Vioswijzer oktober 2019

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 65e jaargang no. 11 oktober 2019 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord Oktober 2019 Het laatste nummer van jaargang 65 alweer. ’t Is een respectabele leeftijd en je zou denken dat zo’n vereniging / federatie het rustig aan gaat doen. Maar al lezend kan men ontdekken dat Vios een federatie, met zes takken, leeft en bruist van energie. Veel activiteiten op allerlei gebied, maar de sport staat voorop. De meeste competities zijn begonnen, de teams zijn bezig met elkaar tot een eenheid te komen en zo met veel plezier een goed resultaat in de verschillende competities neer te zetten. Ook in Beltrum barst het van de energie. De verenigingen zijn bezig met hun activiteiten, het carnaval staat alweer te popelen om begin volgende maand hun activiteiten te starten. De Raad van Overleg wil een grootschalig enquête opzetten, om een goed beeld te krijgen van de verschillende wensen en ideeën die leven onder de Beltrumse bevolking. Bij deze al een oproep om t.z.t. in grote getalen er aan mee te werken. Oktober, de wijnmaand! Na weer zo’n warme zomer is waarschijnlijk het weer een goed wijnjaar. Zo zegt de Gerarduskalender daarover: Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen, maar ook jicht en andere plagen. Als de plaag maar niet is een Brexit zonder deal op 31 oktober. Op alle gebied, we wachten maar af. Deze maand is wel de langste maand van het jaar, dat hebben we te danken aan het terugzetten van klok wat ook aan het eind van de maand moet gebeuren. Groet, Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


SPORTCENTRALE V.I.O.S.

Wij feliciteren:

– Theo Helmers met de benoeming tot ere-lid van Vios Voetbal.

Vooruit Is Ons Streven, onze Vioswijzer

Door de leden was aangegeven dat de omslag van de V.I.O.S. wijzer aan verandering toe was. Middels een ontwerpcommissie welke bestaan uit Stefan te Loeke (ontwerper), Willem Vaags, Wout van ‘t Wel en Erwin Hoitink is een ontwerp voorgelegd bij de leden. Deze is tijdens de laatste federatievergadering met veel enthousiasme goedgekeurd door alle leden. Het ontwerp zal ook terug komen in het nieuw te plaatsen toegangsbord van sportpark de Sonders welke in de volgende VIOS wijzer editie wordt gepresenteerd. Het bedrijf Loek & feel waarvan Stefan te Loeke eigenaar is heeft belangeloos haar medewerking aangeboden. Hiervoor onze dank. SPORTCENTRALEVIOS.N

L

SPORTCENTRALE V.I.O.S. BELTRUM

|

AVESTERWEG 1, 7156 MH

BELTRUM

|

VIOS

WIJZER Beltrums sportclubblad

CLUBBLAD VOOR LEDEN VAN DE BELTRUMSE SPORTVEREN IGINGEN:

INFO@SPORTCENTRALEVIO S.NL

De Ontwerpcommissie

Afscheid Paul en Agnes Hemmink

11 september zijn Paul en Agnes Hemmink gestopt als coördinator van de kantine. Tijdens deze vergadering hebben we ze o.a. bedankt met een bos bloemen. Jarenlang hebben ze van alles gedaan voor o.a. de kantine van sportcentrale VIOS. Denk hierbij aan o.a. het vinden van bardienstmedewerkers, het beheer van kantinerooster en, naast het volop meedraaien in het rooster, vullen ze, zonodig óók de gaten in het rooster in. Paul en Agnes; bedankt! Groet, Dagelijks bestuur sportcentrale V.I.O.S. 2 V.I.O.S.-Wijzer


Grote Clubactie 2019

De jaarlijkse Grote Clubactie zal gehouden worden van vrijdag 11 t/m zaterdag 19 oktober. Tijdens deze periode proberen 24 Vios-leden de loten aan de man te brengen. Eenieder heeft een eigen route zodat elk huisadres maximaal 1x door een Vios-lid wordt bezocht. Het mooie van de Grote Clubactie is dat er maar liefst 80% van elk verkocht lot bestemd is voor VIOS. De verkoopprijs bedraagt ook dit jaar 3 euro, zodat er maar liefst 2,40 euro in de kas van Vios belandt. Er zijn vele prijzen te winnen. De hoofdprijs bedraagt â‚Ź100.000,= belastingvrij. Wie wil dit niet winnen? De Vios-leden danken u bij voorbaat voor de steun.

Vios Wijzer digitaal

Al geruime tijd bestaat de mogelijkheid om de Vioswijzer maandelijks digitaal te ontvangen. Dit scheelt Vios in de kosten. Wil je de papieren versie inruilen voor de digitale versie, stuur dan een mail naar sportcentralevios@ gmail.com.

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Als sportvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Binnen onze verenigingen kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die helemaal onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt. Je kunt dan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. (VCP) Wij stellen ons voor: Mijn naam is Anny Helmers. Als kind begonnen bij VIOS gymnastiek en nu al meer dan 40 jaar lid van VIOS voetbal: vele jaren als actief voetballer , maar ook als kaderlid heb ik diverse functies bekleed. Mijn naam is Marlies Stoteler. Als kind ben ik begonnen bij VIOS gymnastiek. Daarna jarenlang actief lid van VIOS Volleybal geweest. Een aantal jaren geleden heb ik er voor gekozen om andere sporten uit te gaan oefenen. Ik heb 2 kinderen die het ook heerlijk vinden om te sporten. De kennis voor de functie vertrouwenscontactpersoon (VCP) hebben we opgedaan uit informatie van de cursus voor vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Tevens zijn we vertrouwenscontactpersoon (geweest) op een school. Wanneer kun je een VCP inschakelen? Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dit een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, V.I.O.S.-Wijzer 3


ook als je zelf het slachtoffer niet bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er dan niet mee rondlopen, signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand die onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt, te overleggen. Iedereen, jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden kunnen contact met ons opnemen Anny is bereikbaar op 06-18968121 en Marlies op 06 –10014795, het mailadres is vertrouwenscontactpersoon@ sportcentralevios.nl. Wij zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er echt problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. Voorbeelden van ongewenste situaties zijn; • pesten en gepest worden; • Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie. • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort; • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig; • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft; • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team; • iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag; De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet. Elk incident bespreken wij geanonimiseerd met het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen. Indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een strafbaar feit dan zal de vertrouwelijkheid worden opgeheven. Uiteraard is de melder hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Terug in de tijd (oktober 1994)

– De Vioswijzer bestaat 40 jaar. Voor een vereniging als Vios is het van groot belang om informatie uit te wisselen tussen verenigingsorganen en de leden, aldus de voorzitter. – De dames van Vios Bison hebben een mager seizoen achter de rug. Derhalve wordt besloten om de winterrust over te slaan, zodat ze in het nieuwe seizoen steviger met de hakken in de grond staan. 4 V.I.O.S.-Wijzer


Uit de oude doos (oktober 1969)

– De nieuwe terreinverlichting gaat branden. Het betreft de verlichting op het toenmalige trainingsveld waar nu de sporthal en de tennisbanen zijn. – Kapelaan H.J. van Middelaar, geestelijk adviseur van Vios, neemt na 3 jaar afscheid van Beltrum.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Max Oldenhave Carmen Vaags Lent Hummelink Boet Bennink Nora Wiegerinck Voetbal: Jelte Lievestro Noortje te Braak Tygo Ars

Bedankt als lid: Gymnastiek: Loek Massop Mila ter Meer Aniek Ballast Ria te Veluwe Voetbal: Juup Ratering Touwtrek: Jesse Bleumink

Volleybal: Naomi Westerveld Hylke Wildenbeest

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

Inlevering kopij

Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. V.I.O.S.-Wijzer 5


De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 1 november 2019 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: info@sportcentralevios.nl - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: remcowinkelhorst@gmail.com - Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com - Tafeltennis: info@ttv-vios.nl - Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com - Voetbal, Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis: nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Kaarsen voor kaarsenactie weer ingepakt

Woensdag 2 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse inpakochtend. Deze ochtend hebben we met de oudere leden van Vios gym en enkele ouders van jeugdleden ruim 1300 zakjes ingepakt. Ieder jaar lijkt dit sneller te gaan. Dit jaar hadden we een ruim uurtje nodig. Als afronding hebben we nog even gezellig wat gedronken en kon iedereen weer voldaan naar huis. Vrijdag 11 oktober zullen de kaarsjes meegegeven worden tijdens de lessen. Van 11 tot 18 oktober kunt u de leden van Vios gym weer aan de deur verwachten.

6 V.I.O.S.-Wijzer


Opleiding leider 3

We zijn trots te kunnen melden dat Kayleigh Maarse, (leiding selectie) is gestart met de opleiding gymnastiek leider 3 van de KNGU. Deze opleiding zal minimaal een jaar in beslag nemen. Tijdens deze opleiding wordt Kayleigh vanuit Vios gym begeleid door Thea Ratering. We wensen Kayleigh veel succes met haar opleiding.

Conditiegroep, nieuwe trainingsavond en nieuwe leiding!

Wil je conditie en kracht opbouwen? Bezoek de conditiegroep op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Samen in een groep aan je fitheid werken, dat stimuleert! De conditiegroep is dit seizoen verplaatst naar de woensdagavond en de leiding is nu in handen van Thea. Er zijn nog plekken beschikbaar! Wil je een keer kijken of het iets voor je is, kom dan aan en doe twee lessen gratis mee. Ook heren zijn meer dan welkom (reeds een man aanwezig).

Deel van de conditiegroep leden. V.I.O.S.-Wijzer 7


Herhaalde oproep HELP ONS!! WIJ ZOEKEN: Een train(st)er voor onze springgroep! Wij zijn een groep van zo’n 13 meiden en wij vormen samen de Springgroep van Vios gym in Beltrum. Wij zijn tussen de 10 en ongeveer 16 jaar en trainen iedere vrijdagavond tussen 17.30 uur en 19.00 uur (kan ook van 18.00-19.30 uur) in Sporthal ‘de Sonders’. Per direct zijn wij op zoek naar een trainster die het leuk vind om ons uitdagende sprongen aan te leren (en evt. mee te laten doen met wedstrijden). Het zou mooi zijn wanneer je ervaring hebt met turnen en/of springen. Je kunt contact opnemen via 06-54292855 of mail: info@viosgym.nl

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink (06 - 11 48 51 32). Penningmeester Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

8 V.I.O.S.-Wijzer


De kop is eraf

De eerste wedstrijd tegen Erix werd ruimschoots gewonnen. De broodnodige ervaring binnen ons team in samenwerking met het enthousiasme van de jongere speelsters liep gesmeerd. Halverwege de wedstrijd was het nog nagenoeg gelijk, maar na de rust liep Vios toch vrij snel uit naar ’n forse overwinning van 21-13. Dit betekent ’n goede start en vertrouwen voor het verdere verloop van de competitie. Vorig jaar werd nog ruim verloren van Erix. Nu waren we toch heer en meester. De volgende wedstrijd is op 13 oktober tegen Angeren 3 in Beltrum om 12 uur. Geschreven door onze razende reporter.

Programma voor de eerste helft van het seizoen: Datum en tijd

Thuis

Uit

Locatie

Zondag 13 oktober 12:00

VIOS

HV Angeren 3

De Sonders, Beltrum

Zondag 20 oktober 12:30

ha-STU 4

VIOS

Radboud Sportcentrum, Nijmegen

Zondag 27 oktober 12:10

HV Havana 2

VIOS

Sporthal de Triangel, Lent

Zondag 3 november 12:00

VIOS

Grol 4

De Sonders, Beltrum

Zondag 10 november 14:50

Reehorst 2

VIOS

‘t Riet, Ede

Zondag 24 november 12:00

VIOS

Reflex 2

De Sonders, Beltrum

Zondag 1 december 13:00

UGHV 2

VIOS

De IJsselweide, Ulft

Zondag 15 december 13:40

Minerva 2

VIOS

De Pol, Gaanderen

De najaarscompetitie van 2019 is al weer 4 weken op weg. Hieronder doet Wim F (Vios 2) verslag van speelronde 3, een ronde vol tegenstellingen qua resultaten die onze teams hebben geboekt: Vios 1 was te gast bij Grol 1 in Groenlo. Wim Holt moest als eerste de strijd aanbinden tegen Roy Hieltjes. Helaas was dit een driesetter in het voordeel van Roy. Paul deed het beter en won van Andric van der Linden, maar wel in een V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


vijfsetter. Martijn had geen vat op het spel van Wim Goossens. Het dubbel ging ook naar Grol. Tussenstand 3 – 1 voor Grol. Helaas was de winstpartij van Paul de enige die avond voor Vios. Alle overige partijen na het dubbel gingen naar Grol. Eindstand, het is niet anders: 9 – 1 voor Grol. Team 2 speelde thuis tegen Bredevoort 1. Wim F speelde de eerste wedstrijd tegen Wilco Simons, maar had geen grip op zijn technische spel. Walter won in drie sets van Ronny Bulten en Edmund eveneens in drie sets van Mike Voltman. Het dubbel (Walter en Wim) was ook voor Vios. Walter moest hierna zijn meerdere erkennen in Wilco. Met uitzondering van de partij tussen Edmund en Wilco (die drie gewonnen partijen op zijn naam zette) waren de winstpunten voor Vios. Eindstand: 7 – 3 voor Vios 2. Vios 3 moest gelijk met team 1 aantreden tegen Grol 3. Invaller Nabel speelde als eerste tegen Frans Blanken en won de partij. Knap werk Nabel! Willie was niet bestand tegen het spel van René te Bogt en ook Janwim had geen succes tegen Ben Lankveld. Het dubbel was wel weer voor Vios. Nabel speelde vervolgens tegen René, maar verloor. Frans won van Janwim, maar Willie was heer en meester in zijn partij tegen Ben. Janwim kon ook geen vuist maken tegen René die sterk speelde. Nabel wist gelukkig hierna te winnen van Ben. De slotpartij was die tussen Willie en Frans, maar helaas ging de zege naar Frans, waarmee de eindstand kwam op 6 – 4 voor Grol 3. Team 4 speelde gelijk thuis met team 1 tegen Bredevoort. Arnold moest na de partij de hand schudden van Erwin Winkelhorst. Marjolein won gelukkig hierna van Bert Siemerink. Ook Wiljan won en wel van Theo Kuenen. Het dubbel werd gespeeld door Marjolein en Geert Jan en … zij wonnen in vier sets. Alle overige partijen gingen naar Vios, allemaal in drie sets. De overwinning was een feit. Maar liefst met 8 – 2 voor Vios 4.

Na vier wedstrijdronden zien de tussenstanden er alsvolgt uit: 3e klasse - Poule C SMD 3 Hercules 6 GROL 1 VIOS 1 Litac 4 ATAK 2

3 - 25 3 - 20 4 - 19 4 - 19 4 - 14 4 - 13

5e klasse - Poule D TAVERDO 4 Dropshot 1 GROL 3 DSV RELAX 3 ATAK 4 VIOS 3

4 - 26 4 - 24 4 - 22 4 - 18 4 - 17 4 - 13

4e klasse - Poule G SMD 4 Bredevoort 1 VIOS 2 Wehl 2 Reflex (V) 1 GROL 2

4 - 27 4 - 24 3 - 21 4 - 17 4 - 11 3 - 10

6e klasse - Poule A Gazelle 3 Westa 4 VIOS 4 GROL 4 Dropshot 2 Bredevoort 3

4 - 28 4 - 25 3 - 20 4 - 17 3 - 15 4- 5

12 V.I.O.S.-Wijzer


Het 7e competitie toernooi van Gewest Oost werd op 15 september gehouden bij TTV Vorden. Dit was tevens het laatste toernooi voor het 640kg en het 720kg team. Het 720kg team komt in deze klasse kracht te kort. Het team wist deze dag alleen gelijk te trekken tegen HagmÜlltrekkers, van de overige teams werd verloren. De Bisons degraderen uit deze klasse en gaan volgend jaar uitkomen in de 720kgB klasse. Het Bison/Oele Jeugdteam presteerde wederom goed. Ook deze competitiedag werden weer een flink aantal punten binnengehaald. Ze werden 5e in het dagklassement. Het Bison Jeugdteam had een mindere dag. Het team kon zijn draai maar niet vinden en ze werden 8e in het dagklassement. In de 640kg klasse was het ongelooflijk spannend wie er deze dag met de ereprijzen zouden gaan lopen. Ook het 640kg team van de Bisons liet zich van de beste kant zien. Na zeer spannende wedstrijden wisten de Bisons de 2e plaats in het eindklassement te bemachtigen, net voor TTV Vorden, TTV Eibergen werd kampioen. Mart Arink en Marcel Ribbers deden mee bij TTV Koapman in de 720kg klasse. Zij eindigden als 5e in het dagklassement en als 2e in de eindstand, zodat Marcel Ribbers zijn zoveelste medaille kreeg omgehangen in zijn lange touwtrekcarrière.

Het laatste competitie toernooi van Gewest Oost werd op 22 september gehouden in Eibergen. Doordat de ondergrond erg zacht was waren er vooral bij de senioren lange wedstrijden te zien. Het Bison Jeugdteam moest deze dag de meeste punten aan de andere teams laten. Ze konden net niet dat beetje extra geven om de wedstrijden naar zich toe te trekken. Ze eindigden als 7e in het eindklassement. Het 680kgA team trok mooie lange wedstrijden. Het team had plezier in de zachte bodem. Er was een opgaande V.I.O.S.-Wijzer 13


lijn te bespeuren, maar niet genoeg om door te dringen in de top van het klassement. Ze eindigden als 7e in het eindklassement. Het Bison/Oele Jeugdteam kon het niveau niet halen, wat ze de andere toernooien wel hadden gehaald. Hun plaats in de middenmoot kwam echter niet in gevaar. Ze werden 5e in het eindklassement. Het 600kg team kreeg de schwung er maar niet in. Wat men ook probeerde, het wilde vandaag niet lukken. Het team eindigde als 4e in het eindklassement. Alle uitslagen van Gewest Oost staan op onze website: www.ttvbison.nl

Driebonden Toernooi

Zaterdag 28 september werd het driebonden toernooi gehouden bij TTV Peco in Teuge. Ook de Bisons namen deel aan dit toernooi om de onderlinge banden tussen de verschillende verenigingen te versterken. Er waren 2 grote poules van 12 teams. De Bisons wisten uiteindelijk beslag te leggen op de 5e plek in de poule. Na de wedstrijden was er tijd om bij te praten en een hapje te eten. Het touwtrekseizoen 2019 zit er op. De trainingen worden wat teruggeschroefd. Maar de Bisons gaan niet stilzitten, want volgend jaar is een jubileumjaar en vieren we het 50-jarig bestaan van de vereniging. Daarvoor zullen verschillende activiteiten op touw gezet worden en met name het internationaal touwtrektoernooi op 25 en 26 juli 2020. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. In de volgende Vioswijzer meer hier over.

VIOS VOETBAL

Van de bestuurstafel. . .

De afgelopen maand is gestart met de bouw van de survivalrun trainingsaccommodatie, kledingfonds is uitgerold, ledenvergadering gehouden en het is ook nog de week van de scheidsrechter. Ook was er nog tijd om Pastor Scholten uit te nodigen voor een wedstrijd. Binnen het bestuur zijn er wisselingen. Ronnie te Veluwe en Marco Heutinck verlaten het bestuur en Robin klein Falckenborg neemt plaats in het bestuur. Verandering! 14 V.I.O.S.-Wijzer


Verandering is de enige constante in de tijd. Het is goed dat er plaats komt voor nieuwe personen. Zeker wanneer de vetrekkende personen dit met een goed gevoel doen en beschikbaar blijven voor taken binnen onze club. Op die manier kom je samen verder. Alleen gaat soms sneller, samen kom je verder. Dat laat de afgelopen jaren ook zien. Binnen Beltrum leeft er meer. Wilfried Groot Zevert, voorzitter Raad van Overleg Beltrum, kwam dit uitleggen op de ledenvergadering. Middels een enquĂŞte willen zij meer inzicht krijgen hoe we samen Beltrum verder kunnen brengen. Wij roepen ieder lid dan ook op tot medewerking. Samen kom je verder, niet alleen op voetbalgebied!

Pastor Scholten eregast bij VIOS - FC Eibergen

Het was al aangekondigd. Rondom het 60-jarig priesterfeest gaf Pastor Scholten aan een waar supporter van VIOS te zijn. Alle reden om hem uit te nodigen op 29 september jl. voor de belangrijke Berkellandse derby tegen FC Eibergen. In het programmaboekje werd hij aangekondigd als de eregast van de middag! Zoals beloofd was er koffie in een zundagse VIOS-komme met een geeuw schĂśtteljen. Zijn aanwezigheid gaf VIOS vleugels. In een spannende wedstrijd trok VIOS in de slotfase aan het langste eind. Van vreugde veerde Pastor Scholten, net als in de jonge jaren enthousiast op. Zijn respectabele leeftijd van bijna 92 jaar telde even niet! Na de wedstrijd overhandigde bestuurslid Benny Krabbenborg namens VIOS Pastor Scholten bloemen. Dit alles voor zijn geweldige aanmoedigingen en natuurlijk vanwege zijn 60-jarig Priesterfeest!

eregast Pastor Scholten V.I.O.S.-Wijzer 15


Ledenvergadering

Voor William Slotboom is het zijn eerste ledenvergadering als voorzitter van de vv VIOS B. In zijn opening stond hij stil bij de leden welke afgelopen jaar zijn overleden. De vergadering werd gevoerd aan de hand van een PowerPointpresentatie met daarin aandacht voor verschillende onderwerpen. Secretaris Ivo Spilman heeft weer veel werk verricht bij het jaaroverzicht. Per maand werd stil gestaan bij de belangrijkste gebeurtenissen. Wat vooral duidelijk wordt is dat vv VIOS B. midden in de samenleving staat en dat er veel activiteit is op de verschillende fronten. Penningmeester Roald Visser kon een prima resultaat overleggen voor de voetbal tak. De cijfers voor de SAVV behoeven verbetering. Komend jaar zal dan ook aan enkele knoppen gedraaid worden om hier een betere balans te realiseren. Verder zal er naar extra inkomsten worden gezocht.

2019-ledenvergadering Secretaris Ivo Spilman is periodiek aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Ronnie te Veluwe is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Zijn plek wordt ingenomen door Robin Klein Falckenborg. Marco Heutinck verlaat het bestuur na 25 jaar. Voorzitter William Slotboom stond stil bij deze wijzigingen en gaf toelichting op de verrichte werkzaamheden. Ivo Spilman begint aan zijn laatste periode als bestuurslid, Robin begint aan zijn eerste periode. Afgelopen seizoen heeft Theo Helmers afscheid genomen van het bestuur. Inmiddels heeft William Slotboom de voorzittershamer overgenomen en hij 16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544)-482129

7156 NM Beltrum Fax (0544)-482187

 GRONDVERZET machines  HOOIBOUW machines  URBAN kalverdrinkautomaten  ILMAR varkens groepshuisvesting  Constructiewerk en stalinrichting  Tuin- en parkmachines • Tevens verhuur van diverse machines.

• •

SKL keurstation voor veldspuiten V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl info@nijenhuismachines.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl chap! s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

V.I.O.S.-Wijzer 17


stond nog even stil bij de verdiensten van Theo voor de club. Voor bestuur genoeg reden om Theo voor te dragen tot erelid. Met een luid applaus gaf de vergadering goedkeuring aan deze voordracht. Na de kermis is gestart met de bouw van de survivalrun trainingsaccommodatie. Sportpark ‘De Sonders’ wordt ook nog uitgebreid met een beachvolleybalveld en transformeert meer en meer in een open en vitaal sportpark. Ronald Stapelbroek gaf een toelichting op dit project. De officiële opening zal volgen in het voorjaar van 2020. Het is al vaker genoemd, vv VIOS B. staat midden in de samenleving. Dit jaar daarom een gastspreker op de ledenvergadering. Wilfried Groot Zevert, voorzitter van de Raad van Overleg Beltrum, staat stil bij het thema ‘Toekomstbestendig welzijn, wonen en zorg in Beltrum’. Hoe ziet Beltrum er over 10-15-20 jaar uit? Wat is nodig? Hoe komen we daar? Belangrijk hierbij is de mening van de beltrumse bevolking, jong en oud! Een enquête zal hier meer duidelijkheid moeten brengen en deze zal komend jaar worden uitgerold. vv VIOS B zal aansluiting blijven zoeken bij haar omgeving. Een open en vitaal sportpark is hierbij een belangrijk instrument. Dat geeft gelegenheid tot het ontmoeten van mensen. Het domein sport kan hier aansluiting vinden op het sociale domein. Hoe en in welke vorm wordt mede door de uitkomsten van de enquête bepaald. Met behulp van www.viosbeltrum.nl zullen we in een later stadium meer informatie naar buiten brengen! Bestuur en leden kijken tevreden terug op het afgelopen seizoen, een druk jaar met veel nieuwe ontwikkelingen. Na afloop van de vergadering wisselen leden en bestuur nog ideeën uit onder het genot van een drankje.

Nieuwe trainers JO8-1 en JO17-2

De vacature voor een 2e trainer bij de JO8-1 (voormalig JO09-2), naast Mik Bosch, is ingevuld. Manon Bleumink, oud-trainer bij de jeugd en werkzaam als pedagogisch medewerker bij het Belhameltje, zal op de woensdagavond samen met Mik de training verzorgen. Hierdoor is de trainingstijd aangepast. De training start nu om 18.30 uur en zal duren tot 19.30 uur. Afgelopen week is de JO9-2 uit de competitie gehaald, hiervoor is de JO8-1 in de plaats gekomen. Manon en Mik zullen dus voortaan samen de J08-1 gaan trainen. De afgelopen maand heeft de JO8-1 op de vrijdag getraind onder leiding van Max de Vries. Vanaf deze week heeft de JO8-1 weer training op de woensdagavond. Mik en Manon, veel succes samen! Op de maandagavond verzorgd Jos Porskamp zowel vorig seizoen als dit seizoen de training op de maandagavond bij de JO17-2. Door fysieke problemen en een drukke agenda hebben we in goed overleg besloten een nieuwe trainer te zoeken voor de JO17-2. In de persoon van Job Reuvekamp 18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


hebben we een goede vervanger kunnen vinden. Job is al jaren speler van heren 2 en werkt als leraar op een basisschool in ’s-Heerenberg. Wij denken dat Job met deze ervaring een goede opvolger is van Jos Porskamp. Job is maandag 30 september gestart met zijn eerste training. Jos zal wel als trainer van de circulatietraining verbonden blijven als jeugdtrainer bij vv VIOS B. Job, ook jij veel succes gewenst dit seizoen!

Theo Helmers benoemd tot erelid van VIOS Beltrum

Tijdens de ledenvergadering van vv VIOS B. is Theo Helmers benoemd tot ‘Erelid’ van de vereniging. Afgelopen jaar heeft Theo de voorzittershamer neergelegd. Belangrijk om te weten dat Theo is verkozen tot raadslid van de gemeente Berkelland. Beide publieke functies laten zich moeilijk combineren en met enige pijn in zijn hart heeft Theo afscheid genomen van zijn voorzittersrol. In 2009 teruggekomen als jeugdvoorzitter na een periode van 1988 tot 1994 als secretaris. Van 2014 tot 2019 heeft Theo de voorzittershamer gehanteerd. Bij zijn benoeming tot jeugdvoorzitter sprak Theo de ambitie uit om met VIOS in 2016 in de 3e klasse te voetballen. In 2009 was VIOS nog een middenmoter in de 5e klasse!

2019-ledenvergadering 20 V.I.O.S.-Wijzer


Kartrekker Op verschillende fronten heeft Theo initiatief genomen en VIOS helpen ontwikkelen tot de club die het nu is. VIOS is geprivatiseerd en sportpark ‘De Sonders’ is getransformeerd. Een kunstgrasveld en gerenoveerde kleedlokalen vormden stap één in een transformatie welke nog steeds in voortgang is. Natuurlijk is dat ook de verdienste van de vele andere vrijwilligers, Theo gaf de eerste aanzet. Een belangrijk keerpunt was een thema-avond met Tristan Hofman en Janneke Schopman bij zaal Dute in 2011. Wil je wat en ga je ervoor, dan is er veel mogelijk en zullen doelen worden behaald. Het was een kentering binnen de club. Een toenemend besef dat veel zelf in de hand hebt. ‘Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus!’ Voorbeeld De buitenwereld kijkt leergierig naar VIOS en Beltrum. Theo is trots dat hij samen met anderen het nodige heeft kunnen realiseren. Niet alleen het sportpark. Minstens zo belangrijk de samenwerking met andere takken van sport, externe partijen en sponsoren. Voor de leden van VIOS een voorbeeld en een vraagbaak om verder te komen. Voldoende reden om Theo te benoemen tot Erelid van voetbalvereniging VIOS Beltrum.

Nieuwe tenue, coachjassen en polo’s

Sinds 2011 kent vv VIOS B, een kledingfonds. Gelijk met de contributie wordt een bedrag voor kleding ingehouden en toegevoegd aan het kledingfonds. In het eerste kledingfonds is gebruik gemaakt van kleding van KWD. Kleding met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding waar we jarenlang plezier van hebben gehad. Na 8 jaar wordt deze kleding vervangen. Na een lange selectieprocedure is er gekozen voor kleding van Adidas. Een mooi tenue met positieve reacties van uit de gebruikers. Het ziet er goed uit en nog belangrijker, het zit lekker! Gelijk met de aanschaf van een nieuw clubtenue is er voor het kader senioren ook kleding aangeschaft. Het jeugdkader was al eerder voorzien van coachjassen en met de aankleding van het seniorenkader komt een oude wens in vervulling. Scharenborg loonwerk en grondverzet gaven ondersteuning bij de aanschaf van polo’s terwijl Beltim Bouwprojecten BV en autoservice Helmers de aanschaf van coachjassen mede mogelijk maakten.

V.I.O.S.-Wijzer 21


Het gehele kader, jeugd en senioren is hiermee voorzien van coachjassen terwijl de elftallen een prachtig nieuw tenue hebben ontvangen. Een grote klus waarbij er de nodige afstemming moet plaatsvinden. Afstemming bij keuze tenue, presentatie, inventarisatie, sponsoren en uitgifte. In totaal 15 seniorenteams en 13 jeugdteams zijn voorzien van nieuwe kleding.

2019-coachjassen en polo Deze klus werd uitgevoerd door Ton Scharenborg, Ellen ten Dam, Corine Roerdink, Annefleur Krabbenborg, Vera Maarse, Ivo Scharenborg en Twan te Woerd. Een dikke pluim voor deze actieve leden! Spelers en kader lopen er weer fantastisch bij. Ook een bijzonder dank aan onze shirtsponsors. Naast de bijdrage van de leden zorgen ook zij ervoor dat dit mogelijk wordt gemaakt.

Week van de scheidsrechter

Ook dit jaar vindt de ‘Week van de Scheidsrechter’ weer plaats. Een sport breed initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de arbiter centraal staat. De Week van de Scheidsrechter is van 5 tot en met 13 oktober 2019. Tijdens deze week willen de KNVB en ARAG zoveel mogelijk voetballers en voetballwiefhebbers de scheidsrechter laten bedanken voor hun waardevolle inzet. Wij kunnen dit alleen maar onderschrijven. De 22 V.I.O.S.-Wijzer


2019-week van de scheidsrechter scheidsrechters maken mede mogelijk dat zo veel voetballers wekelijks op het veld van het spelletje kunnen genieten! Het bedanken van de scheidsrechters kan op veel verschillende manieren en misschien doen jullie dat ook al voorafgaand of na elke wedstrijd. In de Week van de Scheidsrechter willen natuurlijk zo veel mogelijk scheidsrechters in het zonnetje zetten. Doen jullie ook mee? Scheidsrechters bedankt!

-SALE-SALE-SALE- Wat Zalando doet, kan VIOS beter!

Mooie sportkleding voor een bijzonder zacht prijsje. Bij VIOS is dat mogelijk! De vorige collectie van het VIOS-kledingfonds is nu voor iedereen bereikbaar! De vraag naar kwalitatieve en goedkope sportkleding blijft en is extra mooi als het ook nog eens van je eigen club is. De één wil het VIOS-shirt als pyjama en de ander wil het shirt waarin zijn/haar voetbalcarrière startte of kampioen werd als collectors item. Weer anderen zien het als een serieus geschenk of juist als plaag cadeau met daarop: “de groeten uit Beltrum!” V.I.O.S.-Wijzer 23


Waar je de kleding ook voor gaat gebruiken, wij houden een flinke opruiming en de opbrengst vloeit terug in het kledingfonds! Oh ja, er zijn al enkele reserveringen van personen die een compleet elftal set willen kopen voor vrienden- en bedrijfsfeesten. Ook jij hebt vast een fantastisch idee! Welke items zijn te koop? Wat zijn de zachte prijzen? Categorie

Artikel

Prijs

jeugd

shirt

€ 7,50 / st

jeugd

tenue (shirt, broek en sokken)

€ 10,00 / set

jeugd

paar sokken

€ 2,00

senioren

shirt

€ 10,00 / st

senioren

tenue (shirt, broek en sokken)

€ 15,00 / set

senioren

paar sokken

€ 2,00

trainingspak

maat 116-128

€ 14,00

trainingspak

maat S

€ 16,00

trainingspak

maat M

€ 20,00

Alle kleding is nieuw of zo goed als nieuw. Heb jij interesse? Laat dit buitenkansje niet lopen! Ook voor niet leden!! Op zaterdag 19 oktober tussen 10.00 en 14.00 uur kun jij in het bezit komen van een ‘oud’ VIOS sport tenue. Verkoop vindt plaats in de bestuurskamer van sporthal ‘De Sonders’, Er kan helaas niet gepind worden, dus neem contant geld mee! LET OP: zolang de voorraad strekt! Dus wees er snel bij! Mocht je 19 Oktober niet in de gelegenheid zijn en tocht in het bezit willen komen van een VIOS sport tenue, neem dan contact op met, Ellen ten Dam (06-20181068) of Corine Roerdink (06-22811987). De kledingcommissie

Entree wedstrijd heren-1

De entree voor wedstrijden van heren-1 is voor leden kosteloos. Het tarief voor niet-leden wordt aangepast naar € 3,00 (ook voor 65+)

24 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal,

Wij willen alle teams weer vragen om een teamfoto (in wedstrijdtenue) aan te leveren. Deze teamfoto’s worden geplaatst op de website van de vereniging. De teamfoto’s kunnen per email verzonden worden naar: nieuws@ volleybalviosbeltrum.nl. Verder wensen wij iedereen plezierige en sportieve wedstrijden toe!

Achterhoekse Volleybal Academie

In september heeft de eerste dag voor de Achterhoekse Volleybal Academie weer plaatsgevonden. Vanuit VIOS hebben er meerdere jeugdspelers met veel plezier meegedaan aan deze 1e selectiedag in Doetinchem. Een grote groep van de jeugd is door naar de tweede selectiedag. Deze vo11 t/mnd plaats op zondag 6 oktober. Heel veel succes en plezier meiden!

Jeugdactie: In samenwerking met bakkerij Stroet

In de week van 11 t/m 18 november vindt de welbekende speculaasactie weer plaats! In deze week kan het zijn dat de jeugdleden langs de Beltrumse deuren komen, voor de verkoop van verschillende lekkernijen van bakkerij Stroet. De bestellingen worden eind november/begin december (voor Sinterklaas) geleverd. Door het kopen van deze lekkernijen, geef je financiële steun aan de vereniging en trakteer je jezelf (of een ander) daarnaast ook nog op wat lekkers!

Bekerwedstrijden

Heren 1 en dames 1 doen ook dit jaar mee met de bekerwedstrijden. Heren 1 heeft de eerste wedstrijd, tegen het 1e klasse spelende Labyellov, helaas verloren met 3-0. Dames 1 heeft in de eerste wedstrijd gespeeld tegen MEVO (uitkomend in de 3e klasse). Deze werd door Vios gewonnen met 3-0. De datum van de volgende wedstrijd is nog niet bekend.

V.I.O.S.-Wijzer 25


LEDENSHOP

Het nieuwe volleybalseizoen is net van start. Bij aanvang van het nieuwe seizoen, ook een nieuw trainingstenue nodig? Of nieuwe accessoires waarmee jij het competitieseizoen in kan gaan? Bezoek eens de ledenshop van Vios volleybal! Vios volleybal heeft, in samenwerking met Intersport, een verenigingsgebonden ledenshop opgezet. Wat houdt dit in? • Dit houdt in dat alle leden van Vios volleybal, via de website, met 10% korting (onderdelen van) trainingstenues en/of accessoires kunnen aanschaffen. Denk bij accessoires aan sporttassen, sokken, kniebeschemers, e.d. • De ledenshop is ingericht met een clubcollectie waarbij eventuele bedrukking van het verengingslogo van Vios volleybal mogelijk is. Naast de geselecteerde clubcollectie, kan er ook uit andere kledinglijnen gekozen worden. • Vanaf €25,- wordt jouw bestelling, zonder bedrukking, gratis verzonden! • Door je bestelling via de website te plaatsen, ontvangt Vios volleybal een financiële bijdrage. Deze bijdrage kan weer geïnvesteerd worden in de vereniging. Zo maak je met een aankoop in de ledenshop dus niet alleen jezelf of iemand anders blij, maar doe je ook iets goeds voor de vereniging! Momenteel is het nog heel even wachten tot de functie voor het bedrukken van het Vios volleybal logo mogelijk is. Maar dit komt er snel aan! Houdt Facebook in de gaten voor de laatste update! Nieuwsgierig geworden? Je kan de ledenshop bezoeken via: https://clubs.deventrade.com/nl/vios-beltrum

26 V.I.O.S.-Wijzer


Het nieuwe omslag van de Vioswijzer, dat binnenkort gebruikt gaat worden.

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios centrale Vanaf heden

-

oproep voorzitter federatie

Vios gymnastiek 10 oktober - 11-18 oktober - 18 oktober - 18 oktober - 2 november -

Ouderavond (inloop 19.00-19.30) Verkoop kaarsenactie Inname opbrengst kaarsenactie tijdens lestijden Vriendjes- en vriendinnetjesdag Mee gym / kijk les ouders (lessen Thea)

Vios touwtrek 17 oktober -

half jaarlijkse ledenvergadering 20.30 uur, Café Dute

Vios voetbal 14 oktober - 19 oktober - 11 november - 30 november - 12 januari - 07 juni -

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. verkoop kleding (10.00-14.00uur), bestuurskamer ‘de Sonders’ Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Vrijwilligersmiddag Nieuwjaarsreceptie Seizoensafsluiting

Vios volleybal 11-18 november

-

Speculaasactie

28 V.I.O.S.-Wijzer