Vioswijzer mei 2018

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 7 mei 2018 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord Mei 2018 Beltrum heeft weer een aantal actieve, sfeervolle, maar vooral gezellige activiteiten achter de rug. Concordia liet niet alleen horen, maar ook beeldend zien, welke talenten Beltrum zoal heeft. Talenten van het heden maar ook vanuit het verleden hebben we talenten/mensen waar we samen trots op kunnen zijn. Deze werden onder voortreffende muzikale klanken van muziekvereniging Concordia naar voren gebracht. Al met al een grandioos evenement dat wel een vervolg verdient. Daarna Willy’s feestje dat menig plaatsgenoot in beweging heeft gebracht. De koningsnacht werd van heinde en ver bezocht en de autosterrit bracht ons weer op verrassende plaatsen. De nabespreking in en bij de feesttent was ook weer erg gezellig. Kortom Beltrum is wederom op een positieve wijze op de kaart gezet. En de traditionele fietstocht op 2de pinksterdag en PIGPOP komen er nog aan. En als we als sportend Beltrum om ons heen kijken en in deze Vioswijzer de verschillende competitiestanden bekijken, dan mogen we zeker ook de conclusie trekken dat ook hiermee Beltrum positief op de kaart is gezet. En de komende periode staan nog diverse activiteiten bij de verschillende afdelingen op de rol. Voor de afdelingen die nog een stukje in de competitie te gaan hebben, nog veel succes! Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Nieuwe privacywet (AVG) Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties (bedrijven, verenigingen, etc.) die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Hoewel de verantwoordelijke personen binnen VIOS al jaren zorgvuldig met de gegevens van leden omspringen, zijn deze regels dus van groot belang voor onder andere wedstrijdadministratie, ledenadministratie, beeldmateriaal van sporters, vrijwilligers en trainers. Inmiddels zijn we bij VIOS volop bezig met de voorbereidingen zodat we binnenkort klaar zijn voor de AVG. Er is een informatie-avond bezocht van Sport Federatie Berkelland, waar veel aandachtspunten aan de orde zijn gekomen. In de volgende VIOS-Wijzer komen we hier op terug.

Rooster kantine „de Spilsoos“ Het huidige 7-wekelijkse rooster is ingegaan op zaterdag 21 april en loopt t/m vrijdag 8 juni. In de loop van genoemde periode zal het voorkomen dat de kantine gesloten is aangezien de zomerstop voor een groot aantal sporters zo langzamerhand begint. Derhalve zijn de diensten onder voorbehoud ingevuld. Sta je op het rooster en twijfel je of er wat te doen is, neem dan contact op met Paul Hemmink. Zijn telefoonnummer staat vermeld op het rooster.

Terug in de tijd (mei 1993) - Handbal organiseert een trimhandbaltoernooi. Het recreatieve team van ‘t Velleke wint voor de derde achtereenvolgende keer. - Vios 1 (voetbal) degradeert na een verblijf van 3 jaar in de 4e klasse en moet

2 V.I.O.S.-Wijzer


terug naar de “afdeilng”. Een goed bericht is dat er enkele jeugdelftallen kampioen zijn geworden. Er is dus hoop. - De dames van Vios 1 volleybal behalen nadat ze al 2x eerder de finale van de distriktsbeker hadden gehaald, de felbegeerde beker. Driemaal is scheepsrecht!

Uit de oude doos (mei 1968)

- De handbal-junioren A (meisjes) worden kampioen in hun klasse (veldhandbal). Daarnaast worden zij Gelders- en Oostelijk kampioen. - De tekening voor uitbreiding en verbouw van het kleedgebouw wordt deels afgekeurd. Opnieuw zal er gepraat moeten worden hoe het dan wel moet.

Ledenmutaties: Nieuwe leden:

Bedankt als lid:

Handbal: Gymnastiek: Voetbal: Niké Tuinte Jente Scharenborg Wendy Stroet Bente Wildenbeest Rob Luttikholt Pleun Schilderinck Tamara Hoitink Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 30749117

V.I.O.S.-Wijzer 3


Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 1 juni 2018 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten : - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Jaarvergadering 5 april 2018 VIOS Gym verbindt! Op donderdag 5 april werd de jaarvergadering van Vios Gym Beltrum gehouden. Ongeveer twintig leden bezochten deze avond bij Dute. Voorzitster Alice Belterman opende de vergadering en stelde Joyce Elshof voor als nieuw bestuurslid. Hier zijn we erg blij mee. In navolging werden de notulen van vorig jaar voorgelezen en goedgekeurd. Het jaarverslag over 2017 werd doorgenomen aan de hand van de volgende hoofdthema’s: Organisatiestructuur en planning, Financieel gezond worden, Een aantrekkelijk lesaanbod voor jong en oud, Een positief sportklimaat bieden, Goede communicatie tussen bestuur, leiding, leden en ouders, Zichtbaar zijn en verbinden. Uit het financieel verslag van 2017 blijkt dat we er als vereniging dit jaar weer goed voorstaan! We zijn financieel gezond en hebben de gestelde doelen 4 V.I.O.S.-Wijzer


hierin behaald. De kascommissie bestaande uit Francis Wolterinck en Annie Hoitink zijn bij penningmeester Danielle Roerdink geweest om de cijfers in te zien. Het was keurig op orde en de cijfers waren goed te herleiden. Volgend jaar blijft Annie Hoitink in de commissie aangevuld met Ans Grave. Alvast dank daarvoor. De nieuwe kledinglijn wordt getoond door Ilona Piek. Hiervoor hadden we afgelopen jaar een mooi bedrag kunnen reserveren en mbv sponsor Marboma is de hele vereniging nu in het nieuw gestoken. Het tweede deel van de avond betreft de begroting voor volgend jaar en de hiermee samenhangende activiteiten. Het bestuur geeft aan al jarenlang de wens een dubbele trampoline aan te willen schaffen welke met name door de jeugd gebruikt gaat worden. Kosten hiervoor zijn ruim €3000,- De aanwezige leden denken mee in het voornemen hiervan. Idee is om een sponsorloop voor de jeugd te organiseren in 2019 en de opbrengst hiervan te besteden aan deze trampoline. Zo draagt de jeugd ook hun eigen steentje bij. Tevens is het voornemen de opbrengst van de kaarsenactie 2019 hiervoor te gaan gebruiken. Een belangrijke inkomstenbron voor VIOS gym zijn de Kantinediensten: Deze leverde ons afgelopen jaar €3000 op. Martin Bouwmeesters wil graag eind dit seizoen stoppen. Hij draait drie diensten in de 7 weken. Vraag naar de leden toe: kunnen we ook ouders van jeugdleden vragen / verplichten diensten te draaien? Voorstel: een groep ouders voor een jaar verplichten en daarna wisselen. Ouders zelf onderling laten ruilen. Komt dit te vervallen dan zijn we deze belangrijke inkomstenbron kwijt en moet de contributie omhoog. Aanwezige leden stemmen met bovenstaande voorstellen in. Voor volgend jaar zijn er weer mooie initiatieven waarbij we voor jong en oud weer wat moois neer willen zetten. De cursus zelfverdediging wordt weer opgestart en krijgt de samenwerking met bs de Sterrenboog weer vervolg. De jongste groepen van de basisschool kunnen op deze manier weer hun beweegdiploma behalen. VIOS gym is benaderd om volgend jaar tijdens het Pinksterweekend de fietstocht te organiseren. Leden zijn bereidt te helpen in de organisatie. Weer een mooi voorbeeld waarin we elkaar verbinden zowel binnen de vereniging als daarbuiten! De jubilarissen van 2018 werden verrast met een bloemetje en zij ontvingen een speldje van de KNGU. Op de foto zijn te zien: Jose Klein Gunnewiek – Massop en (40 jaar lid) en Agnes Meekes - Brinke (25 jaar lid). V.I.O.S.-Wijzer 5


Al met al een geslaagde en gemoedelijke avond waar wij, als bestuur van Vios gym, tevreden op terug kijken. Bestuur VIOS gym Beltrum

Cursus assistent leider 2 met succes afgerond. Kayleigh Maarse, Lisa Berentsen en Manon Wallerbosch hebben onlangs de cursus assistent leider 2 met succes afgerond, en hebben hun diploma in ontvangst mogen nemen. Ze zijn begonnen op 17 september en hebben in totaal 9 cursus dagen gevolgd in Winterswijk. Theorie , maar voor al de praktijk kwam aan bod, hierbij moesten ze onderdelen aanleren bij de kinderen. Ook hebben ze meerdere praktijk opdrachten uit moeten voeren tijdens de lessen van Vios Gym, dit allemaal onder begeleiding van Thea Ratering. Dames, van harte gefeliciteerd! Heel veel succes met het bijbrengen van jullie kennis tijdens de gymlessen!

3e plaatsingswedstrijd 5e divisie De 5e divisie heeft vandaag de 3e en laatste plaatsingswedstrijd geturnd, dit was voor de meiden de laatste kans om zich te plaatsen voor de regiofinale. De eerste wedstrijd was vanmorgen voor Lynn Hopmans en Lisanne Hoitink op baan 1 en baan 2 was voor Femke Roerdink. De dames op baan 1 hebben een grote vooruitgang ten opzichte van vorige wedstrijd laten zien, ondanks dat de cijfers soms wat tegenvielen. Helaas hebben zij beide op de vloer een foutje gemaakt en zijn een onderdeel vergeten, dit heeft de meiden veel punten gekost.. Maar hebben wel even laten zien dat zij heel goed kunnen springen, Lynn heeft het 4e cijfer en Lisanne het 6e cijfer op de sprong gekregen! De dames zijn als 22e en 24e geĂŤindigd, hebben zich helaas niet geplaatst voor de finale. Op baan 2 was Femke Roerdink aan het turnen. Femke heeft een stabiele meerkamp laten zien, met een 5e cijfer op de brug. In de einduitslag was de 10e plek was voor haar, maar ook een welverdiende plek in de finale!Â

6 V.I.O.S.-Wijzer


De tweede wedstrijd mocht Sophie Heutinck in actie komen. Sophie heeft een stabiele wedstrijd geturnd en laten zien wat zij allemaal kan. Ze heeft hierbij een persoonlijk hoogtepunt op de balk bereikt, die haar ook nog eens een 4e plaats op dit toestel opleverde. Sophie is vandaag op de 9e plaats beland en heeft zich geplaatst voor de finale. De laatste wedstrijd mocht Mijs Belterman nog turnen, Mijs heeft ondanks de weinig trainingsuren door een zware blessure toch mee kunnen doen vandaag. Hierbij heeft ze super nette oefeningen gedraaid, met maar liefst een 8e cijfer op de balk. Mijs werd vandaag 12e en heeft zich met haar 2 geturnde wedstrijden ook nog eens geplaatst voor de finale. Al met al hebben 3 van de 5 turnsters zich geplaatst voor de finale op 26 mei, die zal plaatsvinden in de turnhal in Winterswijk.

V.I.O.S.-Wijzer 7


GEZOCHT: TRAIN(ST)ER (M/V) VOOR DE SPRINGGROEP VIOS GYM BELTRUM!! OVER DE VERENIGING: Vios Gym is opgericht in 1952. Nu in 2018 is het nog altijd een vereniging met een duidelijke plek in Beltrum. We bieden een positief sportklimaat waar een ieder met plezier kan gymmen. We willen zowel jonge als oudere leden gymlessen bieden waar motoriek en beweging gestimuleerd wordt, contact met elkaar belangrijk is en waar iedereen steeds weer met plezier naar toe gaat. Momenteel telt de vereniging zo’n 160 leden variërend in de leeftijd van 1 tot bijna 90 jaar! We bieden verschillende recreatieve gymlessen waaronder de springgroep. Ook heeft de vereniging een succesvolle selectie die deelneemt aan regionale wedstrijden. We zijn een vereniging die vooruitstrevend is en volop in ontwikkeling! DE GROEP: De springgroep bestaat uit ongeveer 16 meiden (maximaal 20)waarvan de leeftijd varieert tussen 10 en 16 jaar. Het niveau is heel divers. Iedere week worden er verschillende onderdelen recreatief beoefent. Het is een enthousiaste groep meiden die met plezier en inzet de les bezoeken. Naast een trainster is er ook iedere les een hulpleidster aanwezig. PERIODE: We zoeken een train(st)er voor de springgroep met ingang van het seizoen 2018-2019. Het is mogelijk om nu al lessen mee te draaien en mee te kijken met de huidige leiding. TIJDEN: Vrijdags 17.30-19.00 uur. PLAATS: Sporthal ‘de Sonders’ te Beltrum (Avesterweg 1A) WE ZIJN OP ZOEK NAAR IEMAND DIE: * een beetje sterk is * ervaring heeft met ‘springen’ * mogelijk een turnachtergrond heeft (stagiaire van sport en beweging kan ook) * flexibel is * goed kan communiceren * diploma niveau 3 is wenselijk (vergoeding als dusdanig) maar niet noodzakelijk HERKEN JE JEZELF HIERIN? -bel 06-30497022 (Ilona Piek) -of mail info@viosgym.nl -je kunt altijd een keer komen kijken of meedraaien bij een les 8 V.I.O.S.-Wijzer


Terugblik op het seizoen 2017/2018 Het zit er weer op! 22 wedstrijden gespeeld: 8 wedstrijden gewonnen en 14 wedstrijden verloren. Tijdens beide helften van het seizoen wonnen we 4 wedstrijden en verloren we 7 wedstrijden. Een aantal wedstrijden dik verloren, een aantal spannende wedstrijden gehad en een aantal wedstrijden dik gewonnen. Zie hieronder de eindstand.

Gelukkig wisten we het seizoen positief af te sluiten door met 12-10 van OBW 5 te winnen en door na jaren afwezigheid weer een teamfeestje te organiseren. Het was een geslaagde en gezellige avond met bijna alle teamleden en aanhang. Tijdens Ik hou van Holland V.I.O.S.-Wijzer 9


werd er fanatiek gestreden. Het winnende team won een enorme beker en het verliezende team neemt de organisatie van het teamfeestje in 2019 op zich! De laatste training van dit seizoen is op donderdag 31 mei. Het jaarlijkse etentje is op donderdag 7 juni.

Ontknoping van de voorjaarscompetitie VIOS 1 mocht voor de voorlaatste wedstrijd naar Doetinchem afreizen, samen met VIOS 2, waarover later in dit verslag meer. Na drie verloren enkeltjes ging het dubbel gelukkig naar VIOS. Hierna had Wim geen antwoord op het spel van Eugene. Joop had geen kans tegen Martijn en het tweede punt voor VIOS 1 was hiermee een feit. Dico had het betere spel tegen Paul en won. Martijn wist hierna Eugene te verslaan en zorgde voor het derde en tevens laatste punt, omdat Wim en Paul hun laatste partijen beide verloren van respectievelijk Dico en Joop. De laatste competitiewedstrijd speelde VIOS 1 thuis tegen Atak uit Aalten. Wim H had in zijn eerste wedstrijd kansen op de overwinning, maar verloor desondanks van Gerard ter Horst. Paul won van Roger Ruessink in vier sets. Martijn won in drie sets van Roel Braamskamp. Helaas ging het dubbel verloren, waarmee de stand weer in evenwicht was: 2 – 2. Paul was hierna net niet in staat om Gerard in de vijfde set te verslaan. Hij verloor die laatste set met 10 – 12. Wim had een goede avond en won van Roel in een driesetter. Martijn voegde er hierna een puntje aan toe. Paul moest helaas Roel de hand schudden in een viersetter. Martijn redde het hierna ook niet tegen Gerard, maar …. Wim voegde er in de laatste partij nog een puntje aan toe. Eindstand 5 – 5. Door het grote verlies van Grol tegen Taverdo staat Grol op de laatste plaats en is daarmee gedegradeerd. Voor VIOS 1 is het doek helaas ook 10 V.I.O.S.-Wijzer


gevallen. Door het lage aantal behaalde punten degradeert het team naar de 4de klasse. Net als het eerste team speelde VIOS 2 haar voorlaatste wedstrijd uit tegen Taverdo. Dit maal opende Edmund de wedstrijd en won van Ben Leeuwendaal. Wim had niet veel moeite met Hennie Bergervoet en Wout won in een schitterende partij van de sterkste man uit het team, Willem Braam. Ook het dubbel ging naar VIOS, waarmee de tussenstand kwam op 0 – 4. Edmund wist hierna te winnen van Hennie, maar Wout was helaas net niet in staat om te winnen van Ben en verloor in een spannende vijfsetter. Wim wist in een eveneens spannende viersetter te winnen van Willem en Wout zette een 2-0 achterstand tegen Hennie om in een 2-3 winstpartij. Edmund had helaas niet veel kans tegen het spel van Willem en verloor zijn derde partij. Wim wist in zijn slotpartij te winnen van Ben, waarmee de eindstand maar liefst 2 – 8 in het voordeel van het team uit Beltrum kwam. Voor haar laatste wedstrijd, die VIOS 2 met 7-3 moest winnen om kampioen te worden in de vierde klasse, reisde het team in haar sterkste opstelling af naar Velp. Dat hebben ze geweten! Wat een reis of liever gezegd wat een “sight seeing” van het op het industrieterrein gelegen pand (oude loods) van de gelijknamige vereniging. Eerst de weg die Wim F adviseerde. Ging goed, als je niet naar de “Tom Tom” luisterde. Totdat de weg doodliep op een fietspad. “Da’s niet goed” dachten ze en keerden terug naar het verkeersplein Velperbroek om via de autoweg het opnieuw te proberen. Helaas, ook dat ging mis en ze draaiden weer om richting het verkeersplein Velperbroek om via het industrieterrein opnieuw te proberen om het (sloop)pandje met een zeer benauwde kleedruimte te bereiken. Na veel heen en weer rijden door Walter en een verkeerde uitleg door een vrachtwagenchauffeur, zag Wim iemand in een (bekend) trainingsshirt en zo vond het team uiteindelijk het zaaltje. Het spel kon beginnen. Helaas bleef de teller na een goede start staan op een 5-5 gelijkspel. Net twee puntjes tekort voor het kampioenschap, waardoor Reflex uit Varsseveld met die eer ging strijken. Voor de op één na laatste wedstrijd reisde VIOS 3 af naar Zelhem, waar ze tegen Dropshot mochten aantreden. Een lastige tegenstander die op de tweede plaats in de poule stond. Nabel moest de eer laten aan Gerrit Bosveld. Arnold wist gelukkig het eerste puntje te scoren tegen Gerard Overbeek. Janwim had geen kans tegen Tonnie Bruil. Ook het dubbel ging naar Dropshot. Nabel verloor hierna van Gerard en Janwim verloor van Gerrit. Ook Arnold moest Tonnie de hand schudden. Nabel en Arnold wisten helaas geen punten toe te voegen aan het ene puntje van Arnold en de eindstand werd hiermee gebracht op 9 – 1 voor Dropshot. VIOS 3 speelde op de laatste competitieavond net als team 1 thuis tegen Atak, dat met slechts twee spelers kwam opdagen. Atak was overigens al kampioen, zodat ze een stootje konden hebben. In ieder geval al vast drie winstpunten voor VIOS voorafgaand aan de wedstrijd. Arnold opende zijn partij tegen Rutger Breuker, maar verloor in vier sets. Hij doet het nog steeds goed in die rolstoel met lichtjes. Nabel verloor hierna van Hans Wisselink V.I.O.S.-Wijzer 11


12 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer 13


en ook het dubbel, met Janwim in de opstelling ging naar Atak. Willie wist echter te winnen van Hans en van Rutger. Nabel verloor de slotpartij tegen Hans, waarmee de eindstand werd bepaald op 6 – 4 voor VIOS. Een mooie eindrangschikking voor de dames en heren van team 3 en ... onze felicitaties voor Nabel die het goed heeft gedaan in zijn eerste competitieseizoen bij VIOS Tafeltennis.

De eindstanden 3e klasse – poule F ----------------------------------ATTV 1 10 - 65 ATAK 2 10 - 55 TAVERDO 1 10 - 54 MVR 1 10 - 46 VIOS 1 10 - 41 GROL 1 10 – 39

4e klasse – poule D ----------------------------------Reflex (V) 1 10 - 59 VIOS 2 10 - 58 Wehl 1 10 - 58 Velp 4 10 - 55 TAVERDO 2 10 - 43 ATAK 3 10 – 26

6e klasse – poule B ----------------------------------ATAK 4 10 - 81 Dropshot 2 10 - 69 VIOS 3 10 - 50 GROL 5 10 - 42 Bredevoort 3 10 - 29 Zevenaar 8 10 - 29

Overige zaken • Binnenkort gaat de strijd om de Wiltschutbeker weer van start. VIOS neemt deel aan dit bekertoernooi met twee teams. • De feestcommissie is druk bezig met het organiseren van een verenigingsfeest. Binnenkort wordt hiervoor de datum vastgesteld. • Op 27 mei neemt VIOS Tafeltennis deel aan de Bruilse Fair (Ruurlo). Daar geven we een demonstratie met onze tafeltennisrobot. Hopelijk kunnen we er nog mensen enthousiast maken voor onze mooie sport. • Op 25 mei wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op onze website hebben we alvast een Privacyverklaring opgenomen. Vervolgens is het belangrijk dat alle leden zich bewust worden van wat de AVG inhoudt en dat we schoon schip maken met alle persoonsgegevens die we in loop der jaren hebben verzameld. Wordt vervolgd...

14 V.I.O.S.-Wijzer


Zondag 8 april startte de zomercompetitie van Gewest Oost. TTV OKIA tekende voor de organisatie en het weer was goed. De competitieopzet is vernieuwd, dit houdt in dat bij de senioren maar twee gewichtsklassen per competitiedag worden getrokken. De ene keer de 720kg en 640kg klasse, het toernooi erop wordt getrokken in de 680kg en 600 kg klasse. De Jeugd en damesklassen worden wel elke competitiedag gehouden. Tevens is de leeftijd bij de jeugd waarmee ze overgaan naar de senioren verlaagd van 19 naar 18 jaar. Met deze andere opzet van de competitie hoopte men meer teams per klasse te krijgen en de Jeugd beter te laten doorstromen. De eerste tekenen wijzen erop dat men hierin is geslaagd. De Bisons hebben zich voor de competitie van 2018 ingeschreven met twee 720kg ploegen, twee 680kg ploegen, één 640kg ploeg één 600kg ploeg en één Jeugdploeg. Vandaag stond de 720kg klasse en de 640kg klasse alsmede de Jeugd en Damesklasse op het programma. In de 720kg klasse hadden zich zoveel teams opgegeven dat deze verdeeld werd over 2 poules. In beide poules streden de Bisons voor wat ze waard waren, maar een plaats in de bovenste regionen zat er, zoals verwacht was, nog niet in. In de 720kgA klasse werd men 6e en in de 720kgB klasse werd men gedeeld 6e met Olden Eibergen. In de 640kg klasse, met dit jaar maar liefst 10 teams, wist men toch wel verrassend een derde plaats te behalen. OKIA en TTV Eibergen waren een maatje te groot, van de overige teams werd, al ging het wel zwaar, gewonnen. Het Jeugdteam dat een paar oudere teamleden zag overgaan naar de senioren en jongere jeugdleden gaat inpassen, presteerden naar behoren. Een zevende plaats in het dagklassement, maar als ze op deze voet verder trainen kunnen ze zeker nog een aantal plaatsen stijgen. Zondag 22 april volgde het tweede competitie toernooi van Gewest Oost. We waren te gast bij TTV Vorden in Vorden. Vandaag was het de beurt aan de 680kg en de 600kg klasse. Evenals de Jeugd en de Dames. Bij de Jeugd liep het prima. Het team klimt op naar de middenmoot. Met 15 punten een 5e plaats in het dagklassement. De 680kg klasse was ook verdeeld in twee poules. Ook in deze zwaardere klasse konden de Bisons niet mee doen om de bovenste plaatsen. De 680kgA werd 6e en de 680kgB werd 7e in het dagklassement. Het 600kg team, met vier overgekomen Jeugdleden in hun midden, deed het uitstekend. Ze werden gedeeld vierde in het dagklassement, samen met Oele. Dit team, een mix van jong en oud, ging onbevangen de strijd aan met alle tegenstanders. V.I.O.S.-Wijzer 15


Op vrijdag 20 april vonden in Beltrum de koningsspelen plaats en de Bisons hebben hier hun steentje aan bijgedragen. Maar liefst 51 kinderen hebben het onderdeel touwtrekken gekozen en hiermee kennis gemaakt met de touwtreksport. Na een warming-up en rek- en strekoefeningen, was het tijd voor mooie potjes touwtrekken, tegen elkaar en tegen de begeleiders. Uiteraard trokken de kinderen hierbij aan het langste eind!

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel. . . Het eind van het seizoen nadert. Een seizoen dat later is begonnen dan we gewend waren. Mede met het oog op de afgelastingen in de winter betekent dit vertekende ranglijsten en doordeweekse inhaalwedstrijden. In de beker waren er dit jaar goede prestaties van JO17-1 en JO19-1. Helaas misten de JO19-1 de finale op strafschoppen. JO17-1 daarentegen is wel finalist! Zij spelen hun finale op 2 Juni. LET OP: niet in Beltrum maar in Haaksbergen! Heren-1 wist door te dringen tot de halve finale van de Achterhoek Cup. Hierin werd het met 3-0 verslagen door hoofdklasser Silvolde. Ook in deze wedstrijd bleek dat VIOS goed kan meekomen tegen voetballende ploegen. In de competitie is er nog kans op promotie, echter dan moet eerst de nacompetitie gehaald worden. Bij de senioren doen heren-4 en heren-6 een serieuze gooi naar het kampioenschap. Beiden nemen momenteel de koppositie in! Bij de jeugd geldt dit ook voor JO17-1. JO15-1 en JO13-1G zijn ook nog niet kansloos maar zij hebben 2 tot 3 verliespunten meer dan de directe concurrenten. Naast het voetbal waren er de afgelopen maand vele andere activiteiten op ons sportpark. Trainingen voor het schoolvoetbal, ontbijten met heren-2, koningspelen en er is een start gemaakt met recreatief voetbal op de zondag ochtend. Prima ontwikkelingen voor onze verenging, aangezien we midden in de beltrumse samenleving willen staan. Kortom er is veel te beleven op sportpark ‘de Sonders’. Hopelijk weten onze kanshebbers een aantal prijzen binnen te halen en kunnen we het seizoen mooi afsluiten op 2 en 10 Juni. In ieder geval tot ziens langs de lijn! 16 V.I.O.S.-Wijzer


Koningspelen - 2018 Onder zomerse omstandigheden worden in Beltrum de Koningspelen georganiseerd. Hoofdlocatie is sportpark ‘De Sonders’. Ook wordt er gebruik gemaakt van het survival bosje aan de Damweg. Voor de leerlingen van basisschool ‘De Sterrenboog’ is er mogelijkheid om verschillende sporten uit te proberen. Ze kunnen kiezen uit: • dansen • gymnastiek • handbal • looptraining • survival • tafeltennis • tennis • touwtrek • voetbal • volleybal 2018-koningspelen (12) Voor de leerkrachten is het een rustige dag. Vele vrijwilligers uit de diverse takken van sport hebben hun vrije tijd beschikbaar gesteld om alles in goede banen te leiden. Volop gemeenschapszin en met als resultaat blije gezichten. Geheel volgens de beltrumse slogan ‘Met mekare, veur mekare!’. Belangrijk dat er een groot sportaanbod is in Betrum, meer dan alleen voetbal!

Geen tijd om te rusten Nadat Willy op uitbundige wijze zijn verjaardag heeft gevierd, is het voor velen geen tijd om te rusten. Het volgende komt er weer aan. Zo is PIG pop weer druk om hun feestje te regelen. Ook hier zal weer het nodige te doen zijn voor jong en oud. Ook binnen VIOS zitten we niet stil. Zo zal op 10 juni de jaarlijkse afsluiting van het seizoen zijn voor de leden van het voetbal en ik hoop daar vooral ook de jeugd te zien. Eventueel samen met de ouders, jong en oud, een klein feestje bouwen. Want laten we eerlijk zijn; het leeft allemaal wel in Beltrum. Op 2 juni zal het sowieso druk zijn in Beltrum als hier de bekerfinales plaats vinden op sportpark ‘de Sonders’. Ook wij hebben een finalist in de finale. De JO 17-1 heeft na een goede wedstrijd dit bereikt. Zij spelen de echter in Haaksbergen. Dus tussendoor even naar Haaksbergen om hen aan te moedigen. En degene die de wedstrijd heeft gezien in de ½ finale moet genoten hebben. Hierbij moet zeker genoemd worden dat ook de JO19-1 V.I.O.S.-Wijzer 17


dit bijna had bereikt. Zij stranden na penalty schieten in de halve finale. Een knappe prestatie van dit elftal met hun kader. Allemaal zaken die aangeven, voor ons als jeugdcommissie, dat we goed bezig zijn. Elftallen kunnen mee doen op een goed niveau en dit biedt toekomst perspectief. En zijn extra redenen, gekeken naar volgend seizoen, om de ontwikkelingen die plaats hebben te continueren. ‘Wi-j gaot vandan’. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan het beleidsplan 2018-2021. Er moet aandacht zijn om alle talenten binnen VIOS volgend seizoen weer verder te ontwikkelen. Bij talenten denk ik niet alleen aan de goede voetballers. Andere kwaliteiten die in de toekomst bruikbaar zijn verdienen net zo goed aandacht. Dat geldt ook voor MO19. Kwantitatief komen we nu wat speelsters te kort, maar gekeken naar de kwaliteiten een groep die we voor de toekomst van VIOS het juiste moeten bieden. U leest er is geen tijd om te rusten. Maar het gevoel dat we het goed doen maakt dat we veel kunnen. Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg.

JO09-1 pupillenvoetbal Vanaf dit seizoen 2017-2018 is het een en ander veranderd in het pupillenvoetbal: de oude F-jeugd. Kort samengevat, de jongens voetballen 6 tegen 6: 4 x 10 minuten en op een kwart veld. De jongens van JO09-1 vinden het allemaal best en ondervinden het voetballen als leuk en hebben veel plezier in het spelletje. Er 2017-2018 JO09-1 wordt bijna geen training over geslagen. De jongens stimuleren elkaar, luisteren naar elkaar en zijn hierdoor ook fanatiek. Deze positieve instelling heeft al goede resultaten opgeleverd zoals najaarskampioen 2016-2017 en het verlengde hiervan in de 1e klasse spelen. Vanaf februari dit jaar speelt de JO09-1 hoofdklasse. Een prestatie op zich, omdat dit ruim 15 jaar geleden is geweest voor VIOS Beltrum. De jongens voetballen tegen teams uit Groenlo, Enschede, Zutphen etc.. Door de teams wordt technisch en fysiek sterk gevoetbald. Ze leren omgaan met verschillende mentaliteiten en gedrag. Onze jongens doen goed mee in deze competitie. Een mooie lichting voetballers met positieve instelling!

18 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 19


VIOS Voetbalquiz Hoe heet de Egyptische topscorer van Liverpool? En in welk seizoen werd Ajax voor het laatst landskampioen? Vragen die zomaar voorbij kunnen komen bij de tweede editie van de VIOS Voetbalquiz, die op vrijdag 25 mei gehouden wordt. Weten jij en je partner alles over amateurvoetbal, de sterren van vroeger en de helden van nu, twijfel dan niet en meld jullie aan! De VIOS Voetbalquiz is een initiatief van de sociabiliteitscommissie en wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Vorig jaar bleken Boet en Ties Leemreize over de meeste kennis te beschikken; zij gaven de meeste goede antwoorden en wonnen zo de quiz. De opzet van de quiz is hetzelfde als vorig jaar: deelnemers krijgen vragen voorgeschoteld, vakkundig samengesteld uit diverse categorieën. Over vroeger en nu, over spelers en trainers, over prof- en amateurclubs. De ene vraag ingeleid met een filmpje, de ander met een foto. Die hoef je niet alleen te beantwoorden, het is namelijk een koppelquiz: je speelt dus samen met een partner. De quiz is voor leden vanaf de B-jeugd. De VIOS Voetbalquiz begint om 20.00 uur in de kantine en zal naar verwachting tot circa 23.00 uur duren. Deelnemers worden rond 19.30 uur verwacht, zodat we om 20.00 uur kunnen starten. Aanmelden kan, tot de dag zelf, via www.viosbeltrum.nl/over-vios/nieuws/viosvoetbalquiz. Geef daarbij ook even aan met wie je samenspeelt. Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Nog vragen? Mail: arjantebogt@gmail.com.

Ontbijt op ‘De Sonders Met ingang van het seizoen 2017-2018 worden er bij VIOS B. kantinediensten verzorgd door de elftallen. Spelers of familieleden verzorgen de dienst en ieder elftal heeft de mogelijkheid om een eigen invulling te geven. Op 8 april was het de beurt aan Heren 2. Waar zij zich in de competitie (nog) niet weten te onderscheiden lukt dat buiten het veld des te beter. Alle elftallen krijgen de mogelijkheid om te ontbijten op sportpark ‘De Sonders’. Heren 2 vult de opdracht creatief in en meer dan 180 personen hebben zich opgegeven. Zodoende is het de hele morgen gezellig en druk in de kantine. 20 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 21


Met behulp van Bakkerij Stroet, eierautomaat Helmers en Supermarkt Coop staat er ook meer dan voldoende op tafel. Volop lachende en tevreden gezichten maar voor een enkeling is het ontbijt nog te vroeg: ‘Ik heb om 04.00 uur nog gegeten...’. Ook kon je voor €1,- meedoen met de voetbalpoule (Twente - Feyenoord) door de ruststand, eindstand en minuut van de eerste goal te voorspellen.

2018-ontbijt op de Sonders

Spelers en begeleiding van Heren 2 kijken met tevredenheid terug op deze geslaagde actie. Deelnemers werd om een bijdrage van € 5 gevraagd. Opbrengsten van deze actie zullen ten goede komen aan de vereniging. Heren 2 zal de exacte bestemming later nog bekend maken.

Regionale bekerfinales Ook de KNVB is de metamorfose van sportpark ‘De Sonders’ opgevallen en heeft vv VIOS B. gevraagd voor de organisatie van de regionale bekerfinales op zaterdag 2 Juni. In de verschillende categorieën zullen vijftig teams strijden om de regionale beker. Een organisatorische uitdaging waarvoor we vrijwilligers zoeken. De eerste finales beginnen om 9:30u en de laatste wedstrijden zullen om 18:45u afgelopen zijn. Om deze dag in goede banen te leiden, zijn er natuurlijk vrijwilligers nodig. Wij zoeken dan ook vrijwilligers voor: • EHBO • kantinemedewerker • scheidsrechters • jeugdwedstrijden (JO13-JO11-JO09) • ontvangst en begeleiding • prijsuitreiking • wedstrijdsecretariaat / omroep

2018-bekerfinale

De opbrengsten van deze dag komen ten goede aan vv VIOS B. Help je club en meldt je aan als vrijwilliger voor deze dag!!

22 V.I.O.S.-Wijzer


Seizoenafsluiting Op 10 Juni houdt vv VIOS B. de seizoenafsluiting. Gestart in 2016, vervolgd in 2017 zal nu de derde editie volgen. Programma en tijdstippen zullen we later bekend maken. Voor nu: reserveer alvast een plekje in je agenda!

2017-seizoenafsluiting

Hallo allemaal, De competitie van seizoen 2017-2018 is ten einde. Tijd om de eindstand op te maken! Heren 1 is na de promotie van vorige jaar naar de 2e klasse, op een knappe 4e plek geëindigd. Dames 1 is met een 11e plek, na enkele jaren waarin zij uitkwamen in de promotieklasse, helaas gedegradeerd naar de 1e klasse. Dames 2 eindigde op een knappe 2e plek waardoor zij zijn gepromoveerd naar de 2e klasse. Dames 3 is met een 7e plek, mooi geëindigd in de middenmoot. De meiden C1 zijn met een derde plek bovenin geëindigd. De meiden C2 hebben, net als dames 3, met een 7e plek op een mooie plek in de middenmoot bemachtigd. Dames 2 promoveert V.I.O.S.-Wijzer 23


De CMV niveau 6.1 zijn geëindigd op de 4e plek, de CMV niveau 5.1 op een 5e plek en de niveau 4.2 op een 3e plek. Alle teams trainen nog door tot eind mei, waarna een welverdiende vakantie volgt. Alle seniorenteams kunnen vanaf juni weer op de woensdagavond beachvolleyballen op het beachvolleybalveld bij Halfweg. Dinsdag 29 mei is er voor de senioren weer het jaarlijkse husseltoernooi. Graag zien we iedereen daar, om het seizoen gezamenlijk af te sluiten! Mocht je een nieuw woonadres of e-mailadres hebben, dan horen wij dit uiteraard graag! Dit kan je doorgeven aan Carlijn Visser. Tot slot willen we alle teams er aan helpen herinneren de spelerspassen in te leveren. Ook dit kan bij Carlijn.

Kampioenen in de ‘spotlight’ De competitie was nog niet eens ten einde en er werd al volop feest gevierd bij Vios volleybal. We hebben namelijk vier(!!) teams die kampioen zijn geworden! Alle vier de teams van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap! CMV Niveau 4.1 Kampioen! Zaterdag 14 april speelde CMV niveau 4.1 hun laatste wedstrijd. Zij wonnen de wedstrijd met 6-2. Dit betekende het kampioenschap voor de meiden! Van harte gefeliciteerd!

24 V.I.O.S.-Wijzer


CMV Niveau 6.2 kampioen! Zaterdag 31 maart is het nivo 6 team 2 team van VIOS volleybal kampioen geworden. Het team bestaat uit Carlijn Ballast, Britt Boekelder, Maud Klein Falckenborg, Aniek Groot Wassink en Julia Hoitink. De kampioenswedstrijd tegen Boemerang uit Eibergen was niet de beste wedstrijd die de meiden gespeeld hebben. Ze hadden slecht geslapen die nacht, waren erg zenuwachtig en de aanwezigheid van de vele toeschouwers deed het spel niet ten goede. Ze moesten 1 set winnen om zeker te zijn van het kampioenschap. De eerste 2 sets verloren de meiden, maar in de 3e set wisten ze te winnen waardoor ze kampioen werden. Dat ze daarna de 4e set ook verloren was niet belangrijk meer. Anne en Loes waren namens Vios Volleybal aanwezig om de meiden te feliciteren en ze kregen van de Volleybalbond de kampioensbokaal uitgereikt. Op naar Beltrum waar ze opgewacht werden door de supporters, ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en de vader van Aniek was met de trekker aanwezig om het traditionele rondje door Beltrum te maken. Bij Dute kregen de meiden een traktatie van Vios. Samen met de coaches Rina en Desiree en trainer Henri gaan ze nog een keer iets leuks doen om het kampioenschap te vieren. Meisjes B1 kampioen! Zaterdag 7 april, zijn de meiden van B1 na een ontzettend spannende wedstrijd, kampioen geworden! Van harte gefeliciteerd meiden!

V.I.O.S.-Wijzer 25


Dames 4 kampioen! Gedurende het seizoen werd al duidelijk dat de meiden uit dames 4, na de overstap vanuit de jeugdcompetitie, goed mee konden komen in de 4e klasse. Dat zij meteen kampioen werden, is natuurlijk helemaal boven verwachting. Dames van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap!

Nieuw verenigingslogo Tijdens de ledenvergadering op 15 maart is er gestemd voor een nieuw verenigingslogo. De leden die hierbij niet aanwezig konden zijn, moesten nog even in spanning afwachten. Maar, hier is dan het nieuwe logo: Namens de vereniging willen we Stefan te Loeke van Loek & Feel bedanken voor dit stralende, nieuwe logo!

26 V.I.O.S.-Wijzer


Volleybalkamp Hallo allemaal, over ruim 1,5 maand is het dan bijna zover: Vios volleybalkamp 2018. Hebben jullie er al een beetje zin in? Wij al wel! Eind mei zullen de ouders, van wie de kinderen zich hebben opgegeven, een mail krijgen met daarin de nodige informatie. Mochten er ouders zijn die ons zondagochtend willen helpen met opruimen, horen wij dit uiteraard graag. Meer informatie hierover zal ook in de brief komen te staan, die eind mei wordt verstuurt. Tot 22 -23-24 juni!, Organisatie kamp 2018

Ik pass de bal. . . Toets en vang! Hooooo puntje! Dankjewel Ise, Ik ben Nanne Stevens. Ik ben 9 jaar en woon samen met mijn vader en moeder, Hans en Miranda En broers, Siem en Eize aan de Haarstraat in Beltrum. Ik zit in groep 5 van de Sterrenboog. Mijn hobby’s zijn volleybal, tennis, buiten spelen en YouTube filmpjes kijken. Mijn volleybalcarrière is nog maar pas begonnen maar, Ik hoop ooit nèt zo goed te worden als mijn grote voorbeelden, tevens nichten, Jitske en Fenne Knops. Ik speel nu in niveau 3 dus voordat ik zover ben als zij heb ik al heel wat trainingen en wedstrijden gespeeld. Ik vind volleybal een hele leuke sport. Meestal fiets ik samen met mijn vriendinnetje Lisanne naar de training en pass nu de Bal naar haar. Lisanne Hoitink daar komt ie!! Groetjes van Nanne Stevens.

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios touwtrek 12/13 mei - internationaal toernooi te Retie, BelgiĂŤ 27 mei - Competitie Gewest Oost, TTV Heure te Borculo 10 juni - Competitie Gewest Oost, TTV Koapman te Tilligte Vios voetbal 14 mei

- Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 18 t/m 21 mei - Voetbalkamp 25 mei - VIOS Voetbalquiz 2 juni - Regionale Bekerfinales 10 juni - Seizoenafsluiting 11 juni - Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Vios volleybal 18 mei - Feestavond seniorenteams en vrijwilligers 29 mei -H usseltoernooi 22 t/m 24 juni - Volleybalkamp Vios Handbal 7 juni

- jaarlijks etentje

Vios Tafeltennis 25 mei - deelname Bruilse Fair te Ruurlo

28 V.I.O.S.-Wijzer