Page 1

XVII DRŽVNO PRVENSTVO INVALIDNIH LICA BIH U STONOM TENISU

Mostar, novembar, 2013.


Tehnički organizator: SPORTSKI SAVEZ INVALIDA HNK Datum održavanja: 16.11.2013.godine Mjesto održavanja: SPORTSKA DVORANA URSC “M.H.H” Mostar PROTOKOL TAKMIČENJA Direkcija takmičenja: SSI F BiH Rukovodilac takmičenja: Redin Redžić Sekretar takmičenja: Sead Memić Komesar Takmičenja: Prof. Dr. Izudin Tanović Satnica takmičenja; 12.11.2011.godine  Do 10.00 - dolazak ekipa  Od 10.00 do 10.30 prijava ekipa i kategorizacija takmičara  Od 10.30 do 10.45 žrijebanje grupa i parova  Od 10.45 do 11.00 otvaranje XV Državnog prvenastva  Od 11.00 do 15.00 takmičenje  Od 15.00 proglašenje pobjednika I zajednički ručak.

Državno prvenstvo invalidnih lica u stonom tenisu održano je 12.11.2011.godine u sportskoj dvorani USRC “M.H.H.” u Mostaru, u organizaciji Sportskog saveza invalida F BiH. Domaćin prvenstva i tehnički organizator bio je Sportski savez invalida HNK. Na ovom takmičenju uzele su učešća ekipe:     

Zeničko dobojskog, Bosansko podrinjskog, Unskosanskog, Tuzlanskog i Srednje bosanskog kantona.

Igralo se po međunarodnim pravilima koja se koriste na Paraolimpijskim igrama, Svjetskim i Evropskim prvenstvima. Takmičenje se odvijalo u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji , po Bergerovom sistemu takmičenja u pet homogenih grupa invalidnosti:


    

paraplegija, natkoljena amputacija, potkoljena amputacija, amputacija gornjih ekstremiteta i opšta kategorija.

Na XVII Državnom prvenstvu invalidnih lica u u stonom tenisu ostvareni su slijedeći rezultati: Ekipno: 1. mjesto ekipa SSRI Zeničko dobojskog kantona, 2. mjesto ekipa SSI Unsko Sanskog kantona, 3. mjesto ekipa SSRI Bosansko Podrinjskog kantona, Pojedinačno:  Kategorija paraplegičara: 1.mjesto Čorić Ermin, SSRI Zeničko dobojskog kantona, 2.mjesto Čizmić Šefik, SSRI Unsko Sanskog kantona, 3.mjesto Čakal Elvedin SSRI Bosansko Podrinjskog kantona,  Kategorija natkoljena amputacija : 1.mjesto Suhi Igor, SSI Tuzlanskog kantona, 2.mjesto Šahman Edib, SSRI Zeničko dobojskog kantona, 3.mjesto Djana Muamer SSRI Bosansko Podrinjskog kantona,  Kategorija potkoljena amputacija : 1.mjesto Begić Mujo, SSRI Unsko Sanskog kantona, 2.mjesto Smajlagić Nedim, SSRI Zeničko dobojskog kantona, 3.mjesto Bezdrob Remzo, SSRI Bosansko Podrinjskog kantona,


 Kategorija amputacija gornjih ekstremiteta : 1.mjesto Alijagić Mirsad, SSRI Unsko Sanskog kantona, 2.mjesto Durić Emir, SSRI Zeničko dobojskog kantona, 3.mjesto Bavčić Ahmo, SSRI Bosansko Podrinjskog kantona,  Kategorija opšta: 1.mjesto Rizvanović Zijad, SSRI Zeničko dobojskog kantona, 2.mjesto Murić Sanel, SSRI Unsko Sanskog kantona, 3.mjesto Silić Asmir, SSRI Unsko Sanskog kantona,

Za najbolje ekipe podijeljeni su pehari i diplome a za najbolje pojedince medalje. Domaćini su se potrudili da stvore dobre uslove za održavanje ovog prvenstva, a proglašenja najboljih i dodjele nagrada održalo se u restoranu BK MOSTAR, gdje je upriličen i svečani ručak.


TAKMIČENJE I REZULTATI PO KATEGORIJAMA a) Paraplegičari Takmičar

R. B.

Plasman

Ekipa/ Mjesto

1.

Šefik Čizmić

1

SSRI USK

2.

Redin Redžić

2

HNK

b) Nadkoljena amputacija R. B.

Takmičar

Plasman

Ekipa/ Mjesto

1.

Šahman Edin

1

SSRI ZE-DO

2.

Suhi Igor

2

SSR TK

3.

Muamer Đana

3

SSI BPK

4.

Jusufović Hidajet

4

SSI SK

5.

Kaminić Junuz

5

SSI HNK

c) Amputacija gornjih ekstremiteta (ruka) R. B.

Takmičar

Plasman

Ekipa/ Mjesto

1.

Mirsad Alijagić

1

SSRI USK-Cazin

2.

Ahmo Bavčić

2

SSI BPK

3.

Vahid Kljuno

3

SSI SK

4.

Zuhrić Šekib SSI HNK

4


c) Amputacija potkoljenice (potkoljena amputacija amputacija) R. B.

Takmičar

Plasman

Ekipa/ Mjesto

1.

Cerić Rasim

1

SSI SK

2.

Mujo Begić

2

SSI USK -Cazin

3.

Salko Abaz

3

SSI TK

4.

Remzo Bezdrob

4

SSI BPK

c) Opšta invalidnost R. B.

Takmičar

Plasman

Ekipa/ Mjesto

1.

Almin Dizdarević

1

SSI SK

2.

Agić Fadil

2

SSI TK

3.

Almer Poturak

3

SSI BPK

4.

Sead Hodžić

4

SSI USK-Cazin

5.

Kajtaz Alen

5

SSI HNK

UKUPAN PLASMAN - EKIPNO

R. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ekipa SSI USK-Cazin SSI SK SSI BPK SSI TK SSI ZE-DO SSI HNK

Plasman 1 2 3 4 5 6


Prvenstvo je proteklo u korektnoj i fer igri svih ekipa, a veoma je bitno pomenuti da nije uložena niti jedna žalba, što samo po sebi predstavlja potvrdu korektne i fer igre. Ovim putem se zahvaljujemo na saradnji i pomoći svim učesnicima 17. Prvenstva invalida F BiH u stonom tenisu. Mostar, 16.11.2013.

Predsjednik: Redin Redžić

Invalidi 2013 tenis državno  

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDA U STONOM TENISU, MOSTAR, 16.11.2013.

Advertisement