie: Ditch Ballard, Oli Davies, Tom Sintobin, Spaanse lobby Stel je hebt een Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen. En stel je hebt een Europese lijst van invasieve exoten, zeg maar dieren die hier niet thuishoren en bijgevolg onwenselijk zijn. Ondanks dat vissoorten als karper en meerval op deze laatste niét voorkomen – logisch ook: de zijn vaak al eeuwen en eeuwen in Europa ingeburgerd – toch wil de Spaanse overheid nu net die twee soorten in hun waters uitroeien, op

6

basis van een totaal verkeerde interpretatie van die eerstgenoemde KRW. Het spreekt voor zich de Spaanse sportvisserij op zijn kop staat, moord en brand schreeuwt en aanklopt bij het overkoepelende E.A.A., de European Anglers Alliance waar ook Sportvisserij Vlaanderen lid van is. Niemand zal ooit ontkennen dat vissen als karpers en meerval ooit door menselijk toedoen in het ecosysteem geraakt zijn, maar die dieren hebben ondertussen al lang hun plek in het ecosysteem gevonden.

Overigens zijn de Europese meerval en karper in het overgrote deel van Europa gewoon inheems. Het slaat dus nergens op om beide soorten als invasief te bestempelen. Volgens onze buren van Sportvisserij Nederland loert daarbij nog een andere ramp om de hoek: “Als de bestrijding/uitroeiing doorgaat, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk gebeuren met rotenon, een zeer dodelijk gif dat naar alle waarschijnlijkheid de Iberische barbeel (een hoogst unieke vissoort) zal treffen. Daarnaast zal elke

HENGELSPORT januari/februari 2017

06 Op de bres voor Spanje 6.indd 6

07-12-16 11:37


“Hoe lang moet een diersoort in een bepaald land gewoond hebben voor ze inheems kan worden genoemd?”

maatregel gericht op het uitroeien van karper en meeval leiden tot een toename (!) van de voortplanting van beide soorten. Het aquatisch milieu is en blijft immers zeer geschikt voor deze soorten. Met andere woorden, het wordt dweilen met de kraan open. En dan hebben we het nog niet over het welzijnsaspect van het uitroeien van letterlijk miljoenen kerngezonde dieren. Wil de Spaanse overheid een meer oorspronkelijke visstand realiseren, dan is de enige

optie om de betreffende wateren terug in de oorspronkelijke staat te brengen.” Weg met migratiebarrières als stuwen en dammen dus, iets wat hoogst onwaarschijnlijk lijkt.

met de regio en de visserij ter plekke, en tot slot nog met een lokale reisorganisator die een meer actuele, en toch iets hoopvollere situatieschets geeft.

Onze hoofdredacteur Gio Vanhooren, die toevallig vertaler-tolk Engels-Spaans is, stak zo alvast even zijn licht op en sprak met een lokale belangenbehartiger, met een van onze adverteerders, alsook met onze auteur Tom Sintobin die bekend is

Reactie Pedro Otin, Spaans sportvisser en belangenbehartiger “Spanje is op vele vlakken anders, en al helemaal als we praten over sportvissen en milieuproblematiek. We beschikken over enorme reser-

HENGELSPORT januari/februari 2017

06 Op de bres voor Spanje 6.indd 7

7

07-12-16 11:37


GOED OM TE WETEN

voirs, stuwmeren, enz. die zo goed als allemaal publiek zijn en door de overheid beheerd worden, ook voor wat het vissen betreft. Het zal je niet verbazen dat we binnen Europa een waar sportvisparadijs zijn, en het spijt me oprecht om jullie Europeanen nu te moeten meedelen dat die dagen geteld lijken te zijn omwille van een recente beslissing van het Hooggerechtshof. Het gaat hier om het arrest 42/2007 betreffende invasieve soorten, wat milieugroeperingen toestaat om tot 90% van de bevisbare soorten in ons land te gaan aanpakken. In principe is het vanaf nu verboden om niet alleen te vissen op, maar ook handel te drijven in, of nog volgende soorten te transporteren/bezitten: karper, regenboogforel, meerval, black bass, snoek, snoekbaars, baars, en nog veel meer. Mocht je deze als visser per toeval vangen, dan ben je voortaan verplicht ze te doden! Het arrest is ook nefast voor andere diersoorten zoals rode kreeften en andere schaaldieren, en dat terwijl Spanje de tweede grootste exporteur van krabben en consorten is. De economische impact is niet te overzien en zal in de miljoenen lopen, zoveel is zeker. De beslissing van het Hooggerechtshof lijkt definitief en stelt de Spaanse sportvisserij – inclusief haar talloze federaties, 8

disciplines en competities – voor voldongen feiten. Het frappante is ook dat we hier omgekeerd over talloze endemische vissoorten beschikken, inclusief verschillende forelsoorten en zeldzame barbelen, en deze nooit ofte nimmer beschermd geraakt zijn. De zogenaamde natuurbeschermersmet-oogkleppen kunnen dus nog meer in hun handen wrijven. We mogen niet vergeten dat sportvissen en toerisme een grote inkomstenbron is hier in Spanje, een motor van de economie haast, en dat deze wet niet alleen de hobby van tienduizenden verwoest maar ook de inkomens van een massa gezinnen…

Maar we staan niet stil: wij hebben ons allen georganiseerd onder het platform Plataforma en Defensa de la Pesca om ons te verzetten tegen deze wet en tegen de groene lobby die onze vissen maar al te graag wil vernietigen. Wat bezielt die mensen toch? Zeker als je in het voorbeeld van karper weet dat die dieren hier al 2.000 jaar terug leefden! Onlangs kwamen we met zo’n 300.000 vissers op straat om te prosteren en ik hoop van harte dat we ook op jullie steun over gans Europa kunnen rekenen. Wie weet – ik hoop van niet – ligt morgen dezelfde problematiek op jullie bord…”

HENGELSPORT januari/februari 2017

06 Op de bres voor Spanje 6.indd 8

07-12-16 11:38


Reactie Joris Nieuwenhoff, eigenaar Visreis.nl “Wanneer Spanje definitief vasthoudt aan het uitroeien van de exoten zoals meerval, snoek en black bass is de impact op lange termijn in mijn optiek niet te overzien. Jaarlijks zijn er vele duizenden sportvissers (nationaal en internationaal) die hun weg naar Spanje vinden om op deze bijzondere soorten te vissen. De hoeveelheid geld die deze sportvissers uitgeven is een belangrijke bron van inkomsten voor velen in Spanje (waar het toch al niet zo rooskleurig gaat in de afgelopen jaren). De ware sportvisser (zowel nationaal als

internationaal) die een of meerdere specifieke vissoorten wil vangen is bijna altijd een liefhebber. Niet alleen van de visserij maar ook van de vis zelf waardoor men deze in veel gevallen netjes terug wil zetten in het water waar deze gevangen is. Het structureel niet mogen terugzetten van de gevangen vis heeft tot gevolg dat de visstand sterk gaat dalen en de sportvissers dan zeker op zoek gaan naar andere vislocaties in de Europese regio en hun ‘visheil’ zoeken op locaties waar men de vis wel terug mag zetten en de bestanden goed zijn en blijven. De tijd dat we op mammoeten jaagden is ten slotte ook

voorbij want de natuur is doorlopend in beweging. Soms zijn dingen zoals ze zijn en is het beter om mee te veranderen. Dan is het beter om het nadeel in je voordeel te veranderen! De economische waarde van de ‘Spaanse exoten’ is bijzonder groot en betekent werk voor velen. Doe het niet Spanje!”

Reactie Tom Sintobin, hengelsportauteur en globetrotter/Spanjeganger “Is een kalkoen een inheems dier of moeten we ze allemaal afmaken omdat het exoten zijn? Het lijkt de vraag van een onnozelaar, maar de zaak ligt complexer dan men zou denken: onze ‘traditionele’ vertrouwde kerstkalkoen deed zijn intrede namelijk pas in de loop van de 16de eeuw in Europa. De ontdekkingsreizigers hadden die beesten zien rondscharrelen bij de Maya’s in Midden-Amerika en introduceerden ze vervolgens in het thuisland. Hoe lang moet een diersoort in een bepaald land gewoond hebben voor ze inheems kan worden genoemd? Met een soortgelijke lastige vraag worstelen ze al een hele poos in Spanje... In de rivieren van het Iberische schiereiland zwommen oorspronkelijk maar een handvol vissoorten rond: diverse types barbeel,

HENGELSPORT januari/februari 2017

06 Op de bres voor Spanje 6.indd 9

9

07-12-16 11:39


GOED OM TE WETEN

“Ditch Ballard: een half jaar na de hele hetze lijkt de hele ‘doodalle-karper-en-meerval’ wet toch een beetje bekoeld.”

bijvoorbeeld, grondelachtige vissen en bepaalde forellensoorten. De vissoorten waar Spanje nu om bekend staat, zoals meerval, blackbass, karper, snoekbaars en snoek, zijn er later geïntroduceerd. De aanwezigheid van blackbass zou bijvoorbeeld te danken zijn aan het uitzettingsbeleid van dictator Franco, en meerval was het werk van een Duitse sportvisser die het in de jaren ‘70 een goed idee vond om een emmer meervaljonkies de grens over te smokkelen en in een Ebrostuwmeer uit te kiepen. Nogal wat mensen betreuren al deze ‘nieuwkomers’. Ze zouden de authentieke ecosystemen vernietigen, en al in 2007 werden daarom al behoorlijk wat soorten op de lijst van ‘invasieve’ en dus uit te roeien soorten geplaatst. Daarop belandden meteen al zebramosselen, Amerikaanse rivierkreeften, guppy’s, appelslakken... maar bijvoorbeeld ook snoek, blackbass 10

en meerval. De Spaanse regering liet het aan de besturen van de departementen over om te bepalen hoe ze met deze soorten om zouden gaan. Voor sommige vissoorten, zoals blackbass en snoek, betekende dat in de praktijk dat ze ongemoeid gelaten werden: mede onder druk van sportvissers werd besloten de nationale wet niet toe te passen. Voor andere vissoorten betekende dit echter bar slecht nieuws. Zo werd het in departementen illegaal om een net gevangen meerval terug te zetten... Het is een verbod dat veel vissers en visgidsen aan hun laars lappen, maar dat belet niet dat wie betrapt wordt wel degelijk gestraft kan worden. Ook werd de voorbije jaren besloten dat levend aas voortaan verboden was, om te vermijden dat mensen nog meer invasieve soorten (zoals baars, giebel,...) zouden meebrengen om als aasvissen te

gebruiken. De groepering ‘Ecologists in Action’ vindt dat dit alles nog niet ver genoeg gaat, en ze stapte naar het Hoger Gerechtshof in Spanje om te eisen dat er nog meer soorten op de lijst met invasieve soorten zouden komen, zoals bijvoorbeeld karper en regenboogforel. De Spaanse sportvissers en de hele sector daar omheen (hengelsportwinkeliers, visgidsen, horeca die van sportvissers kunnen profiteren,...) zijn furieus. Ze waren het al niet eens met de eerdere lijst, want hoe kan men in ‘s hemelsnaam betogen dat bijvoorbeeld meervallen het ecosysteem van de Ebro om zeep hebben geholpen als die hele Ebro onder Franco vol stuwdammen werd gezet - de Ebro van een eeuw geleden is er sowieso niet meer! Bij de toevoeging van karper aan de lijst kunnen ze al helemaal niet meer volgen: de karpers werden destijds door de Romeinen uitgezet en zwemmen dus al twee millennia hun rondjes in Spanje! Daar komt nog bij dat een soort als karper bijzonder belangrijk is voor de Spaanse economie: karperfanaten van over de hele wereld komen naar Spanje om er op die sterke reuzen te vissen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor blackbass en meerval - beide soorten groeien in Spanje uit tot extreem grote formaten en lokken dan ook talloze hengelsporttoeristen, bijvoorbeeld naar de regio Extremadura, die dat bijzonder goed kan gebruiken, gezien het een verarmde regio betreft. Daarom trokken de Spaanse sportvissers aan de alarmbel, en hoe! Ze organiseerden en organiseren enorme en landelijk opgemerkte betogingen in Merida en Madrid; duizenden sportvissers kwamen op de been om te protesteren. Ook wisten ze televisieaandacht te trekken: http://alacarta. aragontelevision.es/programas/ aragon-en-abierto/martes-3-demayo-03052016-1816 (of scan QR-code 1). De toekomst zal duidelijk maken of deze gedreven en verrassend goed

HENGELSPORT januari/februari 2017

06 Op de bres voor Spanje 6.indd 10

07-12-16 11:39


QR code 1

QR code 2

georganiseerde mensen iets kunnen bewerkstelligen... Wie de volledige lijst wil zien met invasieve soorten, kan daarvoor terecht op: https://www.boe.es/ diario_boe/txt.php?id=BOE-A2013-8565 (of scan QR-code 2). Als ik dit zo allemaal overpeins, dan kan ik niet anders dan de parallel trekken met onze eigen Lage Landen, op twee vlakken. Ten eerste onze eigen visbestanden... Wat is een ‘authentiek’ Nederlands of Vlaams visbestand eigenlijk? Snoekbaars werd rond 1900 voor het eerst bij ons opgemerkt - toen werd er een in de Waal gevangen bij Nijmegen. De soort was toen dus via de Rijn aan een opmars bezig. Meerval is een inheemse vis - er zijn botjes opgegraven uit een ver verleden - die tot niet zo gek lang geleden uiterst zeldzaam (of zelfs uitgeroeid) was, maar mogen we dan de vele meervallen die uit kwekerijen zijn ontsnapt of via sportvissers clandestien zijn uitgezet ook zomaar ongenuanceerd als inheems beschouwen? Met meervallen zullen sportvissers de komende jaren almaar vaker worden geconfronteerd,

want ze gedijen uitstekend. Roofblei is een exoot, maar dan wel een die zijn eigen weg in onze rivieren heeft gevonden dankzij de opening van het Mainz-Donau-kanaal... Roofblei begon zijn opmars begin jaren ‘90 en is dus al een kwarteeuw ingeburgerd: wordt het dan niet stilaan tijd om hem als een inheemse vis te beginnen beschouwen? Grondels reisden mee met het ballastwater van boten en vonden het hier zo leuk dat ze aan een orgie begonnen, met een massale voortplanting tot gevolg. Roofblei, grondel, snoekbaars etc. zijn trouwens toch zo talrijk dat het onmogelijk is om ze weer helemaal weg te krijgen én te houden - als we dat al zouden willen. Ten tweede probeer ik een parallel te trekken met de manier waarop sportvissers zich bij ons organiseren... Als ik die vele duizenden mensen zie betogen in Spanje, en vaststel dat ze daarmee de landelijke pers halen, waardoor ze een goede kans maken om het tij daadwerkelijk te keren dan vraag ik me af waarom wij dat niet ook kunnen realiseren. Ik denk concreet aan de problematiek met de ongereguleerde beroepsvisserij op het zoete water in Nederland, waar ook talloze Belgische sportvissers de dupe van zijn. Waarom stappen wij niet massaal naar Den Haag of Amsterdam om daar heftig tegen te protesteren? Een groots opgezette

betoging, waarbij gewone sportvissers maar bijvoorbeeld ook alle booteigenaren mét hun boot plus trailer in één lange rij door de hoofdstad defileren, die haalt misschien wel de internationale pers!”

Reactie Ditch Ballard, Engelsman in Spanje en eigenaar van Ebro Mad Cats “Een half jaar na de hele hetze lijkt de hele ‘dood-alle-karper-en-meerval’ wet toch een beetje bekoeld, voor zover ik van hieruit rechtstreeks aan de bron kan oordelen toch. Zoals steeds ontmoet ik tijdens mijn werk en gidsen heel wat controleurs aan de waterkant en die vertellen me gewoon dat ik verder moet doen waarmee ik bezig ben. Vissen vangen en gewoon terugzetten. Het gros van de Spaanse karperclubs en -organisaties doet trouwens net hetzelfde: En ook tijdens de vele competities langs de ganse Ebro wordt geen enkele vis gedood. Eigenlijk is er dus niets veranderd en ik meen dat het ganse plan gewoonweg onrealistisch is. Alles met de lijn wegvangen, yeah right!? En als ze massaal vergif zouden inzetten, wat dan met de hoog invasieve, waardevolle soorten die daarmee ook ten onder zouden gaan? En dan nog. Ook al doen ze dat laatste, karper en katvis (lees: meerval) gedijen hier gewoonweg te goed dat je ze nooit of te nimmer weg krijgt!”

HENGELSPORT januari/februari 2017

06 Op de bres voor Spanje 6.indd 11

11

07-12-16 11:39


FEDERAAL NIEUWS

Beker van Vlaanderen Feeder 16 Oktober 2016 Kanaal Gent-Terneuzen Weg met de rode draad (de regen) doorheen de Beker van Vlaanderen van dit jaar! Vandaag krijgen we mooi weer met veel zon, wel een aanwakkerende wind maar vooral het blijft eens DROOG. De meeste vissers zijn ook optimistisch over de vangsten, dus dit belooft een leuke en spannende visdag te worden. Tekst en fotografie: Frederick Wouters Plaats van afspraak voor deze wedstrijd is zoals steeds café “In de wachtzaal” in Terdonk. De 78 vissers zijn verdeeld over 6 vakken van telkens 13 vissers. Spijtig genoeg zijn er 2 vissers zonder verwittigen niet komen opdagen waardoor er 2 lege plaatsen op het parcours zijn. Zelfde ritueel zoals bij de andere wedstrijden in deze competitie, omstreeks

8u30 kunnen de plaatsen geloot worden en vanaf 9u30 mag je je vak betreden. Om 10u15 is er de aas- en voedercontrole waarna we om 10u50 kunnen beginnen met voederen. Om 11u wordt het effectieve startsein gegeven. Al snel wordt duidelijk dat hier meer vis zal gevangen worden dan in de

voorbije 3 wedstrijden van de BVVL Feeder. Regelmatig worden er mooie voorns, brasems, baarzen, windes en zelfs een sporadische harder gevangen. Heel de wedstrijd door wordt er op regelmatige basis vis gevangen. Het zal niet verbazen dat hier mooie gewichten ter weging gaan aangeboden worden. Om 16u volgt het eindsignaal en kan er overgegaan worden tot het wegen van de vangsten. Uit de uitslag blijkt dat er in vakken A en B iets minder is gevangen dan in de overige 4 vakken maar over het algemeen zijn hier zeer mooie gewichten ter weging aangebracht. Winnaar van deze wedstrijd is Peelman Stijn uit vak F met 27kg800, Fred Weyn uit vak C met 21kg135 en Van Damme David uit vak D met 18kg710 vervolledigen het podium. De andere 3 sectorwinnaars zijn Huybrechts Kris uit vak E met 14kg630, Van Gastel Staf uit vak B met 7kg040 en Smolder Ronny uit vak A met 6kg185. In vak F kunnen er maar liest 4 vissers meer dan 20kg vis aanbieden bij de weging. We kunnen wel stellen dat dit een zeer mooie wedstrijd is geweest.

Sector D

Met nog 1 wedstrijd voor de boeg is de spanning te snijden. Afspraak op 6 november in café Silvermoon, er zal gevist worden in Zemst en 12

HENGELSPORT januari/februari 2017

12 CCCV Feeder BvV 3.indd 12

07-12-16 11:46


Kapellen. In de nieuwe tussenstand, waarbij het slechtste resultaat is weggelaten, zien we 2 leiders. Nicolet Patrick en Debruyn Michel staan met 5 punten het beste geklasseerd, dan volgen Maes Ignace, Hollez Rogier, Bauwens Marnick, Wuyts Wesley en Vermeulen Dirk met elk 7 punten. Lens Walter, Courtens Eric en Roels Ignace hebben elk 8 punten. Het zal al vreemd moeten lopen mocht niet 1 van deze 10 vissers met de eindwinst van de BVVL Feeder 2016 gaan lopen. Spanning genoeg dus voor de laatste wedstrijd, via deze weg ook een bedanking richting de organisatie van deze wedstrijden en naar de clubs die hier telkens aan meewerken. Ook Steve Salomez van Hengelsport de wedstrijdvisser in Ieper willen we bedanken voor de vrijblijvende sponsoring voor deze prachtige wedstrijd! Tot snel met het eindresultaat.

Tegenover de Moervaart

6 November 2016 - Zeekanaal Zemst-Kapelle op de bos Vandaag zijn we toe aan de vijfde en laatste wedstrijd van deze BVVL feeder. De opkomst voor deze wedstrijd ligt met 70 vissers vrij laag, wetende dat er 92 vissers ingeschreven zijn voor deze competitie. Deze 70 vissers worden verdeeld over 4 vakken van 12 vissers (A-B-C-D) en 2 vakken van 11 vissers (E-F). Aan het einde van deze wedstrijd weten we ook wie zich een jaar lang Beker Van Vlaanderen Feeder kampioen mag noemen. Tekst en fotografie: Frederick Wouters Vandaag komen de vissers naar cafĂŠ Silvermoon in Tisselt om hun nummer te loten. Er wordt gevist op 2 stroken, namelijk 4 sectoren in Zemst en 2 sectoren in de kom van Kapelleop-den-bos. Voor de vangsten wordt het bang afwachten aangezien hier vorige week ook geen massa vis werd

gevangen. De vangsten zullen dus waarschijnlijk niet zo goed zijn als de vangsten van de vorige wedstrijd in Gent. Na de aas- en voedercontrole weerklinkt om 10u50 het startsignaal om te voederen. Om 11u is er de effectieve start van de laatste reeks in deze

BVVL feeder 2016. Snel wordt duidelijk dat dit een taaie en moeilijke visserij gaat worden. Het is schrapen om wat visjes te vangen en de voorns die gevangen worden zijn doorgaans niet zwaarder dan 50-70gr. Brasems worden vandaag bonusvissen, zoveel is duidelijk. HENGELSPORT januari/februari 2017

12 CCCV Feeder BvV 3.indd 13

13

07-12-16 11:47


FEDERAAL NIEUWS twee vissers die vandaag ook al op het podium stonden namelijk Maes Ignace en Wuyts Wesley, elk acht punten. Bij gelijkheid van punten is het totaalgewicht van de vangsten over deze Beker Van Vlaanderen doorslaggevend. Met 41Kg100 tegenover 36kg450 weet Ignace Maes zich tot kampioen van 2016 te kronen. Hieronder de Top 10:

Organisator en Bondscoach feeder Pascal Delrue

Om 16u zit deze prachtige competitie voor het jaar 2016 erop en kan er overgegaan worden tot de weging zodat de dag- en eindwinnaar kunnen worden aangeduid. Vandaag weet Van Gastel Gustaaf uit vak A met 7kg300 het hoogste schavotje van het podium te betreden. Hij wordt hier geflankeerd door Wuyts Wesley uit vak E met 6kg420 en Maes Ignace uit van B met 4kg950. De drie andere sectorwinnaars zijn Mertens Benny uit vak D met 3kg650, Degraeve Franky uit vak F met 2kg890 en De smedt Kris uit vak C met 1kg900. Proficiat! Nu de uitslag van deze laatste reeks bekend is, gaat de organisatie ook aan het rekenen om het eindklassement van de BVVL feeder 2016 te bepalen. Koplopers Nicolet Patrick en Debruyn Michel konden hun favorietenrol vandaag spijtig genoeg niet waarmaken en het is dus ook 1 van de achtervolgende vissers die met de eindwinst gaat lopen. Op de eerste twee plaatsen vinden we

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maes Ignace Wuyts Wesley Debruyn Michel Bauwens Marnick Vermeulen Dirk Mertens Benny De Smedt Kris Nicolet Patrick Courtens Eric Meeus Daniel

8P 8P 9P 9P 9P 10 P 10 P 12 P 12 P 13 P

Proficiat aan deze zeer mooie top 10. Ik wil benadrukken dat deze mooie competitie enkel mogelijk is door de hulp van sponsoring, een goede organisatie en een aantal clubs die hieraan willen meewerken. Daarvoor ook mijn oprechte dank aan Sportvisserij Vlaanderen, Steve Salomez (Wedstrijdvisser Ieper), de helpende clubs, Pascal Delrue en de anonieme deelnemer die ook tot de sponsoring heeft bijgedragen. Hopelijk zie we elkaar volgend jaar weer voor een volgende editie van de Beker Van Vlaanderen Feeder. Eveneens zal er vanaf 2017 een Waalse tegenhanger zijn van deze competitie en er werd rekening gehouden met de kalender van beide evenementen zodat de vissers aan beide kunnen deelnemen. Tot dan!

Podium Bvvl feeder 2016

Kalender Competitie CCCV vzw JANUARI & FEBRUARI & MAART 2017 22-Jan

14

Club-Verbond

Geld

Uur

L

Hengelplaats

Afhalen Plaatsnummers Inschrijven Bij:

Kanaalvissers Eksel MLV Nr. B 001

B5 - 1/2

11:00

11,5m

Albertkanaal Diepenbeek

Aan het water

Janssen Giovanni, Kanaalstraat 43, 3940 Hechtel-Eksel Tel. 0479/413975 of janssen.giovanni@hotmail.com

HENGELSPORT januari/februari 2017

12 CCCV Feeder BvV 3.indd 14

07-12-16 11:47


info@viskwekerij-aquality.be

Viskwekerij Aquality

zoekt visvijvers te koop of te huur.

HENGELsport 1-2017 adv.indd 15

07-12-16 11:00


FEDERAAL NIEUWS FVV VLIEGVISSEN

Nieuws en wedstrijduitslagen competitie vliegvissen Zowat in elke discipline van het vissen vinden we ook competitievissen. Vissers die zich graag meten met anderen en hier alles voor doen om op het hoogste schavotje te kunnen staan. Niet te vergeten trouwens dat vele technieken en materialen voortkomen uit de wedstrijdvisserij. Zo is het ook niet anders onder de vliegvissers. Ieder jaar staan wel een aantal belangrijke wedstrijden op het programma die steevast door een aantal Belgische of liever Vlaamse vliegvissers hoog staan aangeschreven. Het minste is dan ook een eervolle vermelding in een blad als Hengeslsport magazine. Samenstelling: Paul De Neef

GP van Frankrijk op 17 april 2016 Vliegvissen (Internationaux de France) werd een zinderende wedstrijd tot de laatste seconde. Met ploegen uit Polen, Tsjechië, België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg kon je vuurwerk verwachten en dat werd het ook. Vanaf het startschot moesten de controleurs heen-en-weer lopen om de vissen te meten en te noteren.

16

16 FVV Vliegvissen 2.indd 16

Niet minder dan 757 forellen werden opgetekend en dat is bij verre het beste wat we dit jaar al gehad hebben. Een schrale noordenwind en een flauw zonnetje waren nu niet meteen de beste condities. Nauwelijks insecten, dus geen droge vliegen of nimfen, maar mini streamers en mini blobs op de juiste diepte aangeboden waren de killers. Het prachtige 18 ha grote lac Générale des Eaux in het Normandische Vernouillet-sur-Avre

maakte zijn reputatie helemaal waar. Op de echte hotspots was het ‘op snelheid’, in de ondiepe zones moest er heel subtiel gevist worden. Na de eerste vijf voormiddagmanches stonden de twee Nederlandse teams aan de leiding gevolgd door twee Belgische waaronder het Belgische G.Loomis pro staffers team Patrick De Schutter – Guido Vinck. Tijdens de vijf namiddagmanches was het constant haasje-over tussen de toppers en uiteindelijk besliste één forel, min of meer, over de top vier. Dikke proficiat voor de Nederlandse winnaars Nick Mager – Robert Sapulette die met 1 puntje verschil het haalden voor hun landgenoten Semih Egemen – Eddie Pattipeilohy met op de derde plaats de Belgen Robbie Vispoel – Johan Vandegeuchte (Castingclub of Flanders) en als verdienstelijk vierde de veteranen van vele oorlogen Patrick De Schutter – Guido Vinck (Castingclub of Flanders). Tussen hen en de winnaars slechts 6 punten verschil, peanuts als je ziet dat de winnaars 57 forellen vingen, ploeg twee 58, ploeg drie 65 (het hoogste aantal, maar meer plaatspunten) en ploeg vier 47 stuks. Een geweldig resultaat.

HENGELSPORT januari/februari 2017

07-12-16 11:48


AWAI finale 2016

Kampioenschap van België reservoir voor de jeugd - mei 2016 Dat jongeren eveneens tot het vliegvissen worden aangetrokken weten we al langer, af en toe hebben we ook een echte “crack” tussen die jongelui. Zo miste Giani Devooght – 15 jaar! - al twee jaar na elkaar net het hoogste schavotje, maar dit jaar was het raak en werd Giani kampioen van België! Zulk kampioenschap voor 14 tot 18 jarigen wordt gevist op verschillende reservoirs. De laatste wedstrijd was op “Brouk Lake” een 5 ha groot meer gelegen op de grens met Wallonië (Tienen). Het werd een spannende wedstrijd waar Giani subliem viste en het met voorsprong haalde tegenover zijn concurrenten. Proficiat!

Vlaams Open - wedstrijdwater Fario in Lichtervelde Al lang geen onbekende wedstrijd op de Fario vijver te Lichtervelde. Een open wedstrijd voor vliegvissers waar dit jaar 12 ploegen waren ingeschreven. De Fario vijver is niet zo groot maar een echt wedstrijdwater, wat door de hengeldruk het alles behalve gemakkelijk maakt. Met alles dient rekening te worden gehouden en afstand werpen is af en toe een must. Gewoon de besten komen op het schavotje en dit jaar was dit weggelegd voor niet minder dan onze youngster Giani Devooght en zijn ploegmaat Fred Van De Walle.

(Anglian Water Airflo International) De Belgische ploeg ’Fly Fishing Forever’, samengesteld met Albert Bigaré, Tony Perin, Alec Vanrijkel, Geert Janssens, Patrick De Schutter en Guido Vinck heeft zich op 3 en 4 mei gekwalificeerd voor de Europese AWAI-finale. De Anglian Water Airflo International finale is de meest prestigieuze Europese reservoirwedstrijd vissend vanuit een driftende boot. Jaarlijks nemen honderden teams, uit Europa, deel aan de selectiewedstrijden. Op het 1300 hectare grote Rutland Water (GB) reservoir was het volop ‘buzzertime’, geweldige sport met veel grote forellen. Op beide wedstrijddagen behaalden ze de winst en mochten op 4 en 5 oktober België vertegenwoordigen tussen 23 andere topteams uit Europa voor de hoofdvogel.

CCF Marathon 5 november Nog een dergelijk jaarlijks weerkerende wedstrijd waar het “kruim” van de vliegvissers uit binnen- en buitenland graag naartoe trekken. Volgend jaar zijn ze trouwens aan hun 25è jubileum editie toe. Een piekfijne organisatie van vliegvisclub CCF of Casting Club Flanders. Ook voor deze editie was het wedstrijdwater “Lac de Rabais” nabij Virton met zijn glashelder water en schitterende forellen. 72 deelnemers gingen de strijd aan. Lac de Rabais is voor veel Belgische topvissers zowat hun thuiswater en stonden dan ook torenhoog als favoriet aangeschreven. Tot de laatste seconde werd het een nek-aan-nekrace, waarbij het op een enkele vis meer of minder aankwam. Slechts één ploeg had geen blank, de winnaars Tony Perin en Christian Bazan. Op de tweede plaats Patrick De Schutter en Christian Jadouille met op de derde plaats Philippe Hardy en David di Marco die het nipt haalden van CCF clubicoon Guido Vinck en Fredo Charlier. HENGELSPORT januari/februari 2017

16 FVV Vliegvissen 2.indd 17

17

07-12-16 11:48


INTERVIEW

Patrick Danneels (56) en zijn Museum van de Zoetwatervisserij Een hobby binnen een hobby. Van kunstaas fabriceren, over diepgaande (natuur) fotografie, tot… jawel, het verzamelen van oude, antieke hengelspullen. Wat anderen vaak afschrijven als ‘oude brol’ vindt al meer dan drie decennia lang een onderkomen bij Patrick Danneels. We waren dan ook stomverbaasd toen we op de redactie een erg enthousiaste mail ontvingen van een zeer geëmotioneerde, spijtig genoeg zeer ernstig zieke Patrick. Of we zijn Museum van de Zoetwatervisserij niet eens zouden willen bezoeken? En zo in één ruk de evolutie van de laatste 150 jaar hengelsport in het zoete water meekrijgen? Dat hoef je ons natuurlijk geen twee keer te zeggen. Tekst en fotografie: Sportvisserij Vlaanderen

18

18 interview Patrick 6.indd 18

HENGELSPORT januari/februari 2017

08-12-16 16:16


“Tot woensdag dan hé, in weer en wind”, had Patrick me nog twee dagen geleden gestuurd. En terwijl ik de dienstwagen van Sportvisserij Vlaanderen door het wel erg druilerige najaarsweer stuur, dwalen mijn gedachten af naar wat me straks misschien wel allemaal te wachten staat. Doordat het interview erg last minute voor de deadline van dit nummer geregeld is had ik – behalve in mijn hoofd dan – geen waslijst aan vragen kunnen voorbereiden zoals ik dat normaliter doe. Gelukkig stam ik zelf uit een door en door verzamelaarsfamilie, en heb ik zelf ook best een aardige collectie oude karperspullen met enkele regelrechte collector items. Wat dacht je bijvoorbeeld van een originele huurakte van Redmire Pool uit de jaren ’60, zowat de idyllische bakermater van het karpervissen. Er zijn er al voor meer vermoord. De autorit duurt langer dan me lief is, tot ik uiteindelijk een stille laan met enkele oude, jaren ’60 vermoed ik, villa’s inrij. Hier moet ik zijn. Vlug de auto parkeren, de camera’s en mijn notitieblok goed afschermen

voor de bakken uit de lucht vallende regen, en spurten naar die voordeur maar. Ringgg! Eventjes twijfel ik of ik wel aan het juiste adres ben, tot ik het slot hoor omdraaien en een fronsende man open doet. Nog even twijfel. “Ah, het is goed. Jij bent het, ik herken je uit het magazine. Aangenaam, ik ben Patrick. Kom maar binnen.” Niet dat mijn tronie al zo vaak in het blad gestaan heeft, maar Patrick leest ieder nummer van onze federatie van voor naar achter uit, zo legt hij me trots uit. “Ik analyseer alles, en trek daar telkens mijn conclusies uit.”

Op de koffie met snoek “Iets drinken? Koffie, water, of een pintje misschien?” Ik leg Patrick uit dat dat laatste sowieso niet gaat tijdens de diensturen en dat ik toch geheelonthouder ben. “Ideaal, ik mag ook niet meer drinken sinds ik ziek geworden ben, gaat niet met mijn pillen en behandeling. En dan moet je weten dat ik afgelopen weekend tijdens het souper van één van mijn lokale clubs maar liefst vier bakken gewonnen heb! Ammehoela!” Het ijs

is meteen gebroken, en onmiddellijk is er een thema aangesneden waar ik een beetje schrik voor had. Nooit eerder heb ik iemand geïnterviewd die op papier, volgens een leger aan dokters en specialisten, reeds lang dood moest zijn. “Mijn hele leven ben ik gezond geweest, tot ik me een jaar geleden na wat aanhoudende klachten en op aanraden van mijn dochter liet onderzoeken. Het verdict? Longkanker. Vier tumoren ter grote van een vuist! En nul hoop om het einde van de maand te halen…” Patrick verloor ook al zijn vrouw en zoon, vertelt ie me. Hoe die tegenslag een gezin toch ongenadig kan treffen. “Maar ik heb er vrede mee genomen. Ik heb al komaf met een aantal zaken in mijn hoofd gemaakt, moet ook nog een en ander afhandelen, en heb nog één doel dat me staande houdt: mijn collectie, mijn levenswerk tot museum omtoveren.” Terwijl Ohne Dich van Rammstein ietwat zwaarmoedig en continu op replay op de achtergrond afspeelt, beginnen we eraan. “Afgelopen weekend met mijn vriendin op gedanst, schitterend nummer!” Ik gris nog

HENGELSPORT januari/februari 2017

18 interview Patrick 6.indd 19

19

08-12-16 16:16


INTERVIEW vlug even een speculooskoekje van de antieke schaal voor mijn neus, die zo een snoek onthult, prachtig! “Zoals je ziet is alles hier in het thema vis. Kijk, ik heb zelfs een aangepaste dranken spijskaart voor bezoekers, met keuze uit plat en bruisend viswater, vis(v=fr)drank met vissnoepje, viscake,… tot pikante wortelsnoep van baars/forel met brasempenbrood.” Ik val van de ene verbazing in de andere. Trots schuift Patrick mij een tweede document onder mijn neus. Zijn palmares, zo lijkt het. Niet qua titels en bekers, maar studies en bestuursfuncties. Wat een waslijst is me dat, zeg! Patrick blijkt alvast een echte vakspecialist, startende met zijn studies tot Landbouwkundig Ingenieur specialisatie Toegepaste Dierkunde – Hydrobiologie, beroepsmatig voortgezet als leraar aan de landbouwschool in Oedelem en hobbymatig via tal van cursussen (Natuurgids, Visstandsbeheer,…), lid van diverse raden en commissies (o.a. PVC West-Vlaanderen regio

20

18 interview Patrick 6.indd 20

Brugge-Oostkust), lid van diverse clubs in binnen- en buitenland, enz. Als laatste punt noteren we toekomstig stichter van het Museum voor Zoetwatervisserij, zijn laatste droom.

Van (grootvader en) vader op zoon (en schoonzoon) Patricks vader, Grégoire Danneels, was ooit stichtend lid van onze voorloper VVHV vzw, ook voorzitter van Hengelvereniging Nut en Vermaak Brugge (°1897) – een taak die Patrick later op zich nam – en tevens een van de drijvende krachten achter het prestigieuze WK in Damme ’86 waar dertig jaar later nog steeds over gepraat wordt. “Man, man, wat pa daar toen gerealiseerd heeft, niet normaal!” Enfin, we hoeven niet uit te leggen waar Patrick de mosterd haalde. “Ook mijn grootvader Oscar was een fervent visser”, vult ie nog aan. Ook zoon Tom had de microbe te pakken en viste tweemaal het WK Knapen. Ondertussen worden de fotoalbums van onder het stof

HENGELSPORT januari/februari 2017

08-12-16 16:17


gehaald en zien we Patrick en zijn vader over het hele land de revue passeren, en menig krantenkoppen halen zelfs. “In die tijd visten we drie wedstrijden op een weekend, moet je weten. Ik heb zelfs op mijn 18e mijn schooljaar moeten opnieuw doen. Ik had niet kunnen leren want ik moést mijn lijnen maken, amorce scheppen en alles voorbereiden, weet je wel.”, grapt Patrick. En dat voor zo’n primus. “Ik moet wel zeggen, ik ben daarna een paar jaar in Gent gaan studeren en toen stond vissen op een laag pitje. In mijn derde jaar ben ik zelfs getrouwd.” En passant zien we nog een foto van Patrick als kind op zijn visbak met een kop haar als Mowgli uit Jungle Book, en als jong adolescent met nog steeds diezelfde bos op zijn hoofd, in een beek amorce aan het scheppen. “Deed ik als vakantiejob. Een dag werken leverde me evenveel of meer op als mijn studiemakkers op een hele week!” Patrick gaf zelf zijn passie door aan zijn zoon

Tom, die in 2009 veel te vroeg op zijn 22e overleed, en ondertussen heeft hij ook aan zijn schoonzoon aan het feederen gekregen. “Feederen is zowat het enige wat ik zelf nog kan doen. Doordat mijn kanker tot in mijn hoofd is uitgezaaid is mijn zicht heel slecht geworden. Dat feedertopje kan ik nog net zien.”

Toch geen dodo Van zijn persoonlijke familie-fotovisalbum gaat het al snel naar zijn collecties stickers, patches en oude ansichtkaarten. Allemaal visgerelateerd uiteraard. Tot Patrick zijn enthousiasme niet meer kan houden en op zijn knieën gaat voor een resem visbakken die in de woonkamer uitgestald staan. “Kijk, dit zijn de oudste visbakken die je ooit zult zien. Dit hier is er eentje gemaakt uit gevlochten wilgentakken, zeker van vóór 1900!”, legt onze verwoede verzamelaar uit. “En dit is ook een stukje trots, van Belgische bodem: mijn visbakje JDL.”, vervolgt ie trots.

HENGELSPORT januari/februari 2017

18 interview Patrick 6.indd 21

21

08-12-16 16:17


INTERVIEW JDL staat voor Jean Delhez Louvain - een prestigieuze Belgische winkel gesticht in 1907, lange tijd voor ‘Leuven Vlaams’ dus. Met een nog bredere smile op zijn gezicht schuift Patrick een vislijntje onder mijn neus. “Ook het oudste dat je ooit zal zien en opnieuw van JDL, verzegeld in de verpakking nog!” Uit een rieten vliegvismand tovert ie plots de gekste vliegbindmaterialen en veren. “Toch geen dodopluimen”, grap ik nog, waarop ik een al even grappige ‘roodwangkipstaartfluiter’ of iets dergelijks terugkrijg. Van visbakken gaat het naar zijn dierbaarste oude molens die ook in de living uitgestald staan (geen nood: boven staan er nog tientallen bakken). Patricks paradepaardje is een Mikado Farshot uit 1934 en minstens 600 euro waard, waarvan elk stukje handgemaakt is legt ie uit. “Zomaar gevonden in een groot lot dat ik opkocht, zonder te weten dat het ertussen stak.” Op mijn vraag hoeveel Patrick per jaar aan zijn

22

18 interview Patrick 6.indd 22

verzamelwoede besteed, krijg ik het duizelingwekkend lage bedrag van 100 euro te horen. “Ik ga enkel naar rommelmarkten en af en toe een veiling, dure internetaankopen en dito veilingsites zijn niet aan mij besteed.” “Moet je een slabbetje hebben?”, grinnikt Patrick, “om het kwijl af te kuisen;” Ik sta te likkebaarden bij zijn collectie splitcanes, iets waar ik ook wel een en ander van afweet. Waar ik me niet zo bewust van was, was dat je naast de Engelse traditie splitcanes ook nog een rijke historie Franse hengels hebt, en ook wel Duitse. Heel uniek is ook de splitcanes reishengel die Patrick showt, en een uiterst zeldzame JDL hengel in uitmuntende staat, ooit gebouwd ter ere van de geboorte van wijlen Koning Boudewijn. Van splitcanes gaat het naar bamboehengels. Vader Grégoire’s hengel wordt nu boven gehaald, de eerste bamboecompetitiestok uit ’53! “7 delen, 7,5 meter lang en kaarsrecht.” Het verbaast mij zelf hoe relatief

HENGELSPORT januari/februari 2017

08-12-16 16:17


licht die stok is voor zijn tijd. In de zetel staart een knuffelbeer ons aan. “Dat is Ours. Ken je hem niet? Awel, Ours. Als ik vissen ben, kijkt hij naar de koers.”, grapt Patrick. Ik mag onze interviewgast wel, altijd een grap en een kwinkslag. Er volgen nog tal van speciallekes. Wat dacht u van een doosje uit palmboompjeshout – de zogenaamde Buxusdoosjes – om je haakjes in te bewaren? “Verzamelaars snijden elkaar de nek af voor dit exemplaar! Kijk eens hoe dik dit hout is. Als je dan beseft hoe oud dat boompje geweest moet zijn…” Patricks garage is omgetoverd tot Nettenzaal, zijn inkom tot Dobbergang, er is ook een Bakkenkelder, Onderzoekskeuken, Molenkamer, Bibliotheekverdieping, en nog veel meer. Teveel om in dit stuk op te noemen eigenlijk, we hopen alvast dat de bijgaande foto’s jullie voldoende verduidelijking brengen.

informatie verloren te gaan. Ik vraag hem of hij dat niet jammer vindt. “Ah, het is wat het is. Al ben ik in allerijl nog alles aan het opschrijven en archiveren. Ook een reeks anekdotes van langs de waterkant. “Genoeg om enkele edities van jullie magazine mee te vullen.” Patrick moet er een van kwijt. “Ken je die van die visser die een koe ving?” In geuren en kleuren doet Patrick een verhaal uit de doeken van een vismaat die in de beginperiode van het karpervissen in een sloot met enkele maïskorrels op de haak aan de overkant enkele karpers wou belagen. Zijn eerste worp kwam echter net ietsje te ver, pal op een stukje weide waar koeien aan het (gr)azen waren. Binnen de seconde was het gele goud samen met een pluk gras binnen geschrokt. “Wat een run was me dat zeg!” We lachen het uit! Fier schuift Patrick ook nog een reeks cartoons

voor, met als titel Patje Pechvisser. “Ik ben niet de beste tekenaar, maar het concept en de ideeën zijn wél goed!” Patje refereert naar zichzelf, een stukje zelfspot dus; terugblikkend op de actualiteit, of op meegemaakte gebeurtenissen. Zelf vind ik ze alvast heel geslaagd en hopelijk mogen we er ooit een aantal van publiceren voor jullie.

One last ride Ondertussen mag het wel duidelijk zijn dat Patrick nog voor één doel leeft: zijn collectie in eer houden en bewaren, en ook onder de aandacht van het grote publiek brengen. Als zijn toestand het enigszins toelaat, zal Patrick in de toekomst ook bezoekers (in kleine groepjes) ontvangen. Wie interesse heeft, kan steeds onze redactie contacteren. Goudzoekers moeten alvast geen moeite doen; Patrick verkoopt niets.

Patje Pechvisser Los van zijn collecties is Patrick ook zelf een wandelende encyclopedie. Zijn collectie mag dan wel behouden blijven (Patrick is druk in gesprek met twee musea, zodanig dat alles compleet blijft), er dreigt tal van

Wie echter Patrick niet teveel wil belasten en zijn pronkstukken toch eens wil zien, nodigen we graag uit op de Erfgoeddag 2017, waar Patrick een bijzonder plekje zal krijgen in het Rijksarchief Brugge (Predikherenrei 4A). Deze dag gaat door in samenwerking met de Erfgoedcel Brugge, noteer alvast zaterdag 22 en zondag 23 april in uw agenda!

Bekijk meer foto’s van Patricks collectie op www.sportvisserijvlaanderen.be

HENGELSPORT januari/februari 2017

18 interview Patrick 6.indd 23

23

08-12-16 16:18


Agent België

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT De ongeëvenaarde producten van Marukyu en Fun Fishing

Gino Beels Tel: 0475/563267 - Fax 050/217809

reynders_arena_Mise en page 1 13/12/11 15:23 Page1 reynders_arena_Mise en page 1 13/12/11 15:23 Page1

HENGELSPORT HENGELSPORT

REYNDERS REYNDERS Alle nieuwe Alle nieuwe hengelsportmaterialen hengelsportmaterialen

Joz Joz

Hulsterweg 8 - 3890 Tessenderlo Hulsterweg 8 - 3890 Tel. 013 66 81Tessenderlo 54 Tel. 013 66 81 54

HENGELsport 1-2017 adv.indd 24

08-12-16 16:24


BEKER VAN VLAANDEREN 2017 Inschrijven t/m 17 maart Volledig reglement op www.hengelen.be € 100,- voor 5 wedstrijden

Arendshorsterweg 3a • 7731 RC Ommen • Tel. 0529-453248

Dejonghe Ronny, Dwarsstraat 11, 8660 Adinkerke Rek. BE70 0689 0407 8625 Melding: naam + voornaam + clubnaam 2 april 2 juli 6 augustu 24 september 29 oktober

Gent Ieper Wijgmaal Zemst Vroenhoven

Watersportbaan Ieperleekanaal Leuvense Vaart Zeekanaal Albertkanaal

Met medewerking en sponsoring van Sportvisserij Vlaanderen, CCCV, Champion Feed en Colmic Volledig barema + prijzen eindklassement na afsluiting van de inschrijvingen op website www.hengelen.be

“De beste stek voor bungalowverhuur en kamperen direct aan de Vecht te Ommen”

www.resort-de-arendshorst.nl

OPENDEUR WEEK 2017 VAN 3 FEBR TOT 18 FEBR OPGELET : van september tot en met maart dinsdag gesloten, eveneens in februari • Speciale promoties en kortingen tot 50% • Gratis tombola: Met €1.500,- waardebons en natura prijzen te winnen Met reeds deze demonstraties en standen van: • Zaterdag 4/2: Met o.a. Sensas - Mondial F - SPRO (vaste hengels) - Dino Floats - Attrafish - Rive (ook met hun vaste en feederhengels)

ALGEMENE KORTING

10

%

Uitgezonderd sommige artikels met netto prijzen (oranje etiketten) en levend aas: geen korting

• Zondag 5/2 van 9-17u: Sensas - Mondial-f - Attrafish - Garbolino (vaste hengel) - Matrix (feeder) • Woensdag 8/2: Weerts Yvan (ARCA) en onze eigen Johan met uitleg en demonstratie vliegbinden. Deze dag krijgt iedere jeugdige visser een verrassingspakket. • Zaterdag 11/2: Colmic - Tubertini - Drennan - PRESTON - Sonubaits - Shimano - Dynamite Baits • Zondag 12/2 van 9u-17u: Champion Feed - Preston - Sonubaits Colmic - Lokstoffen D&Y - Tubertini - Drennan • Zaterdag 18/2: GUNKI en Savage Gear voor de roofvissers ARCA met zijn vaste hengels - Starbaits - Fox - Proline voor de karpervissers - Speciaal voor deze dag extra gratis tombola met 3 Water Wolf camera’s en bij aankoop vanaf 25 euro gratis T -Shirt

HENGELsport 1-2017 adv.indd 25

ALLES VOOR DE VISSER

BVBA

Eduard Robeynslaan 25 3290 DIEST 013/31.23.08

lemmens.allesvoordevisser@skynet.be www.lemmens-diest.be

07-12-16 11:06


BUITENLAND

Urban Banx ‘Up North’ Mijn avontuur in Noord Engeland begon vorige zomer op het Park life Festival, maar ik raakte er eigenlijk niet aan vissen toe. Wat ik wel deed, was de streek verkennen en ondertussen leerde ik ook enkele lokale gasten kennen die er visten. Dure syndicaten interesseerden me niet, zoals steeds was ik op zoek naar openbaar en dikwijls vergeten water. Tekst: Alan Blair Fotografie: Alan Blair & Oli Davies Werk en gezinsleven gooiden enkele keren roet in het eten en dwongen me enkele data te annuleren. Ik werd stilaan wanhopig maar uiteindelijk slaagde ik er toch in om enkele dagen achtereen te plannen in mijn hectische agenda. De dag van vertrek was daar dan eindelijk en ik kon aan de lange rit beginnen. Maar het leven loopt niet rechtdoor in mijn geval… ik ging niet zomaar naar Manchester, ik zou eerst even op bezoek gaan in Middleborough! Mick Henderson en Lee Birch zaagden al jaren de oren van mijn kop om eens langs te komen om samen met hen jacht te

maken op enkele mooi beschubde karpers uit een van de parkwaters. Een visserij waar ik wel van hou en nu kon ik eindelijk een, weliswaar korte, poging wagen. Na een rit van vijf uur kwam ik bij een meer aan dat omgeven was door woonwijken. Ik viste er een nachtje samen met Lee, die een echte vismachine is, maar we blankten allebei. Ter onzer verdediging; het was nog ijskoud. Bij zonsopgang kwam Mick met ons mee vissen wat voor nog meer vuurwerk zorgde. Het was druk in het park door de vele lokale vissers,

maar werd nog drukker nadat Lee op de Northern Anglers Facebook pagina schreef dat we er die dag zaten te vissen. Een pak mensen kwamen opdagen, vele vragen werden gesteld, veel grappen gemaakt – echt een leuke dag. Helaas verliep het vissen niet volgens plan en wat we ook probeerden, van zigs over felle pop-ups tot kleine sticks, niemand op het meer kreeg een aanbeet! Ik had beter gedaan waarin ik goed ben, namelijk stalken, stalken en blijven stalken. Ik bleef echter zitten in wat verondersteld werd het productieve wintergebied te zijn. Ik had weer een lesje geleerd of was op zijn minst gesterkt in mijn gedachtegang. Ik had beter mijn plan gevolgd en rondgelopen op zoek naar vis in plaats van te wachten tot de vissen naar mij zouden komen. In de late namiddag was het tijd om te vertrekken, maar wees er maar zeker van dat ik terugkom naar Teeside… Ik reed naar Manchester nabij een paar steigers aan het Bridgewater kanaal om er Reedy en Oli te ontmoeten. Een andere vriend van me, Matti Lightfoot, die in de buurt woonde had me de weg naar die stek getoond, toen hij me foto’s van enkele mooie vissen liet zien, die hij en Spenny er doorheen de jaren wisten te vangen. Toen ik er aankwam, bleek er al een andere visser zijn tent te hebben opgezet. Dat was goed voor mijn zelfvertrouwen – er moesten

26

26 Urban Banx 5.indd 26

HENGELSPORT januari/februari 2017

07-12-16 11:57


hier wel enkele karpers rondhangen. De stek zag er ook gewoon super uit. Oli en ik stelden onszelf voor. De visser, een heel aangename gast, heette Stu. Hij kon niet geloven dat we helemaal vanuit Essex hierheen waren gekomen om op het kanaal te vissen. We bleven bijna de ganse nacht wakker terwijl we met hem praatten. Ik koos voor de ‘Ik wil een beet’-aan-

pak. Wat een karrevracht aan lekkers zoals hennep, pellets en maden vlak tegen en tussen de boten betekende. Oli had echter geen zin in mijn aanpak en zei: “Het is geen Brasem Banx”, waarna hij voor 20mm boilies koos. Niemand ving een karper, maar Oli’s voorspelling klopte want ik ving vijf brasems en kon daardoor maar weinig slapen!

Mijn materiaal had ik al voor zonsopgang ingepakt en ik was ook al verkast naar de jachthaven om daar, vanaf de andere zijde, tussen de boten te kunnen vissen. Het weer was echt afgrijselijk en het water kwam met bakken uit de lucht maar we bleven nog een paar uur proberen alvorens schoorvoetend in te pakken om naar een andere stek te verhuizen. Ook hier wil ik ooit nog

HENGELSPORT januari/februari 2017

26 Urban Banx 5.indd 27

27

07-12-16 11:57


BUITENLAND

terugkeren, al was het maar omdat de pub vlakbij is en ik zeker weet dat ze er een super lekkere mixed grill serveren. Na het inpakken reden we richting Salford Quays, wat voor mij het summum van Urban Fishing in Manchester is. Ik had gezien wat George Phillips hier gevangen had maar wist dat het niet makkelijk zou worden. En nu zeker niet omdat het nog vroor, maar toch stond ik te springen om er mijn lijnen nat te maken. Net daarvoor had ik een meeting met een App bedrijf in Media City bovenin building 6, waardoor we wat tijd hadden om de stad een beetje te verkennen. In dat gebouw werd de

28

26 Urban Banx 5.indd 28

Jeremy Kyle show gefilmd en net toen we er weggingen, hield hun crew een rookpauze. Elk crew lid kreeg bij het buiten wandelen een Marlboro toegestopt. Eenmaal buiten begonnen ze ongegeneerd luid te praten en te vloeken. We liepen door de straat voorbij het CBBC gebouw waar de uiterst sympathieke jonge dame aan de ingang zei: “Je kan duidelijk zien voor wie zij werken�, terwijl ze afkeurend haar hoofd schudde! Het regende zo hard dat we een halfuurtje schuilden tot het wat ophield, voor we terug naar onze bussen liepen om te gaan vissen. Het was duidelijk

dat het vissen moeilijk zou worden, maar ik wou de kades goed bekijken en op zijn minst iets proberen te vinden voor ik begon te vissen. Toen de regen eindelijk wat minder fel werd, maakten Oli en ik een grote wandeling terwijl we elk kanaal en elke kom bekeken. Opmerkelijk genoeg zagen we geen enkele vis, zelfs geen baars, in het kraakheldere water. Ze zaten duidelijk dieper en uit het zicht. Door mobiel te blijven en chods in het rond te gooien, bevisten we meerdere stekken die avond. Ondertussen genietend van het uitzicht op de kades en een portie Nando ver-

HENGELSPORT januari/februari 2017

07-12-16 11:58


orberend (het zou grof geweest zijn omdat niet te doen want we visten voor de deur). Daarna verkasten we voor de nacht naar een stek onder een brug. Wij zaten aan de ene kant, George en zijn maat Wes aan de andere. De tactiek was eenvoudig: zigs en felle singles. Het zou er in het beste geval op aankomen om één aanbeet te krijgen. De jongens hadden hier al maanden gevist, zonder ook maar één aanbeet te krijgen. Ik maakte me dus geen illusies. Ik kon hier niet zomaar aankomen en er één vangen. Maar soms gaat het even goed om de plaats waar je vist dan om de vissen, al zwemmen er op de Quays wel wat mooie vissen. We werden vroeg gewekt door de kinderen van de Get Hooked On Fishing organisatie, die aankwamen om te dropshotten. Zoals verwacht bleven de karpers stil, maar aan gezelschap was er geen gebrek. ITV bleek namelijk ook nog langs te komen om wat te filmen en algauw stond onze stek vol kids en cameramannen. Met de Northern Angling Show in Trafford Centre voor de deur, die mijn goede vriend Reedy organiseert, wou de filmcrew verslag uitbrengen van het liefdadigheids-

project dat kinderen in stedelijk gebied van de straat wil weghouden door hen te leren vissen. Dat verslag zou de week erop op ITV uitgezonden worden. We ontmoetten een heleboel kinderen van het Get Hooked On Fishing project, gooiden ook wat met kunstaas en alhoewel we niks vingen, beleefde iedereen een leuke ochtend. Toen de meute uitdunde, pakten we onze spullen in en reden naar de volgende stek, Heaton Park genaamd. Oli vertrok terug richting het zuiden, dus bleven Reedy en ik alleen achter. In het park keek ik uiterst goed rond maar alles zag er doods uit en we konden niks spotten. Ik gooide wat voer in de zone waar de meeste eenden gevoerd werden om er later eventueel terug te keren. Dan was het tijd om de voorraden aan te vullen. Waarna we doorreden naar een ander parkwater net ten noorden van Manchester, waar Nathan en Jordan me over hadden verteld toen ze naar mijn voordracht in Doncaster kwamen luisteren. Het was nog licht dus maakte ik drie rondjes om het water, terwijl ik mijn ogen goed openhield tot ik er HENGELSPORT januari/februari 2017

26 Urban Banx 5.indd 29

29

07-12-16 11:58


BUITENLAND

beschubde vissen van iets meer dan 20lb. Zoals gebruikelijk trokken deze vissen de aandacht van langskomende honden en mensen maar ik hou ervan om iedereen erbij te betrekken en te tonen wat er onder hun neuzen leeft. De rest van de nacht volgden nog een half dozijn brasems. Ik zag nog eenmaal een karper rollen, wat mijn zelfvertrouwen even opkrikte. Daarna maakte ik een tijdje jacht op een spectaculaire ghost, door er een vijftigtal keer naartoe te gooien met een tros freelined maden, maar hij toonde geen interesse. Het maakte mij niks uit want ik had twee mooie karpers gevangen. Ik moest er weer vandoor, richting Heaton Park voor een paar uur. plots toch één zijn kop zag tonen. Ik was dol enthousiast! Ik zag nog geen enkele karper terwijl ik hier was en eindelijk rolde er één. Echt rollen, alsof hij honger had. Ik haalde mijn hengels en gooide twee chods in die zone, beide voorzien van witte Citruz pop-ups. Die witte moet ik steeds inzetten op parkwaters. Slechts enkele minuten later, tussen vlagen van ijzel en sneeuw, gebeurde het. Wat nog maar eens bewijst hoe belangrijk het is om op de juiste plek te vissen. Ik kreeg twee aanbeten binnen tien minuten. Beiden donkere, mooi 30

26 Urban Banx 5.indd 30

Er bleek een buurtfeest aan de gang. Reedy en mezelf lachten met de muziek die uit de boxen galmde, maakten een praatje met het publiek en bleven er een paar uur vissen, maar ik kreeg het gevoel dat er niks in de buurt zat. Geen rollende vis en geen lijnzwemmers. Soms weet je gewoon dat je beter vertrekt. Door reeds enkele dagen onderweg te zijn, snakten we beiden naar een douche. Dus besloten Reedy en ik naar een appartementje te gaan waar we ons konden wassen en onze buiken konden vullen. Het plan was om nog een

nachtje op de Quays te vissen, maar onze liefde voor muziek gooide roet in het eten. Spenny, wiens appartement we gebruikten, had onze namen bij Albert Hall op de guest list laten zetten en voor we het wisten hadden we een in het appartement een set decks opgesteld als apero vóór ons avondje uit. We liepen langs de Quays, zegden George en Wes vaarwel en sprongen op de metro voor een nachtje stappen. Albert Hall is echt een te gekke plek. Ik kon ook nog eens backstage gaan en filmde en fotografeerde zo enkele van de beste D&B acts zoals Spy B2B High Contrast, Fred V & Grafix en de enige echte Etherwood. Het was een ongelofelijke nacht en een mooie onderbreking na dagenlang te hebben gevist. Voor ik het wist, was het ochtend en tijd om terug richting het zuiden te rijden om te lunchen met mijn wederhelft Chloë en dochter Myah. Back to reality! Het was een fantastische trip en al kwam er weinig actie van vis, toch had ik het naar mijn zin in goed gezelschap en een coole omgeving. Ik kon de stad goed verkennen, wat later bij mooi weer nog van pas kan komen , bracht enkele nachten door aan het water en als kers op de taart gleden er nog een paar Noordelijke beauties in mijn net.

HENGELSPORT januari/februari 2017

07-12-16 11:58


Viskorrel n° 130 Speciale korrel voor wedstrijdvijvers met brasem- en karperbestand. Het belang om vissen bij te voederen gedurende het seizoen hoeft niet meer uitgelegd. Hoge vangsten zijn enkel mogelijk wanneer de vissen zich in topconditie bevinden. Een kwaliteitsproduct als viskorrel n° 130 helpt u een stap dichter bij topvangsten op uw vijver. De hoge verteerbaarheid van de plantaardige eiwitten, de lange stabiliteit in het water en de aromatische bewerking zijn de belangrijkste eigenschappen van deze korrel.

AFEED

E MI X

!

MET

CELL A

QU

LAMBERS-SEGHERS Oeverstraat 7 - 9200 BAASRODE - DENDERMONDE Oost-Vlaanderen - België

D-

PR

Viskorrel n° 130, dé viskorrel voor een geslaagd visseizoen!

Tel: 052-34-39-71 - Fax: 052-33-78-54

e-mail: info@lambers-seghers.be - website: www.lambers-seghers.be

VISKWEKERIJ

BYNENS L&P Alle soorten pootvis

karper • brasem • voorn • zeelt

Uit eigen kwekerij

snoek • winde • paling • enz...

eits se kwalit n a r F t r o Imp almforel forel en z asem landse br r e d e N t r Impo ellen sem best zomerbra ter in de win

HENGELsport 1-2017 adv.indd 31

karpers gans het jaar leverbaar

Vrijblijvend prijslijst op aanvraag

Wijerstraat 16 A 3520 Zonhoven Tel. 011 81 32 13

07-12-16 11:07


BUITENLAND TRIP

Met 115 pk op de Jeanneau raakten we goed vooruit, zeker bij platte zee.

Leka, het vis-Walhalla Een goed jaar geleden kwam Raf, een vriend van me met het idee om eens een vistrip naar Leka, ongeveer halverwege Noorwegen, te maken. Met drie stemden we in, werd er gezocht naar een geschikte datum en werden de nodige voorbereidingen getroffen. Hoewel we alle vier fervente sportvissers zijn, was het vissen vanop een boot met kunstaas op grote kabeljauw toch wat buiten onze ‘comfort zone’. Dit maakte de uitdaging des te groter. Eind juni was het dan zover, Raf, Nico Seb en mezelf gingen voor een week naar een camping bij Jostein Hiller, gelegen op het eiland Leka. Tekst en fotografie: Pieterjan Verhelst

Het avontuur begint Gedurende een jaar hebben we heel wat informatie opgezocht (lang leve het internet!) en werden we door verschillende mensen geholpen om onze reis succesvol te maken. Ook heel interessant waren de visspots die op de website van de camping te downloaden waren. Op die manier hadden we al min of meer een idee welke vissen we waar konden vangen. Bij de bekomen kennis hoorde ook specifiek materiaal. Robby Fish te 32

32 Leka Walhalla 6.indd 32

Wommelgem heeft een heel uitgebreid gamma voor de zeevisserij in Noorwegen: hengels, molens, shads, haken… als je het daar niet vindt, heb je het niet nodig. Donderdag 16 juni was het dan zover, ’s avonds vertrok onze vlucht richting Oslo. In de luchthaven kwamen we bijeen, namen we nog iets om te drinken en wogen we de bagage er nog eens snel op na. Ikzelf had het redelijk verkeerd ingeschat en zat

6 kg boven het toegelaten gewicht. Gelukkig kon ik wat gerief bij mijn vrienden steken en in mijn ‘handtas’, een zak met mijn poolpak. We checkten in en vertrokken richting Oslo, waar we een snelle overstap maakten richting Trondheim. Daar overnachtten we in een hotel om de dag erna een gereserveerde wagen op te pikken en 400 km noordwaarts naar Leka te rijden. Die trip alleen al was adembenemend! Een fantastisch bergachtig landschap, ingesneden door rivieren

HENGELSPORT januari/februari 2017

07-12-16 12:00


waar hier en daar vliegvissers aan het werk waren. Een ferry bracht ons tenslotte naar het eiland, zodat we naar onze eindbestemming konden rijden. Eens aangekomen, kregen we de sleutel van de gereserveerde chalet. Die straalde en ademde Noorse berghut uit: volledig in hout met een gezellige leefruimte met uitzicht op de bergen en zee, twee slaapkamers, een badkamer en nog een open eerste verdiep met enkele bedden. Kortom, meer moet je niet hebben om een week te vissen. De eigenaar van de camping begeleidde ons naar de gehuurde boot en hoe het navigatiemateriaal werkte.

Ook Nico wist een 10 kg vis te vangen.

Diezelfde avond nog gingen we de boot en hengels eens testen. We besloten om vooral met pilkers te vissen en een bijvanger, gezien we gelezen hadden dat je daar de meeste vis op kon vangen, maar niet de grootste. Al bij de eerste stek vingen we een mooi aantal kleine koolvissen op de bijvanger, ideaal om feeling met het materiaal en vooral omgeving te krijgen. Seb kon een kabeljauw van een tweetal kilogram aan boord brengen op een octopus

jigkop met octopus shad. Ikzelf ving een klein kabeljauwtje op een pilker met een streepje koolvis. Verder werden die avond geen grote vissen gevangen. Na een vijftal uren vissen, besloten we richting de aanlegsteigers te gaan om de enige kabeljauw en enkele koolvissen te kuisen en klaar te maken voor het avondeten. Dit werd vervolgd door een korte bespreking met waar en hoe we de volgende dag gingen vissen, afhankelijk van waar de wind kwam. Heel bijzonder

was het feit dat het daar in juni niet donker wordt. Ik had gedacht dat het op zijn donkerst goed ging schemeren, maar toen rond 01:30 uur de zon alweer opkwam, hadden we de nacht duidelijk gemist.

Vliegende start Het was zover, onze eerste hele dag op zee om te vissen. We besloten de stekken zuidwestwaarts van het eiland aan te doen. Ten noorden van het eiland liggen de beste stekken,

De grootste vis gevangen tijdens de trip. Seb met zijn personal best: 12 kg aan kabeljauw.

HENGELSPORT januari/februari 2017

32 Leka Walhalla 6.indd 33

33

07-12-16 12:00


BUITENLAND TRIP

“De stroming maakte het binnenhalen van de lijn er zeker niet gemakkelijker op. Ik probeerde geleidelijk aan in meters te winnen. Dit lukte en na een dikke tien minuten kwam de vis boven. Wat een bak van een kabeljauw!” Raf met een mooie kabeljauw van 8 kg.

Mijn grootste vis van de reis, een kabeljauw van 11 kg.

34

32 Leka Walhalla 6.indd 34

wist Jostein ons te vertellen, maar daarvoor was het weer nog niet gunstig, de wind kwam namelijk uit het noorden. De stekken in het zuidwesten waren doenbaar, gezien we beschut zaten voor de wind door het eiland. We zochten voornamelijk naar taluds, ondiepe platen die snel overgingen naar de diepere zones. Toen we uitvoeren passeerden we een brug, waar we halt hielden om de spinhengel even uit te gooien. Daar vingen we meteen enkele kleine koolvissen die konden dienen als aasvis. Vervolgens voeren we verder naar de vooropgestelde stekken. Er stond redelijk wat stroming, waardoor we vooral zware pilkers en shads (vanaf 200 gr.) gebruikten. Het was Raf die de eerste kabeljauw die dag aan boord bracht, een mooie vis van over de 7 kg, gehaakt op de pilker. Kort erachter ving ik een van 6 kg op een roze cutbait herring van Savage Gear in 270 grams formaat. Gezien het toen even stil bleef op de boot, besloot ik een ander systeem toe te passen. Ik bevestigde een 250 grams loodkop op de lijn en schoof er een van de eerder gevangen koolvissen op. Door de sterke stroming was het moeilijk om voeling te krijgen met de bodem, ook al was het maar een goeie 40 m diep. Om de bodem te blijven voelen gaf ik veel lijn, waardoor de kans wel bestond dat de montage vast raakte tussen de rotsen. Op een bepaald moment voel ik een slag en krijg ik geen beweging in de hengel. Vast… of toch niet! Harde

HENGELSPORT januari/februari 2017

07-12-16 12:00


De omgeving alleen al is adembenemend! Laat staan een vis daarin drillen.

rukken kwamen door van aan de andere kant van de lijn. De stroming maakte het binnenhalen van de lijn er zeker niet gemakkelijker op. Ik probeerde geleidelijk aan in meters te winnen. Dit lukte en na een dikke 10 minuten kwam de vis boven. Wat een bak van een kabeljauw! Zeker als je voorntjes en brasem gewend bent van op de Belgische kanalen, was dit iets van een heel ander kalliber. De vis werd keurig gegaft door Seb en binnen de boot gebracht. Daar werd nog meer duidelijk dat het om een mooi exemplaar ging. De weegschaal gaf 11 kg aan voor een lengte van 110 cm. De dag was meteen geslaagd, ook al kwamen er verder maar weinig vissen aan boord. Nico wist nog een mooie pollak te landen; de vis had de bijvanger, een gummimak, gepakt tijdens het zakken. Rond

Nog wat nakaarten aan tafel na een voldane visdag met verse vis.

20:00 uur keerden we voldaan terug naar de camping, waar de vis werd gekuist en gefileerd om vervolgens in de pan te bakken. Daarna nog even nakaarten en in bed, want de volgende dag moest er opnieuw gevist worden.

Dag 2 Rond acht uur vertrokken we opnieuw richting de brug aan het eiland om wat koolvisjes te vangen. Ik had redelijk dicht tegen de pilaren van de brug gesmeten en meteen sloeg de spinhengel krom. Op het einde van de paternoster had ik een blauwe shad op een 50 grams loodkop gehangen, iets wat een 5 kg zware kabeljauw wel zag zitten. Dit was een uitstekende sport op de lichte spinhengel! Toen we een aantal koolvissen hadden geland,

besloten we om verder te varen en de kabeljauw te belagen op stekken ten zuiden van Leka. Echter, buiten wat ondermaatse gulletjes, kwam er niet veel speciaals uit. We probeerden zowel kunstaas als koolvis op een loodkop, maar beiden gaven weinig resultaat. We besloten om het eens in een fjord te proberen, maar opnieuw baatte het niet, ook al haalden we alles uit de kast. Vervolgens gingen we naar een stek waar het 200 m diep was en waar je kans maakte op roodbaars. Maar ook die bleken niet thuis. En wat een werk om je lijn van op die diepte terug boven te halen! Zoetwatervissers zijnde, waren we dit duidelijk niet gewend. Tenslotte gingen we het nog even proberen boven een oude zalmkwekerij. Dit bleek meteen een goed idee, want de eerste kabeljauwen boden zich aan op de

Elke avond maakten we ons gerief opnieuw op punt.

HENGELSPORT januari/februari 2017

32 Leka Walhalla 6.indd 35

35

07-12-16 12:00


BUITENLAND TRIP Mooi weer

Regelmatig kwam er eens een rode kabeljauw boven, speciaal.

pilkers. Geen extreem grote vissen, maar er zaten toch een paar vissen van een vijftal kilo bij. Ondanks dat het geen topdag was, maakte de laatste stek veel goed. Vervolgens werd hetzelfde ritueel als de dag voordien herhaald: vis kuisen, fileren en bakken. We gingen snel slapen, want de volgende dag zou er weinig wind staan, waardoor we ver konden uitvaren en dus vroeg moesten opstaan. En hoe verder, hoe meer en groter de kabeljauw, werd ons verteld. 36

32 Leka Walhalla 6.indd 36

De stek die we bevisten lag nabij een vuurmolen op een eiland. Daar waren heel wat taluds en platen aanwezig, die van een 15-20 meter snel naar een diepte van over de 50 meter gingen. Niet alleen grote kabeljauw kon je er vangen, maar ook het haken van een heilbot was mogelijk. Die dag besloten we om de pilkers wat achterwege te laten en vooral met shads te vissen. Ikzelf wou vooral met een hele koolvis proberen, gezien de kans op een heilbot reĂŤel was en ik gelezen had dat ze wel eens een gehaakte koolvis die binnengehaald wordt, durven nemen. En het was zoals ons verteld werd, deze stekken leverden heel goed vis. Of het nu met een shad of met een echte koolvis was, er zat weinig verschil in de gebruikte methode. Allen brachten mooie kabeljauwen aan boord, tussen de 4 en 8 kg. Ditmaal kon Nico de grootste landen, een van 9 kg en een korte dikke kabeljauw van 10 kg. Ook op de bijvanger, een grote gummimak, werd kabeljauw geland. Wie met een bijvanger viste, kreeg wel regelmatig kleine koolvissen aan de lijn. Om een koolvis snel binnen te halen, draaide Nico zijn slip dicht. Een foute keuze bleek op een zeker moment. Nico draaide de koolvis snel binnen om verder te kunnen vissen toen hij halverwege de waterkolom een enorm harde slag kreeg en zijn hele montage verloor. Het ging zo snel dat we allen met moeite doorhadden wat er precies gebeurd was. Hoogstwaarschijnlijk een heilbot die de vis of onderhangende shad was gevolgd vanaf de bodem en met de buit is gaan zwemmen. Als je zag hoe die hengel plooide, dan moeten die vissen echt heel veel kracht hebben.

Rustdag Het beloofde op het einde van de week nog heel mooi weer te worden, waardoor we ver konden uitvaren. Gezien de vorige dag een lange en

late dag was, konden we wel wat rust gebruiken. Daarenboven werd er slecht weer voorspeld en gingen de meeste vissers op de camping zelfs niet uitvaren. We besloten daarom om eens uit te slapen en een korte sessie te houden van een vijftal uur. Van een local hadden we de avond voordien wat tips gekregen en die vertelde ons dat shads op 200 grams loodkoppen het heel goed doen; hij raadde aan om die naar de bodem te laten zakken en dan rustig in te halen. Tijdens de korte vissessie, waarbij de weersomstandigheden niet optimaal waren, hebben we dit uitgetest. En inderdaad, er werden verschillende vissen tijdens het binnenhalen geland. Seb wist die dag de grootste kabeljauw van 8 kg te vangen, maar dit was blokkend tegen de bodem. Ook Nico had toch meer succes met het vissen nabij de bodem. Na deze eerste test waren de meningen verschillend, maar morgen konden we het systeem eens deftig aan de tand voeren.

Volle gas Een dag waar we naar verlangd hebben: geen zuchtje wind en een zonnetje erbij. Deze dagen voeren we een heel eind in noordoostelijke richting, waar eerder veel kabeljauw en heilbot werd gevangen. Eens aangekomen was de omgeving adembenemend. Ondanks dat we toch een eind op zee zaten, zorgden ondiepe rotsen voor de nodige surf op het water. Deze dag visten we vooral met shads, zowel binnenhalend als tegen de bodem. We vingen met enige regelmaat onze kabeljauw en de vissen waren opnieuw van een mooi formaat: 5 - 7 kg met af en toe iets groter. Deze hadden niet alleen hun meer klassieke beige kleur, maar sommige zagen oranje. De kleur zou te wijten zijn aan het feit dat ze zich meer rond rood zeewier begeven en prooidieren eten die op hun buurt van het wier eten. Ook kwamen er regelmatig lommen boven, een leuke vis om te

HENGELSPORT januari/februari 2017

07-12-16 12:01


vangen, maar persoonlijk minder smakelijk. De spinhengel werd ook af en toe eens boven gehaald in de hoop een grote koolvis of pollak vast te krijgen. Opvallend was plots het passeren van een school makreel, die toonden hun aanwezigheid kort en krachtig. In totaal werden een tiental makrelen geland van elk een 50 cm, een pak groter dan wat we in BelgiĂŤ gewend zijn. Raf wist uiteindelijk wel een pollak van 6 kg te verschalken, maar op de shad aan een 200 grams loodkop in plaats van op het lichte spingerief. Ook werden er een paar kleine roodbaarsjes gevangen. Dus niet alleen aan mooie kabeljauw, maar ook aan diversiteit deze dag geen gebrek. Om te dag af te sluiten wist Seb de grootste kabeljauw van de week te vangen, proper op de shad tegen de bodem. Een vis van 110 cm en 12 kg. Daar konden we zelfs de wangetjes uitsnijden om te braden. Verse vis verveelt nooit! Grote pollakken zijn een ware sport om te vangen.

De laatste dag De laatste dag was veel te snel daar. Aangezien we rond 21:00 uur de ferry moesten nemen om van het eiland te geraken en richting luchthaven in Trondheim te rijden en nog heel wat kuiswerk hadden, konden we geen hele dag vissen en al zeker niet ver varen. Maar we gingen er zeker niet minder voor gaan. We voeren een klein uur om tegen een rij rotseilanden ten westen van het eiland te vissen. De vangsten vielen al bij al mee, maar we misten allemaal wel wat stevige beten op halfwater. Pollak? We zullen het nooit weten. Het was echter Seb die de kers op de taart van de reis wist te zetten. Vlak bij de boot ging de slip plots door de molen en werd de lijn naar beneden getrokken. We dachten een mooie pollak, toen hij plots verbaasd riep dat het een zalm was. En wat voor een zalm! De weegschaal toonde 6 kg, dit voor een lengte van 85 cm! Terug op de camping stonden vele vissers

redelijk perplex, nooit eerder was er een zalm gevangen in Leka. Meer nog, het zou om een wild exemplaar gaan, gezien de gekweekte zalm een knip in de rugvin krijgt. Meer dan voldaan keerden we terug

huiswaarts. Een week was zeker te kort, maar ik denk een maand ook. De omgeving, visserij en vissen zijn zo fantastisch, dat je er gewoon geen genoeg van krijgt. Met andere woorden, dit smaakte zeker naar meer.

De kers op de taart van de reis, een fameuze zalm van 6 kg.

HENGELSPORT januari/februari 2017

32 Leka Walhalla 6.indd 37

37

07-12-16 12:01


FEDERAAL NIEUWS VVBZ BOOTVISSEN OP ZEE

Penn Superprestige Boat Op het moment dat jullie dit lezen zit het absolute topklassement van het bootzeehengelen er weer op. Ook deze editie kon weer rekenen op meer dan 200 verschillende vissers die een of meerdere wedstrijden hebben deelgenomen. Naast het hoge niveau zien we meer een meer dat sportiviteit en vriendschap hoog in het vaandel gedragen worden. Tekst: Bram Cole Graag nodigen we iedereen uit om te komen kijken naar de viering van de laureaten op zaterdag 7 januari vanaf 15u bij Robby Fish. Indien je niet kan langskomen, geen probleem,

in de volgende edite van HengelSport magazine voorzien we jullie van enkele foto’s en zetten we de toppers op een rijtje. In 2017 kunnen we weer rekenen op de steun van onze spon-

sors Penn en Robby Fish! Dus op naar de 6de editie! Fantastisch toch! Voor degene die meer informatie willen, ga je maar eens een kijkje nemen op www.pennsuperprestigeboat.com

Geselecteerde wedstrijden 2017 Zondag 19 maart: Zaterdag 8 april: Zaterdag 15 april: Zaterdag 20 mei: Zaterdag 10 juni: Zaterdag 19 augustus: Zaterdag 21 oktober: Zaterdag 5 november: Zaterdag 7 oktober: Zaterdag 25 november:

Efsa bootcup te Scheveningen Les Vedettes te Blankenberge Espadon Cup te Oostende Robby fish Festival te Blankenberge Noordzee Trofee te Nieuwpoort Tongenfestival te Blankenberge North Sea Festival te Oostende Gulle Festival te Blankenberge Newport Fishingcup te Nieuwpoort E.Z.V. – Trofee te Blankenberge

Inrichting EFSA Nederland Inrichting Tubertini België Inrichting E.C.B. Inrichting RZC Inrichting G.Z.D.- Het loze vissertje Inrichting K.Z.V. Kasterlee Inrichting S.Z.H.C. Inrichting Z.K.B. Inrichting Newport fishingclub Inrichting E.Z.V.- Zemst

VLAAMS VERBOND BOOTHENGELEN OP ZEE vzw Aankondiging: Algemene Vergadering VVBZ vzw op 11 februari 2017 - te Sint Niklaas – De Graanmaat om 10u30 Bestemd voor de clubs lid van het Vlaams Verbond Boothengelen op Zee vzw. De vergadering is toegelaten voor max. twee (2) afgevaardigden per aanwezige club. De clubs ontvangen hun persoonlijke uitnodiging na 15 december 2016. DAGORDE 2017 1. Welkomstwoord van de voorzitter Herdenking aan onze overleden sportvissers in 2016 2. Naamafroeping van de aanwezige clubs 3. Benoeming stemopnemers en verslagopnemer 4. Ontslagnemende clubs 5. Aanvaarding nieuwe clubs 6. Verslag van de ALV van 6 februari 2016 7. Voorlegging van de rekeningen 2016 Kasverslag VVBZ vzw 8. Begroting 2017 9. Werking 2016 - Sportverslag 2016 - Jeugdwerking 2016 10. Stemming verkiezing/herverkiezing/bestuurders/ kandidaturen.

38

38 VVBZ bootvissen 1.indd 38

Pauze - Tijdens deze pauze huldigen wij volgende laureaten Uitreiking diploma’s aan de kampioenen van België 2016 - senioren, veteranen, jeugd • Uitreiking trofee “ Record van het jaar “ 2016 • Uitreiking diploma’s nieuwe records 2017, vangsten 2016 • Uitreiking medailles “wedstrijd zware vissen” 11. Installatie verkozen bestuurders 12. Werking 2017 op regionaal en internationaal vlak en jeugdwerking 13. Interpellaties, enkel diegene die tijdig zijn ingediend zullen worden besproken 14 Trekking van de Beker Vlaamse Gemeenschap 2017 – Deelname WK Clubs 15. Sluiting van de vergadering

HENGELSPORT januari/februari 2017

07-12-16 12:07


PRODUCTNIEUWS

Karpers in hinderlaag bij Arca

Carpcube is verhuisd!

Naar jaarlijkse traditie trok de redactie van HengelSport onlangs naar onze vrienden van Arca, om de nieuwe producten voor 2017 te bewonderen. Zoals steeds, weer heel wat mooie producten die ons, sportvissers, helpen in onze hobby. Onder tal van nieuwe vaste hengels viel ons oog alvast op de Ambush Carp PO 950, krachtige overstekhengels in High Modulus Cross Carbon, ideaal voor de karpervisserij dus. De Ambush Carp kenmerkt zich door zijn krachtige, strakke actie, genummerde delen, anti-slip handgreep. Bovendien ook voorzien van extra versteviging in geweven carbon op het einde van de delen. De eerste drie delen zijn telescopisch (deel A – B – C), en een fighting set (pulla) is standaard ingebouwd in deze hengel. Tevens is er een grote opening voorzien zodat het gebruik van dikke elastiek geen enkel probleem vormt. De Ambush Carp wordt geleverd als pack vorm: hengel + fighting set in een foedraal. Vanaf januari te vinden in de winkel! www.arca-bifa.com

In geen tijd is Carpcube een begrip geworden in het Brugse en ver daarbuiten. Onze vrienden die je steevast terugvindt op de backcover van HengelSport magazine zijn sinds kort te vinden op volgend adres: Grasdreef 19 | 8200 Sint-Michiels (Brugge) | België (niet zo bijster ver van de oude locatie). Door drukte zijn we zelf spijtig genoeg nog niet in de nieuwe zaak geraakt, maar foto’s op Facebook toonden ons alvast een prachtige ruimte. Aan Ludovic en de zijnen van harte proficiat! Sinds de verhuis zijn er ook weer wat nieuwigheden bij Carpcube te vinden, bewijs dat de Bruggelingen karper-, wit- en roofvissers steeds van dienst zijn met een hoge vinger aan de pols mentaliteit. De mooie, gloednieuwe Sticky Baits vriezers zijn alvast een ware eye catcher in de shop, en straks komen er nog veelbelovende toevoegingen aan het gamma! Traditioneel is er straks ook weer de Carpcube eindejaarsactie (start 20 dec), waarvoor we graag naar de achterkant van dit magazine verwijzen. www.carpcube.be

Openingsuren: di-zat: 6u - 18u • zo: 6u-10u • maandag sluitingsdag http://users.telenet.be/jurgensweb/kingfisher.htm

Gelieve tijdig te bellen om uw vers aas te bestellen

VISREIS.NL • ’s Gravensloot 39 • 3471 BP Kamerik E-mail: info@visreis.nl • Tel.: +31 6 - 28 30 83 45

Vanwege het Bestuur van het VVBZ vzw Kalender VVBZ vzw zat 15/jan FFBPM te Namen zat 11/feb Vlaams Verbond Boothengelen op Zee te St. Niklaas. zat 18/mrt Beker te Blankenberge zat 18/mrt Beker te Nieuwpoort zon 26/mrt Kampioenschap van België te Nieuwpoort zat 1/apr Reservedatum te Blankenberge zat 1/apr Reservedatum te Nieuwpoort

Ledenvergadering Ledenvergadering Beker van de Vlaamse Gemeenschap Beker FFBPM Kamp. van België Beker van de Vlaamse Gemeenschap Beker FFBPM HENGELSPORT januari/februari 2017

39 Productnieuws 0,5.indd 39

39

07-12-16 12:08


OPENDEURWEEK VAN 7 FEB. TOT 12 FEB. (Dinsdag tot zaterdag van 9 tot 18 uur en zondag van 9 tot 14 uur)

Wij heten iedereen welkom voor het nieuwe hengelseizoen 2017 Met vele koopjes, scherpe prijzen, nieuwigheden en grote kortingen. Demo’s op 10, 11 en 12 februari Een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Voor volledig programma: www.feederteamweynfred.be https://www.facebook.com/Fredweynfeederteam Hengelsport Weyn, Kleine Dweersstraat 54a, 9140 Temse

OPENDEURDAGEN Om iedereen perfect te woord te kunnen staan en te bedienen worden onze opendeurdagen in 2017 ook weer gespreid over 6 dagen en 4 weekends! Zowel vaste stok, feeder-, forel- en kunstaas-, karpervissers… het volledige aanbod wordt aangevuld en natuurlijk is iedereen welkom! Steeds volop vrijblijvende Hengelsportzaak De Wedstrijdvisser Dikkebusseweg 76 – 8900 Ieper – 0473/89.04.05 uitleg over onze huisvoeders en –additieven, en hun specifieke www.dewedstrijdvisser.be toepassingen. Wij maken graag tijd voor u! HH_1_2015_De_Wedstrijdvisser.indd 1

4 & 5 februari: Tubertini - Drennan…

11 februari: Cresta-Spro- Gamakatsu- Strategy…

18 & 19 februari: Colmic - Preston…

24 februari: Merken volgen…

08-12-14 08:22

Het volledige & specifieke programma is te vinden op onze website www.dewedstrijdvisserwebshop.be & op onze Facebook pagina. Tal van kortingen, ook een drankje zal niet ontbreken!

Hengelsportzaak De Wedstrijdvisser Dikkebusseweg 76 - 8900 Ieper - 0473/89.04.05

HENGELsport 1-2017 adv.indd 40

08-12-16 16:25


JEUGDCEL

Verslag Jeugdhengelkamp VVBZ 2016 Na een korte promotie was het kamp in augustus al volzet. Nog nooit eerder werden zo snel de 16 vrije plaatsen opgevuld door jeugd. Nu nog medewerkers zoeken. Het bleken al snel dezelfde mensen die ook de voorbije jaren van de partij waren. Ik stel ze nog even voor: Robert van de Wouwer, Gie Breemersch, Jan de Corte, Marcel & Miriam Audenaert, Steven van Ostaede en mezelf Mario Dobbelaere. Bijna allemaal vrijwilligers van Sodipa zeehengelclub. Tekst Mario Dobbelaere Fotografie: Mario Dobbelaere, VVBZ Jeugd

Zondag 31 oktober was het dan zover. Het ontvangst met de ouders en vooral de moeders die eens kwamen kijken of hun lievelingen wel comfortabel lagen. Na een vrij drukke namiddag kwam de rust stillaan terug. Marcel en Miriam stonden al in de keuken om voor de hongerige wolven en 1 wolvin lekkers klaar te maken. Na het uitdelen van de goody bags van hengelsportzaak ”Robbyfish” Wommelgem waren de jongeren ondertussen al aan ’t vissen in het kanaal naast ons kamp. Na het eten werd alles klaargezet voor de volgende dag, en die zag er prachtig uit. ’s Avonds hebben we nog een les gekregen van Geert Lannoo over hoe aas oppompen. Hij had uren voordien te Westende verse pieren en tappen opgepompt om ze bij ons te komen voorstellen. Super interessant! Dag 1 Bijna een lentedag met wintervis. Ik denk dat het rond 19° was

en de vissen kwamen met doubletten en tripletten uit het zoute sop. Meestal wijting en schar en af en toe een bot of pladijsje. Na de prachtige dag was het eten, vis kuisen en onderlijnen maken. Dag 2 Bijna een kopie van dag 1 maar dan iets frisser. Tegen de avond werd het weer onstuimiger en voor woensdag zag het er niet goed uit. Alternatief was snel gemaakt en we zouden woensdag naar Sunparks gaan om een middag te ravotten en eens goed gewassen te worden. Ik had voor ’s avonds Peter Vanderschaeghe van Tubertini België gereserveerd om wat les te komen geven aan onze jongeren. Peter is sinds korte tijd terug in het sportvisserij wereldje en mocht zeker niet ontbreken op het kamp voor een voorstelling onderlijnen knopen en wat spannende verhalen. Peter heeft heel wat ervaring en was een tiental jaren geleden de topvisser van België! Na een knappe presen-

tatie van Peter werd er nog stevig na-geknoopt. Donderdag terug een prachtige visdag. Hier en daar werd er iemand een beetje zeeziek maar erg was het allemaal niet. ’s Avonds weer knopenavond en wat uitleg van Steven over allerlei onderlijnen die hij zelf volledig maakt. Vrijdag is traditioneel een rustige opruim dag. Er is echter veel te doen. Kamers opruimen en alle spullen bij elkaar zoeken. Daarna was er nog wat tijd om te vissen in het kanaal aan het kamp. We hebben die dag ook nog vergooien en precisie werpen beoefend. Een hele ervaring want iedereen wil wel het verste werpen! Rond 16 uur had iedereen het kamp verlaten en konden we zelf ons boeltje pakken en afscheid nemen van het voorlopig laatste kamp! Het kamp heeft in totaal 4313 euro gekost. 3200 euro werd door de jongeren betaald en de rest werd opgehoest door het VVBZ. We mogen daarin zeker onze schippers van Nieuwpoort niet vergeten die slechts een kleine bijdrage vragen. Leona 2, Narwal, Skintus, Marie loe2, Shelly D, Bedankt schippers ! Verder ook bedanking aan de monitoren Steven, Robert, Jan, Marcel, Guido, Miriam en Mario. Peter van Der Schaeghe en Geert Lannoo, Pierensteker Kingfischer Blankenberge en de sportvisser Nieuwpoort. Robby van Robbyfish. HENGELSPORT januari/februari 2017

41 Jeugdcel 1.indd 41

41

07-12-16 12:11


BARBEEL

Vrijbuiters in de Ardennen… Tom Sintobin in gesprek met Tim Janssen “Vlamingen beseffen niet half hoeveel goed viswater ze hebben in hun eigen land!” Aan het woord is Tim Janssen, een sympathieke Nederlandse barbeelvisser van 31 jaar, die…. de Ardeense rivieren als thuiswater heeft! Onze auteur/medewerker Tom Sintobin had het voorrecht om hem een dagje te vergezellen en brengt daar in dit artikeltje verslag van uit. Fotografie: Tom Sintobin, Tim Janssen en Leon Haenen

“Ik kom hier al sedert 2004, in dit paradijsje”, aldus vertelt Tim terwijl we onze spullen uit de auto pakken, “om er op mijn lievelingsvis te vissen: de barbeel. En ik heb ze zien groeien in al die jaren! Vroeger was een 60’er al heel wat, maar dat is nu zo’n beetje de middelmaat. Ook vangen we nu regelmatig hoge 70’ers, en mijn topvis woog zo maar eventjes 5 kilogram! Ik herinner me die vangst nog tot in de kleinste details… Mijn 42

vismaatje Leon had kort daarvoor een nieuwe stek ontdekt waar alles gewoon perfect leek: veel stroming, voldoende diepte en een perfecte grindbodem. Hij had er een paar uurtjes gevist en had daarin een enorme barbeel gehaakt, die zich echter vlak voor het schepnet van die ‘vervelende’ haak had weten te bevrijden. Deze vis had een enorme dikke kop en een brede gespierde body: een echte dame van de rivier.

Ze verklapte wat Leon al vermoedde: dit was een hotspot waar zogenaamde ‘doubles’ zwemmen. Vissen van 10 pond of meer. Toen Leon me deze plek liet zien, was ik het direct met hem eens. De stek straalde inderdaad iets heel speciaals uit en we besloten er dan ook veel tijd in te steken. Bij onze eerste gezamenlijke tripje vingen we er de sterren van de hemel. We hadden al een aantal prachtige kopvoorns en barbelen

HENGELSPORT januari/februari 2017

42 Vrijbuiters in de Ardennen 4.indd 42

07-12-16 12:12


gevangen, toen Tims Korum Xpert 1.75LB stok plots dubbelklapte door een snoeiharde aanbeet. De hengel maakte een diepe respectvolle buiging voor de vis die zich vergist had aan zijn boilie. Binnen een seconde wisten we het beiden zeker: dit was zo’n ultieme targetvis waar we naar op zoek waren. Na een zenuwslopende dril van een minuut of tien in de volle stroming wist ik het landingsnet te parkeren onder deze rasechte Amblève-mastodont. De weegschaal gaf 11 lb aan: een nieuw PR Ardennenbarbeel! Trillend knielden we naast de onthaakmat om deze barbeel met gepast respect te aaien. Even maar, daarna mocht ze terug. Het zou mooi zijn als we haar dit jaar nog een keer mogen ontmoeten. Nog geen tien minuten daarna mocht ik de dag afsluiten met een tweede hele dikke vis van 9,15 lb.” Euforisch reed het tweetal naar huis terug, like you would do.

Het ochtendgloren Eén van de redenen waarom Tim van de Ardennen houdt, is omdat er nog zoveel te ontdekken valt. “Voor vrijbuiters als Leon en ik vormen de Ardennen het ideale speelterrein. Wat we vaak doen, is gewoon gaan rijden. Met google maps als bondgenoot rijden we rond om overal een kijkje te gaan nemen en een hengeltje uit

te gooien. ‘Travel light, move quick,’ is ons credo: gewapend met een minimum aan spullen struinen we de mooie oevers van rivieren als de Semois, de Ourthe en de Amblève af. In de loop der jaren hebben ze zo een heleboel goede stekken kunnen vinden. Sommige daarvan liggen in of vlakbij een van de vele dorpjes, maar er zijn plekken zat midden in ‘the bush’ waar we helemaal alleen ons ding kunnen doen. Je kunt niet geloven hoe mooi Wallonië kan zijn…” Hij verkondigt geen onzin, want terwijl hij dit aan het vertellen is, geniet ik met volle teugen van de omgeving. De ijsvogeltjes vliegen ons om de oren, en in het kristalheldere water zien we diverse kopvoorns en barbelen rondscharrelen. De waterstand is erg laag – zo laag heb ik het nog niet vaak gezien, zegt Tim – waardoor we dankzij onze polaroids echt overal de bodem kunnen zien. De vissen staan vooral in de kuiltjes achter stenen, maar zijn voortdurend in beweging… We zijn er lekker vroeg bij en de wereld is nog stil. De rivier murmelt zachtjes terwijl ze zich een weg baant langs rotsen en omgevallen bomen. Flarden van ochtendnevel en mist wentelen net boven het wateroppervlak: witte echo’s van de voorbije nacht. Tim maakt het voer klaar en geeft uitleg bij wat hij doet. ‘Mijn

voer bevat vier ingrediënten: een blik hennep, en drie soorten pellets, telkens 250 gram. Al dit spul komt uit het assortiment van Sonubaits: Hennep, Cheese and Garlic, Bloodworm en Spicy meat pellets. “Ik kies er bewust voor om pellets te mengen die een verschillend formaat hebben. Kleine pellets vallen immers sneller uiteen onder water dan grote. Door ze te mengen, creëer ik een interessant voerbed, waarbij kruimels, brokjes en integrale pellets door elkaar uitgestald liggen. Het kleine gruis zorgt ervoor dat er een zeer aantrek-

HENGELSPORT januari/februari 2017

42 Vrijbuiters in de Ardennen 4.indd 43

43

07-12-16 12:12


BARBEEL

kelijk geurspoor ontstaat, en de grotere brokken houden de aangelokte vissen bezig op de stek. Ik prop de voerkorf goed vol, zodat er bij elke inworp een hoopje voer op de stek komt te liggen. Als de vissen echt goed los zijn, maak ik soms gebruik van PVA-zakken (= wateroplosbare zakjes) die ik vul met hennep en dan aan mijn montage knoop. Wel is het nodig om de hennep eerst met zout te mengen, om het vocht eruit te krijgen; anders smelt de PVA-zak nog voor je hebt ingeworpen.”

Techniek “Als het diepteverloop van de stek het toelaat”, zo vervolgt Tim, “vissen we met de centerpin en een dobbertje, maar meestal gaan we met de feederhengel aan de slag. Maak niet

44

de vergissing om met een te lichte hengel aan de waterkant te komen, want dat gaat je vis kosten. Om echt grote barbelen onder controle te krijgen, heb je best wel een pittige stok nodig: het zijn nu eenmaal oersterke vissen. Ik probeer ze zo snel mogelijk uit te drillen. Dat is niet alleen beter voor de vis (deze zuurstofminnende soort moet je niet te lang uitputten), maar ook voor de stek! Hoe sneller je zo’n vis wegtrekt van bij zijn azende soortgenoten, hoe meer kans je maakt dat ze blijven doorazen. Ik gebruik steevast voerkorven van minimaal 60 gram, maar als het echt hard stroomt, ga ik tot 150 gram. We vissen immers tussen de keien en de rotsen, en als een voerkorf dan gaat rollen, loop je gegarandeerd vast. Ik wil dat mijn korf precies blijft liggen waar ik hem heb ingegooid.’ Ik kijk verrast op als hij me zijn onderlijn laat zien. Die is namelijk lang, heel lang: minimaal 120 cm! Als ik op barbeel of karper vis, gebruik ik soms onderlijntjes van 20 cm – een gigantisch verschil dus. Tim weet echter precies wat hij doet: ‘op snel stromend water maken korte onderlijnen je aas ‘onrustig’. Het ligt voortdurend te slingeren of te bibberen. Lange onderlijnen uit een

goede (= schuurvaste!) nylonsoort daarentegen strekken zich mooi en zorgen voor een zeer natuurlijke aaspresentatie. Een haakje nummer 8 (ik gebruik zelf 30/00 Korum Barbel line 30/00 met een haak Korum Xpert 8), met daaraan een pellet op een hair, doet de rest.’ Waar je precies vist, hangt af van de rivier: de waterstand, de stroomsnelheid, de temperatuur. Om maar één voorbeeld te geven: in de zomer komt het soms voor dat de rivier amper stroomt. Het is dan zaak om die plekken op te zoeken waar het water wél voortdurend goed in beweging is: achter stroomversnellingen, bij bruggen, bij vernauwingen onder struiken. Het komt vaak voor dat de barbelen daar dan opgestapeld liggen. De verklaring ligt voor de hand: bewegend water is synoniem met zuurstofrijk water! Ik probeer ook altijd te ontdekken langs welke routes de vissen zwemmen. Dat steekt nogal nauw: ze blijken altijd weer opnieuw langs dezelfde stenen, kuiltjes en geultjes te kuieren. Als je die weet te ontdekken, zit je gebeiteld.’ Hij wijst in het kristalheldere water. “Waar we hier staan, lopen normaliter twee geultjes die iets dieper zijn, maar

HENGELSPORT januari/februari 2017

42 Vrijbuiters in de Ardennen 4.indd 44

07-12-16 12:12


zoals je ziet staat eentje daarvan zo goed als droog. Kijk, daar zwemt er een! En daar nog een! En daar zie ik er wel drie! Zie je die bleke vlek daar? Dat is zijn borstvin!” Tim heeft duidelijk een geoefend oog; hij ziet de vissen een stuk sneller dan ik en weet feilloos waar ze heen zwemmen.

Succes in troebel water Ze zitten er dus wel, maar bijten – ho maar! We vissen met de hengel in de hand en krijgen een paar tikken, maar ze hangen niet. Lijnzwemmers? Halve aanbeten? Wie zal het zeggen… De zon is inmiddels van de partij zodat het doorzicht onder water nu maximaal is. Een wantrouwige vis als de barbeel heeft onze montage zo in de smiezen natuurlijk. Tim schuift een twintigtal meter op, naar een stukje waar het net iets harder stroomt, wat te zien is aan het witte ‘schuim’ op het water daar. ‘Hier is het iets troebeler, door die stroming – misschien helpt dat?’ Een snoeiharde aanbeet bewijst dat hij gelijk heeft. In amper een minuut ligt de vis, een extreem mooi gekleurde zestiger, voor zijn voeten. Het gevecht was dus bijzonder kort en ook wanneer Tim de vis oppakt doet hij niet veel. “Hij lijkt wel verkrampt”, zegt

Tim – “allicht het gevolg van het in een paar dagen tijd enorm afgekoelde water? Vijf graden afkoeling in amper een week, dat is voor een koudbloedige niet niks natuurlijk…” Hij laat de vis even tot rust komen in het net en legt inmiddels een onthakingsmatje klaar voor z’n voeten. Tim draagt de veiligheid van de vis hoog, zeer hoog in het vaandel! Na een bliksemsnelle fotosessie laat hij z’n tegenstander weer vrij. Met waardige slagen zoekt de vis de veiligheid van de rivierbedding weer op. ‘Er komen er nog wel,’ zegt Tim, ‘al zie ik nu al dat het erg taai is. Op een goede dag vang ik makkelijk meer dan tien barbelen!’ In blijde afwachting zetten we onze hengels in de steun op en wat dieper stuk van de rivier en gaan we op een rots zitten: tijd om een hapje te eten. Die steun is iets bijzonders, trouwens: speciaal gemaakt voor en door barbeelvissers. Extreem licht, extreem stabiel, extreem handig – Tim was betrokken bij de ontwikkeling van dit ding en daar mag hij trots op zijn! Plots buigt mijn hengel door. In een flits sta ik te drillen. Na een stevig gevecht land ik een nieuw PR… tak! Ik lach groenig: de eerste seconden leek zo’n in de stroming heen en weer zwalpend ding echt op

een vis. Even later is Tim weer aan de beurt. Na een kort maar hevig gevecht komt er een kneiter van een kopvoorn boven. “Best wel gek”, verneem ik, “want we vissen met pellets en daar vang je niet zo vaak kopvoorn mee. Daarop kan je beter met kaas of met maïs vissen.” Het is een bijzondere vis, want hij mist een oog! Het lijkt alsof het een geboorteafwijking is, want op de plek waar het oog had moeten zitten, is enkel een heel klein kuiltje te zien. Raar beest… Terwijl we ons nog zitten te verbazen, knalt dezelfde hengel opnieuw krom. Deze keer is het weer een barbeel, nog groter dan de eerste, en minstens even mooi getekend! Het is meteen onze laatste vis van de dag, want we hebben allebei nog een lange autorit voor de boeg om thuis te komen…

Ik kom terug Ik heb bijzonder veel geleerd van deze visdag. Dat met grote korven feederen op kleine riviertjes een gouden techniek kan zijn bijvoorbeeld… Toen ik kind was, viste ik daar vaak, maar ik gebruikte steevast spinhengeltjes met loodjes van een gram of tien. Ook heb ik de effectiviteit van pellets op ‘onze’ Belgische barbelen met mijn eigen ogen kunnen vaststellen! En ik die dacht dat je voor Ardeense barbeel altijd het beste af was met kaas… Ten slotte zijn de schellen van mijn ogen gevallen voor wat de vismogelijkheden in het Frans sprekende gedeelte van ons Belgenlandje betreft… Tim liet me, terwijl we achter onze hengels zaten, een heleboel foto’s zien van vissen die hij de laatste jaren had gevangen. Ik viel van mijn steen! Hij heeft dagen beleefd van 6 vissen van 70 cm en meer, en het grootste aantal barbelen dat hij en zijn vismaat op één dag in de Ardennen vingen, was 34. Ik denk dat ik nu al weet wat mijn gezin de volgende zomervakantie gaat uitspoken: met z’n allen lekker vrijbuiten in de Ardennen! Zien we u daar? HENGELSPORT januari/februari 2017

42 Vrijbuiters in de Ardennen 4.indd 45

45

07-12-16 12:13


Wij zijn klaar voor de KARPERS

EIGENSCHAPPEN

INFERNO CARP 950 Voor deze hengel is er een extentie verkrijgbaar zodat je ook op 11 m kan vissen met deze hengel ( 11,50 m met het mini ext. ) Deze hengel is steeds voorzien van het Fighting Systeem zodat u tijdens de dril zelf de spanning van de elastiek kan regelen. Er is een topset verkrijgbaar voor deze hengel van 4 delen ( eerste 3 delen zijn telescopisch ). De hengel is gebouwd uit het uiterst sterke High Modulus Cross Carbon. De bussen zijn extra versterkt met geweven carbon. De actie is super strak voor een hengel die zo krachtig is. ( lijndikte tot 0,22 mm ) Het paradepaard van de ARCA collectie 2016.

EIGENSCHAPPEN

HYDRO CARP 950 - 1100 Voor deze hengel is er een standaard topset verkrijgbaar van 4 delen ( eerste 3 delen zijn telescopisch ) en een Fighting topset. De Fighting topset bestaat uit 3 telescopische delen waarvan het laatste deel een SIC oog heeft voor de geleiding van de elastiek. Er is ook een Cupping kit verkrijgbaar voor deze hengel. Deze bestaat uit 2 delen en 2 cups. Deze hengel is opgebouwd uit Hi-Modulus Power Carbon. De ideale hengel om het gevecht met karpers aan te gaan. De bussen onderaan de delen zijn extra versterkt in geweven carbon.

EIGENSCHAPPEN

COSMIC CARP 950 Voor deze hengel is er zowel een Fighting ( 3 delen telescopisch ) als een standaard topset ( 4 delen; eerste 3 tele ) verkrijgbaar. Ook voor deze hengel kan u een Cupping kit verkrijgen. Deze bestaat uit 2 delen en 2 cups. Krachtige hengel die opgebouwd is uit Hi-Modulus Power Carbon. Ideale hengel voor het zwaardere werk. Distributed by:

W W W. A R C A - B I FA . C O M 2B-CARP-karperhengels2016-A4.indd 1 HENGELsport 1-2017 adv.indd 46

21/01/16 07-12-16 17:17 12:36


BASICS

Heel erg mooie vissoort.

(Vlaamse) Baarsbasics Toen ik gevraagd werd om een stuk te schrijven over het vissen op baars, voelde ik me vereerd, maar al snel bekroop me een onzeker gevoel. Waarover moet ik het dan precies hebben? Vissen op baars is een zo wijd verhaal dat het erg moeilijk wordt om het beknopt in ĂŠĂŠn stukje te beschrijven. Deze heel mooie vissoort is namelijk goed te vangen met een zeer grote verscheidenheid van technieken. Tekst en fotografie: Bart Debaes

Ik som er wat op, en start hierbij een verdeling in twee grote groepen: het vissen met natuurlijk aas en dat met kunstaas. Als ik de eerste groep nog eens opsplits, start

ik bij het typisch Noord-Hollands baarspeuteren op mini-baarsjes, om door te schuiven naar het vissen in de oever met mestpieren op zoek naar grotere exemplaren. Ik hup-

pel door naar het grote water, waar vanaf de kant met arleseybomb en wormen of visjes op de haak prima baars kan worden gevangen. Bij het feederen, het matchvissen, en zeker HENGELSPORT januari/februari 2017

47 Vlaamse Baarsbasics 7.indd 47

47

07-12-16 12:19


beter als ze op een andere manier worden gerigd. Zo hebben we bvb de Carolina-rig, de Texas-rig, de wacky-rig, de montage met het Tirolerloodje, en zeker niet te vergeten het dropshotten. Met plugjes van op de oever zijn prachtige dagen te beleven, maar als ze worden getrold, gaat de teller vaak nog sneller omhoog. Oppervlakteaasjes, stickbaits, en jerkbaits kunnen voor hartverzakkend spektakel zorgen in de vroege ochtend, en daar doen kleine spinnerbaits maar al te graag aan mee. Rammelaars zijn dodelijk in de late zomer, en als het water dan wat afkoelt en de vis het dieper gaat zoeken, komt de supertijd er aan voor de plomb-pallette of het plankjeslood.

Op de plomb-pallette.

het hippe powermatchen, waar veel met geknipte wormen door het voer wordt gevist, kunnen ook ganse scholen baars worden gelokt en gevangen.

ben we als we kunstaas uit de kast halen. We starten bij de zeer effectieve mini-aasjes zoals minishads en dito twistertjes.

Het moderne “Tremarella” forelvissen blijkt ook een prima systeem te zijn om baars aan de bak te komen. Net als het sterk opkomende silverdropshotten. Als dan met een bootje het grote water wordt opgetrokken om met wormen of kleine aasvisjes gericht op de grotere exemplaren te gaan, denk ik in onderverdeling hierbij te kunnen stoppen.

Niet minder effectief zijn spinnertjes in alle formaten, zowel verzwaard als niet. Fladderende lepels voor ondiep water, tot en met pilkertjes om de grotere diepten te kunnen bereiken zijn op vele dagen superaas. Naar die diepten toe kan men zelfs met makreel- of haringpaternosters aan de slag. Loodkoppen voorzien van diverse soorten rubber brachten al ganse legers baars aan wal. Die rubbers leveren sommige dagen nog

Nog veel meer onderverdeling heb-

Technieken te over dus. En ook al weet u bepaalde ervan misschien niet direct thuis te brengen, het lijkt alsof deze vissoort wel heel erg gemakkelijk te vangen is. Hmm, die overtuiging zal op sommige dagen wel erg vervagen, want ook deze rover zal erg wispelturig blijken. Dit is één van de redenen waarom steeds meer vissers verknocht geraken aan deze Europese blackbass. Er gericht op vissen is vaak een queeste, maar als je de oplossing van de dag vindt, dan kan de beloning heel erg groot zijn. Dan zal je merken dat soms kleine aanpassingen het verschil kunnen maken tussen een paar baarzen vangen of uw teller laten rood aanlopen vanwege zijn kliksnelheid. Ik zal u in komende delen proberen wat te laten delen in mijn baars-vis-ervaring. Laten we eerst echter onze te vangen prooi eens wat dieper bestuderen, en ook de biotoop die hij verkiest. Het is namelijk zo dat de jager die het best zijn prooi weet op te sporen, ook direct meer kans op succes heeft.

Baarsbiologie Grove baars op minitwister.

48

Ik heb hier niet de bedoeling om te gaan zwaaien met Latijnse namen, en/of zijn ganse familieketen op

HENGELSPORT januari/februari 2017

47 Vlaamse Baarsbasics 7.indd 48

07-12-16 12:19


BASICS te gaan sommen, maar een aantal items zijn, voor ons vissers, toch wel van belang. Baars is een pioniersvis; dat wil zeggen dat hij heel goed is aangepast om nieuw gegraven wateren te gaan koloniseren. Omdat hij kan leven van een ruim soort aan voedsel voelt hij zich al gauw in een nieuw water goed thuis. De vrouwtjes kunnen tot 200.000 eieren afleggen in het voorjaar. De opkomende jongen eten eerst plankton, daarna schakelen ze over op waterinsecten. Als ze nog wat groter worden schakelen ze over naar kleine prooivis. Die prooivisjes vallen ze het liefst aan in scholen, zodat deze prooitjes geen kant meer uitkunnen. Ze pakken aasvis namelijk het liefst met de kop voor naar binnen, en dat lukt het best als de prooitjes alle richtingen uit vluchten. Voila, dit weetje verklaart ons al direct waarom kleine baars zo gemakkelijk wordt gehaakt op wat groter dropshotaas. Ze richten zich naar de kop, dus net daar waar de haak zich bevindt. Kijk maar eens een zacht dropshotaasje na, als je er een paar tientallen baarsjes op hebt gevangen. Vooral de kop voelt aan als schuurpapier

Geen moeite met grotere hapjes.

“Baars is een pioniersvis; dat wil zeggen dat hij heel goed is aangepast om nieuw gegraven wateren te gaan koloniseren.” vanwege het raspen van de vele mini grijptandjes die zich vooraan de bek van de baars bevinden. Kan de jonge baars niet overschakelen naar prooivisjes dan gaat de groei vaak heel wat trager verlopen, of zelfs stilvallen. Dat laatste gaat zeker op bij sterk begroeid water waar de baarsscholen vanwege de begroeiing niet in scholen kunnen gaan jagen. Het kan zelfs zo ver komen dat er dwerggroei optreedt. Er kan dan veel kleine baars worden gevangen, maar nooit groter dan pakweg 18cm. Dit gebeurt vooral dan op kleinschalig water waar de grotere exemplaren werden ‘geoogst’, zodat er geen natuurlijke uitdunning meer bestaat.

Net het tegenovergestelde gebeurt in wijde biotopen met helder water, en een goed aasvisbestand, zoals bvb het Haringvliet, het Hollands Diep en het Volkerak. Daar heeft de baars echt alles wat hij wenst en kan in drie jaar uitgroeien tot 22cm. Dan schakelt deze rover helemaal over op groter aas en kan de groei vlot doorgaan. Zo groeien ze door naar de 50cm en soms er boven. Hier in Vlaanderen is een baars van boven de veertig cm best wel een erg grote vis. Oude zandafgravingen en kleiputten met helder water zijn dan vaak de stekken waar deze oude reuzen worden gevangen. Wetenschappelijke literatuur beschrijft dat ze tot 60cm lang en 4.5kg zwaar kunnen worden, maar ik weet niet als deze al in Vlaanderen werden (met de hengel???) gevangen. De maximum vooropgestelde leeftijd van 16 jaar zal dan weer sterk afhangen van de biotoop waar de vis opgroeit. Verder vinden we in wetenschappelijke stukken terug dat baars helemaal niet vies is van kannibalisme. Baars eet dus graag baars. Dit is dan de reden waarom gestreepte stukken kunstaas vaak geen slecht keuze blijken te zijn. Dat ze in het najaar graag samenscholen in grote groepen, om zo grote vreetorgieën te houden, om de winter goed door te kunnen komen is zeker ook interessant. Dit is duidelijk dé beste tijd van het jaar om veel baars te vangen.

HENGELSPORT januari/februari 2017

47 Vlaamse Baarsbasics 7.indd 49

49

07-12-16 12:19


RUBRIEK

Mijn grootste Vlaamse baars (47.5cm) van uit een oude kleiput.

Een zeer aangenaam weetje vond ik dat baars sterk wordt aangetrokken door iets dat met een zaagbeweging door het water gaat. Ze willen het ding dat constant op en neer gaat instinctief graag te pakken krijgen. Onmiddellijk krijgen we hier een uitleg voor het door velen vreemd gevonden gegeven dat bij twee verticalers in één boot, het altijd dezelfde is die de meeste baarzen te pakken krijgt. Bijna 100% zeker dat die baarsvanger zijn aas veel meer een op en neergaande beweging meegeeft tijden het aanbieden. Het is ook helemaal de reden waarom het plankjeslood, of pilkertjes effectieve baarslokkers zijn.

estuaria. Dat laatste, ietwat zoutige water is vaak voedselrijker, en kan er voor zorgen dat de baars nog sneller groeit. Denk maar aan de megavangsten van op het Ijsselmeer van vele jaren terug, waar men met kotters vol (sport)vissers op ging, die dan met verenpaternosters kilo’s baars naar boven takelden. Helaas moest, de altijd op korte winst beluste

mens, weer doorgaan tot dit zeer grote water helemaal was leeggevist. Heldere plassen, vennen en meren leveren zoals al aangehaald zeker een prima biotoop voor deze rover. Helaas betekent dit niet dat je je overal zo maar zult klem vangen aan het aanwezige baarsbestand. Dit bestand blijkt nog van andere zaken

Verspreiding Als pioniersvis heeft de baars de gave om zich overal aan te passen. Daarom kan je ze terugvinden in zowat elk soort water in Europa en Noord-Azië. Dit gaat van kleine boerenplasjes, tot slootjes tussen de weiden naar stadswatertjes, over boezemwater, naar kanalen, rivieren, en zelfs tot het brakke water van de 50

Pilkertjes worden vaak onderschat.

HENGELSPORT januari/februari 2017

47 Vlaamse Baarsbasics 7.indd 50

07-12-16 12:19


BASICS af te hangen. Heel vreemd voor ons vissers is dat als we twee soortgelijke wateren aanvallen, ze vaak een gans ander baarsbestand kunnen bevatten. Zo ken ik een polderslotenstelsel waar je op een goeie dag vangstgetallen kunt maken bestaande uit drie cijfers. Op een kilometer daar vandaan ligt een ander slotenstelsel dat er net hetzelfde uit ziet. Dezelfde begroeiing rond en in het water, hetzelfde slotenformaat, een gelijkende witvisstand, maar toch komt hier veel en veel moeilijker zo een gestreepte pyjamavis uit. Ik meen dat het te maken heeft met de zuurtegraad van het water, en/of de rijkdom van de aanwezige grondsoort. Gelijkend daarin is bijvoorbeld ook dat echt grote snoek in Ierland vooral wordt gevangen in meren met kalkgrond, maar als je vele kleinere snoek wilt vangen dan moet je naar de zuurdere meren gaan die in turfgebieden liggen, waar een echte big-mama dan weer heel zeldzaam is.

Zelfs kleine polderslootjes kunnen erg baarsrijk zijn.

zwaaikommen. Ze vinden er de rust die ze zoeken in dit jaargetijde, en als ze dan eens iets willen happen, ligt er een ganse snackbar aan lekkers rond zich in de vorm van de evengoed overwinterende witvis. Misschien start ik dan hier met de

bespreking van een eerste techniek; namelijk die van het winters dropshotten. De winter is in aantocht, dus lijkt me dit een prima aanvangsverhaal. Het is bovendien een methode die heel erg succesvol kan zijn. We zien dan wel hoeveel plaats ik nog in de toekomst krijg om een aantal

Uit eigen ervaring blijkt dat baars ook wel trekgedrag vertoont. Zo kan het dat ze zich over grote afstanden verplaatsen gedurende het jaar. Ze liggen in het ene slotenstelsel in het voorjaar om gedurende de zomer op te schuiven naar een gans ander gebied. Daarna buiken ze de winter uit in een nog groter water. Dat blijkt niet anders te zijn op kanalen en grote rivieren. Al zijn er geijkte stekken waar gedurende het ganse jaar de baarzen wel even halt houden om er zich tijdelijk te vestigen. Grove steenstort op eender welke diepte kan zo een trekhalte vormen. Dat soort van stekkenkennis kan cruciaal zijn om op elke visdag wel wat van die streepvissen te scoren. Dat baars helemaal samenschoolt om te overwinteren, lijkt me wel een gekend gegeven. Zo kan het in de winter wemelen in jachthavens en

Hier is altijd wat baars te vangen.

HENGELSPORT januari/februari 2017

47 Vlaamse Baarsbasics 7.indd 51

51

07-12-16 12:20


andere technieken te beschrijven.

Winters dropshotten “Hoezo, winter?”, voel ik een aantal onder jullie zich afvragen. Is dat dan zoveel anders dan het zomerse dropshotten? Volmondig ja; is er een zeer groot verschil. Laat me toe dit te staven met wat ik zowat elk jaar zie gebeuren: in een paar jachthavens weet ik dat er in het najaar bakvol baars gaat liggen. Logisch dat daar ook kunstaasvissers op af komen. In het begin van deze goede periode wordt dan baars gevangen met elke mogelijke soort kunstaas, hoe goed of hoe slecht ook gevist. De vis is nog goed actief en wil zich volvreten tegen komende winter. Naarmate de temperatuur daalt, zie je de mensen die met de spinner vissen al gauw afhaken. Ze vangen bijlange niet meer zo goed als de dagen er voor, en menen dat de baars niet meer bijt op spinners, wegens de dressuur, of slechter nog: de vis is weer vertrokken. Als je beter weet, dan vis je nu veel trager en vooral ook dieper met je spinner, en dan blijkt dit toch nog steeds behoorlijk te lukken. Als het water nog verder afkoelt, dan ben je beter af met het van nature uit tragere en diepere dropshotten. Daar zie ik dan eigenlijk al gauw een zelfde evolutie. In het begin lijkt iedereen te vangen, maar na een tijd worden de vangsten veel en veel minder. De reden die men dan opgeeft is dezelfde als daarnet bij het spinvissen. Wat men duidelijk vergeet is dat de baarsjes bij afkoeling in de winter, zo goed als niet meer eten. Ze gaan in een soort van winterslaap. De natuur heeft dat zaakje namelijk prima gere-

Klein aas in de winter.

geld. Er is nu minder voedsel voor handen, dus kan je beter zo weinig mogelijk energie verbruiken. Zo goed als roerloos staan ze tegen de bodem aan, wachtend tot de watertemperatuur in de lente weer gaat stijgen. Ze moeten nu extra worden getriggerd om toch over te gaan tot vreten. Met de wetenschap in het achterhoofd, dat ze tot aanbijten worden verleid door iets dat met een zaagbeweging door het water gaat, kunnen we nu aan de slag. Dat was een eerste tip. Een tweede tip is dat je moet overgaan tot kleinere aasjes. Ik ga soms aan de slag met stukjes rubber van slechts twee centimeter groot. Met hun uitstekend waarnemingsvermogen blijkt dit voor de baars toch nog ruim voldoende op te vallen. Een derde zeer belangrijke tip is dat je je verhoopte prooi veel meer de tijd tot aanbijten moet geven. De tijd

dat mijn loodje stil op de grond staat, verleng ik tot een seconde of tien toe. Vaak ga ik zo dus te werk. Ik zoek de stekken op waar ik baars verwacht. Dit kunnen pontons zijn, kademuren, overhangende houten terrasjes, bruggen, vlonders, aanmeerpalen en botensteigers. Het liefst plaatsen waar niet moet worden gegooid, en waar ik mijn aasje dus ter plaatse kan laten huppelen. Eenmaal mijn loodje op de bodem start ik met zachte verticale bewegingen te maken, een tiental cm hoog maximum. Soms lukt het om zo de eerste beten te verzilveren. Als ik echter enkel heel lichte tikjes krijg als teken van leven daar beneden, jaag ik ze in hun koude kelder wat op. Ik doe dit door mijn aasje behoorlijk wild op en neer te laten springen; telkens zo een kleine halve meter hoog. Na zo een snelle beweging of vijf, zet ik mijn loodje op de bodem en wacht. Dit wachten kan tot

“Loodkoppen voorzien van diverse soorten rubber brachten al ganse legers baars aan wal.” 52

HENGELSPORT januari/februari 2017

47 Vlaamse Baarsbasics 7.indd 52

07-12-16 12:20


BASICS

Onder dit soort pontons ligt wel altijd een pyjamavis.

tien trage tellen duren. Hoe kouder het water hoe langer je doodstil mag blijven staan. Heel erg zeker is het dat de tik die nu door mijn hengeltop loopt vele malen harder is dan eerst. Ik bedacht dit bij het observeren van poezen die overdag liggen te rusten. Als er een balletje in hun buurt voorbij komt, zijn ze tijden hun snoezen misschien wel net genoeg bereid om als-dat-ding-danwel-eens-erg-dicht-komt zachtjes met een luie poot een tikje te verkopen. Het wordt echter een gans ander verhaal als je dat balletje heel ‘snel’ voorbij haar neus laat weg en weer gaan. De oren worden al snel gespitst en aan het trillen van haar neusharen herken je haar opborrelend jachtinstinct. Als je het balletje dan plots laat stil liggen, heb je haar volledige aandacht. De minste

beweging is nu genoeg om een poot bliksemsnel te laten toeslaan. Voor vriend baars blijkt dit gelijklopend te zijn. Zijn roversgedrag wordt geactiveerd door het snel op en neergaande aasje. Hij komt er op af, en als zijn vermeende prooi plots blijft stilhangen ziet hij zijn kans. Snel hapt hij toe, uit vrees dat het hapje plots toch nog helemaal de biezen zou gaan nemen. Het is een trucje dat me al hopen vis heeft opgeleverd. Vreemd vind ik het dan steeds, dat medevissers me soms wel komen vragen met wat ik zo goed aan het vangen ben, maar nooit hoe ik het spelletje speel. Toch ben ik er steevast van overtuigd dat het ‘hoe’ je uw aas aanbiedt, veel belangrijker is dan ‘wat’ je aanbied. Al moet ik toegeven dat een klein stukje mestpier op de haak ook voor eenzelfde verbetering van de aanbeten kan zorgen in de

winter. Toch ondervond ik al iets soortgelijks hierbij. Een paar keren al stond ik samen aan een jachthaven met iemand die met wormen of mestpieren aan de gang was, bij hem aangeboden onder een dobber. De bijna stil hangende pieren werden zo goed als genegeerd. Soms was een lichte beweging op de dobber wel zichtbaar, maar onvoldoende om op aan te slaan. Het was een heel ander verhaal als ik de mestpiertjes op de hierboven beschreven manier aanbood. Baars na baars kwam bij mij boven, en zelfs als we bijna pal tegen elkaar stonden te vissen, werd zo goed als enkel aan “actieve” hengel vis binnengehaald. Mijn voorziene ruimte houdt hier voorlopig op, ik wens jullie alvast veel succes bij het vangen van bakken baars. Tot lezens. HENGELSPORT januari/februari 2017

47 Vlaamse Baarsbasics 7.indd 53

53

07-12-16 12:20


KARPER

Franse Kanaalkoorts Deel 2 Tekst: Michiel Pilaar Fotografie: Kevin Diederen, Bart van Bezouw

De karpervissers die de sociale media kanalen van Kevin Diederen en Bart van Bezouw in de smiezen hebben gehouden zullen verlekkerd hebben gekeken naar alle kanaalbakken die voorbij kwamen. De boys zijn de afgelopen weken meermaals naar het Franse land afgereisd om hier hardcore op jacht te gaan naar de topvissen van enkele kanaalstukken. (Vervolg deel 2) Een logische gedachte zou zijn: “als er goed is voorgevoerd, dan zijn rigs minder belangrijk”… Hoe staan jullie hier in? Bart: Ik denk dat hier zeker een kern van waarheid in zit. Wanneer de voedelnijd/gretigheid toeneemt dan heb je een wat grotere foutmarge dan wanneer de vis heel rustig en zorg54

vuldig aast. Een aantal open deuren wil ik hierbij dan wel intrappen. Een haak moet altijd scherp zijn en de onderlijn altijd dusdanig samengesteld dat de haak in de bek van de vis kan komen en kan prikken. Kevin: Bart haalt al aan dat een gretige vis sneller in de fout gaat en dat je door middel van voeren hier

invloed op kan hebben. Tijdens de laatste trips heb ik echter ook een groot deel van de tijd instant gevist en dan gebruik ik niet veel andere onderlijnen. Rigs zijn voor mij ook altijd belangrijk in de zin van dat ze moeten voldoen aan enkele basics. Als jullie zouden moeten kiezen tussen een zonnebril of een rigbox vol

HENGELSPORT januari/februari 2017

54 Franse kanaalkoorts (deel 2) 5.indd 54

07-12-16 12:15


met de nieuwste onderlijnen… Wat zouden jullie thuislaten? Kevin: Zegt het genoeg als ik momenteel een vrije lege Rig Safe heb, maar er wel meerdere polaroids in de auto liggen? Die simpele dingen van mij kan ik altijd nog snel aan het water knopen. Maar zonder polaroid vis proberen te spotten wordt al lastiger. Bart: Tsja… als Kevin geen rig meeneemt dan doe ik dat wel ;-) Over eenvoud gesproken… Ik zag op Instagram dat jij, Kevin, de laatste tijd regelmatig uitpakt met een super simpele onderlijn met een Krank haak, zelfs zonder line-aligner. Vertel hier eens wat meer over. Kevin: Ik ben van mening dat wij het onszelf vaak veel te moeilijk maken. Het belangrijkste is dat die haak scherp is en in de bek verdwijnt. Dat

is het grote plaatje waar het vooral om draait. De rest zie ik eigenlijk als details… Het fine tunen. Bart is daar echt een held in, maar zelf ben ik maar “een simpel geval”. Mijn kracht als visser zal absoluut niet in mijn rigs zitten. Maar dat ze werken is een feit. De Krank haak ben ik in combinatie met soepel materiaal gaan gebruiken op een Nederlands water waar ik grote afstanden gooi. Over die aanpak heb ik vrij recent nog voor Spiegel Magazine geschreven, maar het komt er op neer dat ik die soepele onderlijnen verrassend weinig in de knoop gooi en dankzij de enorm wijde bocht van de Krank haak ook flink wat vlees kan pakken in de vissenbek. Daarnaast gebruik ik de onderlijn graag in combinatie met een Hybrid Leadclip. Bij deze clip zit de wartel vast in het materiaal gegoten. Sommige mensen zullen wel eens hebben meegemaakt dat een loodclip lost komt van de wartel tij-

dens het drillen. Op het moment dat je op een water met veel wier vist zal je dan al snel hebben dat het geheel

HENGELSPORT januari/februari 2017

54 Franse kanaalkoorts (deel 2) 5.indd 55

55

07-12-16 12:16


KARPER verschil betekenen tussen vangen of niet vangen maar ook tussen 3 vissen vangen of 4. Noem nog eens drie items uit jullie tackleboxen die hun waarde hebben bewezen tijdens de afgelopen voorjaarstrips. Kevin: 1. Toploodjes in verband met eventueel bootverkeer en het plat houden van de lijnen. 2. Krimpkous ter bescherming van het haakaas. 3. “Wasknijpers” om de lijnen een groot stuk over de kant te laten lopen en zo mogelijke lijndressuur of problemen met drijfvuil tegen te gaan. Ik las dat de puzzelstukjes gedurende de laatste sessie op hun plek vielen. Vertel eens in het kort hoe de sessie verliep.

een flink stuk opschuift en het moeilijk is om contact te houden met de vis. Om die reden wil ik dat het goed op de plek vast zit. Zo kan ik beter contact houden en mocht er echt stront aan de knikker zijn, dan komt het lood alsnog los van de clip. Maar indien dit niet nodig is zal meestal mooi in de clip blijven.

56

Bart: Dat grote geheel wat Kevin noemt is linksom of rechtsom altijd het belangrijkste. Zowel in de totale visserij als ook in je rigs. Dat Fine tunen is iets waar ik me de laatste jaren flink mee bezig heb gehouden. In situaties waarin de vis niet echt los is kan je hiermee belangrijke procenten winst behalen. Het kan het

Bart: Met het plan om een video te maken over deze visserij vertrek ik zaterdags samen met Kevin naar het kanaal. Zo hebben we de tijd om al twee nachten te vissen voordat Daniel, onze cameraman, komt en het filmen kan beginnen. De eerste nacht blijken er nog wat naweeën te zijn van de hemelvaart drukte want her en der spotten we andere karpervissers. We verwachten dat de meeste

HENGELSPORT januari/februari 2017

54 Franse kanaalkoorts (deel 2) 5.indd 56

07-12-16 12:16


drukte na de eerste nacht weg zal zijn en zijn dan ook niet heel erg teleurgesteld wanneer Kevin die ochtend als enige mag poseren met een midtwintiger. We ruimen alles snel op en voor 9u ligt alles weer in de auto om te verkassen. Na een bezoekje aan de grote M voorzien we alle stekken van voer en zetten we koers naar een laag bezet en helder kanaalstuk waar we de dag gaan vissen. Na enkele kilometers lopen spotten we enkele goede vissen en verspreiden we hengels langs het kanaal. Door het gebrek aan obstakels kunnen we de hengels op losse steunen ver weg zetten en op die manier de lijndruk laag houden. Onder een brandende zon gaat het die middag en avond compleet los en landen we een serie uitzonderlijk mooie en grote vissen. Op maandag arriveert de cameraman en zitten we op een nieuwe stek om de eerste beelden te schieten. Helaas trekt er een regenfront binnen en zijn we niet in staat om te filmen. Extra frustrerend wanneer de vis vol in de zone ligt en we aanbeet na aanbeet krijgen. De regen blijkt niet te stoppen en ook de voorspellingen zien er erg slecht uit. In overleg vertrekt de cameraman daarom de dag erna weer richting Nederland. Met nog enkele nachten “vrij vissen� trekken Kevin en ik de registers volledig open. Op

elk sluisstuk weten we de vis te vinden en vissen we onze aangevoerde zones zorgvuldig af. Dit resulteert in een uitzonderlijke serie vissen en onvergetelijke momenten. Voor de laatste dag besluiten we terug te keren naar een laag bezet stuk waar Kevin een two-tone spiegel hoog op zijn verlanglijstje heeft. We hebben hier 2 compacte plekken van

voer voorzien en constateren dat 1 helemaal is leeg gevreten en de ander niet. Naast enkele twijfelachtige stofwolken zien we verder weinig en snel wordt koers gezet naar een andere zone van het kanaal waar vaak vis rond hangt. Ondanks dat we geen vis zien positioneren we enkele hengels tegen de overkant. Binnen enkele uren vangen we 3 mooie vissen, maar het voelt alsof we in de verkeerde

HENGELSPORT januari/februari 2017

54 Franse kanaalkoorts (deel 2) 5.indd 57

57

07-12-16 12:16


KARPER

school vissen zitten. Zonder veel te zeggen verdwijnt alles weer in de auto en keren we terug naar de stek waar we wat gevoerd hebben. In het laatste licht krijgen we de hengels

in positie. De ketel gaat op het vuur voor thee en ik zeg tegen Kevin dat hij de two-tone gaat vangen. Alles voelde perfect. Na een serieuze schub voor mij en een kleine spiegel voor

Kevin krijgt hij een trage aanbeet op een hengel onder de kant. Tijdens de dril zie ik dat hij in gevecht is met zijn target. Alles gaat goed en een high five volgt. Wanneer ik kort daarna nog een gave spiegel land is het feest compleet. Het hoofdstuk is afgesloten en met een waanzinnige serie vissen sluiten we de trip af. Geen video maar met wel een hoop geluksmomenten rijker keren we terug naar Nederland. Als laatste sluiten we af met de aller belangrijkste vraag: Wat maakt het kanaalvissen in Frankrijk voor jullie zo bijzonder? Hoe verslavend is het? Bart: De vrijheid, veel verkassen. Veel nieuwe indrukken en vaak “ close – combat” met de karpers. Kevin: Het lichtbepakt bezig zijn, vissen zoeken en elke keer weer uitpakken op een nieuwe stek met nieuwe kansen is voor mij doorslaggevend.

58

HENGELSPORT januari/februari 2017

54 Franse kanaalkoorts (deel 2) 5.indd 58

07-12-16 12:16


R

23-24-25-26 F

201

20

Vier spetterende opendeurdagen, met fantastische kortingen!

20

R T RT T R

(Uitgezonderd aas & promoties)

Kom eens langs tijdens onze gezellige opendeurdagen! Je geniet niet alleen van fantastische kortingen, je kan ook terecht voor info en vragen bij bekende hengelaars! Vanzelfsprekend voorzien we je ook van lekker eten en drinken, onze garantie voor een perfecte, gezellige dag!

Hengelsport Robby Fish, Fortbaan 68, 2160 Wommelgem, Tel. 03/366.45.65, www.robbyfish.be

161206_Robbyfish_Opendeur2017.indd 1 HENGELsport 1-2017 adv.indd 59

6/12/16 13:39 08-12-16 17:16


HENGELSPORT Brugge

NIEUW ADRES! Brugge

tion Sta

Zandstraat

an sla

tee

eg

se S Torh

out

Station

Albe

tee

Hoge School Vives Pizza Hut

Frituur De Bosrand

Tor h

E403 E40

Bezoek onze Facebookpagina en blijf zo op de hoogte van al onze promo’s en nieuwtjes!

www.facebook.com/ carpcube

Kinepolis

EINDEJAARSSHOPPING vanaf 20 december

korting op ALLES TOT - 20%

CADEAUTIP!

Met onze GiftCube koop je altijd het juiste geschenk.

Industriezone Vogelzang, Grasdreef 19, 8200 Sint-Michiels (Brugge) dinsdag, woensdag & vrijdag: 9u - 12u / 13u - 18u donderdag: 9u - 12 u / 13u - 20u zaterdag: 9u - 12u / 13u - 17u maandag, zondag en feestdagen: gesloten

CarpCube Backcover Sportvisserij HENGELsport 1-2017 adv.indd 60 Vlaanderen.indd 4

ng A

out

Expres weg

se S

tee

lbert

Torh

I laa

out

n

se S

Rijselstr aat

ef

Veemarkt

Koningin Astridlaan

traat

g

Oud adres CarpCube

n we

Industriezone Vogelzang

Koning Leopold III laan

Rijsels

St.-Michiels

Grasdre

Veemarkt

g

aan

III l

Kon. Astridlaan

Koni

Kon.

eg

old eop . L

Kon

esw Expr

rt I l

aan

Doornstraat

n we

eenw

lse St

Giste

n we

g

St.-Andries

like us on

+32 (0)50 67 60 50 E info@carpcube.be W www.carpcube.be f www.facebook.com/carpcube T

30/11/16 07-12-16 23:26 11:09

Hengelsport 1-2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you