Page 51

Foto: Mārtiņš Mālmeisters, LOK

Foto: Mārtiņš Mālmeisters, LOK

Foto: Mārtiņš Mālmeisters, LOK

Foto: Mārtiņš Mālmeisters, LOK

Atklāšanas parāde, ievērojot olimpiskās tradīcijas. Latvijas karogs džudo cīņas meistares Unas Dolgiļevičas rokās

Z

īmīgi, ka pirms četriem gadiem Baku, pateicoties Eiropas Olimpiskās komitejas un Azerbaidžānas neatlai­ dībai, tika uzsākta jauna sportiska tradīcija: sarīkotas I Eiropas spēles — kompleksas sacensības, kurās savu meistarību apliecināja visu Eiropas valstu olimpiskās ko­ mandas.

Žurnāls Sports • 2019. gada augusts

Jaunatnes olimpiāde norisinājās tajās pašās sporta arēnās, kurās sacentās I Eiropas spēļu da­ lībnieki. Tikai skaistais un grandiozais Baku Olim­ piskais stadions šoreiz palika tukšs, tajā nenotika ne spēļu atklāšanas vai noslēguma ceremonijas, ne vieglatlētikas sacensības, kā tas bija pirms četriem gadiem. Toties sportisti tika iz­mitināti tajā pašā Eiropas spēļu Atlētu ciematā. Tiesa, radās

sajūta, ka pēdējam 2015. gadā Atlē­tu ciematā, izslēdzot gaismu, tā otrreiz tika iedegta šogad. Lai vai kā, olimpiādes sacensības noritēja veiksmīgi, bez lielas aizķeršanās un medaļu komplekti 10 sporta veidos savus īpašniekus atrada. Eiropas Jaunatnes olimpiādē Baku savu meista­ rību pārbaudīja 50 Eiropas valstu jaunie sportisti vecumā no 14 līdz 18 gadiem.

51

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada augusta numurs

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada augusta numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement