Page 49

Foto: autors nezināms; Latvijas Sporta muzeja krājumā

VĒSTURE

VI akadēmiskās meistarsacīkstes. Latvijas studentu basketbola izlase spēlē Budapeštā

Foto: autors nezināms; Roberta Bluķa ģimenes arhīvā

Latvijas studentu basketbola izlase Budapeštā. No kreisās: Edgars Rūja, Jānis Tiltiņš, Džems Raudziņš, Voldemārs Elmuts, Roberts Bluķis, Eduards Andersons, Rūdolfs Jurciņš

rezultātam 6:6, kad Latvijas basketbolis­ ti pārņēma iniciatīvu un pakāpeniski au­ dzēja punktu starpību. Spēles sākumā sa­ vainojumu guva sākumsastāva spēlētājs Edgars Rūja, kuram nācās pamest lau­ kumu. Taču tas mūsējos neapturēja — pirmais puslaiks noslēdzās ar 16:10 lat­ viešu labā. “Otrā puslaikā poļi tikai retu reizi tiek pie guvuma. Viņu spēles veids ir ap­ mēram līdzīgs mūsējam, tikai viņi nav vēl sasnieguši vajadzīgo precizitāti kombinā­ cijās. Arī metieni viņiem nav tik noteik­ ti. Šeit gan jāsaka, ka viņi reti kad tika labās situācijās, jo mūsu aizsargi strādā­ ja labi,” avīzei Pēdējā Brīdī no Budapeštas ziņoja spēles dalībnieks Andrejs Krisons. Poļiem nebija nekādu argumentu latvie­ Žurnāls Sports • 2019. gada septembris

šu enerģiskajai spēlei un atjautīgām kom­ binācijām un, pats galvenais, precīziem metieniem. Latvija uzvarēja pārliecino­ ši — 40:18. Saskaņā ar preses snieg­ tajām ziņām rezultatīvākie latviešu vienī­ bā bija Jurciņš (14 punkti) un Bluķis (12 punkti). “Latviešu komandai nācās dzir­ dēt daudz patīkamu atzinību par glīto, tī­ ro spēli, un ungāru sporta vadītāji pat jau runā par treneru saistīšanas iespējamībām no Latvijas,” rakstīja Jaunākās Ziņas. Tas bija kompliments latviešu basketbolam.

Latvieši kļūst par favorītiem Ar pastiprinātu interesi sporta draugi Budapeštā gaidīja Latvijas—Vācijas bas­ ketbola izlašu spēli, kurai bija jānorisinās pirmdien, 1935. gada 12. augustā. Spēles

intrigu radīja jau pirms turnīra plaši iz­ skanējušās ziņas, ka Vācijas studentu iz­ lasi gatavo amerikāņu speciālisti. Vācieši tikai nesen bija pievērsušies basketbo­ lam, taču bija liecības par viņu progresu. Arī mūsu puiši spēli gaidīja ar pastipri­ nātu interesi, lai neteiktu — satraukumu. Spēles sākums neizdevās, kā bija ie­ cerēts. “Pirmā puslaikā latvji spēlēja ne­ piedodami pavirši, lieki vadājot bumbu un neprecīzi piespēlējot. Vācieši, gaidī­ tā rupjā spēles veidā, sniedza ļoti tīru basketbolu, izpelnoties samērā maz so­ du. Neskatoties uz latvju vājo spēli, pus­ laiks tomēr beidzās ar lielu 14:4 punktu starpību,” pēc spēles speciālreportāžā avī­ zei Brīvā Zeme paškritiski ziņoja koman­ das kapteinis Rūdolfs Jurciņš. Otrajā puslaikā Latvijas studentu izla­ se jau demonstrēja citu sniegumu ar virk­ ni izspēlētu kombināciju. Vācieši saprata, ka viņiem iespējas uzvarēt netiek dotas, un koncentrējās aizsardzībai. Šī iemes­ la dēļ grozu guvumu nebija daudz, bet tie bija skaisti. “Publikas sajūsma pieau­ ga ar katru minūti, un latvji godam pie­ rādīja šīs spēles augsto līmeni Latvijā,” rakstīja prese. Spēles beigu signālam at­ skanot, rezultāts bija 36:11 Latvijas labā. Ar rezultatīvāko sniegumu bija izcēlušies Rūdolfs Jurciņš un Eduards Andersons.

49

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement