Vioswijzer Nov 2018

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 65e jaargang no. 1 november 2018 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord November 2018 Dit is nummer 1 van de 65ste jaargang. Al die afgelopen jaren informeren de leden van elke tak van onze sportvereniging Vios elkaar over wat er is gebeurd of wat voor ontwikkelingen te melden zijn. Een 65-jarig bestaan wordt heden ten dage bijna niet echt meer bij stilgestaan. Wel horen we veel over het pensioenstelsel. Dat is natuurlijk een heel andere zaak en dat moet waarschijnlijk nog een lange weg gaan alvorens men tot een overeenkomst komt. Al lezend kunnen we tot de conclusie komen dat onze verenigingen energiek en voortvarend bezig zijn voor hun leden te bieden wat ze willen. Alles om goed met je sport bezig te zijn. Vorige week konden we nog genieten van de laatste zonnestralen. Voor velen was het een bijzonder warme herfstvakantie. Inmiddels is het echt herfst aan het worden. De natuur kleurt weer mooi, maar vooral de temperatuur daalt. Alhoewel deze nog wel boven het gemiddelde is. Dat past misschien wel voor het hele jaar 2018. We hebben nog twee maanden te gaan, maar koude record, warmte record en droogterecord hebben we al binnen. En vorige week kwam er ook nog een filerecord van ruim 1100 kilometer bij. De natuur gaat z’n gang, aan de files kunnen we zeker wel iets doen! De tijd voor stamppotjes en huiselijke gezelligheid is weer aangebroken.. De Gerarduskalender meldt dat als we op St. Maarten donkere luchten hebben, we een zachte winter krijgen. Is het die dag helder, dan krijgen we vorst die doordringt tot in de kelder. We wachten maar af. Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Wij feliciteren:

Het prinsenpaar van carnavalsvereniging “de Belhamels�: Prins Hans Stevens en adjudant Ronald van Hal.

Grote Clubactie 2018

Enkele weken geleden hebben 25 Vios-leden van alle 6 takken van sport de adressen in Beltrum en omgeving bezocht. Beltrum is ingedeeld in 24 routes zodat elk adres maar 1 keer bezocht kon worden. Onder zomerse omstandigheden zijn de loten van de Grote Clubactie aan de man gebracht. Veel verkopers hebben alle meegekregen loten verkocht. Mogelijk was het mooie weer hier debet aan. Door de fantastichee inzet van de verkopers werden er ruim 950 loten verkocht. Het beste resultaat in 5 jaar. Als je bedenkt dat er 2,40 euro per lot voor Vios is, dan betekent dit dat er ruim 2.100 euro kas van de penningmeester belandt. Een resultaat waar we zeer tevreden mee zijn. In de volgende Vios Wijzer zullen we de winnende nummers van de landelijke trekking vermelden. Eind november staan deze ook op www. clubactie.nl. Daarnaast heeft Vios een eigen trekking, zodat er op 3 extra loten een prijs valt. Wij willen alle kopers en verkopers hartelijk danken.

Dankbetuiging

Hierbij willen we de adverteerders in de Vioswijzer hartelijk danken voor de vaak al jarenlange steun die ze aan Vios verlenen door het plaatsen van de advertentie. Dit wordt enorm gewaardeerd door het bestuur en hopelijk worden ze ook door de leden bezocht of benaderd!

Terug in de tijd (november 1993)

- Afdeling gymnastiek organiseert een springfestijn voor de hele regio. Er komen ongeveer 450 kinderen naar Beltrum. De trampoline is het hoogtepunt van dag. Zelfs Sinterklaas bezoekt het festijn.

2 V.I.O.S.-Wijzer


Uit de oude doos (november 1968)

- De gemeenteraad van Eibergen bekrachtigt de nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen. Hierdoor zal ook Vios meer subsidie ontvangen. - Afdeling voetbal (lees: KNVB) voert spelerspassen in voor de senioren. - Afdeling gymnastiek schaft nieuwe turnpakjes aan in de kleur marineblauw en met een driekwart mouw.

Ledenmutaties: Nieuwe leden:

Bedankt als lid:

Gymnastiek: Gymnastiek: Bram Pasman Manon Wallerbos Odin Helmink Zara Kip Voetbal: Wytze Baks Tjarko Branten Peter Nijhuis Voetbal: Rolf Penterman Robert Ballast

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

V.I.O.S.-Wijzer 3


Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 7 december 2018 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Kaarsenactie Het is gelukt!! Onze doel opbrengst is gehaald!!! Netto, dus na aftrek van alle onkosten (kaarsjes, zakjes, labels) hebben wij samen …………… €2558,26 opgehaald. Super goed gedaan allemaal. Nu ons doel behaald is kan de dubbele trampoline aangeschaft worden. Inmiddels is het model uitgezocht en zijn we in onderhandeling met de leverancier. Zodra we weten wanneer de trampoline geleverd gaat worden brengen we jullie hiervan op de hoogte. 4 V.I.O.S.-Wijzer


Via deze weg willen we iedereen bedanken die op welke manier dan ook zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan het realiseren van deze mooie opbrengst. Bedankt!!

Vriendjes en vriendinnetjes les en meedoe les

19 oktober hebben wij weer een succesvolle vriendjes en vriendinnetjes les gehad. Vele kinderen hadden een vriendje/vriendinnetje neefje of nichtje mee. Het was reuze gezellig. We hopen dat we enkele van jullie zo enthousiast hebben gemaakt dat je ook bij de gym komt. Kon je niet meedoen aan de vriendjes en vriendinnetjes les maar ben je wel heel nieuwsgierig hoe ontzetten leuk het op de gym is. Kom dan snel een keertje kijken en meedoen. Je mag twee keer gratis mee gymmen!

Daarnaast hebben wij vrijdag 2 november onze meedoe lessen gehad. Vele ouders hebben weer op de kop in de touwen gehangen en boven op de kast geklommen. De kinderen lieten trots zien wat ze allemaal al geleerd hebben. En natuurlijk moesten de papa’s en mama’s ook even laten zien op ze net zo goed konden gymmen. Kortom het was weer een geslaagde dag! V.I.O.S.-Wijzer

5


Vios gym en het Nijntje Beweegdiploma

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar รณ zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling. Zowel VIOS gym als de Sterrenboog onderschrijven dit en om bovenstaande te kunnen realiseren is VIOS gym een samenwerking met de Sterrenboog aangegaan zodat alle kinderen uit Beltrum een beweegdiploma kunnen halen. De kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen in 20 gymlessen het Beweegdiploma behalen. Het nijntje Beweegdiploma programma is ontwikkeld door bewegingswetenschappers en ervaren docenten met kennis van de motorische en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Alleen (sport) clubs en beweegaanbieders met trainers/leiding die de speciale opleiding Beweegdiploma hebben gevolgd en het certificaat Beweegdiploma hebben ontvangen, worden door de KNGU erkent als aanbieder van het nijntje Beweegdiploma programma en ontvangen een keurmerk. Hiermee is de sporter gegarandeerd van kwaliteit. VIOS gym heeft dit keurmerk en zowel leerkrachten van de Sterrenboog als Anny Helmers hebben via de KNGU de cursus als bijscholing gevolgd. Woensdag 31 oktober zijn de groepen 1 en 2 van de Sterrenboog weer gestart met het beweegprogramma Nijntje beweegt. We vinden het erg mooi te kunnen melden dat ook dit jaar Anny Helmers deze lessen namens VIOS gym in samenwerking met de leerkrachten van de groep 1-2 gaat geven. In maart zullen alle kinderen op een feestelijke wijze hun diploma ontvangen.

6 V.I.O.S.-Wijzer


Mini F Vios voetbal

Gymnastiek is de basis van alle sporten. We horen geregeld terug van collega sport verenigingen dat zij kunnen zien aan het kind of deze voorafgaand aan bijv. voetbal of survival gymnastiek heeft beoefend. Gymnastiek biedt een goede aanvulling voor de motorische en mentale ontwikkeling van het kind, in de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Ook de sociale kwaliteiten worden door gym gestimuleerd (op de beurt wachten, in de kring zitten etc). Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Mede door bovenstaande zijn we blij u te kunnen mededelen dat we vanaf vrijdag 2 november wederom de mini F mogen verwelkomen tijdens de gymlessen. De mini F zal gedurende de winterperiode (tot 15 februari) samen gymmen met de jongste groep van Vios gym. We zijn trots op deze mooie samenwerking met Vios voetbal. Mini F Welkom!

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beĂŤindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

V.I.O.S.-Wijzer 7


Competitienieuws! Na 4 gespeelde wedstrijden staan we momenteel op een 7e plek. We verloren de eerste wedstrijd met 15-5 van Havana dames 2. Een troost is dat zij al hun wedstrijden nog gewonnen hebben en op de eerste plek staan na 4 gespeelde wedstrijden. De tweede wedstrijd wisten we overtuigend te winnen van HCW 2 met 16-8. De derde wedstrijd was ontzettend spannend en eindigde in een gelijkspel: 13-13 tegen UGHV 2. De vierde wedstrijd speelden we thuis tegen Grol. Het was een hele spannende wedstrijd die helaas net verloren werd met 15-16. Ontzettend jammer, want we hebben hard voor de winst geknokt. Hopelijk slagen we er in nog wat puntjes te pakken in de eerste helft van het seizoen, zodat we nog een aantal plekken stijgen. De tussenstand ziet er als volgt uit: Team

Gespeeld

Aantal punten

1

Havana 2

4

8

2

Reflex 1

2

4

3

Erix 2

2

4

4

Grol 3

2

4

5

Minerva 2

4

4

6

Reflex 2

3

3

7

VIOS 1

4

3

8

Ha-STU 3

4

1

9

UGHV 2

4

1

10

HCW 2

3

0

In 2018 spelen we nog maar ĂŠĂŠn keer thuis en vier keer uit. Zie het programma op de volgende bladzijde.

8 V.I.O.S.-Wijzer


Datum/tijd

Thuis

Uit

Locatie

04-11-2018 14:35 uur

Minerva 2

VIOS 1

De Pol, Gaanderen

11-11-2018 12:00 uur

VIOS 1

Erix 2

De Sonders, Beltrum

18-11-2018 13:50 uur

Ha-STU 3

VIOS 1

Radboud Sportcentrum, Nijmegen

25-11-2018 14:05 uur

Reflex 1

VIOS 1

Van Pallandthal, Varsseveld

09-12-2018 13:00 uur

Reflex 2

VIOS 1

Van Pallandthal, Varsseveld

VIOS 1 gedeeld bovenaan

Het eerste team van VIOS is erin geslaagd om langszij te komen bij koploper LITAC uit Lichtenvoorde. Een knappe prestatie. Op maandag 15 oktober ontving VIOS 1 het team van LITAC, nadat het de vrijdag ervoor in Lichtenvoorde gelijkspeelde en pas in de vroege ochtend van de zaterdag naar huis terugkeerde. Wim Holt opende weer en mocht de strijd opnemen tegen Sander Elsinghorst. Het werd een viersetter in het voordeel van Wim. Paul speelde hierna tegen Roel Wieggers en maakte er een zeer spannende vijfsetter van die in een 12–10 eindstand in het voordeel van VIOS eindigde. Martijn had weinig moeite met het spel van Jurgen Bluemink en ook het dubbel ging naar VIOS. Tussenstand: 4–0 voor VIOS. Paul won vervolgens heel gemakkelijk van Sander in drie games. Helaas moest Wim hierna de eer laten aan Jurgen in een vijfsetter. Martijn won zijn tweede partij tegen Roel. Paul moest zijn meerdere erkennen in de wedstrijd tegen Jurgen. Hierna sloot Martijn zijn zegereeks af met winst op Sander. Wim moest echter nog een puntje prijsgeven in zijn slotpartij tegen Roel. Eindstand: 7-3 voor VIOS 1. Tussenstand na 7 wedstrijden: VIOS 1 7 – 48 LITAC 4 7 – 48 Wehl 1 7 – 33 ATTV 2 7 – 29 SMD 5 7 – 28 ATAK 3 7 – 24

V.I.O.S.-Wijzer 9


10

V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


VIOS 2 op gedeelde tweede plaats

VIOS 2 ontmoette tweemaal achtereen het team van Grol uit Groenlo. Maandag 8 oktober waren ze in Grolle te gast en toen waren de spelers uit Groenlo de bovenliggende partij met een 7-3 overwinning. In Beltrum was Wim Fennis niet in staat om het lastige spel van Roy Hieltjes om te zetten in winst. Het werd een driesetter in het voordeel van Roy. Walter won in vijf sets van Andric. Een prima resultaat. Walter is goed in vorm deze competitie. Edmund verloor in vier sets van Eric Bevers. Helaas ging in een spannend dubbel de eer uiteindelijk na de vijfde set naar Grol. Tussenstand: 1–3 voor Grol. Walter had hierna geen succes tegen Roy en wist slecht een setje te winnen. Wim won zijn partij tegen Eric en Edmund leverde een goede prestatie door te winnen van Andric. Walter won in drie sets van Eric. De partijen die hierna volgden werden omgezet in winst voor Grol. Edmund verloor in vier sets van Roy en Wim moest in vier sets de eer laten aan Andric. Eindstand: 4–6 voor Grol. Grol verstevigt zijn koppositie en VIOS 2 staat na 7 gespeelde wedstrijden met Velp 5 op een gedeelde tweede plaats. Tussenstand na 7 wedstrijden: GROL 2 7 – 53 VIOS 2 7 – 40 Velp 5 7 – 40 Bredevoort 1 7 – 33 TAVERDO 2 7 – 28 DSV RELAX 3 7 – 16

Kleine onderlinge verschillen bij VIOS 3

VIOS 3 ontving eveneens opnieuw de spelers uit Grolle na een uitwedstrijd de week ervoor. Het eindresultaat mag er zijn: maar liefst 9 winstpunten werden behaald. Willie en Nabel waren de mannen van de avond met beiden maar liefst drie winstpartijen. Janwim liet een puntje liggen tegen Jan Stöteler. Willie begon met een vijfsetter tegen Frits Gierveld. Janwim won hierna van Frands Denie en Nabel klopte Jan. Het dubbel was ook voor VIOS. Janwim maakte er hierna een spannende vijfsetter van tegen Frits en wist deze te winnen. Willie had slecht drie setjes nodig tegen Jan. Nabel had eveneens slecht drie sets nodig tegen Frans. Helaas moest Janwim, zoals hiervoor al vermeld, een punt afstaan aan Jan. Nabel en Willie wisten de laatste partijen te winnen van Frits en Frans. De 9–1 is een prachtig resultaat en ….Nabel gaat steeds beter spelen! In de poule zijn de ondelinge verschillen zeer gering, zoals uit de tussenstand blijkt. Tussenstand na 7 wedstrijden: Bredevoort 2 7 – 45 Gazelle 3 7 – 37 Reflex (V) 2 7 – 33 VIOS 3 7 – 32 GROL 4 7 – 32 Dropshot 2 7 – 31 12 V.I.O.S.-Wijzer


DrieBondenToernooi.

Op zaterdag 6 oktober werd het jaarlijks terugkerende DrieBondenToernooi gehouden. Dit toernooi is de afsluiting van het outdoorseizoen. Het toernooi werd georganiseerd door TTV de Roppers en werd gehouden in de Krim. Er hadden zich 25 ploegen aangemeld. De seniorenteams werden verdeeld over 2 poules. De Bisons deden mee met één seniorenteam, bestaande uit eigen leden en leden van TTV Olden Eibergen. Doordat er geen gewichtslimiet is en de Bisons erg licht waren, wisten ze zich toch goed staande te houden. Uiteindelijk werden ze 5e in de poule. De avond werd volgens traditie afgesloten met een gezamenlijke barbecue en een drankje.

In en om de trainingslocatie.

De nieuwe grasmat van het wedstrijdterrein en het oefenterrein wordt inmiddels weer mooi groen. Met dank aan de sproeiers en het mooie najaar. Ook wordt de oefenruimte binnen groot aangepakt. De binnenmuren zijn gewit en ook het plafond wordt opgeknapt. Deze wordt voorzien van isolatieplaten, zodat het ook in de winterperiode, als het verwarmd gaat worden, aangenaam wordt om daar te sporten.

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel……

Afgelopen seizoen was een memorabel seizoen. Promotie voor heren-1 en de dubbel voor JO17-1. Verder waren er ook nog kampioenschappen voor heren-4, heren 6 en MO19-1. Seizoen 2018-2019 staat vooralsnog in het teken van veranderingen. Theo Helmers en Marco Heutinck hebben bekend gemaakt te stoppen als bestuurslid. Binnen de jeugdcommissie is afscheid genomen van John Wolterink en Peter Berentsen. Opvolging is er gevonden in de personen van William Slotboom (bestuur), Bart Ribbers en Ellen klein Gunnewiek (jeugdcommissie). De meeste vacatures zijn hiermee vervuld. Het is goed om te zien dat anderen bereid V.I.O.S.-Wijzer 13


zijn om taken op zich te nemen, verantwoordelijkheid wordt ingevuld. Nieuwe vacatures zullen zich blijven aandienen, dat is zeker! Wij vertrouwen er op dat er leden zijn die verantwoordelijkheid blijven nemen en VIOS blijven helpen. Een club is vooral een verzameling personen met een gezamenlijke passie. Hierbij zijn er hoogtepunten en dieptepunten, wat blijft is de club. Vooropgesteld dat we samen onze verantwoordelijkheid blijven nemen. 24 november is er een kadermiddag om onze waardering voor ons kader te tonen. Allemaal leden met liefde voor de club en allemaal bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Tot ziens op 24 november, we doen het samen!

William Slotboom neemt in februari voorzittershamer over

Op de ledenvergadering kreeg het bestuur van vv VIOS B. het mandaat om de opvolging van Theo Helmers als voorzitter in te vullen. We zijn verheugd te kunnen mededelen dat William Slotboom (56) in februari 2019 de voorzittershamer van Theo overneemt. William woont sinds 2009 in Beltrum en is getrouwd met DĂŠsire Wolterink. Samen hebben ze vier kinderen. In het dagelijks leven is William directeureigenaar van Slotboom Steenhouwers in Winterswijk en heeft een rijke bestuurlijke ervaring. Daarnaast beschikt hij over een groot netwerk. Vorig jaar op de vrijwilligersmiddag maakten we al kennis met William. Als sponsor vertelde hij enthousiast over de raakvlakken tussen het bedrijfsleven en de sportvereniging. Vooral zijn insteek over het ontwikkelen van de jeugd maakte indruk. Vaste supporters van VIOS kenen William als trouwe aanhanger. William kenmerkt zich door zijn gedrevenheid en altijd op zoek naar vooruitgang, zonder het oog voor de samenleving en mensen te verliezen. Zoals op de ledenvergadering al aangegeven kan Theo Helmers de publieke functie van het voorzitterschap moeilijk combineren met het raadslidmaatschap. Hij is blij met de opvolging. “We hebben VIOS de laatste jaren

William Slotboom

14 V.I.O.S.-Wijzer


een flinke boost gegeven. De organisatie staat goed. Nu is het tijd voor de volgende stap naar voren. Sinds enige tijd spreken we met William over de opvolging. In ieder gesprek spat de energie er van af!” William Slotboom gaat zich de komende maanden nadrukkelijk verdiepen in de club. “Ik volg VIOS voetbal al jaren en ben onder de indruk van wat de club en al haar vrijwilligers tot stand hebben gebracht. Ik zie er naar uit om de ingeslagen weg voor VIOS en Beltrum verder uit te bouwen.” De daadwerkelijk overdracht staat voor februari 2019 gepland.

Freek Helmers op 100 doelpunten!

Deze week bereikte ons het bericht dat Freek Helmers inmiddels 100 competitie doelpunten op zijn naam heeft staan. Vorige week zondag tegen Ruurlo wist hij 3 keer het net te laten bollen. Dit bracht zijn totaal op 100 doelpunten! De metingen zijn gestart in het seizoen 2010-2011. Naast 100 doelpunten in de competitie wist Freek ook nog 14 keer te scoren in bekerduels en 30 keer in oefenduels. Freek proficiat met deze mijlpaal! Bron: Live Uitslagen.

vv Ruurlo - thuis

Verandering!

Na een prachtige zomer lijkt het weer nu toch langzaam aan te veranderen. Ook voor de elftallen is het anders. Soms voetbal je met nieuwe spelers of staat er iemand anders voor de groep. De eerste wedstrijden zitten er op en zoals zo vaak in de 1e competitie helft is het heel verschillend. Uitslagen vallen soms wat hoog uit, hetgeen meestal een gevolg is van een verkeerde indeling door met name de grotere verenigingen. Weinig verandering maar komt wel goed. V.I.O.S.-Wijzer 15


Wel zie ik dat er weer plezier is en dat is toch het allerbelangrijkste. Gelukkig is dat niet veranderd. Nieuwe mensen van buitenaf zijn tevreden en brengen veranderingen met zich mee. Hoe mooi kan het zijn. Binnen VIOS zijn er veranderingen of zijn ze op komst. Zo is er sinds kort een hoofd opleiding. Een al lang gekoesterde wens vanuit de jeugdcommissie. Met alle veranderingen die er aan komen is het een goede zaak dat hij deel gaat uit maken van de jeugdcommissie. Voor een aantal leden van de jeugdcommissie is dit een natuurlijke moment om het stokje over te geven. Het zal veranderen en anderen zullen deze verandering gestalte moeten geven. De jeugdcommissie heeft haar zaakjes goed op orde. En daar is door een ieder veel tijd en energie in gestoken. Zij hebben de verandering die de laatste jaren binnen VIOS heeft plaats gevonden, daadwerkelijk gestalte gegeven. Nieuwe mensen hebben nieuwe ideeën en dat is goed om de volgende weg in te slaan. Maar vele zaken zijn goed en hierdoor kunnen veranderingen plaats vinden zonder dat het ten koste gaat van veel zaken. Ervaring leert dat wat goed is goed is. Of zoals een oude leermeester ooit zei: “ Waak ervoor dat het kind neet met ut afwaswater wordt weggespeuld ”. Maar een oud gezegde zegt: “ Verandering van spijs doet eten “. VIOS kennende zal het goed komen. Namens de jeugdcommissie Benny Krabbenborg.

Pubquiz in Vios-kantine, neem je vrienden mee!

We gaan iets nieuws doen bij VIOS! Zaterdag 17 november is de voetbalkantine het decor voor de allereerste pubquiz. Welk team beschikt over de meeste feitenkennis? Bij een pubquiz beantwoorden deelnemers vragen over allerlei onderwerpen. Topografie, geschiedenis, sport en muziek; het komt allemaal aan bod. Wie aan het eind van de avond de meeste goede antwoorden heeft gegeven, mag zich de winnaar noemen. De pubquiz vervangt dit jaar de dartavond. Hoewel deze twee keer drukbezocht werd, heeft de sociabiliteitscommissie er voor gekozen om iets nieuws te proberen, in de hoop meer mensen naar de kantine te lokken. Want: iedereen is welkom om mee te doen aan de pubquiz. Van voetballers en handbalsters tot volleyballers en tafeltennissers. Maar ook mannen, vrouwen, jongens en meiden die geen lid zijn van VIOS zijn welkom. Stel een team van minimaal twee en maximaal zes personen samen en geef je op via onderstaand formulier. We vragen per team een bijdrage van tien euro; dit om de kosten te dekken. De pubquiz begint zaterdagavond 17 november om 20.00 uur. In de pauze en na afloop zorgt DJ Hanzzz voor een paar fijne hits. Meld je aan via onze site! Nog vragen? Mail: arjantebogt@gmail.com. 16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 17


Michel Ballast aangesteld als Hoofd Opleidingen

Om haar ambities waar te maken en te borgen voor de toekomst heeft het bestuur besloten tot de aanstelling van een Hoofd Opleidingen.

Michel Ballast Het Hoofd Opleidingen wordt verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering en analyse van de voetbal visie op technisch gebied voor (jeugd-)trainers, spelers en talentontwikkeling. Daarnaast wordt het Hoofd Opleidingen verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van (jeugd-) trainers voor kaderopleidingen en de contacten met collega verenigingen en de KNVB. Na een sollicitatieprocedure is de keus op Michel gevallen. Hij heeft een sterke motivatie, passend bij zijn persoonlijke ambitie. Hij heeft visie op voetbal en op pedagogische elementen en is goed bekend met het ‘reilen en zeilen’ binnen VIOS. Michel gaat de functie van Hoofd Opleidingen vanaf 1 november 2018 invullen, vooralsnog nog naast zijn huidige taken als trainer / coach van het 2e elftal en trainer van het recreatieve voetbal op de woensdagavond. Wij wensen Michel veel succes met zijn nieuwe functie!

18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


VIOS Vriendinnendag

VIOS organiseert op zaterdagmiddag 17 november een vriendinnendag. Alle meidenleden van VIOS B mogen die dag hun vriendinnetje, klasgenootje, buurmeisje of nichtje meenemen om samen te voetballen Tijd Plaats Voor wie

: van 13.30 - 16.00 uur : voetbalveld VIOS B. : meiden die het leuk vinden om te voetballen

Tijdens de vriendinnendag voetballen meiden een middag met elkaar en staat het plezier voorop. Doel van de dag is om meiden en hun ouders kennis te laten maken met de voetbalsport en met het meidenvoetbal bij VIOS B in Beltrum. Het belooft een mooie dag te worden! Jij komt toch ook? Meer informatie? Lesley van Elteren - 06-57304225 lesleyvanelteren@hotmail.com Anny Helmers - 06-18968121 ahelmers10@gmail.com

2017-vriendinnendag

Max de Vries gastspreker vrijwilligersmiddag 24 november Op zaterdagmiddag 24 november is er weer onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Alle vrijwilligers van VIOS voetbal zijn hierbij uitgenodigd. Deze middag is een dankjewel voor de velen die een bijdrage leveren aan onze geweldige club. Van bardienstmedewerker tot leider. Van scheidsrechter, commissielid tot Ondergrondse. Al deze fantastische mensen zorgen er voor dat onze mooie club vitaal blijft. 2018-Max de Vries 20 V.I.O.S.-Wijzer


Als gastspreker hebben we dit jaar Max de Vries. Max heeft de jeugdopleiding bij De Graafschap doorlopen en werd bekend als een van de grootste keeperstalenten uit de regio. Daarnaast heeft hij zijn eigen voetbalschool en heeft een eigenzinnige kijk op het voetbalplezier en talentontwikkeling. Sinds dit jaar traint hij onze JO12 en is bovendien een boeiend verteller. Natuurlijk is er weer het hapje en drankje. Net als anderen jaren staat gezelligheid voorop. De inloop is vanaf 15.30 uur en natuurlijk is de bijeenkomst in onze eigen huiskamer De Spilsoos.

Winteractiviteiten jeugd 2018

Het is alweer winterstop. Even geen voetbal, maar natuurlijk hoeven jullie niet stil te zitten. Zoals elk seizoen, organiseren wij weer verschillende activiteiten voor jullie tijdens de winterstop. Maar…… wij kunnen het alleen leuk voor jullie maken, als jullie ook meedoen, dus kun je je voor deze activiteiten opgeven. Hoe meer voetballers en voetbalsters er mee doen, hoe leuker het wordt! De verschillende activiteiten staan hieronder vermeld: Voor wie? Wanneer? Mini F 15 december JO08/JO09 15 december JO08/JO09 26 januari JO10/JO11 26 januari JO10/JO11 12 januari JO12/JO13 26 januari JO12/JO13 12 januari

Wat? Hof van Eckberge Hof van Eckebrge Spellenmiddag (buiten) Spellenmiddag (buiten) bezoek stadion Bayer Leverkusen Spellenmiddag (buiten) bezoek stadion Bayer Leverkusen

Vertrek 13.00 13.00 13.00

Terug ± 17.00 ± 17.00 ± 14.30

Kosten € 7,50 € 7,50 € 0,00

19.00

± 20.15

€ 0,00

11.00

± 16.30

€ 8.00

20.00

± 21.15

€ 0,00

11.00

± 16.30

€ 8.00

V.I.O.S.-Wijzer 21


Let op! » Voor alle activiteiten geldt: vertrek en terugkomst bij de sporthal. » Bij de spooktocht (op het sportpark): zorg er voor dat je warm gekleed bent. De A-Junioren van VIOS verzorgen deze avond. Voor deze activiteit zoeken wij nog moeders om met de groepjes mee te lopen. » Voor alle activiteiten geldt: geef de kinderen geen zakgeld, snoep of drinken mee! Dit om scheve gezichten te voorkomen. Bij alle activiteiten krijgen de kinderen iets te drinken en/of te eten. » Graag min. 5 ouders/leiders mee naar Hof van Eckberge, anders gaat de activiteit niet door! » Bezoek stadion Leverkusen bestaat uit bezoek stadion. Meld je via de site aan voor 5 dec. 2018. Als je te laat bent met de opgave, dan weten wij niet zeker of je nog mee kunt, dus geef je op tijd op! Tussen kerst en oud nieuw is er ook weer het Norbert Kuypers Toernooi. Dit toernooi wordt voor de 46- ste keer gehouden. Hieraan doen ca.1000 kinderen mee voor de JO08, JO09, JO010, JO11, JO12 en JO013 Pupillen. Het wordt gehouden op 27, 28 en 29 december in Zieuwent en Beltrum. De kinderen komen van de volgende verenigingen: Longa, AZSV, KSV,KSH, Marienvelde, RKZVC, Erix en GROL. Tijd en indeling volgt op het publicatiebordje. Tevens is er natuurlijk ons eigen Martin Grotenhuis Toernooi voor de JO08, J009, JO10, J011, JO12 en J013 pupillen. Dit toernooi wordt voor de vierde keer gehouden op 19 Januari, tijd en indeling volgt op het publicatiebordje. Voor de kinderen mini F is er zondag 20 januari een toernooi in de sporthal. ‘De Sonders’. Kom gerust eens kijken op deze mooie toernooien. Er staat dus weer, voor onze VIOS pupillen veel op het programma aankomende winter. Namens de wintercommissie, Richard Stortelder

Hallo allemaal, Aan het einde van vorig seizoen hebben de trainers een clinic gekregen van Marinus Woutersen tijdens deze clinic hebben de trainers praktische 22 V.I.O.S.-Wijzer


oefeningen geleerd waaronder het spelen met kleine ballen. Op verzoek van de trainers zijn deze ballen aangeschaft en liggen deze in de bestemde volleybalrekken. We wensen jullie hier veel speelplezier mee!!

Bekerwedstrijden: Zoals jullie in de vorige Vioswijzer konden lezen moest Heren 1 in het bekertoernooi dinsdag 23 oktober volleyballen tegen KSH, helaas hebben de heren deze wedstrijd verloren met 0-3. Dames 1 moest voor de bekerwedstrijd afreizen naar Gendringen om te spelen tegen BLOK’71 deze wedstrijd hebben de dames gewonnen met 3-0!

Jeugdactie: Midden tot eind november zal in samenwerking met bakkerij Stroet weer een actie gehouden worden door alle jeugdleden. Dit jaar hebben wij weer gekozen voor speculaas koekjes en zachte speculaas. Zodra wij alles rond hebben krijgt de jeugd zo snel mogelijk de inschrijfformulieren en verdere informatie! Wij hopen uiteraard dat zoveel mogelijk mensen een steentje bij willen dragen door deze overheerlijke speculaas te kopen of te verkopen.

Ik pass de bal. . . En. . . gevangen!!!!! Dank je wel, Lisanne Nu zal ik mij voorstellen. Ik ben Jenske Roerdink. En ik woon aan de Haarstraat. Samen met mijn moeder Danielle, mijn papa Peter en mijn twee grote zussen Femke en Nikki. Ik heb ook een hond, zij heet Senna. Mijn hobby’s zijn Turnen en Volleybal. Ik zit nu een jaar op volleybal. Dit vind ik heel erg leuk. Nu speel ik in nivo 3. En krijg ik les van Henri. Hij is leuk en hij leert mij veel nieuwe dingen. We hebben gauw eer toernooitjes dat vind ik echt super leuk. Nu ga ik weer oefenen met de bal en de bal speel ik naar Jade Ars. Doeii Groetjes Jenske. V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Vios gymnastiek 09 november 21 november 28 november 30 november 19 december 29 december

-

Meedoelessen ouders: springgroep gastles zelfverdediging senioren Sinterklaas senioren Sinterklaas jeugd (kom verkleed als je wil) oliebollen toernooi gymgala ‘A Touch of Gold’

12 november

-

17 november

-

17 november 24 november 13 januari

-

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. VIOS vriendinnendag (Sportpark ‘De Sonders’ 13.30-16.00 uur) Pubquiz (Spilsoos - 20.00 uur) Vrijwilligersmiddag Nieuwjaarsreceptie

Vios voetbal

24

V.I.O.S.-Wijzer