Vioswijzer feb 2019

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 65e jaargang no. 4 februari 2019 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord Februari 2019 Als u dit leest is het alweer de tweede week van februari 2019. Het jaar 2019 is 6 weken oud en de goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn nu enigszins bewaarheid of mislukt. Soms erg gemakkelijk, bijvoorbeeld om ook zelf meer te bewegen in plaats van alleen passief van sport te genieten. Het schiet er nog wel eens bij in, al zit je op het puntje van je stoel als je naar boeiend sportevent zit te kijken. Aan deze beweging heb je zeker niet gedacht toen je je voornam meer te gaan bewegen. Beltrum heeft in januari weer laten zien dat we velen laten bewegen en genieten van een uniek sportfestijn dat zijn oorsprong ook nog vindt in Beltrum – de SURVIVAL. Vele vrijwilligers hebben dit weer mogelijk gemaakt en daar mogen we zeker trots op zijn. Het toont duidelijk aan dat betrokkenheid loont! Een fraai voorbeeld daarvan is ook hoe we in Beltrum voor een deel ons “krantenprobleem” oplossen. Buurtgenoten die voor elkaar de kranten ophalen. Een bezorgrooster maken om elkaar toch aan de krant te helpen. Alleen jammer dat dit nodig is, maar het toont wel aan hoe betrokken we met elkaar zijn. Hulde! Laten we ervan uitgaan dat deze betrokkenheid ook in ons sportief leven in 2019 zich vertaalt in een goed en succesvol jaar. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Martin Bouwmeesters P.S. Eens kijken wat februari ons brengt: de Gerarduskalender zegt dat februari nat en koel is, juli dikwijls heet en zwoel zal zijn. Afwachten dus!

V.I.O.S.-Wijzer 1


Jaarvergadering Sportcentrale VIOS 27 februari 2019

De jaarvergadering van Sportcentrale Vios wordt gehouden op woensdag 27 februari a.s. in de bestuurskamer in Sporthal “de Sonders”. De gebruikelijke agenda met o.a. de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester, zal behandeld worden. Bij agendapunt “Bestuursverkiezing” is penningmeester Marcel Helmers periodiek aftredend en niet meer herkiesbaar. Hij zal die avond na 22 jaar afscheid nemen als bestuurslid. De vacaturecommissie is het afgelopen jaar op zoek gegaan naar een opvolger. Boet Leemreize is bereid om de taak op zich te nemen en heeft zich kandidaat gesteld. We zijn hier uiteraard heel blij mee. Boet heeft inmiddels al enkele vergaderingen bijgewoond. We hebben er alle vertrouwen in hem dat hij het penningmeesterschap snel onder de knie heeft. Wil je de jaarvergadering bezoeken, neem dan vooraf contact op met 1 van de bestuursleden van de afdeling waarvan je lid bent.

Terug in de tijd (februari 1994)

– Jan Klein Nijenhuis is 25 jaar bestuurslid van Sportcentrale Vios en 25 jaar voorzitter van Vios Gymnastiek. Derhalve wordt hij tijdens de jaarvergadering in het zonnetje gezet. – Afdeling touwtrek organiseert een gewichttrektournooi bij DuteConcordia. Er wordt door 23 teams deelgenomen aan het evenement.

Uit de oude doos (februari 1969)

– Tijdens de jaarvergadering wordt besloten om de contributie per jaar te verhogen tot 36 gulden. De jeugd tot 14 jaar gaat 12 gulden per jaar betalen.

Contributie per 1 januari 2019

Onlangs hebben er enkele contributie-aanpassingen plaatsgevonden. Hiernaast tref je een overzicht aan met de bedragen per leeftijd en per afdeling. Als er vragen zijn, neem dan contact op met 1 van de contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor de ledenmutaties. De namen staan vermeld op het volgende blad onder de ledenmutaties. 2 V.I.O.S.-Wijzer


V.I.O.S.-Wijzer 3


Ledenmutaties: Nieuwe leden: Bedankt als lid: Gymnastiek: Touwtrek: Femke Groot Zevert Jelmer te Braak Sam Klein Gunnewiek Voetbal: Handbal: Jurre Luttikhold Rosan van Aefst Tafeltennis: Wiljan Timmerije Voetbal: Inge Nijenhuis Wendy Stroet Jurre Luttikhold

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 1 maart 2019 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com 4 V.I.O.S.-Wijzer


De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Sponsoren Vios Gym BEDANKT!!

Vorig jaar zijn we binnen Vios Gym begonnen met een actief sponsorbeleid. Verschillende bedrijven hebben zich verbonden aan onze vereniging. Deze sponsoren erkennen het belang van de gym en mede door hun bijdrage kunnen wij aantrekkelijke lessen blijven verzorgen voor jong en oud. Ze geven ons de mogelijkheid om ons beleid verder uit te zetten en ons te blijven ontwikkelen. We bedanken onze twee hoofd sponsoren: Marboma

Beltrum BV

en Scharenborg

Door de bijdrage van Marboma is het ons het afgelopen seizoen gelukt om bijna alle leden en leiding in het nieuw te steken. Het kledingfonds zorgt ervoor dat goed passende kleding gewaarborgd blijft. Marboma geeft aan dat er de laatste jaren veel verbeterd is bij Vios gym wat positief doorwerkt voor heel Beltrum! Kinderen leren bij gym de basis van alle sporten zodat ook bijvoorbeeld voetbal en volleybal profijt van hebben. Scharenborg heeft eerder de cursus ‘in balans; gesponsord, een succesvolle valpreventie training voor ouderen. Vele leden en inwoners van Beltrum en omstreken hebben er profijt van gehad en plezier aan beleefd. Afgelopen jaar zijn wij gestart met een nieuw sponsorconcept: een aantal bedrijven steunde ons door producten te leveren. Producten die wij konden gebruiken bij de verschillende activiteiten, zodoende is hun sponsering direct ten goede gekomen aan onze vereniging en leden. Deze manier van sponsoring is een succes gebleken. Aankomend seizoen zullen de volgende V.I.O.S.-Wijzer 5


bedrijven ons blijven sponseren:

- Floreel bloemen - Dute - Bakkerij Stroet

Recente informatie over onze vereniging is te vinden op onze aantrekkelijke website: www.viosgym.nl De volgende bedrijven zijn erop te vinden met hun logo en steunen daarmee Vios Gym:

- Beijer Besselink - Schildersbedrijf te Morsche - Groot Zevert B.V. - Geveltechniek-Beltrum - Lotte’s kapsalon - Loonbedrijf Scharenborg - Zorghulpmiddelen online (Arc en Ciel) Wij zijn bovenstaande bedrijven zeer erkentelijk voor hun steun aan Vios Gym. Hartelijk dank voor jullie vertrouwen in onze vereniging!

6 V.I.O.S.-Wijzer


LEIDING SPRINGGROEP

Per 1 februari stopt Celien met het verzorgen van de springgroep lessen . Ze had dat vorig jaar al aangegeven maar door de combinatie met studie is het nu echt niet meer mogelijk. We zijn al zo’n jaar op zoek naar nieuwe leiding. Helaas wil dat niet lukken en wij verwachten ook niet dat dat, op korte termijn, zal gebeuren. We hebben al van alles geprobeerd (advertenties krant, scholen bewegingsonderwijs, op face book, andere verenigingen, sportfederatie, gebeld met tientallen leidsters etc) helaas zonder resultaat. We weten dat alle verenigingen te kampen hebben met te korten dus realiseren ons dat het een bijna onmogelijke opgave is. Voor dit moment kunnen we de lessen nog wel door laten gaan. We hebben namelijk verschillende hulpleidsters en juf Thea bereid gevonden om, om de beurten, de les te verzorgen (waarvoor dank!). Zeker geen ideale situatie maar wij zien geen andere oplossing. Joyce, Ilona en Manon hebben toegezegd dat zij zich, in ieder geval, tot eind van dit seizoen willen inzetten hiervoor. We hopen dat we tegen die tijd een vaste leidster hebben kunnen vinden . We denken dat we daarop meer kans hebben bij wisseling van het seizoen. Op verzoek van Celien waren de lessen verplaatst naar 18.00 uur. De lessen zullen nu weer starten om 17.30 en duren tot 19.00 uur.

THEA, ILONA, JOYCE EN MANON BEDANKT!! DOOR JULLIE INZET KUNNEN DE MEIDEN BLIJVEN GENIETEN VAN HET SPRINGEN!! Eerste plaatsingswedstrijd 5e divisie.

Zaterdag 12 januari hebben meiden uit de 5e divisie hun eerste plaatsingswedstrijd in Didam gehad. In wedstrijd 1 mocht Femke Roerdink laten zien wat ze in haar mars had. Met een mooie brugoefening en een super sprong, is Femke op een 5e plaats geĂŤindigd. In de tweede wedstrijd kwam Suze te Braak in actie. Voor Suze was dit haar allereerste turnwedstrijd, erg spannend dus. Maar Suze heeft het heel goed gedaan, ondanks de balkoefening die ze even niet meer wist, heeft ze zich goed herpakt op de vloer en laten zien hoe goed ze het kan. Suze is deze wedstrijd 15e geworden. In de 4e wedstrijd eindigden we met de pupillen 2, Lynn Hopmans en Lisanne Hoitink. Lynn heeft vandaag zichzelf verbeterd op de brug ze heeft op dit onderdeel laten zien wat ze met het in turnen nog lastig vond, en werd op vloer zelfs 4e van de hele wedstrijd. Lisanne is helaas hier en daar een paar V.I.O.S.-Wijzer 7


onderdelen vergeten te turnen, wat haar veel punten heeft gekost. Maar toch heeft ze een goede sprong laten zien en ook de vloer heeft ze netjes gedaan. Lynn als 17e en Lisanne als 25e geëindigd. We kijken terug op een geslaagde start van het wedstrijdseizoen, waarin het niveau ontzettend hoog lag.

Agnes Meekes 80jaar!

Ja Agnes jij komt er niet onderuit om in de Vioswijzer geplaatst te worden. Agnes, nu wonende in Eibergen komt elke week trouw haar gymclubje in Beltrum bezoeken. Doet lekker mee, niet van dat benauwde, zegt waar het op staat! Staat volop in haar sociale leven in Eibergen, buurt, familie voor iedereen klaar! Ook bij Vios hoeven we nooit een beroep op haar te doen, als ze kan komt ze zelf al van dat do ik wal! Chapoo Agnes, een waardevolle collectant voor de vereniging, jaar in jaar uit. Je doet het dan toch maar even. Agnes “holt” van Jan, bakken en braden, zwemmen. Elk jaar beginnen we het nieuwe jaar met de “knibbekus” die zij jaar in jaar uit voor de damesgroep bakt. Agnes, we hopen nog jaren van jou gebakken koekjes te mogen genieten.

Proficiat

De woensdagavondgroep

8 V.I.O.S.-Wijzer


Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beĂŤindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

Competitienieuws!

In januari speelden we tegen HCW, UGHV en Grol. De eerste twee wedstrijden wisten we te winnen: 16-13 van HCW en 20-16 van UGHV. De laatste wedstrijd verloren we helaas van Grol met 20-16. Na deze resultaten zijn we 1 plekje gestegen en is de tussenstand als volgt:

Team

Gespeeld

Aantal punten

1

Reflex 1

11

22

2

Havana 2

13

22

3

Erix 2

11

12

4

Grol 3

11

12

5

Reflex 2

12

11

6

VIOS 1

13

11

7

Minerva 2

12

10

8

UGHV 2

13

9

9

HCW 2

11

8

10

Ha-STU 3

13

3

V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Het programma voor de rest van het seizoen ziet er als volgt uit:

Wisselend beeld na de winterstop

Je ziet het ook in het betaalde voetbal: het ene team vliegt uit de startblokken na de winterstop, terwijl het andere uit zijn ritme lijkt te zijn gehaald door de onderbreking rond de jaarwisseling. Waren het de oliebollen, was het de champagne? We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat VIOS 1 heel goed van start is gegaan in de vierde klasse. In de eerste wedstrijd werd Taverdo 3 uit Doetinchem door het trio Paul, WimH en Martijn weggevaagd met een 10 – 0 overwinning. Er waren wel enkele vijfsetters nodig maar de andere partijen gingen ogenschijnlijk moeiteloos, zodat VIOS 1 na één speelronde aan kop staat. Zit er dit jaar weer eens een promotie naar de derde klasse in voor ons vlaggenschip? VIOS 2, ook in de vierde klasse, moest uit spelen tegen MVR uit ’s Heerenberg. Dit team was gedradeerd uit de derde klasse en dus werd het een lastige opgave om punten te scoren. Bovendien was Edmund ziek en trad VIOS aan met slechts twee spelers: Walter en Wim F. Het was een ongelijke strijd en dan zul je altijd zien dat het met ’t geluk ook nog eens tegen zit. Wim wist uiteindelijk één partij te winnen en samen wonnen Walter en Wim de dubbelpartij, maar in de overige potjes moesten de heren van VIOS hun hoofd buigen voor de tegenstanders. Aan het eind van de avond stond er een 8 – 2 nederlaag op het scorebord. Nou ja, dan heb je de sterkste tegenstander alvast gehad en kan het vanaf nu alleen maar beter gaan, toch? VIOS 3 speelde haar eerste wedstrijd in de vijfde klasse thuis tegen Atak 3. Dat team was uit de vierde klasse gedegradeerd, dus was vooraf al bekend dat het een zware avond zou worden voor Wout, Janwim en Willie. Pas in 12 V.I.O.S.-Wijzer


de vijfde wedstrijd wist Wout het eerste puntje te pakken (1 – 4). Bij Willie zat het wat tegen; hij moet misschien nog wat wennen aan de sterkere tegenstanders, want vorig jaar speelde hij samen met Janwim nog in de zesde klasse. Janwim en Wout wonnen echter beiden nog een wedstrijd, zodat het verlies met 3 – 7 uiteindelijk nog mee viel. VIOS 4 (zesde klasse) moest uit spelen tegen Reflex 2 uit Varsseveld. Helaas werd er door ziekte en verhindering slechts met twee personen gespeeld: Marjolein en Arnold. En ondanks dat zij hun uiterste best deden, wisten ze geen wedstrijdjes te winnen van het sterk spelende Reflex. De 10 – 0 nederlaag staat in de boeken maar moet gauw worden vergeten. Die puntjes komen er echt wel!

Vrijdagavond 11 januari gingen de Bisons voor het eerst weer aan het touw. Bij TTV Hagmöll in Bentelo werd een gewichttrektoernooi georganiseerd. Er was een grote opkomst van ongeveer 20 teams. De Bisons namen deel met twee teams (één jeugd en één senioren team). Ze eindigden in de middenmoot. De jaarlijkse nieuwjaarsborrel werd op 18 januari gehouden. Tot onze grote verbazing had er een aanzoek plaatsgevonden en werd op deze avond het huwelijk ingezegend tussen Tonia en Hendrikus. Naar goed Achterhoeks gebruik werd door de naobers groen gehaald en de zaal versierd. De ceremoniemeesters en de pastoor zorgden ervoor dat het paar netjes in de echt werd verbonden, met passende teksten, gedichten en muziek. Ook de familie en de kammereude lieten zich niet onbetuigd en voerden een zeer hilarische levensschets op. Hierna volgde de dans van het bruidspaar waarna het uitmondde in een daverend bruiloftsfeest tot in de late uurtjes. De voorbereidingen voor het gewichttrektoernooi op 29 maart bij Schnieders op de deale zijn in volle gang. Teams kunnen zich hiervoor al opgeven bij: Nielstuunte@hotmail.com

V.I.O.S.-Wijzer 13


VIOS VOETBAL

Van de bestuurstafel . . .

Het is winter en dat leidt tot overlast. Met regelmaat zijn de velden bedekt onder een laag sneeuw. Afgelastingen zijn het gevolg. Is de sneeuw gesmolten, dan moeten er nog snel lijnen geplaatst worden. De Ondergrondse werkt servicegericht en regelt dat. Servicegericht, dat geldt voor meerdere vrijwilligers binnen onze club. Valt iemand weg of is iemand tijdelijk niet beschikbaar, dan wordt dit door collega’s ingevuld. Binnen de jeugdcommissie is er vervanging gevonden voor gewaardeerde krachten en ook binnen de pr-commissie zijn er wijzigingen. Deze maand zal ook William Slotboom de opvolging van Theo Helmers vervullen. Aanpassingen en wijzigingen in verschillende lagen van onze club. Een altijd terugkerend fenomeen waarbij het goed is te constateren dat er altijd mensen zijn die invulling willen geven aan onze club. Mensen die samen verantwoordelijkheid willen nemen voor de leefbaarheid van Beltrum. Vele handen maken licht werk. Taakverdeling waarbij een ieder zijn steentje bijdraagt blijft een doel. Petje af voor ons gehele kader en tot ziens op de velden!

Overdracht voorzittershamer

Op zondagmiddag 17 februari om 12.00 uur neemt William Slotboom de voorzittershamer over van Theo Helmers. De overdracht vindt plaats in onze Huiskamer. Iedereen die met William wil kennismaken en hem wil feliciteren is welkom. Natuurlijk zal Theo een dankwoord uitspreken.

Laatste videoverslag Mik Bosch

Het hoort er helemaal bij. Op maandag de thuiswedstrijd van VIOS 1 terugkijken. Sinds twee en half jaar doet Mik Bosch dit. Maar Mik doet meer voor VIOS. Zo is hij naast actief voetballer, jeugdscheidsrechter en -trainer. Daarnaast doet hij ook nog even de VWO en maakt muziek. Het maken van de filmpjes van VIOS 1 is daarbij net te veel. Afgelopen zondag tegen Doetinchem maakte Mik zijn laatste videoverslag. Na de wedstrijd was hier in de kantine extra aandacht voor. Uit handen van voorzitter Theo Helmers ontving Mik een envelop met inhoud. Namens 14 V.I.O.S.-Wijzer


heren-1 hield Twan te Woerd een korte toespraak. Ook hij kon een klein cadeau overhandigen. Mik hartelijk bedankt namens bestuur, eerste selectie en de supporters van VIOS B. Wij zoeken nog een opvolger voor Mik. Heb je interesse? Stuur een mail naar theohelmers@gmail.com. Zoals Mik het zegt; “Het is hartstikke leuk om te doen. Bovendien leer je veel van de youtube-wereld.� Voor de opvolger geldt net als bij iedereen bij VIOS; het hoeft niet briljant te zijn, als je er maar plezier aan beleeft en jezelf wilt ontwikkelen.

Mik Bosch

VIOS als springplank

Nadat duidelijk werd dat Manfred Graven hoofdtrainer gaat worden bij vv Vorden, maakte Roy Tammel bekend dat hij volgend jaar bij de vrouwenhoofdmacht van Witkampers aan de slag gaat. Dit betekent dat onze beide hoofdtrainers volgend seizoen sportief een stap voorwaarts zetten. We horen het steeds vaker; naar VIOS wordt gekeken. Nu wordt ook het bewijs geleverd dat iedereen met VIOS op de cv aantrekkelijk is voor vooraanstaande regioverenigingen. Roy en Manfred gefeliciteerd met jullie nieuwe uitdagingen. Als VIOS zijn we toch stiekem trots! V.I.O.S.-Wijzer 15


Vitaliteitsonderzoek gepresenteerd; Meten is weten!

In opdracht van de gemeente is in het najaar door de Sport Federatie Berkelland een vitaliteitsonderzoek gestart onder alle Berkellandse verenigingen. Doel is om beter inzicht te krijgen te krijgen in de huidige uitdagingen, maar minstens zo interessant die van de komende jaren. Hierbij zijn niet alleen de cijfers maatgevend, maar zeker ook de invloed van alle veranderingen in de vraag-gestuurde samenleving. Het verhaal achter de cijfers. Verschillen in Binnen- en Buitensport Tijdens de presentatie op 23 januari nam Gerrie Schäperclaus namens de SFB de verenigingen mee met de onderzoeksresultaten. Als enig aanwezige Beltrumse vereniging kon VIOS voetbal het belang van het behoud van de onbezoldigde vrijwilligers onderstrepen. De verhoogde arbeidsparticipatie, zoals het langer doorwerken, wordt gezien als belemmering. De terugloop van de (actieve) leden door de demografische verschuivingen blijft een punt van aandacht. Toch is men minder pessimistisch in vergelijk met een aantal jaren geleden. Minder jeugd wordt gecompenseerd door een ruimer recreatief aanbod. Door de terugtrekkende beweging van de lokale overheid in de afgelopen jaren zijn met name voor de buitensporten met al hun accommodatieverplichtingen de financiële zorgen het grootst. De zaalsporten zien hun ledenaantallen daarentegen sneller afnemen. Dit past weer in het beeld van het ontstaan van nieuwe sporten en de gezondheidsstimulans van buiten bewegen. De bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties loopt terug. Zaalverenigingen maken gebruik

sportpark ‘De Sonders’ 16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl chap! s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

V.I.O.S.-Wijzer 17


van hun vrijheid en flexibiliteit door minder sporthalvloer te gaan huren. De vaste kosten, zoals energie, onderhoud, afschrijving etc. zijn voor rekening van de zaaleigenaar. Buitensportverenigingen moeten door de privatisering de gehele accommodatie up-to-date houden. Ook bij een vermindering van het ledenaantal blijft de totale exploitatie de verantwoordelijkheid van de vereniging. Het belang van sport De onderzoeksresultaten zijn inmiddels gedeeld met de gemeente. Vanuit de Berkellandse Sportfederatie wordt een klankbordgroep samengesteld die als sparring- en adviespartner gaat optreden. Na jaren van “afbrokkelingâ€? is vanuit de politiek ruimte gecreĂŤerd voor enige compensatiemogelijkheid. (Deze coalitieperiode is 500 duizend euro extra beschikbaar voor sportverenigingen!) De maatschappelijke impact is helder. Een derde van de Berkellandse inwoners is lid van een sportvereniging en voor meer dan de helft van de bevolking is de sport het directe middel tot maatschappelijke interactie. Een positieve invloed op de vele ontwikkelingen binnen het Sociale Domein; Sport draagt belangrijk bij aan de fysieke en sociale gezondheid!

Van de jeugdvoorzitter - Klaar staan Hoewel nu buiten de wereld wit ziet, staat de 2e competitie helft voor de deur. Het maakt dat trainen even lastig is maar zag deze week een grote stoet hardlopen richting Grolle. En weer terug. Zo mag ik het graag zien. (Zij liever als ik.) Neemt niet weg dat er alles aan wordt gedaan om klaar te zijn als het zo ver is. Vaak is de 2e competitie helft voor de jeugd een betere omdat teams nu worden ingedeeld door de KNVB en we dan zien dat de sterkte van de teams gelijkwaardiger zijn. En als de verenigingen ook niet in de teams gaan rommelen dan wordt het voor de spelers weer leuk en zijn er spannende wedstrijden. Binnen de jeugdcommissie is de boel op de rit voor de 2e helft van de competitie. En kijken we al met een half oog richting volgend seizoen. En doen we dat samen met het hoofdopleidingen. Dus de komende maanden volgen er gesprekken met het kader en spelers voor volgend seizoen zodat alles op 1 april duidelijk is. (En dat is geen grap!) Daarnaast wordt er binnen de jeugdcommissie hard gewerkt aan vervanging van de leden die hebben gezegd te willen stoppen. Zoals al eerder geschreven willen we dit zorgvuldig doen. De juiste personen op de juiste plek en met een goede overdracht en inwerk periode. Zodat ook wij klaar staan op het moment dat het zo ver is. Ut geet vandan! namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg 18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


Lesley van Elteren en Jordy Zieverink nieuwe leden van de jeugdcommissie Zoals al eerder gememoreerd gaan er binnen de jeugdcommissie vacatures ontstaan. Samen met de huidige leden hebben we in november al stil gestaan bij de organisatie van de jeugdcommissie omdat er wat veranderd, o.a. doordat het hoofdopleiding deel uit maakt van de jeugdcommissie. Het lijkt niet nodig om de jeugdcommissie verder uit te breiden. De huidige opzet met coördinatoren werkt goed en ook de andere taken zijn goed weggezet. Alles loopt zoals gewenst mede door de kwaliteiten van de andere leden. Ik ben dan ook een gelukkig voorzitter. Wel zien we dat een aantal functies omvangrijk worden, of gaandeweg zijn geworden, zodat we denken dat op uitvoerend niveau we wel wat krachten kunnen gebruiken. Bovendien zien we dat veel kennis en kunde bij één persoon zit wat ons kwetsbaar maakt. Eén van die functies is de functie van Thijs te Brake bij de jongste groep. We kunnen jullie echter meedelen we in Lesley van Elteren en Jordy Zieverink twee leden hebben gevonden die een groot aantal taken van de pupillen coördinator gaan uitvoeren. Lesley heeft hierbij aandacht voor de JO7 en JO8. En zal het nieuwe aanspraakpunt zijn voor de allerjongste jeugd. Jordy pakt de zaken op bij de JO9, JO10 en JO11. Momenteel worden beide ingewerkt door Thijs, die voorlopig ook nog als aanspreekpunt voor hen beschikbaar blijft. Ellen klein Gunnewiek zal vanuit de jeugdcommissie dit coördineren. Als jeugdcommissie zijn we blij dat we hiermee een eerste aanzet hebben kunnen maken voor de vervanging. Zelf denk ik dat we tevreden en blij kunnen zijn met Lesley en Jordy, die beide staan te popelen om aan het werk te gaan en er zin in hebben. En VIOS kan zich gelukkig prijzen. We wensen Lesley en Jordy veel plezier en succes in hun functie.

Sporthal en kantine op de Sonders loopt vol Ze hangt d’r met de bene uut hoorde ik een ouder zeggen toen ik op zondag 20 januari na het werk kwam kijken bij het MINI-F toernooi. Nou was het op zaterdag bij het Martin Grotenhuis toernooi ook al druk maar nu was het een drukte van belang in de sporthal en kantine. Met 15 teams uit de omliggende plaatsen! (Mooi, zeker wanneer je bedenkt dat in 2013 werd begonnen met slechts 3 teams!) De 68 spelers, ouders, opa’s en oma’s zorgen voor een geweldige sfeer . En onder het genot van een hapje en een drankje kun je, je trots delen in de kantine. Als vanouds was de organisatie in handen van pupillen coördinator Thijs te Brake. Eline Wolterinck, Merle Huinink, Wiep Schilderinck en de jongs van Berentsen, Youri en Stijn waren de helpers. Een 20 V.I.O.S.-Wijzer


Mini Toernooi jonge groep die nu al kwaliteiten laat zien op het gebied van organiseren en leiden. Hoe mooi kun je het hebben! En natuurlijk waren er weer ouders die mee helpen, klasse! Na afloop van het toernooi werd er een gezamenlijke foto gemaakt met alle spelers. Dit was ook het moment voor de prijsuitreiking. Alleen maar winnaars met voor iedereen een medaille en een zak chips.

Jeugd geniet van Martin Grotenhuistoernooi Terwijl Koning Winter voorzichtig op de deur klopt, genieten de jongste VIOS-voetballers van het jaarlijkse Martin Grotenhuis zaaltoernooi. Alle voetballer(tje)s tot 13 jaar spelen onder toeziend oog van menig ouder en grootouders om de eer. Het toernooi wordt voor de zevende keer georganiseerd door Martin Grotenhuis en Thijs te Brake. Menig ouder, of leider werd ingezet als scheidsrechter. Zelfs de jeugd, zoals Karlijn Heutinck mocht haar debuut maken als arbiter. Naamgever Grotenhuis kijkt met een tevreden gezicht vanaf de secretariaatstafel, “Ieder jaar hebben we andere namen voor de teams. Dit jaar V.I.O.S.-Wijzer 21


waren het de Beltrumse sporten. Zo heet een team “survival” en weer anderen dammen, slipjacht, kaartclub of tafeltennis.” Op de tribune werd spontaan het idee geopperd om volgend jaar ook een KBO-editie van het Martin Grotenhuis-toernooi te houden. Over de teamnamen werd al flink gefantaseerd . . .

Mini Toernooi

Max de Vries en Jos Porskamp blijven bij VIOS B Ook voor het volgend seizoen heeft de jeugdcommissie, samen met het hoofd opleidingen Michel Ballast, zowel Jos Porskamp als Max de Vries kunnen behouden als trainers voor de VIOS jeugd. Jos is zo langzamerhand een bekend figuur op de maandagavond wanneer hij de circulatietrainingen leidt. Dat hij dit nog een jaar doet, betekent dat wij beiden zeer tevreden zijn over de samenwerking en er genoeg reden is om nog een jaar van zijn kennis en kunde gebruik te maken. Max de Vries heeft ons blij verrast dit jaar als trainer van de JO12. Ondanks zijn jonge leeftijd neemt hij zijn eigen ideeën mee. Zijn visie, die hij ook heeft onder gebracht in zijn voetbalschool O.P.A. 22 V.I.O.S.-Wijzer


Dat zijn aanpak goed werkt bleek al gauw bij de kinderen van de JO 12. Alle reden voor ons om hem voor nog een jaar te vragen. Samen met Michel gaat Max kijken hoe we groei binnen VIOS verder gestalte gaan geven. We wensen beiden weer veel succes en plezier.

Nieuwe lampen op tribune Afgelopen maand heeft 'de Ondergrondse' de lampen op de tribune vervangen. De schemerschakelaar van de oude units was stuk waardoor deze ook overdag brandden. Dit leidde tot ergernis en extra kosten. De nieuwe lampen zijn geplaatst door Joost Installeert waarbij te Morsche schilderwerken een hoogewerker beschikbaar stelde, zodat er snel en veilig gewerkt kon worden. In het donker ziet het er weer schitterend uit!

Nieuwe lampen tribune

De topscorer – tussenbalans De winterstop zit er bijna op, tenminste de door de KNVB vastgestelde winterstop. Vanaf volgende week kunnen we de velden weer op. Vooropgesteld dat de velden vrij zijn van sneeuw en/of vorst. V.I.O.S.-Wijzer 23


De top-5 van onze topscorerslijst zal met extra ambitie de velden op gaan. Tom Ribbers heeft de afgelopen drie seizoenen de titel veroverd. Een knappe prestatie, maar de motivatie om Tom van zijn troon te stoten, is groot. Belangrijkste uitdagers zijn voormalig topscorer Joris Groot Zevert. Yorick Reijerink, de runner-up van enkele jaren geleden. Björn Ballast, de huidige nummer één en Inge Dreierink, de nummer twee van vorig jaar. Wie zal het worden? De uitdagers van Tom zijn competitief en gemotiveerd. Wij wensen iedereen veel plezier bij de hervatting van de competitie.

24 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal, De tweede helft van het seizoen is volop bezig! Wij wensen iedereen veel plezier en succes!

Jaarvergadering De jaarlijkse ledenvergadering staat inmiddels weer gepland. De ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 14 maart om 20.00 uur bij cafĂŠ restaurant Spilman. Alle leden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging per e-mail.

Het NOJK (Nationaal Open Jeugd Kampioenschappen) De meiden C deden op zaterdag 5 januari 2019 mee aan de voorronde van het NOJK in De Lutte. Om 08.00 uur ’s morgens gingen de meiden Lynn klein Falckenborg, Jonne Wolterinck, Ruth Huinink, Bente Wildenbeest, Emma Heutinck, Jet groot Kormelink, Mette Koster, Julia Hoitink, Wiep Maarse met de begeleiding van Stanley Heutinck ( scheidsrechter ) en Henri Geerdink ( coach ) richting De Lutte. Het vervoer werd verzorgd door enkele ouders. Mooi op tijd bij de sporthal, zodat we ruim de tijd hadden om ons om te kleden en de zaal te verkennen. Om 09.45 uur moesten we de eerste wedstrijd spelen tegen Dynamo Apeldoorn. Dit was meteen de moeilijkste wedstrijd, omdat dit team een maatje te groot was voor de Vios meiden. Na de eerste set met 6-25 te hebben verloren werd er in de tweede set meer tegenstand geboden, maar toch met 12-25 verloren. Henri zei na afloop dat het toernooi nu ging beginnen voor de meiden. We moesten tot 13.00 uur wachten voor we weer aan de bak mochten. Dat was tegen Pegasus uit Nijmegen, een team waarvan Henri dacht dat deze gelijkwaardig waren aan de Vios meiden. Dat bleek nog niet in de eerste set, V.I.O.S.-Wijzer 25


deze werd met 17-25 verloren. Het positieve coachen, de aanmoediging van de ouders en het geloof in eigen kunnen bracht een hele mooie 2e set te zien, die de Vios meiden met 25-21 wonnen. Er kwamen blijde gezichten te voorschijn bij de meiden, het besef dat we hier zijn om veel te leren, begon te komen. Om 15.00 uur mochten de meiden de laatste poule wedstrijd spelen tegen Set Up ’69 uit Scherpenzeel. Vooraf had Henri de meiden gevraagd om hun beste spel te laten zien, woorden als focus op het spel, gaan voor iedere bal, durf te spelen, speel als een team en heb plezier met elkaar, deden hun uitwerking. Er werd heel mooi verzorgd volleybal gespeeld, er werd gestreden om elk punt en de tegenstander werd vanaf het begin onder druk gezet. De eerste punten waren voor de tegenstander, maar na een time-out kwam het team op gang. Het bleek een dieseltrein, die eenmaal op stoom door ging tot het eind. De eerste set wonnen we met 25-14 en de tweede was nog overtuigender 25-7 voor Vios. Mooi te zien was dat de wisselspeelsters ook hun bijdrage mochten leveren aan de overwinning, zodat het echt een teamprestatie was. Een gedeelde 2eplaats, het was jammer dat we net 5 setpunten te kort kwamen om de tweede plaats te halen, dan mochten we nog een extra wedstrijd spelen voor plaatsing voor de halve finaleronde.

26 V.I.O.S.-Wijzer


In de overtuiging dat we heel goed gespeeld hebben, dat we veel geleerd hebben en dat we als team een onvergetelijke dag hebben gehad, zijn we ter afsluiting nog bij de MAC in Oldenzaal geweest. Geen teleurstelling, maar een trots gevoel dat we de afgelopen periode stapjes gezet hebben om een betere volleybalster te worden. De traktatie van Vios smaakte dan ook naar meer. Dank voor de ouders voor het vervoer, Stanley en Henri voor de begeleiding en met de woorden: dit willen we volgend jaar weer, wil ik mijn verhaaltje afsluiten. Groetjes namens het NOJK MC team 2019 van Vios Volleybal.

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios centrale 27 februari

-

Jaarvergadering

Vios gymnastiek 1 maart - 11 april - 12 april -

“carnaval� gymles (kom verkleed) Jaarvergadering Koningsspelen (kom in oranje gymmen)

Vios tafeltennis 13 maart

-

jaarvergadering 20.00 uur, Dute

-

Gewichttrekken

Vios touwtrek 29 maart

Vios voetbal 11 februari - 11 maart -

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat.

Vios volleybal 14 maart

-

jaarvergadering, 20.00 uur Spilman

28 V.I.O.S.-Wijzer