Vios wijzer november 2019

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 66e jaargang no. 1 november 2019 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord November 2019 Wat is er toch aan de hand in Nederland? Termen als Co2-uitstoot, broeikasgasuitstoot, klimaatdoelstellingen, stikstof, PFas enz. enz kunnen we dagelijks in het nieuws horen. Stakingen, protestbijeenkomsten! Alom grote onvrede! Onze boeren staat het water tot aan de lippen en komen m.i. terecht in actie. Zo ook bij de bouw en de transportsector. En dan niet te vergeten het onderwijs en de zorg / verpleging. Allemaal sectoren die voor onze samenleving erg belangrijk zijn. En daarnaast zijn er meerdere problemen die in onze samenleving langskomen (Zwarte Piet om er maar één te noemen.)! De overheid heeft de handen vol om rust te krijgen in onze maatschappij. Wat is er aan de hand in Beltrum? Zeker geen situatie van onrust of iets dat daar op lijkt! De competities lopen en andere sporten gaan ook gestaag hun gang.Carnaval heeft z’n draai gevonden met het nieuwe prinsenpaar, de enquête ‘Toekomstbestendig welzijn, wonen en zorg in Beltrum’ geeft iedereen de gelegenheid om toekomstgericht mede vorm te geven aan onze dorpsgemeenschap. Een prima manier om zo allen te betrekken, mede-eigenaar te maken van ons woon- en leefomgeving in de toekomst. Kortom, we kunnen in het algemeen tevreden zijn! Groet, Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


SPORTCENTRALE V.I.O.S.

Wij feliciteren:

Het prinsenpaar van carnavalsvereniging “de Belhamels�: prins Jelle Klein Gunnewiek en adjudant Pascal te Bogt!

Grote Clubactie 2019

Enkele weken geleden hebben 25 Vios-leden van alle 6 takken van sport de adressen in Beltrum en omgeving bezocht. Beltrum is ingedeeld in 24 routes zodat elk adres maar 1 keer bezocht kon worden. Helaas viel dit jaar door een communicatiefout de Grote Clubactie in Beltrum gelijk met de kaarsenverkoop van afdeling gymnastiek. Gelukkig heeft dit niet geleid tot een mindere opbrengst. Veel verkopers hebben alle meegekregen loten namelijk verkocht. Door de fantastische inzet van vele verkopers werden er bijna 950 loten verkocht. Als je bedenkt dat er 2,40 euro per lot voor Vios is, dan betekent dit dat er ruim 2.100 euro kas van de penningmeester belandt. Een resultaat waar we zeer tevreden mee zijn. In de volgende Vios Wijzer zullen we de winnende nummers van de landelijke trekking vermelden. Eind november staan deze ook op www. clubactie.nl. Daarnaast heeft Vios een eigen trekking, zodat er op 3 extra loten een prijs valt. Wij willen alle kopers en verkopers hartelijk danken.

Dankbetuiging

Hierbij willen we de adverteerders in de Vioswijzer hartelijk danken voor de vaak al jarenlange steun die ze aan Vios verlenen door het plaatsen van de advertentie. Dit wordt enorm gewaardeerd door het bestuur en hopelijk worden ze ook door de leden bezocht of benaderd!

2 V.I.O.S.-Wijzer


Terug in de tijd (november 1994)

– Ongeveer 100 vrijwilliger bezoeken de jaarljkse feestavond voor medewerkers van het clubgebouw in Zaal Huinink. – Annie en Gerrit Reuvekamp stoppen met de schoonmaak van de voetbalkleedkamers. Cilia Wallerbos heeft de taak over. Annie en Gerrit blijven wel actief voor de schoonmaak van de kantine.

Uit de oude doos (oktober 1969)

– Vios doet mee aan de klaproosactie. De opbrengst is bestemd voor het bezoeken van graven van gevallenen uit de 2e wereldoorlog. – Vios heeft een nieuw embleem laten maken. Deze is verkrijgbaar bij Delsing schoenhandel annex sportartikelen. – Er wordt volop gewerkt aan de bouw/verbouw van het kleed-/ clubgebouw. Om 1 december moet deze n.l. klaar zijn.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Jill Middelhuis Noud Ribbers Nike Groot Zevert Voetbal: Wout Schilderinck Mads Wilderink Rose van Haeringen Luc Rotink Volleybal: Fieke Groot Wassink Mirthe Bomers

Bedankt als lid: Gymnastiek: Fenne Geerdinck Ian Hofstede Wietske te Braak Babeth Wildenborg Touwtrek: Stef Dreierink Voetbal: Stijn Klein Gunnewiek Berty Krabbenborg Elard Klein Gunnewiek Volleybal: Jenneke Abbink

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 V.I.O.S.-Wijzer 3


- Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

Inlevering kopij

Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 6 december 2019 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: info@sportcentralevios.nl - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: remcowinkelhorst@gmail.com - Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com - Tafeltennis: info@ttv-vios.nl - Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com - Voetbal, Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis: nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Kaarsenactie succesvol afgerond

In de week van 12 tot en met 18 oktober heeft de kaarsenactie van Vios gym weer plaats gevonden. We hebben samen weer een mooi opbrengst opgehaald. Via deze weg willen we iedereen enorm bedanken voor zijn/haar inzet bij het inpakken van de kaarsjes, de verkoop van de kaarsjes of de aankoop van de kaarsjes.

4 V.I.O.S.-Wijzer


Vios gym en het Nijntje Beweegdiploma

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort er gewoon bij. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar รณ zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling. Zowel VIOS gym als de Sterrenboog onderschrijven dit en om bovenstaande te kunnen realiseren gaat VIOS gym voor het derde jaar samenwerken met de Sterrenboog zodat alle kinderen uit Beltrum een beweegdiploma kunnen halen. De kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen in 20 gymlessen het Beweegdiploma behalen. Het nijntje Beweegdiploma programma is ontwikkeld door bewegingswetenschappers en ervaren docenten met kennis van de motorische en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Alleen (sport) clubs en beweegaanbieders met trainers/leiding die de speciale opleiding Beweegdiploma hebben gevolgd en het certificaat Beweegdiploma hebben ontvangen, worden door de KNGU erkent als aanbieder van het nijntje Beweegdiploma programma en ontvangen een keurmerk. Hiermee is de sporter gegarandeerd van kwaliteit. De week na de herfstvakantie zijn de groepen 1 en 2 van de Sterrenboog gestart met de lessenreeks in de sporthal van Beltrum. We vinden het erg mooi te kunnen melden dat Anny Helmers deze lessen namens VIOS gym in samenwerking met de leerkrachten van de groep 1-2 gaat geven. In maart 2020 zullen alle kinderen op een feestelijke wijze hun diploma ontvangen waarbij ouders worden uitgenodigd.

Sinterklaas

Nog een paar nachten slapen en dan komt sinterklaas met zijn pieten weer in het land. Dus is het ook weer tijd voor de pieten gym. Op vrijdag 29 november zullen de lessen van Thea en Chantal in het teken van sinterklaas staan en kunnen de kinderen pieten kunstjes leren. Wanneer je het leuk vind mag je natuurlijk verkleed als hulp piet of hulp sinterklaas naar de gym komen. En misschien, als we heel veel geluk hebben heeft sinterklaas ook nog een leuk cadeautje achter gelaten in de sporthal. V.I.O.S.-Wijzer 5


Bedankt

Onze tumblingbaan is weer gerepareerd door Luttikhold zeilmakerij. Wederom enorm bedankt voor jullie service!!

Conditiegroep, nieuwe trainingsavond en nieuwe leiding!

Wil je conditie en kracht opbouwen? Bezoek de conditiegroep op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Samen in een groep aan je fitheid werken, dat stimuleert! De conditiegroep is dit seizoen verplaatst naar de woensdagavond en de leiding is nu in handen van Thea. Er zijn nog plekken beschikbaar! Wil je een keer kijken of het iets voor je is kom dan aan en doe twee lessen gratis mee. Ook heren zijn meer dan welkom (reeds een man aanwezig).

Deel van de conditiegroep leden.

Mee gym/kijk les ouders (lessen Thea)

In de vorige Vioswijzer stond vermeld dat de mee gym/ kijk les tijdens de lessen van Thea op 2 november zou zijn. Deze les wordt verplaatst naar vrijdag 15 november. Noteer deze datum vast in je agenda, begin met rek en strek oefeningen en kijk of je 15 november net zo goed kunt gymmen als je zoon of dochter

đ&#x;˜‰

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beĂŤindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink (06 - 11 48 51 32). Penningmeester Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl 6 V.I.O.S.-Wijzer


Handbaldames op dreef

Na jaren van opbouw voor trainer-coach Edwin Hoitink is het dan nu eindelijk tijd om te oogsten na ’n goede opening van het seizoen tegen Erix, werd nu Angeren aan de zegekar gebonden en wel met ruime cijfers van 21-14. Met name opkomende speelsters als Marieke scoorden regelmatig en waren dodelijk in de afwerking. Snel liep de voorsprong op en bij rust stond het al 14-5. Na de rust werd gas terug genomen. Bewust aldus Edwin de coach. Dit om sociale overwegingen en Angeren de kans te geven om ook van het spel te genieten. Dit hoor je niet vaak meer bij de huidige prestatie trainers. Dit duurde overigens niet lang. Vios pakte de draad weer snel op en bouwde de voorsprong verder uit naar 21-14. Waarbij de strafworpen, loepzuiver genomen werden door Inge Tuinte, een flink aandeel hadden. Geschreven door onze razende reporter.

Twee weken op rij naar Nijmegen om punten te pakken… of toch niet?

Na twee thuis wedstrijden op rij ruimschoots gewonnen te hebben, vertrokken we met goede moed naar Nijmegen. We startten sterk en stonden al snel zo’n 4 doelpunten voor. Er werd veel gescoord vanaf de cirkel. Dit zorgde ervoor dat Ha-STU veel op de cirkel bleef verdedigen en er veel ruimte voor de opbouwers kwam. De dames van Ha-STU speelden op tempo en kwamen steeds dichterbij. Dit resulteerde in een 12-12 ruststand. Na de rust herpakten we ons goed. De sterkste aanvallers van Ha-STU zaten op de bank en hier wisten we goed gebruik van te maken, we stonden weer 5 doelpunten voor. Helaas wisten we de voorsprong niet te behouden, toen de sterke opbouwers weer in het veld kwamen. Het tempo van Ha-STU ging nog meer omhoog. Ze speelden veel op de break en passeerden ons helaas een aantal keren. Dit zorgde ervoor dat we in de laatste minuten gelijk stonden. Waar de doelpunten er bij ons steeds vrij makkelijk invlogen, ging dit in de slot fase van de wedstrijd wat moeizamer. Helaas bleef Ha-STU wel scoren en verloren we, na een hele wedstrijd voor of gelijk te hebben verstaan, met 24-22. Met wat minder speelsters en dus wat minder goede moed vertrokken we een week later weer naar Nijmegen. Wel met meer supporters, want dit keer hadden we onze fanclub mee. Al vrij snel werd duidelijk dat dit een lastige wedstrijd ging worden. De dames van Havana liepen snel uit. Het tempo lag hoog en de keepster had wel wat weg van Tess Wester. Het scoren bleef daardoor lastig. Dit zorgde voor een ruime overwinning voor Havana: 31-9. V.I.O.S.-Wijzer 7


Tussenstand Na 4 wedstrijd gespeeld te hebben ziet de tussenstand er als volgt uit: Team

Gespeeld

Punten

1

ha-STU

3

6

2

HV Havana

4

6

3

UGHV

3

4

4

Reehorst

3

4

5

VIOS

4

4

6

Reflex

3

3

7

Minerva

2

2

8

Grol

4

2

9

Erix

3

1

10

HV Angeren

3

0

Competitie al weer over de helft

Wat gaat dat toch snel. De najaarscompetitie voor onze 4 tafeltennisteams is al weer over de helft. VIOS 3 verkeert in de gevarenzone, maar de andere drie teams presteren prima. Hieronder volgt een kort verslag van de laatstgespeelde wedstrijden, met daarna een tussenstand voor elk team. Vios 1 mocht afgelopen vrijdag naar Terborg afreizen om te spelen tegen het sterke Hercules (die komt uit de tweede klasse). Wim H verloor zijn openingspartij tegen Henri Ebbers. Paul wist helaas niet te scoren tegen Raymond Rouwhorst, de neef van Walter, en Martijn moest Theo Smink na afloop de hand schudden. Het dubbel was eveneens voor de heren uit Terborg. Wim verloor ook zijn tweede partij en wel van Raymond. Martijn wist zowaar te winnen van Henri‌ dat leverde hem heel wat ranking punten op. Hij staat nu weer bovenaan in de ranking! Paul liet vervolgens de eer aan Theo en de overige partijen gingen eveneens naar Hercules, zodat de eindstand uitkwam op 9 – 1 voor Hercules. De eer werd dus gered.

8 V.I.O.S.-Wijzer


Stand (3e klasse - Poule C) ----------------------------------------Hercules 6 7 - 51 SMD 3 7 - 50 GROL 1 7 - 33 ATAK 2 7 - 30 VIOS 1 7 - 27 Litac 4 7 - 19 Vios 2 speelde thuis tegen Wehl 2, dit keer zonder Walter wegens familieomstandigheden. Nabel wilde wel invallen … en hoe? Wim F opende zijn wedstrijd en speelde tegen Jim Hofland. Het werd een viersetter, maar wel in het voordeel van Wim. Edmund trad vervolgens aan tegen Boris de Kruik. Ook hier werd het een viersetter, maar die ging naar Boris. Nabel speelde tegen Marc van Aalst. Dat ging op en neer, maar in de vijfde set was het Nabel die ruim wist te winnen. Grandioos deze overwinning van een zesdeklasser op een vierdeklasser. Maar liefst 100 punten is Nabel in zijn ranking gestegen en staat bovenaan in de poule (zesde klasse) met persoonlijke rankings! Het dubbel ging verloren, maar Edmund wist vervolgens te winnen van Jim. Wim had moeite met het spel van Marc, maar sleepte er toch een nipte overwinning uit in de vijfde set. Nabel had geen antwoord op het sterke spel van Boris. Hierna mocht Edmund het opnemen tegen Marc, maar het was Marc die aan het langste eindje trok. Nabel wist vervolgens te winnen van Jim en Wim moest in zijn slotpartij - een spannende vijfsetter - Boris voor laten gaan. Eindstand: 5 – 5 met hulde aan Nabel….”Man of the match”. Stand 4e klasse - Poule G) ----------------------------------------Bredevoort 1 7 - 43 SMD 4 6 - 37 GROL 2 7 - 33 VIOS 2 6 - 33 Wehl 2 7 - 29 Reflex (V) 1 7 – 25 Vios 3 speelde uit tegen Taverdo uit Doetinchem. Wout begon goed en won van Ben Leeuwendaal. Janwim verloor vervolgens van Wouter Kolk en Willie had het nakijken in zijn partij tegen Willem Braam. Ook het dubbel was voor Taverdo. Wout won hierna van Wouter, Willie verloor van Ben en Janwim van Willem. Willie wist in een spannende vijfsetter helaas net niet te winnen van Wouter. Gelukkig scoorde Wout zijn derde wedstrijdpunt en wel tegen Willem. Een prima overwinning en hij stijgt hiermee behoorlijk in zijn ranking. Janwim wist helaas niet te winnen tegen Ben, zodat de eindstand kwam op 7 – 3 voor Taverdo.

V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Stand (5e klasse - Poule D) ----------------------------------------TAVERDO 4 7 - 48 GROL 3 7 - 46 Dropshot 1 7 - 40 DSV RELAX 3 7 - 27 ATAK 4 7 - 26 VIOS 3 7 - 23 Vios 4 speelde thuis tegen Dropshot uit Zelhem. Het gaat goed met team 4. Dat bewees ook de uitslag van die maandagavond: 8 – 2 voor Vios. Arnold opende tegen Maarten van Diersenen won. Nabel had weinig moiete met Ton Uiterweerd en won in drie sets. Marjolein kwam net iets tekort tegen Evert en verloor in vijf sets. Ook het dubbel ging naar Dropshot. Maar dat was het dan; de overige partijen eindigden alle in winst voor het team uit Beltrum. Vooral de partij van Nabel tegen Evert was heel spannend. Het werd een vijfsetter die spetterend verliep. Mooie rally’s van beide kantenen. Het was Nabel die tenslotte aan het langste eindje trok. Stand (6e klasse - Poule A) ----------------------------------------Gazelle 3 7 - 47 Westa 4 7 - 44 VIOS 4 7 - 40 Dropshot 2 7 - 34 GROL 4 7 - 33 Bredevoort 3 7 - 12

De halfjaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op donderdag 17 oktober bij zalencentrum Dute. Het bestuur kon een groot aantal leden verwelkomen. Deze vergadering stond vooral in het teken van het vijftigjarig jubileum en het internationaal toernooi in 2020. Met name de sponsoring van het toernooi en de huis-aan-huis actie stonden op de agenda. Sponsoring: Voor de sponsoring van het jubileumtoernooi zullen de leden de komende tijd sponsors gaan werven. De PR commissie heeft hiervoor een mooi sponsorpakket samengesteld. 12 V.I.O.S.-Wijzer


Huis-aan-huis actie: De huis-aan-huis actie zal worden gehouden op zaterdag 30 november. Deze dag zullen de leden met winterse kost langs de deuren gaan. De overheerlijke erwtensoep wordt geleverd door Slagerij Boenders uit Eibergen en wordt warm aanbevolen. Ook had het bestuur discussiepunten opgesteld over het jubileumjaar waar in kleine groepen over werd gediscussieerd. De uitkomst van wat er in deze groepjes besproken is, wordt meegenomen in de organisatie van het jubileumjaar. De vergadering kende een vlot verloop en gaf een goed gevoel over het komende jubileumjaar. Aan het eind van de vergadering werd een tweetal leden bedankt voor hun inzet. Rick Elschot werd bedankt voor het begeleiden van de jeugd. Tonny Asschert werd door de voorzitter in het zonnetje gezet en bedankt voor de vele en diverse werkzaamheden en functies binnen de vereniging. Om goed 22.00 uur kon de voorzitter de vergadering sluiten.

Jubileumjaar TTV Vios-Bison

De Stichting Touwtrek Evenementen Beltrum is volop bezig met het 50-jarig jubileum van de Bisons. Het programma in hoofdlijnen: 2020 Begin mei: Nacht van de Bisons 25 en 26 juli: Internationaal toernooi 25 Juli feestavond met de band Achtung Begin oktober: Jubileumfeest/ReĂźnie Alle ontwikkelingen omtrent het Jubileumjaar kunnen worden gevolgd op de website van de Bisons (www.ttvbison.nl).

V.I.O.S.-Wijzer 13


VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel. . .

De competities zijn ruim onderweg en de ranglijsten beginnen vorm te krijgen. Heren-2 doet het verassend goed na de promotie afgelopen jaar. Na vijf wedstrijden gaan ze aan kop! Heren-1 en Vrouwen-1 zijn nog zoekende. Het videoanalyse systeem is inmiddels operationeel, eerste opnames zijn gemaakt en geanalyseerd. Hopelijk kan de stijgende lijn hiermee opgepakt worden. Wat valt verder op? Heren-9 gaat aan kop in de veteranenklasse en bij vrouwen 7-7 gaan beide teams aan kop! Nog belangrijker, oude contacten worden opgefrist en er wordt onderling plezier gemaakt. Recreatief voetbal is en blijft een belangrijke pijler onder onze club! Over belangrijke pijlers gesproken, VIOS is van belang in Beltrum. Niet alleen voetbal, ook de andere takken van sport. Wat maakt Beltrum tot een aantrekkelijk plek om te wonen? Sport neemt een voorname plek in, maar er is meer nodig. Neem daarom de tijd om de enquête toekomstbestendig Beltrum in te vullen. Deze is beschikbaar via onze eigen website en via beltrum-online. Tot slot jullie aandacht voor de vrijwilligersmiddag op 14 december. In de vorige editie van de VIOS-wijzer was dit nog voor 30 november geagendeerd. In overleg met volleybal is dit verplaatst naar 14 december. De kantinedienst zal deze dag verzorgd worden door heren-1. Zij geven dan ook een presentatie over het nieuwe videoanalyse systeem.

Toekomstbestendig Beltrum - de enquête

Dit jaar was er een gastspreker op de ledenvergadering. Wilfried Groot Zevert, voorzitter van de Raad van Overleg Beltrum, stond stil bij het thema ‘Toekomstbestendig welzijn, wonen en zorg in Beltrum’. Hoe ziet Beltrum er over 10-15-20 jaar uit? Wat is nodig? Hoe komen we daar? Belangrijk hierbij is de mening van de beltrumse bevolking, jong en oud! Een enquête zal hier meer duidelijkheid moeten brengen en deze staat inmiddels online. Hierbij het vriendelijk verzoek om de enquête in te vullen. Digitaal kan dat via deze link: https://monitor.zorgbelang-panel.nl/gelderland/beltrum 14 V.I.O.S.-Wijzer


Als voorbereiding op deze enquête zijn er verschillende filmpjes gemaakt. Deze geven inzicht in de te verwachten problematiek. De filmpjes zijn te vinden op www.beltrum-online.nl/enquete-wonen-welzijn-en-zorg-vul-hemhier-in-u-mening-horen-wij-graag/

Open club - hoogste punt bereikt!

Het Vitale Sportpark begint meer vorm te krijgen. Donderdag 24 Oktober draaide een lange trailer sportpark ‘de Sonders’ op. Vier grote eiken boomstammen met een lengte van 16 meter kwamen rechtstreeks vanuit het Duitse Salzburg naar Beltrum. Deze per stuk vijf ton wegende reuzen met een omvang van drie meter gaan de hoofdbok vormen van de meest revolutionaire survivalbaan. Zaterdag 26 Oktober gingen de vrijwilligers verder met de bouw en werd het hoogste punt bereikt. Na de kerktoren is dit nu het hoogste punt van Beltrum zo wist vrijwilliger Jurgen Huinink te melden. Vlaggen in top en even de tijd nemen om deze mijlpaal te vieren. De bouw van de survivalbaan gaat de komende weken in een ander tempo. “Onze jaarlijkse toprun verdient ook alle aandacht”, aldus de vrijwilligers. Tot de kerstdagen zullen in en rondom Beltrum weer tal van hindernissen worden gebouwd voor de mooiste run van Europa die op de eerste zondag van 2020 wordt gehouden. De verwachting is de survivalbaan op ‘de Sonders’ in het voorjaar van 2020 opengesteld kan worden.

opbouw zaterdag 26/10/2019 V.I.O.S.-Wijzer 15


De jeugd bepaalt

U ziet mij misschien de laatste tijd geregeld langs komen op de facebook pagina´s. Waarbij we Beltrum en omstreken vragen om toch vooral de enquête in te vullen zodat de Raad van Overleg informatie krijgt om te kijken belangrijk is voor de kwaliteit van leven in de toekomst. Kijkt u vooral op de site van VIOS B. en de Raad van Overleg om deze enquête in te vullen. Jong en oud en gerust meerdere uit het gezin. Zo zal er binnenkort ook een filmpje langs komen met de voorzitter van SJB die afsluit met de wijze woorden dat de jeugd van Beltrum de toekomst bepaalt. En hoewel in Beltrum de komende jaren niet alleen de jeugd, maar bovenal ook de ouderen de toekomst hebben, is het natuurlijk wel zo dat de jeugd bepalend is voor ons dorp. Dat geldt ook voor de jeugd binnen VIOS B. De competities zijn weer volop aan de gang en alles loopt. Aandachtspunt blijft voor ons nog wel de MO 17 die nog speelsters nodig hebben wat echter lastig is. Dus als u iemand weet in uw netwerk laat het ons weten. De JO 13 die te laag was ingedeeld hebben we een klasse hoger weten in te delen mede namens ons goede secretariaat waar Rein Lepping als nieuwe ster aan het firmament zijn plek steeds beter weet te vinden onder supervisie van Ronald Haarlink en weer nieuwe dingen inbrengt. Mooi. Een ander dingetje wat nog speelt is de invulling van de persoon binnen de jeugdcommissie met betrekking tot activiteiten. Er zijn wel wat ideeën over activiteiten in de winterstop maar het kan zijn dat we dit jaar zeker ook wat meer een beroep zullen moeten doen op ouders. Dat geldt ook voor de gymlessen voor de jongste jeugd die in het verleden werden geholpen door de speelsters van de MO 17. Maar kleine meisjes worden groot en buiten dat ze op zoek zijn naar een speelster wordt werk ook steeds belangrijker om het weekend goed door te komen. Willen we het goed doen dan zullen we het weer samen moeten doen want de jeugd bepaalt de toekomst. namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg, voorzitter.

Jos Groot Kormelink helpt

Aan het eind van ieder jaar is er zoals u weet het Norbert Kuyper toernooi. Wedstrijden voor de jongste jeugd uit Beltrum en omliggende plaatsen. In het verleden was Martin Grotenhuis de man die dit in Beltrum dit helemaal begeleide samen met Richard Stortelder. Martin heeft echter te kennen gegeven hiermee na vele jaren te stoppen. Ook Richard is gestopt dus nieuwe kansen.

16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544)-482129

7156 NM Beltrum Fax (0544)-482187

 GRONDVERZET machines  HOOIBOUW machines  URBAN kalverdrinkautomaten  ILMAR varkens groepshuisvesting  Constructiewerk en stalinrichting  Tuin- en parkmachines • Tevens verhuur van diverse machines.

• •

SKL keurstation voor veldspuiten V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl info@nijenhuismachines.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl chap! s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

V.I.O.S.-Wijzer 17


Het toernooi valt nu onder de verantwoording van Jordy Zieverink. Gelukkig hebben we in Jos Groot Kormelink iemand gevonden die dit samen met Jordy gaat oppakken en zal Richard dit jaar mee lopen als vraagbaak. In Beltrum is de zaak altijd goed voor elkaar en we denken dat beide mannen dit zullen voort zetten.

Volop gezelligheid in huiskamer ‘de Spilsoos’

VIOS heren-3 verrichtte de aftrap voor een nieuw seizoen met ‘Voetbalteams achter de bar’. De braadworsten vonden gretig aftrek en in de wijde omgeving was ‘s middags geen Duitse worst meer te koop! Dit gold ook voor de halve liters. Kortom een fantastische dag! Een week later was het de beurt aan heren-2. Een feestelijk aangeklede kantine met volop Hollandse elementen. Met hulp van John en Thijs waren er ook saucijzen verkrijgbaar. Daarboven op een programma met mooie wedstrijden: PSV-AZ, VIOS B.Rietmolen en de klassieker Ajax-Feyenoord. Vooraf kon er ingezet worden op de verschillende wedstrijden. Pascal en Tjerk zorgden voor de administratie. heren 3 Oktoberfest De poule werd gewonnen door Joost Tuinte en Bennie Nijhuis. Van alle drie wedstrijden hadden zij de juiste winnaar voorspeld en van één wedstrijd ook nog de juiste uitslag. Hiermee winnen zij twee kaarten voor de bierproeverij aanstaande zaterdag 16 november. Het verbinden van mensen stond centraal. Complimenten voor heren-2 en heren-3. Heren-2 wist met hun aangepaste kleding precies waar het bij een dorpsclub en dorpsgemeenschap om gaat! 18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


Bierproeverij - gastspreker Nico Heinen

Sportkantine ‘de Spilsoos’, de huiskamer van Beltrum, is op zaterdag 16 november ‘the place to be’ voor bierliefhebbers. Voor het eerst wordt er een bierproeverij georganiseerd. Ben je liefhebber? Koop dan snel een kaart voor € 10,00. Wees op tijd, vol is vol! Kaarten zijn te koop in kantine ‘de Spilsoos’. We starten om 20.00 uur en er zijn zes verschillende soorten bier. Tijdens de bierproeverij zal Nico bierproeverij Heinen, jarenlang bierbrouwer bij de Grolsch, uitleg geven over de productie van bier. Ook zijn er bijpassende hapjes en kun je Nico de nodige vragen stellen. De bierproeverij zal om 22.30 uur afgelopen zijn. Hierna is er de mogelijkheid om na te praten en voor eigen rekening nog een drankje te nuttigen.

Afgelasting

Met het oog op de veranderende weersomstandigheden hebben consul en wedstrijdsecretariaat een overleg gehouden met betrekking tot mogelijke afgelastingen. Gebleken is dat door een grotere trainingsopkomst en verkleining van het trainingsveld meer gebruik moet worden gemaakt van veld 2. Naast het kunstgrasveld en het trainingsveld is veld 2 het derde veld met verlichting. Uit gesprekken met vrijwilligers van de ‘ondergrondse’ en professionals is duidelijk geworden dat veld 2 iets meer belast mag worden. Met andere woorden ‘het gras mag iets meer geplaagd worden’. Omdat veld 2 ook van groot belang is voor het spelen van wedstrijden zijn we tot de volgende uitgangspunten gekomen: De velden worden gekeurd door consuls en wedstrijdsecretariaat. Op zaterdag door Jan Bouwmeesters, Ronald Haarlink en Rein Lepping. Op zondag door Jan Bouwmeesters en Theo Helmers. Op zondag wordt er ook een beslissing genomen over het gebruik van veld in het vervolg van 20 V.I.O.S.-Wijzer


de week. Hierbij wordt rekening gehouden met de omstandigheden en de weersverwachting. Wanneer er besloten wordt tot afgelasting in het vervolg van de week, zal dit op de website gepubliceerd worden en door het wedstrijdsecretariaat aangegeven worden in het programma voor de komende week. Wanneer trainers tijdens de training gebruik maken van veld 2 moeten zij de strafschopgebieden ontlasten. Bij gebruik van doelen moet gebruik worden gemaakt van verplaatsbare doelen welke op de rand strafschopgebied worden geplaatst. Heeft het weer zich anders gedragen dan voorspeld (extra regen/sneeuw), dan wordt van de trainers verwacht dat zij zich aanpassen aan de situatie. Ten aanzien van sneeuw op kunstgras geldt de regel wit op groen betekent afgelasting.

Jurgen Wiegerinck op 100 doelpunten!

Deze week bereikte ons het bericht dat Jurgen inmiddels 100 competitiedoelpunten op zijn naam heeft staan. Agelopen zondag tegen Rietmolen wist hij wederom het net te laten bollen. Dit bracht zijn totaal op 100 competitiedoelpunten! De metingen zijn gestart in het seizoen 2009-2010. Naast 100 doelpunten in de competitie wist Jurgen ook nog 16 keer te scoren in bekerduels, 6 keer in nacompetitieduels en 30 keer in oefenduels. Jurgen proficiat met deze mijlpaal! Bron:Live Uitslagen. PS: Onze felicitaties gaan ook uit naar het thuisfront. Ook daar wist Jurgen samen met Anouk te scoren. Veel geluk en plezier met Puck!

Jurgen scoort tegen Keijenburgse Boys V.I.O.S.-Wijzer 21


Hallo allemaal,

Inmiddels zijn de eerste wedstrijden gespeeld en zijn de nodige punten weer behaald door de teams, ga zo door!! Denkt iedereen eraan bij de eerste wedstrijden een leuke teamfoto te maken voor op de site, deze kunnen jullie sturen naar: nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Kleding:

Zoals jullie weten is het mogelijk om via de ledenshop van Vios Volleybal kleding te bestellen, sinds enkele weken is dit zelf mogelijk om dit te voorzien van ons verenigingslogo. Het webadres is: https://clubs.deventrade.com/nl/viosbeltrum

Verlichting:

Het laatste weekend van oktober is de tijd weer verzet. Het wordt ’s avonds eerder donker. Graag willen we jullie attenderen op de verlichting van je vervoersmiddels. Zorg ervoor dat je gezien wordt op straat.

22 V.I.O.S.-Wijzer


AVA training:

Afgelopen weken hebben een aantal meiden meegedaan tijdens de trainingen van de AVA (Achterhoekse volleybal academie). Wij kunnen jullie met trots melden dat Wietske, Mijs, Minke, Jelske, Femke, Maud, Mette, Jente, Wiep en Emma door zijn. Wij wensen ze allemaal veel succes en vooral plezier tijdens de trainingen in Doetinchem!

Jeugdactie:

Tussen 11 en 18 november komen de jeugdleden van Vios Volleybal weer langs de deuren om aan jullie overheerlijke welbekende zachte speculaas, speculaasknabbels of een speculaasstaaf van ambachtelijk recept te verkopen. Voor deze actie zijn wij weer de samenwerking met Bakkerij Stroet aangegaan. Het geld van deze actie zal worden besteed aan activiteiten, kamp en de aanschaf van spullen. De week voor 11 november zullen de teams de nodige informatie uitgereikt krijgen!

V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Vios centrale Vanaf heden

-

oproep voorzitter federatie

- - -

Mee gym / kijk les ouders (lessen Thea) Pieten gym (lessen van Chantal en Thea) Oliebollentoernooi Vios Gym

-

Verkoop Erwtensoep in Beltrum

Vios gymnastiek 15 november 29 november 11 december

Vios touwtrek 30 november

Vios voetbal 11 november - 16 november - 9 december - 14 december - 12 januari - 7 juni -

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Bierproeverij (20.00-22.30 uur) Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Vrijwilligersmiddag Nieuwjaarsreceptie Seizoensafsluiting

Vios volleybal 11-18 november 12 maart 2020

- -

Speculaasactie algemene ledenvergadering

24 V.I.O.S.-Wijzer