Page 43

ATSKATS

Foto: Edijs Pālens/Xinhua/Scanpix

stes labklājību un spēju notikt. Savukārt posma rīkotāji šādas garantijas nevar dot, jo bez valsts palīdzības posmu sarīkot ir neiespējami. Valsts, kā var noprast, ne­ saka tiešu nē, taču ir jūtams, ka naudas sportam nākamajā budžetā būs, maigi sa­ kot, maz. Precīzu atbildi rīkotāji varētu saņemt tad, kad valsts budžeta veidoša­ na tuvosies beigām — krietni par vēlu, lai ievērotu IMG termiņus. Rezultāts — nākamajā gadā pasaules rallijkrosa čem­ pionāta posma Biķerniekos, šķiet, nebūs.

Ko mēs zaudējam? Ja neskaita finanses, kādu lomu spēlē­ ja pasaules rallijkrosa čempionāta posms Latvijā? Pirmajos gados WRX nonākšana Latvijā bija visa Latvijas autosporta brī­ vās Latvijas laika darbības kulminācija. Uz Latvijas zemes redzēt profesionālas pa­ saules autoražotāju komandas, kuras pi­ lotē autosporta leģendas Peters Solbergs, Sebastjans Lēbs, Matiass Ekstrems un citi, Žurnāls Sports • 2019. gada septembris

vēl nesen bija neiedomājami. Turklāt šajā kompānijā bija sava loma arī latviešu pilo­ tiem — Reinim Nitišam, Jānim Baumanim, satelītklasēs arī citiem. Šogad mainījās pats čempionāts — lielie ražotāji to pameta, palikušie slēpjas aiz profesionālām, tomēr vairāk vai mazāk privātām komandām. Nav vairs arī īpa­ ši skaļu uzvārdu — Hanseni, Bakerūds, Timerzjanovs, Dorans ir vairāk paša ral­ lijkrosa iekšienē ražotas zvaigznes, kuru dalība šķiet pašsaprotama un ārpus čem­ pionāta pārāko ažiotāžu neraisa. Sportiski čempionāts ir interesantāks, jo nav viena izteikta līdera, un pirms pēdējā posma, kas norisināsies novembra pirmajā pu­ sē Dienvidāfrikā, uz čempiona titulu reā­ li pretendē trīs piloti (Timijs un Kevins Hanseni, Andreass Bakerūds). Zvaigžņu spožuma ziņā — kritums. Jautājums, vai Rīgas posma zaudē­ jums, redzot čempionāta zvaigžņu plejā­ des izsīkumu, ir tik traģisks Latvijas au­ tosportam?

Protams, visas klasiskās frāzes un nepieciešamības ir spēkā: šāds posms ir prestižs valstij, tās autosportam, atbildī­ gajai federācijai un valsts iestādēm. Šāds posms ir iespēja klātienē redzēt vislabā­ kos sportistus un komandas, kādas šobrīd ir pasaulē. Šāds posms ir mērķis katram jaunajam un daudzsološajam autosportis­ tam. Šāds posms ir neizsakāma iespē­ ja tiesnešu, rīkotāju un dienestu izaugs­ mei un profesionalitātes kaldināšanai. Tas viss, neapšaubāmi, ir taisnība. Un tomēr Latvijas autosports nesa­ bruks, ja šādas sacīkstes nebūs diem­ žēl vai par laimi. Taču viens ir neatņe­ mams — Latvija uz kādu laiku paliks starptautisko ekspertu un lēmēju apziņā kā zeme, kurā rīko vislabāko autospor­ tu, pie kāda vien valsts tiek: labākais pa­ saules rallijkross, labākais Eiropas auto­ kross, lielisks Eiropas rallijs. Un šo ar laiku mēs varam zaudēt, jo par Latviju aizmirsīs, ja ātri neradīsies iespējas sevi vēlreiz pierādīt.

43

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement