Page 23

Foto: Anna Gaļejeva-Jefimova

mandām. Purvciema, Teikas un Biķernieku meža apvidus vislabāk padevās Guntim Šmaukstelim un Miķelim Zumbergam no komandas Krūšu inspekcija, kuri spēja apmeklēt visus kontrolpunktus, jau otro gadu pēc kārtas Rīgā uzvarot absolūtajā vērtējumā. Lai gan šie ik gadu ir masveidīgākie no pasākumiem, ne mazāk svarīga ir katra skaitliski nelielā nodarbība, īpaši — ja tā organizēta tuvāk iedzīvotājiem un ja iesaista cilvēkus, kuri dažādu iemeslu dēļ ir mazāk fiziski aktīvi. ©

Žurnāls Sports • 2019. gada oktobris

Foto: Anna Gaļejeva-Jefimova Foto: Anna Gaļejeva-Jefimova

Foto: Krišjānis Pulkstenis

Uzkrāt radošo enerģiju. Kontrolpunktā atzīmējas žurnāla Sports maketētāja Baiba Barkāne, ar lukturi palīdz korektore Laura Slišāne

23

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada oktobra numurs

Žurnāls ''Sports''  

2019. gada oktobra numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement