Issuu on Google+

SCHEMA JO FINALS 21 JUNI 2014 - O9 POULE A POULE A MAA BRA LIM UTR FLE

MAA X X X 9 3

VELD

ARENA

ARENA ARENA ARENA ARENA ARENA ARENA ARENA ARENA ARENA ARENA FINALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A1-NR 2 A/B/C 2A-2B 2C-2A 2C-2B

BRA 1 X X X 10

LIM 6 4 X X X

9.30-9.43 9.44-9.57 9.58-10.11 10.12-10.25 10.26-10.39 10.40-10.53 10.54-11.07 11.08-11.21 11.22-11.35 11.36-11.49

MAA-BRA LIM-UTR FLE-MAA BRA-LIM UTR-FLE MAA-LIM BRA-UTR LIM-FLE UTR-MAA FLE-BRA A2-NR 3 A/B/C 3A-3B 3C-3A 3C-3B

12.00-12.13 12.14-12.27 12.28-12.41

12.45-13.15 HULDIGING EN BEKENDMAKING JO

UTR X 7 2 X X

FLE X X 8 5 X


SCHEMA JO FINALS 21 JUNI 2014 - O9 POULE B POULE B RIJN NOP WEB ZUID ZH

RIJN X X X 9 3

VELD

A1

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 FINALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C1-NR 4 A/B/C 4A-4B 4C-4A 4B-4C

NOP 1 X X X 10

WEB 6 4 X X X

9.30-9.43 9.44-9.57 9.58-10.11 10.12-10.25 10.26-10.39 10.40-10.53 10.54-11.07 11.08-11.21 11.22-11.35 11.36-11.49

RIJN-NOP WEB-ZUID ZH-RIJN NOP-WEB ZUID-ZH RIJN-WEB NOP-ZUID WEB-ZH ZUID-RIJN ZH-NOP C2-NR 5 A/B/C 5A-5B 5C-5A 5B-5C

12.00-12.13 12.14-12.27 12.28-12.41

12.45-13.15 HULDIGING EN BEKENDMAKING JO

ZUID X 7 2 X X

ZH X X 8 5 X


SCHEMA JO FINALS 21 JUNI 2014 - O9 POULE C POULE C NOO KEM VEL GEL NH

NOO X X X 9 3

VELD

A2

A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 FINALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MINI-ARENA 1A-1B 1C-1A 1B-1C

KEM 1 X X X 10

VEL 6 4 X X X

9.30-9.43 9.44-9.57 9.58-10.11 10.12-10.25 10.26-10.39 10.40-10.53 10.54-11.07 11.08-11.21 11.22-11.35 11.36-11.49

NOO-KEM VEL-GEL NH-NOO KEM-VEL GEL-NH NOO-VEL KEMP-GEL VEL-NH GEL-NOO NH-KEM

12.00-12.13 12.14-12.27 12.28-12.41

12.45-13.15 HULDIGING EN BEKENDMAKING JO

GEL X 7 2 X X

NH X X 8 5 X


JO Finals O9