Page 35

Jaunas izmaiņas

Foto: Juris Bērziņš-Soms, Sports

ATTĪSTĪBA

vecajos NOTEIKUMOS Futbola cienītāji, līdzjutēji, fani un līdzcietēji jau pamanījuši, ka pasaulē populārākās sporta spēles telekomentētāji arvien biežāk piesauc spēles jaunos noteikumus, īpaši, sākot ar šāgada 1. jūniju, jo FIFA un UEFA ar šo datumu izsludinājusi jaunumus un precizējumus futbola spēles likumu grāmatas dažos paragrāfos un arī to skaidrojumos. Vērojot starptautiskās spēles un turnīrus pēcjūnija periodā, vizuālās pārmaiņas nav nemaz tik kardinālas, lai runātu par jauniem noteikumiem, jo līdzšinējie vecie noteikumi piedzīvojuši tikai izmaiņas, un tās pašas nav bijušas radikālas — nav ietekmēti ne spēles vaibsti, ne tēls.

T

aču ir kāda būtiska atšķirība, kas, kaut arī nejauc galvu, tomēr rada neizpratni skatītājos, izraisot ne­ gatīvu reakciju pret tiesnešu lēmumiem. Atšķirība ir tā, ka dažādās valstīs ir da­ žādi nacionālo čempionātu starta un fini­ ša termiņi. Piemēram, tādās futbola liel­ valstīs kā Francija, Anglija, Vācija, Itālija u. c. čempionāti notiek pēc sistēmas ru­ dens—pavasaris (starts vasaras beigās, fi­ nišs — nākamās vasaras sākumā), dau­ dzās citās — Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, trijās Baltijas valstīs u. c. — otrādi: no pavasara līdz rudenim (marts—novembris). Žurnāls Sports • 2019. gada septembris

Taču neatkarīgi no nacionālo čempio­ nātu norises atšķirīgajiem termiņiem tie notiek nemainīgos spēles noteikumos no pirmās līdz pēdējai spēlei, tos sezonas lai­ kā mainīt nedrīkst. Tāpēc iznāk, ka starp­ tautiskajās spēlēs jaunās izmaiņas stājas spēkā no 1. jūnija un attiecas uz visām dalībkomandām (Čempionu un Eiropas lī­ ga, kvalifikācijas turnīri u. c.), bet pava­ sara—rudens formāta čempionāti turpinās pēc vecajiem noteikumiem. Tāpēc skatītā­ jus varēja maldināt, ka Eirolīgas spēlē Rīga—Kopenhāgenas Kobenhavn tiesnesis ar dzelteno kartīti soda oficiālu perso­

nu, kas atrodas komandas vadības un re­ zervistu sektorā. Bet pēc dažām dienām Latvijas virslīgas spēlē Jūrmala—Ventspils A. Treimanis no sektora izraida viesu treneri bez brīdinājuma kartītes. Taisnība abiem arbitriem, jo pirmais vadīja spēli saskaņā ar izmaiņām, bet Latvijas čem­ pionātā tās būs spēkā tikai jaunajā sezo­ nā. Tātad — Latvijas virslīgas finiša spē­ lēs no septembra līdz novembrim lecam pa vecam. Spēles noteikumu izmaiņu tek­ sta pavadvēstulē rakstīts: “Izmaiņas ap­ stiprinātas pēc divu gadu eksperimentiem visā pasaulē.”

35

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement