a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 33

OLIMPIĀDE

Sadarbību uzsākot. LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers (no kreisās), olimpiete šķēpmetēja Līna Mūze, AJ Power uzņēmumu grupas vadītājs Roberts Samtiņš un LOK prezidents Aldons Vrubļevskis

Ar AJ Power spēku Enerģētikas uzņēmumu grupa AJ Power uzsāk sadarbību ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), kļūstot par Latvijas olimpiskās komandas Tokija 2020 oficiālo partneri. Sadarbības ietvaros AJ Power nodrošinās finansiālu atbalstu mūsu topošajiem olimpiešiem ceļā uz četrgades nozīmīgāko notikumu sportā — Tokijas olimpiskajām spēlēm, kas risināsies no 24. jūlija līdz 9. augustam. “XXXII olimpiādes spēlēs Latviju pār­ stāvēs līdz 40 sportistiem 15 sporta vei­ dos, un tas ir ievērojams skaits valstij ar mazāk nekā diviem miljoniem iedzīvotā­ ju. Tas parāda, ka Latvijā ir talantīgi un mērķtiecīgi cilvēki un mēs, būdami 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, uzskatām par savu pienākumu atbalstīt savējos. Tāpēc esam nolēmuši kļūt par Latvijas olimpiskās komandas Tokija 2020 partne­ riem un atbalstīt sportistus ceļā uz savu sapni,” stāsta Roberts Samtiņš, AJ Power uzņēmumu grupas vadītājs. AJ Power ir lielākā Latvijas privātā enerģētikas uzņēmumu grupa, kas dar­ bojas kopš 2014. gada. AJ Power piedāvā integrētus enerģētikas pakalpojumus — Žurnāls Sports • 2020. gada marts

elektroenerģijas, dabasgāzes tirdzniecību, enerģētikas un saules enerģijas projektu īstenošanu, kā arī dabas resursu nodok­ ļa apsaimniekošanas sistēmu. AJ Power uz­ ņēmumu grupas 2019. gada apgrozījums pēc operatīvajiem datiem ir aptuveni 83 miljoni eiro. “Priecē, ka Latvijā tik īsā laikā ir iz­ veidojusies tik mērķtiecīga, ambicioza un veiksmīga uzņēmumu grupa kā AJ Power, kuras mērķi un vīzija ir līdzīga kā mūsu sportistiem — pierādīt sevi, sasniegt la­ bākos rezultātus un kļūt par līderi savā jomā,” uzskata LOK prezidents Aldons Vrubļevskis. “Kopā ar AJ Power strādā­ sim, lai mūsu sportistu pēdējais sagata­ vošanās posms Tokijas spēlēm noritētu

pēc plāna un vislabāko sportisko formu viņi sasniegtu tieši četrgades nozīmīgāka­ jās sacensībās.” Līdz olimpiskajām spēlēm Tokijā at­ likuši pieci mēneši, kuru laikā ieplānoti vairāki nozīmīgi pasākumi — tiks prezen­ tēts Latvijas olimpiskās komandas Tokija 2020 sastāvs, oficiālie formas tērpi, kā arī tiks atklāts, kam tiks uzticēts olimpis­ kajā stadionā ienest valsts karogu atklā­ šanas ceremonijā. Arī AJ Power kā partne­ ri līdzdarbosies šo notikumu īstenošanā, atbalstot šo pasākumu norisi un komuni­ kāciju plašākai auditorijai. ©

Mārtiņš MĀLMEISTERS 33

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement