Page 3

Uz 1. vāka. Roberts Rode Foto: Dainis Caune, Sports

ŠAJĀ NUMURĀ

12. BEACTIVE

Veselība ir kustībā

4.

26. RUNĀ PREZIDENTS

TRENERIS Oļegs Sorokins

PROCESĀ Ar jaunu stūresvīru uz ierasto mērķi

LVS prezidents Arnis Lagzdiņš

30.

38. ANALĪZE

Vai ir futbolā treneri?

46. ČEMPIONS

Maratonists Dmitrijs Serjogins

42. ATSKATS

No Livonijas līdz Japānai

Iznāk kopš 1955. gada 4. oktobra Izdevējs: Sporta apgāda fonds Reģistrācijas apliecība: nr. LV40008097373 Iespiests PNB Print Redakcija: Grostonas ielā 6b, Rīgā, LV 1013 E-pasts: birojs@sporto.lv

MĒNEŠA ŽURNĀLS

Galvenais redaktors: Dainis Caune Galvenā redaktora vietnieks: Kristaps Zaļkalns Fotogrāfs: Juris Bērziņš-Soms Datorgrafiķe: Baiba Barkāne

3

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada oktobra numurs

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada oktobra numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement