Vioswiojzer augustus 2019

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 65e jaargang no. 9 augustus 2019 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord Augustus 2019 Voor velen zit de vakantie er weer op. Anderen zitten er nog middenin. En er zijn er nog die het nog tegemoet zien. Thuisblijvers konden zich de afgelopen periode in tropische atmosferen wanen. Hitterecord van bijna 75 jaar sneuvelde en als we de geleerden mogen geloven zal het nieuwe record zeker niet lang in stand blijven. Ons staat volgens de mensen die het kunnen weten, steeds vaker dit soort extremen te wachten. Alleen zullen we het geleidelijk niet meer als uitzonderingen, extremen, gaan beschouwen. Het wordt voor ons allemaal een erbij horend weerbeeld. We moeten er maar leren ermee om te gaan. Ons levenswijze aanpassen aan het gewijzigde klimaat. Wel de klimaatdoelen nastreven! Ons leefomgeving is het waard. Ook in levensritme moeten we misschien een siësta gaan invoeren en onze sportactiviteiten op een later tijdstip uitvoeren, niet meer op de warmste momenten van de dag bijvoorbeeld. Maar vooreerst zijn we weer in normale omstandigheden terecht gekomen. De sporters beginnen weer de drang naar de competitie te voelen en menigeen is al hard daarvoor in training. En Beltrum is weer hard op weg naar het unieke dorpsfeest dat traditiegetrouw wordt vooraf gegaan door het Festunique. Daar zijn de wagenbouwgroepen hard voor aan het werk om hun creaties, uitgevoerd met de dahlia’s, te laten schitteren. Op elk gebied, veel succes! Groet, Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


SPORTCENTRALE V.I.O.S.

Opening en rooster kantine “de Spilsoos”

Op dit moment zijn er al weer enkele voetbalteams aan het trainen. Derhalve is de kantine af en toe weer open. Vanaf woensdag 4 september (dus na de kermis) is de kantine weer dagelijks open. Op dat moment hebben ook alle zaalsporten de trainingen/lessen weer hervat. Wanneer het het nieuwe 7-wekelijkse rooster ingaat, is op moment van schrijven nog niet bekend. Deze zal tijdig verstuurd worden. Thijs te Brake zorgt hier vanaf heden voor. Zoals bekend heeft hij het stokje overgenomen van Paul Hemmink. We willen Paul en Agnes hartelijk danken voor alles wat ze de afgelopen jaren voor VIOS hebben gedaan. Vele diensten hebben ze “even” overgenomen als de nood aan de man was. Nogmaals dank!

Terug in de tijd (augustus 1994)

– De redactie meldt dat we de afgelopen weken aan tropische temperaturen waren blootgesteld. De tropische temperaturen (bloed- en smoorheet) deden ons verzuchten. Het kan altijd erger (2019: ruim 40 graden). Ook is het kurkdroog. – Er is een aanvraag bij de gemeente gedaan om de parkeerstrook langs de Avesterweg te verharden. Het verzoek wordt in behandeling genomen. (In 1997 wordt dit gerealiseerd). – Vios handbal viert het 40-jarig jubileum. Er zijn in totaal 160 leden en oudleden (met partners) aanwezig. Er wordt begonnen met een receptie, aanvullend is er een feestje.

Uit de oude doos (augustus 1969)

– Vios handbal bestaat 15 jaar. Voor elk team is een tegenstander gezocht. Helaas kunnen deze vanwege de vele regen niet doorgaan.

2 V.I.O.S.-Wijzer


Ledenmutaties: Nieuwe leden: Voetbal: Tatum Endeman Laura Jetten Kelly Rosendahl Kevin Vos Paul Bonnes Flin Schutten Puck Stroet Renee Leemreize Onno Wessels Marlou Reijerink Dex Ballast Volleybal: Marloes Beerten Pem Wolterink Anne Helmers Eke Belterman Elle Haarlink Lynn Hopmans Lynn Hoitink Jenneke Abbink Jerker Bennink Maura Lepping

Bedankt als lid: Gymnastiek: Sam Klein Gunnewiek Flynn Verhoef Sietse Franken Hidde Franken Bram Pasman Lucie Arink Paulien Boverhof Dex Ballast Tess Middelhuis Touwtrek: Marieke Versteegt Voetbal: Remco Huurneman Jikke Huinink Jochem Scharenborg Berend Schilderinck Thieme Heutinck

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

V.I.O.S.-Wijzer 3


Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 6 september 2019 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Clubkampioenschap 2019

Zaterdag 13 juli werden de clubkampioenschappen van 2019 gehouden. Het was wederom een zeer geslaagde dag. Een volle tribune met toeschouwers keek toe hoe 37 jeugdleden streden om de vel begeerde clubkampioen wisselbeker. Alle leden weder verdeeld in groepje naar niveau en allen lieten ze een 4tal oefeningen zien. Na afloop van de wedstrijden werd het publiek nog even verrast met een spetterend optreden van de selectie onder leiding van Wencke en de springgroep onder leiding van Lotte. Uiteindelijk werd de dag afgesloten met de prijsuitreiking. 4 V.I.O.S.-Wijzer


indelijk indelijk werd werd de de dag dag afgesloten afgesloten met met de de prijsuitreiking. prijsuitreiking.

ens ens AA Joep Joep groot groot Zevert Zevert Mats Mats Winkelhorst Winkelhorst // Rens Rens Wiegerinck Wiegerinck A Tijn Luttikhold TijnJongens Luttikhold e 1 : Joep groot Zevert 2e : Mats Winkelhorst / Rens Wiegerinck 3e : Tijn Luttikhold

ns BB ns Mick te te Morsche Morsche Mick Tygo Winkelhorst Winkelhorst Tygo Wytze Baks B Wytze Baks Jongens

1e : Mick te Morsche 2e : Tygo Winkelhorst 3e : Wytze Baks

Jongens Jongens CC

11ee:: Mark Mark Baks Baks Jongens C e

22e::Baks Finn Finn te te Morsche Morsche 1e: Mark 3ee:: Sietse Sietse Franken Franken 2e: Finn3te Morsche 3e: Sietse Franken

Meisjes niveau niveau 17 Meisjes Merle Vaanholt/Tess Vaanholt/Tess Middelhuis 11ee:: Merle Middelhuis Fleur Luttikhold Luttikhold 22ee::niveau Fleur Meisjes 17 Pip te te Woerd Woerd 33ee:: Pip e

1 : Merle Vaanholt/Tess Middelhuis 2e: Fleur Luttikhold 3e: Pip te Woerd

V.I.O.S.-Wijzer 5 De voltallige voltallige selectie selectie met De met


De voltallige selectie met De voltallige selectie De voltallige selectie metmet de winnaars: de winnaars: Meisjes (selectie) de winnaars: Meisjes (selectie) 1e : Puck Stroet Meisjes : Puck Stroet 1ee (selectie) 2 : Lynn Vaanholt 2e Stroet : Lynn Vaanholt 1e : Puck e 2 : Lynn Vaanholt

Meisjes niveau niveau 16 16 Meisjes : Reeva Reeva Papen Papen 1ee: 1 2ee: : Fieke Fieke gr. gr. Wassink/Suus Wassink/Suus Bennink Bennink 2 3ee: : Rawan Rawan Alkazimi Alkazimi 3

Meisjes niveau 16

1e: Reeva Papen 2e: Fieke gr. Wassink/Suus Bennink 3e: Rawan Alkazimi

Meisjes

Meisjes niveau 15 1e : Anne klein Tuente 2e : Milou groot Wassink e : Wietske te Brake 3 Meisjes niveau 15 1e : Anne klein Tuente 2e : Milou niveau 15 groot Wassink 3e : Wietske te Brake

1e : Anne klein Tuente 2e : Milou groot Wassink 3e : Wietske te Brake

Clubkampioen 2019

Clubkampioen 2019 Clubkampioen

2019 Jongens: Mark Baks Meisjes: Anne klein Tuente

Jongens: MarkJongens: Baks Mark Baks Anne klein Meisjes: AnneMeisjes: klein Tuente

Tuente

Fietstocht 10 juni 2019 6 V.I.O.S.-Wijzer Het is al even geleden maar we willen in deze vioswijzer toch even aandacht besteden aan de fietstocht van afgelopen tweede pinksterdag. Want: Fietstocht 10 juni 2019


Fietstocht 10 juni 2019

Het is al even geleden maar we willen in deze vioswijzer toch even aandacht besteden aan de fietstocht van afgelopen tweede pinksterdag. Want: - wat was het een prachtige tocht met twee erg mooie pauzeplekken - wat hadden we een geluk dat het droog bleef - wat waren er veel deelnemers, zo’n 250!! - wat was het leuk dat er veel mensen nadien een borrel kwamen drinken in het Kulturhus! - we willen Luc Nijhuis, Thea Huinink, Ria Cornelissen en Marietje Stergers bedanken voor hun inzet. Het was een mooie samenwerking tussen het Kulturhus en Vios Gym! - wat zijn we Marietje Huinink, Roza Penterman en hun echtgenoten Jozef en Theo dankbaar voor het uitzetten van de tocht en de hulp op de dag zelf! Zonder jullie was het nooit zo’n succes geworden.

DANKJEWEL!!

Uitje damesgroep Uitje damesgroep

Jahoor….. hoor….. Marietje Venderbosch 100 jaar!!?? Ja Marietje Venderbosch 100 jaar!!?? Om wat wat aan aante te sturen boel een op hebben te ‘krikken’ Om sturen en de en boeldeeen beetje op beetje te ‘krikken’ we hebben haar we Marietje haar 100ste verjaardag gevierd!?? Marietje 100ste verjaardag gevierd!?? Marietje namens de damesgroep PROFICIAT. Marietje namens de damesgroep PROFICIAT. We afwachting….. zou dezou Burgemeester nog een taart We waren wareninin afwachting….. de Burgemeester nogkomen een taart brengen…. komen brengen…. Nee, tochtoch maar koffie cake.met Allemaal eenAllemaal hoedje op een en een Nee,helaas helaas maar met koffie cake. hoedje op cadeautje voor de groep. Dat de cadeautje en een cadeautje voor groep.moest ontcijferd worden om achter de locatie te komen. Met elkaar zoals afgesproken….. als het fluitsignaal Dat cadeautje moest ontcijferd worden om achter de locatie te gaat…. Alles laten vallen en spontaan uit volle borst een lang zal ze leven te komen. zingen, dit hebben we afgesproken….. even geoefend. Ze moesten maar redden. gaat…. Met elkaar zoals als hetzich fluitsignaal Alles laten vallen en spontaan uit volle borst een lang zal ze V.I.O.S.-Wijzer 7 leven te zingen, dit hebben we even geoefend. Ze moesten zich maar redden.


De 100 jarige afgevoerd naar de locatie en maar afwachten of ze de puzzel zouden ontcijferen. Ja hoor dames goed gewerkt. Chauffeurs brachten hun op de locatie Dank daarvoor!

Op de locatie

Pet op – fluitje – lang zal ze leven ging goed – moet wel vermelden dat verschillende dames inmiddels al een Jägermeister achter hun kiezen hadden!!Onder het genot van een borrel had de 100 jarige voor ons een complete verassing en een super “quiz” in elkaar gezet. Lachen hoor – en dat als 100 jarige – “ongelofelijk”. Daarna grillen was lekker! En de hoofdprijs “afwassen” dames. Fluitje Lang zal ze leven, een bijzondere situatie alles laten vallen en zingen. Ook toen de buurman over de schutting keek wat denk je fluiten – dames zingen. NadienNadien buurman, mooi groepje! buurman, mooi groepje! DamesDames echt hij heeft oortjes open gehad en konenmeegenieten van de echt hij de heeft de oortjes open gehad kon meegenieten quiz vragen heeftvragen er geen overlast Hetvan gerucht gaat dat er van de! quiz ! heeft er van geengehad. overlast gehad. leefde om de “knolle” veur de wagen spannen is bij deze ook uit de wereld Het gerucht gaat dat er leefde om de “knolle” veur de wagen geholpen! spannen is bij deze ook uit de wereld geholpen!

DamesDames bedankt voorvoor allenallen inzet inzet en toten detot eerste woensdag noa de bedankt de eerste woensdag noa de Beltrumse karmisse Clementine Beltrumse karmisse Clementine

8 V.I.O.S.-Wijzer Kledingcommissie Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep)


Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beĂŤindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink (06 - 11 48 51 32). Penningmeester Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

De kop gaat er af! Trappelend van ongeduld gaan we aan het nieuwe seizoen beginnen. Wij vertrouwen erop dat een ieder door de broodnodige vakanties volledig hersteld is van de vermoeienissen en een enkele blessure hersteld is van het vorige seizoen. Dus waarde medesporters trek de jas uit en wij gooien de beuk er weer in. En wel vanaf donderdag 22 augustus om 20.00 uur. Het wedstrijdschema voor dit seizoen is nog niet bekend, maar deze zal binnenkort te zien zijn in de handbalapp. Houd deze dus in de gaten! Vanaf eind september zullen de wedstrijden weer starten. De thuiswedstrijden worden altijd gespeeld op zondag om 12 uur. We zien jullie graag in de Sonders! Op naar een succesvol en sportief handbalseizoen!

V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Bericht vanaf de camping Nog vol in de vakantiemodus komt de oproep voor een bijdrage aan de VIOSwijzer. Is het al weer zo ver? Het lijkt nog zo ver weg! En wat is er te melden over de afgelopen maand, een periode tussen voorjaars- en najaarsseizoen? Eigenlijk niet zo veel, op wat huishoudelijke mededelingen na. Zo is bijvoorbeeld de zaalreservering vastgelegd en beginnen we op maandag 26 augustus weer met trainen om vervolgens op 2 september te pauzeren in verband met de Beltrumse kermis. De week daarop – vanaf 9 september – is direct de eerste speelronde van de najaarscompetitie. VIOS neemt hieraan deel met 4 teams, keurig verdeeld over de 3e, 4e, 5e en 6e klasse. De teams zijn onveranderd ten opzichte van de voorjaarscompetitie, maar de intentie is wel uitgesproken om de sterkste spelers uit team 4 wat meer uitdaging te bieden door extra invalbeurten bij team 3, dat een klasse hoger speelt. Hopelijk komt iedereen uitgerust en fit weer terug van zijn of haar vakantie en maken we er samen weer een mooi en sportief seizoen van.

Internationaal Touwtrektoernooi SF Goldscheuer Duitsland In het weekend van 15 en 16 juni hield SF Goldscheuer een internationaal toernooi ter ere van hun 70-jarig bestaan. Het toernooi kende een zeer grote deelname . Ook de Bisons waren vertegenwoordigd. Enerzijds om te touwtrekken, maar ook om ons eigen internationaal toernooi op 25 en 26 juli 2020 te promoten. De Bisons namen deel in drie klasses. Te weten 700kg, 580kg en 640kg klasse. Dit alles was te volgen op livestream, wat ook bij het thuisfront menige zweetdruppel opleverde tijdens de wedstrijden. In de 720kg klasse waren 24 teams verdeeld over twee poules. Het 720kg team draaide een prima toernooi, maar kwamen tekort om door te gaan naar de halve finales. 12 V.I.O.S.-Wijzer


In de 580kg klasse waren 25 teams verdeeld over drie poules. Het 580 kg team wist in een zware poule als enig Nederlands team door te dringen tot de achtste finales. Hierin moest men het opnemen tegen het Zwitserse Ebersecken. Deze wedstrijd ging na een flinke strijd verloren. In de 640kg klasse waren maar liefst 38 teams verdeeld over vier poules. Het 640kg team kwam eveneens goed voor de dag. De poulefase kende een zwaar en grillig verloop. Met name de laatste wedstrijd in de poule kostte heel veel kracht, maar werd gewonnen. We werden eerste in de poule. In de achtste finale moesten we het opnemen tegen Heure uit Borculo. Deze wedstrijd ging verloren. We kunnen terugzien op een goed weekend touwtrekken en een prima promotie voor ons eigen toernooi.

NK Touwtrekken Bij TTV de Roppers in Dalerpeel Het NK Touwtrekken werd gehouden op 22 en 23 juni. De Bisons namen deel met een jeugdteam, een 640kg team en een 600kg team. Bij de Jeugd was er een poule met 8 deelnemende ploegen. De Jeugd ging zonder prestatiedruk de strijd aan. De ploeg is vrij jong en voor menigeen was dit het eerste NK. De inzet was vanaf het begin heel goed. Het was mooi om te zien hoe ze zich door de poulefase streden. Van wedstrijden winnen, op het nippertje verliezen en jezelf tegenkomen. Het was niet genoeg om door te gaan naar de halve finales, maar wel veel geleerd en ervaring opgedaan. Het 600kg team trad aan in een poule met 6 deelnemers. Het team moest echt keihard werken om bij de eerste vier te komen en dat lukte uiteindelijk. In de halve finales moest men tegen TTV OKIA. Het team draaide steeds beter, maar het was niet genoeg om TTV OKIA te verslaan. In de strijd om het Brons moest men tegen TTV Monnickendam. Na twee uitputtende trekbeurten werd het Brons binnengehaald. 1e TTV OKIA, 2e Veense Boys, 3e Vios Bison Het 640kg team moest aantreden in een poule van 9 teams. Het team wilde eerst maar niet op gang komen, maar stukje bij beetje ging het beter.. Uiteindelijk wist men derde in de poule te worden. In de halve finale moest men het opnemen tegen TTV Lagerweij. TTV Lagerweij was de betere ploeg. In de strijd om het Brons moest men het opnemen tegen TTV Valleitrekkers. Na zware trekbeurten moest men de meerdere erkennen in TTV Valleitrekkers. V.I.O.S.-Wijzer 13


1e TTV Heure, 2e TTV Lagerweij, 3e TTV Valleitrekkers, 4e Vios Bison Twee grote toernooien vlak achter elkaar eisen wel hun tol, maar de Bisons hebben zich er goed doorheen geslagen.

Selectiewedstrijden, 6 juli bij TTV Eibergen Teams die de selectiewedstrijden winnen in een bepaalde klasse mogen Nederland vertegenwoordigen op het EK in Ierland. De Bisons namen deel in de 560kg klasse. TTV Oele werd in deze klasse eerste en gaan voor Nederland naar het EK.

Competitie toernooi Gewest Oost Op zondag 14 juli werd het 6e competitie toernooi van Gewest Oost gehouden. We waren te gast bij TTV Elshof in Elshof. Het Jeugdteam Bison/Oele kende een prima toernooi verloop, langzaam maar zeker gaat het beter touwtrekken. Elk toernooi een paar punten meer dan het vorige toernooi. 5e in het dagklassement. Het Bison Jeugdteam presteerde eveneens goed. Het vorige toernooi was iets minder, maar nu waren ze er weer. Ook voor hen is een plaats in de middenmoot het hoogst haalbare, maar ze kruipen wel dicht naar de top toe. 6e in het dagklassement. Het 600kg team kende een zwaar toernooi. Ze hadden net geen power genoeg om bovenin mee te draaien. Aan inzet en strijd ontbrak het het team niet. 5e in het dagklassement. Het 680kg team begint beter te draaien. Stukje bij beetje gaat het de goede kant op. 6e in het dagklassement. De Bisons zijn nu volop aan het trainen voor het EK Touwtrekken van 5 t/m 8 september in Ierland. Er wordt samen met TTV Eibergen en TTV Koapman getraind om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op dit EK.

14 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel. . . De competitie ligt stil maar er gebeurt van alles. Sportpark ‘de Sonders’ wordt verder ontwikkeld. Nadat de provincie Gelderland onze plannen al ondersteunde, wordt dit nu ook gedaan door de gemeente Berkelland. Veel waardering voor de werkgroep bestaande uit Ronald Stapelbroek (vv VIOS B.), Ton Scharenborg (SAVV), Mark Ribbers (SSB) en Yorick klein Gunnewiek (SSB). Zij trekken de kar en krijgen steun op de achtergrond van verschillende personen. Inmiddels is ‘de Ondergrondse’ begonnen met voorbereidende werkzaamheden en samen met de vrijwilligers van SSB zal er een prachtige trainingsaccommodatie voor de Survivalrunsport ontstaan op sportpark ‘de Sonders’. Voorafgaand aan de vakanties is ook het VIOS-magazine huis-aan-huis verspreid in Beltrum. Een magazine dat de laatste jaren steeds verder is geëvolueerd in een informatieboek met wetenswaardigheden over de Beltrumse gemeenschap. Hoe houdt je Beltrum leefbaar en aantrekkelijk? Samenwerking met andere organisaties is hierin belangrijk. Sponsoren, beïnvloeders en collega verenigingen maken het mogelijk. De competitie zal binnenkort beginnen. Heren-1 heeft al een eerste trainingsblok afgewerkt in de maand juli. Na een korte pauze gaan zij verder in augustus. Voorafgaand aan de competitie zijn er de bekerwedstrijden met enkele mooie burenruzies voor heren-1 en vrouwen-1. Ook wordt er gestart met de aanleg van een videosysteem. Een grote investering welke vooral mogelijk wordt gemaakt door enkele vrienden van VIOS. Een nieuwe tool welke gebruikt zal worden om vooruitgang te boeken. Het hoofd opleidingen zal samen met de trainers hier het voortouw in moeten nemen. Het belangrijkst blijft echter de basis. Plezier maken met elkaar. Mooi is dan ook het initiatief van Sport Federatie Berkelland in samenwerking met ons lid Anouk Groot Kormelink. Een voetbalapp waarmee kinderen in de vakantie samen kunnen komen om een balletje te trappen. V.I.O.S.-Wijzer 15


Vacature - notulist Bestuur vv VIOS B. is op zoek naar een notulist (M/V) voor het maken van verslagen van onze bestuursvergaderingen. Deze worden maandelijks gehouden en de functie van notulist kan ook gecombineerd kunnen worden met een rol binnen de sponsorcommissie. Een commissie waarbinnen je actief betrokken zult worden bij het zoeken en benaderen van nieuwe en bestaande sponsoren. Ook zullen er sponsorbijeenkomsten worden georganiseerd waarbij je aanwezig zult zijn. Een mooie en uitdagende functie! Heb je interesse? Neem dan contact op met voorzitter William Slotboom: voorzitter@viosbeltrum.nl.

Afrondende financiering zet Vitaal Sportpark in de startblokken Het gaat nu echt beginnen. Het deel van het trainingsveld aan de Avesterweg is door de Ondergrondse vrijgemaakt van alle voetbalattributen. De contouren van het nieuwe voetbalveld op het andere deel zijn zichtbaar. Na de kermis het andere deel zijn zichtbaar. Na de kermis gaat gestart gaat gestart met de transitie totVitale het Vitale Sportpark! worden met worden de transitie tot het Sportpark!

ontwerp ontwerpopen open club club Het Vitale Sportpark is een uniek project in de regio! Een fantastisch plan dat door een brede maatschappelijke 16 V.I.O.S.-Wijzer samenhang, in een ongekende race tegen de klok, tot stand is gebracht. De druk was hoog, omdat de subsidieverstrekkers door onverwacht vele aanvragen het gelimiteerde subsidieplafond


Zwarteweg 9 Tel. : (0544)-482129

7156 NM Beltrum Fax (0544)-482187

 GRONDVERZET machines  HOOIBOUW machines  URBAN kalverdrinkautomaten  ILMAR varkens groepshuisvesting  Constructiewerk en stalinrichting  Tuin- en parkmachines • Tevens verhuur van diverse machines.

• •

SKL keurstation voor veldspuiten V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl info@nijenhuismachines.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl chap! s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

V.I.O.S.-Wijzer 17


Het Vitale Sportpark is een uniek project in de regio! Een fantastisch plan dat door een brede maatschappelijke samenhang, in een ongekende race tegen de klok, tot stand is gebracht. De druk was hoog, omdat de subsidieverstrekkers door onverwacht vele aanvragen het gelimiteerde subsidieplafond raakten. Werkgroep voorzitter Ronald Stapelbroek hierover, “We wisten dat het gezien de tijd spannend zou worden toen we ons uitvoerige plan indienden bij de Provincie, maar door een intensieve Beltrumse lobby werd onze aanvraag in 2e instantie alsnog gehonoreerd.” Het was vooral de compleetheid van het plan met daarbij de samenwerkingen buiten de sport om, die maakten dat wij wel aan de provinciale voorwaarden van de Open Club/Vitaal Sportpark konden voldoen. Natuurlijk werkte de goede relatie met ‘Achterhoek in Beweging’ mee. Met deze opvolger van Scholder an Scholder heeft VIOS Voetbal al jaren een intensief contact en bovendien inbreng geleverd in de ontwikkelfase. Deze organisatie, ontstaan vanuit de acht Achterhoekse gemeenten, is ook de initiator van het Regionale Sportakkoord. De vertaling van het snel veranderende sport- en beweeglandschap in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.

De gemeente doet mee Medio juli kende de gemeente Berkelland eveneens een subsidie toe. Ook hier was de verbinding met het Sociale Domein en de connecties met maatschappelijke organisaties en instellingen doorslaggevend. De middelen komen uit het budget wijk- en kerngericht werken. In de toelichting aan de penvoerder SAVV, staat geschreven:

“U ontvangt deze incidentele subsidie voor het projectplan ‘Open Club en Vitaal Sportpark de Sonders’.Wij vinden het belangrijk dat initiatieven in de samenleving ontstaan en een breed draagvlak kennen. Uw project draagt bij aan de leefbaarheid van Beltrum. Dit krijgt onder andere vorm doordat uw projectorganisaties verbindt, het ontmoeten van inwoners stimuleert, oog heeft voor kwetsbare inwoners, een gezonde leefstijl bevordert en een preventieve werking heeft in het sociaal domein door bijvoorbeeld jongeren en ouderen actief te betrekken. Kortom, uw project draagt bij aan doelstellingen die de gemeente Berkelland nastreeft.” Thuisbasis voor jeugd en senioren Mark Ribbers werkgroeplid en tevens voorzitter van de Stichting Survivalrun Beltrum. “Het echte werk kan nu beginnen. Mooi is dat de projectfinanciering rond is. De Subsidie Stimulering bouw en onderhoud van het ministerie van 18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


VWS, voor de BTW-compensatie bleek eind juli een formaliteit. Aanvullende vragen konden door onze fiscaal-specialist Yorick Klein Gunnewiek positief worden beantwoord.” Mark is uitermate tevreden over de samenwerkingen en zegt dat de gedachte over de komst naar de ‘De Sonders’ al in 2015 zijn ontstaan. “Als trainingsgroep groeiden we volop. Theo Helmers hebben we destijds gevraagd om in een aantal sessies visie en organisatieveranderingen richting te geven. Eén van uitkomsten was dat een gecombineerde thuisbasis voor de jeugd en senioren ontbrak en onze zichtbaarheid vergroot moest worden. Op ‘De Sonders’ schetsten een aantal enthousiastelingen op één van de avonden al survivalrunmogelijkheden in. Het contact bleef.”

Deelnemerslijst blijft groeien In 2017 werd de oproep om een vernieuwde locatie luider en bezocht de Stichting Survivalrun Beltrum, naast VIOS, meerdere potentiële goede locaties en er volgden diverse verkennende gesprekken met geïnteresseerden die zich hadden gemeld. Bij de rondgang door een grote groep survivalrunners over de gehele Sonders bleek de huidige plek als meest optimale. Elementen verspreid over de locatie i.v.m. trainingsbegeleiding was niet wenselijk. Opvallend was dat SAVV/VIOS in dat najaar binnen twee weken de kosten en integrale plusmogelijkheden konden neerleggen. Na lang wikken en wegen tussen twee goede mogelijkheden werd in juni 2018 gekozen voor de samenwerking met de SAVV/VIOS-voetbal. Dit vanwege de geboden faciliteiten, de verbinding met het bestaande oefenbos, de snelheid van antwoorden en de kracht om een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de lokale leefbaarheid. Mark hierover; “De gesprekken met SAVV en voetbal voelden meteen goed, herinnerden aan de vruchtbare sessies van 2015 en zij konden hun brede netwerk inzetten. Altijd gemakkelijk, als het om financiering gaat. Binnen twee maanden werd een compleet projectplan voor het Vitaal Sportpark opgezet. Achteraf had het geen week langer moeten duren.” Voor het beachveld dat in het plan is opgenomen is al veel interesse. Het idee werd ingebracht door volleybalvoorzitter Stanley Heutinck, daarna sloot de Tennis aan en Linda Wallerbos van de afdeling Handbal raakte eveneens enthousiast. Beachvelden zijn hot en bieden extra mogelijkheden!

Een waar huzarenstukje Maatschappelijke partners als basisschool De Sterrenboog, KBO en Outrac complementeren het rijtje. Alles volgens de huidige maatschappelijke opvattingen. Outrac helpt jongeren die een extra duwtje in de rug nodig hebben. Met meerdere partijen wordt nog gesproken. Wij feliciteren de 20 V.I.O.S.-Wijzer


werkgroep en allen die zo’n grote input hebben gegeven aan dit plan. Een waar huzarenstukje! De papierwinkel is op orde, de omgevingsvergunning wordt binnenkort verwacht. Wij wensen alle vrijwilligers alvast veel plezier met de uitvoer van deze fantastische job. Weer een innovatie die Beltrum extra op de kaart zet, de leefbaarheid en aantrekkelijkheid vergroot en we zijn onder de indruk van de vele positieve reacties. Nu de succesvolle uitvoering van een uniek project! Vooruit blijft ons Streven.

Eerste exemplaar VIOS-magazine voor goalie Flin Schutten Beltrum - Het jaarlijkse Magazine van voetbalvereniging VIOS is uit. Dit alles ter voorbereiding op het komende seizoen. De nieuwe doelman van de Beltrumse hoofdmacht Flin Schutten mocht afgelopen dinsdag het eerste exemplaar in ontvangst nemen uit handen van Daan te Brake. In het uitgebreide nummer staan naast alle wetenswaardigheden weer volop verhalen en interviews. Zo is te lezen hoe een hockeyende dierenarts voetbaltrainer in Beltrum werd en hoe “Jan” via de liefde 3500 km van zijn geboortegrond in VIOS 7 terecht kwam. Anderen vertellen over de bloeiende dorpsdynamiek buiten het voetbal om, zoals de 21-jarige Rein Lepping die nu al gerespecteerd evenementleider is. In de 60 pagina’s tellende gids gaan voetbal en samenleving hand in hand.

VIOS-magazine 2019-2020 ontwerp open club

Vormgever Daan te Brake is tevreden, “Het is fantastisch om zo’n blad te mogen maken. Maar minstens zo mooi is het om he V.I.O.S.-Wijzer 21 eerste exemplaar te mogen uitreiken. Zeker als je hoort waar een goede keeper als Flin Schutten juist voor VIOS kiest.” D goalie uit Borculo is verrast, “Ik verbaas me elke dag weer


Vormgever Daan te Brake is tevreden, “Het is fantastisch om zo’n blad te mogen maken. Maar minstens zo mooi is het om het eerste exemplaar te mogen uitreiken. Zeker als je hoort waarom een goede keeper als Flin Schutten juist voor VIOS kiest.” De goalie uit Borculo is verrast, “Ik verbaas me elke dag weer wat voor moois zo’n dorpsclub biedt.” Flin Schutten (22) maakt deze zomer de overstap van vv Reünie naar Beltrum. Net als andere jaren verzorgde Marco Heutinck de foto’s in de rijk geïllustreerde gids. Het Magazine is huis aan huis verspreid in het Beltrumse postcodegebied.

Ut geet niet om woorden Als jeugdvoorzitter is er de behoefte om wat termen te verduidelijken en in een juist perspectief te plaatsen. Aanleiding is het feit dat er binnen de club te pas en te onpas gebruik wordt gemaakt van benamingen terwijl men zich niet verdiept heeft in de gedachten erachter. Zo valt te pas en te onpas het woord zaagtand methode in gesprekken. dattotaal menverkeerde hier een totaal DoorvragenDoorvragen leert dat men leert hier een voorstelling bij heeft. Bovendien gaat het niet om het woord verkeerde voorstelling bij heeft. Bovendien gaat het niet om het woord maar maar om het beleid erachter. Misschien even meenemen naar een klasse KNVB, jaar of 10 terug. VIOS B. voetbalde middenmoot 5e 10 om het beleid erachter. Misschien even meenemen naar een jaar of terug. terwijl het de 2e club qua grote was in Berkelland! Ondanks alle talenten en insteek selectie-elftallen met goed VIOS B. voetbalde middenmoot 5e klasse KNVB,op terwijl het de 2e club quakader grote stagneerde al jaren de groei! was in Berkelland! Ondanks alle talenten en insteek op selectie-elftallen met Nu was het ook niet zo moeilijk om ander beleid in te zetten goed kader stagneerde al jaren groei! eropna slaat. Zet vooral in op de hele brede als jede theorieën middengroep en breng deze naar een hoger niveau en er zal aan de top winst ontstaan en aan de onderkant zullen leden meegroeien of soms ook afhaken. Zo geschiede en werd de term zaagtandmethode een begrip. Het gaat dus niet om goede spelers dwars te zitten maar juist om een brede groei te bewerkstelligen. Gezien het feit dat VIOS B een aantal verenigingen in de buurt voorbij is gegroeid of is benaderd, is voor mij een teken dat we het goed hebben gedaan.

Nu was het ook niet zo moeilijk om ander beleid in te zetten als je theorieën eropna slaat. Zet vooral in op de hele brede middengroep en breng deze naar een hoger niveau en er zal aan de top winst ontstaan en aan de onderkant zullen leden meegroeien of soms ook afhaken. Zo geschiede en werd de term zaagtandmethode een begrip. Het gaat dus niet om goede spelers dwars te zitten maar juist om een brede groei te bewerkstelligen. Gezien het feit dat VIOS B een aantal verenigingen in de buurt voorbij is gegroeid of is benaderd, is voor mij een teken dat we het goed hebben gedaan. 2018-2019 JO08-1G (10)

2018-2019 JO08-1G (10)

Als bestuurder is het van belang om steeds de volgende stap te zetten en nadat we hebben in gestoken op de brede middengroep, was het volgende punt om het vrijwillig kader te gaan scholen of hulp te bieden bij het aanbieden van kwaliteit aan onze leden. Hetgeen ook de rode draad was in het beleidsplan 20015 22 V.I.O.S.-Wijzer – 2018.


Als bestuurder is het van belang om steeds de volgende stap te zetten en nadat we hebben in gestoken op de brede middengroep, was het volgende punt om het vrijwillig kader te gaan scholen of hulp te bieden bij het aanbieden van kwaliteit aan onze leden. Hetgeen ook de rode draad was in het beleidsplan 20015 – 2018. In ons laatste beleidsplan is bewust een insteek gemaakt naar maatwerk. In gegeven door beleid van de KNVB waar men, (hoe bijzonder!?), voor de middengroep bij de jeugd meer voorwaarden wil gaan bieden om te groeien. En niet te kiezen voor door selecteren! Binnen VIOS B kiezen we daarom er ook voor om de functie van hoofd opleidingen gestalte te geven omdat hij met zijn kennis en kunde de schakel moet zijn in de grote, en niet makkelijke web, van maatwerk. En ik heb er alle vertrouwen in dat we dat als VIOS B voor elkaar krijgen. Een ander belangrijk ding voor ons naar de toekomst is de club als onderdeel van Beltrum. De samenwerking met anderen. Juist hiernaar wordt gekeken door de politiek als het gaat om ondersteuning. En de samenwerking met verenigingen uit de buurt zal op niet al te lange termijn op de agenda’s komen. Buiten dat het kansen biedt, is beide noodzaak om als club te overleven! U ziet het gaat niet om woorden. Binnen de jeugdcommissie wordt het woord zaagtand eigenlijk niet meer gebruikt maar is het onderliggend beleid steeds uitgangspunt van het gesprek. Je moet je dit wel eigen maken en binnen de club is daar nog wat te halen. Een belangrijke commissie in deze is m.i. de technische commissie, die als geen ander de cultuur binnen de club moet bewaken en vooral uitdragen!!! Zij zijn immers in tegenstelling tot trainers geen passanten. Wat verder rest is volgens mij om met elkaar in gesprek te blijven als het gaat om VIOS B. Ideeën en gedachten van iedereen zijn welkom en kunnen van belang zijn. Zonder daar een naam aan te geven, gaat het om de weloverwogen gedachte (beleid) erachter. Benny Krabbenborg voorzitter jeugdcommissie VIOS B.

Nieuwe kansen! Een nieuw voetbalseizoen staat voor de deur. Hoewel het nog hartje zomer is en er vele records worden gebroken nadert het nieuwe seizoen. Hoewel de spelers pauze hebben al zie ik gelukkig veel kinderen gebruik maken van het veld als ze vrij zijn. Een goede zaak. V.I.O.S.-Wijzer 23


Voor velen zal het afwachten zijn hoe het allemaal gaat. Ook voor ons als jeugdcommissie en zeker voor het (nieuwe) kader. In de vakantieperiode is het voor ons nooit helemaal vakantie. Er zijn altijd vragen of opmerkingen die aandacht vragen. En ik ben blij dat mensen komen om dit te delen. We kunnen het niet altijd meteen oplossen maar gedeelde smart is in deze halve smart en voor de coördinatoren een reden om hier extra aandacht voor te hebben. Zorgen! Er zijn echter ook zorgen. Eind vorig seizoen waren er binnen de jeugd 20 vacatures! Hard werken van eenieder heeft gezorgd dat we 17 vacatures hebben kunnen invullen. Maar er zijn nog enkele vacatures niet ingevuld. • Er is nog een vacature op de maandagavond voor de JO19. Er moet toch iemand zijn die samen met Twan te Woerd deze talentvolle groep wil trainen. Dus selectiespelers kom op en neem contact op met Michel Ballast om dit in te vullen. • Hetzelfde geldt voor de dames 1, 2 en 3. Er moet toch iemand zijn die op maandagavond het geweldige MO 17 wil trainen. Kom op vrouwleu!!!!! • Voor ons als jeugdcommissie sowieso een elftal waar nog zorgen zitten nu de samenwerking met Grol en DEO in deze niet van de grond is gekomen. En het aantal spelers van 11 eigenlijk te weinig is. Dus hier zijn ook nog zorgen. Een ander punt is nog de vervanging van Richard Stortelder binnen de jeugdcommissie die de activiteiten gaat aansturen. Niet een hele grote klus maar vooral in de winterperiode willen we ook wat voor onze jeugd doen. U ziet er liggen nog vele nieuwe kansen. De jeugdcommissie wenst iedereen een mooi en prachtig seizoen toe! Schik maken! B. Krabbenborg voorzitter jeugdcommissie VIOS B.

Voetbal app voorziet in behoefte De schoolvakanties zijn begonnen en wat ga je allemaal doen in je vakantie? Voetballen is een leuke mogelijkheid en het sportpark ‘De Sonders’ is er om te gebruiken! Op initiatief van Sport Federatie Berkeland is er dan ook gestart met een balletje trap app. Onder leiding van Anouk Groot Kormelink was afgelopen dinsdag de eerste bijeenkomst op sportpark ‘De Sonders’. Elf kinderen maakten gebruik van de app en kwamen op de eerste afspraak. Een mooie opkomst voor een eerste keer en een mooi voorbeeld van een open sportpark. 24 V.I.O.S.-Wijzer


voetbal app voetbal app

Felicitaties aan supporter Pastor Scholten Felicitaties aan supporter Pastor Scholten

Als VIOS-voetbal feliciteren wij Pastor Scholten met zijn 60-

Als VIOS-voetbal feliciteren wij Pastor Scholten met zijn 60-jarig jarig Priesterjubileum. Een wijs verbinder en een echt Priesterjubileum. Een wijszijn verbinder en een erkent echt mensenmens. Binnen zijn mensenmens. Binnen gelederen hij een waar gelederen erkent hij een waar supporter te Echo zijn van VIOS.we In de Echo supporter te zijn van VIOS. In de lazen dat hijlazen datwe hijhijVIOS beter acht acht dan dan Grol. datwillen willen we lezen en zijn dat dat hij VIOS beter Grol.Kijk, Kijk, dat we lezen en daarom daarom zijnop wehem! extra trots op hem! we extra trots Hij kent de kracht van mensen. Wie kent zijn wijze Twentse

Hij kentniet? de kracht Wie ut kenthebben! zijn wijzeIn Twentse leus niet? Van de leus Vanvan de mensen. leu, mo’j een ander blad werd leu, mo’j ut hebben! In een ander blad werd nog een fantastische uitspraak nog een fantastische uitspraak van hem opgetekend; “'t köpken van “'t köpken is nog good in orde,is moar 't schötteltjen is is hem nog opgetekend; good in orde, moar 't schötteltjen kapot!" kapot!"

Zeereerwaarde heer Scholten, wij respecteren uw leeftijd, maar wat zou het fijn zijn als wij u, net als in vroegere jaren Zeereerwaarde heer Scholten, wij respecteren uw leeftijd, maar wat zou het weer eens als supporter langs de lijn kunnen begroeten. U fijn zijn alsvan wij harte u, net als in vroegere weer eens als supporter langs blijft welkom en dejaren VIOS-koffie steet kloar en de datlijn kunnen begroeten. U blijft van harte welkom en de VIOS-koffie steet kloar natuurlijk in een zundagse komme met een geeuw schötteltjen.en

dat natuurlijk in een zundagse komme met een geeuw schötteltjen.

Gerdaen enRia Ria helpen anderen met jouw voetbalplaatjes Gerda helpen anderen met jouw voetbalplaatjes

Destorm storm van de COOP voetbalplaatjesactie nogliggen. niet Nog gaansteeds De van de COOP voetbalplaatjesactie is nog nietisgaan liggen. Nog steeds zijn gezinnen en mensen op zoek naar de zijn gezinnen en mensen op zoek naar de laatste voetbalplaatjes om hun laatste voetbalplaatjes om hun album gevuld te krijgen. “Het album gevuld krijgen. “Het blijft een onmisbaar familie-album en dan niets dat is blijft een te onmisbaar familie-album en niets is mooier mooier dan dat deze vol is!” deze vol is!” V.I.O.S.-Wijzer 25


De zussen Gerda Visser en Ria te Veluwe beheren de voetbalplaatjesbank. Velen wetenbeheren hen te de vinden en dagelijksVelen De zussen Gerda Visser en Ria te Veluwe voetbalplaatjesbank. worden dankzij hun inzet albums gevuld.

weten hen te vinden en dagelijks worden dankzij hun inzet albums gevuld. Toch is de voorraad van enkele nummers zeer beperkt. Daarom

Toch de voorraad nummers zeer beperkt. Daarom deze oproep. dezeis oproep. Hebvan jeenkele nog boventallige voetbalplaatjes liggen, maakje een ander er blij mee. Breng ze naar Riaander te Veluwe Heb nog boventallige voetbalplaatjes liggen, maak een er blij mee. Nelissenstraat 65Veluwe of Gerda Visser Zuivelstraat 5. Zuivelstraat 5. Breng ze naar Ria te Nelissenstraat 65 of Gerda Visser Contact voetbalplaatjesbank;

Ria te Veluwe 0544 481545 of

Contact voetbalplaatjesbank; Ria te Veluwe 0544 481545 of veluwebt@gmail. veluwebt@gmail.com. com. VIOS en de vele spaarders danken de Gerda en Ria voor hun

vrijwillige VIOS en de veleinzet. spaarders danken de Gerda en Ria voor hun vrijwillige inzet.

voetbalplaatjes (web)

voetbalplaatjes (web)

VIOS VOLLEYBAL Hallo allemaal,

Menigeen heeft of krijgt nog vakantie, toch zit het nieuwe volleybalseizoen er weer aan te komen! Alle teams, jeugd en senioren, beginnen met de trainingen in de week van 26 augustus (week 35). De insteek is om tijdens de eerste thuiswedstrijd de teamfoto’s te maken, zodat al vroeg in het seizoen de teamfoto’s gepubliceerd kunnen worden. 26 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal, Menigeen heeft of krijgt nog vakantie, toch zit het nieuwe volleybalseizoen er weer aan te komen! Alle teams, jeugd en senioren, beginnen met de trainingen in de week van 26 augustus (week 35).

De insteek is om tijdens de eerste thuiswedstrijd de teamfoto’s te maken, zodat al vroeg in hetHet seizoen de teamfoto’s gepubliceerd kunnen worden. Het voorlopige wedstrijdschema staat inmiddels al voorlopige wedstrijdschema staat inmiddels al een poosje op de website van de op de website van de Nevobo. Houdt er rekening mee Nevobo. Houdt er rekening mee dat totwijzigingen 1 september nog wijzigingen kunnen september nog kunnen worden doorgevoer worden doorgevoerd. Wij wensen iedereen, die nog vakantie heeft of moe Wij wensen iedereen,fijne die nogvakantiedagen! vakantie heeft of moet krijgen, fijne vakantiedagen! Trainingen:

Trainingen:

Dag Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Veld 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3

Tijd 18.30 – 20.00 20.00 – 21.30 16.00 – 17.30 17.30 – 19.00 19.00 – 20.30 20.30 – 22.00 19.30 – 21.00 18.30 – 20.00 20.00 – 21.30 19.00 – 20.30 20.30 – 22.00 16.30 – 18.00 18.00 – 19.30 20.30 – 22.00 16.00 – 17.30 17.30 – 19.00 19.00 – 20.30 20.30 – 22.00 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00

Team C2 Dames recreanten CMV 4/5.2 CMV 6/5.1 Dames 3 Heren Recreanten Dames 4 Meisjes C1 Dames 1 Dames 2 Heren 1 CMV 1-2-3 Meisjes C2 Dames 1 CMV 4/5.1 CMV 6/5.2 Meisjes B1 Dames 2 Meisjes B1 Meisjes C1

Wedstrijden:

V.I.O.S.-Wijzer 27 Dag Veld Tijd Team Dinsdag Zaterdag

3 2

20.30 uur 10.30 uur

Heren 1 Meisjes C1


3

Trainingen:

18.30 – 20.00

Meisjes C1

Wedstrijden: Dag Dinsdag Zaterdag

Veld 3 2 1 2 1 2 1 2

Tijd 20.30 uur 10.30 uur 12.30 uur 12.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 16.45 uur 16.45 uur

Team Heren 1 Meisjes C1 Meisje B1 Meisjes C2 Dames 2 Dames 4 Dames 1 Dames 3

Hart voor de Achterhoek: Stemmen!

Hart voor deVios Achterhoek: Stemmen! volleybal doet ook dit jaar weer mee met de acti

Vios volleybal doet ookde ditAchterhoek’ jaar weer mee met actie ‘Hart voor de voor vandede Rabobank. Vorig jaar hebbe Achterhoek’ vanvereniging de Rabobank.met Vorigjullie jaar hebben wij als nieuwe vereniging met jullie stemmen volleyballen aan stemmen nieuwe volleyballen aan kunnen schaffen. schaffen. We hopen dit jaar, door jullie stemmen, geld te kunne investeren in de beachvelden het ‘fitaal sportpark We hopen dit jaar, door jullie stemmen, geld te kunnenop investeren in de gaat sportpark’. dit in zijn werk? Iedereen die op 1 augustus beachvelden opHoe het ‘fitaal is van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek mag van 5 s totwerk? en met 19 september 2019 2019 stemmen opRabobank deelnemende Hoe gaat dit in zijn Iedereen die op 1 augustus lid is van verenigingen en stichtingen. Ieder lid krijgt vijf st Noord- en Oost-Achterhoek mag van 5 september tot en met 19 september hij/zij mag verdelen onder verenigingen en stichtinge 2019 stemmen op deelnemende verenigingen en stichtingen. Ieder lid krijgt vijf stemmen die hij/zij mag verdelen onder verenigingen en stichtingen die hij/zij een warm hart toedraagt. Er kunnen maximaal twee stemmen op één vereniging uitgebracht worden en alle vijf de stemmen moeten verdeeld worden. Begin september ontvangen alle leden van de bank een stemkaart met daarop een unieke stemcode die toegang geeft tot de online stemmodule. Let op! Een klant van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is niet per definitie lid. Via de website van de Rabobank kan je een lidmaatschap aanmaken. Alleen leden mogen meestemmen. We hopen op jullie steun!

Vacatures Tijdens de jaarvergadering zijn enkele vacatures naar voren gekomen. Inmiddels kunnen wij mededelen dat de functie van VSK (scheidsrechtercoördinator) door Juliet Klein Willink van Wendy Ordelmans wordt overgenomen. De vacature van secretaris (vanaf seizoen 2020-2021) staat helaas nog open. Carlijn heeft eerder te kennen gegeven met deze bestuursfunctie te stoppen vanaf seizoen 2020-2021. Dat seizoen is natuurlijk nog even weg, maar wellicht is het handig om al vast met Carlijn ‘mee te lopen’. Mocht hier dus interesse voor zijn, kan je je melden bij één van bestuursleden. 28 V.I.O.S.-Wijzer


Kledingfonds jeugd en senioren Het nieuwe seizoen vangt bijna aan. Dit bekent ook dat in september de eerste wedstrijden worden gespeeld. De kledingcommissie is al weer druk bezig met het klaarmaken van de nieuwe teamtassen. Mocht je nou afgelopen jaar, aan het einde van het seizoen, vinden dat je wedstrijdtenue wat te klein is geworden of blijkt bij aanvang van het nieuwe seizoen dat je tenue aan de kleine kant is? Zaterdag 24 augustus van 10.00 tot 11.00 uur bij sporthal de Sonders, heeft de kledingcommissie een pasochtend gepland. Verwacht je dat het tenue van afgelopen jaar nog goed past, hoef je uiteraard niet te komen. Zoals afgelopen ledenvergadering is besloten, wordt ook het kledingfonds voor alle seniorenteams opgezet (met uitzondering van de recreanten). De kledingcommissie is bezig om het kledingfonds voor de senioren vorm te geven. Bij aanvang van het aankomende seizoen zal er daarom, net zoals bij de jeugdspelers, €1,50 contributieverhoging worden ingevoerd bij de competitiespelende leden. Dit bedrag wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het kledingfonds. Vooralsnog is het streven om volgend seizoen (2020-2021) de eerste seniorenteams van nieuwe wedstrijdtenues te voorzien.

Regiokampioenschappen mei Voor de zomervakantie hebben twee CMV teams meegedaan aan de regiokampioenschappen. Ondanks dat dit al even geleden is, willen wij, een berichtje over deze goede prestatie, jullie niet onthouden! Op zaterdag 11 mei zijn 2 CMV teams van Vios volleybal naar de regiokampioenschappen van Regio Oost van de Volleybalbond in Elburg geweest. Ze mochten daar naar toe, omdat ze het afgelopen seizoen de kampioen van de competitie in het Rayon Berkelstreek zijn geworden. Het CMV niveau 3 team moest eerst 5 poule wedstrijden spelen tegen Halley ( 3-2 verlies en 1-1 gelijk ), SSS ( 1-0 winst en 1-0 winst ), Forza ( 1-1 gelijk en 2-1 winst ), Dynamo A ( 3-2 winst en 3-0 verlies ), EVV ( 4-0 en 4-1 winst ). Dat was een zware dobbel, maar onder de bezielende begeleiding van de moeder Kim en Daniëlle hebben ze als leeuwinnen gestreden en heel veel gewonnen. Ze werden achter Halley 2e in de poule en naar de halve finale. De halve finale was tegen Apollo 8 uit Borne en deze werd met 2 x 4-1 verloren. Traantjes om het niet halen van de finale, maar met een goede V.I.O.S.-Wijzer 29


peptalk van de ouders gingen de meiden de strijd aan tegen Halley om de 3e plaats. De 1-e set werd met 4-1 verloren en als je dan denkt dat het gebeurd is, komen er nieuwe krachten bij de meiden vrij en winnen ze de 2-e set met 4-1. Een gelijke stand, dus een set van 5 minuten en wie het eerst een punt scoort , heeft gewonnen. Binnen een minuut was het punt gescoord door de Viosmeiden, met een mooie 3e plaats als resultaat. Wederom tranen, deze keer van geluk en vermoeidheid. Een mooie herinneringsmedaille als beloning.

Om plaats 3 moest gespeeld worden tegen 16 en 19-14 verloren. Moe gestreden en meiden na dit verlies. Vermeldt hierbij meiden de pech hadden dat de scheidsrec heel vaak heel ruim hanteerden, hetgeen was van dit technisch heel vaardig gesc

Van links naar rechts: Jade Ars,

Maar deze teleurstelling zal snel veran Jenske Roerdink ter Braak, goede gevoel dat Suze de meiden aan deze dag Tardianiveau Branten, Fieke Wildenbeest Zowel 3 als niveau 4 hebben Vios Het CMV niveau 4 team met Marco Abbinkvolleybalkaart gezet. Met heel veel bew meegereisde familieleden deze 2 meideng als coach moesten 3 poule wedstrijden een eervolle Complimenten aan d spelen Dynamo A ( 13-16 winst en 14-16 winst ), Pollux ( plaats. 18-12 verlies en 15groepen begeleid hebben afgelopen jaren 16 winst ), Livo ( 20-13 verlies en 14-17 winst ). ). Een 2e plaats achter Pollux en naar de halve finale. Deze moest gespeeld wordenhebben tegen het Rivoheel uit Rijssen, De meiden leuk gevonden seizoen weer hun bestging doen een ware triller. Nadat de eerste set met 19-12 werd gewonnen, deom 2evolgend j komen op dit toernooi, want dat is wel set met 17-10 verloren. Gelijke stand, dus een set tot de 5 punten. werd maken. Er zijn door de Deze meiden al vriend helaas verloren met 5-2. van andere verenigingen gemaakt en dat Om plaats 3 moest gespeeld worden tegenzien. EVV. Deze werd met 22-16 en Heel veel dank aan de coaches/begeleide 19-14 verloren. Moe gestreden en teleurgesteld waren de meiden na dit van V verlies. Vermeldt hierbij moet worden de me Als a dat deze meiden de pech hadden dat de even scheidsrechters de spelregels wel heel vaak waar heel ruim hanteerden, hetgeen heel erg getra

in het nadeel was van dit technisch heel vaardig geschoolde team.

Van l

Belte Maar deze teleurstelling zal snel Pippa veranderen in trots en het goede gevoel Reije dat de meiden aan deze dag zullen overhouden. Zowel niveau 3 als niveau 4 hebben Vios Beltrum op de volleybalkaart gezet. Van links naar rechts: Mijs Volleybalkamp Met heel veel bewondering hebben Belterman, Minke Abbink, Pippa InScharenborg het weekendenvan 14-15-16 juni zijn w de meegereisde familieleden deze 2 Marlou Reijerink ongeveer 35 meiden op volleybalkamp gew meidengroepen zien strijden om een

30 V.I.O.S.-Wijzer


Heel veel dank aan de coaches/begeleiders, de scheidsrechters van Vios ( Lois en Zoë ) en de meegereisde supporters.

Als afsluiting zijn we nog even naar MACDute geweest waar ze door de n we ouders aankwamen de blokhut, mochten we eerst onze bedden werdenbij getrakteerd. arzetten, waarna iedereen zich mocht omkleden en opmaken r de gala avond! Volleybalkamp wijl iedereen er op In het r best uitweekend zag, van 14-15-16 juni zijn we elden we leuke casino met een groep van llen! Toen de winnaar ongeveer 35 meiden op end was, werden er bij volleybalkamp geweest kampvuur nog enge in Aalten. odje-aap verhalen teld, waardoor er die Toen we aankwamen ht natuurlijk amper lapenbijwerd door mochten de de blokhut, sten... we eerst onze bedden klaarzetten, waarna erdagochtend weer iedereen zich mocht eg uit de veren om te omkleden en opmaken bijten. Aangezien het voor de gala avond! dag Terwijl regende, zijn we haar naar een binnenbad waar spellen! iedereen er op best uit zag, speeldengeweest we leuke casino ereenToen zich leuk heeft vermaakt! Aan het eind van de enge middag de winnaar bekend was, werden er bij het kampvuur nog broodjen we in groepen de stad in gegaan om daar Crazy 88 te aap verhalen verteld, waardoor er die nacht natuurlijk amper geslapen werd len, een erg leuk fotospel waarbij er opdrachten uitgevoerd door de meesten... sten worden. Nadat we patat en frikadellen gegeten hadden, ben we in groepjes The Big Music Show gespeeld. Zaterdagochtend weer vroeg uit de veren om te ontbijten. Aangezien het de tweede avond werd er weer weinig tot niets geslapen... die dag regende, zijn we naar een binnenbad geweest waar iedereen zich leuk heeft Aan ouders het eind van we in groepenop de dag rond 12u vermaakt! waren alle er de almiddag weer zijn om de meiden stad veel in gegaan daar Crazy 88 te al! spelen, eenwas erg leuk waarbij halen.. te om snel eigenlijk Het een fotospel geslaagd opdrachten uitgevoerd moesten worden. patat en frikadellen kend er met z’n allen! Hopelijk kunnen weNadat hierwevolgend jaar hadden,van hebben we in groepjes The Big Music Show gespeeld. weergegeten een succes maken! Ook de tweede avond werd er weer weinig tot niets geslapen... etjes de volleybalkamp organisatie; Lieke, Marleen, Marlis, een, Zondag Lieke,rond Rosan en Diede! 12u waren alle ouders er al weer om de meiden op te halen.. veel te snel eigenlijk al! Het was een geslaagd weekend met z’n allen! Hopelijk kunnen we hier volgend jaar ook weer een succes van maken!

lgend overzicht op laatste pagina met als titel: Groetjes de volleybalkamp organisatie; renigingsactiviteiten Lieke, Marleen, Marlis, Loreen, Lieke, Rosan en Diede!

os centrale

af heden oproep voorzitter federatie V.I.O.S.-Wijzer 31

os gymnastiek


Verenigingsactiviteiten Vios centrale Vanaf heden

-

oproep voorzitter federatie

-

start seizoen 2019-2020

-

start trainingen

-

start trainingen

Vios gymnastiek 4 september

Vios handbal 22 augustus

Vios tafeltennis 26 augustus

Vios touwtrek 23 t/m 25 augustus - 5 t/m 8 september -

GENSB Int. Jeugdtoernooi, te Folkestone Engeland EK, te Castlebar Ierland

Vios voetbal 26 augustus - 9 september - 23 september - 30 november - 12 januari - 7 juni 2020 -

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Algemene ledenvergadering (20.00uur ‘Spilman’) Vrijwilligersmiddag Nieuwjaarsreceptie Seizoensafsluiting

Vios volleybal Week van 26-8

-

start trainingen

32 V.I.O.S.-Wijzer