Page 4

ook al toegezegd. Laten we er iets moois van maken zou ik zeggen! Wordt vervolgd…

Koop grond kantine en bestuurskamer:

De mogelijkheid bood zich aan om de grond onder de kantine, bestuurskamer en het bijbehorende terras te kopen. Op een extra ingelaste vergadering is door alle leden unaniem besloten over te gaan tot de koop van dit stuk grond. Voor het eerst in de historie worden wij als sportcentrale dus eigenaar van een stuk grond op sportpark de Sonders! Dit zal in december rond zijn. We zijn hier trots op!

Vacature Penningmeester:

Na bijna 22 jaar heeft onze penningmeester Marcel Helmers besloten om rond 1 maart 2018 uit het dagelijks bestuur te stappen. Omdat Marcel een groot hart heeft voor VIOS heeft hij wel besloten vele taken te blijven uitoefenen. Wij zijn hier als dagelijks bestuur natuurlijk zeer content mee. Om het dagelijks bestuur weer compleet te maken hebben we wel een penningmeester nodig; daarom staat de vacature penningmeester nog wel open. Hij zou fijn zijn dat de vacature al dit jaar ingevuld wordt. Denk jij dat dit wat voor je is? Neem gewoon contact met ons op!

Vrijwilligers:

Zonder vrijwilligers is niets mogelijk. Dit geldt ook voor de werkzaamheden welke voor de sportcentrale worden verricht. Een ieder bedankt voor zijn / haar inzet!!

Nieuwe Logo’s

Zeer zeker is het jullie opgevallen. De afdelingen volleybal en gym hebben het logo gewijzigd. Hierdoor zal het logo van de sportcentrale digitaal en in de bestuurskamer moeten worden aangepast. Dit wordt op korte termijn gerealiseerd.

V.I.O.S. wijzer:

De inhoud en het uiterlijk van de V.I.O.S. wijzer zal ook tegen het licht worden gehouden. Aan de leden is gevraagd voor de volgende federatievergadering aan te geven hoe zij vinden dat de V.I.O.S wijzer er uit zou moeten zien. Hierna zal tezamen met de leden en de redactie gekeken worden naar een toekomstige invulling. O.a. de digitale V.I.O.S. wijzer kun je vinden door naar onze site te gaan: https://sportcentralevios.nl Heb je vragen, opmerkingen en/of goede ideeën stuur dan een mail naar; info@sportcentralevios.nl Je mag ons natuurlijk ook gewoon aanspreken of bellen. Erwin Hoitink, voorzitter 4 V.I.O.S.-Wijzer

Profile for sportcentralevios

Vioswijzer okt 2018  

Vioswijzer okt 2018  

Advertisement