Page 11

PRITJA E DELEGACIONIT AMERIKAN Një delegacioni i ekipit të futbollit Tormenta FC të Georges, SHBA i kryesuar nga presidenti Z.Darin Van Tassell vizitoi në muajin Nëntor, Universitetin e Sporteve të Tiranës. Qëllimi i kësaj vizite ishte vendosja e marrëdhënieve dypaleshe dhe krijimi i mundësive të bashkëpunimit në fushën e sportit, kryesisht të atë futbollit. Pranë ekipit të futbollit Tormenta FC ndodhet dhe Akademia e futbollit “Strom”, e cila në kuadër të këtij bashkëpunimi do të jetë një mundësi shumë e mirë për trajnimin jo vetëm të studentëve të universitetit tonë, por dhe për stafin akademik dhe atë administrativ.

KURSI I ARTEVE MARCIALEVE Universiteti i Sporteve të Tiranës, nën kujdesin e veçantë të Rektorit Prof.Dr. Agron CUKA në bashkëpunim me Ambasadën Kineze të akredituar në Tiranë organizoi gjatë muajt Dhjetor 2016, Kursin 1 mujor për Artet Marciale. Kursi u mbajt nga Z.Hou Guowang, mjeshtër i arteve marciale, si dhe lektor në universitetin e arteve marciale gjithashtu dhe themeluesi e presidenti i parë i shoqatës studentore të arteve marciale të Universitetit të Sporteve të Guangzhou, Kinë. Interesimi i studentëve ishte i madh dhe në përfundim të tij të gjithë pjesmarrësit morën çertifikatë. Departamenti i Sportit pranë Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes me përgjegjësin e Departamentit Prof. Asc.Dr.Kujtim Kapedani, si dhe lektorin Msc. Arben Bozaxhiu ndoqën të gjithë mbarëvatjen dhe zhvillimin e këtij kursi.

11

Fokus9 shqip  
Fokus9 shqip  
Advertisement