Page 45

Foto: Edijs Pālens/Xinhua/Scanpix

ATSKATS

Hansena Pelnrušķītes stāsts. Aizraujošā cīņā uzvaru Latvijas posmā izcīnīja Timijs Hansens, zviedrs kļuvis arī par pasaules čempionāta līderi

trolēt Jāņa iespējas glābt braucienu un cī­ nīties par punktiem kopvērtējumā. Jāņem vērā, ka abi latvieši nav un ne­ kad nav bijuši komandas biedri vai startē­ juši vienotā sastāvā valsts izlasē vai nāciju kausā citos sporta veidos. Vēl vairāk, abu menedžējošās komandas aizvadījušas pie­ tiekami sarežģītas savstarpējās cīņas gan par iespējamo valsts iekšienē iegūstamo fi­ nansējumu, gan statusu Latvijas autospor­ ta virtuvē. Respektīvi, abi sportisti viens ot­ ru ir cienījuši, taču karstu jūtu abu starpā nav, bet fonā esošo komandu cilvēku attie­ cības ir vēl vēsākas. Neiedziļinoties nian­ sēs, attiecību saspringumam ir objektīvi ie­ mesli — spēles allaž ir spēlētas, un tajās bijušas gan uzvaras, gan zaudējumi.

Iznākums Latviešu debitants. Kamēr pasaules čempionāta kaislības pārņēma sportistu un līdzjutēju prātus, Eiropas Supercar ieskaitē debijas sacīksti aizvadīja Jānis Veģeris. Līdz līderiem tālu, bet ieraksts CV atzīstams

ša vilcināšanās doties džokerī un atbrīvot ceļu bija nodevība. Izlīda arī senāki pāri­ darījumi, Reinim apgalvojot, ka no Jāņa trasē šī nav pirmā neizprotamā epizode abu starpā. Baumanis skaidroja, ka lietainajā tra­ sē mašīnā redzamība bija kļuvusi minimā­ la, tikai pāris punkti priekšējā logā, kas ļāva vispār redzēt braukšanas virzienu. Šī nav atruna — redzamības problēmas lie­ tū jaudīgajām un dārgajām mašīnām, kas interesanti, ir kopīga problēma. Tas gan allaž izraisa smīnu vietējos tautas klašu un krosa braucējos, kuru desmit un vai­ rāk reižu lētākajām mašīnām šī problēma ir saknē novērsta. Bet tomēr. Jānis tautieti aiz muguras pama­ nījis tikai pēdējā brīdī un devies džo­ kerī pirmajā iespējamajā mirklī. Turklāt Baumanis pauda izbrīnu par Nitiša agrā Žurnāls Sports • 2019. gada septembris

džokera stratēģiju, piebilstot, ka tas ir risks iesprūst aiz lēnākajiem, kas šoreiz arī noticis — tāds ir sports. Daudzi zinātāji zibeņus centās nova­ dīt no braucējiem un komandu stratēģiem un spoteriem — komandu cilvēkiem, kuri rācijā diktē sportistiem situāciju trasē un kalkulē labākos brīžus džokeriem. Tika, protams, abām nometnēm: Nitiša spote­ ris jocīgs, jo izvēlējās bīstamu stratēģiju, bet Baumaņa spoteris negantnieks, neno­ vācot Jāni no Reiņa priekšas pie pirmās izdevības, lai gan Jānim agrāks vai vē­ lāks džokeris neko vairs nebūtu mainījis. Jāņa spoteris ir tēvs Andris, kurš ko­ mentēja, ka viņa uzdevums spotera pos­ tenī ir nevis vērot Latvijas sportistu ko­ pējo sniegumu, bet gan visu plānot par labu savam braucējam. Viņš Nitiša situā­ ciju nav analizējis, bet gan centies kon­

Pirmā doma pēc Rīgā piedzīvotā — pasarg dies, ja bloķēšanas situācija bi­ ja vienkārši principiāla nevēlēšanās laist otro latvieti cīnīties par labāku rezultā­ tu! Ne savās mājās, ne savu skatītāju un valsts priekšā, lai cik spēcīga vēlme bū­ tu to darīt un lai cik situācija būtu izde­ vīga šādam risinājumam. Ticamas ir abu Baumaņu versijas — pilotam par neredzēšanu, kas notiek ap­ kārt, spoterim par neinteresēšanos par tiem pilotiem, kuri nav aktuāli Jānim cī­ ņā par pasaules čempionāta kopvērtējuma punktiem (Nitišs ar aizvadītām trim sacīk­ stēm kopvērtējumā nav aktuāls). Pie tā arī jāpaliek... Iznākums — par Biķernieku rallijkro­ sa posmu pasaulē runā kā par kaut ko iz­ cilu. Un par to runā Latvijā kā par vietu ar viskarstākajām cīņām. ©

Viesturs SAUKĀNS 45

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement