Page 1

SportSupport

Jaarmagazine 2018


Maart 2019 Uitgave: Fotografie: Teksten en redactie: Vormgeving en artwork:

info@sportsupport.nl | sportsupport.nl Archief SportSupport | Renata Jansen Fotografie SportSupport LockUp.nu

Copyright Š SportSupport, Haarlem. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


2018... een nieuwe

Voorwoord | Jaarmagazine 2018

sportieve horizon! Jerry Buitendijk Directeur

I

n een organisatie die zich profileert met “Een leven lang gezond actief” is het niet vreemd dat het dagelijks o.a. gaat over bewegen. Laten bewegen, zien bewegen en uiteraard ook zelf bewegen. Minder vaak gaat het over het laten bewegen van de gehele organisatie naar een nieuw kantoor. In 2018 was dit voor SportSupport wel degelijk het geval. Na 10 jaar prettig te hebben gewerkt aan de Generaal Spoorlaan in Haarlem-Noord was het medio november 2018 dan echt zo ver. Inpakken en wegwezen! Haarlem-Zuid riep en wij gaven antwoord. Aan het Henk van Turnhoutpad #1, op het Nol Houtkamp Sportpark, in/op een mooie, grote en diverse sportaccommodatie kijken we met enthousiaste sportieve blik over de velden naar een nieuwe horizon. In een inspirerend fris kantoor! In 2019 nog officieel feestelijk te openen voor al onze samenwerkingspartners, opdrachtgevers, vrienden, familie en vrijwilligers, maar met veel plezier in 2018 al door het SportSupport team in gebruik genomen! Een nieuwe horizon kent in het werkveld van sport & bewegen vele betekenissen. Zo kan het (meer) gaan en blijven bewegen bijdragen aan een blijvende of verbeterde gezondheid. Kan er met sport en bewegen een weg worden gevonden naar scholing en werk. Kun je eenzaamheid verminderen door met elkaar te gaan bewegen, al dan niet bij een sportvereniging. Kun je met een beperking bewegend en sportend jouw grenzen verleggen en onderdeel uitmaken van een inclusieve maatschappij. Vind je sportend je weg in een nieuwe stad in een nieuw land. En kun je als talent of topsporter de

“Een nieuwe horizon kent vele betekenissen.” ultieme prestatie nastreven en leveren. Genoeg? Welnee, er kan en gebeurt nog veel meer. Hoe geweldig om als organisatie met onze professionals en gewaardeerde vrijwilligers in al het bovenstaande een rol te mogen spelen en dus bij te dragen aan de vele vormen van betere, gezondere en mooiere horizonnen. Ons 2018 laat zich mooi vertellen en in beeld brengen. Met gepaste trots presenteren wij u dan ook ons Jaarmagazine. Ik wens u veel lees-, sport- en beweegplezier! Namens directie en medewerkers van SportSupport. Jerry Buitendijk Directeur SportSupport 1


Inhoudsopgave Inhoudsopgave | Jaarmagazine 2018

20

Ontdek Haarlem op een sportieve manier

Buurtsportvereniging Haarlem Oost op eigen benen

50

65 2

Een grote rol sociale rol in de wijk

Eerst je ID, dรกn alcohol

Een vrolijk gezicht tijdens de nationale buitenspeeldag

77

36

Enthousiaste kinderen bij Sportontbijt Heemstede

102

58

Swim to Fight Cancer


Inhoudsopgave | Jaarmagazine 2018

4 Hoofdstuk 1 SportSupport 6 Haarlemmerolie die de wijk in beweging brengt. 8 Olympische Dag Haarlem 2018 beleeft spetterende 11e editie 10 Je moet niet te snel willen scoren 12 Feestelijke huldiging Haarlemse Topsporters 14 Je passie ontdekken tijdens je stage 16 De lat hoger leggen met de cursus LSR 18 Sluit je aan en kom ons versterken! 20 Ontdek Haarlem op een sportieve manier 25 Hoofdstuk 2 Haarlem-Noord 26 Sport is voor alle leeftijden 28 Evi knikkerkampioen van Haarlem 29 Klimmen voor kids 30 Sport als middel om te integreren in de maatschappij 32 Het sportbudget net zo groot als cultuurbudget 35  Hoofdstuk 3 Haarlem-Schalkwijk 36 Een grote rol sociale rol in de wijk 38 Finale Nationale Diabetes Challenge 39 Op naar een rookvrije generatie 40 In welke groente zet jij te tanden 43 Vrienden voor het leven 45 Hoofdstuk 4 Haarlem-Oost 46 Sporten: HĂŠt medicijn om gezond oud te worden 48 Gratis water bij watertappunten 49 Lawn Bowls: voor jong en oud 50 Buurtsportvereniging Haarlem Oost op eigen benen 52 Dat zou ik wel vaker willen doen 55  Hoofdstuk 5 Haarlem-Centrum/ Zuid-West 56 Sport in de Wijk in het Rozenprieel 58 Eerst je ID, dan alcohol 59 Geslaagde sportmiddag op het speciaal onderwijs 60 Gebruik maken van de kracht van de ander 61 Haarlems School Volleybal Toernooi weer groot succes!

63 Hoofdstuk 6 Bloemendaal 64 Mijn droombaan als buurtsportcoach 65 Een vrolijk gezicht tijdens de nationale buitenspeeldag 66 Sportkampioenen gehuldigd in Caprera 68 Koningsspelen op het stand in Bloemendaal 69 Het eerste sportontbijt in Bloemendaal 71 Hoofdstuk 7 Heemstede 72 Sporten cruciaal voor zelfvertrouwen van kinderen 74 Vrolijke kinderen tijdens sportdag 75 Zonovergoten Adventure Dagen in speelbos Meermond 77 Enthousiaste kinderen bij Sportontbijt Heemstede 79 Hoofdstuk 8 Hillegom 80 Bewustwording van het belang van bewegen 82 Samen, in beweging 85 Huldiging Hillegomse Sportkampioenen 86 Iedereen in beweging 87 Meer aansluiting tussen sport en onderwijs 89 Hoofdstuk 9 Velsen 90 Van je hobby je werk maken 92 Zonnige koningsspelen in Velsen 93 Een sportkeuze maken 94 Cruyff Court 6 vs 6 toernooi 97 Hoofdstuk 10 Evenementen 98 De strijd voor een finaleplaats bij Olympic Moves 100 Rennen, springen, vallen, opstaan en‌ 102 Swim to Fight Cancer 104 Scheveningen Zandvoort Marathon 106 de ZorgSpecialist 107 RSM Loopcircuit powerd by Run2Day 108 78ste Weleda Pim Mulierloop 120 HUGO BOSS Letterenloop 112 ZorgSpecialist Grachtenloop 114 Vitaminstore Halve van Haarlem 116 361 degrees 118 Heemstede Loop 3


Hoofdstuk 1 SportSupport

SPORTSUPPORT ‘Een leven lang gezond actief!’, daarvoor zet SportSupport zich met een team van 50 enthousiaste medewerkers dagelijks in. Voor gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Bollenstreek treden wij op als adviseur en uitvoerder van het sportstimuleringsbeleid en in toenemende mate zetten wij sport en bewegen in ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken. Diverse private partijen schakelen SportSupport in voor de uitvoering van sportieve (beweeg)projecten en evenementen. Bij SportSupport is vooral de maatschappelijk functie van sport en bewegen erg belangrijk. Dit uit zich in de diverse projecten die worden geïnitieerd en uitgevoerd door onze lokale Sport- & Beweegteams bestaande uit buurtsportcoaches en verenigingsadviseurs. Zij zetten zich dagelijks in ten behoeve van alle doelgroepen en werken samen met en ten behoeve van inwoners, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. Sinds 2012 is Haarlem een JOGG gemeente en heeft SportSupport de JOGG Regisseur in dienst. Ook in 2018 heeft het JOGG Haarlem team zich ingezet voor een gezonde omgeving voor de jeugd.

4

Naast de maatschappelijke sport- en beweegactiviteiten organiseren wij ook een aantal sportevenementen. Voorbeelden hiervan zijn de Olympische Dag Haarlem, de Huldiging Sportkampioenen Haarlem, de ZorgSpecialist Grachtenloop, de Vitaminstore Halve van Haarlem en de Heemstede Loop. Daarnaast ondersteunt SportSupport ook de stichting Letterenloop in de organisatie van de HUGO BOSS Letterenloop en zijn wij organiserend partner van de Swim to fight cancer Haarlem. Met dit pakket aan sport- & beweegactiviteiten en -projecten biedt SportSupport een breed scala van (sport- en beweeg)mogelijkheden aan, waarmee het de inwoners en verenigingen van Zuid-Kennemerland, IJmond en Bollenstreek graag van dienst is.


Hoofdstuk 1 SportSupport

5


Haarlemmerolie Hoofdstuk 1 SportSupport | Buurtsportcoaches

in beweging krijgt

Bas de Wit Senior Manager Sport & Bewegen

B

uurtsportcoaches zijn sociale, energieke personen! “Omdat door het hele land de functie anders wordt ingevuld is de rol per buurtsportcoach erg verschillend”, begint Bas de Wit, senior manager sport & bewegen bij SportSupport zijn verhaal. “Bij SportSupport is een buurtsportcoach een sportprofessional die wijkgericht actief is, die sport en bewegen versterkt, faciliteert, verbindt, organiseert en uitvoert. Een erg brede en afwisselende job.” Bas vervolgt zijn verhaal: “De buurtsportcoaches zijn eigenlijk ‘Haarlemmerolie’ die letterlijk en figuurlijk de wijk in beweging krijgen. Ze vertalen het sport- en beweegbeleid naar de wijk en verbinden het aan maatschappelijke vraagstukken. Ze weten wat werkt en wat wensen en behoeften zijn. Buurtbewoners kennen de buurtsportcoaches vaak bij naam. Door de jeugd worden ze op handen gedragen en soms kijken ze best wel op tegen die stoere sportjuf of -meester.” De buurtsportcoach heeft hiermee een voorbeeldfunctie en ook een signaalfunctie. Door het contact met de andere partners in de wijk zoals Streetcornerwork en andere (maatschappelijke) partners kan er effectief

6

teruggekoppeld worden. Het doel is om door verbinding een structureel aanbod te creëren in een wijk en daardoor zoveel mogelijk inwoners gezond te activeren. Belang van sport en bewegen De buurtsportcoaches dragen het belang van sporten en bewegen uit bij de inwoners maar ook andere partijen zoals welzijnsorganisaties, politie, kinderopvang, scholen, zorginstellingen, noem maar op. Ze ondersteunen sportverenigingen, zijn zichtbaar in de wijk en geven sportlessen op pleintjes. Geven advies aan scholen hoe ze meer en beter beweegmomenten in en om school kunnen aanbieden bijvoorbeeld door middel


Hoofdstuk 1 SportSupport | Buurtsportcoaches

die de wijk van een tussenschoolse sport opvang of een Daily Mile invoeren. Daarnaast zorgen zij bijvoorbeeld voor ontmoeting met beweegactiviteiten of vullen zorg- en behandeltrajecten aan met sport- en beweegactiviteiten “Soms nemen ze inwoners letterlijk mee aan de hand naar een sportaanbieder voor een kennismaking. Dit is fijn voor mensen die de weg echt niet kennen, niet weten welk sportaanbod er in de wijk is of een hoge drempel ervaren. De buurtsportcoach kent de lokale sportaanbieders en kan zo heel laagdrempelig helpen en de juiste lijntjes leggen. Ook weten ze de weg te bewandelen voor bepaalde fondsen zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur of Sportfonds 50+. Wijkgericht maatwerk De meerwaarde zit hem altijd in het maatwerk. Een gemeente kan een buurtsportcoach inzetten zoals het als beste past binnen het sport- en beweegbeleid. Bas: “Je hebt buurtsportcoaches die sportgericht werken, bijvoorbeeld waar de focus ligt op alleen voetbal of

“De meerwaarde zit hem altijd in het maatwerk.”

tennis. Maar je kan ze ook wijkgericht inzetten. Dat is wat we in ons werkgebied doen, wat heel effectief werkt. De handelingsvrijheid vinden de buurtsportcoaches het belangrijkste aspect van hun werk, zodat zij kunnen inspelen op de behoeften. Zij zijn de schakel tussen beleid en praktijk. Omdat wij inmiddels al 10 jaar de buurtsportcoaches in dienst hebben, is er bij SportSupport veel kennis en kunde in huis. Deze ruime ervaring delen wij met andere buurtsportcoaches in en buiten de regio door middel van trainingen en intervisie. Een van deze trainingen hebben wij zelf ontwikkeld en ik ben er best trots op dat deze zeer positief ontvangen wordt door alle buurtsportcoaches.” Herkenbare sportprofessionals SportSupport heeft voor meerdere gemeenten de buurtsportcoaches in dienst. Bij gemeente Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en Velsen werken ze inmiddels al meerdere jaren met de buurtsportcoach en dat bevalt goed. “Gemeenten vinden het fijn dat er herkenbare sportprofessionals aan het werk zijn die goede resultaten leveren. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de gemeenten niet meer zonder buurtsportcoaches kunnen en willen. Ook bij het landelijke onderzoek over het werk van de buurtsportcoach komt onze regio heel goed naar voren. Dat is een prettige bevestiging van dat we goed bezig zijn.”

Buurtsportcoaches In opdracht van 5 gemeenten (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en Velsen) treden wij op als juridisch en inhoudelijk werkgever van de buurtsportcoaches. Vanuit de landelijke Brede Impuls Combinatiesfuncties ontvangen gemeenten deelfinanciering voor de inzet. Lokaal organiseren de gemeenten, SportSupport en samenwerkingspartners aanvullende financiering. De buurtsportcoaches zijn voornamelijk gebiedsgericht actief om inwoners meer en beter te laten bewegen, sportverenigingen en sportinfrastructuur te versterken en sport en bewegen in te zetten t.b.v. maatschappelijke vraagstukken.

7


Olympische

Hoofdstuk 1 SportSupport | Olympische Dag Haarlem

beleeft

M

eer dan 2000 leerlingen van de groepen 7 & 8 hebben vrijdag 25 mei gestreden in 17 verschillende sporten om de gouden, zilveren en bronzen medailles. Op 7 locaties in Haarlem hebben bijna 400 vrijwilligers in samenwerking met de Haarlemse sportverenigingen de toernooien georganiseerd. Het was een fantastische dag. Het was een spetterende opening. Tophockeyster Carlien Dirkse van den Heuvel stak officieel het Olympisch vuur aan als startsein en voordat de kinderen begonnen aan de strijd was er eerst een warming-up door Juvat Westendorp, namens JOGG Haarlem. Daarna barstte de strijd echt los om de medailles. Na een aantal spectaculaire finales werden de gouden medaille winnaars van de 17 verschillende sporten gehuldigd tijdens de sluitingsceremonie. De leerlingen konden ook terecht in het Olympisch Dorp. In een ontspannen sfeer waren daar allerlei verschillende workshops en clinics. Sportverenigingen, sportbonden en andere sportaanbieders hebben alles uit de kast gehaald om iedereen een geweldige sportieve ervaring aan te bieden. Schoolsport Met verenigingen en scholen worden schoolsporttoernooien voor zowel de basisschool als de middelbare schooljeugd georganiseerd. De toernooien worden geïnitieerd en georganiseerd door en bij de Haarlemse sportverenigingen.

8

“De strijd om de gouden medailles.” “Het is echt een bijzonder evenement want het vindt maar 1 keer in de 2 jaar plaats voor de leerlingen van groep 7 & 8. Je hebt dus maar 1 kans om mee te doen. Het is mooi om alle leerlingen vol overgave en enthousiasme te zien sporten. Daarnaast vind ik het fantastisch om die grote groep vrijwilligers te zien helpen de hele dag. Zonder hun kunnen wij zo’n dag echt niet organiseren. Waanzinnig, we gaan hier nog lekker lang van nagenieten.” Aldus Kick de Groot, coördinator van de Olympische Dag Haarlem bij SportSupport.


Dag Haarlem 2018

Hoofdstuk 1 SportSupport | Olympische Dag Haarlem

spetterende 11e editie

9


niet te snel scoren’

Hoofdstuk 1 SportSupport | Jongeren op Gezond Gewicht

‘Je moet willen T

ijd, kwaliteit en toewijding. Dé drie ingrediënten van het succes van Team:Fit in Haarlem. Na een intensieve aanloopperiode waarin er vooral geïnvesteerd werd, plukt JOGG Haarlem nu de vruchten: binnen een jaar tijd werken maar liefst twaalf kantines aan een gezonder aanbod. Regisseur Marije de Wolf: ‘Je moet niet te snel willen scoren.’

Doordacht ‘Ja, het gaat goed’, beaamt Marije de Wolf. ‘De verenigingen zijn enthousiast en raken op stoom. Het is naar mijn mening het resultaat van een doordachte aanpak. We hebben afspraken gemaakt met de gemeente en heldere doelen gesteld. We hebben bewust de tijd genomen voor de eerste gesprekken. Mede vanuit mijn andere functie bij SportSupport Kennemerland, een organisatie voor breedtesportstimulering in de regio, onderhielden wij al warme relaties met de sportverenigingen. Een eerste gesprek is dan sneller geregeld.’

Kiezen ‘We richtten ons o.a. op sportverenigingen met veel jeugdleden en hebben daarnaast bewust gekozen voor sportverenigingen verspreid over de stad, zodat er in elk stadsdeel aandacht is voor de Gezondere Sportkantine’, legt De Wolf uit. ‘Vervolgens doet goed voorbeeld volgen. Binnen het JOGG team Haarlem houdt collega Leonie Verstegen zich specifiek bezig met de Gezondere Sportkantine. Zij voert gesprekken met de sportverenigingen. Communicatief zijn we sterk; je moet goed kunnen levelen met je gesprekspartner en weten waar je het over hebt. Samen met de Team Fit coach Nikki Ramsteijn, een voedingsdeskundige, vormen wij in Haarlem een professioneel team. Sportverenigingen voelen zich daardoor serieus genomen en zijn bereid stappen te zetten.’ Omzetdaling ‘Natuurlijk gaat het niet altijd zoals je wilt’, zegt De Wolf. ‘Je hebt met verschillende personen te maken binnen een vereniging, daar moet je je weg in vinden. Men is soms bang voor een daling van de omzet, terwijl dat negen van de tien keer wel meevalt. Het gaat makkelijker zodra mensen in de gaten hebben dat er gezonde keuzes aan het assortiment worden tóegevoegd, in plaats van dat ze andere producten vervangen. We hebben nu JOGG De JOGG-aanpak zorgt voor samenwerking tussen lokale partijen die hun krachten bundelen. Het is een lokale, wijkgerichte, integrale en duurzame aanpak rondom jongeren, hun ouders en de omgeving waarin een gezonde leefomgeving en leefstijl centraal staat. De aanpak hangt als paraplu boven alle acties. Themacampagnes zijn ‘DrinkWater’, ‘Groente, zet je tanden erin’ en ‘Gratis bewegen gewoon doen’.

10


Hoofdstuk 1 SportSupport | Jongeren op Gezond Gewicht

een aantal verenigingen die al een certificaat hebben, gevraagd hun omzet bij te houden. Zo kunnen andere clubs zien wat er daadwerkelijk gebeurt.’ Boost Om verenigingen een duwtje in de juiste richting te geven, sloot De Wolf een overeenkomst met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid, die onder andere geld ter beschikking stelde voor koelvitrines en binnenwatertappunten. ‘Een vitrine op de bar is prettig en presenteert ook mooi. Verenigingen waarderen dit enorm, het geeft een echte boost.’ Goud ‘Het is een mooi project, waarbij we nu merken dat we de juiste aanpak gekozen hebben. De tijd die het kost om bij een club aan tafel te komen, de juiste persoon te spreken en die enthousiast te maken, moet je niet onderschatten. Het gaat goed, maar we zijn er nog niet. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat alle sportkantines in de regio gecertificeerd zijn conform de richtlijnen van Het Voedingscentrum.’

“Sportkantines in Haarlem gezonder door succesvolle aanpak JOGG Haarlem en Team:Fit.”

Tekst geschreven door Anne Hendriksen in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht

11


Hoofdstuk 1 SportSupport | Topsport

Feestelijke huldiging

Haarlemse Topsporters in Gravenzaal

D

insdagavond 11 december 2018 zijn in de Gravenzaal voor de achttiende keer de Haarlemse topsporters gehuldigd. Een jaarlijks feestje waar de winnaars per categorie bekend worden gemaakt en gehuldigd. De zaal zat vol trotse sporters, ouders, familie, vrienden, coaches en teams.

Gestart werd met een fantastische openingsact van de dansgroep TwoDance. Een grote groep dansers uit Haarlem Schalkwijk. Afgelopen jaar hebben zij de 1e prijs gewonnen op het NK in de categorie onder de 15 jaar. Daarnaast hebben zij een 8e plaats behaald op het EK. De avond werd op professionele wijze begeleid en gepresenteerd door Alex Nelissen die alle winnaars op het podium uitnodigde waar deze met trots hun Pim Mulier trofee in ontvangst mochten nemen. Dit jaar kregen alle winnaars ook een prachtige foto overhandigd, 12

gemaakt door Renata Jansen. De sportvrijwilliger van het jaar was genomineerd door turnvereniging Bato. Freek Guit was de gelukkige winnaar en is al sinds zijn 3e lid van de turnvereniging en tot op de dag van vandaag actief betrokken. Kortom onmisbaar voor Bato en de Haarlemse Sport, was het oordeel van de jury. De prijzen voor talenten van het jaar waren voor Enzeli de Ruiter van Kenamju karate en de waterpoloster Isis Keijzer. Enzeli staat 3e op de wereldranglijst in zijn leeftijdscategorie en Isis werd met haar team in juni


Hoofdstuk 1 SportSupport | Topsport 2018 Nederlands kampioen Waterpolo bij de meisjes onder 17. In huize Keijzer was het dubbelfeest want de zus van Isis, Cleo Keijzer ging met de prijs naar huis in de categorie SportSpecials. Ze heeft afgelopen periode met haar sport zwemmen verschillende grote overwinningen op haar naam geschreven waaronder op de Paralympische Spelen. Badmintonvereniging Duijnwijck werd sportploeg van het jaar. In 2018 hebben zij voor de 25e keer de titel van landskampioene veroverd, een prachtige prestatie. Tyron Lardy werd sportman van het jaar. Hij sport bij Kenamju Karate en staat 7e op de wereldranglijst. Sportvrouw van het jaar heeft beachvolleybalster Sanne Keizer op haar naam geschreven. Samen met haar partner Madelein Meppelink zijn ze in 2018 Europees Kampioen geworden. De verwachtingen zijn hoog gespannen voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020. In de pauze werd er letterlijk topsport bedreven in de Gravenzaal. Floor Sloof en Kelsey Hommes, beide lid van de wedstrijdselectie van Turnvereniging Bato, deden een demonstratie op de balk. Voor Floor was het extra spannend omdat ze ook genomineerd was bij de talenten. Met deze huldiging worden de topsporters en talenten uit Haarlem in het zonnetje gezet en beloond voor hun behaalde prestaties van het afgelopen jaar.

Talent en topsport SportSupport stelt zich ten doel talent- en topsport in de regio Zuid-Kennemerland optimaal te ondersteunen middels haar faciliteitennetwerk en expertise. Samen met lokale overheden, sportorganisaties, sportbonden en partners uit het bedrijfsleven beogen we talenten topsportverenigingen zo te faciliteren dat deze op hun beurt talenten in staat te stellen het maximale uit zichzelf te halen en de ultieme prestaties te leveren. 13


Hoofdstuk 1 SportSupport | Stage

Je passie ontdekken tijdens je stage

Trudy Otten Docent CIOS Haarlem

T

rudy Otten is een van de sportieve stagebegeleiders van het CIOS. Het CIOS is een MBO opleiding waar studenten opgeleid worden tot sportinstructeur.Afgelopen jaar is het CIOS Haarlem Hoofddorp voor het 3e jaar op rij uitgeroepen tot topopleiding. Het zijn gewilde werknemers en daarom vindt SportSupport het prettig om deze studenten mee te nemen in het werkveld tijdens een stageperiode of het leerwerkbedrijf. Nummer 1 sportopleiding Het CIOS is elk jaar weer een gewilde opleiding. “Jaarlijks krijgen we zo’n 700 aanmeldingen en er kunnen in het eerste jaar 320 leerlingen instromen”, gaat Trudy verder. “Voor deze leerlingen zijn, tijdens de vier jaar die ze nog voor de boeg hebben, goede stageplaatsen en leerwerkbedrijf plekken heel belangrijk.” SportSupport maakt veel gebruik van de CIOS studenten. Ze worden ingezet op de dag van een evenement zoals de Sport-In Fun Experience, Koningsspelen, diverse hardloopevenementen zoals de Grachtenloop of de Halve van Haarlem.

Dat Trudy docent is bij het CIOS pas helemaal bij haar levensmotto: sporten is goed voor je lijf. “We zijn geschapen om te bewegen.” Begint Trudy. “Stilzitten is niet goed voor de mens. Daarnaast werkt sporten geestverruimend. Je krijgt betere ideeën, het is goed voor je geheugen en voor je bloedsomloop. Ook heeft het een positieve sociale invloed. Je ontmoet nieuwe mensen en wordt weerbaarder. Ik probeer deze aspecten de leerlingen bij te brengen tijdens mijn lessen. Gelukkig staat bij de leerlingen van het CIOS sporten bovenaan dus is het niet een ver van hun bed show.” 14

Leerwerkbedrijf Twee keer per jaar loopt een groep studenten stage in de vorm van het leerwerkbedrijf. Het leerwerkbedrijf is onder schooltijd en hiervoor worden de studenten gekoppeld aan een coach in het werkveld bij een bedrijf. De studenten organiseren vaak een kleinere activiteit. Ze verrijken zich met extra informatie. Een half jaar lang lopen studenten van Buurt-Onderwijs-Sport mee op de werkvloer bij SportSupport. De studenten hebben school in de praktijk en de docent is op de werkvloer aanwezig. “ In januari 2019 heeft een groep studenten weer een leerwerkperiode afgesloten met een presentatie van de opdracht. Dit waren 4ejaars studenten waar je echt groei ziet in die vier jaar. Groei in houding en gedrag. Ze komen binnen als puber van 15/16 jaar en gaan weer weg als bijna twintiger vol zelfvertrouwen. Dan ben ik elke keer weer trots op mijn studenten.” Stage Met het aanbieden van een stageplaats laat je leerlingen kennis maken met het werkveld waar ze later eventueel


Hoofdstuk 1 SportSupport | Stage

“Tijdens de stage of leerwerkbedrijf leren ze toch het meest.” in terecht komen. Studenten gaan vanaf hun 2e jaar op stage.Trudy: “Een stage is anders dan het leerwerkbedrijf. Studenten zoeken hun eigen stageplaats om vervolgens een jaar lang 2 dagen per week stage te lopen. Ze moeten zo’n 400 – 600 uur op jaarbasis meedraaien in een bedrijf. Waardevol Het is voor studenten erg waardevol om bij een bedrijf mee te draaien.Trudy: “Want tijdens de stage of leerwerkbedrijf leren ze toch het meest. Door het uitvoeren van verschillende werkzaamheden, het meedraaien in een bedrijf, contact en omgang met collega’s en de sfeer in het bedrijf te proeven. Om volwaardig als medewerker mee te werken beklijven dingen beter. Het is een verrijking van informatie op de theorie lessen. Ook op de leerwerkbedrijf opdrachten krijgen we van de studenten altijd positieve reacties. Ze vinden het prettig om een opdracht helemaal af te maken en betrokken te zijn van A tot Z. Soms denken studenten dat hun toekomst in het lesgeven ligt

maar komen ze er tijdens de stage achter dat ze toch ook energie krijgen van de voorbereiding, coördinatie en het leidinggeven. Daarom is zo’n stage zo waardevol. Ze ontdekken tijdens de stage waar hun passie ligt.” Theorie vs. Praktijk De theorie die geleerd is op school willen ze natuurlijk graag toepassen in de praktijk. Het komt voor dat het bij een bedrijf anders gaat dan volgens het boek. Hier krijgt een student een breder perspectief door. Maar soms is het ook omgekeerd. Een bedrijf doet bijvoorbeeld al jaren een proces op een bepaalde manier maar door de frisse blik van de student met de theorie nog vers voor ogen blijkt dat de manier uit het boek veel efficiënter is. “Het is mooi als studenten dit aan durven te dragen en wanneer bedrijven hier voor open staan. Dan is er een perfecte win-win situatie.” sluit Trudy af.

15


Hoofdstuk 1 SportSupport | Leider Sportieve Recreatie

De lat hoger leggen met de cursus Leider

Sportieve Recreatie

Jaarlijks start er een cursus Leider Sportieve Recreatie (LSR) begeleid door twee buurtsportcoaches van SportSupport. Het is een erkend diploma waar jongeren vanaf 16 jaar maar ook volwassen in een half jaar leren voor assistent sportleider of zelfstandig sportleider. Kaj van Wunnik en Remco Wildschut zijn de twee enthousiaste docenten die wekelijks de groep begeleiden en trainen. Remco: “Deze training wordt gebruikt om te re-integreren of om iemand een nieuwe kans te geven.” Daarnaast heeft het ook een grote maatschappelijke functie in de wijk. Kaj: “Als jongeren uit een wijk de lessen Sport in de Wijk kunnen geven doordat ze het diploma LRS- niveau 2 of 3 hebben behaald, dan is dat een groot voorbeeld voor de andere jeugd. Dit heeft een positief effect op gedrag in een wijk.” In 2018 hebben een aantal leerlingen niveau 2 met succes afgerond. Met niveau 2 word je assistent sportleider. Een van die deelnemers was Weshley Quinten Ree. Een 21-jarige jongeman uit Haarlem. Hij doet vanaf jongs aan al veel aan sporten en momenteel

16

actief met bodybuilden en streetworkout. “Na 1,5 jaar een opleiding in de bouw gevolgd te hebben besloot ik toch iets te zoeken wat meer bij mij past. Via een artikel in de krant kwam deze opleiding in beeld. Ik heb toen direct contact opgenomen met Kaj en zo is het balletje gaan rollen,” begint Weshley te vertellen. Begin 2018 is Weshley gestart met LSR-niveau 2. Hij heeft een stage geregeld bij een basisschool in Haarlem, want voor niveau 2 moet je 50 uur stagelopen. “Ik liep op maandag en vrijdag stage dus die stage-uren had ik snel volbracht. Ik begon met meekijken en klaarzetten van de spelmaterialen. Op het laatst mocht ik zelf een los onderdeel geven tijdens de gymles, bijvoorbeeld basketbal of een ander balspel. De stage ging heel goed en soepel. Ze waren blij met mij.”


Hoofdstuk 1 SportSupport | Leider Sportieve Recreatie

Naast de stage-uren hadden de cursisten wekelijks een bijeenkomst. Tijdens die lessen kwamen verschillende onderwerpen aan bod in theorie en praktijk. Zo gingen zij lessen voorbereiden en gaven ze de les aan de andere cursisten. “In het begin was ik best zenuwachtig maar na een paar lessen weet je wat je te wachten staat en

“Na een paar lessen weet je wat je te wachten staat.” zit je er middenin.” Ook werkten de cursisten tijdens het half jaar aan een persoonlijk digitaal portfolio waar verschillende opdrachten voor gemaakt moeten worden zoals: verslagen, lesvoorbereiding, feedback, organiseren en uitvoeren van een evenement enzovoort.

Omdat Weshley de lat graag hoger legt is hij inmiddels gestart met niveau 3 waarmee je het diploma haalt voor zelfstandig sportleider. “Ik loop weer stage op dezelfde basisschool, die wilden mij graag terug. Inmiddels geef ik zelfstandig gymlessen. De eerst keer was best pittig en wennen. Maar ik heb het snel opgepakt en mijn draai gevonden. Je past het spel aan, aan de leeftijd van de kinderen. Elke klas heeft zijn of haar uitdagingen en dat maakt het zo leuk. Ik word er vrolijk en blij van dat ik deze ervaring op mijn CV kan schrijven en dat ik iets gevonden heb wat bij mij past. Alhoewel ik zeker nog niet klaar ben om mijzelf verder te ontwikkelen.” Sluit Weshley zijn verhaal af. SportSport geeft in samenwerking met de gemeente Haarlem invulling aan het sport- en beweegbeleid. Als onderdeel van de Social Return On Investment (SROI) die hoort bij de subsidierelatie organiseren wij onder andere jaarlijks meerdere keren de LSR-cursussen.

17


Hoofdstuk 1 SportSupport | Vrijwilligers

Sluit je aan en kom ons versterken! Patrick Bellaart en Dorinda Koster Vrijwilligers SportSupport

V

rijwilligers zijn onbetaalbaar en onmisbaar bij de organisatie van evenementen. Daar weten ze bij SportSupport – dat gelukkig over een ploeg toegewijde vrijwilligers beschikt – alles van. Maar SportSupport kan altijd extra vrijwilligers gebruiken. Twee vrijwilligers vertellen wat het zo bijzonder maakt om te helpen bij verschillende evenementen. happening zo leuk. Toen ik een advertentie zag waarin vrijwilligers werden gevraagd, heb ik gereageerd en nu kan ik er toch bij zijn.”

Patrick Bellaart is een van die trouwe volontairs. “Zo’n zeven jaar geleden hadden wij bij de avondvierdaagse in Velserbroek dringend behoefte aan vrijwilligers. Ik kwam een medewerker van SportSupport tegen en we besloten onze krachten te bundelen: als jij mij helpt, ga ik kijken wat ik voor jou kan doen”, vertelt de 32-jarige Haarlemmer lachend. “SportSupport is een leuke organisatie, jong van geest met fijne medewerkers. Je wordt erbij betrokken en je wordt gewaardeerd.” Een van die andere toegewijde vrijwilligers is Dorinda Koster. “Ik ben al zo’n twaalf jaar betrokken bij SportSupport. Meestal sta ik bij de finish om medailles en water uit te delen. In de week ervoor help ik met het inpakken van de startbewijzen en het klaarmaken en uitdelen van de enveloppen. Het is een gezellige, hechte groep mensen, waarvan de meesten wel wat ouder zijn. Het begint ieder jaar met de nieuwjaarsborrel. Dan zie je elkaar weer en kun je je opgeven voor de evenementen waar je aan mee wilt werken. Ik heb zelf twee versleten knieën en mag meer niet hardlopen. Maar ik vind zo’n 18

Patrick wordt bij hardloopwedstrijden met name ingezet als verkeersregelaar. “Samen met Remco de Gier, mijn vaste maatje, probeer ik bij zoveel mogelijk evenementen aanwezig te zijn. Alleen bij de Vitaminstore Halve van Haarlem lukt dat meestal niet, omdat ik ieder jaar op de dag ervoor mijn verjaardag vier. Veel lopen zijn op zondagochtend en het is vrijwel altijd goed weer. Dat maakt het fijn om je in het weekend even nuttig te maken. De lopers kunnen veilig hun kilometers afleggen, terwijl jij lekker buiten bent met enthousiaste collega’s en er leuke interactie is met de omstanders. Ook de bedankjes van de vaak wat meer ervaren lopers zijn fijn, even een hand opsteken of dank je wel roepen.”

“Een gezellige hechte groep mensen.” Niet alle verkeersdeelnemers zijn blij als ze geconfronteerd worden met een wegafzetting of omleiding. “Dat geeft inderdaad weleens spanning. Mensen reageren soms geïrriteerd, maar wij zijn altijd bereid in gesprek te gaan met ze. Vaak begrijpen ze dan de noodzaak wel; het oponthoud duurt meestal maximaal tien minuten, dus dat is te overzien”, vertelt


Hoofdstuk 1 SportSupport | Vrijwilligers Soms maak je ook wel andere dingen van dichtbij mee. Maar meestal zijn de lopers bij de finish alleen maar blij dat ze er zijn en dat wij daar staan.” Er komt meer bij de organisatie van een evenement kijken dan je denkt. Dorinda: “Het allerleukste vind ik de hele ambiance er omheen. Als loper zie je niet wat voor organisatie erachter zit: alles is afgezet en wordt in banen geleid, er is heel veel geregeld omheen. Ik vind het mooi om te zien hoe alles samenvalt. Ik heb echt bewondering voor de organisatie. Het is fijn om daar als vrijwilliger deel vanuit te mogen maken. Je kunt de lopers aanmoedigen en sommigen bedanken je zelfs na afloop. Je staat er toch maar hele dag van vroeg tot laat voor de lopers.”

Patrick. “Daarentegen is het onderweg ook vaak heel gezellig. Bij de Heemstede Loop staan Remco en ik altijd bij de molen. Molenaar Rob Hinze komt ieder jaar eerst een praatje maken, loopt dan mee bij de vijf kilometer en komt vervolgens met zijn accordeon de sfeer verhogen. Toch vind ik de Grachtenloop qua sfeer het leukste evenement. Een mooie zomeravond en dan hardlopen door hartje Haarlem; dat is een unieke combinatie.” Dorinda vindt de Halve van Haarlem het leukste evenement. “Die hele volle Grote Markt, met al die lopers, kinderen en toeschouwers en steeds meer deelnemers van buiten de regio, zelfs landelijk. Ik geniet er ieder jaar weer van. De ZorgSpecialist Grachtenloop is ook heel charmant. En vergeet de Heemstede Loop niet.

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. “SportSupport is goed voor zijn vrijwilligers. En het is fijn om elkaar even te zien. Om het groepsgevoel nog wat te vergroten zouden we eigenlijk wat meer moeten mixen en niet bij ons eigen clubje te gaan staan. Daar zou het – al kan dat haast niet – nog leuker door worden”, knipoogt Patrick. “Er is altijd iets lekkers na afloop”, vult Dorinda aan. “Sateetjes, een wijntje, het is altijd heel gezellig.”

“SportSupport is goed voor zijn vrijwilligers.” Beiden zijn het erover eens dat het de moeite waard is om vrijwilliger bij SportSupport te zijn. Dorinda weet het zeker: “Zolang ik in Haarlem woon, blijf ik dit werk doen. Ik zou het iedereen van harte aanraden: word vrijwilliger. Ik probeer ook altijd anderen mee te krijgen. Het is een vaste vriendenclub geworden, waarbij ik me erg thuis voel.” “Meld je aan als vrijwilliger; bel SportSupport! Het is een leuke, betrokken organisatie met gezellige mensen. Je krijgt de kans jezelf de rol te geven die je wilt en je kunt je eigen ei kwijt. Ze gaan graag in gesprek met je over wat je elkaar kunt bieden. Er is genoeg te doen en het slagen van zo’n evenement staat of valt met vrijwilligers. Niet iedereen realiseert zich dat genoeg. Bij elk evenement ontstaat een spanningsveld; het brengt misschien wat ongemak met zich mee, maar ook veel sfeer in de stad en plezier bij lopers en publiek. Dus: hou het leuk met elkaar, sluit je aan en kom ons versterken”, besluit Patrick. 19


Hoofdstuk 1 SportSupport | Evenementen

Ontdek Haarlem op

een sportieve manier!

Stefan Schilder Senior Coördinator Evenementen

H

ardlopen is in trek. Het is een heerlijke meditatieve manier om een moment voor jezelf te creëren en alles van je af te zetten. Onderzoek heeft bewezen dat bewegen een positief effect op de gezondheid heeft, je wordt er blij van.Twee derde van de deelnemers wordt blijvend gestimuleerd om meer te sporten, dit past in de brede doelstelling van SportSupport. Stefan Schilder, senior coördinator evenementen bij SportSupport vertelt met veel enthousiasme waarom het zo bijzonder is om hardloopevenementen te organiseren. Je loopt nooit alleen De hardloopevenementen van het RSM Loopcircuit powered by Run2Day Haarlem zijn laagdrempelig. “Iedereen kan meedoen. Het gaat niet perse om de prestatie maar om op je eigen niveau meedoen. Een van onze oudste deelnemers is in de 80 jaar. Daarnaast is het een sportieve manier om Haarlem en omgeving te ontdekken. Dit is leuk voor mensen buiten Haarlem maar ook Haarlemmers ontdekken nieuwe plekjes. Hardlopen is niet alleen maar een stukje rennen het is een totaal experience, een beleving. Ook al loop je individueel, je loopt nooit alleen. Het is bijna een teamsport omdat je samen één doel nastreeft, het halen van de finish in je eigen tempo. Dat maakt meedoen aan een hardloopevenement zo bijzonder.” Begint Stefan zijn verhaal. Vele puzzelstukjes SportSupport organiseert elk jaar een aantal grote sportevenementen in de regio. Waaronder hardloopevenementen zoals de ZorgSpecialist

Grachtenloop, de HUGO BOSS Letterenloop, de Vitaminstore Halve van Haarlem en de Heemstede Loop maar ook de Olympische Dag Haarlem, de Swim to Fight Cancer Haarlem en de SportIn FunExperience. “I love it when a plan comes thogether” gaat Stefan met een grote glimlach verder. “Je bent eigenlijk met veel puzzelstukjes tegelijkertijd bezig. Op de dag zelf vallen alle stukjes in elkaar. Onderweg naar de grote dag gebeuren er dingen waar het team adequaat op in moet spelen, uitdagingen die oplossingen vereisen. Het is fijn dat ik mijn eigen ideeën in de evenementen kwijt kan. Dit zijn kleine procesmatige zaken maar ook bedenken hoe je het evenement elk jaar goed op de kaart zet. Neem nou de Grachtenloop. Dit evenement staat bekend om zijn gezelligheid. Vragen die ik mezelf stel zijn bijvoorbeeld: Hoe kun je de stad er nog meer bij betrekken? Welke acties kun je organiseren? Hoe en met welke partijen kun je samenwerken om die gezelligheid nog meer naar voren te halen? Daarnaast ben ik op zoek naar welke meerwaarde partners voor de deelnemers en publiek kunnen bieden. Een mooi voorbeeld hiervan is dat deelnemers bij de Vitaminstore Halve van Haarlem een running shirt ontvangen van 361°. Samen met het team De dag van een evenement gaat vaak in een roes voorbij. “Als we enthousiaste feedback krijgen van deelnemers en partners, dan is voor mij een evenement geslaagd. Aanvullend vind ik het altijd kicken als wat we van te voren bedacht hebben ook uitkomt. Het is fantastisch om dit hele proces samen met het team te doen, en belangrijk dat ook alle vrijwilligers en het team tevreden terugkijken op een

20


Hoofdstuk 1 SportSupport | Evenementen

geslaagde dag. Je start gemiddeld toch 9 maanden van te voren. Al deze punten maken dat we met trots en plezier terugkijken op een evenement.” Vrijwilligers onmisbaar Onze vrijwilligers zijn echt onmisbaar! Ze zijn nodig in alle verschillende onderdelen binnen een evenement. Denk aan het verspreiden van de bewonersbrieven, flyeren, inpakken en sorteren startnummers en noem maar op. Veel vrijwilligers en stagiaires die meewerken aan een evenement realiseren zich vaak niet dat er zoveel komt kijken bij de organisatie. “Het werken met vrijwilligers blijft voor mij bijzonder. Ik heb respect voor de toewijding waarmee ze zich elke keer weer inzetten voor een evenement. Dat vind ik echt geweldig om te zien en ervaren.” Sluit Stefan zijn verhaal af.

“Op de dag zelf vallen alle stukjes in elkaar.”

21


Hoofdstuk 1 SportSupport | Verhuiskaart

! d s i u h r e v n Wij zij

s is: e r d a e w u e i n Ons 1, d a p t u o h n r en eenHenk van Tu em l r a a H L J 4 3 20

Naamloos-1 1

22

19-03-19 10:04


Hoofdstuk 1 SportSupport | Advertentie

Bewegen50

+

4x kennismaken met een sport naar keuze

Kijk voor het complete aanbod op BEWEGEN50PLUS.NL Meer info: bel 023 - 526 03 02 of mail Lgrooff@sportsupport.nl

Sportfonds 50+: â‚Ź100 korting voor HaarlemPashouders!

23


Hoofdstuk 2 Haarlem-Noord

Haarlem-Noord in het kort CIJFERS Scholen

22

SportVerenigingen

48

DIENSTEN | ACTIVITEITEN | THEMA’S OldStars

Beweegkriebels

Kegelen voor ouderen

Walking Voetbal

Project Raak: Sport na werk

Sport-In Fun Experience

JeugdSportPas

Beweegdag voor ouderen

Schoolsport

Bewegen 50+

Aangepast Sporten

Koersbal

Sportfonds 50+

Gezond natuurwandelen

Verenigings­ advies en ondersteuning

24


Hoofdstuk 2 Haarlem-Noord

HAARLEM-NOORD

S

tadsdeel Noord is het grootste stadsdeel van Haarlem, zowel in oppervlak als inwonertal. Ook zijn er veel sportverenigingen actief in het stadsdeel. Focus was er op de wijk Delftwijk.

Samen met ons netwerk van (sociale) par tners werd de jeugd gestimuleerd tot bewegen door wijkgericht aanbod middels JeugdSpor tPas, schoolspor t, Spor t en Bewegen in de Wijk en Druppiekunde. De ouderendoelgroep werd bediend middels het stedelijk aanbod van Bewegen 50+. Nieuw dit jaar was het OldStarsteam bij EDO. Een groep oud voetballers die wekelijks lopend voetbal trainen. Ook heeft de Kegelbond dit jaar een groep ouderen erbij gekregen die om de week een balletje komen gooien. Vanuit het project Sportverenigingen in het sociaal domein zijn er diverse lopende activiteiten. Zo bieden we lopend voetbal en bowls aan voor ouderen met dementie, houden we een Beweegdag voor Ouderen,

dansen we met dames met een migratieachtergrond, is er een zaalvoetbalteam voor jongens van DelftwijkCity en de spor tlessen voor de deelnemers van het project Raak; Sport naar Werk van Agros. Voor de statushouders worden zwem- en fietslessen gefaciliteerd. Daarnaast ondersteunden en adviseerden we permanent de 48 verenigingen die in Noord gevestigd zijn. Speciale thema’s dit jaar waren alcohol onder 18 jaar, de rookvrije spor tvereniging en is er veel aandacht geweest voor het terugdringen van het vandalisme op de sportparken Van der Aart, Pim Mulier en Noordersportpark.

25


Sport

Hoofdstuk 2 Haarlem-Noord | Buurtsportcoach

is voor alle

leeftijden!

Danielle Krijger Verenigingsadviseur Haarlem-Centrum/Zuid-West en Noord

B

uurtsportcoaches kom je overal tegen in de regio Zuid-Kennemerland, Bollenstreek en IJmond. Het zijn professionals die in de wijk sport en bewegen versterken en verbinden.

Er zijn een aantal buurtsportcoaches die als focus Verenigingsadvies en ondersteuning hebben. Een hiervan is Danielle Krijger. Zij is voor SportSupport actief in Haarlem Centrum Zuid-West. Als groot sportliefhebber ziet zij sport en bewegen dan ook als middel voor jong en oud. “Naast het sportief bezig zijn gaat het ook om bijvoorbeeld sociale contacten. Denk aan de onzichtbare groep eenzame ouderen. Een vermoedelijk grote groep waar het fantastisch voor zou zijn om op zo’n manier weer mee te draaien in de maatschappij. Een klein middel zoals een wandel- of fietsclub of een koffieochtend kan dan een groot effect teweeg brengen” begint Danielle haar verhaal enthousiast. Samenwerking “Mijn functie als verenigingsadviseur is dan ook 2-ledig. Aan de ene kant, de naam zegt het al, het ondersteunen en adviseren van de verenigingen in mijn werkgebied.

En aan de andere kant de verenigingen te verbinden met de wijk, partners, het sociaal domein en andere organisaties die actief zijn in dit gebied. We zijn onlangs gestart met freerunnen in samenwerking met een sportvereniging. De hangjongeren zijn van de straat, de overlast teruggedrongen en de buurt is blij. Een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen de vereniging en de buurtsportcoach. Zo zoek je altijd naar waar je elkaar kan versterken samen met partners, handhaving, buurthuis of kinderopvang in de wijk.”

“Het gaat ook om de sociale contacten.” Sport heeft veel te brengen Ze is nog maar net werkzaam bij SportSupport maar heeft een duidelijke missie met wat ze wil bereiken. “Sport is voor alle leeftijden en heeft zoveel te brengen. Ik bekijk de stad nu met hele andere ogen, want wat zijn er veel initiatieven en activiteiten in alle verschillende wijken. Altijd met een bepaald doel voor ogen. Al die bevlogen vrijwilligers die hier ook bij betrokken zijn en

26


Hoofdstuk 2 Haarlem-Noord | Buurtsportcoach

bij de sportverenigingen. Dat vind ik zo inspirerend en gaaf. Erg bijzonder om zo in je eigen stad hier aan bij te mogen dragen.” Eenzame ouderen Haar uiteindelijke doel is om de eenzame ouderen in de wijk in kaart te brengen om vervolgens met deze groep aan de slag te gaan. “Het is al lastig als je ouder wordt maar als je er dan ook nog alleen voorstaat vind ik verdrietig. Het zou heel bijzonder zijn als ik hier iets aan bij kan dragen. In aanvulling hierop zou het mooi zijn dat sportverenigingen meer een buurtfunctie gaan vervullen. Want verenigingsland verandert snel. Sporters worden minder snel lid van een club en vrijwilligers voor een club zijn lastig te vinden. Hoe kan je samen met de clubs zorgen voor gezonde verenigingen die inspelen op deze

“Bijzonder om hier aan bij te mogen dragen.” veranderingen. Mooie uitdagingen om mijn tanden in te zetten” sluit Danielle haar verhaal af. Het team in Haarlem bestaat in totaal uit 15 buurtsportcoaches waarvan 3 werkzaam in het gebied Centrum/Zuid-West.

27


Hoofdstuk 2 Haarlem-Noord | Jongeren op Gezond Gewicht | Evenement

Evi knikkerkampioen van Haarlem “Ruim 80 kinderen strijden om de beker.” knikkerkampioen van de gemeente Haarlem noemen waarmee ze in Ouwehands Dierenpark Rhenen mag gaan strijden voor de felbegeerde titel Nederlands Kampioen Knikkeren. Niet alleen Evi en Otte vielen in de prijzen. Ook Dante, de nummer 3 en Sem, de nummer 4 kregen een mooie beker mee naar huis. Naast de kampioen van Haarlem plaatsen alle top-16 spelers zich direct voor de finaleronde op de landelijke finaledag van het Nederlands kampioenschap knikkeren in Ouwehands Dierenpark Rhenen.

O

p woensdag 16 mei vond de officiële voorronde van het NK Knikkeren in Haarlem plaats. Ruim 80 kinderen van diverse basisscholen verzamelden zich op het schoolterrein van de Zonnewijzer om deel te nemen aan het knikkerkampioenschap. Deze voorronde van het NK Knikkeren is georganiseerd door De kinderen streden voor een finale ticket op 16 juni in Ouwehands Dierenpark Rhenen en om de titel: ‘Knikkerkampioen van Haarlem’. Na diverse spannende poulewedstrijden en een zinderende knock-outfase wint Evi Essing (10 jaar) het knikkerkampioenschap in Haarlem. Zowel Evi als Otte werden vanuit alle kanten toegejuicht door het enthousiaste publiek. Het was een spannende eindstrijd waarbij Evi met een voorsprong ook de 10e en laatste knikker in het potje knikkerde waardoor Evi de knikkertitel binnenhaalde. Zij nam een mooie beker in ontvangst en mag zichzelf 28

SportSupport en House of Sports.


Klimmen

Hoofdstuk 2 Haarlem-Noord | JeugdSportPas

voor Kids met JeugdSportPas

‘W

óóóóóóówh wat hoog! Dat red ik nooit!’. Een veelgehoorde uitspraak als kinderen voor het eerst bij Klimmuur Haarlem binnenkomen. Soms vraagt een kind zelfs of er ooit wel eens iemand helemaal naar boven is geweest. Een uurtje Dat moet ook wel, want je hebt de veiligheid van je eigen later ‘hangt het allemaal boven’, aldus Jelmer Melis kind in handen en de veiligheid staat voorop.’ van de Klimmuur.

De Haarlemse klimhal aan de Spaarndamseweg was in 1992 één van de eerste in Nederland. Sindsdien is de klimsport steeds populairder geworden, vertelt Jelmer. ‘Zo zendt Eurosport tegenwoordig het WK Sportklimmen uit en wordt klimmen in 2020 een Olympische sport, waarbij in drie disciplines om medailles wordt gestreden: boulderen, speed-klimmen en lead oftewel ‘voorklimmen’. Dat is de variant waarbij het touw er nog niet hangt en je dit tijdens het klimmen in moet hangen. In onze hal gaat het voornamelijk andersom: je bent altijd van bovenaf gezekerd en klimt via de grepen omhoog. Als je valt, want dat hoort ook bij klimmen, blijf je gewoon aan het touw hangen.’

‘Eén van de mooiste aspecten van klimmen is dat je steeds je grenzen verlegt, op je eigen niveau. Sommige kinderen klimmen zo naar boven, die kunnen moeilijker routes proberen, van heel makkelijk tot belachelijk moeilijk. Andere kinderen durven niet meteen zo hoog en gaan langzamerhand steeds een metertje hoger. Overwinnen zo soms zelfs hun hoogtevrees. Het maakt niet uit dat een ander sneller is of hoger gaat, het is gewoon cool dat jij jóuw uitdaging hebt gehaald en een volgende stap kunt maken. Hoe lang je de sport ook doet, er is steeds een nieuwe uitdaging.’

Klimmen is een fysieke sport die goed is voor je conditie. ‘Soms voel je na afloop spieren op plaatsen waarvan je niet eens wist dat je ze had’, lacht Jelmer. ‘En klimmen is Voor kinderen die kennis willen maken met klimsport, is er óók heel geschikt voor kinderen die niet zo makkelijk in een groep passen. Bij klimmen heb je je eigen project, een keer per maand op woensdagmiddag Klimmen voor Kids. Kinderen komen met hun ouders naar de klimhal, terwijl je wel actief bent binnen een groep. Iedereen is heel blij en trots als je jouw uitdaging hebt gehaald. waarbij de ouder zekert terwijl het kind probeert steeds Natuurlijk vindt niet iederéén klimmen leuk, maar als je hogerop te komen. ‘Het is heel mooi om te zien hoe het een keer hebt geprobeerd weet je meteen: dit pakt ouders en kinderen hier samen bezig zijn. Niet alleen ‘je kind brengen’ of aan de kant staan kijken met een schuin me of dit pakt me niet. Er is dus maar één manier om daar oog op je telefoon, maar echt als team met elkaar bezig zijn. achter te komen!’

“Meter voor meter jezelf overwinnen.”

JeugdSportPas JSP is de intermediair in de kennismaking van jeugdigen met sportverenigingen. Zij kunnen laagdrempelig kennismaken met sportaanbieders in Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Velsen. JSP is hét communicatiemiddel dat via de school en de online applicatie ouders en kinderen informeert over sport en bewegen. 29


Hoofdstuk 2 Haarlem-Noord | Sociaal Domein

SPORT ALS MIDDEL OM TE MAATSCHAPPIJ Jessica Frans Verenigingsadvies Haarlem-Noord

E

en van de doelgroepen van SportSupport zijn de statushouders. Een groep mensen waarbij sport een belangrijk middel is om te integreren in de maatschappij. Jessica Frans organiseert vanuit SportSupport verschillende activiteiten.

Veel statushouders zijn jonge mensen met een verblijfsvergunning die geen sociaal netwerk hebben. De verveling slaat snel toe en hierdoor houden ze er een minder gezonde levensstijl op na. Vaak komen ze uit landen waar ze niet gewend zijn om sport als middel te gebruiken. “We probeerden begin 2018 om deze groep direct naar een sportvereniging te krijgen.” Begint Jessicia haar verhaal. “Maar deze drempel was te hoog. Als je net een verblijfsvergunning hebt heb je veel dagelijkse verplichtingen zoals onder andere de taalcursus, de inburgeringscursus en sollicitatieplicht. Sporten heeft dan geen prioriteit wat ook begrijpelijk is.” Om het project goed om te pakken is er eerst geïnventariseerd bij de statushouders wat hun korte termijn wensen en behoeften waren op het gebied

30

van sport en bewegen. Hieruit kwam naar voren dat er directe behoefte was aan fiets- en zwemles. Jessica: “De dames wilden graag fietsen leren zodat ze minder afhankelijk waren. Ze wilden graag de kinderen op de fiets naar school brengen. Als ze eenmaal kunnen fietsen wordt de wereld groter omdat ze mobieler zijn. Het zwemmen werd door iedereen als urgent gevonden mede omdat ze op de gevaren van het water werden gewezen en in hun thuisland niet geleerd hadden te zwemmen.” In de zomer van 2018 is er gestart met de fietslessen. Daaruit bleek dat de behoefte groter was dan alleen voor de statushouders. Van april tot en met september werd er 2 keer per week les aangeboden. “Voor dit project hebben we samengewerkt met de


INTEGREREN IN DE

Hoofdstuk 2 Haarlem-Noord | Sociaal Domein

sociale partners uit Haarlem-Noord en Schalkwijk en het Reinaldapark. Hier werden ook de fietslessen gegeven. Een succesvol project wat ook in 2019 een vervolg krijgt op meerdere plekken in Haarlem. Het is fantastisch om die trotse deelnemers te zien en dat ze in relatief korte tijd hebben leren fietsen.” De zwemlessen was een ander verhaal. De uitdaging begon al om zwemwater te vinden en de dames moesten afgeschermd kunnen zwemmen. Veel zwembaden zaten vol qua lesuren. Uiteindelijk is dit gelukt. Naast dat er werd gewezen op de gevaren voor water hebben veel mensen ook een trauma opgelopen. “Ze willen hun angst voor water overwinnen. Als ze na 2 lessen blijven drijven zijn ze blij dat de eerste mijlpaal gehaald is.” aldus Jessica. Een mooi vervolg is om de statushouders na zwem- of fietsles door te laten stromen naar sportverenigingen. “Ik merk dat fitness zeer geliefd is. Maar het belangrijkste is dat ze een sport of activiteit weten te vinden welke bij ze past. In het sporten kun je je energie kwijt en maakt je hoofd leeg. Daarnaast is het belangrijk voor het sociale component. Ze komen in contact met anderen waardoor het sociale netwerk groter wordt. Je moet toch in een nieuw land je draai vinden.”

“In relatief korte tijd hebben ze leren fietsen.”

31


Hoofdstuk 2 Haarlem-Noord | Verenigingsadvies

Het sportbudget moet als het cultuurbudget ‘Het sportbudget moet net zo groot worden als het cultuurbudget’. Met deze uitspraak aan het eind van het Politiek Sportcafé kreeg CDA-lijsttrekker en huidige wethouder sport Merijn Snoek de handen op elkaar. Voorafgaand aan de slotconclusie was er flink gediscussieerd door de twaalf vertegenwoordigers uit de lokale politiek in Haarlem met sport in hun portefeuille. Om de discussie los te trekken poneerde organisator Jeroen Koomen van SportSupport een vijftal stellingen voor de ruim tachtig toehoorders. Daarbij mochten iedere keer twee raadsleden hun visie geven over de casus. Op die manier kwam er reactie uit de zaal waar de toehoorders, opgesteld in arena-vorm, kort op het strijdtoneel zaten. Er werd gesproken over integratie en diversiteit, accommodatiebeleid, het sociaal domein, topsport en de toegankelijkheid in letterlijke en figuurlijke zin van het aangepast sporten. Presentator en oudhockeycoryfee Tom van ’t Hek leidde de avond. Over een ding was iedereen het eens: ‘Sport is belangrijk’. Om bijvoorbeeld op gezond gewicht te blijven en voor

klaverjasclub niet op donderdagmiddag bij de voetbalclub terecht kunnen? Er werden al snel ‘bondjes’ gevormd van eensgezinden. Samenwerkingen in spé. Natuurlijk zaten er op de tribune mensen met een sporthart. Het verschil zat ‘m in de nuance. Want waarom kan sport niet gefinancierd worden uit andere ‘potjes’. Om

“Sport steeds hoger op de politieke agenda.” alles toegankelijk te houden zou ook meer een beroep gedaan moeten worden op de Haarlem Pas. Alleen maar om sport te gebruiken op divers maatschappelijk vlak en om de deelname verder te brengen dat de huidige 68 procent. Om deze deelname te vergroten zijn in het sociaal domein de buurtsportcoaches wijkgericht actief. Hun inzet stond niet ter discussie. Zij hebben hun rol al meer dan bewezen bij het in beweging krijgen en laten participeren van lastig te bereiken doelgroepen. Het leggen van verbindingen richting verenigingen werd als pluspunt gezien.

de sociale cohesie. Zeker in een groeiende stad als Haarlem moet er rekening worden gehouden met de toekomst. Daarom zou er gekeken moeten worden naar ‘kruisbestuivingen’ van verenigingen. Waarom zou de 32

Bijna unaniem, op vier procent na, vond iedereen dat sportaccommodaties toegankelijk moesten zijn voor mensen met een beperking. Een grote eensgezindheid. Maar wie alles zou moeten betalen werd even in het midden gelaten. Er was ook aandacht voor topsport.


zo groot worden

Hoofdstuk 2 Haarlem-Noord | Verenigingsadvies

net

Schaken en karate zijn nieuwe kernsporten in Haarlem conform de eisen gesteld vanuit de gemeente. Het budget is groter geworden en gelukkig niet ten koste van judo, badminton, turnen, honk- en softbal, de andere vijf kernsporten.

Zo werden de plannen van een turnhal al goedgekeurd door de Raad. Sporters hebben een lange adem. Dat zou weleens goed van pas kunnen komen om de zaken gerealiseerd te krijgen.

De conclusie dat sport steeds hoger op de politieke agenda is komen te staan kon de goedkeuring wegdragen van iedereen. Meer geld is nodig om sport & bewegen in een groeiende stad goed en dichtbij te faciliteren. Op basis van goede onderbouwingen zou het sportbudget volgens sommige partijen verder omhoog kunnen. Volgens Merijn Snoek zijn er al ‘kleine dingen aan het gebeuren.’ Verenigingsadvies en ondersteuning Verenigingsadvies- en ondersteuning richt zich op alle sportverenigingen en gebruikers van de sportaccommodaties. SportSupport vertegenwoordigt en ondersteund hen t.o.v. gemeente, bonden, maatschappelijke partners en andere partijen. De sportverenigingen worden op duurzame wijze geĂŻnformeerd en geadviseerd door middel van nieuwsbrieven, cursusaanbod, thema-avonden en bijeenkomsten. 33


Hoofdstuk 3 Haarlem-Schalkwijk

Haarlem-Schalkwijk in het kort CIJFERS Scholen SportVerenigingen

13 27

DIENSTEN | ACTIVITEITEN | THEMA’S Bewegen 50+

Valpreventie

Buurtgericht werken

Fittest

Gezonde Leefstijl

Mega Gymfestijn

JeugdSportPas

Don Bosco

Schoolsport

School in de Wijk

JOGG (jongeren op gezond gewicht)

Sportsfun op het Plein

Sport4Kids

Verenigings­ advies en ondersteuning

Sportfonds 50+

34


Hoofdstuk 3 Haarlem-Schalkwijk

HAARLEM-SCHALKWIJK S

chalkwijk is het meest diverse stadsdeel van Haarlem waarin wij met het netwerk van vaste partners en nieuwe organisaties in de 4 wijken (Europwijk, Boerhaavewijk, Meerwijk en Molenwijk) actief waren om onze inwoners actief te stimuleren tot bewegen en de positieve kracht van sport en bewegen inzette. Met het programma School in de Wijk hebben wij veel deelnemers kunnen bereiken. Dit programma is met diverse par tners opgezet om onder andere spor t & bewegen wijkgericht in te zetten. Het biedt de jeugd ontwikkelingskansen en om elkaar te ontmoeten. De JOGG aanpak in Schalkwijk is effectief gebleken op de scholen, de kinderen eten meer groente en drinken meer water in plaats van suikerhoudende dranken. De programmering in het programma Spor t in de Wijk werd met name ingezet op de oudere jeugd uit de verschillende wijken. Tripple Threat is hierin de

par tij die samen met SportSuppor t de jongeren weet te binden en daarnaast ontwikkeling kansen te bieden. Op twee scholen (de Don Bosco & de Wadden Molenwijk) in de wijk is een spor tieve lunchinvulling verzorgt waarbij we op de Don Bosco structureel aanwezig zijn met de inzet van onze vakdocent. Binnen de verenigingsadvisering zijn diverse spor tverenigingen geholpen met onze inzet. Zoals United Davo, SV. DIO, HLC, Olympia, Judoschool Bravik en Wha Rang Dragon.

35


Hoofdstuk 3 Haarlem-Schalkwijk | Buurtsportcoaches

Een grote sociale rol in wijk voor

Remco Wildschut Buurtsportcoach Haarlem-Schalkwijk

buurtsportcoach

B

uurtsportcoaches kom je overal tegen in de regio Zuid-Kennemerland, Bollenstreek en IJmond. Het zijn professionals die in de wijk sport en bewegen versterken en verbinden.

Remco Wilschut is een van deze buurtsportcoaches in Haarlem Schalkwijk. Hij werkt bij SportSupport sinds hij is afgestudeerd aan de ALO, inmiddels alweer bijna 3 jaar. “Het werk van een buurtsportcoach is zo veelomvattend. Naast het geven van de diverse sportlessen op school of in de wijk heb ik ook een grote sociale rol. Ik merk dat kinderen daar behoefte aan hebben. Ze zien je niet alleen als de meester. Ze vertellen je dingen in vertrouwen die ze niet snel met anderen delen. Sport en spel brengt van alles in beweging en is een welkome aanvulling op de uren in het klaslokaal. Dat maakt dit werk zo bijzonder, dat je naast het sporten echt iets kan bijdragen en de kinderen iets kan bieden. Tijdens je werk kom je er pas achter dat je niet alleen bezig bent met sport en spel. 36


Hoofdstuk 3 Haarlem-Schalkwijk | Buurtsportcoaches Don Bosco uitgenodigd voor het NK schoolbasketbaltoernooi. “Hier hebben we de finale gehaald maar helaas niet gewonnen. Maar een 2e plaats op een NK is ook een topprestatie. Ik ben super trots op de kinderen, het was een exceptioneel goed jaar sportief gezien.”

Don Bosco in de prijzen De Don Bosco is een van de scholen waar tijdens de tussenschoolse opvang (TSO) sport en spel wordt aangeboden. “Dit loopt als een trein. Kinderen die in het begin op een afstandje meekeken doen nu vaak enthousiast mee. Je spreekt met dit pauze aanbod kinderen op een laagdrempelige manier aan.” Waarschijnlijk hebben de sportieve pauzes op de Don Bosco ook bijgedragen aan de winst op de verschillende schoolsporttoernooien. Groep 8 heeft afgelopen jaar veel prijzen gewonnen. De bekers van het basketbal-, volleybal-, en het voetbaltoernooi staan allemaal te schitteren in de prijzenkast. Ook op de Olympische Dag Haarlem zijn ze niet met lege handen thuisgekomen. Er was goud voor de volleybaldames en 2 keer zilver voor het basketbal- en voetbalteam. Als slagroom op de taart was het basketbalteam van de

Leider Sportieve Recreatie Remco geeft daarnaast ook de cursus Leider Sportieve Recreatie (LSR). Het is een erkend diploma waar jongeren vanaf 16 jaar in een half jaar leren voor assistent sportleider of zelfstandig sportleider. Dit zijn verschillende niveaus bij de LSR training. Deze training wordt gebruikt om te re-integreren of jongeren een nieuwe kans te geven. Daarnaast heeft het ook een grote maatschappelijke functie in de wijk. “Het is super tof om deze lessen te mogen geven. Wij leren ze hoe je sportlessen geeft en hoe je omgaat met kinderen zodat ze hier uiteindelijk zelf een mooie baan in vinden. Ik wil ze daarnaast bijbrengen dat sport een middel is om bijvoorbeeld omgangsvormen te leren of hoe om te gaan met je omgeving en dat je sociaal emotioneel ook iets meegeeft. Fijn om hier aan bij te mogen dragen.”

“Alle kinderen in de wijk weer meer naar buiten.” Actief sportbeleid “Ik zou echt ieder kind willen aanspreken om lekker in beweging te komen. Het zou mooi zijn als er in elke wijk genoeg faciliteiten en activiteiten zijn voor de kinderen. Dat nog meer scholen een actief sportbeleid hanteren. Bijvoorbeeld door sport en spel tijdens de TSO, meer gym uren, leraren die zelf af en toe ook eens meedoen met de gymnastiek of de Daily Mile, er zijn mogelijkheden genoeg. Alle kids weer meer naar buiten want daar krijg je pas positieve energie van dan van op de bank hangen. Weer of geen weer buiten is altijd wel iets te beleven. Dus hup eruit.” Het team in Schalkwijk bestaat uit 5 medewerkers van SportSupport.

37


Hoofdstuk 3 Haarlem-Schalkwijk | Bewegen 50+

Finale Nationale

Diabetes Challenge “Wandelen: een laagdrempelige vorm van bewegen.”

Z

aterdag 29 september was het eindelijk zover voor een wandelgroep uit Haarlem. In het Olympisch Stadion was het eindfeest van de Nationale Diabetes Challenge. Vanuit SportSupport is 20 weken geleden een speciale diabetes wandelgroep opgestart met 35 deelnemers. Wekelijks werden er op verschillende niveaus gewandeld. Het eindfeest was een groot spektakel. Ruim 4000 wandelaars kregen een warming-up van Olga Commandeur. Vervolgens werden er verschillende afstanden gewandeld van uit Olympisch Stadion richting en door het Amsterdamse Bos. Gerrit en Martin, twee deelnemers van de groep uit Haarlem, mochten zelfs het vuur dragen voor de officiële opening.

38

De dag werd in het stadion afgesloten met een optreden van Wolter Kroes. Wandelen is voor diabetes patiënten een laagdrempelige vorm van bewegen. Dagelijkse lichaamsbeweging verkleint de kan op diabetes type 2 en als je al diabetes hebt dan verkleint het de kans op lichamelijke gevolgen van diabetes. SportSupport is blij dat deze groep met zoveel enthousiasme heeft gewandeld al die weken en nog mooier is dat ze ook door blijven gaan met de wandelgroep.


Hoofdstuk 3 Haarlem-Schalkwijk | Verenigingsadvies

Sportclubs in Haarlem op naar een

rookvrije generatie!

W

aar er een paar jaar geleden nog een groot taboe heerste, weten veel meer verenigingen actief de weg te bewandelen naar een rookvrij sportcomplex. Het onderwerp staat inmiddels bij veel verenigingen hoog op de agenda.

Veel verenigingen denken dat ze op weerstand stuiten bij de leden maar het tegenovergestelde is waar. Naast de leden willen ook graag de ouders lang de lijn de jeugd het goede voorbeeld geven dat roken niet normaal is. “Het is samen met het bestuur, de vereniging met al haar leden en de supporters langs de lijn gewoon een kwestie van het goede voorbeeld geven”. Zegt Danielle Krijger, verenigingsadviseur bij SportSupport. “Bijzonder dat op basisscholen het een onbewust ongeschreven regel is, dat er niet gerookt wordt op het plein, en tot voorkort het wel ‘normaal’ was om langs de lijn bij bijvoorbeeld voetballende kinderen een sigaretje op te steken. Wij zijn blij dat veel verenigingen dit onderwerp zo positief oppakken en er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Inmiddels zijn al een stuk of 6 verenigingen geheel of gedeeltelijk rookvrij. Maar dit is nog maar het begin want het streven is om alle verenigingen in Haarlem rookvrij te krijgen.” Alliance ’22 was in Haarlem een van de eerste sportclubs die hier mee gestart is. Dit alles omdat een 12 jarige jongen dit zo’n belangrijk onderwerp vond en ‘De rookvrije generatie’ op de agenda van de Algemene Leden

Vergadering heeft gezet. Met succes want inmiddels is Alliance helemaal rookvrij. In Haarlem Oost is als onderdeel van de Gezonde Wijkaanpak in samenwerking met de GGZ een campagne gestart om zwangere vrouwen te laten stoppen met roken. Dit onderwerp wordt besproken op veel verschillende sociale plekken zoals onder andere het consultatie bureau en buurthuis.

“Veel verenigingen pakken het positief op.” SportSupport is er om verenigingen te ondersteunen met deze verandering. Hoe creëer je draagvlak? Wat is voor de vereniging de beste manier om dit onderwerp te agenderen? Kortom wat is de beste aanpak voor de vereniging? “Veel learnings, tips en tricks en adviezen waarmee wij de verenigingen kunnen ondersteunen.” Sluit Danielle af. Sportverenigingen kunnen zich aanmelden op de website rookvrijegeneratie.nl. Op die website staan onder andere handige tools en campagnemateriaal. Samen met Zuid Holland is Noord-Holland één van de provincies waar de meeste initiatieven voor een rookvrije generatie op sportgebied zijn. Laten wij die lijn doortrekken! Niet twijfelen maar ga voor een rookvrije generatie! 39


In welke groente zet jij je tanden?

Hoofdstuk 3 Haarlem-Schalkwijk | Jongeren op Gezond Gewicht

Cora Zijlstra medewerker JOGG Haarlem

J

ongeren op Gezond Gewicht (JOGG) wil bewustwording creëren met betrekking tot een gezonde leefstijl en deze boodschap dragen ze uit via verschillende campagnes in Haarlem. Als kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl, wordt dit hun hele leven de normaalste zaak van de wereld. “Met de groentecampagne ‘Groente, zet je tanden erin’, de naam zegt het al, proberen we in Haarlem het eten van groente en fruit te stimuleren onder jongeren. In Haarlem ligt de focus met name op de basisschool daarnaast krijgen ouders bij het consultatiebureau ook een verrassingspakket met daarin leuke eet tips en een ijsblokjeshouder waar je heel makkelijk kleine por ties in kunt vriezen voor de allerkleinsten.” Zegt Cora Zijlstra, medewerker JOGG bij Spor tSupport.

die als je een specifieke groente op de kaar t gegeten hebt, je beloond wordt met een mooie sticker.” De beloningskaar t is inmiddels uitgedeeld bij een aantal scholen o.a. bij de Don Bosco, Zuiderpolder, SFX en de Van Voorthuijsenschool.

Bij groente wordt er vaak aan bloemkool of spinazie gedacht maar er zijn natuurlijk heel erg veel verschillende soorten. Cora: “Het is belangrijk, zeker op jonge leeftijd, dat ze kennis maken met al die verschillende soorten. Lekker proeven en de verschillende smaken en structuren ontdekken. Dit doen we onder andere door inzet van de beloningskaar t. Een kaar t met daarop 14 groenten

40

Ook zijn er nog andere initiatieven in Haarlem. Zo is er werkgroep Gezonde voeding in Schalkwijk. In deze werkgroep werkt Spor tSuppor t samen met GGD, JGZ, NME, DOCK en het natuurlokaal, ideeën uit om ouders te stimuleren hun kinderen meer groente te laten eten, zoals bijvoorbeeld de beloningskaar t of kookworkshops. Cora: “Daarnaast is het schooltuinproject van start gegaan, waar kinderen in 3 lessen alles leren over het zaaien, groeien/ verzorgen en oogsten op de gemeente schooltuin en is het project ‘smakelijke moestuin’ van star t gegaan bij Kinderdagopvang Haarlem.”


Hoofdstuk 3 Haarlem-Schalkwijk | Jongeren op Gezond Gewicht

“Kennismaken met verschillende groenten�

41


Hoofdstuk 3 Haarlem-Schalkwijk

42


Vrienden voor

Hoofdstuk 3 Haarlem-Schalkwijk | JeugdSportPas

het leven

H

oe lijkt dit je? In de winter met z’n allen schuren en lakken aan jullie eigen boten? En in de zomer met die boten mooie zeiltochten maken? Bij NJV De Haven in Heemstede doen ze dat. Met de JeugdSportPas mag jij drie keer meedoen.

De 21-jarige Tijmen Verburgh, bestuurslid en staflid junioren, is zelf ook als klein jongetje al lid geworden van deze zeilvereniging voor jongeren. “De jongste groep, kinderen tussen zeven en tien jaar, zijn de mini’s. Zij trainen – wij noemen dat de opkomst – iedere zaterdag tussen 11 en 13 uur. De junioren (tot veertien jaar) en de senioren (tot achttien) hebben hun opkomst van 14 tot 17 uur. Via verschillende programma’s leren we de kinderen samenwerken en worden ze opgeleid om zelfstandig en verantwoordelijk te kunnen zeilen. Ze kunnen heel veel diploma’s halen en uiteindelijk ook zelf

“We weten nooit wat het weer doet.”

begeleider en instructeur worden en doorstromen naar een plekje bij de leiding.” Het zomerseizoen staat weer voor de deur. “Dan gaan we lekker het water op. Door allerlei zeilspelletjes leer je van alles over zeilen, de regels op het water en hoe je goed kunt samenwerken. Maar ook hoe je goed en verantwoordelijk met het materiaal om moet gaan. We varen op klassieke houten vletten. Voorheen werden deze boten gebruikt door de Reddingsbrigade in Zandvoort en als postboot naar Terschelling.” Om mee te kunnen doen heb je regenkleding nodig en een warme trui. “We weten nooit wat het weer doet”, lacht Tijmen. “Een lunchpakketje en wat te drinken is ook handig om bij je te hebben. We hebben onderweg altijd een pauze. We tuigen samen de boten op en bij terugkomst ook weer af. De regel is dat je pas weg gaat als de boten weer netjes liggen. Je werkt echt in een team en dat maakt het allemaal nog leuker. De hele groep waarmee ik begonnen ben is nog steeds lid; we zijn inmiddels vrienden voor het leven.” 43


Hoofdstuk 4 Haarlem-Oost

Haarlem-Oost in het kort CIJFERS Scholen 7 SportVerenigingen

10

DIENSTEN | ACTIVITEITEN | THEMA’S Bewegen 50+

Buurtsport­ vereniging

Nationale Diabetes Challenge

Aangepast Sporten

Sport in de Wijk

Valpreventie

JeugdSportPas

Cruyff Court

Schooltuin

Krajicek Playground

Rookvrije generatie

TSO

Waterlessen

Verenigings­ advies en ondersteuning

Buitenspeeldag

44


Hoofdstuk 4 Haarlem-Oost

HAARLEM-OOST

S

tadsdeel Oost het op één na grootste stadsdeel van Haarlem mede doordat de Waardepolder hier onderdeel van is. De Amsterdamse buurt is de oude wijk binnen het stadsdeel, deze buurt is dichtgebouwd en kent diversiteit aan inwoners. Hierdoor zijn er relatief weinig sportverenigingen in Oost. In de wijk liggen enkele spor tvelden en playgrounds waar wij structureel en intensief op ingezet hebben. In 2018 hebben we in samenwerking met oa. buurtbewoners de buitenspeeldag met groot succes georganiseerd op het plein van de Hamelink. In Oost kende onze dienstverlening verenigingsondersteuning specifieke thema’s met vandalisme bij/rond DSK en spor tverenigingen in het sociaal domein. De verbinding verenigingsondersteuning en spor tstimulering is in Oost gebundeld in de spor timpuls buur tspor tvereniging. De spor timpuls liep tot eind 2018 en deze activiteiten zullen worden voor tgezet door de verschillende verenigingen. De JOGG aanpak in Haarlem-Oost is effectief

gebleken, de kinderen eten meer groente en drinken meer water in plaats van suikerhoudende dranken. Het stadsdeel kent een uitgebreid aanbod Spor t in de Wijk op Cruijff Court Parkwijk en Krajicek playground Teylerplein. Op het Krajicek playground is dit jaar een water tappunt geplaatst zodat er tijdens het sporten water gedronken kan worden. Daarnaast leid de vernieuwde samenwerking met speeltuin kindervreugde tot mooie nieuwe evenementen. 2018 stond ook in het teken van een succesvolle samenwerkingsverband in het jongerenwerk wat onder de naam Jong Haarlem acteer t. Verder besteden we extra aandacht aan beweegstimulering 50+ met diverse werkshops en activiteiten.

45


Hoofdstuk 4 Haarlem-Oost | Bewegen 50+

Sporten: Hét medicijn om gezond oud te worden! Lucia Grooff Buurtsportcoach Bewegen 50+

H

et is een feit. Wij worden in Nederland oud. Volgens de statistieken worden mannen en vrouwen ruim 80 jaar of ouder. Als je die prachtige leeftijd wilt bereiken kan je dat maar beter zo fit en vitaal mogelijk doen. Dan komt bewegen om de hoek kijken en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. (Blijven) bewegen is gezond. Met bijvoorbeeld een half uurtje wandelen per dag voorkom je al snel kwaaltjes zoals een te hoge bloeddruk of cholesterol en/of andere ouderdomsziekten. Lucia Grooff, senior buurtsportcoach 50+ bij SportSupport, vertelt met veel enthousiasme en bevlogenheid over haar werk hoe zij inwoners van Haarlem aan het bewegen krijgt.

“Met bewegen kun je nooit te vroeg beginnen.” Naast het in kaart brengen van het aanbod van de verschillende sporten via de website bewegen50plus.nl, is Lucia voortdurend bezig om de behoefte bij de doelgroep te inventariseren om samen met de netwerkpartners nieuw aanbod te genereren. “Zo zijn we laatst gestart met de Nationale Diabetes Challenge vanuit Schalkwijk, 20 weken wandelen om uiteindelijk gezamenlijk 10 km te volbrengen met de finish in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat het aanbod van deze laagdrempelige activiteit een schot in de roos was, bleek aan het overweldigende aantal deelnemers (60) die inmiddels gestart zijn. “Geweldig om te zien hoe snel deze 3 groepen onderling contact hebben en elkaar weten te vinden. Want juist ook de sociale contacten die men opdoet bij het sporten zijn erg belangrijk, misschien wel belangrijker. Sporten kost energie maar je krijgt er zoveel energie en positiviteit voor terug. Ik kan het iedereen aanraden.” Eenzaamheid onder ouderen is een actueel terugkerend onderwerp. Zeker omdat ouderen steeds langer thuis 46

blijven wonen. Vanuit onzekerheid en zich niet veilig voelen, durven mensen vaak de straat niet meer op. Daarom is SportSupport drie jaar geleden gestart met het aanbieden van de valpreventiecursus. Door deze cursus krijgen deelnemers meer zelfvertrouwen, ze worden sterker en hun balans verbetert, waardoor het risico op vallen wordt verminderd. Lucia: “Er ontstaat een positieve spiraal van actiever zijn en meer kunnen ondernemen. We zien bijvoorbeeld deelnemers makkelijker opstaan uit de stoel, een grotere afstand kunnen lopen, deelnemers die weer de bus durven te pakken en sommigen gaan weer op de fiets. Ze krijgen een groter socialer leven. Daarnaast is het een gezellig samen zijn, senioren leggen nieuwe contacten met andere mensen uit de wijk. Dat is precies wat we willen bereiken.”


Hoofdstuk 4 Haarlem-Oost | Bewegen 50+

“Die waardering geeft mij iedere dag energie.”

hebben ze meer energie maar hebben vaak ook leuke nieuwe contacten opgedaan via het sporten. Ze worden hierdoor geprikkeld om weer andere activiteiten te ondernemen. Deze waardering, de blije gezichten en het feit dat ik iets aan de fysieke en psychische gezondheid kan bijdragen, geeft mij ook iedere dag energie,” sluit Lucia haar verhaal af.

In 2015 heeft Lucia, samen met gemeente Haarlem, het initiatief genomen om het Sportfonds 50+ op te richten om sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. Inwoners van Haarlem (van 50 jaar en ouder) met een minimuminkomen en een HaarlemsPas kunnen tot maximaal € 100,- vergoeding krijgen op het lidmaatschap van een sportvereniging of organisatie. Enige voorwaarde is dat je eerst hebt kennisgemaakt via het bewegen50+ aanbod. “Ik heb veel deelnemers persoonlijk gesproken die zo blij zijn met dit fonds omdat de (financiële) drempel om te gaan sporten is verlaagd. Daarnaast voelen ze zich beter na het sporten,

Bewegen 50+ Via de Beweegpas 50+ kan deze groep, met name inactieven, kennismaken met een scala aan sporten beweegactiviteiten van sportverenigingen en andere aanbieders. Na een introductie van 4 lessen kan men aansluitend lid worden van de aanbieder. SportSupport geeft uitvoering aan het Sportfonds 50+ voor (inactieve) Haarlemmers met een Haarlem Pas. Bewegen 50+ is ook betrokken bij projecten mbt chronisch zieken.

47


Gratis water bij Hoofdstuk 4 Haarlem-Oost | Jongen op Gezond Gewicht

watertappunten

O

p maandag 23 april is het watertappunt op het Teylersplein feestelijk geopend. Dankzij PWN kunnen kinderen nu gratis water tappen van het lekkerste drinkwater uit de regio. Daarbij is het ook nog eens goed voor het milieu want door het hervullen van je eigen bidon verminder je de plastic afvalberg. “Het Teylersplein is een perfecte plaats voor zo’n watertappunt”, zegt Marije de Wolf, JOGG-regisseur bij SportSupport. “Veel kinderen spelen hier buiten onder andere door de wekelijkse Sport in de Wijk activiteiten en vanaf vandaag kunnen ze lekker water drinken wanneer ze dat willen.” Het watertappunt werd officieel geopend door Annemary Mientjes, gebiedsverbinder van Haarlem Oost. Tijdens de Sport in de Wijk activiteit stond er ook een springkussen waar de kinderen vol enthousiasme op aan het sporten en bewegen waren, een geslaagde middag. Om het water drinken onder jongeren te stimuleren rolt JOGG Haarlem de watercampagne ‘DrinkWater’ uit bij veel

Er zijn vijf nieuwe watertappunten in Haarlem geplaatst waardoor de teller nu op 11 watertappunten staat. Naast het Teylerplein zijn de nieuwe locaties; in het Schoterbos (Mr. Jan Gerritszlaan 53), aan de Noord Schalkwijkerweg 117, in het Mandelapark (Nieuwe Landstraat 10) en op de esplanade langs de Amsterdamsevaart 154. Kijk voor een kaart met alle tappunten op www.pwn.nl/overzichtskaart

Pabo-studenten geven kraanwaterles op Zuiderpolderschool in Haarlem Drinkwaterbedrijf PWN, stichting JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en de Pabo van Inholland hebben de handen ineen geslagen om het drinken van kraanwater op basisscholen te stimuleren. In het kader van een samenwerkingsproject bedenken Pabo-studenten zelf ‘kraanwaterlessen’ en geven die op basisscholen in JOGG-gemeenten in NoordHolland. Doel achter het project is om kinderen op een leuke manier te stimuleren om kraanwater te drinken in plaats van suikerhoudende drankjes. Toekomstig juf Liza Berkhof haar zelf bedachte kraanwaterles op de Zuiderpolderschool in Haarlem. Ze legde uit waar ons kraanwater vandaan komt en dat het gezond en lekker is. De twee andere andere PABO-studenten,Yvette Hos en Bente van Zelst gaven soortgelijke kraanwaterlessen bij de onderbouw en de bovenbouw op de Zuiderpolderschool.

basisscholen. Maar bewustwording is ook belangrijk bij de sportvereniging, thuis of op de pleintjes. “Daarom is zo’n initiatief van PWN ook fantastisch. Dit past zo goed bij waar wij met JOGG mee bezig zijn. Want als je ervan bewust bent hoeveel suiker er in ogenschijnlijk gezonde pakjes drinken zit, dan ben je snel om. Daarnaast is het belangrijk om ook de ouders hierbij te betrekken en bewust te maken, zij doen tenslotte te boodschappen.” Sluit Marije af. 48


Hoofdstuk 4 Haarlem-Oost | Bewegen 50+

Lawn Bowls: voor jong

A

l ruim 25 jaar zit Ons Kinnehim in Haarlem-Oost waar tegenwoordig zo’n 80 enthousiaste leden op recreatief niveau Lawn Bowls spelen maar er wordt ook nog steeds op wedstrijdniveau getraind. Betty Schiltman is al bijna net zolang betrokken bij de vereniging en neemt samen met het bestuur vele taken op zich.

en oud!

“Lawn Bowls is een oude Engelse sport uit het jaar 1700. Vroeger werd het gespeeld op gras maar wij spelen buiten op een speciaal tapijt. De baan is 40 meter lang en het doel is om de bal zo dicht mogelijk bij de jack, dit is een klein wit balletje, te gooien. Er is één belangrijk detail. De ballen zijn niet rond maar aan de zijkant afgeplat waardoor de bal op het einde een curve maakt. Maar iedereen kan het” begint Betty haar verhaal enthousiast. “Dit spel moet je echt beleven. Het is een sociale sport met veel denkwerk maar je krijgt er snel handigheid in. Als je het in het begin speelt is het wel even wennen aan de afgeplatte bal, maar daarna heb je de slag zo te pakken. Het is een prettige en rustige sport waar je op de 40 meter baan telkens heen en weer loopt voor de verschillende ends (partijtjes). Daarbij is het voor oudere mensen lekker om in beweging te blijven. Dat is goed voor je zelfvertrouwen en je blijft er jong door. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft. We maken veel lol tijdens het spelen en in de pauze wordt er lekker gekletst onder het genot van een kopje koffie of thee” zegt Betty. Ze benadrukt dat deze sport echt niet alleen voor oudere mensen is, maar dat iedereen welkom is vanaf 15 jaar. “We gaan Lawn Bowls weer een nieuwe schwung geven.” Ons Kinnehim heeft maar liefst 8 banen, waar onder andere elk jaar de Nederlands Kampioenschappen op worden gespeeld, met daarbij een net clubhuis. Elke maandag- en woensdagochtend wordt er gespeeld van 10.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag- en vrijdagavond om 19.00 uur. “Iedereen is welkom voor 4 gratis proeflessen. Vanaf half april tot half oktober spelen we lekker buiten, weer of geen weer. Dus ik nodig iedereen van harte uit om deze ontzettend leuke sport eens uit te proberen” sluit Betty haar verhaal af. Ons Kinneheim is te vinden aan de Zomervaart naast de korfbalvereniging. Iedereen vanaf 50 jaar met een HaarlemPas mag 1 zomerseizoen gratis meespelen. Via het Sportfonds 50+ is het daarna mogelijk om korting te krijgen op het lidmaatschap. Het hele zomerseizoen mag je gratis komen kennismaken.

49


Hoofdstuk 4 Haarlem-Oost | Buurtsportvereniging

50


Hoofdstuk 4 Haarlem-Oost | Buurtsportvereniging

Buurtsportvereniging

Haarlem Oost

op eigen benen D

e Buurtsportvereniging (BSV) is inmiddels bijna 2 jaar actief in Haarlem-Oost. Tijd om op eigen benen verder te gaan maar hoe gaan ze dat doen? “De buurtsportcoach in de wijk blijft een belangrijke verbinder, die blijft een vinger aan de pols houden.” Begint Stephanie Matta, projectleider BSV en verenigingsadviseur bij SportSupport haar verhaal.

“Iedereen weet elkaar goed te vinden.”

Op eigen benen Vanaf november 2018 staat de Buurtsportvereniging op eigen benen en is de subsidie afgelopen. “De huidige wekelijkse activiteiten willen we blijven aanbieden. Het is belangrijk dat verenigingen hun eigen activiteiten borgen, middels lidmaatschappen. Omdat de sportverenigingen, jongerenwerk en de maatschappelijke organisaties zo intensief samengewerkt hebben, weten ze elkaar goed te vinden en dat is waar de kracht zit. Je draait zo’n groot project samen en het is fantastisch om te zien dat het werkt en zijn vruchten afwerpt.”

Brede doelgroep “Met de Buurtsportvereniging bedienen we een bredere doelgroep dan dat wij met SportSupport zelf bereikten. Sportieve Buren is hier een mooie voorbeeld van. 2 Jongens wonen tegen een gereduceerd tarief in een huurwoning in de wijk, als tegenprestatie geven ze 1 keer per week een sportieve activiteit op het grasveldje. Hier komen ontzettend veel nieuwe kinderen op af. Kinderen die wij normaal niet zien bij een Sport in de Wijk activiteit.

Next Generation Inmiddels zijn er wekelijks 12 structurele en succesvolle activiteiten voor kinderen en jongeren. “Ik ben er trots op dat de participatie onder de jongeren in de wijk is verhoogd. Participatie in de vorm van meedoen aan de wekelijkste sportactiviteiten maar ook om iets voor de wijk terug te doen. Sommigen jongeren helpen bijvoorbeeld op vrijwillige basis mee aan de organisatie van sportactiviteiten, anderen ondersteunen op het gebied van communicatie of social media. Hiervoor krijgen de jongeren gratis trainingen en workshops. De Next Generation staat op en samen bouwen ze aan iets moois in de wijk.”

BSV Schalkwijk Ook wordt in Schalkwijk een Buurtsportvereniging opgestart. Het wordt dezelfde formule als in Oost met een grotere rol voor het onderwijs omdat er in Schalkwijk veel actieve basisscholen zijn. “In Schalkwijk gaan we de participatie in de wijk stimuleren met sport als middel. Met Olympia als middelpunt wat het trefpunt in de wijk moet gaan worden. Bijvoorbeeld om een kopje koffie te gaan drinken na een wandeling maar ook voor jongeren om een sportactiviteit te organiseren. Ik zie veel potentie in de Buurtsportvereniging Schalkwijk en ik ga er vanuit dat dit net zo’n succes wordt als in Oost.” Sluit Stephanie haar verhaal af. De Buurtsportvereniging krijgt subsidie van ZonMW. SportSupport is initiator en projectleider van dit project. 51


JeugdSportPas:

Hoofdstuk 4 Haarlem-Oost | JeugdSportPas

‘D

Dát zou ik wel vaker willen doen!

it is het leukste wat ik ooit heb gedaan!’ riep Mila na haar eerste ijshockey-training. Al is inmiddels klimmen favoriet en vond ze yoga toch ook wel leuk. Schaatsen en skiën heeft ze nog in het vooruitzicht en misschien wil ze daarna eens paardrijden, tennis of boksen proberen. ‘Ik had gewoon gekeken wat me leuk leek en toen een lijstje van sporten gemaakt.’ De 6-jarige Mila is met JeugdSportPas aan het ontdekken welke sporten zij leuk vindt. Zo volgde ze twee lessen yoga, die speels waren ingestoken door te werken aan de hand van een schatkaart met daarop allerlei verschillende dieren. Onderdeel van deze lessen was, dat kinderen uitspreken dat ze goed zijn zoals ze zijn. Daarnaast deed ze oefeningen als ‘de kaars’. Mila: ‘Je ging met je benen naar achteren en met je tenen op de grond, en dan je benen omhoog en je handen onder je billen’. Ter illustratie laat ze het met haar hand zien: ‘dus eigenlijk zó’. Mila vond yoga leuk, maar hoeft het niet per se nog een keer te doen. IJshockey, eigenlijk bandy, bleek beter bij haar te passen. ‘Het leek een beetje op skeeleren, je gaat slalom doen en remmen, en oefenen met pionnen en met de stick en de bal. We hebben ook een partijtje gedaan en toen was ik de keeper, dat was best wel leuk! Ik had goed gekeept, want zij hadden maar één bal in het doel.’ Voor de fijnproevers: het partijtje eindigde in 1-1 en Mila heeft nog een training op de IJsbaan Haarlem in het vooruitzicht. Ook klimmen was een succes. Al was die enorme wand in eerste instantie wel een beetje hoog, maar Mila zette door. ‘Mama had een touw vast en ik had een riem om. Het touw zat aan een ring aan het plafond en toen ging ik klimmen. Als je dan valt, blijf je een beetje hangen. Als je weer naar beneden wilt, roep je: ‘blok!’. Dan kun je loslaten en zo met je voeten afzetten tegen de muur en naar beneden. Klimmen vond ik tot nu toe het allerleukste, dat zou ik wel vaker willen doen.’

52

“Ontdek welke sport bij jou past.” ‘Mila heeft op dansen gezeten en aan skeeleren gedaan’, vertelt haar moeder Michelle. ‘Na een tijdje vond ze het niet leuk meer, maar dan zit je er voor een jaar aan vast. Ook heeft ze haar zwemdiploma gehaald, maar ze vindt zwemmen als sport niet leuk. Ik bedacht me opeens dat mijn neefje ooit via JeugdSportPas allerlei sporten had geprobeerd en dat bleek nog steeds te bestaan. Ik vind het fijn dat Mila op deze manier kan ontdekken welke sport er bij haar past, ook sporten als ijshockey en skiën die ze anders nooit zou doen. Sport speelt helemaal geen grote rol in ons gezin, maar ik vind het wel belangrijk dat kinderen veel bewegen en wil Mila graag in haar opvoeding meegeven dat sport een normaal onderdeel van haar leven is. Maar dan wel een sport die ze leuk vindt en leuk blijft vinden.’


Hoofdstuk 4 Haarlem-Oost | JeugdSportPas

“Dit is het leukste wat ik ooit heb gedaan.” 53


Hoofdstuk 5 Haarlem-Centrum/Zuid-West

Haarlem-Centrum/Zuid-West CIJFERS Scholen SportVerenigingen

12 27

DIENSTEN | ACTIVITEITEN | THEMA’S Gezonde leefstijl

Weerbaarheidstraining

Freerun

Voortingplantsoen

Move Mates

Druppiekunde

Samenwerken

Gezonde sportkantine

Halve van Haarlem

Grachtenloop

Dansen in de Jans

School in de Wijk

Buurtsportcoaches

Rookvrije Generatie

Stakeholdersoverleg

54


Hoofdstuk 5 Haarlem-Centrum/Zuid-West

HAARLEM-CENTRUM/ZUID-WEST S

amenwerking tussen partijen is de sleutel tot succes binnen Haarlem-Centrum/Zuid-West. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het samen brengen van mensen waarbij sport en bewegen een mooi middel is. Spor tverenigingen in de wijk dragen hier aan bij en hebben het thema gezondheid hoog op de agenda staan. Het thema wordt ingevuld door bijvoorbeeld de Rookvrije Generatie, de Gezonde Spor tkantine of/ en alcohol gebruik onder 18 jaar. Kenamju (goud) en Alliance ’22 (zilver) hebben beide hun cer tificaat van de Gezonde Sportkantine behaald.

in samenwerking met Jong Haarlem. Vandalisme blijft in 2018 een actueel onderwerp. In samenwerking met handhaving, buur tbewoners, spor tverenigingen, jongerenwerk en politie is ingezet om de overlast in de zomermaanden terug te dringen. Door diverse maatregelingen is de overlast afgenomen en kan er beter gehandhaafd worden.

Freerun wordt zowel in het Centrum als in ZuidWest ingezet voor jongeren uit de wijk. We werken hiervoor samen met scholen, spor tvereniging en jongerenwerk. Op initiatief van jongeren uit de wijk is er een goedbezocht freerun event georganiseerd

Het stakeholders overleg is groter geworden in het centrum. Belanghebbenden en vrijwilligers komen bij elkaar om de wijk een zetje in de goede richting te duwen onder aanvoering van de gemeente. Een mooi initiatief waar de samenwerking tussen de par tijen nog eens wordt onderstreept.

55


Hoofdstuk 5 Haarlem-Centrum/Zuid-West | Buurtsportcoach

Kaj van Wunnik Senior Buurtsportcoach Haarlem-Centrum/Zuid-West

Sport in de Wijk in het Rozenprieel Laagdrempelig en fun Elke week zijn er op verschillende playgrounds en veldjes op veel plekken in Haarlem Sport in de Wijk activiteiten. Laagdrempelig en voor alle kinderen gratis toegankelijk. Zo ook in het Rozenprieel in het centrum van Haarlem. Kaj van Wunnik is ruim 6 jaar het bekende gezicht in de sporthal aan de Badhuisstraat in zijn functie als buurtsportcoach bij SportSupport. Meerwaarde “Het aanbieden van een ontzettend leuke activiteit is de meerwaarde van de Sport in de Wijk-les. Kinderen kunnen hun energie lekker kwijt. Hangen niet doelloos op straat rond, omdat zij uitkijken naar het leuke sportuurtje. Het voegt iets toe aan hun dag. Ik geloof oprecht dat ze hier een stukje gelukkiger van worden. Daarnaast is het een gratis activiteit dus een mooie optie

“Door sporten krijg je ook normen en waarden mee.” 56

om goedkoop aan de beweegmomenten te komen zonder de wijk uit te hoeven.” Begint Kaj enthousiast te vertellen. Positieve reacties “Ik zie dat kids zich helemaal ontspannen. De energie die je erin stopt krijg je er ook voor terug. Ook van de ouders krijg ik positieve reacties. Ze zijn blij dat hun kinderen kunnen sporten en bewegen. Want helaas is het nog steeds niet voor elk kind weggelegd om lid te worden van een sportvereniging. Voor sommige kinderen is het Sport in de Wijk of niks. Ik ben blij dat ik op deze manier iets kan bijdragen. Dat geeft mij een goed gevoel en de kinderen ook, dat voel je en dat zie je.” Beloning Bij Sport in de Wijk wordt gewerkt met het Positive Behaviour Support (PBS) systeem net zoals op de Hannie Schaftschool, die dit als rode draad gebruikt binnen hun lessysteem. Het komt erop neer dat goed gedrag geleerd kan worden en dus beloond wordt. “Zo beloon ik bij Sport in de Wijk ook de 4 kinderen die het meest aanwezig geweest zijn of in de les positief sociaal gedrag hebben laten zien. Deze 4 gelukkigen mogen dan een activiteit kiezen. Zo heb ik eind juni met de winnaars een middagje gezwommen.”


Hoofdstuk 5 Haarlem-Centrum/Zuid-West | Buurtsportcoach

Normen en waarden Al 6 jaar heeft Kaj twee volle groepen. Een meidengroep van 7 – 13 en een groep jongeren van 14 – 18. Kaj: “De jongeren wilden vaak voetballen omdat ze zo enthousiasme waren hebben ze ook meegedaan met een zaalvoetbaltoernooi. Belangrijk is dat ze door het sporten normen en waarden meekrijgen en respect voor de scheidsrechter. Ik laat ze in de les rouleren met scheidsrechter zijn zodat ze zelf ervaren hoe dit is. Jammer is dat de groep, nu ze ouder worden, uiteen valt qua Sport in de Wijk. Er moet vanaf de onderkant weer nieuwe aanwas komen.” Nieuwe Kaj Yusuf gaat in het nieuwe schooljaar de Sport in de Wijk lessen overnemen van Kaj. Hij is buurtsportcoach bij SportSupport maar werkt daarnaast als jongerenwerker bij Haarlem Effect. Hierdoor ziet hij de kids op school maar ook in het buurthuis of op de pleintjes. Daardoor kan hij ze aanspreken en persoonlijk de PR voor de Sport in de Wijk lessen doen zodat er ook volgend jaar weer 2 super leuke sportmomenten zijn voor de kinderen uit het Rozenprieel.

57


Hoofdstuk 5 Haarlem-Centrum/Zuid-West | Verenigingsadvies

Haarlemse sportverenigingen starten campagne

‘Eerst je ID, dan alcohol’ H

aarlemse sportverenigingen lanceerden zaterdag 29 september samen met burgemeester Jos Wienen de campagne Eerst je ID, dan alcohol. De campagne herinnert jongeren eraan om hun identiteitsbewijs bij de hand te hebben als ze alcohol bestellen in de sportkantine. Daarnaast worden de barvrijwilliger ondersteund om jongeren naar hun ID te vragen.

Eerst je ID, dan alcohol In de kantines, kleedkamers, douches en toiletten hangen posters en stickers met de boodschap ‘<25? Eerst je ID, dan alcohol’. Barvrijwilligers dragen een T-shirt met de tekst ‘Mij fles je niet.’ Op deze manier kunnen zij op een informele manier bij de jonge sporters aankaarten dat ze hun ID moeten laten zien.

58

Eigen idee De campagne is een initiatief van de verschillende Haarlemse voetbalverenigingen en SportSupport. De gemeente Haarlem en Sport Support hebben de sportverenigingen ondersteund in het ontwikkelen van hun campagne. De campagne is zaterdag 29 september bij 26 verenigingen van start gegaan. In het voorjaar van 2019 wordt dit aantal uitgebreid, tot ca. 50 sportlocaties. Zo kunnen alle Haarlemse sportverenigingen nog beter voorkomen dat minderjarigen alcohol kopen.


Hoofdstuk 5 Haarlem-Centrum/Zuid-West | Aangepast Sporten

Geslaagde sportmiddag op het speciaal onderwijs! B

egin maart was de ‘Week voor de Gezonde Jeugd’, veel scholen en organisaties hebben hier met extra activiteiten aandacht aan geschonken. Zo ook school voor speciaal onderwijs, zorg en revalidatie de Parel in Haarlem Zuid. De kinderen hebben die middag genoten tijdens de speciaal georganiseerde sportmiddag.

Wethouder Jur Botter heeft deze spor tieve middag geopend en na een gezamenlijke warming-up verspreidden de kinderen zich over de activiteiten. Er waren veel verschillende spor tclinics. Zo verzorgde de Koninklijke HFC een voetbalclinic op het officiële Cruyffcour t op het binnenplein van de school. Er was rolstoelhockey, gegeven door de Kennemer Keien en korfbal door HKC Haarlem en kinderen hebben lekker gedanst op de beats van DSG. “Het is geweldig om te zien hoe de kinderen aan het genieten zijn van

deze middag” aldus Marije de Wolf (JOGG-regisseur Haarlem). Zelfs Druppie, de Haarlemse drinkwater mascotte van JOGG Haarlem, was aanwezig om met de kinderen te spor ten én hen aan te moedigen tijdens de activiteiten. De Parel is begin dit jaar gestar t met een gezonde maand. Tijdens deze gezonde maand werd er veel aandacht geschonken aan voeding en water. Zo kwam JOGG Haarlem langs met de ‘Drink water campagne’.

Aangepast Sporten SportSupport voert een regionale functie (Zuid-Kennemerland) uit voor Aangepast sporten. In de regio richten wij ons op inwoners met een lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve en/of chronische beperking.Voor deze doelgroepen organiseren wij sport en bewegen, stimuleren hen tot sport en bewegen en adviseren en ondersteunen wij sportaanbieders op het gebied van aangepast sporten. Het creëren van een veilig en gezond sportklimaat voor sporters met een beperking staat voorop in de dienstverlening. 59


Hoofdstuk 5 Haarlem-Centrum/Zuid-West | JeugdSportPas

Gebruikmaken

van de kracht van de ander T

ijdens de Hapkido-lessen bij de Ikyoneda Academy in Haarlem is er een duidelijke regel: je mag niet zeggen dat je het niet kan. ‘Je kan het nog niet’, is wat trainer Yonni van der Vlies je dan vertelt. De Koreaanse zelfverdedigingssport is namelijk geschikt voor iedereen. In een gymzaal staan daarom een groep van pakweg twintig kinderen van zes tot twaalf jaar en een paar volwassenen in een grote kring. Eerst wordt Yonni begroet met ‘Cha Riot, Sabumnim , Jo Kyo Nim Kyong Neat, wat Koreaans is voor ‘Groeten naar de leraar en assistent-leraar’. Vervolgens start de training met een tikspel. ‘Daar begin ik meestal mee’, vertelt Yonni. ‘Dan laat ik een nieuw persoon met iemand die al langer meetraint samen tikker zijn. Dan ontstaat er voor de nieuwe mensen gelijk een gevoel van saamhorigheid.’

Kinderen, die voor het eerst meetrainen zijn er namelijk bijna altijd wel. ‘Dan is er weer een vriendinnetje van iemand mee, dan weer sluit een iemand zich aan via de Jeugdsportpas. En dat kan ook altijd’, vertelt Yonni. ‘Welke lichaamsbouw, rugzakje of achtergrond je ook hebt, bij ons ben je altijd welkom. Met de juiste aandacht en training kan iedereen Hapkido. En we hebben genoeg trainers om iedereen de aandacht te geven die hij of zij nodig heeft.’ Hapkido is geen vechtsport, zo benadrukt Yonni meerdere malen. Het gaat om zelfverdediging waarbij gebruikt wordt gemaakt van de kracht van de ander. Tijdens de training leren de kinderen beheerst elkaar met worpen uit balans te brengen en op de grond te werpen. Niemand hoeft hierbij bang te zijn voor blessures, aldus Yonni. ‘Een blauwe plek kan misschien wel eens voorkomen, maar op het voetbalveld loop je die meer op.’ Hapkido maakt kinderen vooral meer weerbaar en dat is ook wat Yonni zo mooi vindt aan de trainingen. ‘Dat iemand binnenkomt die heel schuchter is en je nauwelijks aankijkt. Iemand die denkt dat hij of zij het niet kan. En dan na een tijdje zie je de glinstering in de ogen van zo’n kind. Dan zie je dat ze veel meer durven en zien wat ze kunnen. Daar doe ik het voor.’ En wat die volwassenen tussen de groep doen? Yonni: ‘Dat zijn ouders. Terwijl ze aan de kant naar hun kinderen zaten te kijken, werden sommigen zelf ook nieuwsgierig naar Hapkido. We nodigden ze uit om samen met hun zoon of dochter mee te gaan doen. Dat geeft een hele leuke dynamiek aan de lessen.’

60


Hoofdstuk 5 Haarlem-Centrum/Zuid-West | Schoolsport

Haarlems School Volleybal Toernooi weer D

groot succes!

it jaar was alweer de 23ste editie van het Vorig jaar was het geïntroduceerde fruit een groot Haarlems School Volleybal Toernooi in de succes dit jaar kregen alle deelnemers ook weer een gezond tussendoortje. Nieuw dit jaar was de introductie Beijneshal te Haarlem op 6, 7 en 8 maart 2018. Maar liefst 150 teams zijn de strijd tegen elkaar aangegaan in 5 verschillende categorieën: basisschool, brugklasser (12-13 jaar), aspirant (14-15 jaar), junior (1617 jaar) en docent. Er waren jongensteams, meisjesteams en gemengde teams. Ter voorbereiding op dit toernooi zijn veel clinics gegeven door heel Haarlem. Ook na het toernooi zijn er nog clinics mogelijk, want VC Spaarnestad biedt vanaf 14 maart 6 gratis trainingen aan voor belangstellenden.

van Cool Moves Volleybal voor de brugklassen, dit is een aangepaste variant om het volleybal toegankelijker te maken voor deze doelgroep. In opdracht van gemeente Haarlem organiseert SportSupport per jaar ongeveer 19 toernooien voor het basisonderwijs, voor groep 3 t/m 8, voor zowel regulier als bijzonder onderwijs. Voor het middelbaar onderwijs zijn er zo’n 8 toernooien per jaar die gericht zijn op de sportbeleving.

Het Haarlemse School Volleybal Toernooi is elk jaar weer een groot succes en elk jaar schrijven veel scholen zich met enthousiasme weer in. Tim Joon, coördinator sportstimulering van SportSupport en medeorganisator: “Het is natuurlijk erg leuk om samen met je klas aan een toernooi mee te doen. Dit zorgt voor verbinding en sport verbroedert, dus zo krijg je samen met je klasgenootjes een positieve sportbeleving. Daarbij is het ook leuk om te zien dat kinderen bij het volleybaltoernooi zo enthousiast zijn na het toernooi. Verder is het een goede mogelijkheid voor kinderen om kennis te maken met de sport en eventueel lid te worden bij een vereniging.”

“Teamsport verbindt en verbroedert.” 61


Hoofdstuk 6 Bloemendaal

Bloemendaal in het kort CIJFERS Scholen SportVerenigingen

15 20

DIENSTEN | ACTIVITEITEN | THEMAâ&#x20AC;&#x2122;S Schoolontbijt

Buitenspeeldag

Huldiging sportkampioenen

Talententijd

TSO Vogelenzang

Walkingfootball SV Vogelenzang en Kennemerhart

SportInstuif

Naschools aanbod

Hartenlust Mavo Topproject

Koningsspelen

Gymgroep Aloysius

Verenigingsondersteuning

Hartekamp Beweegdag

Zomersportinstuif Les Petits

Letterenloop

62


Hoofdstuk 6 Bloemendaal

I

BLOEMENDAAL

n Bloemendaal is SportSupport actief met de inzet van buurtsportcoaches die zich met maatschappelijke projecten richten op het verbinden van sport en bewegen aan vraagstukken van andere sectoren, onderdeel hierbinnen is het versterken van de sportverenigingen. Gemeente Bloemendaal bestaat uit 5 dorpskernen (Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek). In Bloemendaal zijn verschillende grote spor tverenigingen actief, samen met deze verenigingen creĂŤren wij een aanbod voor alle inwoners van de gemeente. Bloemendaal is een van de werkgebieden van de regionale regierol Aangepast spor ten. Jaarlijks organiseer t SportSuppor t op de eerste zondag van juni de Letterenloop waarvan de parcoursen grotendeels door Bloemendaal lopen, ook de 10km

en Halve Marathon-parcoursen van de Vitaminstore Halve van Haarlem lopen door Bloemendaal. In 2018 zijn de samenwerkende sportverenigingen ondersteund in het ontwikkelen en implementeren van spor t- en beweegaanbod t.b.v. specifieke doelgroepen zoals statushouders, cliĂŤnten van GGZ inGeest en ouderen. Parallel aan de nieuwe spor tnota is de gemeente geadviseerd in het uitbreiden van de formatie van de buurtsportcoaches. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd en in 2018 is de uitbreiding toegezegd vanuit het Rijk.

63


Hoofdstuk 6 Bloemendaal | Buurtsportcoach

Mijn droombaan als

buurtsportcoach

B

uurtsportcoaches kom je overal tegen in de regio Zuid-Kennemerland, Bollenstreek en IJmond. Het zijn professionals die in de wijk sport en bewegen versterken en verbinden.

Eigenlijk heeft Bianca van Geldorp meteen haar perfecte baan gevonden na haar studie. Want ze zocht een combinatie van wijkgericht in combinatie met sportbeleid. Deze combi heeft ze bij SportSupport gevonden als buurtsportcoach bij gemeente Bloemendaal. Actief bij de sportverenigingen BVC (voetbal) en HBS (hockey) en daarnaast organiseert ze nog een aantal evenementen zoals de huldiging van de sportkampioenen, schoolvoetbaltoernooi, sportinstuif, Alpe d’huez4kids en de buitenspeeldag. “Eigenlijk is dit mijn droombaan” zegt Bianca. Mijn passie delen “Ik vind het zo belangrijk dat kinderen weer leren om buiten te spelen. Want je creativiteit en zeker je energie kun je buiten uitstekend kwijt. Zonde vind ik het ook als ik aan kinderen vraag ‘heb je nog iets leuks gedaan dit weekend’. Als ik hoor, ‘ja lekker gegamed’, dan word ik daar wel verdrietig van. Is dat wat kinderen bezighoudt? Ga er op uit, ga buiten spelen, lekker ravotten en vies worden. Ik vind het echt een voorrecht dat ik voor mijn werk veel buiten, en natuurlijk met sport bezig ben. Zeker met dit mooie weer is het zeker geen straf. Het is daarnaast bijzonder om met kinderen te werken. Dat ik mijn passie mag delen en kinderen hierin mee mag nemen.” Meidenvoetbal Bij BVC is Bianca ingeschakeld om het meidenvoetbal weer schwung te geven. Elke vrijdagmiddag is er een open training voor meiden van 7 – 12 jaar. “We zijn begin november gestart en het is echt een vrijblijvende training. Je hoeft ook niet elke keer te komen maar zo kan je wel snuffelen aan het meidenvoetbal en of het bij je past. Ik zou ook zeggen tegen alle sportieve meiden in Bloemendaal. Kom een keer meedoen. Het zal je verbazen hoe leuk je het vindt” zegt Bianca met een glimlach. Daarnaast organiseert ze ook verschillende activiteiten voor de jeugd. Zo heeft ze het familietoernooi weer opgepakt en heeft BVC een leuk uitje gehad naar een 64

thuiswedstrijd van Telstar. “Met 180 kinderen en ouders kleurden wij een groot deel van de tribune oranje. Dat was een gaaf gezicht.” De kracht van samenwerken “Waar ik bij BVC mij vooral richt op kinderen ben ik bij HBS bezig om een wandelgroep voor 65 plussers op te zetten samen met Kennemerhart. Dat vind ik ook een belangrijke rol voor een buurtsportcoach, het verbinden van organisaties en mensen. Want de kracht zit vaak in de samenwerking. Zo zet je samen sneller een activiteit neer die goed past bij de behoefte en vraag van je doelgroep” sluit Bianca haar verhaal af. Het team in Bloemendaal bestaat uit 5 medewerkers van SportSupport


Hoofdstuk 6 Bloemendaal | Buitenspeeldag

Een vrolijk gezicht op de Nationale

Buitenspeeldag O

p woensdag 13 mei was de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag. Ook gemeente Bloemendaal doet hier altijd aan mee. De kinderen waren deze editie welkom op het grasveld naast de Julianaschool in Overveen. Het was een ontzettend leuke dag vol bekende spelletjes en activiteiten.

Buitenspelen is super belangrijk maar in deze tijd steeds minder vanzelfsprekend. In Bloemendaal werd een straat afgesloten en omgetoverd tot een grote speelplek. Ruim 100 kinderen hebben genoten van de verschillende activiteiten. Voetbal, peanutball, (knots)hockey, frisbeeën, maar ook de oudhollandse spellen als blik gooien en skippyballen waren in trek. Daarnaast stonden er twee

grote springkussen die volop werden gebruikt. Kinderen konden mooie glitter-tattoos laten maken of zelf sieraden maken. Onder leiding van Les Petits werden de kinderen geschminkt. Het was een vrolijk gezicht op het grasveld. “Met deze dag hopen we kinderen weer te inspireren om vaker buiten te spelen.” Zegt Renée Otte, buurtsportcoach in gemeente Bloemendaal.

Van spelen krijgen kinderen honger en dorst. Deze versnapering werd verzorgd door de Albert Heijn Overveen. Voor de kinderen en ouders was er gezond (fruit) water en een sappige peer eten zodat de kinderen met hernieuwde energie verder konden spelen.

65


Hoofdstuk 6 Bloemendaal | Huldiging Sportkampioenen

Sportkampioenen gehuldigd in Caprera

O

p woensdag 20 juni zijn alle Bloemendaalse Sportkampioenen in het zonnetje gezet in het openluchttheater Caprera. Tot talenten van het jaar 2017-2018 werden Marnix Rietveld en Sherina van Rosmalen verkozen. Marnix is kampioen wedstrijdzwemmen op zowel de 100 meter vrije slag, 200 meter wisselslag als de 50 meter vlinderslag. Sherina viel dit jaar zowel individueel, als duo én met haar dansgroep InSync in de prijzen. Zij werd kampioen van Nederland in de categorie streetdance/ hip hop. Het 1e mix seniorenteam zondag van tennisvereniging LTC Bloemendaal, werd de Sportploeg van het jaar. Het bijzonder is dat dit team bestaat uit allemaal jeugdleden; Anastasija Grujic, Alyssa Wegman, Tara Koster, Kars Monch, Vigo van Noort en Juup Reijne. Zij werden dit seizoen kampioen in de volwassen competitie. Een knappe prestatie gezien de leeftijd van de teams waar ze tegen gestreden hebben.

Het was een zeer geslaagde en feestelijke avond. Het theater was goed gevuld met maar liefst 70 teams en blije kampioenen met vele fans bestaande uit familie en vrienden. (Oud)Wethouder Nico Heijink en host Alex Nelissen ontvingen alle kampioenen op het podium waar zij werden gehuldigd en toegejuicht door alle aanwezige supporters. DJ Ruben Visser zorgde met zijn muziek voor een gezellige sfeer in het theater.

“Doorzetten en volhouden loont.” 66


Hoofdstuk 6 Bloemendaal | Huldiging Sportkampioenen

Dat doorzetten en volhouden loont bewees het echtpaar Brand van Bridgevereniging Adriaan Pauw. Ze spelen beide al vele jaren met veel plezier bridge. Inmiddels beide de tachtig jaar aangetikt werden ze op deze mooie leeftijd voor het eerst in hun leven kampioen afgelopen seizoen. Dit is natuurlijk een prijs waard en daarom kregen ze de SportSpecial oorkonde. Het echtpaar was blij verrast en trots dat ze deze prijs in ontvangst mochten nemen.

Alle winnaars werden verblijd met een prachtige foto van zichzelf of van het team, een mooie bos bloemen en 2 vrijkaarten voor Caprera. De overige kampioenen kregen een stoere pet. De Gemeente Bloemendaal heeft bewegen hoog op de agenda staan. Daarom vindt ze het belangrijk dat de sportende jeugd aan het einde van het sportseizoen de waardering krijgt voor hun inzet.

67


Hoofdstuk 6 Bloemendaal | Koningsspelen

Ruim 1500 enthousiaste kinderen voor

Koningsspelen op het strand in Bloemendaal

O

p vrijdag 20 april 2018 stond voor veel scholen uit gemeente Heemstede en Bloemendaal de Koningsspelen op het programma en wel op een bijzondere locatie: het strand van Bloemendaal aan Zee. Het was een groot succes. In totaal hebben ruim 1500 enthousiaste kinderen, met een grote glimlach op hun gezicht, genoten van deze zonnige Koningsspelen. De Koningsspelen werden geopend door Burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal en de wethouder sport van Heemstede Sebastiaan van Nieuwland. Na de opening begon de warming-up verzorgd door dansschool Jolein, dit werd gedaan op het officiële nummer van de Koningsspelen ‘Fitlala’. Daarna startten de clinics. Alle kinderen hebben 3 clinics van 3 kwartier gedaan. Tussen elke clinic was een korte pauze. Tijdens de pauze was er muziek bij het podium en konden de kinderen die energie over hadden gebruik maken van de stormbanen die waren geleverd door Timtom Attractieverhuur. Omdat het lekker weer was zaten veel kinderen op het strand voor het podium te lunchen. Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van de Voorwegschool, de Molenwerf, de Ark, de Evenaar, de Nicolaas Beetsschool, de Crayenesterschool, de Bosch en Hovenschool, De Vondelschool, de Bos en Duin, de Sparrenbos, de Koningin Wilhelminaschool, de Josephschool, de Aloysius en de St. Theresiaschool deden mee. De clinics werden gegeven door 14 verenigingen

uit Heemstede, Bloemendaal en omgeving en door studenten van InHolland Haarlem, Kennemer Lyceum uit Haarlem en het Haemstede Barger uit Heemstede. Het doel van de Algemene Koningsspelen is onder andere om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om te bewegen. De kinderen hebben meegedaan aan verschillende sportclinics, soms zelfs van sporten die ze nog nooit gedaan hebben. Ook voor de verenigingen was het een geslaagde dag. Zij kunnen op een leuke en laagdrempelige manier hun sport promoten en nieuwe leden binnenhalen. SportSupport kijkt terug op een zeer geslaagde dag. Het is weer eens wat anders dan de reken- en taalles op school. Er werd gebruik gemaakt van het gemeente strand en de stranden van de verschillende strandtenten waaronder beachclub Fuel, Beachclub Vroeger, San Blas, Woodstock en Republiek Bloemendaal.

68


Hoofdstuk 6 Bloemendaal | SportOntbijt

Een sportief feestje tijdens het eerste SportOntbijt in

Bloemendaal

I

n gemeente Bloemendaal is afgelopen woensdag 7 november voor de eerste keer het SportOntbijt georganiseerd door SportSupport tijdens de week van het Nationale Schoolontbijt. Het was een bijzonder gezicht dat ruim 100 kinderen uit de groepen 5 en 6 van de Vondelschool en de Scholenvereniging Aerdenhout-Bentveld aan ontbijttafels zaten in de gymzaal van het Tetterode Sportcomplex in Overveen. Burgermeester Roest heeft het eerste SportOntbijt met veel enthousiasme geopend. Hij vertelde de kinderen waarom het zo belangrijk is om goed te ontbijten, namelijk ontbijten zorgt voor energie om de dag goed te starten. Daarna ging hij met de kinderen ontbijten en werd de ambtsketen getest door een aantal kinderen. Er heerste een gezellige sfeer door het vrolijke geklets van alle kinderen maar ook door de muziek en liedjes van gitarist Koos Noordeloos van Muziekschool Bloemendaal Jaap Prinsen. Na het ontbijt gingen de kinderen verschillende sportclinics doen verzorgd door sportverenigingen uit Bloemendaal en omgeving. Eerst werd een kleine test gedaan waar kinderen moesten raden hoeveel

rondjes er gerend moeten worden bij het eten van een snoeptomaatje of een snoepje. Het meisje die het tomaatje gekozen had ging uit haar dak want zij hoefde maar 1 rondje te rennen en de jongen die het snoepje gegeten had moest maar liefst 20 rondjes rennen. Wat hij ook heel netjes gedaan heeft. Kickboksen werd gegeven door Arjan van Honk van Zero23 Health Studios, hun studio bevindt zich in het Tetterode Sportcomplex. Net als Dansstudio Overveen van Celine Blokhuizen, zij gaf de kinderen een leuke dansles. BSM Honkbal en Bvc voetbal verzorgden de beeball en voetbalclinics. Verder speelden de kinderen een wedstrijdje hockey en kregen een gave basketbal clinic. Ook het trefbal werd door de kinderen met veel enthousiasme gespeeld. Het was een feestelijke en sportieve ochtend. De kinderen hebben fanatiek gesport en de verenigingen hebben leuke clinics neergezet. Het ontbijt is mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: Kaashuis Tromp, Van Leeuwen Vleesch, Bakker van Vessem Haarlem, Dekamarkt Haarlem Meester Cornelisstraat, Bakkerij Vink Haarlem, Albert Heyn Overveen en Hema Bloemendaal.

â&#x20AC;&#x153;Ontbijt zorgt voor energie om de dag goed te starten.â&#x20AC;? 69


Hoofdstuk 7 Heemstede

Heemstede in het kort CIJFERS Scholen SportVerenigingen

10 14

DIENSTEN | ACTIVITEITEN | THEMAâ&#x20AC;&#x2122;S

70

Bewegingsonderwijs

Vallen & Opstaan

Motorische Remedial Teaching

Sportdag

Schoolvoetbal toernooi

Volleybaltoernooi

Ping Pong Stars

Sportontbijt

SportInstuif

Bitjes en Nopjes

Adventuredagen

Koningsspelen

Heemstede Loop

Aangepast Sporten

Buurtsportcoaches


Hoofdstuk 7 Heemstede

I

HEEMSTEDE

n Heemstede is SportSupport actief met de inzet van buurtsportcoaches die zich met maatschappelijke projecten primair richten op het verbinden van de sectoren sport en onderwijs en in toenemende mate sport en bewegen inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. Spor tSuppor t richt zich op de doelgroep 3 tot en met 12 jaar. Voor kinderen met een beweegachterstand organiseren wij MRT. Aan alle basisscholen bieden we vallen en opstaan aan en we organiseren 9 schoolspor ttoernooien. Met al onze projecten laten wij alle kinderen kennis maken met alle spor t(vereniging)en in Heemstede. Voor alle groepen op school heeft SportSuppor t een sportieve

activiteit. Heemstede is een van de werkgebieden van de regionale regierol Aangepast spor ten. Jaarlijks organiseer t Spor tSuppor t op de laatste zondag van oktober de Heemstedeloop. In 2018 is de gemeente gestar t met het vernieuwen van het spor t- en beweegbeleid. Spor tSuppor t heeft hieraan inhoudelijke bijdrage geleverd.

71


Hoofdstuk 7 Heemstede | Buurtsportcoach

Sporten cruciaal voor zelfvertrouwen van kinderen

B

uurtsportcoaches kom je overal tegen in de regio Zuid-Kennemerland, Bollenstreek en IJmond. Het zijn professionals die in de wijk sport en bewegen versterken en verbinden.

In gemeente Heemstede is Rianne Koldenhof inmiddels 2 jaar werkzaam als buurtsportcoach voor SportSupport. Haar werkzaamheden zijn in Heemstede heel erg veelzijdig. Lesgeven op basisschool de Molenwerf, zes weekse lessenreeksen Vallen en Opstaan, training Bitjes en Nopjes en daarnaast organiseert ze nog verschillende evenementen in Heemstede zoals de Koningsspelen, Heemsteedse Sportdag, Adventure Dagen, het schoolontbijt en de andere sporttoernooien. Veel activiteiten voor basisschoolkinderen. Genoeg om haar de hemd van het lijf te vragen over deze veelomvattende baan als buurtsportcaoch. Zelfvertrouwen “Basisschoolkinderen moet je eerder afremmen dan aansporen. Ze zijn open, eerlijk en direct. Dat is heerlijk werken. De kleuters vind ik eigenlijk het leukste, wat ik van te voren nooit had kunnen bedenken. Ze begroeten je altijd enthousiast met knuffels, high fives en voor je het weet hangt er zo’n kleine smurf om je nek” zegt Rianne met een glimlach. “Het is fijn dat je op zo’n manier merkt dat je gewaardeerd wordt. Je voegt echt iets toe, motorisch en sociaal want sporten is cruciaal voor het zelfvertrouwen van kinderen. Daarnaast vind ik het gewoon belangrijk dat kinderen plezier hebben in bewegen, ook al ben je dan misschien niet de beste maar als je het leuk vindt om te gymmen of sporten dan heb ik mijn doel bereikt. Want dan is de kans dat ze blijven bewegen veel groter.” Motoriek Vallen en opstaan is een lessenreeks die op de verschillende basisscholen in Heemstede aan groep 72

1 t/m 3 wordt aangeboden. De gemeente wilde inzichtelijk maken hoe het gesteld is met de motoriek van deze jonge kinderen. “Vaak hebben deze groepen geen vakleerkracht voor gymnastiek, dat zou opzich wel wenselijk zijn want het niveau van bewegen gaat dan wel omhoog. Hoe leer je bijvoorbeeld een koprol aan? Het klinkt heel suf maar daar heb je toch een bepaalde ervaring voor nodig. Je wilt ook niet dat ze hard op hun rug klappen. Met vallen en opstaan komen veel verschillende onderdelen aan bod, van koprollen tot klimmen en van balans tot springen. Een bijkomend voordeel is dat de leerkrachten van de groep aanwezig zijn bij deze lessen, zo krijgen ze tips en vaardigheden hoe ze de gymles in het vervolg aan kunnen pakken.” Enthousiaste basisscholen Ook zijn er in Heemstede altijd een vast aantal evenementen voor basisschool kinderen. Een hele bekende en grote is de Heemstede Sportdag. “Hier doen elk jaar alle basisscholen aan mee,” vertelt Rianne trots. “Deze sportdag is voor de groepen 7 en 8 en is altijd een groot succes. Daarnaast hebben we in mei altijd de Adventure Dagen. De groepen 5 gaan lekker een dagdeel sportieve opdrachten doen in het geheime speelpark Meermond. Prachtig gelegen met veel uitdagende speeltoestellen. Groep 6 slaan

“Ook voor kleuters een vakleerkracht gymnastiek.”


Hoofdstuk 7 Heemstede | Buurtsportcoach we niet over hoor, want voor hen is er jaarlijks het Sportontbijt. Eerst gaan we gezamenlijk ontbijten en daarna worden er verschillende sportclinics gedaan.” Speerpunt “Het zou fantastisch zijn als er ook voor de kleuters een vakleerkracht voor gymnastiek komt. En dat alle scholen minimaal 2 keer per week gym aanbieden. Want op jonge leeftijd met plezier leren bewegen blijft echt een speerpunt van mij. Dit past goed in mijn rol waar ik als spin in het web fungeer voor scholen, verenigingen en locaties. De juiste personen aan elkaar koppelen voor een breed draagvlak” sluit Rianne haar verhaal af. Het team in Heemstede bestaat uit 3 medewerkers van SportSupport.

“Je moet ze eerder afremmen dan aansporen.”

73


Hoofdstuk 7 Heemstede | Sportdag

Vrolijke kinderen tijdens Heemstede Sportdag

M

aandag 8 oktober 2018 was de jaarlijkse Heemstede Sportdag. Wederom een groot succes, bijna 500 kinderen uit groep 7 en 8 hebben een onwijs leuke en sportieve dag gehad. Dit jaar deden er 8 basisscholen uit Heemstede mee. Dit waren de Voorwegschool, de Molenwerf, de Ark, de Evenaar, de Icarus, de Nicolaas Beetsschool, de Crayenesterschool en de Prinses Beatrixschool.

Maar liefst 25 verenigingen uit Heemstede en omgeving gaven die dag de verschillende sportclinics. Sportpark Groenendaal is deze dag intensief gebruik, de sportvelden, de zalen, het zwembad en natuurlijk ook de kantine. De kinderen waren overal te vinden. Ontdek nieuwe sporten Een sportdag wordt gegeven om kinderen extra te laten bewegen en te laten zien hoe leuk sporten is, in een groep of individueel. Maar daarnaast worden de clinics gegeven om kinderen kennis laten maken met verschillende sporten. De kinderen hebben sportclinics gedaan van relatief onbekendere sporten, waar ze anders niet mee in aanraking zouden komen. Zoals bijvoorbeeld roeien, slagbal of boogschieten. Het was een geslaagde dag voor de verenigingen. Want door zelf een sport te ervaren en te doen is natuurlijk geen betere manier om de eigen sport te promoten en uiteindelijk nieuwe leden binnen te halen. Voor de clinic gevers was er een lekkere lunch samengesteld. Dit was mede mogelijk gemaakt door Bakker van Maanen, Slagerij van der Werff, DekaMarkt Heemstede en Houweling Fresh & Fruit. Samen sporten en genieten De Sportdag werd geopend door de burgemeester Astrid Nienhuis en de wethouder Sjaak Struijf. De

kinderen hadden van tevoren een aantal vragen bedacht voor de burgemeester en wethouder en deze werden tijdens de opening gesteld. De kinderen deden een gezamenlijke warming-up en daarna begonnen ze fanatiek aan de clinics. In de pauze kon iedereen even bijkomen om in de middags nog even te knallen bij de andere clinics. De dag werd samen afgesloten en er kwam een groot applaus voor alle kinderen hun inzet en ze kregen allemaal een leuk presentje.

â&#x20AC;&#x153;Met de sportdag laten we zien hoe leuk sporten is.â&#x20AC;? 74


Hoofdstuk 7 Heemstede | Adventure Dagen

Zonovergoten Adventure O

Dagen in speelbos

p dinsdag 29 en woensdag 30 mei 2018 was alweer de vijfde editie van de Adventure Dagen in speelbos Meermond. Het waren twee fantastische zonovergoten dagen waar in totaal 250 basisschoolkinderen dit leuke speelbos hebben ontdekt.

“Deze dagen zijn speciaal voor alle leerlingen uit groep 5” , vertelt Rianne Koldenhof, buurtsportcoach bij SportSupport. Het doel is tweeledig”, allereerst willen we de kinderen kennis laten maken met dit ontzettend leuke speelbos. Daarnaast is het ook om kinderen te laten ervaren hoe heerlijk het is om buiten te spelen en ravotten. Daar is dit speelbos uitermate geschikt voor.”

Meermond Tijdens het 90 minuten durende programma maakten de kinderen kennis met alle facetten van Speelbos Meermond. Zo werden er prachtige hutten gebouwd, touwbruggen beklommen, met losse letters zinnen raden, bergen opgerend en kabelbanen bedwongen. Voor veel leerlingen was dit ook de eerste kennismaking met het Speelbos. Naast dat er veel zonnebrand werd gesmeerd werd er ook heel veel water gedronken. Mede dankzij de Albert Heijn, locaties Blekersvaartweg en Zandvoortselaan, konden alle kinderen water drinken en een sappig stuk fruit eten. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde editie van dit prachtige evenement. Dank aan de deelnemende scholen: de Voorwegschool, de Molenwerf, de Jacobaschool, de Ark, de Evenaar, de Icarus, de Crayenesterschool en de Bosch en Hovenschool.

75


Hoofdstuk 7 Heemstede | Sportontbijt

â&#x20AC;&#x153;Na het ontbijt lekker in beweging.â&#x20AC;?

76


Hoofdstuk 7 Heemstede | Sportontbijt

Veel enthousiaste kinderen bij het Sportontbijt Heemstede V

orige week was de week van het Nationaal Schoolontbijt. Ook in Heemstede is dit niet ongemerkt voorbij gegaan. Op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 november was het jaarlijkse Heemstede Sportontbijt in de horecagelegenheid van Sportplaza Groenendaal georganiseerd door SportSupport.Veel enthousiaste kinderen uit groep zes van basisscholen de Voorwegschool, de Jacobaschool, De Ark, de Nicolaas Beetsschool, de Bosch & Hovenschool, de Molenwerf en de Prinses Beatrixschool. Op woensdag heeft Sjaak Struijf, Wethouder Sport bij gemeente Heemstede het ontbijt geopend en op donderdag burgemeester Astrid Nienhuis. Beide hebben het belang van een goed ontbijt uitgelegd. Ontbijten zorgt voor energie en een goede start van de dag. Na de opening hebben Astrid Nienhuis en Sjaak Struijf gezellig mee gegeten met de kinderen. Anders dan voorgaande jaren was er naast brood ook yoghurt. Zo konden de kinderen die liever geen brood eten ‘s ochtends een bakje yoghurt met muesli en fruit nemen. Dit viel erg in de smaak. Na het ontbijt hebben de kinderen vier verschillende clinics gedaan. Verenigingen uit Heemstede en omgeving verzorgden deze clinics. Elke dag stond er iets anders op het programma. Zo verzorgde Kenamju de judoclinic. De kinderen leerden diverse grepen en hebben wedstrijdjes tegen elkaar gedaan. Tafeltennis werd gegeven door MJ Tafeltennis. Ze hadden verschillende tafels mee en er werde gevarieerde oefeningen gedaan. Sportief Geluk verzorgde kickboks. Er werden allerlei stoten geleerd met krachtoefeningen tussendoor. Ook konden de kinderen dammen gegeven door de Haarlemsche Damclub. De kinderen waren erg geconcentreerd bezig en voor velen was het hun eerste kennismaking met de sport dammen. In Dansstudio Jolein werd dans gegeven. De Houtsche RFC was aanwezig met een rugbyclinic, de kinderen speelden allerhande spelletjes en leerden zo de basis van rugby kennen.

Het waren drie geslaagde ochtenden met allemaal blije kinderen. Alle kinderen hebben goed hun best gedaan en de verenigingen hebben leuke clinics gegeven. Het hele ontbijt werd gesponsord door winkels in Heemstede: De Alexanderhoeve, Houweling Fresh & Fruit Heemstede, Bakker Van Vessem, Slagerij van der Werff, DekaMarkt en Coop De Koning.

“Ontbijten zorgt voor energie.” 77


Hoofdstuk 8 Hillegom

Hillegom in het kort CIJFERS Scholen SportVerenigingen

9 13

DIENSTEN | ACTIVITEITEN | THEMA’S Koningsspelen

SportInstuif

Hillegom in Beweging

Wandelen

Fietsen

Sport in de Buurt

Beweeg­ activiteit Bollenstroom

Playground de Vosse

Naschool sportaanbod

Verenigingsadvies en

Schoolsportontbijt

Leerwinkel Playground

Waterspeeldag

Huldiging Sport­ kampioenen

Sportcongres Bollenstreek 78


Hoofdstuk 8 Hillegom

HILLEGOM

H

illegom is een van de Bollensteek gemeente in de provincie Zuid-Holland. Per 1 januari is Hillegom ambtelijk gefuseerd met de gemeente Lisse en Teylingen, zij werken vanuit de werkorganisatie HLT Samen.

Eind 2017 is de nieuwe spor t- en beweegnota â&#x20AC;&#x2DC;Hillegom samen sportief in bewegingâ&#x20AC;&#x2122; vastgesteld. Een vernieuwde basis onder de werkzaamheden van team Hillegom in Beweging. Met de spor t- en onderwijspartners is het masterplan Sport, bewegen en onderwijs ontwikkeld. Verenigingsondersteuner is breder en intensiever ingevuld.

Verenigingsondersteuner Paul heeft contact gehad met alle sportverenigingen en op basis van behoeften verbindingen gelegd met partijen en projecten binnen de gemeenten. Volwassenen en specifieke doelgroepen zijn in beweging gebracht en voor hen is het sport- en beweegaanbod samengevat in een handige folder. Praktische voorbeelden van aanbod dat is georganiseerd en gefaciliteerd: sportontbijt, beweegmarkten, fair play bokaal, week van de gezonde jeugd en de gezondheidsbeurs.

79


Hoofdstuk 8 Hillegom | Hillegom in Beweging

Bewustwording van het

belang van bewegen Colin van der Klauw Team Hillegom in Beweging

rijden er 2 busjes naar sportcomplex de Vosse. Het is een prachtige wisselwerking tussen 2 generaties. Deze kruisbestuiving werkt super goed. De energie van de kinderen is aanstekelijk. Het sporten brengt de ouderen terug naar hun jeugd. Ze kijken er elke week weer naar uit. Aan het einde van die les ga ik altijd 10 minuten tennissen met een man. Daar geniet hij zo van, dat doet hem echt denken aan vroeger. Bijzonder om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van deze oudere doelgroep en een glimlach op hun gezicht te toveren. Het is omdat we tijds technisch gezien niet meer busjes kunnen laten rijden maar anders waren het er nog veel meer geweest.”

B

uurtsportcoaches kom je overal tegen in de regio Zuid-Kennemerland, Bollenstreek en IJmond. Het zijn professionals die in de wijk sport en bewegen versterken en verbinden. Colin van der Klauw werkt sinds begin 2017 in Hillegom als buurtsportcoach binnen team Hillegom in Beweging. Hij heeft een druk en divers weekschema en werkt met een brede doelgroep van peuters tot senioren. Hij vindt deze afwisseling enorm aantrekkelijk. Hij staat letterlijk op straat bij de Sport op Straat lessen. Hierdoor kan hij kinderen aanspreken wanneer nodig en een positieve invloed uitoefenen. Het volgende moment is hij in de weer met ouderen en ligt de nadruk op het sociale aspect. Wisselwerking van generaties “Een van de bijzondere momenten in de week is toch wel het sporten met dementerende ouderen van dagopvangcentrum De Bollenstroom samen met kinderen van de Johannesschool,” begint Colin zijn verhaal. “We zijn begonnen met 1 busje en inmiddels 80

Bewegen als middel Op maandagochtend start Colin altijd met een wandelgroep. De deelnemers hebben een leeftijd van 60 tot zelfs 90 jaar en samen lopen ze wekelijks een mooie route door Hillegom. “Door middel van bewegen proberen we ouderen zoveel mogelijk uit hun sociale isolement te halen. Daarnaast is blijven bewegen goed voor ouderdomskwaaltjes zoals te hoge bloeddruk of cholesterol.” Samen een uur wandelen en daarna gezellig napraten met een kop thee of koffie. “Zeker het nazitten vinden ze prettig en fijn dat ik daar ook even bijblijf.” Spelenderwijs leren Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ geeft Colin ook peutergym bij een kinderdagverblijf. “Dat spreekwoord klopt ook echt. Je ziet dat als kinderen vroeg beginnen met op spelende wijs bewegen dat ze hier later een voorsprong in hebben. We leren de grondvormen van bewegen zoals koprollen, klimmen,

“Sporten brengt ouderen terug naar hun jeugd.”


Hoofdstuk 8 Hillegom | Hillegom in Beweging

klauteren en vangen. Het zijn altijd hele leuke lessen om te geven aan die kleintjes. Aan enthousiasme geen gebrek. Omdat je ziet dat dit echt zijn vruchten afwerpt zou ik toch echt willen pleiten dat er in de kleuterklassen ook een vakleerkracht voor de gymnastiek komt. Zo blijft de voorsprong behouden en krijgen alle kinderen een goede basis.” Belang van bewegen “Het zou toch fantastisch zijn dat alle generaties zich echt bewust worden van het belang van bewegen en goede voeding. Bij kinderen is het belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en als je wat ouder wordt en je bent nog lid van een (sport)vereniging biedt dat zoveel voordelen: fysiek, mentaal en sociaal. Kom allen in beweging en ontdek het plezier ervan!” Team Hillegom in Beweging bestaat uit 3 medewerkers van SportSupport.

81


Hoofdstuk 8 Hillegom | Verenigingsadvies

Samen, in Beweging

O

p maandag 26 november werd er een Sportcafé georganiseerd in het Fioretti College. Fred van Trigt,wethouder van onder andere sport,had alle sportclubs en -verenigingen uit Hillegom uitgenodigd om mee te praten over belangrijke thema’s rondom sport, zowel op lokaal als op landelijk niveau. Een jaar geleden is de sport- en beweegnota ‘Hillegom Samen Sportief in Beweging’ vastgesteld. Bij het tot stand komen van deze nota hebben veel mensen uit de Hillegomse sportwereld meegedacht en meegesproken. Inmiddels is de uitvoering van alle plannen in volle gang. Zowel de wethouder als de betrokkenen vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Om deze reden werd er een Sportcafé georganiseerd in het Fioretti College. Verschillende betrokkenen, zoals vrijwilligers van Hillegomse sportclubs, gymleraren en de Buurtsportcoaches, kwamen bij elkaar om een aantal belangrijke thema’s in de sportwereld te bespreken. Het eerste thema dat aan de orde kwam was ‘een veiliger sportklimaat’. De laatste jaren is er vele malen in het nieuws geweest dat er veel seksuele intimidatie en misbruik in de sportwereld plaatsvindt. De Hillegomse wethouder van sport was benieuwd hoe dit in Hillegom is en hoe hiermee wordt omgegaan. De verenigingen denken hier verschillend over. Zo zijn er in Hillegom diverse verenigingen die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht stellen voor alle trainers en coaches op hun sportclub. De vrijwilliger van SDO Tafeltennis vindt het juist weer belangrijker dat er sociale controle op de sportclub is, om op deze manier seksuele intimidatie te voorkomen. Op 29 juni heeft minister Bruno Brujns het Nationale Sportakkoord ondertekend. In dit akkoord staan

82

ambities die de overheid samen met betrokken partijen wil behalen. De overheid wil onder andere sporten voor iedereen mogelijk maken en werken aan een duurzame sportinfrastructuur en een positieve sportcultuur. Tijdens het Sportcafé werd er besproken hoe dit akkoord vertaald kan worden naar de situatie in Hillegom. Zo werd de vraag gesteld of sportclubs en accommodaties wel toegankelijk zijn voor elke inwoner uit Hillegom en of er wel voldoende aandacht wordt besteed aan ‘aangepast sporten’. De meeste sportvrijwilligers kwamen tot de conclusie dat dit nog niet het geval is. Buurtsportcoach Sandra Boonstra wees op de landelijke organisatie ‘Uniek Sporten’. Deze organisatie zet zich in voor regionale samenwerkingsverbanden die het sportaanbod voor mensen met een handicap bevorderen.

“Belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.” Een ander thema van het Sportcafé was het Nationaal Preventieakkoord. Dit akkoord houdt zich bezig met drie hoofdthema’s: een rookvrije generatie, het terugdringen van overgewicht en het tegengaan van


Hoofdstuk 8 Hillegom | Verenigingsadvies

problematisch alcoholgebruik. Hoe is dit in Hillegom geregeld? Veel sportclubs hebben zich al hard ingezet voor een rookverbod op hun sportterrein, maar nog niet overal in Hillegom is dit het geval. De aanwezigen lieten echter unaniem weten dat de Hillegomse accommodaties op korte termijn wel allemaal rookvrij zouden moeten zijn. Daarnaast zou er volgens de gymleraren best wat meer ruimte .beschikbaar gemaakt mogen worden voor extra gymlessen. “Op veel scholen zie je al initiatieven voor meer beweging in de les. Zo is er een school in Hillegom waar de kinderen rekensommetjes oplossen terwijl zij bewegen. Dit ‘zijn kleine en mooie initiatieven die kinderen stimuleren om meer te bewegen”, liet de wethouder weten. Kleedkamersessies Het laatste thema van de avond was een terugblik op de kleedkamersessies. Tijdens deze sessies werd er afgesproken om te werken aan meer verbinding

tussen de Hillegomse sportclubs. De resultaten daarvan zijn nog niet altijd merkbaar, vonden sommige sportvrijwilligers. “Gelukkig beschikt Hillegom over een aantal Buurtsportcoaches”, liet wethouder Fred van Trigt aan de toehoorders weten. De Buursportcoaches zijn naast het organiseren van verschillende sport- en spelevenementen in het , dorp, belangrijk voor het zoeken naar verbinding tussen de scholen en sportclubs en tussen de sportverenigingen onderling.

“Buurtsportcoaches zorgen voor verbinding.” 83


Hoofdstuk 8 Hillegom | Huldiging Sportkampioenen

84


Huldiging

Hoofdstuk 8 Hillegom | Huldiging Sportkampioenen

Hillegomse

sportkampioenen

H

et afgelopen jaar zijn er weer vele sportkampioenen in Hillegom bijgekomen. Van voetbal tot jeu de boules waren er kampioenen aanwezig om gehuldigd te worden. De sporters werden woensdag 27 juni op het podium op het hoofdveld van SV Hillegom gehaald. Een voor een kwamen de teams of individuele teams naar voren en kregen ze van wethouder Fred van Trigt een petje en een certificaat. Veel verschillende sporten waren vertegenwoordigd waaronder trampolinespringen, handbal en turnen. Tussen de huldigingen werden demoâ&#x20AC;&#x2122;s gehouden door onder andere turners en ritmische gymnasten van GV Jahn.

Naast de kampioenen werden nog meer mensen in het zonnetje gezet. Zo werd de Fairplay bokaal uitgereikt. Vijf jongeren die op een goede manier met sport bezig zijn werden naar voren geroepen. Uiteindelijk ging Iris de Vries met de bokaal naar huis. Ook werd de sportvrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Sylvia de Haan werd met een smoes naar het sportpark gelokt. Het was een grote verrassing voor haar, maar volgens de wethouder zeker verdiend voor haar werkzaamheden voor de Avondvierdaagse Hillegom.

85


Hoofdstuk 8 Hillegom | Sport en Beweegfestival

Iedereen in beweging!

O

p 22 september vond de eerste editie van het Sport en Beweegfestival plaats in Hillegom. De Hoftuin, die bedoeld is als plek om bij elkaar te komen, was de perfecte locatie voor het festival. Hillegom Marketing en Hillegom in Beweging hadden ervoor gezorgd dat er een overvloed aan activiteiten te doen was, zoals suppen, jeu de boules en levend tafelvoetbal. Hillegom Marketing en Hillegom in Beweging zijn de samenwerking aangegaan en hebben op zaterdag 22 september de eerste editie van het Sport en Beweeg festival georganiseerd. Het festival stond in het teken van de Nationale Sportweek. Dit is een initiatief van NOC*NSF, waarbij er een week lang sport- en beweegactiviteiten door heel Nederland georganiseerd worden. Vanwege het 15-jarige bestaan van de Nationale Sportweek werd er een extra lange sportweek gehouden die begon op 15 september en eindigde op 29 september. Hillegom Marketing en Hillegom in Beweging zagen daarom de perfecte kans om ook in Hillegom iedereen in beweging te krijgen. Gymnastiek Fred van Trigt, wethouder van onder andere sport, was aanwezig om de eerste editie van het festival officieel te openen. De wéthouder kon zelf natuurlijk niet stil blijven staan op het Sport en Beweegfestival en werd daarom uitgenodigd door Gymnastiekvereniging Jahn om een paar kunstjes op de tumblingbaan te demonstreren. Na wat koprollen en atletische sprongen van de wethouder, was het de beurt aan een jong lid van Jahn om te laten zien wat gymnastiek écht inhoudt. Salto’s, flikflakken en handstanden, het wordt bij Jahn allemaal geleerd. Tweede editie Iets verderop stond Jeu de Boules Hillegom paraat om het Franse spel te demonstreren aan voorbijgangers.

86

Daarnaast stond Schaakclub de Uil er met een levensgroot schaakbord. In de haven konden de bezoekers een nat pak halen tijdens het suppen: Aan de andere kant van de Hoftuin stond het levend tafelvoetbal. Burgemeester Arie van Erk en Fred van Trigt deden een potje met de bezoekers mee. Ook was er een rodeostier, pannavoetbalveld en was Korfbalvereniging SDO aanwezig. Het bezoekersaantal viel bij de start van het festival wat tegen. Gelukkig ligt de Hoftuin op een centrale plek in Hillegom en kwamen er veel voorbijgangers een kijkje nemen, waardoor het festival steeds wat drukker werd. “Volgend jaar moeten we gaan kijken hoe we nog meer bezoekers krijgen op zo’n prachtig festival, maar er komt hoe dan ook een tweede editie!”, liet wethouder Fred van Trigt weten. Trots Team Hillegom in Beweging-van SportSupport organiseert het sport- en beweegaanbod in de buurt. Het team werkt samen met sportverenigingen, sportscholen, scholen, kinderopvang, bedrijven, huisartsen, fysiotherapeuten en welzijnsinstellingen. In augustus 2016 is op verzoek van Gemeente Hillegom Stichting Hillegom Màrketing opgericht. De Stichting heeft als doel om Hillegom te vermarkten, beter bekend te maken welke activiteiten er plaats vinden en toeristische en recreatieve partijen en activiteiten te (ver) binden. Het streven is om eigen bewoners trots te laten zijn en te laten blijven op het eigen dorp.


Meer aansluiting tussen sport en Hoofdstuk 8 Hillegom | Sport en Onderwijs

onderwijs W

ethouder Van Trigt (gemeente Hillegom), Joyce Romijn (directeur Daltonschool Hillegom namens de basisscholen), Rob Stroombergen (voorzitter Jeugdcommissie SV Hillegom namens de verenigingen), Sonja Verbeek (eigenaresse Total Move namens de commerciële sportaanbieders) en Jerry Buitendijk (directeur van SportSupport) hebben woensdag 12 december een convenant ondertekend in de raadzaal van Hillegom. Door te tekenen hebben zij afgesproken dat zij zich gezamenlijk inzetten voor een betere aansluiting tussen sport en onderwijs.

Alle kinderen in Hillegom laten voldoen aan de beweegrichtlijnen, dat is waar het om gaat. Daarvoor is het belangrijk dat sport en onderwijs beter op elkaar aansluiten. Dat staat in het Masterplan Sport en Onderwijs. Voor de uitvoering van het plan is in verschillende bijeenkomsten met het werkveld input verzameld en er is al begonnen met de uitrol. Met de ondertekening van het convenant wordt het belang van de samenwerking nog eens onderstreept. Wethouder Fred van Trigt: “Een deel van de kinderen beweegt echt te weinig en dat heeft gevolgen. Daarom ben ik heel blij dat we afspraken hebben gemaakt voor meer samenwerking tussen sport en onderwijs.

Zo kunnen we maximaal resultaat bereiken. Het convenant is dus een belangrijke mijlpaal!” Een van de projecten die uit deze afspraak voortkwamen was dat Ajax op bezoek kwam. De groepen 5 t/m 8 deden mee met de “Ajax Life Skills & Clinics”. De kinderen kregen training volgens de unieke Ajax methode. Doelstelling van dit programma is om kinderen bewust te maken van gedrag en gedragingen op en rondom het veld, op sociale media, met geld en voeding Alle kinderen gingen naar huis met een oorkonde en een bidon. De school kreeg een groot bord met daarop de 11 kernwaarden van Ajax. Dit bord zal een mooie plek op school krijgen. 87


Hoofdstuk 9 Velsen

Velsen in het kort CIJFERS Scholen

21

SportVerenigingen

70

DIENSTEN | ACTIVITEITEN | THEMA’S Telstar Streetleaugue

Zwem­-4daagse

Buurtsportcoaches

SportMix

SportInstuif

Verenigingsondersteuning

Sportpas Velsen

Koningsspelen

Dubbelzeskamp

Vijfkamp

Schoolsport

GIDS-project

Brede School

Sport TSO

Playing for Succes

88


Hoofdstuk 9 Velsen

I

VELSEN

n Velsen is SportSupport actief met de inzet van buurtsportcoaches die zich met maatschappelijke projecten richten op het verbinden van de sectoren sport en onderwijs.

Spor tSuppor t is uitvoerder van projecten binnen Gezond en Lekker in je vel in Zee- en Duinwijk. Er is een overstap gemaakt naar het systeem van Spor t en Cultuur impuls. SportPas Velsen biedt spor taanbieders een platform om zich te profileren voor de schoolgaande jeugd en volwassenen. De buurtspor tcoaches voeren op meerder scholen Spor t TSO activiteiten uit. De buur tspor tcoaches hebben in 2018 met succes voor het eerst de Dubbelzeskamp georganiseerd. In september 2018 zijn er nieuwe collegaâ&#x20AC;&#x2122;s gestar t. Jordy van Zaanen heeft de taken van Jurre Brussel overgenomen als Senior Buurtsportcoach.

Jerry van Akkeren heeft de taken van Nicky Brouwer overgenomen als buur tspor tcoach IJmuiden. Yoran Wezepoel heeft de taken als buur tspor tcoach en vakleerkracht op de Plataan overgenomen van Jurre Brussel in Velsen-Noord. Jacintha van der Klugt heeft buurtspor tcoach taken overgenomen in Velserbroek, Santpoor t en Driehuis van Jordy van Zaanen. De buur tspor tcoaches zijn in alle dorpskernen van de gemeente Velsen werkzaam en ontwikkelen zich tot bekende en herkenbare spor tgezichten. Voornamelijk actief t.b.v. kinderen, spor tverenigingen en scholen. In toenemende mate zetten zij spor t en bewegen in voor maatschappelijke projecten.

89


Van je hobby je werk maken Hoofdstuk 9 Velsen | Buurtsportcoach

Jordy van Zaanen Senior buurtsportcoach Velsen

B

uurtsportcoaches kom je overal tegen in de regio Zuid-Kennemerland, Bollenstreek en IJmond. Het zijn professionals die in de wijk sport en bewegen versterken en verbinden.

Al ruim 8 jaar is Jordy van Zaanen een bekend gezicht in Velserbroek, Driehuis en Santpoort in gemeente Velsen. Naast het ondersteunen van de sportverenigingen geeft hij zelf sport TSO bij basisschool de Hoeksteen en organiseert hij wekelijks Sportmix op verschillende dagen in de dorpskernen Velserbroek, Driehuis en Santpoort. Daarnaast geeft hij ook nog één keer in de week Walking Footbal aan (beginnend) dementerende ouderen op het voetbalveld van Onze Gezellen. “De sport TSO op de Hoeksteen was de eerste school waar op die manier in de pauze sport en spel aangeboden werd. Daarna is het ook uitgerold bij andere scholen. Met succes. Kinderen vinden het leuk, ze hebben wat te kiezen in de pauze. Bijkomend voordeel is dat er minder ruzies of conflicten zijn op het schoolplein. Ik doe zelf ook altijd enthousiast mee, dat vinden ze leuk en motiveert andere kinderen om een volgende keer eens mee te doen. In beweging “De afwisseling in dit werk spreekt mij erg aan. Daarnaast is sporten mijn hobby, eigenlijk heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt, hoe gaaf is dat. Mijn doel is om zoveel mogelijk kinderen achter de schermpjes vandaan te halen. Ze letterlijk in beweging krijgen. Dat vind ik echt fantastisch. Zeker met kinderen. Die zijn zo goudeerlijk. Als ze iets leuk vinden hoor je het maar ook zeker als ze het stom vonden. De waardering van ouders vind ik prettig. Als je een compliment krijgt over een sportevenement word ik daar blij van. Daar doe je het voor. Het is belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd leren dat sporten gezond maar vooral leuk is. Kinderen laten opgroeien met sport. 90

Daarna is de kans veel groter dat ze later blijven sporten.” Aldus een enthousiaste Jordy. Sportmix De Sportmix wordt altijd erg goed bezocht. Op maandag en vrijdag is hij meestal helemaal vol. Deze naschoolse sportactiviteit wordt aangeboden


Hoofdstuk 9 Velsen | Buurtsportcoach

“Zoveel mogelijk kinderen van de schermpjes af.” voor kinderen van groep 1 tot en met 4. Jordy: “De samenwerking met de verenigingen is hierin erg belangrijk. In 4 of 5 weken bieden we een bepaalde sport aan. De sportvereniging geeft zelf deze lessen. Zo hebben we een keer tuimelen gedaan. Dit is een vorm van judo en leuk voor de kleintjes want bij tuimelen mogen ze met elkaar stoeien. Maar ook tennis, rugby, korfbal en voetbal is al voorbijgekomen. Echt een leuke manier om kennis te maken met een sport.”

Walking football De doelgroep van Walking football is een vreemde eend in de bijt. Waar Jordy voorheen alleen met kinderen werkte heeft hij sinds 2 jaar wekelijks een groep senioren met een vorm van dementie. “Stel je voor dat je op die leeftijd weer, op een rustig tempo, kan voetballen, dat is toch super. Heerlijk om met deze leuke groep buiten te kunnen sporten. Je ziet ze elke week weer genieten. We doen altijd een warming-up en daarna een paar korte partijtjes op een klein veld. Er zitten zelfs twee oud profvoetballers bij. Bij slecht weer voetballen we gewoon binnen. Dit voetballen is ontstaan vanuit een mooie samenwerking met Onze Gezellen, Kennemerhart en SportSupport” besluit Jordy zijn verhaal. Het team in gemeente Velsen bestaat uit 8 medewerkers van SportSupport.

91


Hoofdstuk 9 Velsen | Koningsspelen

Zonnige Koningsspelen

in Velsen V

rijdag 20 april stond gemeente Velsen ook in het teken van de Koningsspelen. De buurtsportcoaches hebben op twee verschillende plekken de Koningsspelen georganiseerd: op het strand in IJmuiden en sportpark Groeneveen.

Op het strand van IJmuiden waren de volgende scholen aanwezig: de Toermalijn, de Franciscus, de Origon, het Kompas en de Parnassiaschool. Maar liefst 1000 kinderen konden op deze dag onder andere meedoen aan dansen, rugby, ren en tikspelletjes, karate en een clinic van de Reddingsbrigade. Op sportpark Groeneveen in Santpoort gingen de kinderen van de Franciscus en de Zefier lekker sporten en spelen op de atletiekbaan en op de tennisbanen. De clinics op deze Koningsspelen werden mede mogelijk gemaakt door de sportverenigingen uit de gemeente en studenten van onder andere het Vellesan college en SM&O.

92


Een sportkeuze

Hoofdstuk 9 Velsen | Sportstimulering

J

maken

acintha van der Klugt is buurtsportcoach in Velserbroek, Santpoort en Driehuis en richt zich op de sportstimulering van de basisschooljeugd.

Stereotype uitspraken Om je heen hoor je geregeld de stereotype uitspraken als: ‘jongens houden van voetbal en vechtsport en meisjes houden van ballet en paardrijden. Meisjes zijn verbaal sterker en jongens zijn fysiek sterker. Meisjes kunnen zich beter concentreren, jongens houden van experimenteren. Meisjes zijn heel goed in praten en jongens willen altijd bewegen. Meisjes roddelen snel en jongens vechten graag…’

Heeft je kind al een voorkeur voor een sport, laat hem/ haar dan deze sport ervaren (als jij als ouder er natuurlijk ook achter staat). Voor bijvoorbeeld een teamsport als handbal of voetbal, vind je kind het leuk om samen te werken, is hij/zij juist behendig met de bal en niet angstig? Maar wanneer jouw kind liever alleen bezig is en de dingen op zijn of haar eigen manier wilt doen, is het misschien niet direct een teamspeler, en laat hem/

Zijn deze uitspraken allemaal waar? In mijn beleving is er wel degelijk verschil tussen jongens en meisjes en dat is maar goed ook. Als we allemaal hetzelfde zouden zijn, wordt het misschien ook zo eentonig. Ieder is uniek, dat maakt het zo leuk! Samen een keuze maken Om samen tot een sportkeuze te komen, zoek je samen met je kind een sport uit waarbij je kind zich fijn voelt. Een veilige omgeving is belangrijk, heerst er een fijne sfeer in de groep/clubhuis? Wil je kind liever alleen sporten of graag samen met vriendjes in teamverband? In weer en wind op het veld of lekker warm in de zaal? Maar vooral wat vind jouw kind leuk om te doen en waar heeft hij/zij echt plezier in? Op muziek dansen, balanceren, overal op willen klimmen en klauteren, haar dan lekker een sport kiezen waarbij zij zelf de regie rennen, stoeien, samenwerken? kunnen bepalen. Want of een jongen op ballet gaat of een meisje kiest voor kickboksen, het maakt echt niets uit, als ze maar lekker in beweging zijn! Tot een sportkeuze of meerdere gekomen? Probeer deze sporten dan uit via Sportpas Velsen. Sporten met plezier! Naast dat sporten en bewegen heel gezond is, is plezier minstens zo belangrijk! Laat kinderen de eigen grenzen ervaren en bepalen en de grenzen van andere kinderen respecteren. Daar kunnen sommige ouders dan weer een voorbeeld aan nemen langs de kant van het sportveld. 93


Hoofdstuk 9 Velsen | Schoolsport

Cruyff Court

6 vs 6 toernooi I

n IJmuiden is de organisatie van het Cruyff Court 6 vs 6 toernooi gecombineerd met de heropening van het Cruyff Court aan het Pleiadenplantsoen.

Het Cruyff Court 6 vs 6 toernooi is voor kinderen uit groep 7&8. Per voorronde zijn er meerdere prijzen te verdienen; een prijs voor het beste jongensteam, één voor het beste meidenteam én een respect-award. Op drie woensdagen in juni hebben er twee voorrondes en een finale plaatsgevonden onder leiding van de buurtsportcoaches. Op 13 juni was er een voorronde in Velserbroek, hier konden kinderen uit Santpoort, Driehuis en natuurlijk Velserbroek aan meedoen. Op 20 juni was de voorronde in IJmuiden bij de Pleiadenschool, hier konden alle kinderen uit heel IJmuiden en VelsenNoord aan meedoen. Op woensdag 27 juni werd de finale georganiseerd met een feestelijk tintje: de (her) opening van het nieuwe court. Rond 14:00 uur kwamen de teams die de voorrondes gewonnen hadden binnendruppelen en werden de

namen/handtekeningen van álle deelnemers op de Respect-vlag gezet. Dit als houvast om tijdens het toernooi respectvol met elkaar om te gaan. Gedurende de hele dag was het belangrijk dat de deelnemers de 14 regels van Cruyff in hun achterhoofd houden, waarbij alles in het teken staat van respect. De handen worden voor en na elke wedstrijd geschud en er wordt gekeken hoe deelnemers zich binnen, maar ook buiten het veld gedragen. Wordt er aangemoedig? Hoe wordt er geradeerd op de scheidsrechter? Enzovoort. Nadat alle wedstrijden waren gespeeld kon de prijsuitreiking beginnen. FC Nouri bleek in de voorronde van IJmuiden al sterk en liet tijdens de finale weer zien dat ze onverslaanbaar waren, mooi om te zien! FC Strijders deden hun naam eer aan en gingen met de respect-award naar huis! Vervolgens kwam het officiële gedeelte van de middag, de wethouder Sport, Bram Diepstraten en Ilja van Holsteijn, van de Johan Cruyff Foundation opende het court door de vlaggen te laten zakken, de confetti te ontpoppen en de eerste doelpunt te maken. Het was een succesvolle middag op een gloednieuw Cruyff Court. De organisatie hoopt hiermee de kinderen uit de buurt enthousiast te hebben gemaakt, waardoor zij in hun vrije tijd vaker het court zullen bezoeken om te voetballen.

94


Hoofdstuk 9 Velsen

95


Hoofdstuk 10 Evenementen | Advertentie 2019

12 02

mei

05 08 29 27

juni

juli

79ste krinkels Pim MulierLoop hugo boss Letterenloop ZorgSpecialist Grachtenloop

sep.

Pierloop Velsen

sep.

Halve van Haarlem

okt.

Heemstede Loop Sport- en Beweegkliniek sportgeneeskunde

96


Hoofdstuk 10 Evenementen

S

EVENEMENTEN portSupport organiseert jaarlijks meerdere en diverse evenementen. Hardloopevenementen, maar ook de Olympische Dag Haarlem en de Sport-In maken hier deel van uit.

De meeste hardloopevenementen die Spor tSuppor t organiseer t vallen onder het RSM Loopcircuit, powered by Run2Day Haarlem. Dit loopcircuit bestaat uit vijf hardloopevenementen die in de regio Kennemerland worden georganiseerd. Elk evenement is uniek en laat je de mooie plekjes van Haarlem en omgeving zien; lopen langs de Haarlemse grachten, de Grote Markt als basis van het grootste eendaagse spor tevenement van Haarlem, het bekende Kopje van Bloemendaal veroveren en parcoursen door prachtige bossen en duinen. Deze locaties en hun omgeving dagen de deelnemers uit om het beste uit hun zelf te halen, maar zeker ook om volop te genieten van al het moois dat Kennemerland te bieden heeft.

Ook organiseer t SportSupport de Scheveningen Zandvoor t Marathon. Een uniek hardloopevenement want de deelnemers lopen de gehele marathonafstand over het strand. Daarnaast zijn er nog een paar evenementen die niet op hardlopen gericht zijn. Dit zijn de Olympische Dag Haarlem, die 1x in de 2 jaar plaatsvindt voor de groepen 7 en 8 van de basisschool, en de Spor t-In Fun Experience, een meerdaags spor tevenement in het Kennemerspor t Center in de kerstvakantie voor kinderen van 2 t/m 13 jaar.

97


900 scholieren een finaleplaats

Hoofdstuk 10 Evenementen | Olympic Moves

D

onderdag 19 april was het zover. Haarlem was de ‘hosting city’ van een van de 11 grote regionale finales van Olympic Moves. Ruim 900 enthousiaste scholieren gingen de strijd aan voor een plek in de finale in Papendal op 8 juni aanstaande. Het was een spannende en vooral leuke dag met als cadeautje het mooie zomerse weer.

Het was al vroeg druk in het Pim Mulier stadion. Rond 11.00 uur zaten de tribunes vol en werd de dag op een spetterende manier geopend met een tweetal bijzondere acts; een vuurshow verzorgd door Wouter Buyze van StageHeat en een freestyleact van Jesse Marlet, Nederlands kampioen Freestyle voetbal. Na de openingsceremonie verplaatsten de leerlingen zich richting de sportvelden voor het wedstrijdprogramma. Er werden 3 verschillende sporten beoefend: voetbal (meisjes en jongens), ultimate frisbee en veldloop. Bij BVC Bloemendaal vond het meisjes en jongens voetbal (klas 1 – 3) plaats en de veldloop, die dit jaar door een prachtig deel van het wandelpark Caprera liep. Het Ultimate Frisbee was bij hockeyclub HBS en bij DSS vond het meiden en jongens schoolteam voetbal plaats. De volgende scholen uit de regio zijn door naar de landelijke finale. Zo won Het Schoter uit Haarlem bij voetbal zowel bij de meisjes 3 als bij de jongens 3 en ook won het Gymnasium Felisenum uit Velsen-Zuid voetbal in de categorie jongens schoolteam. Helaas werd het Vellesan College bij Ultimate Frisbee en bij voetbal meisjes 3 tweede en lopen de finale net mis. 98

Om meer middelbare scholieren samen (meer) te laten sporten zijn de partners, KVLO, NOC*NSF en CocaCola, in 2003 ‘Olympic Moves’ gestart. Olympic Moves is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Het is een jaarlijkse competitie tussen scholen uit het voortgezet onderwijs, waarbij scholieren elkaar op school, regionaal en daarna nationaal uitdagen om het kampioenschap voor scholen. Via selectieprocedures op school en meer dan 75 regionale finales komen jaarlijks leerlingen van ruim 350 scholen, dit is bijna de helft van alle middelbare scholen, in beweging met Olympic Moves. Olympic Moves is van groot belang voor de schoolsport in Nederland want 8 op de 10 Nederlandse kinderen op de basisschool doet aan sport, maar eenmaal op het voorgezet onderwijs stopt een aanzienlijk deel met sporten. Het doel van Olympic Moves is om scholieren tussen de 12 en 19 jaar kennis te laten maken met diverse vormen van sport en laat hen het plezier van samen sporten beleven.


gaan de strijd aan voor bij Olympic Moves Hoofdstuk 10 Evenementen | Olympic Moves

99


Hoofdstuk 10 Evenementen | Sport-In Fun Experience

In Kennemer Sportcenter twintigste ‘Sport-In’

Rennen, springen, vallen, opstaan en... W

e moeten rennen, springen, vallen. opstaan en weer doorgaan’. De tekst uit het lied ‘Opzij’ van Herman van Veen was zeker van toepassing op de ongeveer vijfhonderd kinderen die op donderdag 27 december 2018. Zij konden kiezen uit veertig verschillende activiteiten bij de twintigste editie van de Sport-In Fun Experience.

Nieuw dit jaar is Krav Maga, een Oosterse vechtkunst. In een hoekje van de grote sporthal geven Cor van Ingen en Elkan van Dijk een groepje van twaalf kinderen les. “Ga weg”, roept Juliet voor ze een duw met haar onderarm aan Van Dijk geeft. Vervolgens rent ze hard de andere kant op. “Ik vind het interessant hoe ik me kan verdedigen. Met mijn armen geef ik het eerst aan voordat ik echt weg ga lopen”, vertelt de 10-Jarige Bennebroekse die voor de derde keer bij de Sport-In Fun Experience is.

Nooduitgang Voor de instructeur van Try Force uit Velserbroek gaat het nog verder dan alleen ‘het aanleren van’. “We leren ze ook heel bewust om zich heen te kijken. Waar is de nooduitgang? Welke weg kies je? Het is heel belangrijk dat je observeert waar je bent.” legt Van Dijk uit voor hij de groep weer op de grond laat zitten. “Ik heb bij ons in Velserbroek kinderen met gebogen schouders binnen zien komen. Nu lopen ze met de borst vooruit rond. Ze stralen veel meer zelfvertrouwen uit.” Bij de inschrijftafel is het lastig kiezen voor de vriendinnen Heleen en Faith. “We hebben net geturnd. Aan de rekstok hangen en dan in de schuimblokken vallen”, laat de 8-jarige Heleen weten.” En een stukje rennen, twee keer springen en dan als je op de mat kwam een koprol maken”, vult de 9-jarige Faith aan. Voor hun moeders is het evenement een uitkomst. “Er is zo veel te doen en te kiezen.” Helaas kunnen we niet de hele dag koffiedrinken. We moeten mee om te kijken natuurlijk’’, vinden ze. Signaal Inmiddels klinkt er een luid en duidelijk signaal door het hele complex. De volgende ronde is aanstaande. Organisator Milanne Teunissen van SportSupport kijkt of het allemaal goed gaat bij de wisseling van de wacht. Met een knipoog: “Ja, ja, voor ons is het ook rennen, springen. vallen, opstaan en weer doorgaan.

100


Hoofdstuk 10 Evenementen | Sport-In Fun Experience

101


Swim to Fight Cancer Haarlem Hoofdstuk 10 Evenementen | Swim to Fight Cancer Haarlem

S

wim to Fight Cancer Haarlem heeft dit jaar tot op heden maar liefst € 481.492,50 opgehaald voor Stichting Fight Cancer.

Dankzij de 757 deelnemers en vele sponsoren doneert Haarlem dit bedrag voor kankeronderzoek aan jonge talentvolle onderzoekers van Fight cancer/ KWF. Deelnemers van jong tot oud sprongen vandaag individueel of in groepsverband in het Spaarne om hun route zwemmend af te leggen door de Nieuwe Gracht en de Bakenessergracht. Het officiële startschot werd gegeven door burgemeester Jos Wienen die zelf ook deel nam aan Swim to Fight Cancer Haarlem 2018. Deelnemers konden zich bij de tweede editie van Swim to Fight Cancer Haarlem inschrijven voor een individuele tocht van 2 kilometer en als een estafette- of businessteam. Voor de gevorderden was er een tocht van 4 kilometer uitgestippeld. Omdat kanker alle leeftijden raakt, was er een Kids Obstacle Swim georganiseerd. Dit jaar deden er van de 757 deelnemers 112 kinderen mee om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Onder de zwemmers was zondag ook de aanvoerder van de nationale Jong Oranje hockeyploeg Dennis Warmerdam. Warmerdam en honderden anderen begonnen kort na het middaguur aan een muzikale warming up door voormalig judoka Dennis van der Geest. Haarlemse singer-songwriter Marleen Bijleveld

102

onthaalde de laatste zwemmers met een speciaal nummer voor de swim. De stad was voor de gelegenheid omgetoverd in een blauw fight-cancer-decor met aanmoedigings-fanfares, dj’s langs de route en in blauw versierde Haarlemse iconen als de molen Adriaan. In zwembad de Houtvaart werden afgelopen maanden wekelijks gratis trainingen gegeven om deelnemers klaar te stomen voor de Swim to Fight Cancer. Ook werden er diverse open-watertrainingen gegeven in Haarlem en omgeving. De trainingen werden verzorgd door topsporters waaronder Marcel Schouten en Lars Bottelier, triatleten en zwemtrainers.


Hoofdstuk 10 Evenementen | Swim to Fight Cancer Haarlem

103


Monsterlijke editie Hoofdstuk 10 Evenementen | Scheveningen Zandvoort Marathon

Scheveningen Zandvoort Z

ondag 18 maart was alweer de 11e editie van de Scheveningen Zandvoort Marathon. Alle deelnemers gingen letterlijk het gevecht aan met de wind, want met windkracht 5/6 tegen en met een gevoelstemperatuur van -10, was dit een van de zwaarste edities ooit.

Marathon

Om 11.00 uur klonk het startschot zowel in Scheveningen als in Zandvoort. In Scheveningen begon men aan de monsterlijke toch van 42 km in een rechte lijn, langs de kust richting Zandvoort. De harde wind en de lage temperaturen weerhielden de lopers niet om toch deze ultieme uitdaging aan te gaan. Onderweg waren veel waterposten, bemand door vrijwilligers, waar de deelnemers iets konden eten of drinken. Dit jaar zijn er 2 nieuwe afstanden toegevoegd namelijk: de halve marathon en 10 km. Deze 2 afstanden starten en finishten in Zandvoort bij Rapa Nui. Het eerste stuk van deze 2 routes ging ook over het strand richting IJmuiden. Waar de 10 km na ruim 2 km de Kennemerduinen in ging. De halve marathon liep een stuk verder over het strand en stak daarna de duinen in. In de Kennemerduinen waren sommige stukken in de luwte en met het zonnetje erbij was het aangenaam lopen. “Het waren 2 prachtige maar pittige routes” was een veel gehoorde uitspraak van de deelnemers. De kinderteams vonden het super gaaf om mee te lopen. Voor de kinderen was het ook veel zwaarder dan normaal, maar door elkaar aan te blijven moedigen en het vele wisselen haalden ze allemaal voldaan de eindstreep. Alle kinderteams liepen voor het goede doel; Reddingsbrigade Nederland. Iedereen liep deze editie voor een veilig en schoon strand en er is maar liefst € 3000,- opgehaald. Team Scorpions mag zich het beste fundraising team noemen. Met een bedrag van ruim € 2000,- sleepten ze deze mooie titel in de wacht. De winnaar van de individuele marathon was Haarlememmer Tim Vreeburg in een tijd van 3:31 uur. Bij de dames kwam Elsbeth Haasnoot als eerste over de 104

streep in een tijd van 3:58 uur. Robert Nonner en Diana Iprenburg-Hendriksen waren de snelste op de halve marathon. De 10 km werd het snelst afgelegd door Rixt Siebinga en Johan Ruiten. Deelnemers hebben ondanks de zware omstandigheden een geweldige editie beleefd en beloofden de organisatie SportSupport volgend jaar weer aan de start te verschijnen. Maar dan wel zonder de stormachtige wind.


Hoofdstuk 10 Evenementen | Scheveningen Zandvoort Marathon

Scheveningen Zandvoort Marathon in cijfers Totaal aantal deelnemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Aantal deelnemers marathon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Aantal deelnemers halve marathon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Aantal deelnemers 10 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Aantal deelnemende kinderteams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Aantal deelnemende bedrijventeams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Geschat aantal toeschouwers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Aantal vrijwilligers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

105


Hoofdstuk 10 Evenementen | de ZorgSpecialist

de genen van de

ZorgSpecialist

V

italiteit, sport, en hardlopen in het bijzonder, zit in de genen van de ZorgSpecialist. Dat kan ook niet anders met een directie – Otto Korstenbroek en Esther Vink - die samen zo’n 60 marathons op hun naam hebben staan. Toen zij in 2007 aan het roer kwamen te staan van de ZorgSpecialist, werd korte tijd later het contact gelegd met Sportsupport. Met resultaat! In 2009 klonk het eerste startschot van de ZorgSpecialistloop langs de groene zomen van Haarlem. Esther: “Als (thuis)zorgorganisatie zijn we actief in de regio Kennemerland. We bieden veel; van huishoudelijke zorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging thuis tot en met steun en begeleiding in onze kleinschalige woonplekken. We doen onze naam eer aan en zijn specialist in ondersteuning van mensen met dementie en voor zorg in de laatste levensfase.” “Hardlopen geeft ons plezier en energie” vult Otto aan, “ook en misschien wel juist als het druk is met werk en gezin. Dat dragen we graag uit. Binnen de ZorgSpecialist is de jaarlijkse ZorgSpecialistloop een begrip, waar met elkaar voor getraind wordt. Medewerkers die eerder dachten dat lopen niets was, ontdekken hoe leuk is om je conditie met het lopen op te bouwen. En bij de finish is de bekroning naast de medaille alle hugs van je collega’s die trots op je zijn.” Na de eerste edities van de ZorgSpecialistloop in Haarlem, verhuisde de loop naar Velsen. Met een geweldige finish in het Telstarstadion werd de

106

ZorgSpecialistloop een evenement voor iedereen. Een obstacle baan op de grasmat voor de kinderen en een finish voor een volle tribune. Ook de bewoners van de kleinschalige woonlocaties van de ZorgSpecialist hadden de dag van hun leven. Een geweldige combinatie van jong en oud. “We zitten nooit stil” zeggen Otto en Esther in koor. “Met het verbinden van onze naam aan de Grachtenloop is er weer een nieuwe fase. De nacompetitie van Telstar - het stadion niet beschikbaar was de aanleiding. De eerste editie van de ZorgSpecialist Grachtenloop smaakte naar meer. We zijn trots dat dit geweldige evenement onze naam draagt. De combinatie van sport en gezelligheid, van gezonde competitie en gezamenlijk vieren past bij de ZorgSpecialist. In de editie van 2019 is het bovendien een prachtige gelegenheid om heel Haarlem kennis te laten maken met ons nieuwe logo. Zodat iedereen die (ooit) zorg nodig heeft meteen weet waar je moet zijn!


Hoofdstuk 10 Evenementen | RSM Loopcricuit powered by Run2Day Haarlem

RSM LOOPCIRCUIT D

e winkel van Run2Day Haarlem stond zaterdagochtend 15 december in het teken van de uitreiking van het RSM Loopcircuit powered by Run2Day Haarlem. De snelste lopers werden gehuldigd en twee prijswinnaars die via loting aan tenminste vier van de vijf hardloopevenementen uit het loopcircuit hebben meegedaan.

De snelste man op de 10km was dit jaar Jim Rothweiler. Hij heeft aan 4 van de 5 hardloopevenementen deelgenomen. De snelste dame op de 10km was Luca Reniers, vorig jaar was Luca de snelste dame op de 5 km en heeft aan alle 5 hardloopevenementen deelgenomen.

Bij de 5 km waren het Eva Cornet en Tim Vreeburg die de prijs mee naar huis namen. Eva heeft ook deelgenomen aan alle 5 evenementen, Tim aan 4. De winnaars van de loting waren Roberto de Haan en Kim Strooper. Alle winnaars ontvingen een cheque van Run2Day Haarlem en een prachtige bos bloemen. Na de prijsuitreiking werd er meteen naar hartenlust geshopt in de winkel.

107


Weleda

Hoofdstuk 10 Evenementen | 78ste Weleda Pim Mulierloop

De 78ste

Pim Mulierloop

O

p 22 april 2018 stond alweer de 78ste editie van deze ultieme klassieker op de kalender! Na het mooie succes van vorig jaar was de oudste loop van Nederland wederom deelnemer aan het RSM Loopcircuit, powered by Run2Day Haarlem. Het evenement stond dit jaar, na het wegvallen van de Zorgspecialistloop, zelfs als eerste op de kalender. We waren met atletiekvereniging Suomi ook erg blij met onze sponsor Weleda. Zij besloten na de eerste kennismaking vorig jaar de samenwerking voort te zetten. Weleda is partner van Natuurmonumenten, de beheerder van Landgoed Duin-en Kruidberg. De routes van de Pim Mulierloop lopen grotendeels door dit gebied. Het blijft ook voor hun een ‘natuurlijk’ verbond. Op zondag 22 april was het zover. Een zonovergoten dag, met een temperatuur die ruim boven de 20 graden kwam. Het totaalaantal inschrijvingen liep richting de 700, maar uiteindelijk kwamen 625 lopers over de finish. Op alle afstanden was een ruime toename van de deelnemers te zien. De jeugdloop blijft in aantal nog steeds wel wat achter. De samenwerking in het loopcircuit begint daarmee zijn vruchten af te werpen. Mede door het mooie weer, het enthousiasme van speaker Jan van der Meulen, en de opzwepende ‘beats’ van DJ Jara, waren de deelnemers zeer enthousiast. En natuurlijk ook door het fantastische groene parcours. Na de loop ontstonden er op de atletiekbaan van AV Suomi ‘Vondelparkachtige’ taferelen.

108

Mensen die lekker aan het relaxen waren in het gras, picknickten of een zonnestraal meepikten. Een heerlijke sfeer! Voor elke deelnemer op de 10 en 16,1km, gebruikers van Landgoed Duin-en Kruidberg, is 10% van het inschrijfgeld naar Natuurmonumenten gegaan. In totaal kreeg Natuurmonumenten hiermee €527 aan donaties. Een fantastisch bedrag1


Hoofdstuk 10 Evenementen | 78ste Weleda Pim Mulierloop

Weleda Pim Mullierloop in cijfers Totaal aantal deelnemers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Aantal deelnemers 1200m jeugdloop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Aantal deelnemers 5 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Aantal deelnemers 10 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Aantal deelnemers 16,1 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

109


HUGO BOSS Hoofdstuk 10 Evenementen | HUGO BOSS Letterenloop

Letterenloop

O

p zondag 3 juni was de Haarlemse ijsbaan voor de 11e keer het decor voor de start en finish van de HUGO BOSS Letterenloop. Met 1.645 deelnemers verdeeld over de 4 verschillende afstanden kijkt het bestuur van stichting Letterenloop en de organisatie SportSupport terug op een geslaagde editie. Om 10.00 uur klonk het startschot van de HUGO BOSS 10km, dit parcours loopt door de mooie bosrijke omgeving van Bloemendaal en voert je via het altijd uitdagende Kopje van Bloemendaal, dit jaar gesponsord door Toko Nina, naar het prachtige Halve Maantje. Dennis van der Geest: ‘Het stuk bij Caprera was echt een serieuze heuvel. Het was leuk om mee te doen omdat ik in de buurt woon en er stukjes van mijn trainingsrondje bij zaten.’ Naast de nieuwe hoofdsponsor HUGO BOSS, was de organisatie bij met de nieuwe afstandsponsor van de 5km, REXEL. De start van de REXEL 5km luidde om 11.30 uur. Het startschot werd gegeven door niemand minder dan Marit Bouwmeester, een Olympische Kampioen in Zeilen. Met haar fantastische energie heeft ze de deelnemers geënthousiasmeerd en op de finish kreeg iedereen een high-five van zowel Marit als de Rexel mascotte de leuw!

Na de REXEL 5km waren de kinderen aan de beurt. De Gottmer Kindsrun was als eerste aan de beurt, na een coole warming-up samen met Dikkie Dik waren de kinderen klaar voor hun 1500m. Ook voor de aller

HUGO BOSS Letterenloop in cijfers Totaal aantal deelnemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1645 Deelnemers HUGO BOSS 10 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932 Deelnemers Rexel 5 KM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Deelnemers Gottmer Kidsrun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Deelnemers DikkieDik Funrun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Aantal bedrijventeams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Geschat aantal toeschouwers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Aantal vrijwilligers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

110


Hoofdstuk 10 Evenementen | HUGO BOSS Letterenloop kleinste kinderen stond Dikkie Dik te swingen op de coole muziek van DJ Yara. Na het dansen samen met Dikkie Dik waren ook zij klaar voor hun 800m run! Het terrein midden op de ijsbaan was omgetoverd tot een gezellig evenemententerrein. Hier konden deelnemers hun startnummers ophalen, kleding kon worden ingeleverd en de konden zelfs heerlijk gemasseerd worden door de sportmasseurs van Portegies fysio voor sporters. Iedereen kon op de foto in de Photo-Booth van HUGO BOSS. De deelnemers van de bedrijvenloop hadden hun eigen lounge en werden hier voorzien van lekkere en gezonde drankjes en hapjes. Voor de kinderen had Vinea een gave chill-hoek gemaakt, met een spelletjes caravan, skateboards, zitzakken en een gaaf luchtkussen en kinderen konden ook nog eens prachtig geschminkt worden. Aan het warme weer was ook gedacht, want er stond een heerlijke ijscokar voor een lekker ijsje! Run4Schools Op donderdag 21 juni vond traditioneel de overhandiging van de cheque voor Stichting Run4Schools plaats bij de winnaar van de scholenbokaal, de Liduinaschool uit Haarlem Noord. Met een bedrag van € 9.000,- dit jaar, is er weer meer geld opgehaald dan vorig jaar. Voorzitter, Frank van der Endt, van Stichting Letterenloop: ‘’Het is fantastisch dat er zoveel volwassenen en kinderen plezier hebben tijdens het Haarlems/Bloemendaals loopevent en daarmee bijdragen aan het geluk van vele kinderen in ZuidAfrika. Wij als bestuur van het event, putten stuk voor stuk heel veel inspiratie uit het feit dat we kunnen bijdragen aan vitaliteit middels het organiseren van een mooi hardloopevenement en kinderen in de armste en moeilijkste wijken van de wereld kunnen helpen. Run4Schools is dan ook niet weg te denken bij de Letterenloop.

111


Hoofdstuk 10 Evenementen | ZorgSpecialist Grachtenloop

Wederom deelnemersrecord

voor gezelligste midzomeravondloop

van Nederland

e 24e editie van de ZorgSpecialist Grachtenloop gaat met ruim 4500 deelnemers de boeken in als een D uitverkochte editie met een fantastisch deelnemersrecord. De frisse weersomstandigheden zorgen voor prima hardloopomstandigheden. Persoonlijke records werden verpulverd! De ruim 4500 deelnemers hebben ook dit jaar weer kunnen genieten van al het moois dat het centrum van Haarlem te bieden heeft; pittoreske straatjes en bijzondere kerken. De ZorgSpecialist Grachtenloop is met recht de “gezelligste midzomeravondloop van Nederland”. Want met het toegestroomde publiek en vele entertainment langs het parcours wat het waar loopfeest. DJ Jara zorgde samen met de presentatoren Jan van de Meulen en Arnold Schenk voor de gezelligheid op start en finish. De Schuimkragen toeterden en bliezen de deelnemers over de Bakenessergracht. Vervolgens liepen de deelnemers bij de Philharmonie door een soort feeststraat waar DJ Flyon vanaf het dak van zijn rode DJ bus de deelnemers opzweepte. En DJ Miss Behave toverde met haar muziek bij iedereen een glimlach op het gezicht. Kortom: een boel gezelligheid! Het was weer bijzonder om dit evenement te mogen organiseren. Zeker als je alle leuke en enthousiaste reacties van de deelnemers hoort. Over het parcours, de gezelligheid, toeschouwers en noem maar op. Een gevestigd evenement, maar toch elk jaar ook weer nieuwe dingen; Kenamju was dit jaar de locatie met alle deelnemersfaciliteiten; ophalen startnummer, nainschrijving, kledinginname en massagemogelijkheden.

112

De bedrijvenloop was dit jaar populairder dan ooit en ook snel uitverkocht. Maar liefst 98 teams verzamelden zich in de Philharmonie. De winnaars kregen van sponsor 361˚ het speciale “recovery Grachtenloop bierpakket”. Weer eens wat anders! Voor bedrijven is de vrijdagavond natuurlijk de ideale avond om samen met collega’s sportief de week af te sluiten. Ook internationaal heeft de Grachtenloop bekendheid gegenereerd, want er liepen 20 ambassadeurs van 361˚ mee, die uit heel Europa ingevlogen waren. De blogs van deze ambassadeurs stonden vol met louter positieve reacties. De Grachtenloop heeft de stad Haarlem hiermee ook maar mooi op de hardloopkaart gezet! De Grachtenloop heeft dit jaar een cheque van € 2000,uitgereikt aan het goede doel; Make a Wish Nederland. De vrijwilligers van Make a Wish, die de hele dag hebben geholpen in de startstraat hebben de cheque met een grote glimlach in ontvangst genomen. En het was het jaar van een nieuwe hoofdsponsor en dus nieuwe naam aan dit evenement. Otto Korstenbroek van de ZorgSpecialist zei “Geweldig om dit in je eigen stad mee te kunnen maken, met zoveel bekenden langs de kant. Het is een topevenement”. Mooie woorden van een trotse hoofdsponsor.


Hoofdstuk 10 Evenementen | ZorgSpecialist Grachtenloop

ZorgSpecialist Grachtenloop in cijfers Totaal aantal deelnemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4550 Deelnemers op de 10 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850 Deelnemers op de 5 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 Deelnemers Kidrun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Aantal Bedrijventeams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Geschat aantal toeschouwers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 Aantal vrijwilligers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

113


Hoofdstuk 10 Evenementen | Vitaminstore Halve van Haarlem

34e editie Vitaminstore Halve van Haarlem, één

groot hardloopfeest!

H

et was zondag 30 september weer één groot zonnig hardloopfeest op en rond de Grote Markt in Haarlem. Voor de 34e keer viel hier het startschot van de Vitaminstore Halve van Haarlem. Dit jaar stond de halve marathon als eerste op het programma. Om 10.30 uur starten bijna 1700 hardlopers op een uitdagend en prachtig parcours, o.a. dwars door de Haarlemse binnenstad en de Zandvoortse duinen. In totaal mocht de organisatie 4000 deelnemers verwelkomen. Meer dan 500 jonge deelnemers namen deel aan de 2 kinderlopen die steevast veel leuke reacties oproepen bij het in grote getalen aanwezige publiek. Ook de Infopunt Zorg 5 km en de SportSupport 10 km mochten zich verheugen op aandacht van heel veel familie en vrienden die langs het parcours hun geliefden de eerste en laatste meters aanmoedigden en ze vaak binnenhaalden met knuffels en bloemen. Voor, tijdens en na de Vitaminstore Halve van Haarlem zijn elke editie meer dan 300 vrijwilligers in touw. Zij verzorgen de startnummers, bemannen de waterposten, staan langs het parcours als verkeersregelaar, zijn betrokken bij kledinginname, verzorgen de EHBO en nog veel meer. En trouw dat ze zijn… Zo staat op een waterpost in Overveen een groep vrijwilligers vanuit KAV Holland die al sinds 1986 deze waterpost bemannen! Geweldig om als organisatie zulke betrokken vrijwilligers te hebben. Naast deze goede verzorging werden de deelnemers langs het parcours ondersteund met muzikale beats van verschillende dj’s en dweilorkesten. De locatie van de bedrijvenloop was dit jaar wel op een erg bijzondere plaats gehuisvest. Letterlijk en figuurlijk midden in het hart van Haarlem. Alle bedrijven werden welkom geheten in de Refter, een prachtige hofje dat onderdeel uitmaakt van het Stadshuis op de Grote Markt en daarmee dus direct gelegen is bij de start/ finish locatie. Winnende teams van de verschillende bedrijvenloop afstanden werden hier verzorgd, passend

114

gehuldigd en voorzien van prijzen beschikbaar gesteld door de partners Vitaminstore en 361°. Op alle afstanden werden scherpe tijden neergezet. Christiaan Bosselaar ging bij de mannen als eerste over de finish in een halve marathon tijd van 1:09:49. De snelste vrouw op deze afstand was een Canadese, Heather Bray met een tijd van 1:22:05. Bij de 10 km was Jim Rothweiler (zijn 10e deelname!) het snelst (32:38) en bij de vrouwen Luca Reiniers (41:57). Op de 5 km heren werd een razendsnelle tijd neergezet door Daan de Groot, al na 15:16 passeerde hij de finish. Bij de vrouwen had Yasmin Hillebrink met 17:43 niet veel langer nodig. Al met al een fantastische editie van Haarlems mooiste in de nazomer.


Hoofdstuk 10 Evenementen | Vitaminstore Halve van Haarlem

Halve van Haarlem in cijfers Totaal aantal deelnemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 Aantal deelnemers halve marathon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Aantal deelnemers 10km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Aantal deelnemers 5km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Aantal kinderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Kabouterloop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Totaal aantal bedrijventeams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Aantal vrijwilligers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

115


361°; beyond your Hoofdstuk 10 Evenementen | 361 Degrees

expectations! H

et komt niet vaak voor dat een bedrijf zelf een evenement benaderd met de vraag of ze mogen sponsoren.Voor 361° was dit wel degelijk een vraag aan SportSupport. Sinds 2017 hebben ze de krachten gebundeld en sponsort 361° de Grachtenloop en de Halve van Haarlem.

Een enthousiast team van 361° vertelt over deze mooie samenwerking. “We zijn in Europa een kleine 3 jaar actief met 361° en dat gaat heel goed, ook in Nederland.” Begint Jurian zijn verhaal. “We wilden graag in de regio een bijdrage leveren. Het was voor ons dan ook een logische stap om zowel de Grachtenloop en de Halve van Haarlem te sponsoren. Twee prachtige lokale evenementen met veel potentie. Dit past heel goed bij wie wij zijn en wat wij uit willen stralen. Onze slogan: Beyond your Expectations is niet alleen voor topatleten maar voor iedereen. Denk aan beginnende hardlopers die voor het eerst meedoen aan een loopevenement, iemand die een nieuwe uitdaging aan gaat en bijvoorbeeld een halve of 10 gaat lopen of een eigen PR als doel heeft gesteld. Je bent trots omdat je iets presteert waarvan je in eerste instantie wellicht gedacht had dat het je niet zou lukken.” 116

Ambassadeurs 361° werkt in de verschillende Europese landen samen met 40 ambassadeurs. Het is een mix van mensen met een bijzonder verhaal die daardoor een inspirator zijn voor hun omgeving. “Ebony: Afgelopen jaar hebben we onze ambassadeurs uitgenodigd voor de Grachtenloop. Dat was fantastisch. Door dit unieke evenement zijn veel internationale gasten verliefd geworden op Haarlem. Ambassadeurs uit Duitsland posten nog steeds foto’s over de grachtenloop in hun eigen Facebookgroep. Dat zegt wel wat over hun positieve ervaring.” Ook bij de Halve van Haarlem deden ambassadeurs mee. Die waren onder de indruk van de regio. “Alle ingrediënten van deze regio komen in deze loop samen. Het prachtige centrum van Haarlem, de bosrijke omgeving en de duinen.” vult Jurian aan. Een bijzonder voorbeeld van een ambassadeur is Frank. Een brandweerman uit Duitsland. Veel toeschouwers hebben hem zien lopen bij de Grachtenloop of de Halve van Haarlem. Ebony: “Hij valt op omdat hij altijd in zijn brandweerpak de hele afstand aflegt. Dit doet hij voor een goed doel. Een inspirerend voorbeeld van Beyond your


Hoofdstuk 10 Evenementen | 361 Degrees Expectations, want Frank is niet een standaard hardloper. Een van de Nederlandse ambassadeurs is Tim Vreeburg. Tevens een oud werknemer van SportSupport. Met zijn sportieve hardloop prestaties, maar ook bij triatlons weet hij veel mensen te enthousiasmeren. Jurian: “Het maakt je merk geloofwaardiger dat normale mensen zoals jij en ik het verhaal vertellen. Wij kijken met trots naar onze ambassadeurs en hopen dat het voor velen een inspiratiebron is.” Sponsoring 361° vindt het als sponsor belangrijk om actief betrokken te zijn en mee te denken hoe ze het evenement nog leuker kunnen maken. Ebony: “Zo hebben we afgelopen editie bij de Grachtenloop het Recovery Beer bedacht wat zeer in trek was, ook bij de andere 361° vestigingen in Europa. Daarnaast vinden wij het shirt ontwerp heel belangrijk. Het doel is dat deelnemers na de loop het shirt blijven dragen. Dat betekent voor ons twee dingen: het ontwerp is geslaagd en het shirt zit lekker.” Jurian: “Ik zie in de regio wel vaker het shirt van de Grachtenloop of Halve van Haarlem voorbij komen. Daar krijg ik toch een glimlach van op mijn gezicht en het draagt natuurlijk bij aan de naamsbekendheid.” Ebony vervolgt: “We zien deze sponsoring ook als een leerschool. Omdat we kleinschalig werken hebben we de kans om creatief te zijn en dingen uit te proberen. Zoals het recovery beer bij de Grachtenloop of de opdruk van de monopoly kaartjes bij de Halve. Wat is het verhaal? Hoe creëren we relevantie? Het houdt ons scherp. We bedenken vaak content die de 361° marketeers inspireert en kunnen hergebruiken in de andere landen. Zo ontwerpen we dit jaar het shirt voor de Hamburg marathon en drinken de lopers ook hier ons Recovery beer. “Het is belangrijk dat deze kleinschalige lokale evenementen blijven bestaan. Ze zijn overzichtelijk en uniek in zijn soort. Daarnaast is het een goede manier om de regio op de kaart te zetten. Mijn vader en ik hebben in het verleden vaak meegedaan aan deze twee hardloopevenementen. Hoe mooi is het om vanuit mijn rol bij 361° samen te werken met deze unieke evenementen.” Sluit Jurian af.

361° is een Chinees familiebedrijf en inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste sportmerken van het land. Sinds 2016 is 361° onder andere in Europa actief waar de focus ligt op hardloopartikelen.

117


Hoofdstuk 10 Evenementen | Heemstede Loop

Heemstede Loop,

een hardloopfeest voor Heemstede en omstreken “W

at een heerlijk parcours en wat een genot om aangemoedigd te worden door de vele toeschouwers.” Dit is een van de complimenten van de hardlopers aan de 9ste editie van de Heemstede Loop op zondag 28 oktober. “Een geslaagde editie met ruim vierentwintig honderd deelnemers, zo’n duizend mensen langs het parcours en ruim honderd vrijwilligers. De 9de editie van de Heemstede Loop was een waar loopfestijn. De dag begon vroeg en fris voor de opbouw. Uiteindelijk werd het schitterend hardloop weer. De route van de Heemstede Loop ging zoals vanouds weer over de mooie Vrijheidsdreef. Een Heemstede Loop met herfstig karakter, door het Groendaalse bos en de ‘oude’ wijken van het dorp. Alle afstanden starten en finishen op de Sportparklaan in Heemstede. De deelnemers kregen langs het parcours een extra boost door DJ Flyon en het Klijn Örkest op het Wilhelminaplein. De Les Petit FamilyRun van de Heemstede Loop is voor de 800 deelnemende leerlingen van de scholen

het jaarlijkse hoogtepunt. De scholenbokaal werd gewonnen door basisschool de Evenaar. Zij liepen met bijna 60% van alle leerlingen mee aan de kinderloop. Door het heerlijke weer werden er snelle tijden neergezet. Lieneke Kroon won de 10 km met een eindtijd van 38:21. De 10 km bij de mannen was een ware zegetocht voor Jim Rotwheiler met 32:28 op de klok. Op de Run2Day 5 km bij de dames won Eva Cornet in een eindtijd van 19:58. Bij de heren eindigde Thijn van Zijn op de eerste plaatst met een tijd van 17:02. HBC tennis was ook dit jaar het decor voor de bedrijvenloop. De bedrijvenloopteams hebben genoten van een fantastisch evenement met Les Petits bij de Run2Day 5 km en Team Sportservice de 10 km als terechte winnaar.

Heemstede Loop in cijfers Totaal aantal deelnemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 Aantal kinderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Aantal deelnemers 5km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Aantal deelnemers 10km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Totaal aantal bedrijventeams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Aantal vrijwilligers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Geschat aantal toeschouwers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000

118


Hoofdstuk 10 Evenementen | Heemstede Loop

119


Hoofdstuk 10 Evenementen | Advertentie 2019

VRIJDAGAVOND 5 JULI 2019

120


Henk van Turnhoutpad 1 2034 JL Haarlem www.sportsupport.nl


Profile for SportSupport

SportSupport Jaarmagazine 2018  

Wij nemen je mee naar het afgelopen jaar, waar wij met trots terug kijken op veel mooie projecten. Voor het jaarmagazine is een selectie gem...

SportSupport Jaarmagazine 2018  

Wij nemen je mee naar het afgelopen jaar, waar wij met trots terug kijken op veel mooie projecten. Voor het jaarmagazine is een selectie gem...

Advertisement