a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 9

RUNĀ PREZIDENTS

valsts Meži finansējuma apjoms ir politisks lēmums. Ja tāda nebūtu, sportam būtu vēl par diviem miljoniem mazāk. Politiķi cenšas sporta sabiedrību padarīt arvien atkarīgāku no valsts pārvaldes sistēmas. Tas nekādi neveicina sporta organizāciju patstāvību un neatkarību, tas neļauj plānot ilgtermiņā, kas sportā ir ļoti būtiski. Pēkšņi, kā tas noti­ ka 2008. gadā, var tikt pieņemts lēmums slēgt Armijas Sporta klubu vai sporta finan­ sējumu samazināt par 60 procentiem. Pret šādiem politiski pieņemtiem lēmumiem sa­ biedriskās sporta organizācijas neko nevar izdarīt. Šī milzīgā atkarība no valsts pārval­ des nav manai sirdij tuva. — Ilgstoši un sekmīgi darbojas pēc LOK idejas radītā Latvijas Olimpiskā vie­

nība (LOV), kas godīgā sportiskā ceļā no­ saka, kuri atlēti un tātad arī viņu sporta veidi ir prioritāri. Tagad to grib noteikt ie­ rēdņi kabinetos... — Pēdējā laikā ir dažādi projekti redzē­ ti. Paldies Dievam, sabiedrības šūmēšanās par tiem bija pietiekami skaļa, lai to sadzirdētu, un pērn neviens neuzdrošinājās šādus lēmumus pieņemt attiecībā uz 2020. gada budžetu. Ir tikai neliels Izglītības un zinātnes ministrijas spiediens mehāniski sašķirot olimpisko sporta veidu federācijas pēc tā, vai to pārstāvji piedalījušies spēlēs, vai izcīnījuši medaļas, un attiecīgi diktēt, kāds būs valsts finansējums katrai federācijai. Bet līdz 2021. gadam mēs vēl varam sagaidīt visādus brīnumus.

P

olitiķi cenšas sporta sabiedrību padarīt arvien atkarīgāku no valsts pārvaldes sistēmas. Tas nekādi neveicina sporta organizāciju patstāvību un neatkarību, tas neļauj plānot ilgtermiņā, kas sportā ir ļoti būtiski

Pirmā olimpiskā ziemas medaļa Latvijai. Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un LOK prezidents Aldons Vrubļevskis sveic kamaniņu braucēju Mārtiņu Rubeni ar izcīnīto Turīnas olimpisko spēļu bronzas medaļu

Apritē. Pasaules Nacionālo olimpisko komiteju asociācijas Ģenerālajā asamblejā 2006. gada aprīlī Seulā — LOK prezidents Aldons Vrubļevskis (pa kreisi) un LOK ģenerālsekretārs Einars Fogelis (pa labi) kopā ar SOK prezidentu Žaku Rogi Žurnāls Sports • 2020. gada marts

Ceļā pēc enerģijas. Aldons Vrubļevskis kārtējā Vienības brauciena trasē

››› 9

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement