Vioswijzer okt 2018

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Voorwoord

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953

Oktober 2018

Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 11 oktober 2018

We hebben een maand met uitersten achter ons, records in warmte. Een record aan warme dagen, dank zij een warm september. Maar ook al een aantal koude dagen.

www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.� Beltrum.

En nu dan oktober waar we echt van kunnen zeggen dat de herfst invalt. Bladeren verkleuren en de avonden en nachten worden steeds sneller fris en soms al erg koud. Daar staat dan wel weer tegenover dat we vele dagen toch nog de nodige zon en warmte ervaren. Maar we moeten er wel aan denken en zeker ook rekening houden met het gegeven dat in oktober de dagen precies 2 uur korten. En dan ook nog het fenomeen van de zomer- / wintertijd. 28 oktober zetten we de klok dus weer een uur terug. Dit jaar moet het zeker nog gebeuren, maar in ieder geval staat het ernstig ter discussie. Naast Brexit houdt Europa zich ook hier mee bezig. En wij wachten maar af. Ook is de discussie nu alweer ontstaan over onze Zwart Piet. Het lijkt ieder jaar steeds vroeger te beginnen, net als de pepernoten in de winkels. Veegpiet, RegenboogPiet en nu staat de Veegpiet weer in de etalage. Ook hier wachten we maar af hoe het met onze aloude Zwart Piet zal aflopen! Beltrum kan blij zijn met het Naoberfonds, waar we met elkaar trots op kunnen zijn, dat zoiets mogelijk is. Ook moeten we natuurlijk trots zijn en blijven op onze sportaccommodaties. En laten we hopen dat we in competitieverband dat ook kunnen zijn. Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Grote Clubactie 2018

De jaarlijkse Grote Clubactie zal gehouden worden van vrijdag 12 t/m zaterdag 20 oktober. Tijdens deze periode proberen 24 Vios-leden de loten aan de man te brengen. Eenieder heeft een eigen route zodat elk huisadres maximaal 1x door een Vios-lid wordt bezocht. Het mooie van de Grote Clubactie is dat er maar liefst 80% van elk verkocht lot bestemd is voor VIOS. De verkoopprijs bedraagt ook dit jaar 3 euro, zodat er maar liefst 2,40 euro in de kas van Vios belandt. Er zijn vele prijzen te winnen. De hoofdprijs bedraagt 100.000,= belastingvrij. Wie wil dit niet winnen? De Vios-leden danken u bij voorbaat voor de steun.

Woord van de voorzitter

Het afgelopen jaar is er op het gebied van sport weer van alles gebeurd. Diverse teams zijn kampioen geworden of hebben een speciale prestatie behaald. Gefeliciteerd hiermee! Plezier hebben in hetgeen je doet staat voorop, dus ook als je geen kampioen bent geworden; gefeliciteerd met een mooi seizoen! Verder heeft Stichting Survival Beltrum besloten om een samenwerking aan te gaan met de afdeling voetbal. Fantastisch nieuws; wellicht kunnen de verenigingen op den duur ook gebruik maken van elkaars faciliteiten en kennis en mankracht. Met mekare veur mekare! Als sportcentrale zijn wij de afgelopen periode met allerlei zaken bezig geweest. Hieronder een kleine opsomming;

Duurzaam:

Duurzaam bezig zijn staat bij ons ook hoog in het vaandel; Door middel van het besparen van stroom kunnen we, naast duurzaam bezig zijn, ook geld verdienen dat weer ten goede komt aan de verenigingen en inventaris van de Spilsoos. Hierbij moet je ook aan de lange termijn denken. Denk hierbij aan de reeds aangebrachte zonnepanelen op de sporthal.

2 V.I.O.S.-Wijzer


Ook levert de firma Vrumona nieuwe koelkasten voor in de kantine welke de meer dan 10 jaar oude koelkasten vervangen. Deze koelkasten moeten zorgen voor een grote stroombesparing t.o.v. de huidige. Verder zijn in de kantine en bestuurskamer ledlampen aangebracht. Tenslotte zijn we bezig om te kijken of de huidige koelcel naast de keuken aan vervanging toe is. Of we t.z.t. een goede ‘sponsor’ vinden is nog de vraag. Wel is het zo dat wat oud is niet altijd slecht hoeft te zijn. Alles op zijn tijd. . .

Inkoop:

De inkoop voor de drank en etenswaren is ook afgerond. Met Grolsch, de Klok uit Groenlo en Vrumona zijn de individuele contracten afgesloten voor de komende 5 jaar en deze zullen de nodige extra’s opleveren. We zullen hierbij ook overgaan tot o.a. het vervangen van het glaswerk. De aanwezige prijslijsten zullen vanaf januari ook een mooie visuele update krijgen. Jansen Foodservice zorgt als voorheen voor de etenswaren. Keurslager Rexwinkel levert als vanouds ook de komende tijd de overheerlijke gehaktballen en Bakker Stroet zorgt voor verse broodjes.

Richtlijnen bardienstmedewerkers:

Gebleken is dat er behoefte is aan duidelijkheid. Daarom hebben we voor de bardienstmedewerkers richtlijnen opgesteld. Iedere bardienstmedewerker heeft deze als het goed is ontvangen; er zal, ter inzage, ook een exemplaar in de kantine liggen. Het klinkt formeel maar zo is het niet bedoeld; houdt de kantine en keuken schoon, netjes en opgeruimd. Zo profiteert iedereen ervan en dus ook de bardienstmedewerkers welke een dag later komen. Maak het inbrekers niet te makkelijk. Controleer bij het verlaten van de kantine ook dat alle deuren welke toegang geven tot het gebouw op slot zijn. Lees daarom de instructie maar goed door; deze beantwoordt vele vragen.

Apparatuur / witgoed:

Alle apparatuur is tegen het licht gehouden. Besloten is o.a. om een nieuwe afzuigkap te kopen voor de keuken. De dienstdoende achterliggende motor welke zorgt voor de afzuiging werkte gelukkig nog prima. Wist je dat deze nog uit de oude kantine komt (waar nu de touwtrekafdeling gevestigd is)! Door een grondige schoonmaakbeurt werkt deze motor weer als nieuw en kan weer jaren mee. De overige apparatuur en overige gebruiksartikelen in de keuken zullen waar nodig ook worden vervangen.

Toegangsbord ‘de Sonders’:

Als je op sportpark de Sonders komt dan valt ook direct de muur op met daarop de letters de Sonders. Wij hebben gemeend deze ook tegen het licht te houden nu de toegang van het sportpark al een grote opfrisbeurt heeft gekregen. Alle leden en de afdeling tennis juichen deze aanpassing toe. Aan hen is gevraagd om mee te denken en een mooi ontwerp voor te dragen. Dit is momenteel lopende. De gemeente heeft haar medewerking

V.I.O.S.-Wijzer 3


ook al toegezegd. Laten we er iets moois van maken zou ik zeggen! Wordt vervolgd…

Koop grond kantine en bestuurskamer:

De mogelijkheid bood zich aan om de grond onder de kantine, bestuurskamer en het bijbehorende terras te kopen. Op een extra ingelaste vergadering is door alle leden unaniem besloten over te gaan tot de koop van dit stuk grond. Voor het eerst in de historie worden wij als sportcentrale dus eigenaar van een stuk grond op sportpark de Sonders! Dit zal in december rond zijn. We zijn hier trots op!

Vacature Penningmeester:

Na bijna 22 jaar heeft onze penningmeester Marcel Helmers besloten om rond 1 maart 2018 uit het dagelijks bestuur te stappen. Omdat Marcel een groot hart heeft voor VIOS heeft hij wel besloten vele taken te blijven uitoefenen. Wij zijn hier als dagelijks bestuur natuurlijk zeer content mee. Om het dagelijks bestuur weer compleet te maken hebben we wel een penningmeester nodig; daarom staat de vacature penningmeester nog wel open. Hij zou fijn zijn dat de vacature al dit jaar ingevuld wordt. Denk jij dat dit wat voor je is? Neem gewoon contact met ons op!

Vrijwilligers:

Zonder vrijwilligers is niets mogelijk. Dit geldt ook voor de werkzaamheden welke voor de sportcentrale worden verricht. Een ieder bedankt voor zijn / haar inzet!!

Nieuwe Logo’s

Zeer zeker is het jullie opgevallen. De afdelingen volleybal en gym hebben het logo gewijzigd. Hierdoor zal het logo van de sportcentrale digitaal en in de bestuurskamer moeten worden aangepast. Dit wordt op korte termijn gerealiseerd.

V.I.O.S. wijzer:

De inhoud en het uiterlijk van de V.I.O.S. wijzer zal ook tegen het licht worden gehouden. Aan de leden is gevraagd voor de volgende federatievergadering aan te geven hoe zij vinden dat de V.I.O.S wijzer er uit zou moeten zien. Hierna zal tezamen met de leden en de redactie gekeken worden naar een toekomstige invulling. O.a. de digitale V.I.O.S. wijzer kun je vinden door naar onze site te gaan: https://sportcentralevios.nl Heb je vragen, opmerkingen en/of goede ideeën stuur dan een mail naar; info@sportcentralevios.nl Je mag ons natuurlijk ook gewoon aanspreken of bellen. Erwin Hoitink, voorzitter 4 V.I.O.S.-Wijzer


Terug in de tijd (oktober 1993) - Afdeling touwtrek houdt een receptie ter gelegenheid van het behaalde titel: “Nederlands Kampioen�. - Afdeling voetbal betreurt dat het vandalisme de spuigaten uit begint te lopen. De nieuwe dugouts zijn beklad, shampoobussen en closetpapier zorgen voor een verstopte riolering, etc.. Derhalve een verzoek aan een ieder om de spullen te behandelen alsof het je eigendom is.

Uit de oude doos (oktober 1968) - De omheining en de doelen van het hoofdveld krijgen een verfbeurt. Uiteraard geschiedt dit door zelfwerkzaamheid. - De verlichting op het trainingsveld vraagt om verbetering. Er zal studie gemaakt worden wat de wensen zijn en wat er financieel mogelijk is.

Ledenmutaties: Nieuwe leden:

Bedankt als lid:

Gymnastiek: Voetbal: Catoo Maarse Kay te Woerd Pip te Woerd Sven te Woerd Noortje te Braak Voetbal: Doris Groot Zevert Hidde Franken Tuqa Alkadhimi Jens Roerdink Volleybal: Henri Geerdink

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand.

V.I.O.S.-Wijzer 5


Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 2 november 2018 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Vanuit het bestuur…….. Seizoen 2018-2019 is begonnen, de verschillende gymgroepen zijn weer gestart. Gelukkig kunnen we aangeven dat dat voor al onze groepen geldt. Al geruime tijd zijn we op zoek naar leiding voor de springgroep, dat is niet 6 V.I.O.S.-Wijzer


gelukt. Leidster Celien heeft nu aangegeven dat, zo lang haar studie het toelaat, ze toch de groep wil blijven draaien. Daar zijn we erg blij mee maar realiseren ons tegelijkertijd dat het een onzekere factor is op deze manier. We blijven dus doorzoeken maar dat valt niet mee kunnen we zeggen. Het lijkt wel of iedere turnvereniging leiding te kort komt. We hopen op een goede afloop‌‌ Celien in ieder geval bedankt voor je inzet voor dit moment! Verder willen we aangeven dat we versterking zoeken voor ons bestuur. Afgelopen jaarvergadering heeft Alice aangegeven dat zij het stokje graag door wil geven na 5 jaar bestuursfunctie waarvan bijna 4 jaar als voorzitter. Ze zal dit seizoen nog actief blijven. Met de bestuursleden, die verder aangegeven door te willen gaan, zoeken we de nodige aanvulling. Het bestuur bestaat uit enthousiaste en gemotiveerde mensen die de vereniging op een verantwoorde manier laten draaien. Spreekt het je aan om hier onderdeel van uit te maken; laat het weten! De eerste opstart van dit seizoen is geweest; de lessen draaien. Maar dat is niet het enige doel van onze gymvereniging. Met een actieve inzet op allerlei gebieden, en in samenwerking met anderen, proberen we een aantrekkelijke vereniging te zijn voor jong en oud. Een overzicht: -B innenkort op 19 oktober is er de vriendjes- en vriendinnetjesles. Ieder lid van de lessen van Thea en Celien kan een vriendje of vriendinnetje meenemen in de les om te laten zien wat je zoal leert bij de gym. Uiteraard kan de gast gewoon lekker mee gymmen! -O ok zijn er in november de meedoe lessen voor ouders. Een mooie kans om weer eens in de touwen te zwaaien, op kasten te klimmen, kortom samen met je kind een uurtje actief bezig zijn. Deze lessen zijn op 1 november (voor de selectie), 2 november voor de lessen van Thea en op 9 november voor de springgroep. Noteer het vast op de kalender! -O p 30 oktober van 19.30-20.00 is er voor ouders gelegenheid om ons op te zoeken in de bestuurskamer van de sporthal. Dit inloop (half) uurtje organiseren wij in plaats van de ouderavond. Zo kunnen ouders die gerichte vragen hebben ons bereiken. Leiding en bestuur zal op dat moment aanwezig zijn dus schroom niet en kom langs! -O p 2 november verwelkomen wij weer de mini voetballertjes van Vios Voetbal. Nu voor het derde jaar gaat deze prachtige samenwerking V.I.O.S.-Wijzer 7


van start. We wensen onze leden en de voetballers veel plezier dit winterseizoen! -O ok zal ‘Nijntje beweegt’ weer van start gaan. Contacten met de Sterrenboog hierover zijn gelegd en we zijn voornemend om de lessen in oktober te starten. De kleinste/jongste basisschoolkinderen gaan dan eens per week richting de sporthal om daar een ‘echte’ gymles te volgen verzorgd door Annie Helmers (in samenwerking met de leerkrachten van school). Een goede basis voor de verdere motorische ontwikkeling! -O ok dit jaar gaan we richting Amsterdam om het gymgala ‘a Touch of Gold’ in de Ziggo Dome te bezoeken. Dit vindt plaats op zaterdag 29 december, we bezoeken dan de middagvoorstelling om 13.00 uur. Een mooie dag uit voor onze leden en hun familie. Bij voldoende opgave gaan we gezamenlijk in een grote bus. Heb je interesse geef je dan op via joyce_elshof@live.nl. Graag zo snel mogelijk i.v.m. het bestellen van de kaarten. En verder………. - S inds eind vorig seizoen zijn er voor alle jeugdleden prachtige nieuwe gympakjes en/of hemdjes en broekjes. Daarnaast hebben onze oudere leden een nieuwe polo gekregen. Wellicht dat veel mensen hun oude gymkleding nog hebben waar niks meer mee gedaan wordt. We gaan deze kleding inzamelen zodat dit aan een goed doel gegeven kan worden, namelijk Roemenië. Vanaf volgende week zal er in de zaal een grote doos staan waar de kleding in gedaan kan worden. Alvast hartelijk dank! -W e hebben Marlies Stoteler bereidt gevonden om onze vertrouwenscontactpersoon te worden. Zij deed dit al voor volleybal en nu ook voor Vios Gym. We zijn daar blij mee omdat we het belangrijk vinden dat er een plek binnen de vereniging is waar een ieder terecht kan mocht dat nodig zijn. Voor verdere informatie over de VCP en over Marlies verwijzen wij naar onze website www.viosgym.nl -W e zijn er trots op dat het gelukt is maar liefst 13 nieuwe kantinemedewerkers te verwelkomen. Ze zullen (in toerbeurt) kantinediensten op de dinsdagen en woensdagen opvullen. Het levert onze vereniging de nodige financiële middelen op dus een dankjewel richting hun is op z’n plaats! We hopen dat jullie met plezier de diensten zullen draaien. Martin is deels gestopt met zijn diensten in het weekend, dank voor de 8 V.I.O.S.-Wijzer


jarenlange inzet op de zaterdagen! -T en slotte willen we de kaarsenactie benoemen! Wat is het toch ieder jaar geweldig om te zien hoe onze hele vereniging zich hiervoor inzet. Dat begint al op de inpakochtend. De oudere leden van Vios Gym zetten zich dan volop in om de kaarsjes ingepakt te krijgen. Dit jaar hadden we slecht anderhalf uur nodig en het klusje was geklaard, geweldig!! Het rond krijgen van de routes was iets lastiger maar door de gedreven inzet van Danielle Roerdink is ook dit weer gelukt. En deze week zijn de kaarsjes verkocht. Veelal jongere leden (en hun ouders) hebben deur voor deur de kaarsjes verkocht aan de inwoners van Beltrum die zo onze vereniging hebben gesteund. Het eindresultaat zal volgende week bekend zijn……. Zullen we het redden om de dubbele trampoline aan te kunnen schaffen??? We hopen het van harte maar voor ons is de actie nu al succesvol verlopen………….

De gedachte ‘Vios Gym verbindt’ heeft zich wederom bewezen en kan niet beter onderstreept worden dan door deze actie. Jong en oud heeft zich volop ingezet, dat is prachtig om te zien en daar zijn we trots op. Leden, ongeacht het resultaat, dank voor jullie inzet!

V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Vriendjes en vriendinnetjes les bij Vios Gym

Vrijdag 19 oktober is het weer zover: de jaarlijkse vriendjes- en vriendinnetjes les bij Vios Gym in Beltrum. De gymlessen van de jeugd staan open voor nog meer gezelligheid en sportiviteit! Ieder kind mag een vriendje of vriendinnetje meenemen om samen te gaan gymmen. De jeugdleden kunnen enthousiast laten zien wat ze allemaal leren op de gym en de gasten kunnen natuurlijk lekker meedoen! Iedereen die ook eens een kijkje wil nemen bij Vios Gym is van harte welkom. De lessen voor de jeugd zijn op vrijdagmiddag op de volgende tijden: Jongens en meisjes 4-5 jaar 14.45-15.45 uur Meisjes 6-7 jaar: 15.45-16.45 uur Jongens vanaf 5-6 jaar: 17.00-18.00 uur Meisjes vanaf 7 jaar: 18.00-19.00 uur Je mag twee keer gratis meedoen. Wees welkom bij Vios Gym!

Vios Gym gaat naar het Univè Gym gala in Amsterdam !! Op zaterdag 29 december is er weer het jaarlijkse gymgala ‘A touch of Gold’ in de Ziggo Dome in Amsterdam. ‘A Touch of Gold’, is het grootste showsportspektakel van Europa en zit boordevol verrassingen. De Nederlandse top is aanwezig en 100 andere wereldsterren op het gebied van acrobatiek, gymnastiek en dans. Voor informatie zie: www.atouchofgold.nl De kosten zijn normaal 26,50 per persoon voor het ticket. Maar omdat wij als vereniging lid zijn van de KNGU kunnen we ze kopen voor 24,90 per persoon. Het lijkt ons als vereniging leuk en het meest praktisch om met de bus naar Amsterdam te gaan. De kosten hiervoor is afhankelijk van het aantal opgave. Voor kinderen die op de basisschool zitten is het wenselijk dat er een 12 V.I.O.S.-Wijzer


volwassene meegaat. Er gaat geen extra begeleiding mee vanuit Vios Gym. Maar ook voor volwassenen is dit een prachtige show dus: Vraag papa, mama, opa, oma of een vriendje/vriendinnetje… om dit spektakel samen mee te maken!! Lijkt het je leuk om mee te gaan geef je dan op bij de leiding d.m.v. dit opgave strookje. Of geef je op via joyce_elshof@live.nl Doe dit uiterlijk vrijdag 10 oktober zodat wij de kaarten op tijd kunnen bestellen! Verdere informatie (het exacte bedrag, hoe het geld over te maken, praktisch info voor die dag etc) zal volgen.

JAAAA ik ga mee op 29 december: met de bus naar het gymgala! Naam:……………………………………………………………………………………. Leeftijd……………..jaar. Ik neem de volgende personen mee: Naam:……………………………………………………………………………………. Naam:……………………………………………………………………………………. Naam:…………………………………………………………………………………….

Bedankt! Via deze weg willen wij Lies Scharenborg bedanken voor de reparatie van onze kruiptunnel De kinderen kunnen er weer volop van genieten. Lies Bedankt!!

V.I.O.S.-Wijzer 13


Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beĂŤindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

Competitie 2018/2019

De eerste uitwedstrijd in Nijmegen zit er alweer op en werd helaas verloren met 15-5. Zie hieronder het schema voor de eerste helft van de competitie.

VIOS Tafeltennis begint goed aan de najaarscompetitie

De najaarscompetitie begon voor de tafelteams van VIOS in de week na de Beltrumse kermis en is dus inmiddels al weer een eind op weg. Een korte impressie van de resultaten. 14 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS 1

Ons eerste team moest eerst naar Winterwijk en speelde tegen SMD 5. Wim Holt had soms wat moeite met het spel van Marvin Hobé, maar wist uiteindelijk de winst naar zich toe te halen. Paul moest helaas de eer laten aan Frank Wieggerinck, maar Martijn boekte een overwinning op Jan Freke. Het dubbel (Wim en Martijn) ging eveneens naar VIOS, waarmee de stand op 1 – 3 kwam. Wim Holt boekte vervolgens een overwinning tegen Frank en Martijn wist te winnen van Marvin. Ook Paul won zijn partij tegen Jan en bracht daarmee de tussenstand op 2 – 5 in het voordeel van Vios. Martijn ging verder in zijn zegereeks door zijn laatste wedstrijd te winnen van Frank. Wim won van Jan maar Paul, die toch echt wel veel last heeft van zijn rechterarm, moest de eer laten aan Marvin. De eindstand kwam uit op 3 – 7 voor VIOS. Wim Holt ging in de tweede wedstrijd voor VIOS 1 weer als eerste van start tegen Atak en moest Joran Holtman voor laten gaan. Het werd wel een spannende vijfsetter die nipt werd verloren met 10-12. Paul wist in vier sets te winnen van de broer van Joran, Christiaan, waarmee de stand weer in evenwicht was. Martijn moest een setje prijsgeven aan Piet Blok, maar won in vier sets. Het dubbel ging vervolgens weer naar VIOS en de stand kwam hiermee op 3 – 1. Paul had toch weer veel last van zijn blessure en speelde af en toe met een van pijn vertrokken gezicht zijn wedstrijden. Hij verloor van Joran in vier sets. Wim wist in drie sets, maar wel met minimaal verschil, te winnen van Piet. Martijn speelde een vijfsetter tegen Christiaan, maar trok helaas toch aan het kortste eind. De laatste drie partijen gingen allemaal naar VIOS, waarmee de eindstand uitkwam op 7 – 3 voor de thuisspelers. In de volgende wedstrijd moest team 1 het doen zonder Paul. Die mocht van zijn arts dit keer niet in het strijdperk treden. Wim F nam zijn plaats in. De bezoekende spelers kwamen dit keer uit Wehl. Wim H opende zoals gewoonlijk weer en speelde tegen Marc van Aalst en won in drie sets. Ook Wim F won van de toch altijd lastige Hans Wolters met zijn lange verdedigende slagen. Martijn won in vier sets van André Terpoorten. Helaas was het dubbel voor de tegenstanders en kwam de tussenstand uit op 3 – 1 voor VIOS. Wim F won vervolgens van Marc in drie sets, Wim H vervolgens van André in vier sets, waarna Martijn er nog een puntje aan toevoegde in zijn wedstrijd tegen Hans. Wim F speelde zijn laatste partij tegen André. Hij kwam in de tweede set achter met 3 – 9, maar wist er toch nog een overwinning uit te slepen met 11 – 9 in de tweede set en 11 – 5 in de derde set. Martijn trad hierna aan tegen Marc en moest een set afstaan, maar won de vierde set. Helaas moest Wim H in zijn slotpartij de eer laten aan Hans, die taai verdedigde en af en toe met mooie aanvallen kwam. Wim verloor in een spannende vijfsetter en bracht hiermee de eindstand op 8 – 2 voor VIOS.

V.I.O.S.-Wijzer 15


VIOS 2 Ons tweede team opende het seizoen met een bezoek aan het gondelstadje Bredevoort waar de stadsgracht bijna helemaal droog stond! Zomer 2018, we zullen deze niet snel vergeten. Wim moest helaas in een spannende vijfsetter de eer laten aan Wilco Simons. Walter had weinig moeite met het spel van Johan Duenk, maar Wout was net niet opgewassen tegen het grillige spel van Mike Voltman. Het dubbel ging wel weer naar VIOS, waarmee de tussenstand kwam op 2 – 2. Johan verloor vervolgens van Wim, Wilco won daarna van Wout, maar Mike had weinig kans tegen Walter. Wout en Wim voegden er nog een puntje aan toe door overwinningen op Johan en Mike. Helaas moest Walter in de slotpartij de eer laten aan de sterk spelende Wilco. Eindstand: 4 – 6 voor VIOS. Velp was de volgende tegenstander van VIOS 2 en – het moet gezegd worden – dit team gaat meedoen in de bovenste helft van de poule. De volgorde van de partijen moest worden aangepast, vanwege een avond- en nachtdienst van Marcel Beumer. Hij speelde als eerste tegen Wim F en verloor die in vier sets. Walter had een set kunnen pakken tegen de veruit sterkste man van dit team, Remco de Kruijf maar verloor deze. Edmund wist hierna te winnen van Marcel. Het dubbelspel met Edmund en Wim dit keer ging helaas in drie sets naar de gasten. Walter boekte hierna winst op Marcel, die hierna vertrok naar zijn werk. De overige partijen werden helaas niet met winst afgesloten en gingen alle naar Velp, waarmee de eindstand uitkwam op 4 – 6 voor Velp. VIOS 2 kreeg in de volgende ronde Relax uit Didam op bezoek. Het team van VIOS bestond dit keer uit Walter, Wout en Edmund. Walter opende zijn series en won van Henrico Berendsen. Wout maakte korte metten met Dennis Wolbert en Edmund had weinig moeite met Dick Schuurman. Ook het dubbel met Walter en Edmund werd in drie sets gewonnen en de tussenstand kwam hiermee uit op 4 – 0 voor VIOS. Wout moest vervolgens Henrico voor laten gaan en verloor in vier sets. Walter was te sterk voor Dick en Edmund won in drie sets van Dennis. De laatste drie partijen waren die van Wout tegen Dick, Edmund tegen Henrico en Walter tegen Dennis. Helaas moest Edmund de eer laten aan Henrico. Walter en Wout wonnen hun partijen en was de slotstand 8 – 2 voor VIOS.

VIOS 3 Dit team was voor hun eerste wedstrijd eveneens afgereisd naar Bredevoort en moest de strijd opnemen tegen Bredevoort 2. Nabel moest Ap te Winkel de hand schudden, maar Janwim was te sterk voor Wim Boland. Sylvia Smit boekte vervolgens een overwinning op Mechtild. Ook het dubbel ging naar 16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl chap! s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

V.I.O.S.-Wijzer 17


Bredevoort, waarmee de tussenstand kwam op 3 – 1 in het voordeel van Bredevoort. Nabel moest helaas de eer laten aan Wim, maar gaf toch een paar mooie ballen. Hou vol Nabel!. Mechtild zette haar beste beentje voor tegen Ap, maar redde het helaas niet. Janwim was sterker dan Sylvia die heel wat zuchtte tijdens deze partij. Het waren geen zuchten van verlichting. Een puntje erbij voor VIOS. Wim Boland won vervolgens van een dapper strijdende Mechtild en Sylvia was een maatje te groot voor Nabel. Janwim boekte zijn derde winstpartij tegen Ap, waarmee de eindstand uitkwam op 7 – 3 in het voordeel van Bredevoort. In de week erna ontving VIOS 3 de spelers van Reflex uit Varsseveld. Willie was de “Man of the match” met drie overwinningen. Ook Nabel boekte maar liefst twee zeges en Janwim beef deze avond wat achter met een gewonnen partij en samen met Nabel het dubbel. Willie won in vier sets van Guido Tank. Janwim moest helaas de eer laten aan Karina Hoftijzer en Nabel maakte in een spannende vijfsetter in zijn voordeel een slot aan zijn partij tegen Jan Jolink. Het dubbelspel was voor VIOS. Janwim boekte hierna winst tegen Guido en Willie won in vier sets van Jan. Nabel kwam helaas wat tekort tegen Karina en verloor in vier sets. Janwim kwam niet tot winst in zijn partij tegen Jan. Nabel boekte in een vijfsetter winst tegen Guido. Een knappe prestatie van Nabel die steeds beter en aanvallender gaat spelen. De adviezen en training van met name Wim Holt beginnen resultaat te krijgen. Willie had weinig moeite met het spel van Karina en bracht de eindstand met zijn laatste partij op 7 – 3 voor VIOS. Ons derde team kreeg daarna Dropshot uit Zelhem op bezoek. Altijd een lastige tegenstander en ook nu weer was de strijd hevig. Willie verloor zijn eerste partij van Gerard Overbeek. Arnold verloor hierna van Gerrit, maar Marjolein zorgde voor het eerste wedstrijdpunt met een knappe overwinning op Evert Tankink in vijf sets. Het dubbel werd eveneens gewonnen door VIOS in vijf sets. Willie won hierna van Evert, maar Marjolein wist niet tot winst te komen tegen Gerrit. Arnold verloor in een spannende vijfsetter van Evert. Marjolein voegde weer een puntje toe aan de stand met winst op Gerard. Willie won zijn laatste partij van Gerrit en bracht hiermee de slotstand op 5 – 5. Een knappe prestatie dame en heren! Tot slot, op 30 september vond ons jaarlijkse feestje plaats voor leden van TTV VIOS en hun partners. Dit maal waren we te gast bij Erve Kots waar we aan een bierexperience mee hebben gedaan. Vervolgens werden we getrakteerd op lekkere hapjes en drankjes. Het was een interessante maar ook vooral gezellige middag! Marjolein en Martijn bedankt voor de organisatie. 18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


Zondag 9 september was alweer het laatste toernooi van gewest Oost. Deze werd gehouden bij TTV Bekveld in Hengelo (G). TTV Bekveld vierde met dit competitietoernooi hun 50 jarig bestaan. Het 680kgA team had het wederom niet makkelijk. Ze gingen met elke ploeg de strijd aan, maar met name tegen de ploegen uit de top van het klassement kwamen ze kracht tekort. Uiteindelijk werden ze zesde in het dagklassement en ook zesde in het eindklassement. Het 680kgB team was niet aanwezig. Dit team werd in het eindklassement negende. Het 600kg team had deze dag een zeer jeugdige uitstraling. Met name in deze lichte klasse gaat het er zeer fel aan toe. Het team ging vol de strijd aan, maar moest het onderspit delven tegen de meer ervaren teams. Ze werden zevende in het dagklassement en zesde in het eindklassement. Het Jeugdteam pakte, na de vrije zondag met de kermis, de draad weer op. Het team presteert vrij constant en behaalde deze dag 13 punten. Hiermee werden ze zevende in het dagklassement en zevende in het eindklassement. Seizoen 2018 is bijna afgesloten. Het was in alle opzichten een rustig jaar voor de Bisons en het is gegaan zoals we vooraf besproken hadden. De voorbereiding voor volgend seizoen zijn alweer bezig. Na een rustig afgelopen seizoen is het weer tijd om er flink tegenaan te gaan. In 2020 bestaat TTV Bison 50 jaar. De STEB ( Stichting Touwtrek Evenementen Beltrum) komt al regelmatig bij elkaar voor een eerste opzet en invulling van een feestelijk jubileumjaar. Vast staat dat er op 25 en 26 juli 2020 een Internationaal Toernooi wordt gehouden. De verschillende commissies zijn gevormd. Ook al duurt het nog een hele tijd, de eerste voorbereidingen zijn begonnen. Het wedstrijdveld en het trainingsveld zijn onder handen genomen en worden van een nieuwe grasmat voorzien. Op de website en facebook van de Bisons zullen foto’s geplaatst worden over de voortgang van de voorbereidingen van het 50-jarig jubileum.

20 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS VOETBAL

Van de bestuurstafel……

Het seizoen 2018-2019 is begonnen. Voor bestuur en leden is het tijd om terug te blikken op het afgelopen seizoen. Een prima seizoen om bestuurder te zijn met enkele historische gebeurtenissen. KNVB-bekerfinales op sportpark 'De Sonders', de dubbel voor JO17-1 en natuurlijk de promotie van heren-1 naar de 3e klasse KNVB. Zesenveertig leden zijn naar 'Spilman' gekomen voor de ledenvergadering van vv VIOS B. Een powerpresentatie vormt de leidraad.

2018-ledenvergadering Belangrijkste onderwerpen zijn de bestuursverkiezing en het ‘kijkje in de keuken’. Aangaande de bestuursverkiezing zijn Roald Visser en Benny Krabbenborg aftredend en herkiesbaar. Marco Heutinck is periodiek aftredend en neemt na 8 termijnen afscheid van het bestuur. Hij stelt toch V.I.O.S.-Wijzer 21


nog één jaar beschikbaar voor kennis overdracht en het inwerken van een opvolger. Theo Helmers is tussentijds aftredend en treedt na vier jaar voorzitterschap en zeven jaar bestuur eerder af. Belangrijk om te weten dat Theo is verkozen tot raadslid van de gemeente Berkelland. Beide publieke functies laten zich moeilijk combineren en met enige pijn in zijn hart neemt Theo afscheid van zijn voorzittersrol. Een directe opvolger is er ten tijde van de vergadering nog niet. Voorafgaand aan de opvolging is Theo demissionair voorzitter. De vergadering geeft het bestuur mandaat om de opvolging in te vullen. Voor de pauze worden de bestuursonderwerpen behandeld waarna er na de pauze tijd is voor een ‘kijkje in de keuken’. Binnen onze vereniging zijn er een groot aantal mensen actief bezig met verschillende onderwerpen. Wellicht nog belangijker dan het besturen zelf. Op de ledenvergadering werd toelichting gegeven op de volgende onderwerpen: • VIOS van morgen • Samenwerking Stichting Survival Beltrum • Jeugdcommissie • Technische commissie • Kledingfonds • VOG-verklaringen (VOG: Verklaring Omtrent Gedrag) Bestuur en leden kijken tevreden terug op het afgelopen seizoen. Na afloop van de vergadering wisselen leden en bestuur nog ideeën uit onder het genot van een drankje.

Kledingfonds Tijdens de ledenvergadering is er gesproken over het kledingfonds. Een onderwerp dat vele leden aanspreekt. Acht jaar geleden zijn de eerste aanzetten gegeven. Vanuit het kledingfonds zijn nieuwe tenues voor de vereniging aangeschaft. Hiermee is er een uniforme kledinglijn ontwikkeld.

sponsor Beijer Besselink

22 V.I.O.S.-Wijzer


In de tussentijd is het nodige vervangen. Vervanging vanwege slijtage, wijzigingen in sponsoren en wijzigingen in logo’s van sponsoren. In 2019 willen we de complete lijn vervangen. Een commissie is in het leven geroepen en hierin hebben zitting: Ton Scharenborg, Ellen ten Dam, Corine Roerdink, Twan te Woerd, Annefleur Krabbenborg, Ivo Scharenborg en Vera Maarse. In de ledenvergadering heeft de meerderheid van de leden aangegeven de voorkeur te hebben voor een uniforme kledinglijn. Ook zijn er wensen voor een meer getailleerde lijn. Dit laatste zal niet op alle leden van toepassing kunnen zijn. Het is in ieder geval een wens welke de kledingcommissie in haar leveranciersselectie zal meenemen. De kledingcommissie zal moeten zoeken naar een oplossing welke de beste invulling geeft aan de verschillende wensen. Maten moeten niet alleen nu maar ook op termijn beschikbaar zijn van XS tot XXXXXL. Daarnaast moet het budgettair ook nog eens passen. Wij wensen de commissie veel succes bij de leverancierselectie.

Maotwark! Regelmatig wordt je als bestuurder gemaild met nieuws van de KNVB. Ook daar zitten er een heleboel achter het bureau die alle tijd hebben om wat te bedenken. Meestal vindt het na korte blik snel de weg naar de verwijderde items. Deze keer een stuk met als titel: “We zijn weer begonnen”. Nou dat klopt, wi-j ok. De eerst wedstrijden zitten er op. En zoals zo vaak is het even afwachten wat het brengt. Hebben we als jeugdcommissie het goed ingeschat? Of zien we als club dat grote clubs er nog steeds voor kiezen om de elftallen met iets minder talent te droppen in de laagste klasse. Om de boel maar tevreden te houden. Als VIOS blijven we er voor kiezen om de jeugd goed in te delen naar niveau. Niet iedereen is een groot talent maar als de wil er is om te leren dan zijn wij verplicht om hier de voorwaarden voor te scheppen. Maotwark! Zo was ik laats even bij de JO17-2. Een elftal met vele kwaliteiten! Maar als ik zie hoe het kader en de jongens onderling met elkaar omgaan dan is dit echt klasse. De humor druipt er van af. Informatie van de avond ervoor en andere verenigingen wordt constant uit gewisseld. Ook met spelers in het veld en zelfs met de back aan de andere kant. A-j maor schik hebt, dan komt de resultaten vanzelf. Een andere situatie is de JO12. Ook deze talentvolle groep V.I.O.S.-Wijzer 23


vereist maotwark! Vandaar dat er een externe trainer voor hen is aangesteld. Als laatste wil ik u toch de tekst van het schrijven van de KNVB niet onthouden. Het dekt totaal niet de titel maar is een opmaat naar hun nieuwe beleidsplan. Jao, joa, de KNVB is bezig een inhaalslag te maken. Maar wel volgens een plan! Iets wat bij VIOS 2018-2019 JO07 al jaren gewoon is. Komt ie: “Bij alles wat we doen, denken we vanuit de voetballer in zijn of haar omgeving. Of het nu om een jeugdvoetballer gaat of een Oranje - international. Want daar draait het om: dat elke voetballer plezier beleeft aan het voetbal en zich kan ontwikkelen op het niveau dat bij hem past.“ Maotwark dus! Benny Krabbenborg. Voorzitter ‘Jeugdcommissie’.

Michel Tuinte is terug! Op een doordeweekse avond toog Bart Ribbers, onze coördinator JO13, JO14 en JO15, in driedelig kostuum samen met Daimy Zieverink in haar beste outfit richting Voor Beltrum. Doelstelling was om Michel nog een jaartje te vragen als leider bij de JO15–2. Een bijzonder elftal en een voorbode voor de toekomst. Want in dit elftal voetballen 7 meiden! En Michel zou Michel niet zijn, om als clubman, na het aanhoren van de plausibele redenen toch nog ons als kaderlid te willen blijven ondersteunen. De spelers, het kader maar zeker ook wij als jeugdcommissie zijn tevreden en blij dat je ondanks je zeer drukke bestaan toch weer tijd vrij maakt voor ons. Dank hiervoor maar vooral hulde en grote klasse!

Jeugdcommissie VIOS B Max de Vries nieuwe trainer JO12! Als jeugdcommissie zijn we blij dat we Max de Vries hebben kunnen aanstellen als jeugdtrainer bij de JO12. Deze talentvolle groep kunnen we hierdoor nog meer bieden.

24 V.I.O.S.-Wijzer


Max komt uit Groenlo en voetbalt in Grol-1. Daarnaast is hij in het bezit van het TC 3 diploma, heeft hij een voetbalschool O.P.A. en traint hij de JO15–1 bij Grol. Na de gesprekken welke we hebben gehad met hem, en die naar tevredenheid van beide kanten verliepen, denken wij dat we een zeer gedreven en kundige man hebben binnen gehaald die enthousiast is om de jeugd bij VIOS te gaan trainen. Met zijn kennis zal de JO12 zeker veel gaan leren, samen met de beide andere trainers Bob Groot Kormelinck en Jordy Zieverink. En wie weet kunnen we in de toekomst beiden nog meer voordeel halen uit onze samenwerking. In ieder geval wensen we Max veel plezier en succes bij VIOS B. Namens de jeugdcommissie, Thijs te Brake & Benny Krabbenborg

Ouders graag gezien! De avonden: “ Ouders graag gezien “ komen er weer aan. Voor u als ouders de manier om te weten waar we als jeugdcommissie mee bezig zijn en uw zegje te doen. Uitnodigingen hiervoor volgen via de mail of middels een uitnodiging die wordt meegegeven aan uw kind. Wij rekenen op uw komst! Jeugdcommissie

VIOS Vriendinnendag Net als vorig jaar organiseert VIOS B. ook dit jaar weer een Vriendinnendag. Alle meidenleden van VIOS B mogen die dag hun vriendinnetje, klasgenootje, vriendinnendag buurmeisje of nichtje meenemen om samen te voetballen. Datum en tijdstip worden later via onze website bekend gemaakt. Datum en tijd : via www.viosbeltrum.nl Plaats : voetbalveld VIOS B. Voor wie : meiden die het leuk vinden om te voetballen Tijdens de Vriendinnendag voetballen meiden een middag met elkaar en staat het plezier voorop. Doel van de dag is om meiden en hun ouders kennis te laten maken met de voetbalsport en met het meidenvoetbal bij VIOS B in Beltrum. V.I.O.S.-Wijzer 25


Meer informatie? Ellen te Stroete : 06-13846108 - ellen_testroete@hotmail.com Anny Helmers : 06-18968121 - ahelmers10@gmail.com

Vacature Huismeester Onze huidige huismeester, Henri Sonderen, gaat helaas verhuizen naar Winterswijk. Wij bedanken hem voor zijn inzet. Door het vertrek van Henri is er een vacature “huismeester” bij vv VIOS B. op sportpark 'de Sonders'. In eerste instantie is alleen, een geregelde (dagelijkse) inspectie voldoende. Een half uurtje en je bent weer thuis… Eventuele onvolkomenheden meldt de huismeester aan de Ondergrondse die het vervolgens gaat oplossen. Afhankelijk en in overleg met de kandidaat kan de functie verder worden uitgebouwd. Een en ander zal afhankelijk zijn van persoon, tijd, omstandigheden. Voor meer informatie kunnen belangstellenden zich wenden tot de leden van de Ondergrondse.

Hallo allemaal, Het wedstrijdseizoen is inmiddels weer volop aan de gang. Voor dames 1 en heren 1 betekent dit, dat ook de bekerwedstrijden weer bezig zijn. Daarover zo dadelijk meer. We willen alle teams er aan helpen herinneren een teamfoto (in tenue), voor op de website, op te sturen naar Anne Slutter (nieuws@ volleybalviosbeltrum.nl). Verder wensen wij iedereen in ieder geval plezierige en sportieve wedstrijden toe!

26 V.I.O.S.-Wijzer


Nieuwe volleyballen! Zoals waarschijnlijk de meeste leden al hebben gesignaleerd, hebben wij nieuwe volleyballen! Zowel de jeugd als de senioren zijn voorzien van enkele nieuwe ballen. Dit betekent dat de senioren weer speciale ballen hebben voor de wedstrijden. Dit is mogelijk gemaakt doordat velen, tijdens de actie ‘Hart voor de Achterhoek’, van de Rabobank, op de vereniging hebben gestemd. Nogmaals hartelijk dank hiervoor!

Bekerwedstrijden Heren 1 en dames 1 doen ook dit jaar mee met de bekerwedstrijden. Heren 1 heeft in de voorrondes de eerste wedstrijd tegen Vollverijs gewonnen met 3-1. Dinsdag 23 oktober moeten de heren om 20.30 uur, in sporthal de Sonders, de volgende bekerwedstrijd spelen tegen KSH. Dames 1 speelt woensdag 22 oktober de eerste bekerwedstrijd tegen Blok’71 in Gendringen. Allen veel succes! Uiteraard is alle aanmoediging welkom!

Regiotraining Achterhoekse Volleybal Academie In september hebben de selectiedagen voor de regiotraining weer plaats gevonden. De trainers en de TC kijken samen wie ervoor in aanmerking komen. Vanuit VIOS hebben 9 meiden met veel plezier meegedaan aan deze selectiedagen in Doetinchem. Er werd hard getraind en veel gelachen. Uiteindelijk mogen 5 meiden van VIOS een jaar lang trainen bij de Achterhoekse Volleybal Academie. We wensen Femke, Julia, Mette, Emma en Jet veel plezier en succes bij de regiotrainingen.

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios gymnastiek 19 oktober - vriendjes en vriendinnetjes les (gymlessen Thea) 30 oktober - inloop (half)uurtje 19.30-20.00 Meedoelessen ouders: • 1 november selectie • 2 november lessen van Thea • 9 november springgroep 28 november - Sinterklaas senioren 30 november - Sinterklaas jeugd (kom verkleed als je wil) 29 december - gymgala ‘A Touch of Gold’

Vios voetbal 8 oktober - 12 november - 24 november - 13 januari -

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Vrijwilligersmiddag Nieuwjaarsreceptie

28 V.I.O.S.-Wijzer