a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 10

RUNĀ PREZIDENTS

›››

Pēdējie. Aldons Vrubļevskis un Sporta galvenais redaktors Dainis Caune ir palikuši pēdējie vēlētie Latvijas Olimpiskās komitejas locekļi kopš tās atjaunošanas 1988. gada 19. novembrī. Attēlā — abi Tjanaņmina laukumā Pekinā gadu pirms XXIX olimpiādes spēlēm

Triumfs. 2008. gada 22. augusts, Pekina. Māris Štrombergs kļuvis par pirmo olimpisko čempionu BMX. Pa kreisi no viņa — LOK prezidents Aldons Vrubļevskis un Goda prezidents Vilnis Baltiņš, pa labi — valsts premjers Ivars Godmanis un izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe Kārtējais sējums. Aldons Vrubļevskis SOK prezidentu Tomasu Bahu iepazīstina ar jaunāko kopā ar Genādiju Maričevu sastādīto Olympic Encyclopedia izdevumu

Ir jau bijuši mēģinājumi sporta veidus sarindot pēc privātu ārzemju kompāniju popularitātes aptauju reitingiem, kam nav nekāda sakara ar situāciju Latvijas spor­ tā, vai vienkāršām iedzīvotāju fiziskām ak­ tivitātēm. Iznāca pat, ka, piemēram, bob­ slejam, skeletonam un kamaniņu sportam no valsts nepienākas ne centa. Bet augstu sasniegumu sporta vienīgais mērķis ir rezultāts. Sabiedrība to novēr­ tē. Lai atceramies bobslejistu apbalvošanu šāgada 15. februārī. Tūkstošiem cilvēku vē­ sā, drēgnā ziemas dienā ieradās Siguldā, lai godinātu mūsu sportistus, kas pēc sešiem gadiem saņēma olimpiskās zelta medaļas. Tātad sabiedrība novērtē gan sportistu ie­ guldījumu, gan lepojas ar viņu sasniegu­ miem, gan jūtas tajos līdzdalīgi. Siguldā nedzirdēja neviena vārda, ka viņu sagatavo­ šanai būtu tērēts pārāk daudz līdzekļu vai izmaksātas pārāk lielas prēmijas.

10

— Šajā tūkstošgadē visi olimpiskie laureāti no A līdz Z sagatavoti Latvijas Re­publikā, kas pēc izcīnīto medaļu skai­ ta, izņemot Rio spēles, uz citu valstu fona ne­maz neizskatās slikti. Vai tas nozīmē, ka mums ir izveidota sava, kvalitatīva augstas meistarības sportistu sagatavošanas sistēma? — To var attiecināt tikai uz LOV, bet tā aptver tikai labākos no labāka­ jiem. Par pārējo var diskutēt. Sporta sko­ lu sistēma pastāv tāda pati, kāda tika iz­ veidota padomju laikā. Tīri mūsu radīta ir BMX sistēma, kuru veidoja ģimeņu ie­ interesētība un apvienošanās sporta klu­ bos. Tajā nepiedalījās administratīvās in­ stitūcijas, cilvēki vienkārši īstenoja savas vēlmes, kas ar laiku realizējās izcilos sa­ sniegumos. Protams, pašā finālā ir nepie­ ciešama valsts piešprice, un tā caur LOV arī tika saņemta.

Liela daļa sportistu gūst panākumus, pateicoties savām ģimenēm. Reizēm pat par spīti sistēmai, kāda eksistē valstī. Ne jau pateicoties tenisa skolām Latvijā, mū­ su tenisa zvaigznes spējušas nonākt pa­ saules labāko simtniekā. Lielākoties tas ir viņu ģimeņu nopelns. Murjāņu sporta ģimnāzija nav mūsu radīta un kā karsts kartupelis tiek vi­ ļāta katras valdības politiskajā salikumā. Acīmredzot IzM vienmēr bijušas citas prio­ ritātes, un neviens ministrs nav strādājis pietiekami ilgu laiku, lai pagūtu pieņemt lēmumu, kā tad tur turpmāk būt. Es nesaku, ka viss padomju laikā radī­ tais ir slikts. Bet nepārprotami sporta sko­ lu treneru korpuss noveco, un sistēma ne­ rada ieinteresētību jaunos speciālistos. Tas skumdina. Daudzi mūsu labākie sportisti meklē trenerus ārvalstīs. Tātad mūsu izglī­ tības sistēma nespēj sagatavot pietiekami

Žurnāls Sports • 2020. gada marts

Profile for sporto.lv

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Žurnāls ''Sports''  

2020. gada marta numurs

Profile for sporto.lv
Advertisement