__MAIN_TEXT__

Page 1

PROGRAMMET 2012-2015

nt? Det handler om respekt, ikke sa


o f t k e p s e otball s eFr r vennskapmmer o d , n e r . r e l g e r s et g o t e g a l or e r s i V . e n i . e r e l l i p s mot , g n i n e r t til Ingenting blir diskutert mer enn fotball. Kampen om ballen skaper entusiasme, glede og patriotisme. Sammen skal vi vinne og sammen står vi når vi taper. Men vårt vennskap når lengre enn til våre lagkamerater, til vår by eller bygd. Vi etablerer også bånd til motstandere, til andre lag og andre kulturer. Dette gjør vi gjennom respekt for hverandre og hverandres verdier. Vennskap og respekt er fundamentet i Fair play. Det er ikke alltid like enkelt å vise dette, om vi er helt ærlig. Når kampen er i gang er det følelser og vinnerinstinktet som bruser. Derfor er det viktig at vi også har trent på Fair play, uansett om du er spiller, trener, dommer, pappa, mamma eller bare en stor lokalpatriot.

2

Denne brosjyren skal hjelpe oss alle i dette arbeidet. Fair play er et satsingsområde for fotballfamilien. Bare gjennom felles verdier og respekt for hverandre kan vår idrett vokse og bli enda mer viktig og samlende. Dette er et ansvar vi alle har. Slik er vi med på å utvikle en verden med større toleranse, og det gjør vi gjennom det vi alle elsker – fotballen. Norsk Tipping har vært en sentral samarbeidspartner og generalsponsor for Fair play-programmet siden 2005. La oss ta fatt. Skap varige verdier gjennom toleranse, respekt og godt vennskap på og utenfor fotballbanen.

Med vennlig hilsen Yngve Hallén Fotballpresident


o l i p s g o ren t k e p s e r s Vi t a r e m a k g a l d r o f t k e esp s i s e r p t ø M . l e r e p m a k , æ v kke 3


o f t k e p s e s ristorien Hn, dommer re . r e l g e r s et g o t e g a l or e r s i V . e n i . e r e l l i p s mot , g n i n e r t til ! t e m m a r g o r -p y a l p om Fair Kjære fotballvenner,

begynner. På en vanlig kampdag i norsk

Norges Fotballforbund har alltid hatt

fotball er det 35000 Fair play-hilsener og

fokus på Fair play. I samarbeid med

hver sesong hele 6 millioner hilsener!

vår største partner, Norsk Tipping, ble

arbeidet for alvor satt i system i det første

Fair play-klubb

Fair play-programmet som varte fra

NFF har siden fotballsesongen 2008 kåret

2005-2007 og fornyet i 2008-2011.

årets Fair play-klubb i alle 18 fotball-

kretsene. Dette bidrar til at flere klubber og

Fair play-hilsen

enkeltlag setter Fair play på dagsordenen,

Det er en større bevissthet rundt Fair play

og rammer inn fotballens hverdag med

i norsk fotball, og i dag er det en selvfølge

fokus på gjensidig respekt, å være gode

at alle tar en Fair play-hilsen før kampen

rollemodeller og ha gode holdninger.

Fair play-programmet har presentert NFF sine Fair play-tiltak de siste fotballsesongene: Fair play-hilsen før og etter kampen Fair play-kampvert i barnefotball Fair play-grønne kort, foreldrevettsreglene Fair play-holdningskontrakten Fair play-prisen, årets Fair play-klubb i kretsen Fair play-Cup i skolen Fargerik Fotball På lag mot mobbing

4


o l i p s g o ren t k e p s e r s Vi t a r e m a k g a l d r o f t k e esp s i s e r p t ø M . l e r e p m a k , æ v kke Treneren har en viktig rolle for å

I programmet har vi beskrevet

lykkes med gjennomføringen av Fair

nøkkelroller i klubb og krets som vi

play i spillergruppen. Det kan være

er avhengig av for å gjennomføre Fair

avgjørende for å kunne lykkes med

play-tiltak som beskrives i ulike

sportslige resultater.

aldersgrupper.

Vi håper dette vil bevisstgjøre

Fair play i 2012-1015

klubbene til å oppnevne personer i

Nå leser du i Fair play-programmet

nøkkelrollene som er med å forebygge

for neste periode (2012-2015), og vi

for de ulike problemstillingene.

har valgt å ta et steg videre med å

Fair play handler ikke bare om gule

synliggjøre utfordringer og forskjellige

og røde kort. Det skal handle om at

problemstillinger som ligger i fotballens

fotball er for alle og at alle er like mye

hverdag.

verdt.

”Det handler om resp

ekt, ikke sant?”


Fair play-programmet 2012 – 2015

NFFs visjon er ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle”. For å kunne lykkes med vår visjon har

Fair play-ansvarlig i klubben

NFF bestemt at Fair play skal være et av

NFF tar sitt ansvar og tilrettelegge for

satsningsområdene i perioden 2012-

Fair play i kretsene og klubbene.

2015. I NFF er det ca. 1940 fotballklub-

Det store målet denne perioden er å få

ber, 362 000 spillere og 130 000

en Fair play-ansvarlig i klubben, som har

frivillige. Vi i fotballen, Norges største

konkrete arbeidsoppgaver. Fair play vil

idrett, har et særskilt ansvar. Fotball er et

være på agendaen i fotballhverdagen, og

speilbilde av samfunnet med mange fan-

ikke som en kampanje over en periode.

tastiske historier, men også utfordringer

Vi vil i felleskap ha en større mulighet til

som vi vil forebygge for ved hjelp av Fair

å nå ut med Fair play-tiltak som presen-

play-tiltak.

teres i denne brosjyren. Da kan vi få til å leve opp til vår visjon

Fair play-programmet for neste perioden har som mål å forsterke Fair play i NFF,

NFF ønsker lykke til med Fair play i

kretsene og klubbene. Vi vil presentere

klubbene og kretsene.

utfordringene som vi møter i fotballens hverdag, hvem som må ta ansvar og hvilke Fair play-tiltak som kan brukes i klubb, krets og forbund.

6


Innhold: side 8

Norges Fotballforbund

side 10

Fair play i NFF

side 12

krets

side 14

Klubben

side 20 Barnefotball (6-12 책r) side 22 Ungdomsfotball (13-19 책r) side 28 Voksenfotball

DOMMERE side 30 side 32

Toppfotball

side 44

FaIRPLAY materiell

side 47

NFF NETTBUTIKK


NORGES

FOTBALL FORBUND Visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle

Målsettinger • ”Flest mulig, lengst mulig, best mulig!” • Alle i fotballfamilien skal trives og ha det gøy med fotballen • Koordinere og tilrettelegge for krets og klubb • Fair play-ansvarlig i klubbene

8


Fair play-tiltak Fair play i NFF: • Den obligatoriske Fair play-hilsenen • Fair play i utdanning • Fargerik Fotball • Fair play-cup på skolen • Fair play på fotballturneringene

• Fair play-programmet • Fair play på fotballskolene • Fair play-materiell • Fair play-kåringer

Mer informasjon på www.fo

tball.no/fairplay


Fair play I NFF

10


Den obligatoriske Fair play-hilsenen • I alle fotballkamper som spilles i Norge skal det gjennomføres Fair play-hilsen både før og etter kampen

Utdanning • Fair play på leder-, trener- og dommerkurs.

• Et klassisk uttrykk for gjensidig respekt • Arrangør er ansvarlige med hjelp av dommer og kampvert

• Fair play som tema på styremøte, trenerforum, spillermøter, foreldre

Fargerik Fotball • Inkluderende og åpen for alle • Klubb/skole samarbeider

• Felles turneringer før og etter sommerferien

Fair play-cup i skolen • Barneskole, 5.-6. klasse (10-12 år) • På lag mot mobbing

• God oppførsel og holdning

Fair play er sentralt i følgende tiltak • TINE Fotballskole - Engasjere ungdom som trenerinstruktører - Gode rollemodeller

• Fotballturneringer • Bend It cup - Sunt kosthold og 5 om dagen - Kampvert- og klubbdommervester

Andre fokusområder • Trygg trafikk • Ren idrett • Rasisme

• Politiattest • Rus/alkoholproblematikk


KRETS Kretsen jobber med • Fair play-utvalg og Fair playinstruktører Fair play på dagsorden i kretsen. Trenere, ledere, spillere, dommere og foreldre kan bli oppnevnt som Fair play-instruktører. • Utdanning Fair play skal være en viktig del av trener-, leder- og dommerkursene.

*

Nøkkelroller

Kretsstyret • Daglig leder

Fair play-utvalg • Klubbutvikler • Fair play-instruktører

12

• Møteplasser Nøkkelpersoner som leder, trenerkoordinator, dommerkontakt og Fair play-ansvarlig i klubbene samles med jevne mellomrom. Utveksle erfaringer og tilbakemeldinger til krets vedrørende aktuelle Fair play-tiltak for klubbene.

Dommerutvalg • Dommerkonsulent • Dommerutvikler krets Sportsutvalg • Spiller-/trenerutvikler


Fair play-tiltak Månedens Fair play-kamp • Fair play-instruktører • Samtale med spillere, trenere og foreldre før og etter kampen Månedens Fair play-pris • Fremheve positive personer • Synliggjøre positive tiltak Årets Fair play-priser • Årets klubb, NFF • Årets lag, krets

Fair play-hilsen • Arrangørene (trener el. kampvert) er ansvarlig • Informasjon til klubbene og dommere Fair play-seminar i kretsen • Fair play-ansvarlige i klubbene samles før hver sesong Utdanning • Trenerkurs • Lederkurs • Dommerkurs • Andre kurstilbud


Fair play i klubben Styret er ansvarlige for at Fair play blir ivaretatt i klubbens hverdag, og bør oppnevne en Fair play-ansvarlig for å gjennomføre dette. Fair play i klubben vil bidra positivt til klubbens omdømme.

* Nøkkelroller

14

Leder

Trenerkoordinator

Fair play-ansvarlig • Fair play-programmet som en veileder • Koordinere Fair play-tiltak i klubben • Skape møteplasser, tema Fair play • Kampvert i barnefotball • Holdningskontrakter

Trenere Dommerkontakt Foreldrekontakt


Fair play-tiltak Fair play i klubbhåndboken • Nøkkelpersoner på plass • Fair play som tema i styret, på trenerforum, spillermøter og foreldremøter. • Fair play-hilsen før og etter kampen • Kampvert i barne- og ungdomsfotball

Kle opp anlegget: • Fair play-seil/flagg eller bannere. • Foreldrevettregler, plakater ved garderobe og kiosk.


* Nøkkelroller Leder

Ansvar for at klubben ivaretar og praktiserer fotballens verdigrunnlag. Bruker Fair playprogrammet 2012-2015 som et arbeidsdokument, og oppnevner en Fair playansvarlig i klubben som har sin møteplass i styret eller sportslig utvalg. Kan det være aktuelt med klubbens Fair play-utvalg?

Fair play-ansvarlig

Ansvarlig for å koordinere Fair playtiltakene i klubben og bruker Fair playprogrammet som en veileder: • Kampvert og foreldrevettsregel i barnefotball • Fair play-kvelder m/ungdomsspillerne og trenere • Holdningskontrakt i klubben • Engasjere foreldre rundt lagene ved hvert enkelt lag med fokus på Fair play • Fair play-seil/bannere på banen. Bør delta på trenersamlingene for å bevisstgjøre ansvaret til trenerne i klubben.

Trenerkoordinator

Ansvar for at Fair play er på dagsorden i trenerforumene til barn og ungdom. Samarbeider med Fair play-ansvarlig i klubben.

16

Trener

Ansvar for at spillergruppen får diskutert Fair play. Respekt og rollemodell bør være nøkkelordene. Treneren samarbeider med Fair play-ansvarlig i klubben.

Dommerkontakt

Ansvar for dommerne i klubben, og se til at klubbdommerne har trygge rammer på kampene. Bidra til at klubben har kampvert- og klubbdommer-vester i barnefotball. Gjestende dommere skal taes godt imot og ønskes velkommen igjen – dette gir klubben et godt omdømme.

Foreldrekontakt

Ansvar for at Fair play blir tatt opp i foreldregruppen og bidra til Fair playkampvert på kampene. Foreldrene har ansvar for å skape gode opplevelser for alle spillere og dommeren.


Fair play-tiltak i klubben Foreldremøte

Trenerforum

Klubben skal ha Fair play som tema i trenerforumet. Treneren må ha et bevisst forhold til Fair play og være en god rollemodell for spillerne. Treneren skal være med å skape et godt omdømme for klubben.

Spillermøte

Treneren skal påvirke spillerne positivt og skape gode rollemodeller. Dette vil bidra til gjensidig respekt i spillergruppen, på trening og i kampene. Nøkkelord på møtene kan være: rollemodell, respekt, språkbruk, rasisme og homofobi.

Holdningskontrakter Klubben kan bruke holdningskontrakter for å bevisstgjøre spillerne. Denne kontrakten er et godt utgangspunkt på spillermøtet med Fair play som tema. I Fair play-programmet (side 25) finner dere et forslag. Holdningskontrakten kan skrives ut fra www.fotball.no/ fairplay.

En flott anledning å presentere klubbens Fair play-tiltak og forventinger til ledere, trenere og spillere i klubben. Man kan bevisstgjøre foreldrene som rollemodeller, og presentere forskjellige problemstillinger og hvordan det kan håndteres til klubbens og lagets beste.

Kampen

Kampen skal rammes inn og alle voksne har et ansvar for at det blir en god opplevelse. Det er viktig å ha gjensidig respekt for medspillere, motspillere, dommer, trener og foreldre (publikum).

Kampvert

Mange klubber har kampvert i barne- og ungdomsfotball, noe som er forebyggende og skaper en positiv stemning før, under og etter kampen. Foreldrene bytter på å være kampvert under hjemmekampene, og kan dele ut grønne kort (foreldrevettreglene) som en påminnelse til de voksne. På fotballturneringer skal kampverten være en viktig del av arrangementet.


Skoler Fotball-

Når klubben skal arrangere fotballskole er dette en flott mulighet til å bevisstgjøre spillerne på Fair play; • Gjensidig respekt, hvordan vi oppfører oss på fotballskolen. • Være en god rollemodell for de yngre spillerne. • Ha et positiv språkbruk • Lage til fotballturneringer der flere spillerne kan prøve seg som dommer • Fair play-pris til èn spiller på hver gruppe. • Invitere fotballkretsen/toppspiller til overrekkelse av Fair play-prisene.

Turnerin Fotball-

Når klubben skal arrangere fotballturneringer er det viktig at alt er gjennomtenkt og godt forberedt. Det store målet må være å skape en god opplevelse for deltagende lag. Alle kan ikke vinne, men hvis lagene er fornøyde etter turneringen kommer de gjerne tilbake neste sesong.

18


nger

Tips til arrangørene av turneringer: • Synliggjøre Fair play med flagg og seil på anlegget og rundt banene • Klubbdommerkurs og dommersamling før turneringen

• Spillereglene må praktiseres likt på alle kamper • Kampvert, synlig på banene. Del ut foreldrevettreglene • God plass mellom banene • Adskille trenere og spillere fra tilskuere (foreldre). For eksempel på hver sin side av banen • Fair play-hilsen før og etter kampen • Fair play-kamper i turneringen


Barnefotball Utfordringer

Rammer rundt kampene • Overivrige foreldre (positivt med engasjerte foreldre) • Overivrige ambisiøse trenere Kampene • Ujevn spilletid for spillerne • Topping i barnefotball • Mangel på jevnbyrdighet • Foreldre blander seg opp i trenernes oppgaver

*

Fotballturneringer • Ikke gode rammer / uklare rammer • Få dommere, mange kamper på hver dommer • Ulik praktisering av regler

Nøkkelroller Fair play-ansvarlig • Samarbeide med trenerne • Tilrettelegging for kampvert Trenerkoordinator, barn • Trenerforum Trener/lagleder på lagene • Spillermøte • Foreldremøter

20

Klubbdommere • 12-15 år, unge og uerfarne • Foreldre som dømmer uten kurs

Dommerkontakt • Klubbdommere • Samlinger • Faglighet og trygghet • Rutiner i klubben Foreldrekontakt • Fair play som tema på foreldremøte


Barne fotballens verdier: 1. Fotball for alle ing = Trivsel og Utvikling 2. Trygghet + Utfordringer + Mestr 3. Fair play

Fair playtiltak Trenerforum • NFF, retningslinjer i barnefotball. • Klubbens holdninger/verdier • Jevnbyrdighet • Fair play-tema

Fair playmateriell Kampvert-vest • Èn til hvert lag Klubbdommer-vest • En til hver klubbdommer Kampen • Fair play-hilsen, før og etter Foreldrevettreglene Brosjyrer fra NFF • Klubbdommeren • Barnefotball

Kampene • Trenere og foreldre stiller opp på hver sin side • Fair play-hilsener Foreldremøter • Informasjon om: - Klubben - Klubbens verdier - Kampvertrollen Spillermøter • Respekt og rollemodell som nøkkelord Dere må forklare hva ordene betyr i praksis på treningene, i kampene og i skoletid. Dette knyttes opp mot en holdningskontrakt når spillerne er 10-12 år, med foreldrene tilstede. Utdanning • Klubbdommer • Trenere • Nøkkelroller/ledere Fotballturneringer • Klubbdommerkurs • Kampvert


Ungdomsfotball

Utfordringer Kampen • Overivrige ambisiøse trenere og foreldre • Spillere som skal teste grenser • Språkbruk og usportsligheter mot dommer og motstandere • Kamper uten voksne tilstede Dommere • Ikke nok dommere i kretsen • Mangel på faddere/veiledere Mange spillere slutter • Blir for seriøst • Vanskelig å kombinere flere idretter/ aktiviteter og skole • Ikke tilbud til alle • Mangel på differensiert trening og kamptilbud

22


*

Nøkkelroller

Fair play-ansvarlig • Samarbeide med trenerne Trenerkoordinator, ungdom • Trenerforum Trener/lagleder på lagene • Spillermøte

• Foreldremøter Dommerkontakt • Rutiner i klubben Foreldrekontakt • Fair play som tema på foreldremøte

Fair play-tiltak Kampen • Engasjere foreldre som kampverter • Ta imot dommeren • Fair play-hilsen • Alltid voksne med lagene på kamp Dommermiljø • Treningstilbud/ Miljø i klubben • Samarbeid med andre klubber

Trenerforum • Klubbens verdier og omdømme • Fair play-tiltak for ungdom • Holdningskontrakt Spillermøter • Fair play som tema • Rollemodell/forbilde i klubben • Holdningskontrakter • Klubbdommerkurs for spillerne Ta med spillerne og foreldrene på råd


e r e m m o d , ren . r e l g e r s t Ta ansvaret g o selv t e g a l or i V . e n i d ene s t o m e n i d or t l i t s i s re n a r e l el

“

24

Per Ravn Omdal


o n e t k e p s e r s Vi a r e m a k g a l t k e p s e r s i M . e r e l l i sp m a k , g n i n e tr r e l a t v a e ndr T K A R T N O K S G N I N D HOL ordan vi oppfører oss Fair play handler om hv n! både på og utenfor bane

mot hverandre,

EKT, ikke sant?

Det handler om RESP

R E S P E K T

s regler, og vil være en

følger spillet ollemodell - jeg

n. rollemodell i klubben mi

r mitt beste.

gjø ngasjement - jeg

amhold ositiv

- på mitt lag tar vi vare

på hverandre. ivt.

- jeg oppfører meg posit

t miljø.

bidrar til et god ntusiasme - jeg

te.

bben min på en god må

lubben

- jeg vil representere klu

illit

- vi stoler på lagkamera

tene og stiller opp for

hverandre

tspillere

nere, mine med- og mo

bben min, laget mitt, tre Jeg har respekt for klu og dommeren! , x. mnd 2012

Holdningskontrakten finner dere på www.fotball.no/fairplay

Trener Spiller


26


Fair play e r e n e r t Til g ledere–: punkts a l og

12

sjekkliste

Før kamp; 1.

Ta kontakt med motstander - Ring dem på forhånd for å sjekke at alt er ok til kamp

2.

Ta kontakt med dommer - Kretsdommer eller klubbdommer

3. Kampvert

- Kampverten skal bidra til å skape gode rammer og gode opplevelser for alle involverte i kampen. - Kampvert skal også spesielt ha fokus på dommer

4.

Ønske motstanderlaget velkommen til stadion

5.

Ønske dommer velkommen til stadion

6.

Fair play hilsen før kamp

Under kamp 7.

Kan dele ut grønne kort til publikum

8.

Skal vise respekt for hverandre – spillere – trenere – dommer

Etter kamp; 9.

Fair play hilsen – lagene i mellom

10. Trener og lagledere takker motstander for kampen 11. Trener og lagledere takker dommer for kampen 12. Lagene rydder etter seg i garderoben Vel møtt til kamp!


Voksenfotball

Utfordringer Kampen • Trenerne kan ha en uakseptabel oppførsel fra sidelinjen • Trenerne påvirker spillerne på en uheldig måte • Spillerne har ofte et språkbruk som er uheldig for klubben • Mangel på respekt overfor motstander og dommer

28


*

Nøkkelroller

Leder i seniorgruppen • Ivareta klubbens verdier og retningslinjer • Klubbens omdømme Fair play-ansvarlig • Samarbeide med leder, trenerkoordinator og trener

Trener/lagleder • Spillermøter Trenerkoordinator • Trenerforum/spillerutviklere Dommerkontakt • Ta imot dommeren • Rutiner i klubben

Fair play-tiltak Kampen • Gjensidig respekt • Ønsker motstander og dommer velkommen • Fair play-hilsen • Positivt engasjement og språkbruk Spillermøter • Fair Play i praksis, kamp og trening • Rollemodell i klubben

Spillerutvikler/trenerforum • Godt omdømme for klubben • Gode rollemodeller Bidra for fellesskapet • Fotballskoler • Turneringer • Klubbdommer • Faddertrener i barnefotballen • Vedlikehold av anlegget


Dommere r Hva betyr Fair play fo deg som dommer? Hvorfor er Fair play all? tb viktig i norsk Toppfo

Tom Harald Hagen Fair play betyr for meg at alle aktører opptrer med respekt for hverandre og for spillet. Spillerne i Toppfotballen har en viktig oppgave i form av at de er rollemodeller for den yngre generasjonen, og derfor er Fair play veldig viktig.

30


Christina Pedersen Fair play handler om respekt og forstĂĽelse ovenfor hverandres roller som spillere, trenere, dommere og andre involverte i en fotballkamp. Toppfotball er en arena der barn og unge studerer spillere med lupe. De fanger opp alt som blir sagt og gjort av toppspillere. Derfor er det viktig at spillere, trenere og dommere er gode rollemodeller pĂĽ og utenfor banen. Â Spesielt viktig er det at alle involverte fremstiller fotballen med respekt.


TOPPFOTBA

Norsk Toppfotball og Serieforeningen for Kvinnefotball

Visjon Alle i toppfotball skal være åpne, mangfoldige og engasjerende og skal oppnå sportslig, organisatorisk og økonomisk utvikling gjennom ansvarlig adferd og være bevisst vårt samfunnsmessige ansvar.

Målsetting • Verdigrunnlag; folkelighet, nærhet, vinnerkultur, mangfoldighet og ansvarlighet • Alle toppklubbene, kvinner og menn, skal ha et felles langsiktig samfunnsprosjekt. • Fair play-ambassadører i klubben og gode rollemodeller for breddefotballen. • Forsterke arbeidet med omdømme og samfunnsansvar ute i klubbene.

32


ALL

Fair play-tiltak • Fair play-dag på kampdag i toppklubb for breddeklubbene • Alle klubbene skal ha samfunnskontakt med omgivelsene, bl.a. breddeklubber, kommunen, frivillige organisasjoner osv. • Fair play på stadion med bruk av storskjerm, speaker og flagg/seil. • Fair play-priser kan utdeles i forkant til kampene • Fair play-konsept på stadion/banene som skal være felles for alle klubber i toppfotballen.


TOPPFOTBALL

Fair play-kontrakt med Tippeligaen

illere, Kontrakten skal omfatte alle sp trenere og ledere i klubbene. klubbene: Dette er reglene for Tippeliga-

• Vis respekt for spillets regler • Vis respekt for dommerne og trekk aldri deres motiv i tvil • Vis respekt for med- og motspillere i kamp og på trening – på og utenfor banen.

34


• Vis respekt for de frivillige knyttet til klubber og kampdag • Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel. Vær aktiv i å forhindre dette. • Vær aktiv i at fotballen preges av respekt, rettferdighet og positive holdninger.


o f t k e p s e s r r e m Fair playm o d , n e r priser 2011 . r e l g e r s et g o t e g a l or e r s i V . e n i . e r e l l i p s mot , g n i n e r t til TOPPFOTBALL

June Hammersland fra IL Sandviken Juryens begrunnelse:

• Hun er meget respektert blant sine med- og motspillere både på og utenfor banen.

• En ærlig, hardt arbeidende og tøff lagspiller som opptrer med stor autoritet. • Alltid en humørspreder i spillegruppa

• Er opptatt av rettferdighet og Fair play

Hassan El Fakiri fra SK Brann

Juryens begrunnelse:

• Han er en person med gode holdninger og verdier, er meget seriøs og alltid i godt humør.

• Han nyter stor respekt, blant lagkamerater, trenere, ledere, dommere og supportere.

• Han holder seg unna ufinheter. En spiller som setter laget foran sin egen person.

36

Foto: Morten Olsen, Digitalspo

rt


o l i p s g o ren t k e p s e r s Vi t a r e m a k g a l d r o f t k e esp s i s e r p t ø M . l e r e p m a k , æ v kke Hva betyr Fair play for deg, og hvorfor er Fair play viktig i norsk toppfotball?

“Fair play betyr mye for meg og Sandviken. Det å ha respekt for medspillere, motspillere og dommerne. Det er viktig med Fair play i norsk toppfotball fordi samtlige spillere er forbilder for barn og unge. Man må gjerne spille tøft, men ha gode holdninger og legge vekk usportslig opptreden. Med det er toppidrettsutøverne med på å skape gode holdninger ned til aldersbestemt fotball. For det viktigste er å ha det kjekt med det man driver med.” June Hammersland

“Det betyr mye å få Fair Play prisen som er en anerkjennelse av den jobben jeg gjør som fotballspiller både på og utenfor banen. Fair Play er en viktig påminnnelse om noe som er en selvfølge, at vi skal oppføre oss realt og rettferdig. Jeg håper at prisen kan være en inspirasjonsskilde for laget og ikke minst for klubbens yngre spillere. Som toppspillere er vi viktige rollemodeller og våre holdninger legges merke til i hele fotball Norge, derfor er Fair play en viktig påminnelse om at vi hele tiden må strebe etter å bli bedre.” Hassan El Fakiri


TOPPFOTBALL

AaFK, gjør noe med deg AaFK er veldig opptatt av klubbens omdømme. Vår visjon: AaFK – gjør noe med deg er selve grunntanken i formidlingen av hvordan vi ønsker å fremstå. Engasjert – Folkelig – Ansvarlig er klubbens rettesnorer i forhold kommunikasjon utad og dette er med på å skape vårt omdømme. Dette er noe alle, fra lilleputten til seniormedlemmet, skal være bevisst på. Fotball består dessuten av mer enn 2 x 45 minutter. Dette vises gjennom vårt arbeid med å skape en følelse av tilhørighet til klubben.

Gjennom gode opplevelser skal vårt publikum (og potensielle publikum) føle at de kan og vil identifisere seg med klubben og hva den står for holdningsmessig og kommunikasjonsmessig. Vår målgruppe er i alderen 0 til 100 år og alle skal føle seg like mye verdt, enten de er på kamp eller følger oss gjennom ulike medier.

“ Fotball består av mer enn 2 x 45 minutter...

38

Fair plays grunnverdier er sentrale i AaFK. Det handler om hvordan vi oppfører oss, både på og utenfor banen. Dette er noe som jobbes med kontinuerlig, i alle klubbens avdelinger.


TOPPFOTBALL

l l a b t o F r a n r ø Arna-Bj

e l l o r e d o –g ! r e l l e d o m Arna-Bjørnar Fotball i Toppserien er meget opptatt av klubbens omdømme og gode rollemodeller i klubben, og her er våre hovedaktiviteter for å fremme Fair play: • Fotballskoler spillerne fra ArnaBjørnar deltar på fotballskoler i 10 forskjellige klubber, i tillegg til fotballskole i egen klubb. På fotballskolene er Fair play ett av fokusområdene.

• Fair play ambassadør - Madeleine Giske har vært medlem av Fair play utvalget i Hordaland Fotballkrets. • Fargerik Fotball - Arna Bjørnar arrangerer Fargerik Fotball på 3 skoler i bydelen vår, Ådnamarka, Garnes og Ytre Arna. Fair play, fellesskap og integrering er tema på disse dagene der spillerne bidrar som rollemodeller og snakker med barna om disse temaene.

“Her har alle

i klubben et ansvar...

• Arna asylmottak - vi tilrettelegger for at beboere på mottaket får mulighet til å være med på fotballaktivitet i nærmiljøet • Fadderordning i egen klubb - spillere bidrar med trening og veiledning inn mot yngre lag i klubben. Fair play og inkludering er et tema som blir fulgt mot de yngre spillerne.

40


• Kampvert i klubben - kampverter for alle lag i barnegruppen. Vi vil fra neste år satse på ungdomsgruppen og det er kanskje de som trenger det mest. • Trenerforum i klubben - Fair play og nytten av å ha fokus på dette blir ofte presisert og diskutert blant trenerne. • Fair play-logoen – er synlig på alle våre arenaer der vi har aktivitet og på trykksaker til medlemmer og samarbeidspartnere. Den viktigste arenaen for å fremme Fair play er imidlertid trenings- og kamphverdagen. Her har alle i klubben et ansvar, noe som vi minner dem om hele tiden ved hjelp av nevnte Fair play tiltak.


el bd A d ll

ba ohamme ot M f n ik re er le rg il fa sp r pp To øtte st

e ou la

Fargerik fotball har blitt arrangert av skoler og klubber hvert år siden 1996, og er et viktig satsingsområde for Norges Fotballforbund. Målet er at alle barn – også de som ikke spiller organisert fotball – kan delta på et uhøytidelig arrangement med lek, moro og møtet mellom ulike kulturer som gjennomgangstemaer. Opplegget er både fleksibelt og enkelt å gjennomføre – av en fotballklubb, en skole eller et samarbeid mellom flere. Erfaringer viser at Fargerik Fotball kan bidra til å skape bedre samhold og inkludering, og NFF oppfordrer alle landets skoler og klubber til å lage sin egen fotballfest.

42


eter for gir mange muligh Fargerik Fotball b: både skole og klub t for barn og foreldre .

en Ettermiddagsarrangem å ll er en fin mulighet for tba Fo rik Farge av re eld for og samle barn mange nasjonaliteter, gjerne på en ettermiddag hvor alle inviteres til å ta med mat og være med. tet i de En morsom aktivi er somm ferien rolige ukene før angspunkt kan temaene

m utg Med Fargerik Fotball so t undervismo p op vold og rasisme knyttes y i fellesskap. gø t de r n ha ningen, samtidig som ma

kale osjekt med den lo Et samarbeidspr med fotballklubben tt et positivt første møte

mange bli Fargerik Fotball har for lokale klubber og rbeid mellom skolen og norsk idrett, og et sama m av ulike grunner å nå fram til grupper so aktører gjør det mulig aniserte idretten. ikke er tilknyttet den org eavslutningen på te å markere skol ptredener En alternativ må ell avslutning med op jon dis tra en og n ge da Turnering på flott markering. og mat etterpå blir en En viktig del av Fa

ir Play-arbeidet

llens arbeid med Fair sentral del av hele fotba Fargerik Fotball er en g fra klubbens g er en tydelig markerin play, og en slik turnerin m dag for idig som det er en morso side mot rasisme, samt barna. og diplom r en overraskelse Alle deltakere få g som arrangersomt for alle, samtidi Fargerik Fotball er mo arrangementsomføre. Informasjon, mentet er enkelt å gjenn på: alt du trenger finner du håndbok, påmelding og fotball www.fotball.no/fargerik


Fair play

FAIR PLAY kolleksjon KOLLEKSJON LUE // Rød / Blå

MEDALJE SEKK // Med ballnett

DRIKKEFLASKE

T-SKJORTE

BALL

HALS // Rød / Blå

MARKERINGSVEST // Blå / Grønn / Orange / Rosa

44

SITTEUNDERLAG


200 cm

www.flaggavtalen.no

120 cm

Fair play-kapteinsbind

120 cm

200 cm

400 cm

Fair play-banner (400 x 120 cm)

Fair play-flagg (120 x 200 cm) 400 cm

contour as

Telefon 73 500 190

Telefaks 73 500 199

E-post info@contour.no

Hjemmeside www.contour.no

FORELDREVETTREGLER 1 2

3 4 5

efon 73 500 190

Telefaks 73 500 199

E-post info@contour.no

Hjemmeside www.contour.no

6 7

Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. Møt fram til kamper og treninger - du er viktig både for spillerne og miljøet. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang - dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. Vi har alle ansvar for kampmiljøet - gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair play. Respekter trenerens kampledelse - konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. Respekter dommerens avgjørelser - selv om du av og til er uenig! Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttenede - da er du en god medspiller!

t, ikke sant? Det handler om respek

Plakat Foreldrevettregler Laminert kr 159,- inkl mva

Kampvert-vest

Klubbdommer-vest

For bestilling kontakt: arne.erik@we-fix.no mobil 45831230 jens.harald@we-fix.no mobil 45831231


Bestillingsskjema Fair play-produkter Klubb/region: Leverings adresse: Post nr.: Kontakt person: mail adr:

For bestilling kontakt: arne.erik@we-fix.no mobil 458 31230 jens.harald@we-fix.no mobil 458 31231

Mob: Art nr

Produkt navn

Veil. butikk pris

Pris inkl mva

1129298134

Fair play-ball size 4

kr 199,-

kr 149,-

1129279220

UMBRO back pack

kr 249,-

kr 199,-

098-019

Fair play-drikkeflaske 0,7 l

kr 39,-

kr 13,-

60045-002

Fair play-sittepute

kr 39,-

kr 21,-

112801940SR

UMBRO bomullslue blå

kr 199,-

kr 99,-

112801880SR

UMBRO bomullslue, rød

kr 199,-

kr 99,-

60044-008

Fair play-hals, blå

kr 29,-

kr 5,90

60044-009

Fair play-hals, rød

kr 29,-

kr 5,90

60015-004

Regnponcho i ball

kr 29,-

kr 11,50

50108-002

Fair play-medalje i gull m/diplom

kr 29,-

kr 13,50

025-016

Fair play-markeringsvest JR, grønn

kr 79,-

kr 25,-

025-014

Fair play-markeringsvest JR, blå

kr 79,-

kr 25,-

025-015

Fair play-markeringsvest JR, orange

kr 79,-

kr 25,-

025-013

Fair play-markeringsvest JR, rød

kr 79,-

kr 25,-

112868a882S

UMBRO Fair play-tee, rød small

kr 249,-

kr 199,-

112868a882M

UMBRO Fair play-tee, rød medium

kr 249,-

kr 199,-

112868a882L

UMBRO Fair play-tee, rød large

kr 249,-

kr 199,-

112868a882XL

UMBRO Fair play-tee, blå Xlarge

kr 249,-

kr 199,-

60172-001

Farir Play-flagg, 120 x 200

kr 499,-

kr 259,-

60172-002

Fair Play banner, 120 x 400

kr 699,-

kr 499,-

60172-003

Fair Play kapteinsbånd, gul

kr 39,-

kr 25,-

60172-004

Fair Play kapteinsbånd, rød

kr 39,-

kr 25,-

60172-005

Fair Play kapteinsbånd, sort

kr 39,-

kr 25,-

60172-006

Fair Play kampvert vest, gul

kr 129,-

kr 69,-

Fair Play klubbdommer vest, sort

kr 129,-

kr 69,-

60172-007

46

Frakt med Posten eller Tollpost kommer i tillegg

Antall


PROGRAMMET

2012-2015

Det handler om respekt, ikke sant?

Norges Fotballforbunds No rges Fo Norges Fotballforbunds tballforbunds

NETTBUTIKK Fotballforbunds N NETTBUTIKK ETNo TrgBesU TIKKTIKK BU

NETT

I nettbutikken kan du som trener, leder, krets eller privatperson bestille materiell, litteratur ogleder, videoer samt I nettbutikken kandu dusom som trener, krets ellerinformasjonsmateriell privatperson I net tbu tikken kan tren er, led er, kre ts eller privatperson ommateriell, anlegg oglitteratur barne- og bestille ogungdomsfotballen. videoer samt informasjonsmateriell bes tille ma teriell, litteratur og videoer samt informasjonsmateriel l r privatperso om anlegg barneogung ungdomsfotballen. om anl egg ogog trener, leder, krets elle som bar du nekan og en domsfo tba I nettbutikk llen . t informasjonsmat

eoer sam bestille materiell, litteratur og vid fotballen. om anlegg og barne- og ungdoms

www.fotball.no/nettbutikk > www.fotball.no/nettbutikk

>>www.fotball.no/nettbutikk nettbutikk o/ l.n al tb .fo w w w >

Totalansvar: Totalansvar: talansvar

ye ø r t gøsye9,a r l t dgss ny,3-e9stninger n a l a 9gkeor Ld s sKt3nurk9lø . oim n n n n t g i L a l au mkos ,-


Jeg er veldig opptatt av at mine spillere spiller fair. Vi vil vinne, men ikke på bekostning av vår egen stolthet. Vi er alle rollemodeller og bør vise at fotball kan være en arena vi konkurrerer på med like prinsipper.

Profile for Harald Aase

Fairplay program 2012  

NFFs visjon er ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle”. Fair play-programmet for neste perioden har som mål å forsterke Fair pla...

Fairplay program 2012  

NFFs visjon er ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle”. Fair play-programmet for neste perioden har som mål å forsterke Fair pla...

Advertisement