Vioswijzer sep 2018

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 10 september 2018 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord September 2018 Het was me dan wel een zomer, die zomer van 2018. Veel zon, veel warmte, geen regen. Goed dat we leden hebben die bij nacht en ontij voor de club klaar staan. Landelijk nu wijd en zijd bekend, onze Willie Ribbers die gedurende de periode van droogte zorgde voor de beregeninstallatie van onze voetbalvelden. Het NOSjournaal had het goed gezien. Hulde Willie! Na deze vakantieperiode is het weer goed omde vakantiekilo’s weg te werken. Deze zijn haast ongemerkt zijn gekomen, verdwenen ze ook maar zo! We hebben inmiddels weer een goede kermis achter de rug. De start van festunique met het wederom geweldig corso liet weer zien waar een klein dorp groots in kan zijn. Samenwerken als wagenbouwgroep brengt geweldige creaties voort, waar we dan ook allen van hebben kunnen genieten. Over de route zijn er diverse discussies gevoerd en zullen er ook nog wel volgen. En dan een kermis, dat gelukkig nog steeds het karakter heeft van een echt volksfeest. Prima! Ik noemde het al – de vakantiekilo’s - , nu gaat het spel weer beginnen. De trainingen zijn volop begonnen en de competities staan op het punt van beginnen. We stellen onze doelen en werken er ook weer met elkaar om deze te realiseren. Met elkaar en voor elkaar. Kortom, een goede competitie toegewenst! Martin Bouwmeesters P.S. Mijn gerarduskalender zegt: met St. Giel(1/9) zonneschijn, het zal dan nog vier weken zo zijn. Prima toch!

V.I.O.S.-Wijzer 1


Wij feliciteren: - Het koningspaar van Beltrum: Ruud Nijenhuis en Jolande Klein Nijenhuis - Wagenbouwgroep Vikings met de 1e prijs tijdens het bloemencorso en wagenbouwgroep The Rising Hope met de publieksprijs - Het koningspaar van Voor-Beltrum: het echtpaar Michel en Carla Tuinte - DVV uit Voor-Beltrum met haar 50-jarig bestaan.

Samenwerking Vios en Stichting Volksfeest Beltrum Al vele jaren werken Sportcentrale VIOS en en Stichting Volksfeest Beltrum voor, tijdens en na de kermis nauw samen. Tijdens de opbouw van de kermis staat op tijd de koffie klaar voor de vele vrijwilligers. Vaak gaat dit vergezeld met belegde broodjes. Op kermiszondag is de kantine de gehele dag open en verzorgen een aantal VIOS-mensen de lunchpakketjes voor de uitgenodigde gasten. Tevens is de bestuurskamer die dag het domein van de jury van de corsowagens. We willen alle vrijwilligers van zowel Vios als van Stichting Volksfeest Beltrum hartelijk danken voor hun inzet. Tevens dank voor de fijne samenwerking. Tot volgend jaar!!

Grote Clubactie 2018 De jaarlijkse Grote Clubactie zal in Beltrum gehouden worden van vrijdag 12 t/m zaterdag 20 oktober. In de volgende Vios-Wijzer komen we hier nader op terug.

Terug in de tijd (september 1993) - Afdeling handbal heeft moeite met het vinden van scheidsrechters. Velen haken af vanwege omdat hen onmogelijk wordt gemaakt om een wedstrijd goed te leiden. Derhalve wordt gevraagd aan spelers om beslissingen van de scheidsrechter te respecteren.

2 V.I.O.S.-Wijzer


- Vios voetbal speelt de sterren van de hemel tijdens het tournooi dat SV Grol houdt vanwege haar 75-jarig bestaan. Voor het eerst in 60 jaar wordt er met 3-0 van de jubilerende vereniging gewonnen.

Uit de oude doos (september 1968) - Er worst gewerkt aan vernieuwing van de statuten en huishoudelijk reglement. Een commissie van 6 personen, waaronder een kapelaan, heeft de taak op zich genomen. - Langs het hoofdveld wordt aan beide zijlijnen banken geplaatst voor reserves, leider en trainer van het elftal. - Afdeling voetbal schaft de terreinwacht af. Elftallen zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten en schoonmaken van het kleedlokaal en het ontvangen van de scheidsrechter.

Ledenmutaties: Nieuwe leden:

Bedankt als lid:

Gymnastiek: Gymnastiek: Jack Klein Gunnewiek Juul Eekelder Mila Wiegerinck Guusje Groot Zevert Puck Stroet Finn te Morsche Tafeltennis: Suus Bennink Thea Brinkhuis Touwtrek: Voetbal: Thijs Heutinck Sil Brockotter Timon Klein Gunnewiek Voetbal: Jelle Tammel Luc Tuinte Ashley Klein Gunnewiek Wout Eekelder Dycke Dibbelink Robin Reinders Stijn Klein Gunnewiek

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand.

V.I.O.S.-Wijzer 3


Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 5 oktober 2018 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

4 V.I.O.S.-Wijzer


Kledingcommissie Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beĂŤindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl Vriendjes en vriendinnetjes les bij Vios Gym Vrijdag 17 oktober is het weer zover: de jaarlijkse vriendjes- en vriendinnetjes les bij Vios Gym in Beltrum. De gymlessen van de jeugd staan open voor nog meer gezelligheid en sportiviteit! Ieder kind mag een vriendje of vriendinnetje meenemen om samen te gaan gymmen. De jeugdleden kunnen enthousiast laten zien wat ze allemaal leren op de gym en de gasten kunnen natuurlijk lekker meedoen! Iedereen die ook eens een kijkje wil nemen bij Vios Gym is van harte welkom. De lessen voor de jeugd zijn op vrijdagmiddag op de volgende tijden: Jongens en meisjes 4-5 jaar Meisjes 6-7 jaar: Jongens vanaf 5-6 jaar: Meisjes vanaf 7 jaar:

14.45-15.45 uur 15.45-16.45 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur

Je mag twee keer gratis meedoen. Wees welkom bij Vios Gym! Kledingfonds In de maand september wordt de contributie voor het kledingfonds afgeschreven van uw rekening. De contributie bedraagt â‚Ź10,- voor het seizoen 2018-2019.

V.I.O.S.-Wijzer 5


Kaarsenactie 2018 Beste leden van Vios gym, Al jaren speelt de wens om een dubbele trampoline aan te schaffen. Een toestel dat door alle jeugdleden goed gebruikt kan worden. Zowel voor de selectie, de springgroep, de jeugdgroepen en de ouderen kindgym is dit toestel een welkome aanschaf! Maar dit toestel is duur……… Daarom willen we dit jaar proberen met de kaarsenactie een recordopbrengst te halen van 2500 euro. (Het restant bedrag vullen we dan vanuit het bestuur aan.) Vorig jaar hadden we een bedrag van ruim 2200 euro…. Tja en hoe kom je dan aan zo’n bedrag?? - We willen ALLE straten in binnen en buitengebied bezoeken. Een enkele straat is andere jaren nog niet bezocht en dat willen we dus nu wel doen. Daarvoor hebben we uiteraard veel hulp nodig vanuit de leden! - We zullen voorafgaand aan de actie de vioswijzer en kranten voorzien van de nodige informatie van deze ‘speciale’ actie. Wie weet koopt men een zakje extra…. - En waar extra geld mee te verdienen valt is het verkopen van de kaarsjes BUITEN Beltrum. Hierbij vragen we om jullie hulp. Bedenk waar je de kaarsjes kunt verkopen: familie, werk, sport etc. Je kunt helpen op de volgende manieren: - Op woensdagmorgen 19 september zullen we de kaarsjes in gaan pakken tussen 09.30-11.30 uur in de kantine van de Sonders. Mocht je je daarvoor willen opgeven geef dat dan aan op het onderstaande strookje. - Voor het verkopen van de kaarsjes (in ALLE straten van Beltrum) hebben we de meeste mensen nodig! Immers hoe meer mensen meehelpen hoe kleiner wij de routes kunnen maken. Geef je op! Je kunt aangeven of je wel of niet in het buitengebied wilt verkopen. - Ten slotte kun je zakjes BUITEN Beltrum verkopen. Dit kan extra geld opleveren zodat we het benodigde bedrag voor de trampoline kunnen behalen. Dus bedenk wie je kunt benaderen en geef het aantal extra zakjes aan op het strookje. Belangrijk daarbij is dat dit personen/adressen buiten Beltrum moeten zijn. Iedereen in Beltrum wordt namelijk al bezocht en we willen voorkomen dat inwoners meerdere keren benaderd worden.

6 V.I.O.S.-Wijzer


We hebben de vergunning aangevraagd van zaterdag tot en met zaterdag zodat je ook overdag de kaarsjes kan verkopen. De bedoeling: In de week van zaterdag 29 september tot en met zaterdag 6 oktober ga je (jongere leden samen met ouder) de ontvangen route, huis aan huis afleggen, om de kaarsenzakjes (2,50 euro per stuk, 2 voor 4,- etc) te verkopen. In de lessen op vrijdag 28 september krijg je alles mee wat je hiervoor nodig hebt, inclusief de route. We hopen dat we samen de schouders eronder zetten en deze kaarsenactie tot een groot succes maken!

HELP ONS!! (herhaalde oproep) WIJ ZOEKEN: Een train(st)er voor onze springgroep!

Wij zijn een groep van zo’n 13 meiden en wij vormen samen de Springgroep van Vios gym in Beltrum. Wij zijn tussen de 10 en ongeveer 16 jaar en trainen iedere vrijdagavond tussen 17.30 uur en 19.00 uur (kan ook van 18.00-19.30 uur) in Sporthal ‘de Sonders’. Voor komend seizoen zijn wij op zoek naar een trainster die het leuk vindt om ons uitdagende sprongen aan te leren (en evt. mee te laten doen met wedstrijden). Het zou mooi zijn wanneer je ervaring hebt met turnen en/of springen. Je kunt contact opnemen via 06-30497022 of mail: info@viosgym.nl

V.I.O.S.-Wijzer 7


Competitie 2018/2019 De vakanties en de kermis zijn alweer voorbij. De eerste trainingen zitten er weer op en we maken ons op voor een nieuw competitie seizoen. De competitie indeling is bekend en start op zondag 30 september. Zie hieronder het schema voor de eerste helft van de competitie.

Onderstaand artikel is per abuis inhoudelijk niet in vorige Vioswijzer opgenomen, titel en foto was er wel maar de tekst van het juninummer was blijven staan. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Bij de drukproef was het nog in orde, maar bij het drukproces is ergens toch iets anders verlopen dan gebruikelijk. Sorry richting alle tafeltennis leden! VIOS Tafeltennis schrijft historie Vrijdag 6 juli heeft het eerste team van tafeltennisvereniging VIOS uit Beltrum historie geschreven met het behalen van de tweede plaats in de Wiltschutbeker. Dit toernooi wordt al jaren lang georganiseerd door de NTTB (Nederlandse Tafeltennis Bond) uit de afdeling Gelre. Binnen deze afdeling vallen grote steden als Nijmegen en Arnhem, maar ook Veenendaal, Ede en Wageningen. 8 V.I.O.S.-Wijzer


Het eerste team van Vios mocht in de finale aantreden tegen het team van Treffers uit Arnhem. Helaas was dit team een maatje te groot voor onze mannen uit Beltrum, maar het was lange tijd erg spannend na de openingspartij die door Wim Holt werd gewonnen. Ook Martijn Koster wist nog een partij te winnen en ook Paul Bergervoet had bijna een belangrijk puntje gescoord. De eindstand werd uiteindelijk 6 – 3 voor Treffers, waarmee dit team goud pakte en Vios zilver. Een fantastische prestatie van onze Achterhoekse mannen die met deze overwinning historie schrijven in het Achterhoekse tafeltennis. Het bestuur van tafeltennisvereniging Vios feliciteert dit geweldige team met het behaalde deze welverdiende tweede plaats!

Mede doordat er dit jaar geen WK voor ons in het verschiet ligt, is het rustig bij de Bisons. De trainingen werden teruggeschroefd tot één maal in de week. Ook andere zaken krijgen hierdoor weer meer aandacht. Zo ook de kermis met het prachtige bloemencorso. Het toernooi bij TTV PECO in Teuge viel samen met Kermiszondag en het prachtige corso. Mede hierdoor konden we maar met één team afreizen naar Teuge. Het 720kg team ging voortvarend van start, met veel energie en inzet ging men de strijd aan. Maar naarmate de wedstrijden vorderden, vloeiden de krachten weg. Het team behaalde 7 punten en werd zesde in het dagklassement. Voor de 720kg klasse en de 640kg klasse waren het de laatste wedstrijden in de competitie van Gewest Oost. Het 720kg team eindigde in het eindklassement op de zesde plaats. Het 640kg team werd vijfde in de eindrangschikking. Zondag 9 september is het laatste toernooi voor de 680kg klasse, de 600kg klasse en de Jeugdklasse. V.I.O.S.-Wijzer 9


10

V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 11


VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel . . . De bekercompetities zijn gestart en het duurt niet lang meer of de reguliere competitie zal beginnen. Voor ons eerste elftal betekent dit het debuut in de 3e klasse. We kijken uit naar de wedstrijden tegen nieuwe en bekende tegenstanders. Voor één van onze trouwe supporters zal dit niet meer mogelijk zijn. Helaas is Gerrie Luttikholt niet meer onder ons. Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Maandag 1 oktober een belangrijke datum voor onze club. Op deze dag wordt de ledenvergadering gehouden. Het bestuur legt verantwoording af over het afgelopen seizoen en er wordt vooruitgekeken. Voor de leden is het ‘het moment’ om invloed uit te oefenen. We hopen jullie dan ook in grote getale te mogen verwelkomen en van gedachten te wisselen. De agenda is hier naast vermeld. In de aanloop naar het nieuwe seizoen zijn er weer verschillende voetbalmaterialen aangeschaft. Ballen, hesjes, trainingspoppen en meer. Mocht je nog materialen tekort komen, neem dan contact op met Marco Heutinck. Veel is mogelijk, we vragen alleen om zorgvuldig met de materialen om te gaan. Ledenvergadering Bij deze willen we alle leden, of ouders van minderjarige leden, van harte uitnodigen om de ledenvergadering op maandag 1 oktober a.s. om 20.00 uur in zalencentrum ‘Spilman’ bij te wonen. Notulen van de vorige vergadering zijn te terug te lezen op: http://www.viosbeltrum.nl/ informatie/vergaderstukken/ ledenvergadering.aspx

2017-ledenvergadering

12 V.I.O.S.-Wijzer


Hieronder de concept agenda voor de a.s. ledenvergadering. Definitieve agenda volgt 2 weken voorafgaand aan de vergadering via mail en zal op onze website worden gepubliceerd. 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen 4. Jaarverslag 2017 - 2018 5. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2017 - 2018 6. Verslag kascommissie 2017 - 2018 7. Benoeming kascommissie 2018 - 2019 8. Financieel overzicht SAVV 2017 - 2018 9. Begroting en contributie 2018 - 2019 10. Bestuursverkiezing: • periodiek aftredend en herkiesbaar: Roald Visser en Benny Krabbenborg • periodiek aftredend: Marco Heutinck • tussentijds aftredend (onder voorbehoud): Theo Helmers • namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij secretaris Ivo Spilman Pauze 11. ‘V.I.O.S. van Morgen’ 12. Samenwerking V.I.O.S. Voetbal – Stichting Survival Beltrum 13. Kijkje in de keuken a) Jeugdcommissie b) Technische Commissie c) Kledingfonds d) SAVV e) …(indien gewenst kunnen overige commissies ook een pitch van max. 2min houden) 14. VOG-verklaringen 15. Rondvraag 16. Sluiting Vertrouwende op uw komst, met vriendelijke groet, Ivo Spilman Secretaris

Toekomst Jeugdcommissie Inmiddels heeft de weer complete jeugdcommissie de 1e vergadering van het seizoen achter de rug. Alle zaken voor het komende seizoen lijken geregeld V.I.O.S.-Wijzer 13


en we gaan door op de ingeslagen weg die een goede is. Het beleidsplan 2018 – 2021 (zie site) is voor ons de rode draad en graadmeter. Verder spelen een aantal zaken die de komende tijd zijn invloed zal hebben binnen de jeugdcommissie. Thijs te Brake heeft aangegeven na 10 jaar! te willen stoppen. Hoewel we dit liever niet hebben, begrijpen we wel dat aan alles een keer een eind zit. En daarnaast is het goed dat er nieuwe gezichten komen. We hebben met Thijs afgesproken dat hij blijft totdat alles zorgvuldig kan worden overgedragen. Daarnaast heb ik aangegeven dat mijn rol als voorzitter ook ten einde loopt. Belangrijkste reden hiervoor is dat door mijn onregelmatige diensten het steeds moeilijker wordt om de contacten te onderhouden op de momenten dat dit gewenst is. Ook gezien het feit dat ik onderdeel ben van het bestuur van VIOS. En buiten het feit dat nieuwe gezichten en inzichten na verloop van tijd nodig zijn. Binnen het bestuur is men momenteel bezig om de Technische commissie weer de plek te geven die het verdient en is de vacature hoofd opleidingen geplaatst. Deze functie gaat terecht deel uit maken van de jeugdcommissie. En misschien is dit juist het moment om samen met de jeugdcommissieleden te gaan kijken hoe we dit gaan invullen. Waarbij het beleidsplan 2018 – 2019, leidend zal zijn. U mag van ons verwachten dat we ook in deze zorgvuldig te werk gaan. Zodat het niet ten koste gaat van hetgeen in het verleden is opgebouwd. Er staat immers wat, wat goed is willen we behouden, en waarop we verder kunnen bouwen. We houden jullie op de hoogte. Benny Krabbenborg, voorzitter ‘Jeugdcommissie’.

Praoten Nu Festunique weer achter ons ligt, kunnen we ons nu volop richten op de competitie. Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar het was weer een donders feestje met geweldig mooi weer erbij. Jong en oud was aanwezig en de sfeer was prima. Een compliment aan SVB en alle vrijwilligers is zeker op zijn plaats. Zelf vind ik vooral de contacten die je hebt het mooiste. Soms serieus en soms gaat het nergens over. A-j maor schik hebt! Juist deze contacten zijn in mijn ogen belangrijk. Je leert mensen op een andere manier kennen en soms is dit heel verrassend. En je praat weer met mensen die al lang uit Beltrum zijn vertrokken, of die je niet elke dag ziet. Samen praten met elkaar lijkt door de 14 V.I.O.S.-Wijzer


sociale media naar de achtergrond te verdwijnen maar op de kermis zien we weinig mensen met een mobiel bezig, op een enkeling na. Binnen de club zijn de contacten die we met elkaar hebben van wezenlijk belang. Met elkaar praten waar je mee bezig bent werkt 10 x beter dan alles via de app of mail. Het grootste voordeel is dat je er van leert. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden! Waarmee ik maar wil zeggen dat door te praten met elkaar je tot inzichten komt. In ieder geval gaat nadenken, want niemand heeft de wijsheid in pacht. Samen vieren, maar ook samen werken aan onze club maakt dat het goed toeven is bij VIOS B. We lopen nog niet met een mobieltje in het veld of op de trainingen en veel verenigingen hebben het beleid van de social media beschreven. Meerdere ervaringen leren dat dit tegenwoordig nodig is. De ouderavonden “Ouders graag gezien”, die in het najaar weer worden georganiseerd, zijn mijns inzien een prachtige plek ‘um met mekare te praoten. We spreken elkaar. Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg voorzitter. Past je tenue nog? De aftrap van het nieuwe seizoen is weer begonnen. Dit betekent dat de eerste wedstrijden worden gespeeld. Mocht het zijn dat je huidige wedstrijdtenue te klein is of niet voorzien van sponsor, neem dan contact op met Ellen ten Dam en/of Corinne Roerdink. Afgelopen donderdagavond 6 september tussen 19.00 en 20.00 uur waren zij al aanwezig in de bestuurskamer bij Sporthal ‘de Sonders’. Ben je het vergeten of ben je niet in de gelegenheid geweest om deze avond te bezoeken? Neem dan contact op met één van hen!

Kader jeugd compleet Binnen de jeugd elftallen waren nog een tweetal vacatures die nog moesten worden ingevuld. Inmiddels hebben Maurice Slütter en Peter Berentsen aangegeven om als trainers aan de slag te willen, of in het geval van Peter te blijven doen. Daarmee zijn alle functies bij het kader ingevuld en durf ik te zeggen dat we weer de juiste mensen op de juiste plaats hebben.

V.I.O.S.-Wijzer 15


Verder heeft Bob Groot Kormelinck hulp bij de JO 12 geregeld in de persoon van Rick Klein Gunnewiek. Hulde mensen dat jullie je inzetten voor onze jeugd. Namens de jeugdcommissie willen we alle vrijwillig kader danken voor de inzet en de tijd die men vrij maakt, maar bovenal veel succes en plezier wensen het komende seizoen. Jeugdcommissie VIOS Beltrum Uitwedstrijden VIOS 1 met de bus De competitie start binnenkort. Voor VIOS 1 betekent dit het debuut in de 3e klasse. VIOS staat bekend om de vele trouwe supporters en omdat enkele uitwedstrijden dit jaar wat verder zijn, bestaat er de mogelijkheid om met de VIOS-supportersbus mee te reizen. De bus is alléén voor supporters. We vertrekken in Beltrum om 12.30 uur van sportpark ‘de Sonders’. De terugreis start om 16.00 uur vanaf het sportpark van de tegenstander. Graag inventariseren we de belangstelling. De volgende zes uitwedstrijden worden gefaciliteerd: Zondag 30 september 2018 VDZ - VIOS B. Zondag 14 oktober 2018 OBW - VIOS B. Zondag 28 oktober 2018 SC Rheden - VIOS B. Zondag 27 januari 2019 VVO - VIOS B. Zondag 7 april 2019 SML - VIOS B. Zondag 21 april 2019 MASV - VIOS B. Voor een totaal bedrag van €75,00 kun je mee naar alle zes wedstrijden. Ga je mee? Schrijf je in via de website (https://www.viosbeltrum.nl/over-vios/ nieuws/uitwedstrijden-vios-1-met-de-bus.aspx). Doe dit voor 16 september! Wie het eerst komt… Naoberhulp Woensdag 29 augustus - Bekende gezichten op sportpark ‘De Sonders’. De kampioenen van de 4e klasse C 2017-2018 zijn terug! In Borculo zijn de velden niet zo goed als in Beltrum. Er geldt een speelverbod! Ons is gevraagd of er in Beltrum getraind kan worden door Reünie 1 en 2. Met dank aan het goede werk van onze vrijwilligers is dit mogelijk en vanavond is de aftrap. Ook op vrijdag 31 augustus en dinsdag 4 september zullen de mannen van Arno Knapen in Beltrum trainen. 16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 17


Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt het gezegde. Wellicht kunnen wij in de toekomst een keer een beroep doen op Reünie. In ieder geval: veel succes met de voorbereiding op het seizoen 20182019.

naoberhulp Reünie

Hallo allemaal, Iedereen is inmiddels weer volop begonnen met de trainingen. De eerste competitiewedstrijd is dan ook in het vizier. We willen alle teams vragen een teamfoto (in tenue), voor op de website, op te sturen naar Anne Slutter (nieuws@volleybalviosbeltrum.nl). Het “blauwe boekje” is in de maak, en kun je binnenkort verwachten. Vrijwillige bijdrage beachvolleybal Voor alle fanatiekelingen die afgelopen zomer hebben gebeachvolleybald op het veld bij Halfweg, vragen wij een vrijwillige bijdrage. Voor verdere informatie kun je terecht in de WhatsApp-groep van het beachvolleyballen. Koningin binnen de vereniging! Jolanda Klein Nijenhuis heeft, net als Ruud Nijenhuis, tijdens de kermis met het vogelschieten, de vogel er afgeschoten. Koningin Jolanda speelt bij de recreantendames en zit daarnaast in de kledingcommissie voor de jeugd. Namens Vios volleybal de hartelijke felicitaties aan het koningspaar! 18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


Ik pass de bal. . . Hoi hoi Nanne ik heb de bal gevangen, Bedankt dat je de Volleybal naar mij hebt gespeeld. Nu zal ik mij voorstellen. Ik ben Lisanne Hoitink Ik woon aan de Dorpsstraat. Mijn vader heet Ronald en mijn moeder heet Marleen. Ik heb 1 broer Jasper, Zus Tamara en mijn tweelingbroertje Tristan. Ik zit vanaf groep 3 al bij de gym. Nu alweer enkele jaren bij de gym selectie dit vind ik geweldig om te doen. Maar ik wou ook iets doen met mijn klasgenoten en omdat Tamara ook op volleybal zit. Dacht ik laat ik een keer meedoen. Eerst zal ik alleen met de trainingen meedoen nog geen wedstrijden omdat het anders te veel werd. Maar ik mocht een keer meedoen en ik vond dit erg leuk om te doen. Dus nu doe ik ook mee met toernooitjes Ik speel nu in nivo 3 en ik heb er weer zin om te beginnen. Ik ga de Volleybal weer verder spelen naar Jenske Roerdink. Groetjes Lisanne Hoitink

Verenigingsactiviteiten Vios gymnastiek 19 september 29 sept.t/m 2 okt 19 oktober Vios voetbal 1 oktober 8 oktober 24 november 13 januari

- inpak ochtend kaarsenactie 10.00uur - Kaarsenactie 2018 - vriendjes en vriendinnetjes les (gymlessen Thea)

- Ledenvergadering v.v. V.I.O.S. B. 20.00 uur ‘Spilman’ - Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. - Vrijwilligersmiddag - Nieuwjaarsreceptie


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.