__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 65e jaargang no. 3 januari 2018 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord Hallo allemaal, Om te beginnen wil ik een ieder de beste wensen voor 2019 toewensen! Het komende jaar zal er zeer waarschijnlijk weer van alles gebeuren. Nu eerst een kleine terugblik op 2018 zodat jullie kunnen zien wat wij als bestuur en vrijwilligers van de Sportcentrale zoal doen; De vacature penningmeester is inmiddels ingevuld. Boet Leemreize zal deze functie medio mei-juni 2019 overnemen van Marcel Helmers. Wij wensen Boet hierin veel succes! Op 17 december 2018 is de officiële koop van de kantine, bestuurskamer, keuken, en zij-ingang van de kantine inclusief ondergronden bekrachtigd tussen de Sportcentrale en de gemeente. Ook het terras naast de kantine en de grond onder het emballagehok en de opslagruimte naast de keuken behoort nu tot ons eigendom! De aanvraag van de nieuwe drank- en horeca vergunning loopt momenteel ook. We zijn in afwachting van de reactie van de gemeente. De sportcentrale zal bij de nieuwe vergunning ook de vergunninghouder worden. Wij hopen als DB begin 2019 alles te hebben afgerond. Robert Huinink heeft, in goed overleg, besloten zijn taak als beheerder op 1 januari 2020 neer te leggen. We hebben Johnny Wolterink bereid gevonden vanaf 01 januari 2020 deze taak over te nemen. Johnny en Robert zullen in 2019 samen het beheer van de kantine etc. op zich nemen. Wellicht is het ook weer hoog tijd voor een update van de kantine om aan de

V.I.O.S.-Wijzer 1


wensen van een ieder te kunnen voldoen en om met de tijd mee te gaan. Wij wensen Robert en Johnny hierin veel succes. Er zijn nieuwe contracten afgesloten met de leveranciers van drank- en etenswaren. De bar in de kantine is nu ook eigendom van de sportcentrale. De aanwezige tapinstallatie is in bruikleen van de Grolsch. De kantine heeft nu een nieuwe kerstversiering / kerstboom, natuurlijk met LED verlichting. De kantine is een (zeer) belangrijke inkomstenbron voor iedere vereniging. Velen zetten zich in om het maximale rendement te behalen. Hiervoor dank. Een ieder profiteert hiervan. Een herverdeling van de opbrengsten is eind van dit jaar ter tafel gebracht. Persoonlijk hoop ik op een eerlijke verdeling waarbij men open en eerlijk de discussie met elkaar aan gaat. Niet te vergeten hierbij ook onze dank aan de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het rondbrengen van de Vioswijzer. Voor 2019 staan o.a. de gezamenlijk met alle leden op te stellen gedragsregels, een kleine update van de Vioswijzer en mogelijk ook een nieuw toegangsbord voor het sportpark op de planning. Ook gaan wij als DB een ‘handboek’ opstellen zodat voor ons en toekomstige bestuurders duidelijk is welke afspraken nog actueel zijn. Prima ook dat er meer en meer samenwerkingen tussen federatieleden komen en ook partijen daar buiten. We hebben elkaar immers nodig, toch? Thans hoop ik dat iedereen inziet dat alle vrijwilligersen onderhoudswerk en bestuurswerkzaamheden niet bij een kleine groep enthousiastelingen neergelegd kan en moet worden. Hoe graag ze het ook willen. Onderhoud vergt o.a. veel tijd en geld. Verjonging is een noodzakelijk iets. Dit geldt overigens voor alles binnen de Beltrumse gemeenschap. Maak gebruik van elkaars handen en ervaring. Denk hierbij niet alleen aan je eigen vereniging / instantie etc.. Als je een ander helpt helpen ze jou natuurlijk ook! Alleen kun je wellicht harder lopen maar samen kom je uiteindelijk verder. Bestuursfuncties kunnen ook steeds moeilijker worden ingevuld. Waarom eigenlijk? Door mee te denken help je ook anderen. Dit is toch een fijne gedachte? En je leert ook nog eens veel. Dus zeg niet direct nee, maar vraag eerst wat de functie inhoudt. Wellicht spreekt het je dan best wel aan. Wellicht zijn er mogelijkheden om de functie met meerdere personen in te vullen. Vele handen maken immers licht werk. Meer en meer zie je ook om ons heen dat leden en ouders van jonge leden ‘verplicht’ worden om iets te doen voor de vereniging. Enerzijds een kwalijke ontwikkeling, maar anderzijds ook (vind ik) zeer goed. Blijf ook eens na de wedstrijd of training ‘hangen’ en ga niet direct naar huis. Veelal is het genot na de wedstrijd ook nog eens vele malen hoger dan tijdens het sporten. Is het bijvoorbeeld niet heerlijk om o.a. je eigen vrouw, man, vriend, vriendin en / of (klein) kinderen te zien sporten. Ook de begeleiders / leiders / vrijwilligers zullen dit zeer zeker waarderen! Daarnaast creëer je zo ook een plek waarbij ideeën uitgewisseld kunnen worden onder mogelijk het genot van een drankje 2 V.I.O.S.-Wijzer


of hapje. Niets is verplicht! Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Wellicht geeft ook dat ene extra drankje of hapje ook weer een extra financiële impuls voor de verenigingen om iets extra’s te doen voor uw (klein-)dochter- of -zoon of voor u. Zie het als een win-win situatie! Verder is er in november 2018 een amendement aangenomen door de Tweede Kamer om sportaccommodaties, dorpshuizen etc met een sociaal belang mogelijk te ontzien bij de onroerendezaakbelasting. Ik spreek hierbij de hoop uit dat o.a. de gemeente Berkelland het belang inziet van deze instanties en we hier al in 2019 en de daarop volgende jaren al van kunnen profiteren. We staan ook altijd open voor ideeën. ‘Schreeuw’ dus niet alleen vanaf de zijlijn, maar denk actief mee en deel je ideeën bij je / een vereniging of het bestuur van de federatie. Persoonlijk hoop ik ook dat we het dansen voor kinderen weer terug kunnen halen naar Beltrum, maar dat is een persoonlijke wens. De glimlach op de gezichten van de kinderen bij de afgelopen sportdag van de Sterrenboog op ons sportcomplex deed mij in ieder geval veel deugd. Ik wens een ieder een sportief en vooral gezond 2019 toe. Groet, Erwin Hoitink, voorzitter Sportcentrale VIOS

Wij feliciteren

CV de Maispötters met hun prins Eef en adjudant Freek Helmers

Contributieperikelen

Elk jaar in januari wordt bij een aantal jeugdleden het contributiebedrag aangepast. Elke tak van sport hanteert voor de berekening van de contributie verschillende leeftijdsklassen. Op 1 januari wordt bekeken in welke klasse het kind op dat moment valt en wordt de wijziging doorgevoerd. Dit gebeurt dus niet tussentijds als het kind jarig is. V.I.O.S.-Wijzer 3


Op het bankafschrift staat bij de afschrijving een lidnummer vermeld. Aan het nummer kan afgeleid worden om welke tak van sport het gaat. Voetballeden hebben een lidnummer tussen de 1 en 1000. Gymnastiek: 1001 en 2000, Handbal: 2001 en 3000, Tafeltennis: 3001 en 4000, Touwtrek: 4001 en 5000 en Volleybal: 5001 en 6000. De contributie wordt maandelijks (achteraf!) op de 27e van de maand geincasseerd zoals de situatie op de 1e van de maand was. Als er een ledenmutatie op de 10e van de maand wordt doorgegeven dan zal dat pas aan het eind van de volgende maand zichtbaar zijn op het bankafschrift.

Aanpassing prijzen consumpties

Per 1 januari 2019 zijn de verkoopprijzen van een aantal consumpties iets verhoogd. De laatste prijsaanpassing dateerde van 1 januari 2016. In de afgelopen 3 jaar zijn de inkoopprijzen licht gestegen. Tevens zijn de vaste lasten zoals energie, verzekeringen, abonnementen, woz, etc. toegenomen. Ook is de btw (laag tarief) per 1 januari verhoogd van 6% naar 9%. Om de marge toch enigszins op peil te houden heeft het bestuur besloten om over te gaan tot een licht prijsstijging. De huidige prijzen zijn: Koffie 1,20 Wijn: 2,20 Frisdrank 1,60 Gehaktbal: 2,50 Bier 2,20 Herfstbok: 2,50 Snoep 0,90 Fris 0,5 liter 2,70 Vios heeft een vergunning om licht-alcoholische drank te schenken.

IVA – Instructie Verantwoord Alcoholschenken

In de vorige Vioswijzer hebben we aan de bardienstmedewerkers gevraagd om de gratis on-line-cursus IVA te volgen. Binnen enkele weken hebben we van 30 personen het behaalde certificaat mogen ontvangen. Een mooi resultaat, waarvoor dank! Graag willen we nog meer mensen vragen om deze test te volgen. Met name voor elftallen/teams is het belangrijk dat er mensen achter de bar staan die in het bezit zijn van het IVA-certificaat. Ga hiervoor naar https://www.nocnsf.nl/iva. Onder het kopje “doe de test” kom je de volgende regel tegen: · Test verantwoord alcohol schenken De test bestaat uit 20 vragen. Alle vragen zijn multiple choice. Wanneer je 16 vragen of meer goed beantwoordt, dan heb je de test succesvol afgerond. Je bent dan een gekwalificeerde barvrijwilliger. Je kunt het certificaat ook voor jezelf uitprinten en opslaan. 4 V.I.O.S.-Wijzer


Na afloop van de test kun je bij goed resultaat, het formulier in de bus doen bij Paul Hemmink, Zuivelstraat 10 te Beltrum of mailen naar: paulenagneshemmink@gmail.com.

Terug in de tijd (januari 1994)

- Afdeling tafeltennis organiseert een tafeltennisinstuif voor de Beltrumse schooljeugd. - Afdeing touwtrek organiseert een nieuwjaarsreceptie bij “Casino de Kemper” in Beltrum.

Uit de oude doos (januari 1969)

- Het Vios-toneel geeft 2 voorstellingen in Zaal “Concordia”. - Er wordt gewerkt aan een voorstel om de contributie te verhogen. De redenen hiervoor zijn de stijgende prijzen en de uitbreiding van het kleeden clubgebouw. - Gemeente Eibergen publiceert een rapport over de sportaccomodatie. De nieuwe gymzaal aan de Haarstraat is onvoldoende, moeten er eigenlijk twee zijn. Het trainingsveld (waar nu de sporthal staat) is zeer slecht en de verlichting primitief.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Bedankt als lid: Gymnastiek: Touwtrek: Ian Hofstede Bart Huirne Fieke Groot Wassink Voetbal: Naomi Reijerink Catoo Maarse

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17 V.I.O.S.-Wijzer 5


Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 1 februari 2019 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beĂŤindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl 6 V.I.O.S.-Wijzer


Vanuit het bestuur……. Zo aan het begin van 2019 willen we even een blik terug werpen op het afgelopen jaar. Wederom een jaar voor Vios Gym waarin het gelukt is de lessen voor jong en oud op enthousiaste wijze te verzorgen. Dat begint bij de allerkleinsten vanaf ongeveer 1 jaar oud. Deze ouderen kindgym op de vrijdagmorgen is een druk bezochte groep. Chantal Scharenborg brengt deze kinderen met hun vader/moeder of opa/oma de eerste gym ’kneepjes’ bij. Daarnaast krijgen de kinderen van de Sterrenboog eens per week gymles van Anny Helmers. Zij doen dit volgens het ‘Nijntje beweegt’ principe, een lesmethode ontwikkeld door de Nederlandse Gym Uni. Deze prachtige samenwerking tussen school en Vios Gym zorgt ervoor dat de jongste kinderen gestimuleerd worden in hun vroege motorische ontwikkeling. Ons ledenaantal is de laatste jaren constant c.q. licht groeiend. We zien dat terug bij de jeugdlessen van Thea Ratering op de vrijdagmiddag. Een aantal jaren terug hadden we de verwachting dat deze lessen in aantal terug zouden lopen gezien de veel besproken krimp. Echter is dat, in zijn geheel genomen, niet zo. Er gaan kinderen van de gym af, maar er komen ook altijd nog veel nieuwe jeugdleden bij waardoor de vrijdagmiddag een stabiel ledenaantal kent. Het is goed te merken dat ouders het belang van gym onderkennen: als voorloper voor andere sporten, als sport naast een andere sport of als hoofdsport. Bij de jongensgroep trainen de voetballertjes de wintermaanden mee om zo hun motorische ontwikkeling verder te stimuleren. Een mooie samenwerking tussen afdeling voetbal en gym. Een zeer enthousiaste groep is de springgroep. Deze groep meiden trainen op verschillend niveau maar vormen een hechte en zeker ook gezellige groep. Vanaf februari kan leidster Celien deze groep echter niet meer trainen. Al geruime tijd zijn we op zoek naar nieuwe leiding. Binnenkort gaan we om tafel met de Berkellandse gymverenigingen om te onderzoeken of we hierin iets kunnen betekenen voor elkaar en om evt. gezamenlijke vacatures op te stellen. We zijn zeker niet de enige vereniging die te kampen heeft met bezettingsproblemen. Een uitdaging voor 2019….. Naast de lessen voor de jeugd verzorgen Thea en Clementine te Marvelde lessen voor onze oudere leden. Deze groepen hebben les op woensdagmorgen en woensdagavond. Ze hebben al vele jaren samen les en het sociale aspect is hierbij ook belangrijk. Elkaar ontmoeten en samen sporten zijn de uitgangspunten. Zeer zeker staan deze groepen open voor aanvulling! Met name de herengroep die traint van 18.30-19.30 uur kan nieuwe leden gebruiken. Wees welkom! Naast deze recreatieve lessen heeft Vios Gym een selectie, momenteel bestaat deze groep uit 16 meiden. Bijzonder voor een kleine gemeenschap als Beltrum! Inmiddels zijn de eerste wedstrijden geweest V.I.O.S.-Wijzer 7


met goede resultaten. We wensen de meiden en trainster Wencke Mengers veel succes voor het komende seizoen! We hopen op mooie resultaten maar vooral veel turnplezier! Wencke geeft naast de selectie ook les aan de conditiegroep. Een les voor volwassen die hun kracht en conditie op willen bouwen en op peil willen houden. Goede voornemens? Wees welkom op dinsdag van 18.30-19.30 uur. Verder is het benoemen waard dat we er het afgelopen jaar een tiental nieuwe vrijwilligers bij hebben gekregen bij Vios Gym. Zowel de activiteiten commissie als de kantine medewerkers kennen nieuwe gezichten. We zijn daar, als bestuur, erg blij mee want zonder de inzet van de vrijwilligers is het onmogelijk om onze vereniging op goede wijze te laten functioneren. Dank! Onze aandacht zal zich voor nu richten op het aanvullen van ons bestuur. Zoals eerder benoemd zullen er vacatures ontstaan waardoor we nieuwe mensen binnen het bestuur nodig hebben. Spreekt het je aan om je in te zetten voor onze vereniging samen met een enthousiaste groep mensen . . . laat het weten! We wensen onze leiding, hulpleiding, leden en ouders een goed en sportief 2019 toe! Bestuur Vios Gym Alice Belterman, Danielle Roerdink, Chantal Scharenborg, Remco Winkelhorst, Ilona Piek en Joyce Elshof

A touch of Gold

Ook dit jaar was Vios gym aanwezig als toeschouwer bij het grootste showsport spektakel van Europa, ‘A Touch of Gold’. De kinderen konden vooraf zelf van alles uit proberen op het beweeg experience, zo konden ze free-runnen, turnen, acrobatiek. Nadat iedereen zijn plekje in de Ziggo Dome had opgezocht begon de voorstelling. De presentatie lag in handen van turnster Celine van Gerner samen met turner Boudewijn de Vries. We werden verrast met allerlei verschillende acts, afkomstig uit de hele wereld. Er was luchtacrobatiek, acrogym, turnen. Ook lieten alle Nederlandse topturners zich zien. Kortom we hebben allemaal erg genoten. Om deze dag goed af te sluiten zijn we met een aantal auto’s op de terugweg naar de mac geweest. 8 V.I.O.S.-Wijzer


1e plaatsingswedstrijd Vios gym.

Op zondag 9 december kwamen de 4e divisie turnsters in actie tijdens hun 1e plaatsingswedstrijd van dit seizoen. In wedstrijd 1 begonnen instapper Jenske Roerdink en junioren Aniek Ballast, Mila ter Meer en Babeth Wildenborg aan hun wedstrijd. Jenske mocht haar wedstrijd aftrappen op de balk, waar ze (heel knap) haar zenuwen onder controle kon houden. Ook op de andere toestellen heeft ze laten zien wat ze op dit moment kan. Waarbij ze op sprong maar liefst het 2e cijfer van de wedstrijd heeft gekregen! Jenske is vandaag 11e geworden. Mila, Babeth en Aniek hebben vandaag laten zien dat ze ten opzichte van vorig jaar toch net iets stabieler turnen. Ze zijn op een respectievelijke 10e, 12e en 15e plaats geĂŤindigd in dit sterke deelnemersveld. In wedstrijd 2 kwamen pupil 2 turnster Nikki Roerdink en senior turnster Maud te Veluwe in actie. Nikki heeft 4 prima oefeningen laten zien met nog wat ruimte voor verbetering voor de rest van het seizoen. Nikki eindigde als 17e. Maud als debutant bij de senioren, liet zien prima op dit niveau thuis te horen. De wedstrijd verliep niet helemaal foutloos, maar trots mag ze zeker zijn. Ze is vandaag 14e geworden. In de derde wedstrijd was het de beurt aan Sophie Heutinck. Voor Sophie was dit haar eerste wedstrijd in de 4e divisie. Ze heeft tegen meiden geturnd waarvan de meeste al een paar jaar in de 4e divisie zitten, Sophie heeft laten zien hoeveel ze afgelopen half jaar bijgeleerd heeft, ze eindigde als 13e.

Spelletjes middag Vios gym

Vrijdag 4 januari was het weer tijd voor een gezellige middag voor de jeugdleden. De afgelopen jaren werd deze middag ingevuld met een filmmiddag. Dit jaar vond de activiteitencommissie dat het anders mocht. Met succes hebben ze een spelletjesmiddag in elkaar gezet.

V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Een groep van ruim 30 kinderen deed mee aan verschillende spelletjes zoals: Vier op een rij, Stokken vangen, Hamertjesspel, Koppenspel, Helmenrace, Spiraal, Jenga toren en de tumblingbaan. In groepen van 4 personen werd ieder station doorlopen. Tussendoor werd er nog wat gedronken en als afsluiting kreeg iedereen een zakje chips mee naar huis. Al met al een zeer geslaagde middag.

12 V.I.O.S.-Wijzer


Gelukkig Nieuwjaar!

Wij van VIOS Handbal wensen iedereen een heel gezond en sportief 2019 toe! Wij hebben tijdens de kerstvakantie gewoon door getraind, aangezien we graag goed voorbereid aan de tweede helft van het seizoen willen beginnen. Dit was ook wel nodig, want we wonnen in de eerste helft van de competitie 3 wedstrijden en verloren 6 wedstrijden. Ook speelden we op donderdagavond 3 januari de eerste wedstrijd van het tweede seizoen al tegen Havana. We verloren helaas met 17-23. De tussenstand is als volgt: Team

Gespeeld

Aantal punten

1

Reflex 1

9

18

2

Havana 2

10

16

3

Erix 2

9

12

4

Grol 3

9

10

5

Reflex 2

9

9

6

Minerva 2

8

8

7

VIOS 1

10

7

8

UGHV 2

9

5

9

HCW 2

8

4

10

Ha-STU 3

9

1

Het programma voor de tweede helft van het seizoen ziet er als volgt uit: Datum/tijd

Thuis

Uit

Locatie

13-01-2019 16:05 uur

HCW 2

VIOS

Sporthal de Spoorzone, Winterswijk

20-01-2019 10:00 uur

VIOS

UGHV 2

De Sonders, Beltrum

V.I.O.S.-Wijzer 13


27-01-2019 13:55 uur

Grol 3

VIOS

03-02-2019 12:00 uur

VIOS

Minerva 2 De Sonders, Beltrum

Grol 3

VIOS 1

Den Elshof, Groenlo

09-02-2019 19:15 uur

Erix 2

VIOS

Hamalandhal, Lichtenvoorde

17-02-2019 12:00 uur

VIOS

Ha-STU

De Sonders, Beltrum

10-03-2019 12:00 uur

VIOS

Reflex 1

De Sonders, Beltrum

24-03-2019 12:00 uur

VIOS

Reflex 2

De Sonders, Beltrum

ZATERDAG

09-02-2019 19:15 uur

Sporthal den Elshof, Groenlo

Om te beginnen willen we alle sporters van VIOS en hun familie en vrienden een heel gelukkig 2019 toewensen !

Rouwhorstbokaal 2018

Direct na de najaarscompetitie startten we weer met de strijd om de Rouwhorstbokaal, ons clubkampioenschap. Het animo is nog nooit zo groot geweest; alle leden deden mee! Het werd zoals beloofd een hele spannende strijd, waarbij zoals gebruikelijk de sterkere spelers een voorgift moesten toestaan aan hun tegenstanders. De eerste wedstrijden werden gespeeld op twee trainingsavonden (‘s maandags dus). De laatste wedstrijden en dus ook de ontknoping vond plaats op de zondagmiddag van 16 december. De allesbeslissende wedstrijd, tussen Paul Bergervoet en Wim Holt, zou bepalen wie er uiteindelijk met de velbegeerde bokaal vandoor zou gaan . . . Paul, de winnaar van vorig jaar, of zijn teamgenoot Wim. 14 V.I.O.S.-Wijzer


Het werd een spannende strijd, die Wim uiteindelijk in zijn voordeel wist te beslechten. Een terechte winnaar, want Wim had goede wedstrijden gespeeld en maar weinig puntjes laten liggen. Maar ook de complimenten aan Paul, die tweede werd ondanks zijn vervelende schouderblessure. De derde plaats ging naar Nabel, die het laatste jaar steeds sterker is geworden. Met hem moet volgende keer serieus rekening worden gehouden als titelkandidaat. Ook de zesde plaats van Willie mag vermeld worden, omdat hij in de zesde klasse heeft gespeeld, maar op basis van een goed seizoen van vijfdeklasser was ingedeeld en dat scheelt weer 2 puntjes voorsprong in de wedstrijden. Na de uitreiking van de beker werden de tafels opgeruimd en toen iedereen weer schoon en fris was vertrokken we naar Café Restaurant Dute. Daar genoten we nog van een heerlijk stamppotbuffet en natuurlijk ook van de nodige drankjes. Die nieuwe traditie (het was de tweede keer) moeten we er maar in houden!

Teamuitjes

Om de teamgeest te bevorderen, wordt het houden van teamuitjes door het bestuur aangemoedigd met een financiële bijdrage. Daar is dit jaar weer gretig gebruik van gemaakt en we krijgen er veel postitieve reacties over te horen. Zo is VIOS 2 in december nog naar de Lindeboom in Eibergen geweest voor een Wine & Dine arrangement. Dat was echt een aanrader, vooral als je van een lekker wijntje houdt. De partners van de spelers waren er ook bij en één van hen maakte de onderstaande teamfoto “voor het plakboek” ...

V.I.O.S.-Wijzer 15


Voorjaarscompetitie 2019

In de laatste week van januari beginnen we met de voorjaarscompetitie van 2019. De indeling is inmiddels bekend en te raadplegen op de NTTB-website en in de TTapp. Dankzij ons nieuwe lid (AndrĂŠ, welkom!) kunnen we met een extra team deelnemen; met vier teams dus. Op wedstrijddagen spelen twee teams thuis (VIOS 1 en 3 of VIOS 2 en 4). Natuurlijk kan er daarnaast ook nog worden getraind of vrij worden gespeeld op iedere maandagavond vanaf 19:30 uur. Kom jij ook eens vrijblijvend meespelen?

TTV Vios-Bison wenst iedereen een gezond en Bisonder sportief 2019 toe. Een nieuw seizoen staat weer op het punt van beginnen. De trainingen van zowel Jeugd als Senioren zijn inmiddels hervat. Voor de Jeugd zijn er een drietal trainers aangesteld, die bij toerbeurt de training zullen verzorgen, te weten Rick Elschot, Tonny Asschert en Vincent Ribbers. De Senioren worden ook dit jaar weer getraind door Rik Baak. De jaarlijkse survivalrun is voor de Bisons het begin van een nieuw seizoen. Sommige leden lopen de run mee, vele andere leden verlenen hand- en spandiensten. Naast de Competitie in Gewest Oost en de Nederlandse Kampioenschappen staat er dit jaar ook een internationaal toernooi in Duitsland op de agenda. Hoogtepunt dit seizoen is het Europees Kampioenschap in Ierland in september. Voor de Jeugd staat er ook een internationaal toernooi op de agenda en wel het GENSB-toernooi in Engeland. Het gewichttrekken wordt dit jaar wederom georganiseerd en wel op 29 maart bij Schnieders op de Deale. Kortom een jaar met veel uitdagingen.

16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl chap! s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

V.I.O.S.-Wijzer 17


VIOS VOETBAL

Van de voorzitter…. Videorecorder, oh ja, dat ding!

Een voetbalclub is niets anders dan een afspiegeling van de maatschappij. Daar waar in de samenleving de ene na de andere verandering optreedt, zal je als voetbal- of sportbestuurder mee moeten. Niet slechts volgend, maar het liefst proactief of als het echt niet anders kan, gelijk op lopen met alle ontwikkelingen. Bij VIOS doen we dit ook zo. De maatschappij is vraag-gestuurd geworden. Prachtige voorbeelden hiervan zijn het snelle succes van Netflix en Youtube. Wie had er enkele jaren geleden van gehoord? Mensen willen nu zelf bepalen, wat ze, en wanneer ze gaan kijken. De traditionele t.v.-stations hebben het nakijken. Deze stations met al die lange reclameblokken bleven hangen in het aanbod sturen en het blijven herhalen van concepten. Ze vergaten dat mensen net als water zijn en hun eigen wegen zoeken. Toch zie je dat providers weer reactief reageren. Met de mogelijkheid van programma’s vooruit en terug kijken. Wie gebruikt er nog een videorecorder? Zelfs de dvd-speler is ver onderin het t.v.-kastje beland. De veranderingen stapelen zich op. Dit is ook de reden dat wij al jaren kijken op welke manier mensen sport willen beoefenen en beleven, van jong tot minder jong. Ons aanbod is verruimd door de invulling van vragen. Het recreatieve voetbal, bootcamp en de trim-/loopgroep zijn maar zo enkele voorbeelden. Alle aanpassingen in het jeugdvoetbal horen hierbij. Je kunt niet stil blijven staan, zo is het Vitale Sportpark een volgende stap in de reis van vraag-gestuurde oplossingen bieden. Vertrouwen Het vertrouwen in onze leden is groot. We stimuleren een cultuurverandering. Dit maakt extra regels overbodig. Door vertrouwen uit te spreken, zet je vooruitgang in beweging. De sportieve prestaties van nu passen hierbij. Nog nooit in onze geschiedenis speelden ons 1e en JO19 tegelijk op zo’n hoog niveau. Dit is niet het plafond. Zelf constateer ik ook veranderingen. We weten dat iedereen binnen de mogelijkheden zijn/haar best doet. Zelden loop ik nog tegen een “kwakende” aan, wiens horloge stil is blijven staan of vanwege een eigen geldingsdrang mekkert om het mekkeren. Nu waarderen we mensen vaker om de 95% van de inzet die wel 18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


goed gaat. Deze mindset gaan we doorzetten. De jeugd groeit hier mee op. Elkaar scherp houden doen we op een positieve manier. We mogen best trots zijn op elkaar. We doen het goed samen. In het GrolKerstnummer staat in het voorwoord geschreven dat er bij Grol en in Groenlo nog veel van vv VIOS en Beltrum valt te leren en voorbeelden aan kunnen nemen. Enkele jaren geleden maakten we vanwege de demografische ontwikkelingen een voorspelling over het ledenaantal. We zitten ver boven deze voorspellingen. Hierbij rekenen we alle indirecte leden nog niet eens mee; al die mensen die in alle recreatieve groepen actief zijn! Trappelen om hier te komen wonen Ook in 2019 gaan we alle uitdagingen omzetten in kansen. Samen met de SAVV en o.a. de Survival zullen we investeren in het Sportpark van de Toekomst. Al die jongeren en ouderen die hebben aangegeven dat zij in Beltrum willen blijven wonen, mogen trots blijven op alles wat we als gemeenschap voor elkaar hebben gekregen en gaan krijgen. Nieuwkomers moeten staan te trappelen om in Beltrum te komen wonen. Zo houden we ons dorp boeiend en geven wij het juiste antwoord op alle demografische vraagstukken. Iedereen gun ik een fijn jaar. Natuurlijk dank aan iedereen voor de bijdrage aan ons VIOS. In het bijzonder noem ik de sponsoren, vrijwilligers en de steunende leden. We kunnen niet zonder jullie! Allen veel succes gewenst, met vele plezierige ontmoetingen. Een zalig 2019! Theo Helmers, voorzitter Vios voetbal

Nieuwjaarsreceptie Bestuur en commissies van vv VIOS Beltrum wensen iedereen een gelukkig & gezond 2019 toe! De laatste jaren hebben verschillende teams met succes invulling gegeven aan de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar is organisatie in handen van Heren 2. Heren 2 nodigt alle leden, vrijwilligers en supporters uit voor de nieuwjaarsreceptie van vv VIOS Beltrum op zondag 13 januari 2019 vanaf 14.00 in de kantine ‘De Spilsoos’. 20 V.I.O.S.-Wijzer


2019-Nieuwjaarsreceptie Naast het traditionele woordje van de voorzitter en de huldiging van maar liefst 25 jubilarissen zal de middag muzikaal ondersteund worden. Verder wordt er een mysterieuze quiz georganiseerd over VIOS Voetbal. Zorg dat je erbij bent! Wat is er mooier dan het nieuwe jaar af te trappen met jouw voetbalvrienden en vriendinnen?

De SAVV, kijkt verder dan voetbal alleen. In de afgelopen periode werd veel waardering uitgesproken over de nieuwe initiatieven op ons sportcomplex. De plannen rondom het Vitale Sportpark oogsten zowel binnen als buiten Beltrum veel lof. Wel bleek dat voor iedereen niet precies meer duidelijk is, hoe het zit met de eigendom en beheer van de accommodatie. Tot 2013 viel de totale voetbalaccommodatie onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente zorgde voor onderhoud en indien nodig werden velden vernieuwd. VIOS voetbal betaalde huur. Door een forse bezuinigingsmaatregel werden diverse regionale sportcomplexen geprivatiseerd. “Een club weet door maatwerk en efficiëntie, economischer met middelen om te gaan”, luidde de redenatie. VIOS Voetbal richtte de SAVV op, een stichting die met een beschikbaar gesteld bedrag, het beheer van de accommodatie voor 25 jaar overnam van de gemeente. In andere plaatsen, zoals Eibergen en Rietmolen werden gelijksoortige stichtingen opgericht. In beide plaatsen werden vanwege de beheersvorm meerdere onderdelen toegevoegd, zoals de kantines en clubgebouwen. Voetbal-leden stemden in met contributieverhogingen, om moderniseringen op ons sportpark te bekostigen. “Als we meer krijgen, hebben we er ook iets extra’s voor over”, sprak men unaniem uit. De SAVV exploiteert voor eigen rekening en risico ons voetbalcomplex. VIOS voetbal betaalt per jaar een gebruikersvergoeding aan de SAVV. Door de grote groep vrijwilligers is het niet alleen mogelijk om het sportpark in stand te houden, maar ook telkens te beantwoorden aan de vraag van de tijd. Het kunstgrasproject is de allerbekendste. Daarbij kwam de kleedkamerrenovatie, waarbij zelfs een meidenkleedkamer werd ingericht en een fysioruimte die breder in de samenleving gebruikt kan worden. Natuurlijk alles volgens de laatste eisen.

V.I.O.S.-Wijzer 21


sportpark ‘De Sonders’ Onze douche-installatie is legionella veilig gemaakt. De Ondergrondse verricht de dagelijkse werkzaamheden en weet met zuinigheid en vlijt de accommodatie telkens te verbeteren. Alle inspanningen aan de natuurgrasvelden werd zelfs even landelijk nieuws. De overdekte fietsenstalling, het nieuw leven inblazen van fraaie kunstwerk op de nieuw ingerichte entree zijn prachtige voorbeelden, waar alle De Sonders-bezoekers hun voordeel meedoen. Met de meidenkleedkamer liepen we aanvankelijk in de regio voorop. Nu zie je ze steeds vaker verschijnen. Bij VIOS wordt deze kleedkamer ook gebruikt door de bootcampsters en de hardloopsters. Door de week dient deze ruimte als wachtkamer voor de fysio. “Een prachtig voorbeeld van multifunctionaliteit”, noemt Theo Helmers het. “De Beltrumse jeugd mocht van het directe begin op ieder tijdstip van de dag een balletje trappen op ons kunstgras. Een schot in de roos, om zo de jeugd nog meer aan het gezonde buitenspelen te brengen.” Met het opzetten van het Vitale Sportpark, willen we tot een nog slimmer en intensiever gebruik komen van onze accommodatie, waardoor kosten gedeeld kunnen worden. “Wij hebben het met de vele vrijwilligers netjes voor elkaar gemaakt. Dit doen we niet alleen voor VIOS, maar willen heel Beltrum laten profiteren. De Sonders is met 2000 bezoekers per week de ontmoetingsplek van Beltrum. Hoe meer mensen we aan het sporten krijgen, des te gezelliger het wordt”, aldus SAVV-voorzitter Ton Scharenborg. 22 V.I.O.S.-Wijzer


BTW-regeling voor de sport kost ons enkele duizenden euro’s

Vanaf 1 januari wordt btw-sportvrijstelling verruimd. Exploitanten van sportaccommodaties hoeven geen btw (6%) meer te betalen over hun inkomsten. Dit lijkt leuk, maar het recht van de btw-aftrek (vaak 21%) over uitgaven komt hierbij ook te vervallen. Voor VIOS voetbal/SAVV scheelt dit per jaar zo’n 7000 euro. Onze vrijwillige leden met fiscaal en accountancy achtergrond beraden zich momenteel met buurtverenigingen op nieuwe constructies. Er kan ter compensatie een Specifieke Uitkering Stimulering Sport worden aangevraagd. Deze zijn aan veel voorwaarden verbonden. Uiteraard zullen wij deze voor VIOS onderzoeken, zeker omdat stimuleren van de sport al jaren ons actieve beleid is. Bovendien aantoonbaar met mooie voorbeelden!

Vrijwilligers nogmaals super bedankt! Bob spreekt zich uit!

Bij VIOS Voetbal zijn vele vrijwilligers actief. Wat voor VIOS Voetbal de situatie uniek maakt is dat al ons vrijwillig kader dit onbezoldigd doet. Daarom zijn we extra trots op onze vrouwen en mannen, die wekelijks vaak meerdere dagen voor de groep staan. Zij verdienen een grote pluim en zij hebben er mede voor gezorgd dat VIOS de huidige ontwikkeling kan doormaken. Trainer/coach Bob Groot Kormelink staat wekelijks drie dagdelen voor de JO12/JO13, “Je zet je graag in als vrijwilliger voor de club. Natuurlijk weet ik dat bij andere verenigingen en sporten vergoedingen worden betaald. Bij VIOS Voetbal hebben we enkele jaren met ons allen ingezet op de ontwikkeling van de vereniging en accommodatie. Zo herken ik mezelf in het “Nieuwe VIOS” en daarbij zit ook een stukje van mezelf. Daar ben ik trots op. In plaats van mijn naam kun je er tal van anderen noemen. Door ons aller vrijwillige inzet gaan we flinke stappen maken!”

Kerstcadeau?

Met Kerst worden er vaak cadeaus uitgedeeld. Bij bedrijven en instellingen is het kerstpakket een traditioneel bedankje voor het werk verricht in het afgelopen jaar. In het afgelopen jaar vonden de spelers van heren-7 het nodig dat de wedstrijdballen vervangen zouden worden. Materiaalman Harm Rooks werd gevraagd om dit te regelen. Normaal gesproken neem je dan contact op met Marco Heutinck en wordt bekeken wat vervangen moet worden. Harm dacht hier anders over.

V.I.O.S.-Wijzer 23


Harm Rooks materiaalman H7 Voor eigen rekening heeft hij zelf ballen gekocht en deze aan heren-7 geschonken. Echter dit heeft hij niet gemeld. Bij het maken van de jaarlijkse teamfoto werd duidelijk dat Harm zelf de betaling heeft gedaan. Voor ons reden om hem extra in het zonnetje te zetten. Voor Harm is dat niet nodig, maar daar denken wij dan weer anders over. Hij steunt de club op een zodanige manier dat een plekje bij de club van 50 wel het minimale is dat we kunnen doen. Harm bedankt!

Kevin Vos nieuwe trainer VIOS Beltrum VIOS Beltrum heeft met ingang van het seizoen 2019-2020 een nieuwe trainer. Kevin Vos volgt Manfred Graven op die na 3 seizoenen VIOS gaat verlaten. ‘’Zijn enthousiasme en gedrevenheid gaven voor ons de doorslag. Bovendien heeft hij, ondanks zijn nog jonge leeftijd, een goede kijk op het moderne voetbal, een sterke eigen visie en is hij vernieuwend. Hij past bij de cultuur van VIOS en onze ambities sluiten naadloos op elkaar aan”, aldus Ronald Stapelbroek van de Technische Commissie’’.

24 V.I.O.S.-Wijzer


Kevin Vos nieuwe trainer VIOS De in Neede woonachtige Kevin Vos (31) is vol trots. ‘’Ik ben erg onder de indruk van de progressie die VIOS de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De club heeft een uitstekende accommodatie, een goede spelersgroep en met een flink aantal jeugdtalenten in aantocht ligt er een prima basis om de ingezette koers verder uit te bouwen’’. Kevin Vos is nu voor het tweede jaar trainer bij VV Rietmolen. Het afgelopen seizoen is Rietmolen onder zijn leiding gepromoveerd van de 5e naar de 4e klasse KNVB. Daarvoor heeft hij gedurende 3 jaar het 2e elftal van Grol getraind en is hij jeugdtrainer bij Grol en Neede geweest. In een reactie geeft voorzitter Tim ten Beitel van VV Rietmolen aan het jammer maar begrijpelijk te vinden. ‘Vanaf dag één was bekend dat Kevin ambities heeft om zo hoog mogelijk te trainen, we gunnen hem daarom deze stap. We zijn trots op de samenwerking met het kampioenschap als hoogtepunt en wensen Kevin vanaf volgend seizoen succes bij VIOS’.

Roy Tammel stopt na dit seizoen als trainer van VIOS B - VR1

Het bestuur van Voetbalvereniging VIOS Beltrum en haar trainer van het eerste dameselftal Roy Tammel hebben in goed onderling overleg besloten V.I.O.S.-Wijzer 25


om aan het eind van dit seizoen het contract na 3 jaar samenwerking te beëindigen. In de periode dat Roy werkzaam was bij VIOS Beltrum heeft hij, samen met zijn spelersgroep en staf, promotie afgedwongen naar de 2e Klasse. Een prima prestatie waarmee ook werd onderschreven dat VIOS een prachtige historie heeft als het gaat om Damesvoetbal. Zowel VIOS als Roy kijken beiden terug op een plezierige en succesvolle samenwerking en vertrouwen op een goede afloop van het lopende seizoen.

Examenavond verenigingsscheidsrechter Op dinsdagavond 18 december 2018 was het D-day voor onze cursisten verenigingsscheidsrechter. Na twee theorie- en één praktijkavond stond vanavond alweer de laatste cursusavond op het programma met als afsluiting een spelregeltoets. Overigens tussen deze cursusavonden door mochten de scheidsrechters in opleiding hun kunsten reeds vertonen op de VIOSvelden onder toeziend oog van praktijkbegeleiders Brent Nijhuis, Jos Groot Kormelink en Wieke Beunk. Tevens dank aan wedstrijdsecretarissen Ronald Haarlink en Rob Klein Tuente voor het inplannen van de scheidsrechters. Voorafgaand aan de oefenwedstrijd VIOS JO17-1 tegen HMC JO17-1 gaf KNVB-docent Sezgin Degirmenci nog een paar tips aan de cursisten en wenste hen veel succes. Ondanks dat het bijna winterstop is, legde het team van Pascal te Bogt, Jelle Klein Gunnewiek en Twan te Woerd en tegenstander HMC een fanatieke en goede pot voetbal op de mat. Na een 2-0 voorsprong voor VIOS, kwam HMC volkomen verdiend terug tot 2-2, maar ging de overwinning uiteindelijk alsnog naar VIOS. Eindstand 3-2. Ondertussen zat Tjerk Haarlink op het naastgelegen trainingsveld te balen dat hij geen assistent-scheidsrechter bij deze leuke pot mocht zijn. Tjerk, wellicht komt er op korte termijn nog wel een vervolgcursus. Na afloop werd de wedstrijd in de bestuurskamer nabesproken en gaven de cursisten elkaar feedback op hun optreden tijdens de wedstrijd. Tot slot moesten de cursisten nog een spelregeltoets van 10 vragen beantwoorden, waarna werd beoordeeld of men was geslaagd voor de cursus. Uiteindelijk slaagden alle 18 cursisten cum laude, waarna men naast een KNVB-certificaat ook een heerlijk Turks koekje van Sezgin ontving. 26 V.I.O.S.-Wijzer


examenavond verenigingsscheidsrechter Als afsluiting bedankte VIOS-secretaris Ivo Spilman KNVB-docent Sezgin en alle cursisten voor hun enthousiaste en gedreven inzet de afgelopen maanden. Alle 10 VIOS-cursisten ontvingen als dank voor hun inzet en als aanmoediging twee scheidsrechters-tenues. Tot slot werd er nog lang nagepraat in de kantine. Mocht er nog interesse zijn om in het voorjaar een cursus te volgen, meld je dan gerust alsnog aan via info@viosbeltrum.nl t.a.v. Ivo Spilman.

Ladiesnight 80’s en 90’s party Op vrijdagavond 14 december was het 2e “verbroederingsfeest” tussen alle senioren damesteams van VIOS Beltrum en de sv Grol een feit. Deze keer was gekozen om een thema aan dit feest te koppelen, terug in de tijd naar de roerige jaren 80 en 90. Alle dames en een enkele man hadden moeite gedaan om deze tijden te laten herleven, en er werden zelfs enkele bekende personen gespot, Madonna en ma Flodder waren van de partij. V.I.O.S.-Wijzer 27


Bij binnenkomst en na betaling, werden alle teams opgesplitst en werden de ruim 50 dames verdeeld over 4 nieuwe groepen, met deze teams zou er gestreden worden. Een herken het plaatje zorgde al voor vele oehs en ahs, en toen de muziekfragmenten tijdens het introspel ingezet werd, kwamen de herinneringen terug. Naast de bier, wijn en likeurproeverij die wederom uitstekend verzorgd was door Rob Porskamp van Den Elshof werd er ook aan de stevige trek gedacht, bitterballen, chocolade, nootjes en een frietje zorgden ervoor dat een ieder volop aan haar trekken kwam. De finale bestond uit karaoke, waar normaal het een eeuwigheid duurt voordat er iemand opstaat om te beginnen was dat hier niet het geval. De aanvragen en lijstjes stroomden binnen, waardoor we schitterende optredens kregen van Normaal, Grease, Boney M en vele anderen. Na het laatste door alle meiden hard meegezongen kinderen voor kinderenlied, werd er nog even nagepraat aan de bar met een drankje. Hier zijn dan ook nieuwe ideeën ontstaan voor een barbecue, gezamenlijke afsluiting en wat nog meer. Een groot compliment ook naar de besturen van beide verenigingen die het initiatief dragen en ondersteunen. Op naar een mooi 2019 met deze prachtige teams. Inmiddels zijn de eerst contacten gelegd door de besturen om een doorkijk te maken naar het volgend seizoen. Hoe mooi kan het zijn!

Café de Kroon steunt VIOS met nieuwe trainingspakken voor de circuittrainers. Ellen klein Gunnewiek is coördinator circuitvoetbal. Een trainingsgroep welke onze jongste leden de basis van het voetbal bijbrengt. In het bijzijn van Frans Peterman, eigenaar van café de Kroon in Groenlo, en getrouwd met Annelies Borgijink uit Beltrum, onderstreepte Ellen dat nog eens in aanwezigheid van de circuittrainers. Samen met Tonnie Scharenborg mocht Ellen voor deze groep trainingpakken uitzoeken namens Frans en Annelies. Goede en belangrijke vrijwilligers aan de basis van onze vereniging zijn belangrijk. Een welgemeend dankjewel 28 V.I.O.S.-Wijzer


voor hun wekelijkse inzet is dan ook op zijn plaats. Het is mooi dat de waardering wordt onderstreept met nieuwe trainingspakken.

trainingspakken circuittrainers (De Kroon) Frans heeft bij VIOS al jaren een reclamebord en hij steunde in het verleden ook al heren-2 met trainingspakken en het recreatieve voetbal met nieuwe ballen. Gemeenschapszin is belangrijk. Samen iets organiseren en iets van de grond krijgen, daar wordt Frans vrolijk van. Hij kan het dan ook waarderen wanneer een elftal bij een afgelasting gebruik maakt van de dartbanen in café de Kroon in Groenlo. Het is mooi wanneer je samen plezier kunt maken.

Van de jeugdvoorzitter …………Visie. Iets minder dan 8 jaor geleden riepen en stelletje mensen in Beltrum dat VIOS in 2016 in de 3e klasse voetbalde. De helfte in Beltrum sloeg zich de hande op de kneene kapot van ut lachen. En de andere helfte verklaarde hen voor gek. Toch was het realistisch gezien geen gekke opmerking. Gekeken naar het aantal leden en gekeken naar het aantal leden van verenigingen in de buurt, die allemaal 4e en 3e klasse voetbalden en wij in de 5e! klasse, moest dat mogelijk zijn. Wat er aan ontbrak was een visie en een plan om daar te komen. Dus werd daar op ingestoken. V.I.O.S.-Wijzer 29


nacompetitie herkansing GVA Kijk naar 2018 en we zien dat we mee draaien in de 3e klasse. Maar daarnaast zien we dat de hele kwaliteit in de vereniging is gestegen en dat de goede cultuur van VIOS verder is verbeterd. Het aantal recreatieve elftallen is ook nog eens gegroeid. De jeugd weet de weg te vinden naar de voetbalvelden enz, enz. We kunnen nog wel even vooruit en Grol is voorlopig nog niet van ons af. Voor mijn gevoel staan we in 2019 weer op een keerpunt en moeten we nu slagen gaan maken naar de toekomst. Waarom? Zowel buiten als binnen de vereniging zullen we veranderingen zien. Het nieuwe beleid van de KNVB zal maken dat er anders wordt gekeken. (Ik weet niet of het u opvalt maar in de media wordt vaak het woord plezier genoemd als het gaat om presteren.) Daarnaast zal in de omgeving het voetbal- / sportlandschap verder veranderen. Binnen de vereniging zullen op verschillende posities andere mensen het vaandel over pakken. Het hoofd opleidingen zal zijn invloed gaan uitoefenen. De plek van de club in de Beltrumse samenleving, de open club / vitale sportpark, waar het voor iedereen goed toeven is. De komst van survival op het sportpark zal reuring geven op de Sonders. En nieuwe 30 V.I.O.S.-Wijzer


impulsen geven voor de samenleving. Het laat zien waar samenwerking en de wil om iets neer te zetten tot kan leiden. En laten we hier nu eens trots op zijn! Maar ook onze huiskamer, de kantine, zal een verandering laten zien nu andere mensen hier het stokje over pakken. Gezien alle gezelligheids- en omzetverbeteringen en die vooral worden ingebracht door voetballers (tegen de 85%), ligt hier een mooie start! Of zoals Arjan te Bogt zo mooi schreef in het kader van Grol – VIOS B: “Ontken andermans succes en de nieuwe werkelijkheid niet, maar omarm het! Anderen liften mee met onze aanpak, al zullen we hierbij weer rekening moeten houden met hen. We hebben elkaar nodig. Hierbij wordt wel van een ieder een houding verwacht om niet achter over te leunen maar actief mee te doen en strategische plannen te maken. Wat niet weg neemt dat we juist nu samen goed moeten kijken hoe we dat doen. Wie neemt het voortouw? ( Ik ken d’r wal een paar. . .) Hoe ik hier nu toch allemaal op kom? Een uitnodiging van de KNVB voor een inspiratieavond met als titel: Voetballen en besturen vanuit visie! Laot wi-j daor noo een kleine tien jaor geleden met begonnen wêhn! Waorvan akte! Allemaol een prachtig, mooi en sportief 2019! Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg

Hoofd opleiding: presentatie Michel Ballast Op 17 december waren 42 (!) vrijwillige kaderleden aanwezig bij de presentatie van Michel Ballast als hoofd opleiding vv VIOS B. De opkomst van onze jeugdige talenten (14 jaar, goed zo meiden!) tot aan de oudere jongere, stemde tot tevredenheid. Na uitleg van Michel over wie hij is en wat hij doet, maakte hij via de taakfunctie omschrijving de kaders van zijn plan bekend. Belangrijke punten voor zijn plan zijn: - het pedagogisch klimaat verbeteren - ondersteunen van trainers - jeugd in kaart brengen Uitgangspunten voor zijn plan op korte- en lange termijn zijn de visie en missie van VIOS en het beleidsplan van de jeugdcommissie. Zowel Michel als V.I.O.S.-Wijzer 31


de jeugdcommissie zijn blij dat de functie gestalte gaat krijgen maar ook dat het hoofd opleiding deel uit gaat maken van de jeugdcommissie. Van de aanwezigen in de zaal werd gevraagd om mee te denken over regels die hierbij horen maar ook om input te geven voor zaken die hij mee kan nemen in zijn plan. De presentatie was duidelijk en werd positief ervaren. Verder waren er ook enkele opmerkingen vanuit de zaal om over na te denken en die Michel een plek moet geven in zijn plan. Al met al een goede avond die duidelijkheid verschafte en ons inzicht gaf wat de functie in de toekomst kan betekenen voor VIOS. Na de presentatie was er onder het genot van een drankje bij onze hoofdsponsor Spilman, voldoende stof om nog even na te praten.

43e Norbert Kuypers toernooi. Ondanks het werk kon ik het toch niet laten om even een bezoekje te brengen aan het Norbert Kuypers toernooi. De plek waar je drie dagen kunt genieten van de voetballende jeugd. Zoals al vele jaren is de organisatie in handen van Richard Stortelder en niet te vergeten Martin Grotenhuis die zorgt dat alles volgens plan verloopt en de vrijwillige scheidsrechters. Een compliment is hierbij zeker op zijn plaats.

Norbert Kuypers toernooi 32 V.I.O.S.-Wijzer


Zo zag ik de JO 12 voetballen en geniet ik van de begeleiding hoe ze dit doen. Alleen maar positief coachen. Mooi om te zien dat spelers zelf beslissingen durven te nemen en je dit ook terug ziet. Maar eerst neem ik u even mee naar de kantine waar ik sprak met een collegae uit Aalten en die, naast de accommodatie, vooral zijn waardering uitsprak voor de sfeer bij VIOS waar hij al jaren komt. De kantine was overigens met tussenpozen weer ouderwets vol met voetbalaanhangers! Het leek wel een reguliere voetbalzondag. Neemt niet weg dat we het als VIOS weer goed doen. Zo voetbalden onze teams op niveau uitstekend mee en waren enkele prijzen hiervan het resultaat. Het grootste compliment is voor het kader en ouders. Positief en aanmoedigen maar ook gedreven. En durven zeggen waar het op staat als het er op aankomt. Het kenmerkt het familiegevoel binnen de club. We maken het met z’n allen. Hulde aan spelers, kader, vrijwilligers en ouders. Wi-j bunt trots op jullie! Zoek de verschillen. Op het Norbert Kuypers toernooi is er ook de competitie van clubs die op niveau voetballen. Ut ging d’r van en we hebben het dan over spelers van onder 10! Ik was blij dat de leiding in deskundige handen was van Marco en Gerard, enkele door VIOS recent opgeleide scheidsrechters. Zo was er de club rood. De leiding was in handen van twee jeugdige leiders die daarnaast werden bij gestaan door een trainer die spelers individueel nadrukkelijk coachte. Er was ook de club oranje die vooral het teamverband zocht en iets zei als het goed ging. En de club blauw die werden gecoacht door zeer gedreven leiders. En in de 10 minuten dat hun elftal speelde constant schreeuwden wat er moest gebeuren. Ik keek eens rond naar de tribune en had oogcontact met een andere ouder. Aan onze blikken was te zien dat dit toch niet de bedoeling kon zijn van een potje jeugdvoetbal. Ook op de spelers had het zijn invloed. Er werd tegen benen geschopt en geduwd na balverlies waar dan overigens weer niets over werd gezegd! Mijn hoop was er op gevestigd dat er een ouder van de tribune was gestapt en had gezegd: Doe eens normaal man! Zo zie je maar het kan verkeren bij verschillende verenigingen. Trouwens ik heb geen nieuwe Frenkie de Jong gezien.

V.I.O.S.-Wijzer 33


Aangeboden Gerard Hartjes heeft van een voetballiefhebber enkele voetbalschoenen en scheenbeschermers gekregen, misschien kan hij er enkele personen mee blij maken, de schoenen en scheenbeschermers zien er uit als nieuw. Het betreft voetbalschoenen: • 1 paar Nike kleur groen maat 41 • 1 paar Nike kleur geel maat 43 • 1 paar Nike kleur geel/rood maat 44. Verder nog een 1 set Nike scheenbeschermers met ophouders voor de kleinere jeugd. Contact via: g.hartjes53@gmail.com

Hallo allemaal, De feestdagen zijn achter de rug, hopelijk heeft iedereen prettige dagen gehad! Het is weer tijd om het jaar goed in te luiden! Alle senioren teams zijn dan ook van harte welkom voor het kniepertjestoernooi op dinsdag 15 januari om 19.30u. We gaan uit van een goede opkomst! Met de aanvang van 2019 zijn de competitiespelende teams halverwege het wedstrijdseizoen. Tijd om een tussenstand op te maken! De meiden C1 gaan na een 5e plek vol energie door naar de 2e helft van de competitie. De meiden C2 heeft zich met een 9e plek, net als de meisjes B1 met een 10e plek, netjes kunnen handhaven. Dames 4 staat, na een ongelukkig aftrek van punten , op een 11e plek in de 4e klasse. Dames 3 draait, voor het eerst in de 3e klasse, netjes mee met een 10e plek. Dames 2 staat op een 11e plek, uitkomend in de 2e klasse. Dames 1 draait met een 5e plek bovenin de middenmoot mee, na degradatie van afgelopen seizoen naar de 1e klasse. 34 V.I.O.S.-Wijzer


Alle teams ga met hernieuwde energie en plezier door naar de 2e helft van het wedstrijdseizoen!

Kampioen CMV 4.2 Nog voor de jaarwisseling is de CMV niveau 4.2 welverdiend kampioen geworden! Van harte gefeliciteerd meiden!

Kledingcommissie jeugd: Kleding ruilen Indien je wedstrijdtenue inmiddels aan de kleine kant is, kan je via de kledingcommissie je tenue omruilen. Doe hiervoor even een berichtje naar Jolanda Klein Nijenhuis via: kledingcommissie@volleybalviosbeltrum.nl.

V.I.O.S.-Wijzer 35


Verenigingsactiviteiten Vios gymnastiek 1 maart

-

“carnaval” gymles (kom verkleed).

- -

Nieuwjaarsborrel Gewichttrekken

Vios handbal Vios tafeltennis Vios touwtrek 18 januari 29 maart

Vios voetbal 7 januari - 12 januari - 13 januari - 26 januari -

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. bezoek Bayer Leverkusen (11.00 – 16.30 uur) Nieuwjaarsreceptie Spellenmiddag (13.00 – 21.15 uur)

Vios volleybal 15 januari

-

kniepertjestoernooi om 19.30u

36 V.I.O.S.-Wijzer

Profile for sportcentralevios

Vioswijzer jan 2019  

Vioswijzer jan 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded