a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 6

RUNĀ PREZIDENTS

››› Lielākā daļa Eiropas nacionālo olim­ pisko komiteju rīkojas tieši tā, kā mēs tagad darīsim. Sagatavo olimpiskā gada budžetu un tad organizē vēlēšanas. Būtībā LOK tagad jau ir beigusi gatavošanos Tokijas spēlēm, atliek tikai sportistiem to izdarīt līdz galam. Mums jau ir sākušās ziemas olimpiskās spēlēs Pekinā. Bet, zinot, ka nākamgad augstu sa­ sniegumu sportam budžetā paredzēts mī­ nus pusotrs miljons, skaidrs, ka vajadzīga darboties spējīga un jaudīga olimpiskā ko­ miteja, nevis priekšvēlēšanu cīņās novāji­ nāta organizācija. Tāda olimpiskā komiteja netiks uztverta nopietni ne no ministriju, ne no politiķu puses, un, ievēlot jauno LOK sastāvu oktobrī, var gadīties, ka pilnīgi neatkarīgi no sportistu rezultātiem Tokijā tas rudenī nonāk pie sasistas siles. Ir jāgatavojas cīņām par budžetu, cī­ ņām ar sporta vietu un lomu valsts pār­ valdē. Izglītības un zinātnes ministrijas draudiem pēc neloģiskām formulām no­ teikt prioritārus sporta veidus pretim jā­ liek prāts, loģika, plānošana, ilgtermiņš, pēctecība. Tas nebūtu iespējams, ja vēlē­ šanas notiktu rudenī.

Produktīvs tandēms. Ideju ģenerators — LOK prezidents Vilnis Baltiņš (no labās) un to adaptētājs realitātē — LOK ģenerālsekretārs Aldons Vrubļevskis 1988. gada rudenī

Latvijas BMX un LOK sākums. 1989. gada maijs, Slaghārena, Latvijas BMX federācijas prezidents un LOK ģenerālsekretārs Aldons Vrubļevskis sarokojas ar holandieti Antonu Gēzinku. Viņš ir pirmais Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) loceklis, ar kuru Vrubļevskim ir iespēja apspriest LOK tiesību atjaunošanas iespējamību. Pa kreisi — ­ Latvijas BMX tēvs Jānis Siliņš, pa labi ­— Eiropas BMX tēvs Gerits Dūss

— Esi teicis, ka atstāj LOK vislabā­ kajā finansiālajā situācijā. Tas nav pār­ spīlējums? — Nē, 65 miljoni aktīvu — es nezi­ nu vēl kādu sabiedrisko organizāciju, ku­ rām pieskaitāmas arī nacionālās olimpis­ kās komitejas, kam būtu tāda bilance. — Paskaidro tuvāk, kā pie tādas ba­ gātības tikts? — Tās ir īpašuma tiesības olimpis­ kajos centros. Rīgas olimpiskais centrs Elektrum LOK pieder simtprocentīgi, Dau­

6

BMX jau atzīta valsts. 1990. gada 20. maijs, Eiropas kausa izcīņas kārta Holandē. Ar Latvijas karogu — Ivo Lakučs, ar valsts nosaukuma plāksni — mūsu pirmais BMX medaļnieks Gundars Osis, pa kreisi — BMX federācijas prezidents Aldons Vrubļevskis, ar zilo cepuri — BMX tēvs Latvijā Jānis Siliņš, pa labi — pirmo BMX velosipēdu būvētājs Harijs Osis

gavpils olimpiskajā centrā mums ir vai­ rākums kapitāldaļu, pārējos olimpiskajos centros vairākums ir pašvaldībām, LOK pieder 20—40 procenti. Tas arī veido LOK bilances aktīvus 65 miljonu eiro apmērā. — Šos aktīvus kā naudu olimpiešu sa­ gatavošanā diemžēl ieguldīt nav iespē­ jams... — Tās ir radītās iespējas, kuras lieci­ na, ka Olimpiskās komitejas un valsts sa­ darbība zināmā laika periodā bijusi ļoti ra­ žīga un auglīga. Lielākajās Latvijas pilsētās

uzbūvēti olimpiskie centri, kas ļauj visiem iedzīvotājiem, no bērnu dārza vecuma sā­ kot, nodarboties ar sportu kompleksās, daudzfunkcionālās bāzēs. Turklāt šajās pil­ sētās — Rīgā, Valmierā, Ventspilī, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī — ir augstskolas, kuru studentiem šie centri pieeja­mi. Apbrīnas vērta ir Rēzeknes pašvaldība, kura bez valsts un LOK tiešas līdzdalības ceļ savu centru. Viņiem neiet tik viegli un ātri, bet — kad šis komplekss tiks pa­ beigts, tas ieņems atbilstošu vietu reģio­

Žurnāls Sports • 2020. gada marts

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement