Page 24

SPORTO ARĪ SENIORI

Foto: Krišjānis Pulkstenis

Aiz Elitas. Sekojot treneres piemēram

patika šī pieredze — cilvēki nāca, jo zināja, ka Sporta nedēļa notiek visā Latvijā un ka tajā var iesaistīties bez maksas. Šis ir pamatīgs sportiskais grūdiens visā valstī. Tieši vecākiem būtu jārāda piemērs saviem bērniem — kā aktīvi atpūsties un nepavadīt vakaru pie televizora.” Viņa arī uzsver — īpaši reģionos un īpaši pensijas vecuma cilvēki ļoti novērtē iespēju iesaistīties sporta nodarbībās bez maksas un dara to labprāt. E. Blumbaha novērojusi, ka aktīva atpūta pakāpeniski kļūst aizvien populārāka. LSFP atbalstītie senioru pasākumi risinājās Iecavas, Limbažu, Riebiņu un Talsu novadā, taču beactivelatvia.lv kartē varēja atrast daudzus citus saudzīgus sporta pasākumus visā Latvijā gan senioriem, gan ikvienam interesentam, ko varat aplūkot publikācijas attēlos. ©

24

Žurnāls Sports • 2019. gada oktobris

Foto: Krišjānis Pulkstenis

Foto: Krišjānis Pulkstenis

Foto: Krišjānis Pulkstenis

L

imbažos Eiropas Sporta nedēļā īpaša uzmanība tika veltīta senioriem, bērniem un jauniešiem. Kopskaitā 640 dalībnieki peldēja, vingroja kā peldbaseinā, tā brīvā dabā, iesaistījās zumbas, jogas, funkcionālajos treniņos, skolās notika stafetes, vieglatlētikas aktivitātes, 3x3 basketbola un florbola spēles. Vecākie sporta nedēļas dalībnieki Limbažos bija 91 un 92 gadus veci seniori. Olimpiskajā dienā vienlaikus vingroja audzēkņi astoņās novada izglītības iestādēs. “Šī viennozīmīgi ir vērtīga iniciatīva, kā cilvē­ kus aicināt iziet no mājām, kustēties, rast tajā prieku un būt veselākiem. Redzam, ka veidojas domubiedru grupas, kas sporto kopā — Lim­ba­ žos populāra kļuvusi nūjošana. Tajā pakāpeniski iesaistās aizvien vairāk cilvēku, jo par savu pieredzi katrs no dalībniekiem pastāsta citiem. Lī­dzī­gi ir ar nodarbībām baseinā — kaimiņienes nā­kam­ reiz jau ierodas uz nodarbību kopā,“ stāsta Lim­ bažu Olimpiskā centra vadītāja Evita Daugule. Fitnesa trenere un māksliniece Elita Blum­ baha Eiropas Sporta nedēļā vadīja nūjošanas nodarbības Talsu novada pagastos: “Man ļoti

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada oktobra numurs

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada oktobra numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement