a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 37

TIESNESIS

Foto: Ģirts Gertsons

Olimpiskā basketbola šarms

Tiesā arī liepājniekus. “Laukumā esmu tiesnesis, nevis liepājnieks. Protams, var meklēt zemtekstus katrai svilpei, bet tie ir aizspriedumi, kam nav sakara ar realitāti”

ti. Kamēr lēmumus pieņems dzīvi cilvēki, kļūdas ir un būs. Ar tām jāsadzīvo, taču no katras ir jāmācās, lai nākamajā reizē pieņemtu labāku lēmumu. Galvenais, lai rup­ jas kļūdas nebūtu spēles pēdējās divās mi­ nūtēs,” Mārtiņš atkārto tiesnešu pamatbaus­ li, bet atzīst, ka gadījušās arī tādas. Tai skaitā atbildīgā spēlē. Kurā? “Detaļas izlaidīsim, lai pārāk ne­ uzjundītu atmiņas,” Mārtiņš smaida. “Katra tāda neveiksme norūda. Protams, bija saru­ na ar FIBA pārstāvi, lai tiktu skaidrībā par kļūdas iemeslu — psiholoģiskā spriedze, no­ gurums, bailes pieņemt svarīgu lēmumu vai kas cits? Secinājām, ka pie vainas bija ne­ veiksmīga pozīcija — rakurss, kādā redzē­ ju konkrēto epizodi, nedeva pilnu ainu. Sāpīga pieredze, kas — ceru — palīdzēs pieņemt labāku lēmumu nākamajā reizē.”

Profesionālis profesijā, kuras it kā nav Saskaitot kopā starptautiskos un vietē­ jo līgu mačus, kā arī vasaras darbu nacio­ nālo izlašu turnīros, gadā iznākot 80—100 spēles. Plus ceļā pavadītais laiks. Basket­ bola spēļu tiesāšana absolūti lielākajā da­ ļā pasaules valstu netiek uzskatīta par pro­ fesiju, taču šāda slodze pieprasa pro­fe­sionālu attieksmi un dzīves ritma pa­ kārtošanu šai nodarbei. Žurnāls Sports • 2020. gada marts

Slodzes pieaugums ietekmējis arī Mārtiņa statusu. Labu laiku apvienojis tie­ sāšanu ar Liepājas Olimpiskā centra pro­ jektu menedžera darbu, pirms pusotra ga­ da pieņemts lēmums ārpuslaukuma slodzi krietni samazināt, lai biežo izbraukumu grafiku katru reizi nevajadzētu saskaņot ar darba devēju un būtu laiks ģimenei. Mārtiņš pārtraucis darba attiecības ar LOC, bet turpina rīkot dažāda mēroga sporta pa­ sākumus Liepājas apkaimē, būdams pats sev priekšnieks. “Basketbolā tiesnešiem — atšķirībā no spēlētājiem — nav līgumu, kurā paredzēts garantēts atalgojums. Ja spēlētājam gadās neveiksmīga spēle, viņam ir iespēja nā­ kamajā reabilitēties. Savukārt neveiksmīgs tiesnesis netiks norīkots uz nākamo spē­ li, tātad nesaņems atlīdzību. Īstā nodarbe cilvēkiem, kuri nebaidās riskēt. Un tāda kārtība motivē visu laiku turēties formā.” Pats savulaik saņēmis pieredzēju­ šo kolēģu atbalstu, Mārtiņš stafetes ko­ ciņu nes tālāk, Liepājā vadot tiesnešu skolu 14—16 gadus veciem audzēkņiem. Jaunajiem acis degot, un progress esot acīmredzams. Savukārt pašam pasniedzē­ jam darbs ar junioriem palīdz atcerēties ikdienas steigā piemirstas basketbola no­ teikumu nianses, ar kurām praksē darīša­ na iznāk retās izņēmuma situācijās.

Norimstot emocijām par uzaicinājumu uz Tokiju, priekšplānā izvirzījušās lietiš­ ķas rūpes. Jākārto akreditācijas dokumen­ ti un citas formalitātes, drīzumā FIBA olimpiskos tiesnešus iepazīstinās arī īpa­ šo sagatavošanās programmu, kas iever gan fiziskās sagatavotības vingrinājumus un testus, gan milzum daudz informāci­ jas par spēlētājiem, treneriem un koman­ dām, ar kurām būs darīšana olimpisko spēļu laikā. Mārtiņš atzīst, ka darba ap­ joms tuvākajā laikā būšot liels. Savukārt olimpiskā tiesneša uzliktais psiholoģiskais slogs gan viņu neuztraucot. “Ja nevar iz­ turēt psiholoģisko spiedienu, nemaz ne­ vari tiesāt. Turpināšu darīt savu darbu, kā protu.” Pirmā šāda veida pieredze gūta, gata­ vojoties 2019. gada Pasaules kausa izcī­ ņai. Atšķirība no pērnā turnīra būs tā, ka Tokijā ikvienam tiesnesim jābūt gatavam pamīšus strādāt gan vīriešu, gan sieviešu komandu spēlēs. Tātad būs darīšana ar da­ žādu basketbolu. “Katram tiesnesim ir sa­ va pieredze, bet man sieviešu spēles tiesāt ir sarežģītāk, nekā vīru cīņas. Grūtāk no­ lasīt situācijas, prognozēt, kas laukumā no­ tiks nākamajā brīdī. Skatītājiem, protams, interesantāk, bet tiesnešiem papildu izaici­ nājums. Piedevām šosezon esmu strādājis tikai vīriešu spēlēs, bet dāmas pēdējo reizi tiesāju pagājušajā vasarā Eiropas čempio­ nātā Serbijā. Izvēlēties gan neviens neļaus. Uz Tokiju uzaicināti tikai 30 tiesneši, dienā būs — maksimums — astoņas spēles, tā­ tad gandrīz visi būsim noslogoti.” Mārtiņš Kozlovskis būs otrais Latvijas basketbola tiesnesis, kurš izies laukumā olimpiskajā arēnā, un piektais, kurš pie­ dalīsies olimpiskā turnīra spēļu apkalpo­ šanā. Divi leģendāri treneri — Valdemārs Baumanis un Aleksandrs Gomeļskis — attiecīgi no 1936. gada Berlīnes un 1956. gada Melburnas spēlēm atgrie­ zās kā FIBA kategorijas tiesneši, taču bez skaidras norādes, kādā statusā dar­ bojušies. Visticamāk, strādājuši sekreta­ riātā, kā 1980. gadā Maskavas spēlēs to darīja tolaik jaunais un daudzsološais Mariss Bernāts. Savukārt Oļegs Latiševs 2012. gadā Londonā tiesāja septiņas spē­ les, ieskaitot sieviešu turnīra ceturtdaļfi­ nāla maču Austrālija — Ķīna, bet 2016. gadā Riodežaneiro bija viens no pieprasī­ tākajiem arbitriem, tiesājot deviņas spē­ les, tai skaitā vīriešu turnīra ceturtdaļ­ finālu Spānija — Francija un pusfinālu Serbija — Austrālija. ©

Guntis KEISELS, www.basket.lv

37

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement