Page 42

ATSKATS

Pasaules rallijkross atvadās no Rīgas Septembra vidū Biķernieku trasē notika pasaules rallijkrosa čempionāta Latvijas posms — sacīkste, kuru nākamajā dienā pēc finiša karoga plīvošanas FIA komisāri atzina par visprofesionālāk aizvadīto posmu sezonā. Bet finiša karogs, iespējams, Rīgā plīvoja pēdējo reizi.

Nākamgad kalendārā tikai ar brīnuma palīdzību Pasaules rallijkrosa čempionāts Rīgā norisinājās kopš 2016. gada, šogad ce­ turto reizi. Praktiski kopš debijas gada Latvijas rīkotājkomandas paveiktais tika dēvēts par labāko pasaulē, šo balvu sa­ ņemot gan oficiāli, gan čempionāta sa­ biedrības iekšējā emocionālajā vērtējumā. Taču tas, ka šī sacīkste ir labākā pa­ saulē, kā arī droši aprēķini, ka pasau­ les čempionāta vizītes Latvijai finansiāli nes ienākumus, pat neskatoties uz ievē­ rojamo valsts līdzdalību posma finansē­ šanā, ir par maz, lai Biķerniekus noturē­ tu kalendārā arī nākamajos gados. Šobrīd Rīgas posmam palikt kalendārā var palī­ dzēt tikai brīnums. Šo situāciju veido neveiksmīga sakritība un, iespējams, kādas puses elas­ tības trūkums. Vienkārši runājot, pasau­ les rallijkrosa čempionāta rīkotājs IMG, lai iekļautu posmu nākamā gada kalen­ dārā, prasa pilnīgu pārliecību par sacīk­

42

Pēdējā Rīgas kopbilde. Pasaules rallijkrosa čempionāts piedzīvoja četrus lieliskus gadus Rīgā. Šķiet, vairāk kopbilžu Biķerniekos nebūs

Žurnāls Sports • 2019. gada septembris

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement