Vioswijzer december 2019

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 66e jaargang no. 2 december 2019 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.� Beltrum.

Voorwoord December 2019 Een drukke maand met veel mogelijkheden van huiselijke gezelligheid. Sinterklaas die alweer vertrokken is en de kerst doet zijn opwachting. Overal zien we de kerstbomen met de meest uiteenlopende verlichting verschijnen. Het geeft een heel bijzondere sfeer en voor velen van ons is het genieten. Maar laten we wel even stilstaan bij de mensen, ook bij ons in Beltrum, die deze dagen alleen moeten doorbrengen. Even een woordje, een praatje doet al goed. Diverse competities staan voor de winterstop, we moeten de accu weer opladen. In ieder geval zijn we nu redelijk op elkaar ingespeeld. Laten we hopen dat na de winterstop en de komende feestdagen de draad weer goed opgepakt gaat worden. Over ruim drie weken hebben we Oud-en-Nieuw. Tijd van goede voornemens, maar ook hebben we tijd om het afgelopen jaar onder de loep te nemen. De een kijkt met de nodige voldoening op terug, een ander zal daar iets minder positief op terugkijken. Maar hoe het ook is, we moeten nu voor 2020 vooruitkijken en met een optimistische gevoel het nieuwe jaar tegemoet zien. Goed te weten dat na 21 december de donkere dagen geleidelijk weer minder donker worden en lengen met 5 minuten in december. Allen prettige feestdagen en voor 2020 veel geluk, voorspoed en vooral goede gezondheid toegewenst. Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


SPORTCENTRALE V.I.O.S.

Hallo allen,

Ik heb besloten mijn termijn als voorzitter van de sportcentrale V.I.O.S. wegens diverse redenen niet voort te zetten. Ik hoop dat ik een meerwaarde was voor de sportcentrale. Ik wil daarom een ieder bedanken voor zijn / haar samenwerking. De afd. touwtrek wens ik veel succes met de organisatie van hun festiviteiten voor het 50-jarig bestaan komend jaar. Ook wens ik de afd survival veel sportief plezier met hun komst op sportpark de Sonders. Vooruit Is Ons Streven! Het ga jullie goed. Met vriendelijke groet, Erwin Hoitink

Afscheid Robert

Na ca. 20 jaar stopt Robert Huinink eind december 2019 als kantinebeheerder bij de sportcentrale V.I.O.S. Destijds is hij in de voetsporen getreden van zijn vader. In al die jaren en nu nog, zorgt Robert ervoor dat alles goed loopt in de kantine. Het afgelopen jaar deed Robert dit samen met Johnny Wolterink die het beheer in januari van hem overneemt. Afgelopen woensdag 27 november jl. was de laatste DB vergadering van Robert en hebben we al stil gestaan bij zijn vertrek. Ook bedanken we bij deze de familie Huinink voor het decennia lang beheren van de diverse kantines die de centrale heeft gehad. Eerst aan de achterzijde van het huidige zalencentrum Spilman, daarna op de plek van het huidige touwtrekkersgebouw en vanaf 1982 in de huidige kantine die 2 V.I.O.S.-Wijzer


dan ook met trots de naam ‘Spilsoos’ draagt. Alles is / was altijd prima geregeld!! Robert, namens het bestuur van de sportcentrale V.I.O.S. ontzettend bedankt voor al jouw inspanningen de afgelopen jaren!

Grote Clubactie 2019

De landelijke trekking van de Grote Clubactie, waarvoor door VIOSleden bijna 950 loten zijn verkocht, vindt plaats op 12 december 2019. De trekkingslijst wordt opgehangen in sporthal “de Sonders”. Tevens is deze vanaf genoemde datum terug te vinden op www.clubactie.nl en kun je eenvoudig checken of er een prijs op jouw lot is gevallen. Heb je een winnend lot dan kun je jouw lot, voorzien van jouw naam, opsturen naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg. Wat de VIOS-trekking betreft zijn er prijzen gevallen op de volgende lotnummers: 0309722, 0309758 en 0309806. Ben je in het bezit zijn van een van deze 3 loten, dan graag het ingevulde lot sturen of mailen naar M. Helmers, Avesterweg 30a, 7156 LE Beltrum (sportcentralevios@gmail.com) Wij danken iedereen nogmaals hartelijk voor de gegeven steun.

Ledenaantallen Sportcentrale Vios

Hieronder staan de ledenaantallen vermeld per tak van sport. Tussen haakjes zijn de aantallen van december 2018 vermeld. Per saldo is het ledenaantal gestegen met 17 tot 1.029. De grootste stijgers zijn voetbal en volleybal. Gymnastiek heeft wat in moeten leveren. We kunnen concluderen dat VIOS nog steeds een bloeiende vereniging is. Gymnastiek: Handbal: Tafeltennis: Touwtrek: Voetbal: Volleybal: Totaal:

158 37 18 63 599 154 1.029

( 167) ( 38) ( 18) ( 67) ( 578) ( 144) (1.012)

V.I.O.S.-Wijzer 3


Dankbetuiging:

Hierbij willen we wederom Theo Heutinck hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de oude Vios-Wijzers uit zijn eigen archief.

Terug in de tijd (december 1994)

– Het jaarlijkse mixtoernooi van afdeling voetbal gaat helaas niet door vanwege geringe belangstelling van de diverse elftallen. - Bij Vios voetbal zijn maar liefst 3 teams herfstkampioen geworden. Dat belooft wat voor de toekomst.

Uit de oude doos (december 1969)

–De toneelgroep brengt 2x het toneelspel “Gebroeders Kalkoen” voor het voetlicht. -Er vindt een kaderbijeenkomst plaats in zaal “Concordia” naar aanleiding van het nieuwe clubgebouw en nieuwbouw van het kleedgebouw (huidge touwtrekgebouw). -Het ledenaantal van Sportcentrale Vios bedraagt: 786. Ledenmutaties: Nieuwe leden:

Bedankt als lid:

Gymnastiek: Tygo Nijhuis Joly ten Brinke Liz Onstenk Lot Ballast Puk Hummelink Willem Oldenhave Jos Baak Corinna Jensen Annette Orriëns Volleybal: Bente Brinks

Gymnastiek: Maud te Veluwe Liz Riethorst Lynn Hopmans

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 4 V.I.O.S.-Wijzer


- Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

Inlevering kopij

Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 3 januari 2020 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: info@sportcentralevios.nl - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: remcowinkelhorst@gmail.com - Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com - Tafeltennis: info@ttv-vios.nl - Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com - Voetbal, Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis: nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Pietengym

Vrijdag 29 november hebben de jeugdleden van Vios gym weer een pieten les gehad. Verkleed als piet of sinterklaas klommen ze over de daken, gooiden ze cadeautjes door de schoorsteen en sprongen ze van links naar rechts. En sinterklaas en zijn pieten hadden ook nog een cadeautje achtergelaten voor alle jeugdleden. Het was weer een geslaagde middag. V.I.O.S.-Wijzer 5


Mee gym/kijk les ouders (lessen Thea)

Vrijdag 15 november was de mee gym les tijdens de lessen van Thea. De kinderen vonden het erg leuk om aan papa, mama opa of oma te laten zien wat ze allemaal al konden. Toch viel het ons wel op dat de papa’s, mama’s opa’s en oma’s niet zo soepel waren en dat de kinderen veel beter konden gymmen . Gelukkig hebben wij hele leuke lessen voor de senioren op de woensdag avond (conditie groep (voor heren en dames), heren of dames groep en de gemengde groep gym) zodat jullie de volgende keer de kinderen versteld kunnen laten staan van jullie gym kwaliteiten ! Kom gerust een keertje meedoen en ervaar hoe leuk en gezellig de lessen zijn. Kijk voor meer informatie op www.viosgym.nl

Samenwerking met Rap en Snel Groenlo

Dit seizoen hebben wij helaas afscheid moeten nemen van de oudere selectie leden van Vios gym. Dit in verband met het vertrek van de leiding. Gelukkig hebben wij in de persoon van Kayleigh een goede opvolger gevonden om de selectie lessen voor de beginnende selectieleden te kunnen voortzetten. De oudere selectieleden hebben hun aansluiting gevonden bij Rap en Snel in Groenlo. Om Kayleigh extra ontwikkel mogelijkheden te kunnen bieden geeft ze nu tot aan de kerstvakantie de selectielessen op donderdag in Groenlo met ondersteuning van een zeer ervaren selectie trainer van Rap en Snel. We zijn blij met deze mooie samenwerking.

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink (06 - 11 48 51 32). Penningmeester Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

6 V.I.O.S.-Wijzer


Activiteiten commissie zoekt uitbreiding

De activiteiten commissie van Vios gym zoekt uitbreiding voor het organiseren van leuke activiteiten voor de leden. Denk hierbij aan de film/activiteiten middag, het verzorgen van de speculaas voor de senioren gym het kopen van cadeautjes etc. Het betreft hier slechts enkele dagen in het seizoen en de taken kunnen goed verdeeld worden. Vind je het leuk om de vereniging te ondersteunen en leuke dingen voor onze leden te organiseren neem dan contact op met Marieke Franken (activiteiten commissie) 06-23 32 16 60.

Vios gym wenst jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2020!

Wedstrijdverslag VIOS-Grol 3 november

Tegen Grol… das niet voor de lol. Grol is op papier ’n gelijkwaardige tegenstander dus moest er gewonnen worden, maar helaas… weliswaar leverde VIOS goed weerstand, maar kwam uiteindelijk net te kort. Met name doordat er te vaak simpel en veel te slap werd geworpen op het doel van de tegenstander, zodat deze doelvrouwe ze makkelijk kon pareren. Het is een kogel op doel of géén worp, in elk geval niet halfzacht. Maarrr VIOS zit op de goede weg, al moet het méér rendement halen uit de aanval. Loepzuiver, daadkrachtig en snelheid, dit met het oog op de toekomst. Eindstand wedstrijd: 15-17. Geschreven door de razende reporter V.I.O.S.-Wijzer 7


Wedstrijdverslag Reehorst-VIOS 10 november

Door het oog van de naald… Voor de derde keer in een maand tijd speelden we een uitwedstrijd waarvoor we een uur moesten rijden. Het begon al een beetje te voelen alsof we op landelijk niveau speelden, alleen miste hiervoor de spelersbus nog. Twee weken op rij lieten we de punten achter in Nijmegen, dat moest deze week toch anders. We speelden tegen de dames van Reehorst in Ede. Op papier een sterke tegenstander… en dat werd al vrij snel duidelijk. Er werd aan beide kanten om en om gescoord, maar gedurende de eerste helft begonnen we toch wat meer achter de dames van Reehorst aan te hobbelen en stonden we 3 doelpunten achter. Gelukkig wisten we dit voor rust nog goed te maken door een sterke verdediging. We wisten zelfs op voorsprong te komen. De ruststand werd 7-9. Na de rust was de voorsprong vrij snelweg en werd het 11-11. Het werd tijd om even een tandje erbij te doen. Mede door goed gebruik te maken van de ‘vrouw meer situatie’, door een 2 minuten tijdstraf voor een speelster van Reehorst, leek de winst al heel dichtbij. We kwamen 11-17 voor te staan. Hierna volgde er even een dipje (en dat zonder dat coach Edwin aan had gegeven gas terug te nemen uit sociale overwegingen voor het spelplezier van de tegenstander). Scoren lukte even niet meer, zelfs Ismay Bokkers, woman of the match met 8 doelpunten, niet. Het werd in de laatste minuut 17-17, totdat we in de laatste seconde een meevallertje hadden en een penalty kregen. Deze werd optimaal benut door Ismay, 17-18 voor VIOS. Dus toch de punten mee naar Beltrum. Dat was zonder de Tess Wester van VIOS, Lisa Stapelbroek, nooit gelukt!

VIOS thuis tegen Reflex, wedstrijdverslag 24 november

Moet lukken, op papier ’n gelijkwaardige tegenstander, maar de voorbereiding was allerbelabberdst. Jeannette vierde haar 50 jarig bestaan in ’t plaatselijk café en dat hebben we geweten. Om 1.30 uur bungelden enkele speelsters aan de lampen en zwaaiden door Spilman, al was het een complete trapeze, goed voor de teambuilding natuurlijk. Om 12.00 uur werd begonnen aan de wedstrijd. De ploegen ontliepen elkaar niet veel. Het score verloop was dan ook gelijk oplopend. Wel werd er door VIOS te veel op ’t doel geworpen zonder dat men een serieuze scoringskans had en zodoende werden er te veel kansen om zeep geholpen. Het werd uiteindelijk 11-11. VIOS moet met dit team boven de middenmoot uitstijgen, maar dan zal het aan de bak moeten. Betere worpen: haarzuiver ennne hard, bikkelhard. Hier gaat in de toekomst op gelet worden. Inge hoort overigens in de punt van de aanval en niet zwervend over het hele veld, zoals deze middag. Volgende week de topper tegen UGHV, Ulft. Vrouwen succes! De razende reporter. (Helaas werd de uitwedstrijd, een week later in Ulft, met 21-13 verloren) Namens de razende reporter en alle handbaldames: Fijne feestdagen en een sportief 2020 gewenst! ‘We hangen de ballen eerst even in de kerstboom, om dan terug te komen en niet zo sloom!’ 8 V.I.O.S.-Wijzer


Najaarscompetitie eindigt in mineur

De tafeltennis-najaarscompetitie werd deze week afgesloten met twee degradanten en twee teams die ook volgend seizoen weer in dezelfde klasse uitkomen. Vios 1 en Vios 3 zijn jammergenoeg gedegradeerd. Hierbij een verslag van de laatstgespeelde wedstrijden en de eindstanden. Team 1 ontving thuis het team van SMD uit Winterswijk. Helaas moest Wim Holt zich ook dit maal laten vervangen. Wim Fennis viel voor hem in. Wim F opende de wedstrijd met verlies tegen de sterk spelende René Bruggink. Hij wist wel een setje te pakken. Paul moest Berthold Rölfing voor laten gaan, maar Martijn wist te winnen van invaller Timo Scharenborg. Het dubbel was erg spannend, maar ook dat ging weer naar SMD. Paul had geen kans tegen René en verloor in drie sets. Wim kon tegen Timo nog een setje pakken en had bijna een vijfde set te pakken. Helaas met 9 – 11 pakte Timo de winst. De overige partijen gingen allemaal naar SMD, waarmee de eindstand kwam op 9 – 1 voor SMD, die met deze uitslag tevens kampioen werd in de derde klasse met vier punten voor op de nummer 2 Hercules. *** SMD3 werd kampioen met 73 punten – VIOS 1 werd 5e met 38 punten *** Team 2 moest uit spelen tegen Wehl 2. Walter opende met een viersetter tegen Marc van Aalst, maar wist slechts een setje te pakken. Wim F had vijf sets nodig om de altijd technisch goede speler, André Terpoorten, meester te worden. Edmund speelde ook een vijfsetter tegen Boris de Kruik, maar moest hem helaas voor laten gaan. Het dubbel (Walter en Wim) ging in vier sets weer naar Vios. Ook Walter won van André en wel in vier sets. Daarna was het afgelopen met de winstpartijen voor Vios en stond er 7 – 3 voor Wehl op het scorebord. De kantine was helaas gesloten om kwart over elf, zodat we maar snel huiswaarts keerden. Ach ja… de kantine van Wehl kent bijzondere sluitingstijden en de toneelzaal zal ook nog wel lang voor tafeltennis in gebruik blijven. ‘Echte sporten’ gaan voor in de gymzaal! *** SMD 4 werd kampioen met 53 punten – VIOS 2 werd 3de met 53 punten *** Team 3 is helaas onderaan in de poule geëindigd. Ook de laatste wedstrijd tegen Dropshot 1 werd met maar liefst 0 – 10 verloren. Dit team kende veel tegenslagen. In de eerste plaats was Wout, de sterkste speler, aan het begin van de competitie niet van de partij, vanwege een armblessure. Jan Wim, die normaal gesproken toch wel ca. 50% zou kunnen spelen in deze klasse, had een slecht seizoen. Daarbovenop kwam in de negende speelweek nog een ziekenhuisopname van 48 uur om de hoek kijken en moest hij helemaal verstek laten gaan. Nabel won 4 partijen en Wiljan 2 van de zes partijen als invallers, maar de sterkte indeling in combinatie met het gemis van met V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


name Wout bij de meeste partijen gaf de genadeklap die tot degradatie heeft geleid. *** Grol 3 werd kampioen met 69 punten – VIOS 3 werd 6de met 29 punten *** Team 4 speelde de laatste wedstrijd in Westervoort tegen Westa 4. Arnold opende tegen Rein Stradmeijer, maar verloor. Nabel won hierna van Piet Stevens. Wiljan moest de eer laten aan Wouter van Hoorn. Ook het dubbel ging naar Westa. Arnold verloor van Piet, Wouter won van Nabel, maar het was Wiljan die voor het tweede en tevens laatste puntje zorgde. De overige partijen gingen naar Westa, waarmee de eindstand uitkwam op 8 – 2 voor Westa. Met dit resultaat is Vios 4 geëindigd op een verdienstelijke derde plaats in deze poule. Ook leuk om te vermelden is dat Nabel de hoogste rating heeft behaald met maar liefst 994 punten en een percentage van 70% heeft gescoord. Wiljan scoorde zelfs nog een procentje meer! Helaas heeft Wiljan besloten om het komend seizoen niet hoger op te proberen. Hij stopt per 1-1-2020 als lid, omdat hij de sport niet langer kan combineren met andere drukke bezigheden. Net als hij zelf, vinden ook wij dit erg jammer! *** Gazelle 3 werd kampioen met 70 punten – VIOS 4 werd 3de met 51 punten ***

Rouwhorstbokaal

Op het moment van schrijven is de strijd om de Rouwhorstbokaal, ons clubkampioenschap, in volle gang. Door persoonlijk ongemak moesten 3 spelers jammergenoeg afzeggen, maar met 11 fanatieke competitiespelers maken we er weer een spannende strijd van. De finale vindt plaats op zondagmiddag 15 december. Daarna gaan we samen naar Dute voor een lekkere stamppotmaaltijd. Namens het bestuur van TTV VIOS wens ik u alvast hele fijne Kerstdagen en een gezond en sportief 2020 !!!

Erwtensoep van de Bisons

Op zaterdag 30 november gingen vele Bisonleden met erwtensoep langs de deuren in het dorp en het buitengebied van Beltrum. Tussen de middag werd door de verkopers de soep zelf even getest en uitstekend bevonden. Deze actie is mede bedoeld om bekendheid te geven aan ons 50-jarige jubileum in 2020. Door inzet van vele leden en een goede organisatie van de PR commissie is de actie zeer succesvol verlopen. 12 V.I.O.S.-Wijzer


Het jaar zit er bijna op, maar de trainingen voor het seizoen 2020 zijn al weer begonnen. Henk Bokdam gaat de senioren trainen. Bart Reinders en Vincent Ribbers nemen de Jeugd onder hun hoede. Komend jaar wordt een druk jaar voor de Bisons in verband met ons 50-jarig jubileum. Maar eerst gaan we genieten van de komende feestdagen, terugblikken op het oude jaar en ons voorbereiden op het feestjaar dat komt.

VIOS-BISON wenst iedereen hele prettige Kerstdagen en een voorspoedig, gezond, gelukkig en sportief 2020

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel……

Een jaar geleden op 30 November werden de handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst tussen 8 partijen uit Beltrum. Een startsignaal voor de verder uitrol van open club – vitaal sportpark ‘de Sonders’. Nu een jaar later zijn de eerste hindernissen gebouwd en is er bezoek geweest vanuit de 2e kamer. Het kan snel gaan! Maar vooral, Samen kom je verder! Dank hierbij ook aan Yorick Klein Gunnewiek en Mark Ribbers van Stichting Survivalrun Beltrum. Samen met Ronald Stapelbroek en Ton Scharenborg trekken zij de kar en krijgt het project zijn invulling. Het is ons opgevallen dat Jan Elshof, oprichter van het damesvoetbal, de laatste tijd minder vaak aanwezig is geweest. Problemen met zijn gezondheid hebben geleid tot een ziekenhuisopname van 4 weken. Jan is geopereerd en voelt zich gelukkig weer beter. Jan wensen wij een goed herstel en we hopen hem spoedig weer te mogen begroeten op sportpark ‘de Sonders’.

V.I.O.S.-Wijzer 13


De winter is aangebroken en de ranglijsten krijgen vorm. Felicitaties aan heren-2! Na het kampioenschap vorig jaar nu een officieuze titel. ‘Herbstmeister!’, een knappe prestatie van de mannen. Bij de jeugdcommissie werden tot nu toe activiteiten georganiseerd door Richard Stortelder. Een meer dan 10 jaar is Richard hiermee gestopt. De jeugdcommissie zoekt nog een opvolger. Heb je tijd? Lijkt het je leuk? Neem dan contact op met jeugdvoorzitter@viosbeltrum.nl en geef invulling aan deze mooie en belangrijke functie. Samen maken we het leuk voor onze jeugd! In ieder geval hopen zij ons kader in groten getale te ontmoeten op de vrijwilligersmiddag op 14 december. Leden, supporters en andere belangstellenden wensen wij in ieder geval mooie kerstdagen en een goede jaarwisseling. Op 12 Januari is de nieuwjaarsreceptie. Daar willen we met al onze leden proosten en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Tot dan! 2015-Jan Elshof

Open club – werkbezoek Maurits von Martels

Beltrum 22 November – Hoog bezoek op sportpark ‘de Sonders’. Tweede kamerlid Maurits von Martels (CDA) is op werkbezoek en laat zich informeren over de ontwikkelingen in de Achterhoek. Begeleid door onder andere Arjan Tolkamp (statenlid Gelderland), Anjo Bosman (wethouder Berkelland) en Rens Steintjes (wethouder Doetinchem) laat hij zich informeren over de ontwikkelingen van de laatste jaren. De ochtend voert het programma naar Borculo met presentaties over Achterhoek in Beweging, sport in de gemeente Berkelland en bewegingsonderwijs. In de middag is er aandacht voor een voorbeeld uit de praktijk. Hiervoor is uitgekozen sportpark ‘de Sonders’. Raadslid Theo Helmers geeft een presentatie met hierin aandacht over de geschiedenis van Beltrum in het algemeen en sportpark ‘de Sonders’ in het bijzonder. Transformatie Verandering is de enige constante en daar moet je als maatschappij op anticiperen en wel met elkaar. Waar vroeger de kerk het middelpunt van een samenleving was, is dat nu niet meer. Onderwijs en sport zijn tegenwoordig ankerpunten voor verbinding en sociale cohesie. De ontwikkeling van sportpark ‘de Sonders’ moet dan ook in dit kader beoordeeld worden.

14 V.I.O.S.-Wijzer


Aanwezigen waren het over eens dat ‘de Sonders’ een voorbeeld is van ‘good practice’. Een sterkere verbinding met de totale samenleving. Van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd. VIOS is getransformeerd van een traditionele sportclub naar invuller van quality-time met sport en bewegen als basis. De samenwerking met de Stichting Survivalrun verstevigt dit nog eens. Hiermee is ‘de Sonders’ nog geen blauwdruk voor andere locaties. Zo benadrukte Rens Steintjes dat personen die het project dragen belangrijk zijn. Het is goed een plan te maken, maar door het wijzigen van namen heb je geen oplossing. Persoonlijkheden en karakter dragen een plan en in Beltrum is dat goed gelukt.

werkbezoek Maurits von Martels (open club en vitaal sportpark) Inspiratie Met mekare, veur mekare. Festunique en sportcentrale VIOS, opgericht in 1953, zijn daar voorbeelden van. Daar ligt ook de basis voor het huidige sportpark. In de loop van de geschiedenis aangepast waar nodig, geïnspireerd en gedragen door mensen. Pascal Kamperman (Achterhoek in Beweging) benadrukte dat en gaf aan dat er meer voorbeelden zijn in de regio. DZC ’68 in Doetinchem en dichter bij huis bijvoorbeeld Dorps Accommodatie Rietmolen. Meer voorbeelden van ‘good practice’. Andere clubs en verenigingen kunnen hierdoor geïnspireerd raken.

V.I.O.S.-Wijzer 15


Maurits von Martels is geïnspireerd. Verenigingen moeten aantrekkelijk blijven en zich aanpassen. De wetgevende macht bepaalt hier bij de kaders. Maurits heeft veel geleerd en zal het geleerde meenemen naar Den Haag. Voor VIOS geldt: niet stil blijven staan, houdt een open blik! Waar liggen de mogelijkheden voor een (nog) beter gebruik van sportpark ‘de Sonders’? Resultaat Het werkbezoek heeft resultaat gebracht! Het innovatieve sportakkoord Achterhoek in Beweging kan verder uitgerold worden.! Een motie van Maurits von Martels en Rudmer Heerema welke is aangenomen in de 2e kamer. Hierin verzoekt de regering een experiment in de Achterhoek te starten waarbij verenigingen ondersteuning kunnen aanvragen bij de implementatie van het Sport- en het Preventieakkoord, waarbij ingezet wordt op preventie, gezondheid en tegengaan van eenzaamheid, Een mooie opsteker voor Pascal Kamperman, ondersteuner VIOS en de velen rondom Achterhoek in Beweging. In het Nationaal Sportakkoord is opgenomen het voornemen om tot regionale sportakkoorden te komen. Sinds 27 juni heeft de Achterhoek een experimenteerstatus gekregen en is een sportakkoord Achterhoek in Beweging afgesloten, waarbij een groot aantal partners vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid zijn aangesloten. In de motie wordt ook geconstateerd dat het succes van de uitvoering afhankelijk is van de betrokkenheid van mensen zelf en niet “van bovenaf” opgelegd kan worden; VIOS voetbal bracht het met inspirator Theo Helmers in praktijk. Wij hopen dat vitaal sportpark ‘de Sonders’ en Openclub VIOS ook voor andere verenigingen een inspirerend voorbeeld kan zijn en dat VIOS de plannen verder kunnen ontwikkelen. Alles voor een nog mooiere Achterhoek!

Nieuwe tassen voor heren 2

Nadat het kledingfonds VIOS B. H2 voorzien heeft van een nieuw tenue, was het nu de beurt om de sporttassen van het elftal te vervangen. De oude tassen van VIOS B. H2 (gesponsord door Autobedrijf Nijhuis en Trendy Bloemen) waren na jaren van intensief gebruik toe aan vervanging. Met Anacon-Infra uit Borculo (civieltechnisch projectbureau voor de advisering en voorbereiding tot en met aanbesteding van projecten in de grond-, wegen waterbouw), Gamp Ebiz uit Groenlo (verzorgen van logistiek proces van inslag, opslag en orderverwerking van webshops en het verrichten van klantenservice) en Stijn ten Have uit Beltrum (dienstverlening voor de akkeren/of tuinbouw, grond- en straatwerk) heeft het drie nieuwe sponsoren weten te vinden om de heren van een nieuwe sporttas te voorzien. 16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544)-482129

7156 NM Beltrum Fax (0544)-482187

 GRONDVERZET machines  HOOIBOUW machines  URBAN kalverdrinkautomaten  ILMAR varkens groepshuisvesting  Constructiewerk en stalinrichting  Tuin- en parkmachines • Tevens verhuur van diverse machines.

• •

SKL keurstation voor veldspuiten V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl info@nijenhuismachines.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl chap! s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

V.I.O.S.-Wijzer 17


2019-2020 nieuwe tassen heren 2 Overhandiging tassen Zondag 24 november, voor aanvang van de competitiewedstrijd VIOS 2 Victoria ‘28 2, vond de overhandiging van de nieuwe sporttassen plaats. Een afvaardiging van de sponsoren was aanwezig om de tassen te overhandigen aan de selectie van VIOS B. Dat H2 deze dag meteen weer 3 punten in de tas mee kon meenemen was een extra mooie bijkomstigheid.

Fijne feestdagen en donders mooi en sportief 2020

We zijn alweer op weg naar het einde van het jaar. En voor velen betekent het dat de 1e competitiehelft er bijna op zit. Voor de één met een goed gevoel voor de ander zullen de verwachtingen naar de 2e seizoenshelft anders zijn. De intentie om te leren in een plezierig klimaat blijft voor de jeugdcommissie voorop staan en wat dat betreft zit het wel goed. Mooi vind ik het dan om te lezen dat de trainer van FC Twente bij de JO13 ook beide vooropstelt en niet de prestatie. En dat hij de conclusie trekt dat hierdoor het niveau ook omhooggaat. Al kunnen we een betaalde club natuurlijk niet vergelijken met VIOS B. Maar toch! De andere discussie in de mails die ik krijg van de KNVB is het racisme zo vlak voor kerst! Ja, wat moet je hiervan zeggen en vinden. Natuurlijk merken we hier in Beltrum niet zo veel van. Degene die in grote steden 18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


hebben gewoond of nog wonen, merken dit natuurlijk meer. Zelf heb ik ok in de stad gewoond en volgens mij ligt het er vooral aan hoe je er zelf mee wilt omgaan. Bij de MO17 voetbalt bij de VIOS B Tuqa. (Niet te missen want zij voetbalt met hoofddoek.) Zij is, nu ruim een jaar terug, onze vereniging komen versterken en geniet van het voetbal als ik haar zie spelen. Volgens mij gaar het daar om. Ze is prima opgevangen door de meiden in haar team en de leiding van het team. En voor al die anderen! Stel dat in de EK-finale 2020 Wijnaldum de winnende goal maakt voor Nederland. Zouden al die mensen, die zichzelf beter vinden dan anderen, niet gaan juichen of mee gaan naar het feest daarna. Omdat ze de goal niet tellen. Al die culturen maken in ieder geval het voetbal kleurrijk. Alle vrijwilligers die ons helpen wil ik bij deze van harte uitnodigen voor de vrijwilligersmiddag. Deze vindt plaats op 14 december aanstaande. Jeugdcommissie VIOS B.

Winteractiviteiten vv VIOS B

Samen zijn we gewend dat vv VIOS B in de winterstop activiteiten organiseert voor de jeugd. Richard Stortelder, ons medebestuurslid die dit onder zijn hoede had, is echter gestopt. Ondanks verwoede pogingen om een vervanger voor hem te vinden is dit nog niet gelukt.

winteractiviteiten jeugd 20 V.I.O.S.-Wijzer


Binnen de jeugdcommissie zijn we echter van mening dat we toch activiteiten moeten gaan organiseren voor de jeugd. Ook omdat we weten dat we op velen van jullie een beroep mogen doen. Eén van de zaken die doorgang zal vinden is de samenwerking met VIOS -gymnastiek om een gym/voetballes aan te bieden aan de jongste jeugd. Dit allemaal in de wetenschap dat de motoriek bij de jeugd aandacht behoeft. Bovendien bevalt de samenwerking met gymnastiek prima. Oudere jeugd zal worden ingedeeld om hierbij te helpen. Enkele jeugdcommissieleden werken aan de organisatie van de volgende activiteiten: • JO07 en JO08 - Hof van Eckberge • JO09, JO10 en JO11 - Zwemmen • JO13 en ouder - Speedsoccer De voorbereidingen zijn volop bezig en zo gauw er meer bekend is zullen we dit delen via de site, VIOS-wijzer en natuurlijk de app van de elftallen. Dan wordt ook bekend op welke ouders een beroep zal worden gedaan en of er kosten aan de activiteit zijn verbonden. Op 21 maart zal er nog een andere grote activiteit volgen. Er zijn plannen om met VIOS een thuiswedstrijd van FC Twente te bezoeken. Ook al ben je geen lid van vv VIOS B voetbal, je bent van harte welkom om mee te gaan. Zeker voor de jeugd een prachtige manier om naar een stadion te gaan en kennis te maken met de eredivisie. Ouders kunnen mee net als opa’s en oma’s. vv VIOS B wil onderdeel zijn van het dorp! Volgt u hiervoor ook de berichten op de site! Er is genoeg te beleven bij vv VIOS B! Zeker met het oog op het Norbert Kuyper toernooi op 27, 28 en 30 december. Op 18 januari 2020 is er het Martin Grotenhuis toernooi en het mini-F toernooi op 19 januari. Mocht je het te gek voor woorden vinden dat er niemand is die binnen de jeugdcommissie de activiteiten coördineert, meld je vooral aan door een bericht je naar jeugdvoorzitter@viosbeltrum.nl. We doen het voor onze jeugd en helpen je graag want we doen het samen! Namens de jeugdcommissie Benny Krabbenborg

Jos Groot Kormelink helpt

Aan het eind van ieder jaar is er zoals u weet het Norbert Kuyper toernooi. Wedstrijden voor de jongste jeugd uit Beltrum en omliggende plaatsen. In het verleden was Martin Grotenhuis de man die dit in Beltrum dit helemaal begeleide samen met Richard Stortelder. Martin heeft echter te kennen gegeven hiermee na vele jaren te stoppen. Ook Richard is gestopt dus nieuwe kansen. V.I.O.S.-Wijzer 21


Het toernooi valt nu onder de verantwoording van Jordy Zieverink. Gelukkig hebben we in Jos Groot Kormelink iemand gevonden die dit samen met Jordy gaat oppakken en zal Richard dit jaar mee lopen als vraagbaak. In Beltrum is de zaak altijd goed voor elkaar en we denken dat beide mannen dit zullen voortzetten.

Beltrum geet noar Twente!

In het kader van activiteiten voor de club, heeft VIOS het prachtige idee opgevat om met de club en eenieder uit het dorp die dat graag wil gebruik te maken van de verenigingsactie van FC Twente. Met de hele vereniging en het dorp kun je tegen gereduceerd tarief een thuiswedstrijd van FC Twente in de Grolsch Veste bezoeken. Mede door het voor iedereen gunstige tijdstip is gekozen voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag op zaterdag 21 maart 2020. De aftrap is om 18.30u! Een geweldig initiatief om als club, als één grote familie, samen wat te doen. Omdat VIOS voetbal onderdeel is van het dorp Beltrum willen we eenieder die dit leuk vindt de mogelijkheid bieden om mee te gaan. Van de jongste jeugd tot de oudste senior samen op pad. Om deel te nemen hoef je dus geen lid van VIOS te zijn! De verenigingsactie is opgezet vanuit FC Twente. Zij reserveren plaatsen voor de vereniging en zorgen dat de VIOS-delegatie, hopelijk een hele grote, bij elkaar zit. Dit betekent dat iedereen zich met vrienden, bekenden, ouders/verzorgers of teamgenoten kan aanmelden voor tickets en FC Twente zorgt dat je samen op één tribune hopelijk geniet van een mooie en spannende wedstrijd! We gaan er van uit dat supporters in ons dorp van andere clubs het club- en dorpsgevoel een keer vooropstellen. Het belooft een geweldige avond te worden! Wat kunnen we u nu al meedelen: • De wedstrijd is op zaterdag 21 maart 2020 om 18.30 uur • De kosten voor het wedstrijdkaartje zijn verkrijgbaar voor maar € 15,00 • Voor elk verkocht wedstrijdkaartje stort FC Twente € 2,- terug in de clubkas van VIOS • Voor iedere 10 deelnemers ontvangt VIOS een Derbystar wedstrijdbal van FC Twente • We zullen gezamenlijk busvervoer organiseren • Beltrum weet hoe een feestje te bouwen in de Grolsch Veste. 22 V.I.O.S.-Wijzer


Komende weken gaan we verder kijken wat er nodig is om dit tot een prachtige dag te maken. Zeker voor de jeugdvoetballers. Natuurlijk hebben we aandacht voor de kosten. Zoals hierboven vermeld gaat er van iedere bezoeker € 2,00 terug naar VIOS en krijgen we per 10 deelnemers een Derbystar wedstrijdbal cadeau, dus als VIOS voetbal krijgen we er ook wat voor terug! Verdere ontwikkelingen volgen via de website en andere gebruikelijke kanalen. Namens VIOS Beltrum, Robin Klein Falckenborg

Winterjassen - terugroepactie!

Zaterdag 14 december is er de vrijwilligersmiddag voor het gehele VIOSkader. Wij verzoeken al onze kaderleden welke in het bezit zijn van een winterjas deze mee te nemen en in te leveren. Doe dit voordat we beginnen tussen 15.30 en 16.00 uur. Inleverpunt is de portocabine op sportpark ‘de Sonders’.

coachjassen inleveren De jassen worden geïnspecteerd en waar nodig hersteld en gestoomd. Ontbrekende jassen zullen worden bijbesteld. Uitganspunt hierbij is drie winterjassen per elftal. De herstelde nieuwe jassen zullen op naam worden verstrekt zodat iedereen zijn eigen jas heeft.

V.I.O.S.-Wijzer 23


Wanneer je de jas inlevert (of bij bijbestelling), de juiste maatvoering doorgeven opdat je een jas krijgt die je goed past!

Hondenuitlaatplek sportpark ‘de Sonders’?!?

Sportpark ‘de Sonders’ is een open sportpark en dat willen we graag zou houden. Hondenliefhebbers zijn welkom maar wij vragen hen wel rekening te houden met sporters en vrijwilligers!

sportpark ‘De Sonders’ Wel je hond uitlaten en niet de rommel opruimen is toch onfatsoenlijk? Wij zijn blij met onze vrijwilligers. Goed gemotiveerd komen zij naar ons sportpark om de boel netjes te houden. Helaas trappen zij en onze sporters met enige regelmaat in hondenpoep. Of nog erger, een vrijwilliger die met een bosmaaier in een hondendrol belandt? Van boven tot onder in de rommel van een ander. Dat kan echt niet! Met mekare, veur mekare betekent ook discipline nemen bij het uitlaten van je trouwe viervoeter. Ruim het op en neem het mee naar huis, ook wanner jouw hond zijn behoefte in de bosschages doet. Op sportpark ‘de Sonders’ staan dan wel veel vuilnisbakken. Echter, ook dit is niet de juiste plek voor een hondendrol. Het gaat stinken en zorgt voor ongemak, zeker in de zomer! Ook de afvoer van de drainage is geen goede plek. Deze week vonden we hier een plastic zak met inhoud. Opruimen en meenemen naar huis! Met elkaar houden we het sportpark schoon en netjes! 24 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal,

De decembermaand is aangebroken, de feestdagen komen er weer aan! Afgelopen week was het om te beginnen Sinterklaas, waarbij uiteraard speculaas niet kan ontbreken. Dit dacht ook iedereen die de volleybal een warm hart toedraagt. De speculaasactie, is samenwerking met bakkerij Stroet, was ook dit jaar weer een groot succes! De speculaasactie heeft dan ook ongeveer 600 euro opgebracht voor de vereniging! Hiervoor willen wij iedereen die heeft geholpen bij het verkopen en kopen van de speculaas bedanken! Daarbij bedanken wij ook bakkerij Stroet, voor wederom, een fijne samenwerking!

Pak je agenda bij de hand!

Zoals gebruikelijk zal het nieuwe jaar weer worden ingeluid met het kniepertjestoernooi. Het kniepertjestoernooi vindt plaats op woensdag 8 januari! Graag zien wij alle seniorenleden (competitie en recreatief) voor een gezellig potje volleybal! Het seizoensafsluitend feest en het husseltoernooi zal dit jaar in een ander jasje worden gegoten. Eind maart spelen alle competitiespelende leden hun laatste thuiswedstrijd. Op zaterdag 28 maart zal dan ook, nadat de laatste thuiswedstrijden zijn gespeeld, een eindfeest in de kantine plaatsvinden voor alle seniorenleden (competitie en recreatief). Graag zien wij iedereen daar! Reserveer al vast een plekje in je agenda! Verdere informatie volgt van de organisatie. De datum voor het volleybalkamp voor de jeugd is ook weer bekent! Het jeugdkamp zal in 2020 plaatsvinden op 12-13-14 juni! We hopen er dan weer net zo’n gezellig weekend van te maken!

Niveau 4.1 kampioen!

Het niveau 4.1 team van Volleybalvereniging Vios Beltrum is kampioen geworden in de eerste (hoogste) klasse van het Cool Moves Volley voor jongeren van de Nevobo regio Berkelstreek. V.I.O.S.-Wijzer 25


De meiden, Fieke Wildenbeest, Suze te Braak, Jade Ars en Jenske Roerdink, zijn ongeslagen kampioen geworden. Waarbij vermeldenswaardig is, dat de meiden 6 van de 8 wedstrijden met hun drieën gespeeld hebben. Een geluk voor hen dat het dit seizoen voor het eerst toegestaan is om met z’n drieën de wedstrijd te spelen, ze spelen dan tegen een team met een viertal. Deze meiden trainen op de maandag en de woensdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur en zouden heel graag enkele speelsters bij hun team bij willen hebben. Dus heb je interesse en wil je een keer meetrainen, dan ben je van harte welkom op de vermelde trainingstijden. De tweede competitiehelft spelen deze meiden wederom in de hoogste klasse en ze zullen hun uiterste best doen om wederom kampioen te worden, dan mogen ze weer naar de regiokampioenschappen, daar zijn ze vorig jaar (CMV niveau 3) ook naar toe geweest en dat vonden ze heel leerzaam. Deze meiden worden tijdens de wedstrijden begeleid door een van de ouders, die vinden het heel leuk om dit te doen en ze zijn bijna net zo fanatiek als hun dochters. De competitie wedstrijden worden op de zaterdagmorgen gespeeld en de thuiswedstrijden zijn altijd om 09.00 uur, kom gerust een keer kijken en u zult verbaasd zijn over wat deze meiden al kunnen.

26 V.I.O.S.-Wijzer


OKT busvervoer

Op 7 januari begint het olympisch kwalificatietoernooi met acht Europese toplanden om één ticket voor Tokio 2020. Om de winnaar van dat felbegeerde startbewijs te worden, moet Nederland tenminste tweede worden in de poule van vier teams. De halve finale en finale moeten dan ook nog winnend afgesloten worden. Afgelopen jaar zijn wij met meerdere leden gezamenlijk naar het OKT van het Nederlands team gegaan. Dit viel zeer in de smaak! Indien er voldoende animo is, willen wij vanuit de vereniging wederom busvervoer regelen. De tickets voor de wedstrijden moeten wel door de leden zelf worden gekocht. Dus mocht jij naar één van de wedstrijden van het OKT willen en zou je graag met gezamenlijk busvervoer vanuit de vereniging gaan? Laat dit dan weten via nieuws@volleybalviosbeltrum.nl. Indien er voldoende animo is, wordt er een bus geregeld.

Ik pass de bal..

Gevangen! Dankjewel voor de bal Jade. Ik ben Suze te Braak en ik ben 9 jaar oud, ik speel nu al voor het vierde seizoen volleybal. Wij trainen elke maandag en woensdag van 16:00 tot 17:30. Ik vind het heel leuk op volleybal. Ik woon samen met mijn papa, Jasper mijn moeder, Lotte en mijn zusje Noortje. En ik heb ook nog een hond Olly. Wij zitten nu in niveau 4 en dat vind ik heel leuk. Wij krijgen les van Henri, hij kan ons veel leren. Wij zijn nu kampioen, wij hebben tot nu toe alle wedstrijden gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Wij hebben op zaterdag 14 december onze laatste wedstrijd. Ik ben benieuwd hoe we het dan gaan doen. En ik pass de bal door naar Eke. Eke kun je vangen?

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios centrale Vanaf heden

-

oproep voorzitter federatie

- -

Oliebollentoernooi Vios Gym Jaarvergadering

Vios gymnastiek 11 december 16 april

Vios tafeltennis 15 december -

Finale Rouwhorstbokaal / seizoensafsluiting met stamppotbuffet bij CafĂŠ Restaurant Dute

Vios voetbal 14 december - 9 december - 27, 28, 29 dec – 12 januari - 13 januari - 18 januari - 19 januari - 21 maart - 7 juni -

Vrijwilligersmiddag Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Norbert Kuypertoernooi Nieuwjaarsreceptie Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Martin Grotenhuistoernooi Mini-F toernooi Betlrum geet noar Twente Seizoensafsluiting

Vios volleybal 8 januari 12 maart 2020

- -

kniepertjestoernooi algemene ledenvergadering

28 V.I.O.S.-Wijzer


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.