Page 3

Terug in de tijd (maart 1993) – Er wordt een oproep gedaan voor meer bardienstmedewerkers. Met name op de zaterdag- en zondagmiddag zijn er lege plekken. – Afdeling tafeltennis bestaat 20 jaar en plaatst een overzicht per jaar met de belangrijkste gebeurtenissen.

Uit de oude doos (maart 1968) – Afdeling voetbal heeft er 9 scheidsrechters bij. Allen ontvingen een scheidsrechtersdiploma. – De sporttoto dat door afdeling voetbal wordt georganiseerd, wordt voortaan bij de deelnemers thuis opgehaald. – Er wordt een fancy-fair gehouden ten bate voor Harmonie Orkest Concordia en Sportcentrale VIOS. Voor VIOS is de opbrengst voor uitbreiding van het kleed- en clubgebouw.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Voetbal: Loek Massop Kay Wolterink Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Sielke te Dam Bella van Coesant Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand.

V.I.O.S.-Wijzer 3

Profile for sportcentralevios

Vioswijzer maart 2018  

Vioswijzer maart 2018  

Advertisement