Page 62

IESPĒJA

Bezmaksas orientēšanās sporta skola iesācējiem Šogad Latvijas Orientēšanās federācija (LOF) sadarbībā ar akciju sabiedrību Latvijas Valsts meži (LVM) īsteno projektu Mežs ir tavs stadions. Tā ietvaros ikviens, kurš vēlas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm dabā, var bez maksas pieredzējušu instruktoru pavadībā iepazīt orientēšanās sporta burvību.

Rudens sacensības DAUGAVPILS ORIENTIERIS

S

tatistika liecina, ka 2018. gadā orientēšanās sacensībās Latvijā pie­ dalījās vairāk nekā 15 000 orientie­ ristu, turklāt orientieristu skaits ar katru gadu tikai palielinās. Lai sabiedrību vēl vairāk pievērstu veselīgam dzīvesveidam un, kas zina, izaudzinātu pat kādu pa­ saules līmeņa sportistu, LOF šajā pava­ sarī ieviesusi līdz šim vēl nebijušu akciju Mežs ir tavs stadions, kuras mērķis ir at­ tīstīt orientēšanās dzīvi un kultūru visos Latvijas reģionos. Šā projekta laikā vairākos Latvijas orientēšanās seriālos ikviens interesents var apgūt orientēšanās pamatus, izejot bez­ maksas apmācības, kā arī piedaloties sa­ censībās, dodoties mežā īpašā LVM dis­ tancē, kas paredzēta iesācējiem. Projekts Mežs ir tavs stadions tiek īstenots 30 orien­ tēšanās sporta sacensībās sešos orientēša­

62

nās seriālos Latvijā — Siguldas Kompass, Valmieras Magnēts, Jelgavas Alnis, Saldus ABC, Daugavpils Orientieris un Madonas kausi. Šo iespēju — apgūt orientēšanās sporta pamatus — jau izmantojuši vairā­ ki simti interesentu, bet tiem, kuri nav to paspējuši, rudens sezonā paredzētas vēl vairākas Mežs ir tavs stadions sacensības. Turklāt šīs sacīkstes notiks interesantos un aizraujošos apvidos, un tā ir lieliska iespēja iepazīt dzimtās zemes burvību un mežu dažādību. Paredzams, ka nākamgad projekts Mežs ir tavs stadions būs pieejams arī ci­ tos orientēšanās seriālos Latvijā (lielāka­ jos Latvijas novados notiek tautas orien­ tēšanās sacensības, ko orientieristi sauc par seriāliem, un šogad Latvijā notiek 23 orientēšanās seriāli). Uz tikšanos mežā! ©

19.09. Apvedceļš 17.10. Mežciems Starts ceturtdienās no 17.00 līdz 18.30 (oktobrī no 16.00 līdz 18.00). Informācija par sacensībām: www.okstiga.com

SALDUS ABC 26.09. Līkais mežs Starts ceturtdien no 16.00 līdz 19.00. Informācija par sacensībām: www.oksaldus.lv

SIGULDAS KOMPASS 12.10. Tālēni, Krimuldas novads Starts sestdien no 17.00 līdz 19.00. Informācija par sacensībām: www.siguldastakas.lv

Informāciju sagatavoja Latvijas Orientēšanās federācija

Žurnāls Sports • 2019. gada septembris

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement