Page 19

RUNĀ PREZIDENTS

— Latvijā arī ražo SUP dēļus. — Jā, Liepājā Aivis Tints ražotājam Prestol Boats ražo SUP dēļus. Edijs Dukurs ražo ED SUP Boards tūrisma dēļus, bet Māris Galinieks darina koka SUP dēļus. Katram sava specifika. — Pats šogad četrās dienās noairēji visu Daugavu Latvijas teritorijā 350 km garumā no Daugavpils puses līdz Rīgai. Ar ko paliks atmiņā šis piedzīvojums? — Tas nav tik grūti, kā izklausās. Tās nav sacensības, jo vari jebkurā brīdī piestāt un atvilkt elpu. Airēju četras die­ nas ar sporta tūrisma dēli, kurš ir no iz­ turīgas stiklšķiedras, esmu pieradis pie tā. Sāku no Baltkrievijas robežas, kur cilvēka klātbūtne nav jūtama un daba dzīvāka — pārsteidza, cik daudz tur bija bebru, kas pierobežā burtiski mudžēja, upei pāri pel­ dēja stirnas. Pirmajā dienā noairēju 110 km līdz Sventei, četrus no tiem liekus ki­ lometrus, jo aizairēju garām naktsmītnei. Pēc 13 stundu airēšanas tie liekie divi ki­ lometri katrā virzienā bija psiholoģisks izai­

Tautas sports. Aktīvi atpūsties var arī tā Žurnāls Sports • 2019. gada septembris

cinājums. Nākamajās dienās lielākais izai­ cinājums bija SUP dēli dabūt garām HES stacijām. Maršrutu pirms tam biju rūpīgi izpētījis, taču airēšanas maršruta kartē no­ rādītajās vietās aiz hesiem dēli fiziski nebi­ ja viegli dabūt ūdenī, citur norādītās vietas bija aizsargājamajās teritorijās. Otrā diena bija kā murgs — nepamanīju, ka esmu no­ lauzis spuru — ilgi nevarēju saprast, kā­ dēļ vairs taisni nevaru novadīt dēli, domā­ ju — pretvējš vainīgs. Tad uznāca negaiss un pretvējš jau pieņēmās tādā spēkā, ka bija jāstājas krastā. Nākamās divas dienas bija pavējš — varēju airēt, elpot un abs­ trahēties no visa. Man patīk, ka uz ūdens var baudīt dabas skaņas. — Droši vien savulaik pasaules čem­ pionātā Puertoriko arī piedzīvojumu ne­ trūka... — Kad čempionāta pirmajā dienā 1000 metru distancē ieguvu 3. vietu, jutos kā Jamaikas bobslejists, kurš izcīnījis meda­ ļu ziemas olimpiskajās spēlēs. Bija jāsniedz intervijas televīzijai un radio, bet uz turie­ ni faktiski biju devies kā vēl nesens SUP airēšanas iesācējs, kurš sporta veidu ap­ guvis ar YouTube palīdzību. Dalībnieki bi­ ja ieradušies no vairāk nekā 20 valstīm, un es viņiem kā latvietis biju eksotisks pārsteigums, daudzi prasīja, no kurienes es­ mu, un brīnījās. Pasaules čempionāta otrajā dienā, airējot okeānā garo distanci, piedzī­ voju iespaidīgas izjūtas četrus metrus aug­ stos viļņos. Kad esi lejā viļņa pakājē, neko neredzi un liekas — esi nonācis nekurienē, kad vilnis paceļ augšā — redzi visu lielā attālumā. Atceroties vien, zosāda uzmetas... Trasē bija tāda kāda 20 metru augsta me­ tāla boja — kuģu vārtiem, kurai bija jāap­ airē riņķī. Kad nonāc tuvumā tādam dzelzs monstram, pret kuru cits pēc cita sitas milzu viļņi, gribas dzīvam tikt tai garām. Distances 12. km man savilka muskulim nervu un distanci vairs nevarēju turpināt, amerikāņu drošības spēki operatīvi uzreiz piebrauca klāt ar laivu un mani savāca. — Kādu tu redzi SUP airēšanas nākotni pēc pieciem gadiem? — Ja Izglītības un zinātnes ministrija (IzM) ieviesīs to finansēšanas modeli, kas tagad tiek virzīts no ministrijas puses, mēs nonāksim turpat, kur bijām pirms diviem gadiem ar biedru atbalstu. Mums nav pie­ ejams finansējums, piemēram, no televīzijas translācijām, kā tas ir futbolā vai basketbo­ lā. Tādēļ bāzes finansējums mums ir vitāli svarīgs. SUP airēšana masveidības ziņā ir populārāka par peldēšanu. Kvantitāte ir apmierinoša, bet kvalitāti var pacelt tikai ar finansējumu. ©

Kristaps ZAĻKALNS 19

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada septembra numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement