VIOS wijzer december 2018

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 65e jaargang no. 2 december 2018 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord December 2018 De wintermaand en de afsluiting van 2018. Een maand van contrasten, regen, kou, maar ook nog temperaturen boven gemiddeld. Het jaar 2018 is echt een jaar van contrasten, maar vooral van records op weergebied. De dieren in de natuur gaan of in winterslaap, of moeten extra actief worden om zo goed en zo kwaad als het gaat de winter door te komen. Wij zien deze maand wel als één van de gezelligste maanden van het jaar. We beginnen met ons aller Sinterklaasfeest. Vooral voor jong een spannende tijd en voor oud een mogelijkheid om middels een sinterklaasrijm een ander eens op een ‘leuke’ manier op de korrel te nemen. Dan natuurlijk de Kerst. Sinterklaas heeft zijn hielen nog niet gelicht, of de kerstversieringen doemen op. Het licht van de kerstboom geeft menig huiskamer een ‘andere’ sfeer. Kortom, de huiselijke gezelligheid hoort bij december. En hopelijk geldt dat voor ieder van ons. Sportief gezien wordt dit een rustige maand, de winterstop dient zich aan en ook bij andere takken binnen onze centrale komt het sporten op een iets lager pitje. Moet kunnen, nietwaar? Ik wens u allen fijne kerstdagen en voor 2019 veel goeds! Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Grote Clubactie 2018

De landelijke trekking van de Grote Clubactie, waarvoor door VIOSleden bijna 900 loten zijn verkocht, vindt plaats op 12 december 2018. De trekkingslijst wordt opgehangen in sporthal “de Sonders”. Tevens is deze vanaf genoemde datum terug te vinden op www.clubactie.nl en kun je eenvoudig checken of er een prijs op jouw lot is gevallen. Heb je een winnend lot dan kun je jouw lot, voorzien van jouw naam, opsturen naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg. Wat de VIOS-trekking betreft zijn er prijzen gevallen op de volgende lotnummers: 0409562, 0410022 en 0410196. Ben je in het bezit zijn van een van deze 3 loten, dan graag het ingevulde lot sturen of mailen naar M. Helmers, Avesterweg 30a, 7156 LE Beltrum (sportcentralevios@gmail. com). Wij danken iedereen nogmaals hartelijk voor de gegeven steun.

IVA – Instructie Verantwoord Alcoholschenken

Sinds 2003 is het wettelijk verplicht dat bardienstmedewerkers in het bezit zijn van het certificaat “Instructie Verantwoord Alcoholschenken”. Regelmatig hebben we de vele vrijwilliger de mogelijkheid geboden om een cursus (1 avond) te volgen om in het bezit te komen van het felbegeerde papiertje. Op dit moment bestaat bestaat de mogelijkheid om de cursus ook via e-learning te volgen. Deze is geheel gratis!! Ga hiervoor naar https://www. nocnsf.nl/iva. Onder het kopje “doe de test” kom je de volgende tekst tegen: Test verantwoord alcohol schenken Voordat je aan de test begint dien je de onderstaande zaken in te vullen. Jouw gegevens hebben wij nodig om een goed certificaat te kunnen maken en dit toe te kunnen zenden aan jou en de barverantwoordelijke van de vereniging. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De barverantwoordelijke 2 V.I.O.S.-Wijzer


print jouw certificaat uit en bewaart het in een map in de kantine. Deze map dient getoond te kunnen worden bij controle door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). Je kunt het certificaat ook voor jezelf uitprinten en opslaan. Wanneer je wisselt van sport of sportvereniging hoef je alleen een kopie van het certificaat in te leveren bij de barverantwoordelijke en niet opnieuw de test te maken. De test bestaat uit 20 vragen. Alle vragen zijn multiple choice. Wanneer u 16 vragen of meer goed beantwoordt, heeft u de test succesvol afgerond. U bent dan een gekwalificeerde barvrijwilliger. Op het certificaat worden uw gegevens (naam, geboortedatum, plaats van de vereniging) getoond zoals u het in onderstaande velden invult. Let op bewaar uw certificaat goed, deze worden vanwege de privacy wetgeving niet door NOC*NSF opgeslagen en zijn niet opvraagbaar. Na afloop van de test kun je bij goed resultaat, het formulier in de bus doen bij Paul Hemmink, Zuivelstraat 10 te Beltrum of mailen naar: paulenagneshemmink@gmail.com.

Ledenaantallen Sportcentrale Vios

Hieronder staan de ledenaantallen vermeld per tak van sport. Eind 2017 waren er 300 kinderen onder de 16 jaar lid van Vios. Op dit moment staat de teller op 287 kinderen. Dat verklaart ook direct de lichte daling van het ledenaantal. Tussen haakjes zijn de aantallen van december 2017 vermeld. Gymnastiek: 167 ( 167) Handbal: 38 ( 36) Tafeltennis: 18 ( 19) Touwtrek: 67 ( 60) Voetbal: 578 ( 586) Volleybal: 144 ( 152) Totaal: 1.012 (1.020)

Dankbetuiging:

Hierbij willen we wederom Theo Heutinck hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de oude Vios-Wijzers uit zijn eigen archief.

Terug in de tijd (december 1993)

- Afdeling Handbal stelt een jubileumcommissie samen ter voorbereiding op het 40-jarig jubileum in 1994. - Afdeling Tafeltennis organiseert een recreatief tafeltennistoernooi in de sporthal. V.I.O.S.-Wijzer 3


Uit de oude doos (december 1968)

- Om de Vios-Wijzer samen te voegen met het parochieblaadje (Echo) sluit op technische bezwaren. - De terreinknecht krijgt de opdracht om het snel opgroeiende hout rond het hoofdveld flink uit te dunnen. - Eind 1968 heeft Sportcentrale VIOS 833 leden. Gymanstiek 357, Handbal 85, Voetbal 304, Volleybal 41 en Centraal Steunende leden 45.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Flynn Verhoef Laura Tuller Jordin Verhoef Daan Kemkens Jidde de Jong Wilfried Luttikholt Tijn Onstenk Suus Onstenk Ramon Groot Wassink Dex Ballast Tafeltennis: AndrĂŠ Rothman Voetbal: Jorn Groote Haar Rick Klein Gunnewiek Volleybal: Erwin Hoitink

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

4 V.I.O.S.-Wijzer


Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 4 januari 2019 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beĂŤindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl V.I.O.S.-Wijzer 5


Foto’s voor website

Vanaf januari kunnen jullie tijdens de lessen Truus Stotteler tegen komen. Truus zal voor de vereniging nieuwe foto’s gaan maken voor op de website. Mocht je niet met een foto op de website willen geef dit dan even aan bij Truus. Ouders kunnen dit aangeven bij de leiding of per mail (info@viosgym.nl).

Lessen zelfverdediging bij Vios Gym

Net als vorig seizoen heeft Klaas Oldegberts de lessen bezocht van de volwassen leden van Vios Gym. In iedere groep heeft hij een les verzorgt rondom zelfverdediging. Klaas heeft jarenlang vechtsport lessen verzorgt en was wederom bereidt onze leden iets bij te brengen over zelfverdediging. In één les kun je natuurlijk geen uitgebreide informatie geven en uitvoerig trainen maar een aantal ‘kneepjes’ zijn uitgelegd en geoefend. Voor sommige leden was het even wat onwennig maar al gauw ging iedereen ‘elkaar te lijf’, dit met bijbehorende bewegingen en fanatieke kreten! Klaas heeft aangegeven dat dit de laatste keer zal zijn dat hij dit soort lessen zal verzorgen, hij richt zich verder op werk als natuurkundig magnetiseur en coach waarover hij ook verteld heeft deze avond. Klaas bedankt voor deze kennismaking met zelfverdediging! We hopen dat een ieder er iets van opgestoken heeft.

‘Oude’ gymkleding gaat richting Oost Europa

Na een oproep richting onze leden hebben we ‘oude’ gymkleding verzameld. Met name de oudere leden hebben hier goed gehoor aan gegeven! De grote doos was al gauw gevuld met allerlei shirts die in het verleden bij Vios Gym zijn gedragen. Daarnaast werden er ook oude 6 V.I.O.S.-Wijzer


gympakjes ingeleverd en shirts die de hulpleiding voorheen droeg. Inmiddels is de doos overhandig aan Irma Klein Tuente. Zij verzorgt de inzameling van kleding maar ook van (medische) kraamartikelen voor landen in Oost Europa. Ze geeft aan dat dit te allen tijde ingeleverd kan worden bij haar huis aan de Buurseman 6, “het mag gewoon onder de carport gezet worden�. Irma is blij met deze inzamelingsactie vanuit Vios Gym en ze bedankt de leden voor de kleding die een goede bestemming zal krijgen! LEDEN BEDANKT!

Vios gym wenst jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2019!

V.I.O.S.-Wijzer 7


Pietendiploma voor jeugd Vios gym!

Op vrijdagmiddag 30 november hebben alle jeugdleden van Beltrum een echt pietendiploma gehaald! Allerlei oefeningen en ‘kunstjes’ werden uitgevoerd wat uiteindelijk zorgde voor een mooi diploma. Ook hadden Sint en Piet kadootjes en wat lekkers achtergelaten bij ‘de Sonders’. ’s Morgens hebben ook de peuters hun best gedaan met allerlei oefeningen die met Sinterklaas te maken hadden. Ze konden varen op een boot, kadootjes in de schoorsteen gooien en deden een mooie pietendans! Nadien was er in de kantine een kop koffie met iets lekkers.

8 V.I.O.S.-Wijzer


Competitienieuws! Met nog 1 wedstrijd te gaan in 2018 ziet de tussenstand er als volgt uit: Team

Gespeeld

Aantal punten

1

Havana 2

7

14

2

Reflex 1

7

14

3

Erix 2

7

10

4

VIOS 1

8

7

5

Minerva 2

6

6

6

Grol 3

7

6

7

UGHV 2

7

5

8

Reflex 2

7

5

9

HCW 2

7

2

10

Ha-STU 3

7

1

Het programma voor de komende wedstrijden ziet er als volgt uit: Datum/tijd

Thuis

Uit

Locatie

09-12-2018 13:00 uur

Reflex 2

VIOS 1

Van Pallandthal, Varsseveld

03-01-2019 20:30 uur

VIOS 1

Havana 2

De Sonders, Beltrum

13-01-2019 16:05 uur

HCW 2

VIOS 1

Sporthal spoorzone, Winterswijk

20-01-2019 12:00 uur

Vios 1

UGHV 2

De Sonders, Beltrum

27-01-2019 13:55 uur

Grol 3

VIOS 1

Den Elshof, Groenlo

DONDERDAGAVOND

V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Namens alle dames van VIOS Handbal wensen wij iedereen hele fijne kerstdagen en een heel gelukkig, gezond en sportief 2019!

VIOS 1 net geen kampioen

Het was een spannende laatste competitieweek voor het eerste team van VIOS Tafeltennis. Het verschil met de nummer 1 in de poule (Litac) was slechts 1 puntje. VIOS 1 kreeg in de slotwedstrijd bezoek van ATTV uit Aerdt. Om nog kampioen te kunnen worden moest er in ieder geval met ruime cijfers worden gewonnen. De eerste partij was natuurlijk weer aan Wim H om te spelen en hij won van Jan Derksen. Paul had vier sets nodig om te winnen van Rens Willemsen. Martijn had genoeg aan drie sets voor de overwinning op George Heusschen. Helaas ging het dubbelspel naar ATTV. Na het dubbel moest Paul in een viersetter de eer laten aan Jan. De overige partijen gingen gelukkig allemaal naar VIOS, waarmee de eindstand werd vastgezet op 8-2 voor VIOS. Was dit voldoende? Nee, helaas! Litac liet in haar laatste wedstrijd tegen Atak uit Aalten slechts 1 puntje liggen en won met 9-1. Litac werd hiermee dus de kampioen in deze poule. VIOS 2 kreeg de Mitko, Henny en Willem van Taverdo uit Doetinchem op bezoek. Doordat Willem Braam wat later kwam, werden eerst 5 enkeltjes gespeeld, die allemaal door VIOS werden gewonnen. Edmund speelde daarna een voortreffelijke partij tegen Mitko, maar helaas ging de eer na de vijfde set toch nog naar Mitko. Wim verloor toch weer van Willem. Hij heeft moeite met het verrassende spel van deze man. Walter won van Willem, maar Edmund moest ook de eer laten aan Willem. De slotpartij was die van Wim tegen Mitko. Wim won in een viersetter en bracht hiermee de eindstand op 7 -3 voor VIOS. Het team van Grol was na hun laatste wedstrijd kampioen. VIOS en Velp eindigden gelijk op de tweede plaats. VIOS 3 ontving in de slotwedstrijd het team van Gazelle. Dit team had een behoorlijke reis achter de rug uit Laag Soeren. Die grote afstanden gaan volgend seizoen tot het verleden behoren. Willie scoorde het eerste winstpunt met een overwinning op Eric Winnubst. Janwim verloor hierna van Louis Wolff. Nabel won zijn partij van Mariëlle Starink. Het dubbel was snel beslist in een driesetter en ging naar Gazelle. Janwim had zijn dag niet en moest ook in zijn tweede partij de eer laten. Dit keer aan Eric. Willie won van Mariëlle in drie sets. Nabel verloor vervolgens van Louis. Janwim kon ook in zijn slotpartij niet tot winst komen en moest Mariëlle de hand schudden. Nabel had evenzeer geen kans om het Eric moeilijk te maken en 12 V.I.O.S.-Wijzer


verloor in een driesetter. Willie was de “man of the match� en won ook zijn laatste partij van Louis. Slotstand: 4-6 voor Gazelle. Helaas eindigde VIOS 3 hiermee onderaan in de poule. Direct na de najaarscompetitie zijn we gestart met de strijd om de Rouwhorstbokaal, ons clubkampioenschap. Het animo is nog nooit zo groot geweest; alle leden doen mee! In de volgende ViosWijzer doen we verslag over de spannende strijd, waarbij zoals gebruikelijk de sterkere spelers een voorgift moeten toestaan aan hun tegenstanders. Die volgende VW komt echter pas in januari 2019, zodat wij jullie als bestuur hierbij alvast hele fijne Kerstdagen toewensen en ook een mooie jaarwisseling!

Half jaarlijkse ledenvergadering.

Op donderdag 18 november 2018 hield TTV Vios Bison haar halfjaarlijkse ledenvergadering bij Zalencentrum Dute. De opkomst was wederom goed te noemen. De agenda kende een groot aantal punten. Nieuw was het agendapunt: discussies in kleine groepjes. In kleine groepjes werd gediscussieerd, aan de hand van een aantal vraagstellingen, over belangrijke kernpunten binnen onze vereniging.

V.I.O.S.-Wijzer 13


Bv. Wat zijn de sterke/zwakke punten van de vereniging, wat vinden jullie van de competitieopzet, Jubileumtoernooi in 2020, trainingen. Dit werd door de leden zeer gewaardeerd en zal in de komende ledenvergadering terugkomen. Nadat alle punten van de agenda tot ieders tevredenheid waren behandeld, was het tijd een tweetal mannen in het zonnetje te zetten. Allereerst jubilaris Tino Reijerink met zijn 25-jarig lidmaatschap. Tino is al jaren niet meer actief in de touwtreksport, maar volgt de vereniging op de voet. Als er hulp nodig is kunnen we altijd een beroep op hem doen. Ook werd op deze avond afscheid genomen van Benny Baak als bestuurslid van TTV Vios Bison. Benny wordt bedankt voor zijn ruim 30 jaren als bestuurslid van de Bisons, waarvan het grootste deel als penningmeester. Als blijk van waardering voor het vele werk dat hij heeft verzet is Benny benoemd tot erelid van de vereniging en is hem een mooi cadeau overhandigd in de vorm van een tuinbank. Veel tijd om daarop te zitten heeft hij voorlopig niet, want hij blijft nog actief als touwtrekker. Om 22.15 sluit de voorzitter de vergadering.

14 V.I.O.S.-Wijzer


In en om de trainingslocatie.

De overdekte oefenruimte is inmiddels voorzien van een nieuw kleurtje en het plafond is voorzien van isolatieplaten. Dit alles geeft de oefenruimte c.q. krachthonk een frisse professionele uitstraling. Het assortiment aan krachttoestellen en gewichten zal verder uitgebreid worden.

50-jarig jubileum 2020

Het S.T.E.B. bestuur ( Stichting Touwtrek Evenementen Beltrum) heeft de afgelopen tijd al een aantal keren vergaderd. De verschillende commissies zijn gevormd en opgestart voor het te houden jubileum toernooi in juli 2020. Er gaat heel wat tijd en voorbereiding zitten in het houden van een groot internationaal toernooi. December is alweer de laatste maand van het jaar. De dagen zijn kort en de feestdagen komen er aan.

VIOS-BISON

wenst iedereen hele Prettige Kerstdagen en een voorspoedig, gezond, gelukkig en sportief 2019

V.I.O.S.-Wijzer 15


VIOS VOETBAL

Van de bestuurstafel……

Het herdersmatje is een variant uit de schaaksport waarmee je voordeel behaalt. Wat heeft dit met voetbal te maken? Regeren is vooruitzien en dat is de parallel met het bestuur. Om op termijn een goede en gezonde vereniging te blijven moeten er keuzes gemaakt worden. Zo is er gekozen voor samenwerking met Stichting Survival Run Beltrum. Vrijdag 30 November werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen acht verschillende partijen. Vanuit Beltrum is er de intentie om sportpark ‘de Sonders’ nog aantrekkelijker te maken. Ons sportpark gaat één van de meest onderscheidende worden in de regio. De ‘hardware’ is slechts een middel om onze dorpsgenoten te verenigen in sport. Het blijft gaan om het ontmoeten van mensen. Door sport gaan mensen zich met elkaar verbinden. Zo houden we Beltrum levendig en aantrekkelijk. Vanuit de Provincie en zelfs in Den Haag wordt Beltrum nadrukkelijk gevolgd. Onze vooruitstrevendheid wordt vaak als voorbeeld gesteld. Dit is een compliment aan allen die met een scherpe visie de veranderingen in gang hebben gezet. Op de kartrekkersvergadering van Achterhoek in Beweging bleek nog eens dat voor het uitvoeren van prachtige initiatieven in kernen als Beltrum niet zonder subsidie kunnen. Bij de Provincie dreigt hier een spagaat te ontstaan. Gemeente Berkelland is ook aan zet. Niet alleen over ondersteuning op eerder genoemd project, maar ook over de OZB. Op 15 November heeft de Tweede Kamer voor een wetswijziging gestemd die het mogelijk maakt dat gebouwen van sportclubs worden belast tegen een lager tarief. Behalve de VVD en 50Plus hebben alle partijen voor de wetswijziging gestemd. Het is nu aan de gemeente om zelf te bepalen hoe zij met deze wijziging om zal gaan. Zal de gemeente Berkelland ook kiezen voor een aanpassing van de tarieven? Tot nu toe betaalt VIOS enkele duizenden euro’s per jaar aan deze belasting! En in vergelijk is dat meer dan een normaal huishouden. U begrijpt, wij hebben een extra steen in de vijver laten gooien! Leden werken er hard aan mee OZB, verscherpte regels, noodzakelijke toekomstplannen, voetbalmaterialen, de accommodatie het telt op. Om de contributie niet te hoog te laten oplopen blijft het een hele toer om financieel te stabiliseren. 16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl chap! s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

V.I.O.S.-Wijzer 17


Gelukkig werken onze leden er hard aan mee door de mogelijkheden van de kantine te benutten. Vanwege de oude constructie, lopen we qua kantine-inkomsten ver achter bij andere voetbalverenigingen. Met vergelijkbare verenigingen zitten we op slechts 30 a 40%! KNVBbekerfinales, winterprogramma’s, seizoensafsluiting, pubquiz en kantinediensten door de verschillende elftallen zorgen voor meer ‘reuring’ en versterken ook nog het clubgevoel. Dit seizoen wist VIOS-4 te verassen met loempia’s, gokje-hokje en ‘Thijse’ massage.

- MASV - thuis VIOS-7 zorgde voor een eigen muzikale invulling met een piratenzondag. Allemaal mooie initiatieven welke onze kantine steeds meer tot dè Huiskamer maken welke ons voor ogen staat. Wij kijken uit naar de creativiteit van andere elftallen. Op moment van schrijven staan we aan de vooravond van de wedstrijd Grol – VIOS. In Groenlo is dit beschreven als ‘de kleine derby’. Wanneer u dit leest is de uitslag bekend. Een grote of kleine overwinning? Een grote of kleine nederlaag? Of misschien toch een gelijkspel? Voor VIOS is het bij voorbaat een resultaat. Een kroon op het werk van de afgelopen jaren, maar geen moment om stil te zitten en te genieten. Er liggen nog genoeg uitdagingen voor ons.

Open Club en vitaal sportpark Beltrum

Je hebt al een fantastisch sportcomplex en je wilt het nog mooier maken. Het liefst door nog meer samen te werken. Vrijdag 30 november tekenden in Beltrum acht maatschappelijke organisaties en verenigingen een 18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


samenwerkingsovereenkomst die alle partijen nog toekomstgerichter maakt. Stichting Survivalrun Beltrum (SSB) is in de afgelopen jaren flink gegroeid naar 170 leden. Met deze insteek is eind 2017 contact gelegd met VIOS Voetbal. Waar de SSB ruimte zocht, had VIOS Voetbal, door de aanleg van het kunstgrasveld, op haar terrein ruimte beschikbaar voor een hoogstaande trainingslocatie met gebruikmaking van de bestaande faciliteiten op het sportpark zoals SSB die ambieert. Er werd een werkgroep opgezet tussen beide partijen, aangevuld met de accommodatiebeheerder.

Open club Tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, onder begeleiding van dynamisch platform Achterhoek in Beweging, sloten zij een periode van voorwerk af. Ronald Stapelbroek, voorzitter van de werkgroep vertelt: “Door meer verenigingen mee te laten doen, zal sport nog meer in de samenleving worden ingebed. Mooi is dat, naast de volleybal- en tennisclub, basisschool De Sterrenboog, de KBO en Outrac mee doen.� Deze laatste organisatie zet zich in voor mensen in de samenleving die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken. Gemeente Berkelland en de Berkellandse Sportfederatie zijn vol lof over dit Beltrumse initiatief. De samenwerking met SSB past eveneens volledig in de visie van een Open club en Vitaal sportpark welke VIOS Voetbal wil nastreven. Naast de huidige samenwerking met de bootcamp- en de loopgroep wordt met het 20 V.I.O.S.-Wijzer


trainingsterrein van de SSB een nog breder sportaanbod gecreëerd op het sportpark. In de nieuwe plannen zal ook een veld voor beach- volleybal en tennis worden aangelegd. Geen half werk Het door landschapsontwerper Gerben Huurneman gepresenteerde ontwerp staat bol van kwalitatieve verassingen. Dit tot volle tevredenheid van Mark Ribbers, voorzitter SSB. “In de eerste gesprekken met Theo Helmers van VIOS Voetbal werd het al duidelijk. Als we samenwerken gaan we niet voor half werk. De Sonders moet topkwaliteit blijven uitstralen. We willen de modernste survivalrun trainingsaccommodatie voor het groeiend aantal survivalrun beoefenaars binnen Beltrum en daarbuiten. Ook hopen wij mensen die nu nog iets verder van de sport afstaan, meer aan het bewegen te krijgen.” Als de financiering rond komt dan gaat in de loop van 2019 een deel van het VIOS trainingsveld op de schop. Natuurlijk tussen veel groen, alles in harmonie met het huidige sportpark. Door de aanpassing naar het Vitale Sportpark zullen wekelijks ca. 350 extra sporters de weg naar De Sonders vinden. Een subsidieverzoek bij de provincie Gelderland en de gemeente Berkelland is ingediend. Ontwikkelingen in een snelkookpan Vanwege de harde einddatum van het subsidieverzoek is er in korte tijd door de kerngroep hard gewerkt aan het plan. Het blijft dynamisch. Inmiddels zijn er gesprekken met meer partijen die willen aanhaken en ontstaan er ideeën voor nog extra aanvullingen. We blijven onderstrepen dat het niet slechts gaat om de hardware. Zo vinden wij het aanleggen van een Jeu -de- Boules-baan interessant, maar zijn we meer geïnteresseerd in groepen die op vaste dagen ontmoetingen organiseren die de baan ook actief gaat gebruiken. Mensen verbinden daar gaat blijft het om gaan! Daarnaast blijven we vinden dat de gehele Sonders kwaliteit moet uitstralen. In dat kader vergeten we onze zusterafdelingen zeker niet. Het signaal dat de touwtrek hun clubhuis gaat opwaarderen spreekt ons bijzonder aan en getuigt van dezelfde voortvarendheid!

Trainerscaroussel

In het amateurvoetbal draait de trainerscaroussel weer volop. De technische commissie van VIOS Beltrum heeft de gesprekken gestart met spelers en trainers en heeft een advies geformuleerd richting bestuur. In goed onderling overleg hebben Manfred Graven en bestuur hierop besloten om aan het eind van seizoen het contract na 3 jaar samenwerking te beëindigen.

V.I.O.S.-Wijzer 21


Afgelopen seizoen heeft Manfred, samen met zijn spelersgroep en staf, promotie naar de 3e klasse afgedwongen. Een historisch moment aangezien VIOS nog nooit in deze klasse heeft gevoetbald en derhalve een prima prestatie waar bestuur en supporters trots op zijn. Zowel VIOS als Manfred kijken beiden terug op een plezierige en succesvolle samenwerking en vertrouwen op een goede afloop van het lopende seizoen.

Goede opkomst bij VIOS Vriendinnendag

Goede opkomst bij VIOS Vriendinnendag VIOS Beltrum organiseerde zaterdag 17 November een Vriendinnendag om meiden kennis te laten maken met de voetbalsport en met het meidenvoetbal bij VIOS. Op deze meidenvoetbalmiddag mochten alle meidenleden hun vriendinnetje, klasgenootje, buurmeisje of nichtje meenemen om samen te voetballen. Om 13.30 uur verzamelden bijna 50 meiden zich op Sportpark de Sonders. Onder begeleiding van speelsters van VIOS VR1 werden zeven voetbalspelen gespeeld, waaronder een looptraining onder begeleiding van Emiel Koster, partijspel, dribbelkoningin en penalty schieten.

Vriendinnendag 22 V.I.O.S.-Wijzer


Onder de deelneemsters waren 15 meiden welke nog geen lid zijn. Leden en niet-leden konden hun talenten laten zien. Niet alleen bij Oranje zijn er veel nieuwe talenten (zo liet de overwinning van gisteravond tegen Frankrijk zien), ook bij VIOS is er volop talent! Na een welverdiende pauze onder genot van een glas ranja werd de middag afgesloten met drie partijen. In de kantine werden nog certificaten uitgedeeld aan de deelnemers. Voor het harde werken en de inzet werden de meiden beloond met wat te snoepen en te drinken. Al met al een geslaagde middag!

Volle kantine bij eerste pubquiz!

Kantine ‘de Spilsoos’ zit zat zaterdag 17 November vol met deelnemers aan de eerste pubquiz. Een nieuwe activiteit en meteen goed bezocht. De pubquiz vervangt dit jaar de dartavond. Hoewel deze twee keer drukbezocht werd, heeft de sociabiliteitscommissie ervoor gekozen om iets nieuws te proberen, in de hoop meer mensen naar de kantine te lokken. Want: iedereen is welkom om mee te doen aan de pubquiz. Van voetballers en handbalsters tot volleyballers en tafeltennissers. Maar ook mannen, vrouwen, jongens en meiden die geen lid zijn van VIOS zijn welkom. Bij een pubquiz beantwoorden deelnemers vragen over allerlei onderwerpen. Topografie, geschiedenis, sport en muziek; het komt allemaal aan bod. Wie aan het eind van de avond de meeste goede antwoorden heeft gegeven, mag zich de winnaar noemen. Welk team beschikt over de meeste feitenkennis?

pubquiz (de winnaars) V.I.O.S.-Wijzer 23


Een welgemeend compliment aan de sociabiliteitscommissie welke is geslaagd in haar opzet. Een volle huiskamer op sportpark ‘de Sonders’ met meer dan 100 deelnemers, waaronder veel volleyballers. Tot winnaar werd gekroond team ‘de Nozems’. De tweede plek was voor Hilbert en zijn volleybaldames. Het podium werd gecompleteerd door CafEdo. De rode lantaarn was voor team ‘2 weten meer dan 1’. Gelukkig waren ze niet alleen! In de pauze en na afloop zorgde DJ Hanzzz voor een paar fijne hits.

Koude, maar leerzame praktijkavond verenigingsscheidsrechter Op dinsdagavond 20 november 2018 mochten de cursisten laten zien of zij de geleerde theorie van de eerste twee cursusavonden op een juiste manier in de praktijk konden toepassen. Door wedstrijdsecretaris Ronald Haarlink was hiervoor een oefenwedstrijd tussen VIOS JO15-1 tegen Longa’30 JO15-2 geregeld.

Tijdens de wedstrijd moesten de cursisten laten zien dat ze overtuigend leiding kunnen geven aan 22 veldspelers incl. begeleiding en toeschouwers, kunnen samenwerken met hun assistent-scheidsrechters en op de juiste manier de spelregels toepassen. De cursisten wisselden elkaar om de acht minuten af en moesten elkaar onderling observeren en nadien van feedback voorzien. Na afloop werd de wedstrijd in de bestuurskamer nabesproken door KNVBdocent Sezgin Degirmenci en werden nog een aantal buitenspelsituaties behandeld. Toevalligerwijs kwam onderstaand voorbeeld exact tijdens de oefenwedstrijd voor.

geen buitenspel (bewust verdedigende actie) 24 V.I.O.S.-Wijzer


wel buitenspel (bewuste redding keeper) De wedstrijd eindigde overigens in een spectaculair 5-5 gelijkspel. Nadien werden zowel VIOS JO15-1 als Longa’30 JO15-2, mede namens de cursisten, bedankt voor hun medewerking en kregen complimenten voor het trotseren van het gure koude weer. De laatste cursusavond staat gepland op dinsdag 18 december 2018. Mocht er nog interesse zijn om in het voorjaar een cursus te volgen, meld je dan gerust alsnog aan via info@viosbeltrum.nl t.a.v. Ivo Spilman.

Na Wieter kieken

Nog maar één week en dan hebben we alweer de kortste dag van het jaar. De 1e competitiehelft zit er op en de feestdagen komen er aan. Het afgelopen half jaar was intensief want regelmatig was er overleg en werd er beleid gemaakt voor de korte of lange termijn. VIOS is dan gezegend (mooi hé met kerstmis veur de deur!) met zoveel mensen die zich inzetten zodat alles weer goed komt. Maar ook tijdens de winterstop zal er weer van alles te beleven zijn voor de jeugd op voetbalgebied of door VIOS voetbal op ons prachtige sportpark. Hou hiervoor de site in de gaten en de agenda. Binnen de jeugdcommissie zijn we verder aan het kijken dan de kortste dag. Met de veranderingen die zijn ingezet en die er aan komen, moeten we goed kijken hoe we dit gestalte geven. Het 1e overleg met het hoofdopleidingen is geweest en we gaan nu kijken hoe dit praktisch gestalte te geven vanuit het beleid. Michel Ballast zal hierover op 17 december een presentatie geven bij Spilman onze sponsor. Bij kerstlicht en Els zorgt voor de kerstkransjes. Maar zonder gekheid, een volgende stap V.I.O.S.-Wijzer 25


binnen de vereniging, die moet maken dat de groei die jaren geleden is ingezet een vervolg krijgt. Ook dit zullen we samen doen en dat zal zeker lukken. De ‘Jeugdcommissie kijkt tevreden naar de prestaties van de verschillende teams. Er zit nog steeds groei in en er is veel plezier. Ik durf dan ook wel te voorspellen dat we in het voorjaar de champagne kunnen laten knallen (mooi hé met oud en nieuw veur de deur!) om kampioenen te verwelkome. (naar; Nu zijt wellekome!) En een dank aan iedereen voor het goede gevoel op de momenten dat we elkaar zagen. Rest mij een ieder goede feestdagen te wensen en een prima en sportief 2019. Namens de jeugdcommissie Benny Krabbenborg.

JO 12 – 1 EN JO 12 – 2 WORDT JO 13-2!

In overleg met het kader is er voor gekozen om de JO 12 elftallen samen te voegen en in te schrijven voor de JO 13 competitie in het voorjaar van 2019. Hiervoor zijn enkele redenen. - JO 12 – 1 werd wekelijks aangevuld door enkele spelers van de JO 13 waardoor continuïteit werd gemist. - Het niveau van de JO 12 is dusdanig dat we denken dat het voetballen tegen “ouderen” zal bijdragen in ontwikkeling van deze groep. - Op termijn kunnen we beter inspelen op de behoefte en mogelijkheden van de spelers en wat zij voor de club kunnen betekenen. Op 27 november is er geoefend en werd de definitieve keuze gemaakt om in de 2e competitiehelft een JO 13-1 en JO 13-2 te hebben. Hierbij werd al het huidige kader betrokken, inclusief de trainers Bob Groot Kormelink, Jordy Zieverink en Max de Vries. Met Max is een evaluatie geweest en wij zijn zeer tevreden hoe hij de zaak oppakt bij VIOS. Ook hij is tevreden hoe het is bij VIOS. Zijn frisse manier van denken heeft hij al laten horen op de vrijwilligersavond maar merken we ook bij zijn werk binnen VIOS. Kinderen hebben plezier en er is zeker sprake van groei en daar doen we het voor. In de 2e competitie helft gaan we door op de ingeslagen weg.

Vrijwilligersavond 2018

Op zaterdag 24 November is Max de Vries gastspreker op de jaarlijkse vrijwilligersavond van vv VIOS B. Sinds korte tijd is Max de trainer voor de JO12 bij VIOS. Een talentvolle groep welke nu een beroep kan doen op de ervaringen en kennis van Max. Jarenlang was Max één van de grootste talenten van de regio Achterhoek. 26 V.I.O.S.-Wijzer


vrijwilligersmiddag Al op jonge leeftijd werd hij gescout door FC Twente. Hier werd hij na anderhalf jaar afgewezen. Te lief in de ogen van de toenmalige staf. Bij De Graafschap kreeg Max nieuwe kansen. Zijn talent werd onderkend en al snel kon hij bij hogere leeftijdsgroepen aansluiten. Veel trainingen en wedstrijden tussen oudere spelers eisten echter hun tol en zorgden voor blessures. Max raakte het plezier kwijt en haakte af. Ook speelde mee dat bij De Graafschap gekozen werd voor Hidde Jurjus. Bij SV Grol vond Max het plezier terug maar door een schouderblessure moest hij stoppen als keeper. Als speler keerde hij terug bij de eerste selectie. Zeker is wel dat zijn ervaringen hebben bijgedragen aan zijn ontwikkeling als mens. Goede begeleiding vanuit huis en je sociale omgeving helpen je om beter te worden en teleurstellingen te overwinnen. Bij voetbal is plezier belangrijk en spelers moeten mogelijkheid hebben om hun eigen plafond te bereiken, zo is de visie van Max. Max is tegenwoordig docent bewegingsonderwijs en heeft daarnaast de Stichting O.P.A. opgericht. O.P.A. staat hierbij voor Ontwikkeling, Plezier en Aandacht. Ook is het een knipoog naar zijn eigen opa, misschien wel zijn grootste supporter en altijd aanwezig bij wedstrijden in zijn jeugdjaren. Binnen deze stichting is een voetbalschool opgezet, worden voetbaldagen georganiseerd en is er ruimte voor individuele trainingen en clinics. Zaterdag 8 December zullen we Max weer tegenkomen bij de wedstrijd SV Grol - vv VIOS B. Doet Max mee, dan wint SV Grol, zo antwoordde Max op V.I.O.S.-Wijzer 27


vragen van hoogheid prins Hans. Echter dit seizoen is hij meestal reserve... Als dank voor zijn mooie en leerzame presentatie waren er voor Max en de gehele Grol selectie bierglazen om na deze wedstrijd nog een drankje te doen. Natuurlijk Grolsch glazen, maar wel met een knipoog naar VIOS. Na de presentatie was er voor de kaderleden tijd voor een hapje en een drankje. De catering was in handen van Thijs te Brake, Stef Groot Kormelink en Jacqueline Knops-te Boome en prima verzorgd. Een leerzame en plezierige middag voor het kader van vv VIOS B kwam hiermee ten einde.

Mijlpaal

Zondag 2 December scoorde Jurgen Wiegerinck zijn eerste doelpunt van het seizoen 2018-2019 en bereikt hiermee een mijlpaal. Het heeft even geduurd voordat aanvalsleider Jurgen Wiegerinck dit jaar het net wist te vinden. Tot aan vandaag had hij niet weten te scoren in de 3e klasse. Met zijn 1-0 score tegen MASV brak hij de ban en heeft nu gescoord in de Hoofdklasse, 1e, 2e, 3e, 4e en 5e klasse! Een mooie prestatie waar wij hem mee feliciteren. In andere klassen heeft hij vaker dan ĂŠĂŠnmaal weten te scoren en we gaan er van uit dat hem dat ook in de 3e klasse zal lukken.

MASV - thuis 28 V.I.O.S.-Wijzer


Gezelligheid weer troef in de mooiste tijd van het jaar

Tussen Kerst en Oud en Nieuw is de Sonders naast Zieuwent weer het decor van veel jeugdvoetbal. Drie dagen lang komen honderden jeugdvoetballers met hun ouders naar ons Sportpark om te genieten van het Norbert Kuyperstoernooi. Alle verenigingen uit de regio doen mee. Wat het toernooi zo leuk maakt? Richard Stortelder geeft het antwoord. “Het is een tijd van het jaar dat sfeer belangrijk is. De jeugd geniet van het voetbal en in onze Huiskamer ontmoeten ouders en publiek elkaar. Het is ieder jaar weer gezelligheid troef. Extra mooi dat VIOS daarbij de gastheer is!”

Winteractiviteiten jeugd 2018

Het is alweer winterstop. Even geen voetbal, maar natuurlijk hoeven jullie niet stil te zitten. Zoals elk seizoen, organiseren wij weer verschillende activiteiten voor jullie tijdens de winterstop. De verschillende activiteiten staan hieronder vermeld: Voor wie? Wanneer? Mini F 15 december JO08/JO09 15 december JO08/JO09 26 Januari JO10/JO11 26 Januari JO10/JO11 12 Januari JO12/JO13 26 Januari JO12/JO13 12 Januari

Wat? Hof van Eckberge Hof van Eckebrge Spellenmiddag (buiten) Spellenmiddag (buiten) bezoek stadion Bayer Leverkusen Spellenmiddag (buiten) bezoek stadion Bayer Leverkusen

Vertrek 13.00 13.00 13.00

Terug ± 17.00 ± 17.00 ± 14.30

Kosten € 7,50 € 7,50 € 0,00

19.00

± 20.15

€ 0,00

11.00

± 16.30

€ 8.00

20.00

± 21.15

€ 0,00

11.00

± 16.30

€ 8.00

Tussen kerst en oud nieuw is er ook weer het Norbert Kuypers Toernooi. Dit toernooi wordt voor de 46- ste keer gehouden. Hieraan doen ca.1000 kinderen mee voor de JO08, JO09, JO010, JO11, JO12 en JO013 Pupillen. Het wordt gehouden op 27, 28 en 29 december in Zieuwent en V.I.O.S.-Wijzer 29


Beltrum. De kinderen komen van de volgende verenigingen: Longa, AZSV, KSV,KSH, Marienvelde, RKZVC, Erix en GROL. Tijd en indeling volgt op het publicatiebordje. Tevens is er natuurlijk ons eigen Martin Grotenhuis Toernooi voor de JO08, J009, JO10, J011, JO12 en J013 pupillen. Dit toernooi wordt voor de vierde keer gehouden op 19 Januari, tijd en indeling volgt op het publicatiebordje. Voor de kinderen mini F is er zondag 20 januari een toernooi in de sporthal. ‘De Sonders’. Kom gerust eens kijken op deze mooie toernooien. Er staat dus weer, voor onze VIOS pupillen veel op het programma aankomende winter. Namens de wintercommissie, Richard Stortelder

Nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 13 januari

Het staat al vast in menig agenda. De zondag na de Survialrun is het de beurt aan VIOS voetbal voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De bezoekersaantallen worden jaarlijks meer. Iedere meter van de Huiskamer wordt benut. Zeker nu ook de supporters en iedereen die VIOS Voetbal een warm hart toedraagt van de mogelijkheid gebruik maakt om elkaar het beste te wensen voor 2019. De organisatie is in handen van VIOS-2. Reikhalzend kijken wij uit naar hun organisatievermogen en zeker is dat zij het warme clubgevoel nog eens extra zullen onderstrepen.

2019 30 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal, De eerste helft van het seizoen is bijna ten einde. De laatste wedstrijden worden gespeeld. Dit betekent tevens dat niveau 4.2 kans maakt op het kampioenschap. Wij wensen hen veel plezier en succes! Om het nieuwe jaar goed in te luiden staat het welbekende kniepertjestoernooi gepland. Graag zien wij alle senioren (competitie en recreatief) op dinsdag 15 januari om 20.00 uur! Tot dan! Tot slot willen wij iedereen alvast hele fijne feestdagen wensen!

Speculaasactie Zoals waarschijnlijk menigeen heeft gemerkt, heeft de speculaasactie weer plaatsgevonden. In totaal is er 600 euro opgehaald door de verkoop van (zachte) speculaas. Graag willen wij Bakkerij Stroet bedanken voor, wederom, een fijne samenwerking! Jenske Roerdink heeft dit jaar een klein prijsje gewonnen omdat zij het meeste speculaas heeft verkocht! Klasse! Wij bedanken iedereen die de vereniging heeft gesteund middels het verkopen en kopen van speculaas!

V.I.O.S.-Wijzer 31


Verenigingsactiviteiten Vios touwtrek 18 januari

-

nieuwjaarsreceptie

-

kniepertjestoernooi 20.00 uur

Vios volleybal 15 januari

Vios voetbal 10 december - 15 december - 7 januari - 12 januari - 13 januari - 26 januari -

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Bezoek Hof van Eckberge (13.00-17.00 uur) Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. bezoek Bayer Leverkusen (11.00 / 16.30 uur) Nieuwjaarsreceptie Spellenmiddag (13.00 / 21.15 uur)

32 V.I.O.S.-Wijzer


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.