Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 5 maart 2018 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.� Beltrum.

In memoriam Wilma Ballast-Mombarg Op 20 februari overleed op 69-jarige leeftijd ons lid Wilma Ballast. We wisten dat zij de laatste maanden een oneerlijke strijd voerde. Toch blijft het schrikken wanneer het droevige bericht daar is. Wilma was de sterke vrouw die er voor zorgde dat, naast haar zorg voor een groot gezin, haar man Bennie jarenlang het wedstrijdsecretariaat van VIOS voetbal correct kon uitvoeren. Zeker in een tijd dat alles nog per telefoon, per post, aan de voordeur of zelfs aan de keukentafel afgewikkeld moest worden. Wilma als onmisbare stille kracht opererend vanuit de achtergrond. Als moeder stond ze haar voetballende en coachende kinderen bij. Niet een overschreeuwende moeder zoals je die in huidige commercials ziet, maar bescheiden. Samen met Bennie was ze nagenoeg bij alle wedstrijden van VIOS 1 als trouw supporter aanwezig. Een clubvrouw met een oprecht warm hart en een zekere eigen mening. In haar leven waren er niet alleen pieken. Haar lovenswaardige veerkracht maakte dat ze menig dal overwon. Als VIOS zijn we Wilma veel dank verschuldigd en herdenken haar vol respect. Wij wensen Bennie, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe. Bestuur VIOS voetbal Theo Helmers, voorzitter

V.I.O.S.-Wijzer 1

Profile for sportcentralevios

Vioswijzer maart 2018  

Vioswijzer maart 2018  

Advertisement