Page 22

KUALIFIKIMI I STAFIT AKADEMIK Fakulteti FVFR tashmë, mund të konsiderohet si një institucion i konsoliduar arsimor, me një filozofi të qartë analitike në mësimdhënie dhe impakt të jashtëzakonshëm social dhe politik në shoqërisë shqiptare. Dinamikat aktuale të zhvillimit kërkojnë një theksim të përpjekjeve të secilit prej pedagogëve për të rritur më tej shkallën e kualifikimit akademik dhe shkencor, e cila është domosdoshmëri për një trupë akademike cilësore dhe me kualifikimin e nevojshëm për të arritur objektivat shkencorë e mësimorë. Ky vit mund të konsiderohet një sukses për fakultetin tonë, pasi ai ka në gjirin e vet, tashmë, edhe dy Profesorë të associuar dhe pesë Doktorë shkencash.

Prof.Asc.Dr Ferdinand Canaj Prof.Asc.Dr Ferdinand Mara Dr Entela Kushta 6 Prill 2016 “Vizioni i dhunës në prozën e Xhon Kerol Ousit”

Dr Aledia Kondaj 22 Janar 2016 “Estetika e folklorit koreografik dhe koreografisë së kultivuar”

Dr Florian Mema 26 Nëntor 2016 “Përmirësimi i parametrave morfo-funksional tek futbollistët e rinj”.

Dr Saimir Shatku 14.09.2016 “Trajtimi i Kontratës Sportive në kuadër të lëvizjes së lirë, sipas së drejtës Evropiane”.

Dr Andi Spahi 2 Shkurt 2016 “Roli i një programi stërvitor me bazë fitnes-atletikor në përmirësimin e cilësive fizike tek basketbollistët e rinj gjatë një periudhe 6-mujore”.

22

Fokus9 shqip  
Fokus9 shqip  
Advertisement