Vioswijzer september 2019

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 65e jaargang no. 10 september 2019 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord September 2019 Beltrum ontwaakt uit een roes. En positieve roes, de kermis. We kijken natuurlijk weer terug op een geweldig Festunique waar onze corsobouwers weer hun best hebben gedaan om iedereen te laten genieten van een geweldige dahliapracht in een creatieve vormgeving. En nu gaat het sociale leven weer in alle omvang van start. De vakantieperiode is alweer achter ons en ook het wagenbouwen voor de kermis. Alles goed verlopen en nu weer tijd voor andere zaken. De herfst is volgens de weerkundigen op 1 september begonnen. Wij hebben nog geleerd dat de astronomische herfst 21 september begint, maar wanneer is natuurlijk niet zo belangrijk. Gewoon waar leg je je prioriteiten / grenzen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze sportbeleving. Waar begin je? Wat wil je bereiken? Wat heb ik ervoor over? Wat wil ik ervoor doen/laten? Allemaal vragen die je samen met je team moet gaan beantwoorden, om tot een duidelijke doelstelling voor het komend sportseizoen te komen. Als dan maar één belangrijk doel goed aan bod komt, samen met plezier je sport beoefenen. Dat moet volgens mij voorop staan! Allen dus veel plezier (en succes natuurlijk)! Groet, Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


SPORTCENTRALE V.I.O.S.

Wij feliciteren:

– Het koningspaar van Beltrum: Guido ten Brinke en Lisette Geessink – Wagenbouwgroep Wielderink met de 1e prijs tijdens het bloemencorso (zowel bij de jury als bij het publiek). – Groot Zevert met de opening van de Groene Mineralen Centrale door Koningin Maxima

Samenwerking Vios en Stichting Volksfeest Beltrum

Al vele jaren werken Sportcentrale VIOS en en Stichting Volksfeest Beltrum voor, tijdens en na de kermis nauw samen. Tijdens de opbouw van de kermis staat op tijd de koffie klaar voor de vele vrijwilligers. Vaak gaat dit vergezeld met belegde broodjes. Op kermiszondag is de kantine de gehele dag open en verzorgen een aantal VIOS-mensen de lunchpakketjes voor de uitgenodigde gasten. Tevens is de bestuurskamer die dag het domein van de jury van de corsowagens. We willen alle vrijwilligers van zowel Vios als van Stichting Volksfeest Beltrum hartelijk danken voor hun inzet. Tevens dank voor de fijne samenwerking. Tot volgend jaar!!

Grote Clubactie 2019

De jaarlijkse Grote Clubactie zal in Beltrum gehouden worden van vrijdag 11 t/m zaterdag 19 oktober. In de volgende Vioswijzer komen we hier nader op terug.

Terug in de tijd (september 1994)

– Hevig onweer doopt de sporthal om in een zwembad. Het water komt via het riool de sporthal binnen. Ook de kantine krijgt een deel mee. Veel werk voor de schoonmakers om alles weer droog te krijgen.

Uit de oude doos (september 1969)

– Op de tweede zondag van september vindt de viering van de sportzondag plaats op het hoofdterrein. Harmonie Orkest Concordia, de Flamingo’s en het pas opgerichte jongerenkoor verlenen hun medewerking aan de eucharistieviering. – De Rabobank bestaat 50 jaar doet giften aan diverse verenigingen. Vios ontvangt 1.000 gulden. 2 V.I.O.S.-Wijzer


Ledenmutaties: Nieuwe leden: Touwtrek: Guus te Woerd Voetbal: Nicole Berger Manon Klein Gunnewiek Kim Koopman Laura Tuller-van de Pol Nathalie Wientjes Ilona Wolters Tim Klein Gunnewiek Lotte Ballast Merle Wiegerinck Suus Bennink

Volleybal: Femke Roerdink Bedankt als lid: Gymnastiek: Hannelore Dorsthorst Voetbal: Wout Schilderinck Roel Schilderinck Ids Schilderinck Ewald Wolterinck DaniĂŤlle Reijerink Floris te Bogt Pepijn OrriĂŤns

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

Inlevering kopij

Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 4 oktober 2019 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com V.I.O.S.-Wijzer 3


De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

Vanuit het bestuur

Als het goed is heeft iedereen kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Bij het publiceren van deze Vioswijzer zit de kermis er alweer op en zijn de scholen en de gymlessen weer begonnen. Het nieuwe gymseizoen is ook weer begonnen, hierbij zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. De lessen voor de conditiegroep zijn verplaatst naar de woensdag van 19.30 – 20.30 en worden nu verzorgd door Thea Door het vertrek van Wencke en de opvolging hiervoor door Kayleigh hebben we de selectie moeten inkrimpen. De oudste leden hebben helaas de selectie moeten verlaten en zijn voor een 4 V.I.O.S.-Wijzer


deel gestart bij de gym vereniging in Groenlo. De resteren 5e divisie leden aangevuld met enkele nieuwe selectieleden welke door geschoven zijn uit de lessen van Thea zijn inmiddels gestart met de trainingen onder leiding van Kayleigh op de dinsdag van 16.30-18.30 en de donderdag van 17.00-19.00 Enkele dagen voor de kermis hebben wij te horen gekregen dat Lotte de lessen voor de springgroep niet meer kan verzorgen i.v.m. een verhuizing naar Amsterdam. Op dit moment hebben we nog geen vervanging kunnen vinden. En onze zoektocht afgelopen seizoen heeft ons geleerd dat het vinden van een leiding nog wel eens een groot probleem kan worden. De overige lessen zijn ongewijzigd gebleven. Alice heeft afgelopen juni afscheid genomen van het bestuur, hierdoor is de vacature van voorzitter vrij gekomen. Mocht je graag een functie binnen het bestuur willen bekleden dan horen we dat graag. Daarnaast kunnen we altijd mensen gebruiken binnen de verschillende commissies (sponsor commissie, activiteiten commissie) en voor de kantinediensten. Kun en wil je iets betekenen voor de vereniging en wil je meer informatie? neem dan contact op met een van de bestuursleden. We wensen iedereen namens het bestuur weer een gezellig en sportief gym seizoen toe. Chantal, Danielle, Joyce, Linda en Remco

Leiding Springgroep

In februari begin dit jaar is Celien gestopt met het verzorgen van de springgroep lessen. We zijn al ruim een jaar op zoek naar nieuwe leiding. Eind vorig seizoen hebben we uiteindelijk een (tijdelijke) leiding gevonden in de vorm van Lotte. We waren aan het eind van het seizoen op de hoogte dat het niet duidelijk was of ze het nieuwe seizoen de lessen zou kunnen blijven verzorgen i.v.m. een mogelijke verhuizing naar Amsterdam. We hebben stille hoop gehad dat ze toch nog enkele maanden de lessen kon verzorgen. Helaas hebben we enkele dagen voor de kermis een telefoontje ontvangen dat ze een appartement in Amsterdam heeft gevonden en de lessen niet meer kan verzorgen. V.I.O.S.-Wijzer 5


We gaan nogmaals een ronde vacatures uitzetten, maar zien de komst van een nieuwe leiding somber in. Inmiddels zijn we ruim een jaar aan het zoeken en krijgen we totaal geen respons van geïnteresseerden. We hebben al van alles geprobeerd (advertenties krant, scholen bewegingsonderwijs, op facebook, andere verenigingen, sportfederatie, gebeld met tientallen leidsters etc) helaas zonder resultaat. We weten dat alle verenigingen te kampen hebben met te korten dus realiseren ons dat het een bijna onmogelijke opgave is. Voor dit moment hebben we helaas geen vervanging voor de lessen en zullen deze dus ook niet doorgaan. De leden kunnen mee gymmen met de lessen van Thea op de vrijdagmiddag. (zie onze website www.viosgym.nl voor de juiste lestijden). Inmiddels zijn onze ideeën uitgeput. Heeft u als ouder of lezer van de Vioswijzer nog goede ideeën of alternatieven voor de springgroep dan horen wij dit graag. We hadden graag een ander bericht geplaatst, helaas kunnen we het niet mooier maken. We houden u op de hoogte. Bestuur Vios gym

Kaarsenactie 2019

Het is weer bijna oktober en dus weer tijd voor onze jaarlijkse kaarsenactie. Dit jaar zullen de kaarsen verkocht worden van 11 tot en met 18 oktober. Om het jaarlijkse succes van de actie in stand te houden hebben we wederom vele vrijwilligers nodig om de kaarsen te verkopen. Geef je dus op via de briefjes welke tijdens de lessen worden uitgedeeld. Op woensdag 2 oktober zullen vanaf 9.30 de kaarsjes worden ingepakt in de kantine. Dit wordt gedaan door de seniorenleden van de vereniging, echter kunnen wij daarbij altijd hulp gebruiken. Voel je vrij om deze gezellig ochtend aan te schuiven, vele handen maken licht werk. We hopen op vele aanmeldingen om de actie weer tot een succes te maken en de vereniging gezond te houden. Alvast bedankt voor uw aanmelding.

6 V.I.O.S.-Wijzer


Bedankt

1 september (kermiszondag) was Vios gym aan de beurt om kantinedienst tijdens de kermis te draaien. Lies, Rosa, Johan, Clementine en Silvia hebben deze dienst namens de vereniging gedraaid. Via deze weg willen wij hen nogmaals enorm bedanken voor hun medewerking en inzet.

Gymkleding

In de maand september wordt de contributie voor het kledingfonds afgeschreven van uw rekening. De contributie voor het gehele seizoen bedraagt €10. De kledingcommissie bekijkt geregeld tijdens de lessen of de kleding nog goed past en indien nodig wordt de kleding omgeruild. Mocht u van mening zijn dat de kleding te klein wordt dan kunt u altijd contact opnemen met de kledingcommissie, zij kunnen dan een andere maatvoering regelen. In de kledingcommissie zitten Dorian en Jacqueline

HELP ONS!! WIJ ZOEKEN: Een train(st)er voor onze springgroep!

Wij zijn een groep van zo’n 13 meiden en wij vormen samen de Springgroep van Vios gym in Beltrum. Wij zijn tussen de 10 en ongeveer 16 jaar en trainen iedere vrijdagavond tussen 17.30 uur en 19.00 uur (kan ook van 18.00-19.30 uur) in Sporthal ‘de Sonders’. Per direct zijn wij op zoek naar een trainster die het leuk vind om ons uitdagende sprongen aan te leren (en evt. mee te laten doen met wedstrijden). Het zou mooi zijn wanneer je ervaring hebt met turnen en/of springen. Je kunt contact opnemen via 06-54292855 of mail: info@viosgym.nl

V.I.O.S.-Wijzer 7


Klaar voor het nieuwe seizoen!

Het is alweer september. De kermis zit erop en de eerste trainingen zijn geweest. Dat betekent dat de competitie ook weer van start zal gaan. We hebben nog een paar weken de tijd om ons klaar te stomen voor de competitie, want deze gaat van start op 29 september. We spelen onze eerste wedstrijd thuis, dus u krijgt gelijk de kans om ons aan te komen aanmoedigen in de Sonders. We zien u graag om 12 uur in de sporthal! Datum en tijd

Thuis

Uit

Locatie

Zondag 29 september 12:00

VIOS

Erix 2

De Sonders, Beltrum

Zondag 13 oktober 12:00

VIOS

HV Angeren 3

De Sonders, Beltrum

Zondag 20 oktober LET OP! Onder voorbehoud, tijdstip nog niet bekend.

ha-STU 4

VIOS

Radboud Sportcentrum, Nijmegen

Zondag 27 oktober 12:10

HV Havana 2

VIOS

Sporthal de Triangel, Lent

Zondag 3 november 12:00

VIOS

Grol 4

De Sonders, Beltrum

Zondag 10 november 14:50

Reehorst 2

VIOS

‘t Riet, Ede

Zondag 24 november 12:00

VIOS

Reflex 2

De Sonders, Beltrum

Zondag 1 december 13:00

UGHV 2

VIOS

De IJsselweide, Ulft

Zondag 15 december 13:40

Minerva 2

VIOS

De Pol, Gaanderen

Een geschiedenislesje Aangezien de zomervakantie er nog maar net op zit en de competitie, op moment van het schrijven van deze bijdrage aan de VIOSwijzer, nog moet beginnen, wil ik jullie graag mee terug nemen in de tijd. Ik vond, uiteraard online, een stukje over de geschiedenis van het Ping-Pongen, zoals het spelletje ook nu nog wordt genoemd. Als sporters hebben we het natuurlijk liever over 8 V.I.O.S.-Wijzer


tafeltennis. Hierbij dus een geschiedenislesje over tafeltennis; bron: www. tafeltennis.org

Tennis in zijn huidige vorm ontstond in de jaren ‘70 van de 19de eeuw in Engeland. Omdat de weersomstandigheden buiten spelen nogal eens in de weg zaten, begonnen de gegoedere Britse burgers ook al snel zelf binnenshuis varianten op dit nieuwe spel te bedenken. De salon- of eettafel daarbij diende als tennisbaan, als net werd bijvoorbeeld een rijtje boeken gebruikt, de bal was een bolletje wol of een champagnekurk, terwijl de deksels van sigarendozen dienst konden doen als racket. Spelfabrikanten speelden spoedig in op dit idee door soortgelijke salonversies van het tennisspel op de markt te brengen, inclusief netje, batjes en bal. Deze spellen kregen bloemrijke namen als “Gossima”, “Whiff Whaff” of “Pim-Pam” mee. Het grootste probleem bij deze vroege tafeltennis-varianten was de bal. Die was gewoonlijk van rubber of kurk gemaakt. Rubberen ballen stuiterden echter veel te hard en richtten daardoor in menig huiskamer de nodige schade aan, terwijl hun kurken tegenhangers juist weer niet goed genoeg stuiterden. De meeste van deze spellen stierven dan ook een vroege dood. Aan het begin van de 20ste eeuw volgde een opleving, vooral dankzij de V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Engelsman James Gibb die balletjes van celluloid mee naar huis nam van een reis naar Amerika. Deze bleken precies de juiste stuit te hebben. Onder meer de nieuwe versie van “Gossima”, een spel dat door John Jacques and Son op de markt werd gebracht, wist hiervan te profiteren. De fabrikant gaf het spel de extra naam “Ping-Pong” mee. Deze term, die verwees naar het geluid dat tijdens het spelen werd gemaakt, raakte al gauw ingeburgerd als algemene benaming voor dit type spellen. De bloeiperiode van het pingpong werd in de kiem gesmoord door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Nadat de wereldorde zich weer enigszins hersteld had, werd het spel in de jaren ‘20 echter nieuw leven ingeblazen als heuse sport. Omdat “Ping-Pong” een geregistreerde merknaam was, werd daarbij voor de naam “tafeltennis” gekozen. Her en der verrezen tafeltennisclubs en -bonden, en in 1926 werden in Londen de eerste wereldkampioenschappen tafeltennis gehouden. In China bleek dat tafeltennis allang geen exclusief Brits spelletje meer was. Onder meer dankzij Engelse militairen die het spel mee hadden genomen naar alle uithoeken van de wereld, werd er ook in vele andere landen inmiddels druk getafeltennist. In die vroege jaren van de tafeltennissport waren het vooral de Hongaren die de toon aangaven, hoewel de drievoudige Engelse Wimbledon-winnaar Fred Perry in 1929 in het hol van leeuw — de Hongaarse hoofdstad Boedapest — nog wel de wereldtitel in de wacht wist te slepen. Na de Tweede Wereldoorlog namen de Aziatische landen al gauw het roer over. In de jaren ‘50 domineerden de Japanners achter de tafeltennistafel en in de loop van de jaren ‘60 ontwikkelde China zich tot de toonaangevende pingpongnatie. Tot de dag van vandaag weten de Chinezen vast te houden aan hun dominantie in deze sport, die zich sinds 1988 Olympisch mag noemen. In Beltrum werd in 1973 Tafeltennisvereniging V.I.O.S. opgericht. Aanvankelijk werd er een korte tijd gespeeld in de kantine van de voetbalvereniging VIOS. Maar al snel werd uitgeweken naar dorpshuis “de Wanne”. Hier was plaats voor 2 tafels, alleen de plafondhoogte van ca. 250 cm liet nogal te wensen over. Na een aantal jaren deed zich de kans voor om te gaan spelen in “pand Harbers” aan de mr. Nelissenstraat. In deze periode haalde VIOS ook haar sportieve hoogtepunt met een jeugdteam in de eerste klasse. Sinds begin jaren tachtig speelt VIOS haar wedstrijden in sporthal “de Sonders”. In deze goede accommodatie kan op max. 6 tafels tegelijk de geliefde tafeltennissport worden beoefend. Ook heeft te samenwerking binnen de sportcentrale VIOS geleid tot een zeer mooi ingerichte kantine waar leden en gasten in een goede ambiance ontvangen kunnen worden. Momenteel neemt VIOS met 4 teams deel aan de competitie, maar de vereniging biedt op de maandagavond ook ruimte aan recreatieve tafeltennissers. Interesse? Kom dan gauw een keertje kijken of meespelen! 12 V.I.O.S.-Wijzer


BBQ: De jaarlijkse barbecue van de Bisons werd gehouden op zondag 11 augustus. Om 12 uur werd er begonnen met koffie bij het clubgebouw. De organisatie had een fotospeurtocht door Beltrum uitgezet en op verschillende plekken moesten opdrachten worden uitgevoerd, waaronder de biermarionet en het altijd fenomenale raad-je-plaatje. Nadat eenieder deze mooie speurtocht had uitgelopen, was het tijd om de dorst te lessen en lekker te eten. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde middag.

GENSB Internationaal Jeugdtoernooi: Zaterdag 24 augustus werd in Folkestone Engeland het jaarlijks terugkerende internationale jeugdtoernooi gehouden. Een toernooi voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Het doel van dit toernooi is om jongeren te laten kennismaken met elkaar in een internationale setting. Niet alleen de prestatie staat voorop, maar ook de mogelijkheid om iedereen mee te laten doen. Meer dan 30 teams verschenen er aan de start. Ook de Bisons waren hierbij. Samen met 4 spelers van TTV Eibergen werd een team gevormd. Het team Bison/Eibergen was erg jong. Leren met elkaar om te gaan en samen een team te vormen was voor ons het belangrijkste. Gedurende het toernooi vormde het team zich en kreeg het team er plezier in. Het team moest erg diep gaan en grenzen verleggen. En er werden punten gehaald in zwaar bevochten wedstrijden. Het team kan positief terugzien op een geslaagd toernooi, waarin het goede gevoel overheerste.

EK Castlebar Ierland: Het EK werd gehouden van 5 t/m 8 september. De Bisons namen deel met een 680kg en 640kg team. Donderdag 5 september was het de beurt aan het 680kg team. De poule bestond uit 11 teams met niet de minste namen o.a. Valleitrekkers uit Nederland en Lincoln uit Engeland. Er bleek niet ĂŠĂŠn gemakkelijke tegenstander tussen te zitten in deze poule, elke wedstrijd weer vol aan de bak.. Het bleef tot het laatst spannend of ze bij de eerste twee zouden eindigen om zo door te kunnen naar de halve finales. V.I.O.S.-Wijzer 13


Het lukt net niet. Met een minimaal punten verschil werden ze 5e in de poule. Vrijdag 6 september was het de beurt aan het 640kg team. Zij zaten in een poule van 7 teams. De eerste twee wedstrijden waren meteen al uiterst zwaar. Er werden kostbare punten verloren, maar daarna kwam de Bisontrein op gang. Al ging het niet makkelijk, er werden geen punten meer gemorst. Ze werden tweede in de poule en gingen door naar de kwartfinale. Norton uit Engeland was hierin hun tegenstander. Na een pittige strijd werd deze wedstrijd verloren en waren ze uitgeschakeld in de 640kg klasse. Als je verloren hebt en eruit ligt is de teleurstelling groot, je wilt graag een paar plaatsen hogerop. Maar uiteindelijk overheerste tevredenheid over de prestaties op het EK. Rik Baak deed ook mee bij TTV Koapman in de 720kg klasse. Zij werden uiteindelijk 4e in de eindstand.

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel. . . De competitie staat op het punt van beginnen. Belangrijkste vraag bij de leden: Wanneer komen de nieuwe tenues? Het antwoord: voor het begin van de competitie. De kledingcommissie bestaande uit Ton, Ellen, Corine, Annefleur, Vera, Twan en Ivo heeft het voor elkaar! Voor alle elftallen zijn er sponsoren gevonden. Het kader krijgt nieuwe kleding waaronder soft-shell jassen. Een groot dankwoord aan onze sponsoren is hierop zijn plaats. Samen maken we het allemaal mogelijk. Nu de kermis is afgelopen zal er ook worden begonnen met de aanleg van de survival trainingsaccommodatie. De opbouw zal gedaan worden door Beltrumse survival enthousiastelingen. Erg veel tijd hebben zij hier niet bij omdat de voorbereiding voor de jaarlijkse survivalrun in januari ook op tijd gestart moeten worden. De officiĂŤle opening zal dan ook plaatsvinden in kalenderjaar 2020. 14 V.I.O.S.-Wijzer


Op het organisatorische vlak willen we twee zaken melden. Verschillende leden hebben per e-mail een verzoek tot het invullen van een VOG-aanvraag ontvangen. Dit is kosteloos en in bestuurlijke zin noodzakelijk. Wij verzoeken allen om medewerking. Verder graag jullie aandacht voor de jaarlijkse ledenvergadering. Voor leden en ouders een moment van inspraak. Mee-weten, meedenken en op de ledenvergadering kun je meebeslissen. Denk je dat alles goed geregeld is, laat dit dan ook weten op de ledenvergadering. We zien uit naar jullie komst!

Ledenvergadering

2018-ledenvergadering Bij deze willen we alle leden, of ouders van minderjarige leden, van harte uitnodigen om de ledenvergadering op maandag 23 september a.s. om 20.00u in zalencentrum ‘Spilman’ bij te wonen. Notulen van de vorige vergadering zijn te terug te lezen op: http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering.aspx

V.I.O.S.-Wijzer 15


Hieronder de agenda voor de a.s. ledenvergadering. 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 01-10-2018 4. Jaarverslag 2018 - 2019 5. Bestuursverkiezing: • periodiek aftredend en herkiesbaar: Ivo Spilman • periodiek aftredend: Ronnie te Veluwe • voorstel bestuur uitbreiding, kandidaat Robin Klein Falckenborg • namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij voorzitter William Slotboom 6. Afscheid oud-voorzitter Theo Helmers Pauze 7. Financieel overzicht vv VIOS B. 2018 - 2019 8. Verslag kascommissie 2018 - 2019 9. Benoeming kascommissie 2019 - 2020 10. Begroting en contributie 2019 - 2020 11. SAVV 12. Externe spreker: Kwaliteit van leven Beltrum 13. Rondvraag 14. Sluiting Vertrouwende op uw komst, Met vriendelijke groet, Ivo Spilman Secretaris

Vacature - notulist Bestuur vv VIOS B. is op zoek naar een notulist (M/V) voor het maken van verslagen van onze bestuursvergaderingen. Deze worden maandelijks gehouden en de functie van notulist kan ook gecombineerd kunnen worden met een rol binnen de sponsorcommissie. Een commissie waarbinnen je actief betrokken zult worden bij het zoeken en benaderen van nieuwe en bestaande sponsoren. Ook zullen er 16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544)-482129

7156 NM Beltrum Fax (0544)-482187

 GRONDVERZET machines  HOOIBOUW machines  URBAN kalverdrinkautomaten  ILMAR varkens groepshuisvesting  Constructiewerk en stalinrichting  Tuin- en parkmachines • Tevens verhuur van diverse machines.

• •

SKL keurstation voor veldspuiten V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl info@nijenhuismachines.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl chap! s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

V.I.O.S.-Wijzer 17


sponsorbijeenkomsten worden georganiseerd waarbij je aanwezig zult zijn. Een mooie en uitdagende functie! Heb je interesse? Neem dan contact op met voorzitter William Slotboom voorzitter@viosbeltrum.nl.

Een trop d’r op! Nu de karmisse voorbij is treft mij het gevoel, en ik weet niet of u dat ook heeft, dat de zomer ook voorbij is. Dat hoeft natuurlijk niet want er kunnen nog genoeg mooie dagen komen. Toch kunnen we weer terugkijken op een prachtig feest van en voor jong en oud. Een optocht waar (gelukkig) kwaliteit en niet kwantiteit de boventoon voert. En waar de jeugd zich niet onbetuigd laat. Wat dat betreft is een vergelijking met onze voetbalclub makkelijk gemaakt. Al is de kwantiteit binnen VIOS zeker een factor van wezenlijk belang. En waar we in ons 1e kijken naar kwaliteit kunnen we als vereniging niet zonder al die andere leden. Het is al zo vaak gezegd; we moeten het samen doen. En natuurlijk is het geweldig om te zien dat onze dames voetballen tegen ADO Den Haag en dat zij met bewondering kijken naar onze accommodatie. Maar ook onder de indruk zijn van de beleving en de omgangsvormen binnen VIOS. Iets waar ze als ADO ook graag naar toe willen want men heeft vanuit het verleden niet de beste naam. (En ik kan dat weten als oud inwoner van de residentie.) Wat dat betreft zijn ze goed bezig want het was een gezellige en mooie bijeenkomst. En als men aanbiedt om terug te komen is een compliment naar de organisatoren helemaal terecht en mogen daar andere zaken even voor wijken. Samen maken we de club. Met een trop d’r op. Zoals al gezegd zijn omgangsvormen belangrijk. Inmiddels is door het hoofdopleidingen dit nader uitgewerkt. De jeugdcommissie was van mening dat we het in deze tijd niet moeten hebben over gedragsregels maar over kernwaarden. Gedachte hierachter is dat bij kernwaarden een houding en een rol hoort van de leden. Waarover je in gesprek gaat als dit niet wordt nageleefd. En mooi is dat binnen de sportcentrale dit ook op de agenda staat en men met ons mee denkt. Doen we het weer samen. Namens de jeugdcommissie,Benny Krabbenborg Voorzitter.

18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


Kernwaarden Tijdens zijn 1e introductie heeft het hoofdopleiding vorig seizoen aangegeven dat ĂŠĂŠn van zijn eerste taken zou zijn om te komen naar regels die voor iedereen zou gelden als hij/zij lid is. Binnen de jeugdcommissie, alwaar het hoofdopleiding deel van uit maakt is hier later uitgebreid over gesproken. De conclusie was dat we niet moeten praten over regels. Regels geven als gevolg vaak sancties. En hoewel deze soms ook nodig zijn past het in de huidige cultuur van VIOS veel beter om te praten over kernwaarden. Kernwaarden zijn van ons allemaal en er wordt van de ander verwacht hierbij een houding aan te meten die hierbij hoort. Er wordt dus een beroep gedaan op jou! En anders is er reden om het gesprek aan te gaan en met elkaar afspraken te maken. Kernwaarden zijn dus niet vrijblijvend maar biedt bijvoorbeeld het kader, maar ook u als ouders, handvaten om het gesprek aan te gaan.

de 6 kernwaarden voor een training

de 6 kernwaarden voor een wedstrijd

20 V.I.O.S.-Wijzer


Sportpark ‘de Sonders’ - houdt het netjes! De trainingen zijn begonnen. Nog even en de beker- en reguliere competitie zijn ook gestart. Sportpark ‘de Sonders’ ligt er schitterend bij. Een fantastische prestatie van veel betrokken vrijwilligers. Met name ‘de Ondergrondse’ verricht hierin veel werk. We doen dan ook een oproep aan onze leden, zowel spelend als ook niet spelend om dit zo te houden. Vriendelijk verzoek om na gebruik de gebruikte materialen weer op te ruimen en de kleedlokalen schoon te houden. Sluit ze af en doe het licht uit, ook in het douchegedeelte. Bezems en andere hulpmiddelen zijn er om te gebruiken. Zand en gras opvegen en in de prullenbak deponeren. Voor de velden geldt hoekvlaggen verwijderen en terugplaatsen in de opslag en doelnetten omhoog. Doelnetten met twee personen tegelijk om schade aan beugels te voorkomen. Verplaatsbare materialen als doelen, trapschotten en netten ook terugplaatsen in de opslag. De kleine doelen met minimaal twee personen tegelijk verplaatsen. Eenvoudige handelingen waarbij jullie hulp en attentheid het werk van anderen makkelijker maakt, niets te veel gevraagd. We hebben een fantastisch sportpark, samen houden we het fantastisch!

Hart voor de Achterhoek - Stembus geopend! vv VIOS B. en Stichting Accommodatie VIOS Voetbal doen mee aan de Rabobankactie Hart voor de Achterhoek. Van 5 tot en met 19 September

2019-Hart voor de Achterhoek V.I.O.S.-Wijzer 21


kunnen leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. De stemcodes zijn verzonden door de Rabobank. Breng je stem uit en steun hierbij vv VIOS B en Stichting Accommodatie VIOS Voetbal. Iedere stem is geld waard! Op de website www.rabobank.nl/noa kun je jouw stem uitbrengen tussen 5 en 19 September! Via Hart voor de Achterhoek stelt Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een bedrag van â‚Ź 400.000,- ter beschikking aan lokale verenigingen en stichtingen die bij hen bankieren. De leden van de bank mogen vijf stemmen uitbrengen op verenigingen en stichtingen. Leden kunnen maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Iedere stem is dus geld waard. Hoe meer stemmen wij krijgen, hoe meer geld er verdiend wordt. Op de website www. rabobank.nl/noa kun je jouw stem uitbrengen tussen 5 en 19 September!

VIOS - ADO (beloften) Zaterdag 30 augustus - De vrouwen van VIOS B. spelen een oefenwedstrijd tegen de beloften van ADO. Voor menig voetballiefhebber is het een droom, spelen op het hoogste niveau. Is dat niet haalbaar dan is het spelen tegen een aansprekende tegenstander ook een mooi alternatief.

VIOS - ADO (beloften) 22 V.I.O.S.-Wijzer


Voor de vrouwen van VIOS is er vandaag zo een mogelijkheid. Het nieuwe trainersduo Onno Wessels en Paul Bonnes staan open voor vernieuwing en verandering. Hieruit heeft Onno contacten met ADO overgehouden. Op de KNVB-cursus voetbal conditionele training leerde hij Stephan Vos, trainer van de ADO-beloften, kennen. ADO heeft een trainingskamp in Vaassen en speelde daar gisteren tegen de plaatselijke VIOS. Vanochtend was er een nog een training en vanmiddag dus een oefenwedstrijd tegen VIOS B. De beloften van ADO hebben een leeftijd tussen 15 en 19 jaar. Enkelen mochten al aan de Eredivisie ruiken en enkele speelsters komen uit voor vertegenwoordigende Nederlandse elftallen. Een sterke tegenstander met topspeelsters uit Nederland. Met de conditionele gesteldheid van ADO zit het wel goed gezien de uitslag van 0-15. Er was nog steeds voldoende scherpte en snelheid in de wedstrijd tegen de vrouwen van VIOS. Goede reddingen van Anne Evers en ReneĂŠ Leemreize zorgden ervoor dat het bij 15 doelpunten bleef. Enkele VIOSvrouwen kregen last van kramp wat betekent dat Onno meer dan voldoende ruimte heeft om de theoretische kennis in de praktijk te brengen. Voor de vrouwen van VIOS was het een mooie ervaring welke werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue.

Hallo allemaal, Alle teams hebben de eerste training er weer op zitten! Tijd om bij te komen van Festunique is er niet, want het vervolg van de trainingen en daaropvolgend het nieuwe competitieseizoen staan voor de deur!

Vrijwillige bijdrage beachvolleybal Voor alle fanatiekelingen die afgelopen zomer hebben gebeachvolleybald op het veld bij Halfweg, vragen wij een vrijwillige bijdrage. Voor verdere informatie kun je terecht in de WhatsApp-groep van het beachvolleyballen. V.I.O.S.-Wijzer 23


Vacature De vacature van secretaris (vanaf seizoen 2020-2021) staat helaas nog open. Carlijn heeft eerder te kennen gegeven met deze bestuursfunctie te stoppen vanaf seizoen 2020-2021. Dat seizoen is natuurlijk nog even weg, maar wellicht is het handig om al vast met Carlijn ‘mee te lopen’. Mocht hier dus interesse voor zijn, kan je je melden bij één van bestuursleden.

REMINDER - Hart voor de Achterhoek: Stemmen! Vios volleybal doet ook dit jaar weer mee met de actie ‘Hart voor de Achterhoek’ van de Rabobank. Vorig jaar hebben wij als vereniging met jullie stemmen nieuwe volleyballen aan kunnen schaffen. We hopen dit jaar, door jullie stemmen, geld te kunnen investeren in de beachvelden op het ‘vitaal sportpark’. Hoe gaat dit in zijn werk? Iedereen die op 1 augustus 2019 lid is van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek mag van 5 september tot en met 19 september 2019 stemmen op deelnemende verenigingen en stichtingen. Ieder lid krijgt vijf stemmen die hij/zij mag verdelen onder verenigingen en stichtingen die hij/zij een warm hart toedraagt. Er kunnen maximaal twee stemmen op één vereniging uitgebracht worden en alle vijf de stemmen moeten verdeeld worden. Begin september ontvangen alle leden van de bank een stemkaart met daarop een unieke stemcode die toegang geeft tot de online stemmodule. Let op! Een klant van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is niet per definitie lid. Via de website van de Rabobank kan je een lidmaatschap aanmaken. Alleen leden mogen meestemmen. We hopen op jullie steun!

Festunique optocht: ‘Heel Beltrum plakt’ Na een periode van voorbereiding was het dan eindelijk zover: Festunique 2019. De meiden van niveau 5.1 liepen mee in de prachtige optocht met hun corsowagentje ‘Heel Beltrum plakt’. Het begon allemaal met het succes van de voetbalplaatjes actie bij Coop. De meiden dachten: “Dat willen wij ook!”. Zodoende ontstond het idee voor de wagen. De meiden zaten vol inspiratie: er moest een boek, een overwinningsbeker en een net op komen! Het ontwerp werd al deels voor de zomervakantie in elkaar gezet, waardoor er alleen nog maar geplakt hoefde te worden. Naast het plakken van de wagen hebben de meiden ook hun eigen volleybalplaatjes gemaakt. Klaar voor de optocht! In de optocht droegen de meiden het Vios Volleybal tenue en straalden ze van alle kanten! Dit werd ook opgemerkt oor de jury waardoor de meiden de tweede 24 V.I.O.S.-Wijzer


prijs ontvingen! Super blij namen ze de beker in ontvangst. Misschien is het wel echt een goed idee? Een boek met alle volleyballers van Beltrum! Anne, Minke, Pippa en Mijs, namens Vios Volleybal van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

V.I.O.S.-Wijzer 25


KleurplaatVerenigingsactiviteiten Vios centrale Vanaf heden

-

oproep voorzitter federatie

- -

Kaarsen inpakken kaarsenactie Verkoop kaarsenactie

- -

Comp. Gewest Oost, TTV Vorden Comp. Gewest Oost, TTV Eibergen

Vios gymnastiek 2 oktober 11-18 oktober

Vios touwtrek 15 september 22 september

Vios voetbal 9 september - 23 september - 14 oktober - 30 november - 12 januari - 7 juni -

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Algemene ledenvergadering (20.00uur ‘Spilman’) Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Vrijwilligersmiddag Nieuwjaarsreceptie Seizoensafsluiting

28 V.I.O.S.-Wijzer